BZP.3810.64.2017.JU.

dostawa materiałów opatrunkowych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 14.09.2017

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.doc)UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.docJolanta Uścienna34 kB2017-09-14 11:54
Download this file (64 UMOWA .doc)64 UMOWA .docJolanta Uścienna72 kB2017-09-13 14:39
Download this file (64-SIWZ.doc)64-SIWZ.docJolanta Uścienna208 kB2017-09-13 14:32
Download this file (64-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).xls)64-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).xlsJolanta Uścienna33 kB2017-09-13 14:31
Download this file (64 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)64 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna45 kB2017-09-13 14:28
Download this file (64 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)64 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna39 kB2017-09-13 14:28
Download this file (64 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)64 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna40 kB2017-09-13 14:28
Download this file (64 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).doc)64 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).docJolanta Uścienna46 kB2017-09-13 14:28
Download this file (OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.doc)OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.docJolanta Uścienna109 kB2017-09-13 14:28

BZP.3861.62.2017.KB

Usługa polegająca na przeprowadzeniu dla pracowników Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu cyklu szkoleń okresowych z zakresu BHP.

Zamawiający informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (62-zał.nr 4 (wykaz osób).doc)62-zał.nr 4 (wykaz osób).docKatarzyna Bierzyńska48 kB2017-09-12 10:13
Download this file (62-zał.nr 3 (wykaz wykonanych usług).doc)62-zał.nr 3 (wykaz wykonanych usług).docKatarzyna Bierzyńska47 kB2017-09-12 10:13
Download this file (62-zał.nr 2 (umowa-wzór).doc)62-zał.nr 2 (umowa-wzór).docKatarzyna Bierzyńska42 kB2017-09-12 10:13
Download this file (62-zał.nr 1 (oferta).docx)62-zał.nr 1 (oferta).docxKatarzyna Bierzyńska22 kB2017-09-12 10:13
Download this file (62-Zapytanie Ofertowe.doc)62-Zapytanie Ofertowe.docKatarzyna Bierzyńska51 kB2017-09-12 10:13

BZP.3861.63.2017.KB

dostawa kartonów archiwizacyjnych w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Zapytanie ofertowe unieważnione-brak ofert.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (63-zał.nr 2 (umowa wzór).doc)63-zał.nr 2 (umowa wzór).docKatarzyna Bierzyńska59 kB2017-08-29 10:20
Download this file (63-zał. nr 1 do oferty (formularz asort. - cenowy).xls)63-zał. nr 1 do oferty (formularz asort. - cenowy).xlsKatarzyna Bierzyńska39 kB2017-08-29 10:20
Download this file (63-zał.nr 1 (oferta).docx)63-zał.nr 1 (oferta).docxKatarzyna Bierzyńska22 kB2017-08-29 10:20
Download this file (63-zapytanie ofertowe.docx)63-zapytanie ofertowe.docxKatarzyna Bierzyńska34 kB2017-08-29 10:20

BZP.3810.52.2017.JK-wymiana okien

Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane polegające na wymianie okien w pomieszczeniach Archiwum oraz w Warsztacie Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (52 unieważnienie.pdf)52 unieważnienie.pdfJerzy Kachnikiewicz268 kB2017-09-15 08:15
Download this file (Ogłoszenie nr 579042.doc)Ogłoszenie nr 579042.docJerzy Kachnikiewicz86 kB2017-08-29 10:02
Download this file (Zał. nr 8- opis tech.doc)Zał. nr 8- opis tech.docJerzy Kachnikiewicz27 kB2017-08-29 10:02
Download this file (52  zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.doc)52 zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2017-08-29 10:02
Download this file (52  zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.doc)52 zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.docJerzy Kachnikiewicz35 kB2017-08-29 10:02
Download this file (52_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)52_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz39 kB2017-08-29 10:01
Download this file (52-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)52-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2017-08-29 10:01
Download this file (52-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)52-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz42 kB2017-08-29 10:01
Download this file (52_Zał. nr 2 wzór umowy.doc)52_Zał. nr 2 wzór umowy.docJerzy Kachnikiewicz273 kB2017-08-29 10:00
Download this file (52-zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)52-zał. nr 1do SIWZ oferta.docJerzy Kachnikiewicz61 kB2017-08-29 10:00
Download this file (52_SIWZ .doc)52_SIWZ .docJerzy Kachnikiewicz283 kB2017-08-29 10:00

BZP.3861.60.2017.KB

Usługa polegająca na przeprowadzeniu dla pracowników Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich kursu pierwszej pomocy.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (60-zał.nr 4 (wykaz osób).doc)60-zał.nr 4 (wykaz osób).docKatarzyna Bierzyńska48 kB2017-08-23 11:25
Download this file (60-zał.nr 3 (wykaz wykonanych usług).doc)60-zał.nr 3 (wykaz wykonanych usług).docKatarzyna Bierzyńska47 kB2017-08-23 11:24
Download this file (60 -zał.nr 2 (umowa-wzór).doc)60 -zał.nr 2 (umowa-wzór).docKatarzyna Bierzyńska69 kB2017-08-23 11:24
Download this file (60-zał.nr 1 (oferta).docx)60-zał.nr 1 (oferta).docxKatarzyna Bierzyńska22 kB2017-08-23 11:24
Download this file (60-Zapytanie Ofertowe.doc)60-Zapytanie Ofertowe.docKatarzyna Bierzyńska53 kB2017-08-23 11:24

Podkategorie