BZP.3810.72.2017.JK-wymiana okien

roboty budowlane polegające na wymianie okien w pomieszczeniach Archiwum oraz w Warsztacie Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (Ogłoszenie nr 588826.doc)Ogłoszenie nr 588826.docJerzy Kachnikiewicz81 kB2017-09-15 12:45
Download this file (Zał. nr 8- opis tech.doc)Zał. nr 8- opis tech.docJerzy Kachnikiewicz27 kB2017-09-15 12:45
Download this file (72 zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.doc)72 zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2017-09-15 12:45
Download this file (72 zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.doc)72 zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.docJerzy Kachnikiewicz35 kB2017-09-15 12:45
Download this file (72_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)72_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz39 kB2017-09-15 12:44
Download this file (72-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)72-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2017-09-15 12:44
Download this file (72-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)72-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz42 kB2017-09-15 12:44
Download this file (72_Zał. nr 2 wzór umowy.doc)72_Zał. nr 2 wzór umowy.docJerzy Kachnikiewicz258 kB2017-09-15 12:44
Download this file (72-zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)72-zał. nr 1do SIWZ oferta.docJerzy Kachnikiewicz60 kB2017-09-15 12:44
Download this file (72_SIWZ .doc)72_SIWZ .docJerzy Kachnikiewicz268 kB2017-09-15 12:44

70 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa produktu leczniczego o nazwie międzynarodowej PIRFENIDON w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (70-SIWZ po popr. om. - param. tech. ( wykresl).doc)70-SIWZ po popr. om. - param. tech. ( wykresl).docTeresa Podsiadło205 kB2017-09-19 11:57
Download this file (70 Ogłoszenie o zamówieniu nr 588663.docx)70 Ogłoszenie o zamówieniu nr 588663.docxTeresa Podsiadło24 kB2017-09-15 09:16
Download this file (70-wzór umowy ( zał. nr 2).doc)70-wzór umowy ( zał. nr 2).docTeresa Podsiadło59 kB2017-09-15 09:16
Download this file (70oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)70oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-09-15 09:15
Download this file (70_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)70_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-09-15 09:15
Download this file (70_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)70_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-09-15 09:15
Download this file (70-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)70-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-09-15 09:15
Download this file (70 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsx)70 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsxTeresa Podsiadło16 kB2017-09-15 09:15
Download this file (70-SIWZ.doc)70-SIWZ.docTeresa Podsiadło205 kB2017-09-15 09:14

BZP.3810.69.017.JK-przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego

Przedmiotem niniejszego postępowania jest; wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej będącej we władaniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu i Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich z listy pakietów.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 22.09.2017r.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 26.09.2017r.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogł. 2 nr 500030504.doc)Ogłoszenie o zmianie ogł. 2 nr 500030504.docJerzy Kachnikiewicz25 kB2017-09-19 12:00
Download this file (69_formularz cenowy zmiana(kolor czerwony).xls)69_formularz cenowy zmiana(kolor czerwony).xlsJerzy Kachnikiewicz109 kB2017-09-19 12:12
Download this file (69_SIWZ-zmiana.doc)69_SIWZ-zmiana.docJerzy Kachnikiewicz257 kB2017-09-19 11:59
Download this file (69 odpowiedzi.pdf)69 odpowiedzi.pdfJerzy Kachnikiewicz337 kB2017-09-19 11:59
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogł. nr 500029993.doc)Ogłoszenie o zmianie ogł. nr 500029993.docJerzy Kachnikiewicz25 kB2017-09-18 14:00
Download this file (Ogłoszenie nr 587318.doc)Ogłoszenie nr 587318.docJerzy Kachnikiewicz345 kB2017-09-13 12:59
Download this file (69_formularz cenowy.xls)69_formularz cenowy.xlsJerzy Kachnikiewicz100 kB2017-09-13 12:59
Download this file (69_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)69_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz39 kB2017-09-13 12:58
Download this file (69_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)69_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2017-09-13 12:58
Download this file (69_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)69_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz42 kB2017-09-13 12:58
Download this file (69_zał. nr 2 wzór umowy.doc)69_zał. nr 2 wzór umowy.docJerzy Kachnikiewicz97 kB2017-09-13 12:58
Download this file (69_zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)69_zał. nr 1do SIWZ oferta.docJerzy Kachnikiewicz60 kB2017-09-13 12:57
Download this file (69_SIWZ.doc)69_SIWZ.docJerzy Kachnikiewicz257 kB2017-09-13 12:57

BZP.3810.68.2017.JK-remont Sali Modrzewiowej

Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane polegające na remoncie Sali Modrzewiowej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (przedmiar-Remont Sali Modrzewiowej-zmiana.doc)przedmiar-Remont Sali Modrzewiowej-zmiana.docJerzy Kachnikiewicz233 kB2017-09-12 14:12
Download this file (68_SIWZ-zmiana .doc)68_SIWZ-zmiana .docJerzy Kachnikiewicz286 kB2017-09-12 14:12
Download this file (zabudowa_1-7.zip)zabudowa_1-7.zipJerzy Kachnikiewicz641 kB2017-09-12 11:24
Download this file (Wizualizacja.pdf)Wizualizacja.pdfJerzy Kachnikiewicz1522 kB2017-09-12 11:22
Download this file (Rzut nr2.pdf)Rzut nr2.pdfJerzy Kachnikiewicz405 kB2017-09-12 11:21
Download this file (Rzut nr 1.pdf)Rzut nr 1.pdfJerzy Kachnikiewicz425 kB2017-09-12 11:21
Download this file (Ogłoszenie nr 586781.doc)Ogłoszenie nr 586781.docJerzy Kachnikiewicz81 kB2017-09-12 11:20
Download this file (przedmiar-Remont Sali Modrzewiowej.doc)przedmiar-Remont Sali Modrzewiowej.docJerzy Kachnikiewicz246 kB2017-09-12 11:20
Download this file (68-zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)68-zał. nr 1do SIWZ oferta.docJerzy Kachnikiewicz61 kB2017-09-12 11:20
Download this file (68 zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.doc)68 zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2017-09-12 11:16
Download this file (68 zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.doc)68 zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.docJerzy Kachnikiewicz35 kB2017-09-12 11:16
Download this file (68_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)68_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz39 kB2017-09-12 11:16
Download this file (68-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)68-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2017-09-12 11:16
Download this file (68-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)68-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz42 kB2017-09-12 11:16
Download this file (68_Zał. nr 2 wzór umowy.doc)68_Zał. nr 2 wzór umowy.docJerzy Kachnikiewicz298 kB2017-09-12 11:16
Download this file (68_SIWZ .doc)68_SIWZ .docJerzy Kachnikiewicz286 kB2017-09-12 11:05

BZP.3810.53.2017.KB.

Dostawa środków czystości do kuchni w podziale na pakiety w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Omyłka pisarska w formularzu asort.-cenowym. Proszę o wypełnianie i pobieranie załącznika z dopiskiem ,,po zmianie''.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (53-Protokół z otwarcia ofert.docx)53-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska20 kB2017-09-15 08:29
Download this file (53-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II.docx)53-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II.docxKatarzyna Bierzyńska13 kB2017-09-12 11:48
Download this file (53-zał. nr 1 do oferty (formularz asort. - cenowy) PO OMYŁCE PIS..xls)53-zał. nr 1 do oferty (formularz asort. - cenowy) PO OMYŁCE PIS..xlsKatarzyna Bierzyńska51 kB2017-09-12 11:47
Download this file (53-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docx)53-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docxKatarzyna Bierzyńska13 kB2017-09-07 11:36
Download this file (53-odp.na pytania.pdf)53-odp.na pytania.pdfKatarzyna Bierzyńska397 kB2017-09-07 11:36
Download this file (53-zał.nr 5 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)53-zał.nr 5 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docKatarzyna Bierzyńska42 kB2017-09-04 12:37
Download this file (53-zał.nr 4 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)53-zał.nr 4 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docKatarzyna Bierzyńska40 kB2017-09-04 12:37
Download this file (53-zał.nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)53-zał.nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docKatarzyna Bierzyńska44 kB2017-09-04 12:37
Download this file (53-zał. nr 1 do oferty (formularz asort. - cenowy).xls)53-zał. nr 1 do oferty (formularz asort. - cenowy).xlsKatarzyna Bierzyńska51 kB2017-09-04 12:37
Download this file (53 -zał. nr 2 do SIWZ (umowa - wzór).doc)53 -zał. nr 2 do SIWZ (umowa - wzór).docKatarzyna Bierzyńska67 kB2017-09-04 12:37
Download this file (53-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).doc)53-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).docKatarzyna Bierzyńska56 kB2017-09-04 12:36
Download this file (53-SIWZ.doc)53-SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska191 kB2017-09-04 12:36
Download this file (53-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx)53-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docxKatarzyna Bierzyńska33 kB2017-09-04 12:36

BZP.3810.47.2017.JU

dostawa artykułów spożywczych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 18 miesięcy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (47 WYNIKI.pdf)47 WYNIKI.pdfJolanta Uścienna423 kB2017-08-10 12:28
Download this file (47 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)47 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna22 kB2017-08-08 14:54
Download this file (47 Odpowiedzi na pytania z dnia 1.08.2017.pdf)47 Odpowiedzi na pytania z dnia 1.08.2017.pdfJolanta Uścienna293 kB2017-08-01 13:28
Download this file (OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.doc)OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.docJolanta Uścienna98 kB2017-07-31 15:05
Download this file (47 siwz.doc)47 siwz.docJolanta Uścienna189 kB2017-07-31 14:30
Download this file (47 Zał. asortymentowo-cenowy.xls)47 Zał. asortymentowo-cenowy.xlsJolanta Uścienna34 kB2017-07-31 14:29
Download this file (47 zał.nr 1 do SIWZ (oferta) .doc)47 zał.nr 1 do SIWZ (oferta) .docJolanta Uścienna59 kB2017-07-31 14:29
Download this file (47 umowa sypkie.doc)47 umowa sypkie.docJolanta Uścienna61 kB2017-07-31 14:29
Download this file (47 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)47 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna45 kB2017-07-31 14:29
Download this file (47 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)47 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna38 kB2017-07-31 14:29
Download this file (47 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)47 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna39 kB2017-07-31 14:29

39ogłoszenie o zamóweiniu

 1. dostawa produktów leczniczych z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt .
 2. termin składania ofert do dnia 17.07.2017 do godz. 11.30

Zmiana terminu składania ofert na dzień 20.07.2017 r. do godz.11:30.

Proszę aby Wykonawcy pobierali i wypełniali formularz asortymenowo-cenowy z dopiskiem ,,po zmianie''.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (39 ZESTAWIENIE OFERT strona-punktacja.xls)39 ZESTAWIENIE OFERT strona-punktacja.xlsJerzy Kachnikiewicz48 kB2017-08-03 07:54
Download this file (39_wyniki.pdf)39_wyniki.pdfJerzy Kachnikiewicz1052 kB2017-08-03 07:54
Download this file (39 ZESTAWIENIE OFERT strona.xls)39 ZESTAWIENIE OFERT strona.xlsJerzy Kachnikiewicz45 kB2017-07-25 08:14
Download this file (39-odp.na pytania II.pdf)39-odp.na pytania II.pdfKatarzyna Bierzyńska268 kB2017-07-14 10:33
Download this file (39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy PO ZMIANIE.xlsx)39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy PO ZMIANIE.xlsxKatarzyna Bierzyńska46 kB2017-07-13 08:29
Download this file (39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANIE.doc)39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANIE.docKatarzyna Bierzyńska57 kB2017-07-13 08:29
Download this file (39-odpowiedzi na pytania.pdf)39-odpowiedzi na pytania.pdfKatarzyna Bierzyńska1305 kB2017-07-13 08:28
Download this file (39-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx)39-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docxKatarzyna Bierzyńska13 kB2017-07-13 07:07
Download this file (39oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)39oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-07-07 14:05
Download this file (39_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)39_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-07-07 14:05
Download this file (39_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)39_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-07-07 14:05
Download this file (39-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)39-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-07-07 14:05
Download this file (39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsx)39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsxTeresa Podsiadło46 kB2017-07-07 14:04
Download this file (39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło57 kB2017-07-07 14:04
Download this file (39 ogłoszenie o zamówieniu.docx)39 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło36 kB2017-07-07 14:04
Download this file (39-SIWZ.doc)39-SIWZ.docTeresa Podsiadło205 kB2017-07-07 14:04

BZP.3810.37.2017.JU

dostawa rękawic w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

 

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.07.2017

(godz. i miejsce b/z)

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (37 WYNIKI.pdf)37 WYNIKI.pdfJolanta Uścienna577 kB2017-08-10 13:59
Download this file (37 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)37 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna23 kB2017-07-14 14:56
Download this file (37 ODPOWIEDZI Z DNIA 11.07.17.pdf)37 ODPOWIEDZI Z DNIA 11.07.17.pdfJolanta Uścienna1824 kB2017-07-11 11:52
Download this file (37 SIWZ - PO ZMIANACH.doc)37 SIWZ - PO ZMIANACH.docJolanta Uścienna216 kB2017-07-11 11:52
Download this file (37 formularz as. cenowy PO ZMIANACH.xls)37 formularz as. cenowy PO ZMIANACH.xlsJolanta Uścienna60 kB2017-07-11 11:52
Download this file (37 zał.nr 2 UMOWA-zmiany.doc)37 zał.nr 2 UMOWA-zmiany.docJolanta Uścienna70 kB2017-07-11 11:51
Download this file (37 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)37 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna25 kB2017-07-10 12:36
Download this file (37 SIWZ.doc)37 SIWZ.docJolanta Uścienna216 kB2017-07-05 10:57
Download this file (37 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).doc)37 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna59 kB2017-07-05 10:57
Download this file (37 formularz asortymentowo - cenowy.xls)37 formularz asortymentowo - cenowy.xlsJolanta Uścienna60 kB2017-07-05 10:57
Download this file (37 zał.nr 2 UMOWA-wzór.doc)37 zał.nr 2 UMOWA-wzór.docJolanta Uścienna70 kB2017-07-05 10:57
Download this file (37 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)37 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna44 kB2017-07-05 10:57
Download this file (37 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)37 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna39 kB2017-07-05 10:56
Download this file (37 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)37 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna40 kB2017-07-05 10:56
Download this file (37 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).doc)37 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).docJolanta Uścienna46 kB2017-07-05 10:56
Download this file (37 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.doc)37 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.docJolanta Uścienna146 kB2017-07-05 10:56

26ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup toru wizyjnego- 1 sztuka.

   

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 19.05.2017 r.
  2. termin składania ofert do dnia 30.06.2017 roku do godziny 12.00
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (26-Informacja z otwarcia ofert.docx)26-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-30 12:47
Download this file (26ogłoszenie o zamóweiniu -- zm. ter. wyk zam..pdf)26ogłoszenie o zamóweiniu -- zm. ter. wyk zam..pdfTeresa Podsiadło69 kB2017-06-08 07:50
Download this file (26 odp. na pyt. do siwz.pdf)26 odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło227 kB2017-06-07 12:09
Download this file (26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. omyłki pisar..xls)26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. omyłki pisar..xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-06-05 11:58
Download this file (26- tor wizyjny - paramtrty tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)26- tor wizyjny - paramtrty tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło29 kB2017-05-24 12:33
Download this file (26-SIWZ.doc)26-SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2017-05-24 12:32
Download this file (26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-24 12:14
Download this file (26- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)26- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-24 12:13
Download this file (26 JEDZ zał nr 3.doc)26 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-24 12:13
Download this file (26Oferta WZÓR zał nr 1.doc)26Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-24 12:13
Download this file (26oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)26oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-24 12:13
Download this file (26-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)26-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-24 12:13
Download this file (26umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)26umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-24 12:13
Download this file (26ogłoszenie o zamówieniu.pdf)26ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło119 kB2017-05-24 12:12

29ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

zakup zestawu do zabiegów wideochirurgicznych, zlisty pakietów

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017 r.
 2. termin składania ofert do dnia 29.06.2017 roku do godziny 12.30
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (29informacja o wyborze oferty pak. nr 2.pdf)29informacja o wyborze oferty pak. nr 2.pdfTeresa Podsiadło294 kB2017-07-06 10:07
Download this file (29 czesc. uniwaz postep. p.1 i 3.pdf)29 czesc. uniwaz postep. p.1 i 3.pdfTeresa Podsiadło252 kB2017-06-30 12:52
Download this file (29-Informacja z otwarcia ofert.docx)29-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-29 12:13
Download this file (29odp. na pyt. do siwz.pdf)29odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło632 kB2017-06-06 10:36
Download this file (29 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)29 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-20 14:47
Download this file (29-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)29-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-20 14:47
Download this file (29 ogłoszenie o zamówieniu.pdf)29 ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło150 kB2017-05-20 14:47
Download this file (29 ( pakiet nr 3) narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)29 ( pakiet nr 3) narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło15 kB2017-05-20 14:47
Download this file (29 (pakiet nr 2)narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)29 (pakiet nr 2)narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło18 kB2017-05-20 14:47
Download this file (29 ( pakiet nr 1) narzedzia do zabieg. widoechirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)29 ( pakiet nr 1) narzedzia do zabieg. widoechirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło16 kB2017-05-20 14:47
Download this file (29- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)29- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-20 14:46
Download this file (29 JEDZ zał nr 3.doc)29 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-20 14:46
Download this file (29Oferta WZÓR zał nr 1.doc)29Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-20 14:46
Download this file (29 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)29 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło39 kB2017-05-20 14:46
Download this file (29umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)29umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło77 kB2017-05-20 14:46
Download this file (29-SIWZ.doc)29-SIWZ.docTeresa Podsiadło250 kB2017-05-20 14:46

28ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

zakup noża harmonicznego- 1 szt.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017 r.
 2. termin składania ofert do dnia 29.06.2017 roku do godziny 11.30
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (28 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)28 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło280 kB2017-07-04 07:22
Download this file (28-Informacja z otwarcia ofert.docx)28-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-29 12:12
Download this file (28 odp. na pyt. do siwz.pdf)28 odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło495 kB2017-06-07 12:10
Download this file (28 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po popr. om. pisar.xls)28 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po popr. om. pisar.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-06-05 12:09
Download this file (28 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)28 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-20 14:50
Download this file (28- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)28- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-20 14:50
Download this file (28 JEDZ zał nr 3.doc)28 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-20 14:50
Download this file (28 noż harmoniczny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsx)28 noż harmoniczny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsxTeresa Podsiadło12 kB2017-05-20 14:50
Download this file (28ogłoszenie o zamówieniu.pdf)28ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło118 kB2017-05-20 14:50
Download this file (28-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)28-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-20 14:50
Download this file (28oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)28oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-20 14:49
Download this file (28Oferta WZÓR zał nr 1.doc)28Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-20 14:49
Download this file (28umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)28umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-20 14:49
Download this file (28-SIWZ.doc)28-SIWZ.docTeresa Podsiadło250 kB2017-05-20 14:49

27ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

zakup mikrotomu rotacyjnego- 1 szt.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017 r.
 2. termin składania ofert do dnia 29.06.2017 roku do godziny 10.30
 3. zmiana terminu składania ofert do dnia 03.07.2017 roku do godziny 11.30
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (27 inofrmacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)27 inofrmacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło284 kB2017-07-05 10:24
Download this file (27-Informacja z otwarcia ofert.docx)27-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-07-03 10:42
Download this file (27 ogł. ozm. ogł. - zmian ter. skł. ofert na 03.07.2017.pdf)27 ogł. ozm. ogł. - zmian ter. skł. ofert na 03.07.2017.pdfTeresa Podsiadło69 kB2017-06-13 10:24
Download this file (27 odp na pyt. do SIWZ.pdf)27 odp na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło938 kB2017-06-13 10:18
Download this file (27-SIWZ po zm. terminu skład. ofert.doc)27-SIWZ po zm. terminu skład. ofert.docTeresa Podsiadło252 kB2017-06-13 10:17
Download this file (27 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty - po popr. om. pisar.xls)27 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty - po popr. om. pisar.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-06-05 12:11
Download this file (27 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)27 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-20 14:53
Download this file (27- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)27- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-20 14:53
Download this file (27 JEDZ zał nr 3.doc)27 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-20 14:52
Download this file (27 mikrotom rotacyjny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsx)27 mikrotom rotacyjny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsxTeresa Podsiadło14 kB2017-05-20 14:52
Download this file (27 ogłoszenie o zamówieniu.pdf)27 ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło115 kB2017-05-20 14:52
Download this file (27Oferta WZÓR zał nr 1.doc)27Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-20 14:52
Download this file (27-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)27-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-20 14:52
Download this file (27oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)27oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-20 14:52
Download this file (27umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)27umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-20 14:52
Download this file (27-SIWZ.doc)27-SIWZ.docTeresa Podsiadło252 kB2017-05-20 14:51

25ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup bronchofiberoskopów- 2 sztuki.
 2. .Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.05.2017 r.
 3. termin składania ofert do dnia 19.06.2017 roku do godziny 11.30
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (25 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)25 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło283 kB2017-06-27 12:35
Download this file (25-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)25-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-20 09:48
Download this file (25odp. na pyt. do siwz.pdf)25odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło788 kB2017-06-02 12:36
Download this file (25umowa - po modyfikacji ( zał nr 2 do siwz).doc)25umowa - po modyfikacji ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-06-02 12:36
Download this file (25zm. ogł. o zamow. termin sklad ofert na 19.06.pdf)25zm. ogł. o zamow. termin sklad ofert na 19.06.pdfTeresa Podsiadło68 kB2017-06-02 12:36
Download this file (25 ogł. o zm. ogł. zm. termin. otwarcia ofert.pdf)25 ogł. o zm. ogł. zm. termin. otwarcia ofert.pdfTeresa Podsiadło68 kB2017-06-02 12:35
Download this file (25 bronchofiberoskopy - parametry technicz. ( zał. nr 2 do oferty).doc)25 bronchofiberoskopy - parametry technicz. ( zał. nr 2 do oferty).docTeresa Podsiadło53 kB2017-05-05 09:22
Download this file (25oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)25oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-05 09:19
Download this file (25-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)25-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-05 09:19
Download this file (25ogłoszenie o zamówieniu.pdf)25ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło121 kB2017-05-05 09:19
Download this file (25Oferta WZÓR zał nr 1.doc)25Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-05 09:18
Download this file (25 JEDZ zał nr 3.doc)25 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-05 09:18
Download this file (25- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)25- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-05 09:18
Download this file (25 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)25 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-05 09:18
Download this file (25umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)25umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-05 09:17
Download this file (25-SIWZ.doc)25-SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2017-05-05 09:17

24ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup videobronchofiberoskopów- 2 sztuki.
 2. .Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.05.2017 r.
 3. termin składania ofert do dnia 19.06.2017 roku do godziny 11.30
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (24 inoformacja o wyb. oferty najkorzystniejszej.pdf)24 inoformacja o wyb. oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło280 kB2017-06-27 12:32
Download this file (24-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)24-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-20 09:47
Download this file (24umowa - ( zał nr 2 do siwz) po modyfikacjii.doc)24umowa - ( zał nr 2 do siwz) po modyfikacjii.docTeresa Podsiadło68 kB2017-06-02 12:39
Download this file (24ogł. o zm. term. skła d i otw. ofert na 19.06.pdf)24ogł. o zm. term. skła d i otw. ofert na 19.06.pdfTeresa Podsiadło72 kB2017-06-02 12:33
Download this file (24odp. na pyt. do siwz.pdf)24odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło577 kB2017-06-02 12:33
Download this file (24 Ogł.o zm. ogł. sprost..pdf)24 Ogł.o zm. ogł. sprost..pdfTeresa Podsiadło69 kB2017-05-17 08:32
Download this file (24 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)24 Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-05 09:16
Download this file (24 JEDZ zał nr 3.doc)24 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło185 kB2017-05-05 09:16
Download this file (24- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)24- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-05 09:16
Download this file (24 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)24 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-05 09:16
Download this file (24 - Videobronchofiberskop parametry tech ( zał. nr 2 do oferty).docx)24 - Videobronchofiberskop parametry tech ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-05 09:16
Download this file (24-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)24-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-05 09:16
Download this file (24oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)24oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-05 09:15
Download this file (24ogłoszenie o zamówieniu.pdf)24ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło116 kB2017-05-05 09:15
Download this file (24umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)24umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-05 09:15
Download this file (24-SIWZ.doc)24-SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2017-05-05 09:15

15ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa produktów leczniczych - leków ( leki układu pokarmowego , leki układu oddechowego , leki układu krążenia, leki układu nerwowego, hormony, leki inne) z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Termin składania ofert: 26.04.2017 r.  do godz. 09:30.

3.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.03.2017 r.

UWAGA!!

Nowy termin Zamawiający wyznacza na dzień: 9.05.2017.

Składanie ofert g.11:30.

wpłata wadium przedłużone do dnia 9.05.2017.

Publiczne otwarcie ofert 9.05.2017 g.12:00.

 

PROSIMY O POBRANIE DOKUMENTÓW DOT.

(PO OMYŁCE DOT. ROZDZIELENIA PAKIETU NR 9, GRUPA 12 NA PAKIET 9 I 9A I ZMIANA

WADIUM, ZG. Z ODPOWIEDZIAMI Z DNIA 13.04.2017)

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (15 wyniki postępowania.pdf)15 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło3350 kB2017-05-31 09:14
Download this file (15ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT1 po wp. adres..xls)15ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT1 po wp. adres..xlsTeresa Podsiadło78 kB2017-05-10 13:15
Download this file (15ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT1.xls)15ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT1.xlsTeresa Podsiadło76 kB2017-05-10 10:51
Download this file (15 zał as.- cenowy ZMIANY PO OMYŁCE.xls)15 zał as.- cenowy ZMIANY PO OMYŁCE.xlsJolanta Uścienna473 kB2017-04-27 10:05
Download this file (15-SIWZ ZMIANY2 (PO OMYŁCE).doc)15-SIWZ ZMIANY2 (PO OMYŁCE).docJolanta Uścienna355 kB2017-04-27 10:05
Download this file (SPROSTOWANIE OMYŁKI OGŁOSZENIE.pdf)SPROSTOWANIE OMYŁKI OGŁOSZENIE.pdfJolanta Uścienna73 kB2017-04-27 10:04
Download this file (15 SPROSTOWANIE OGŁ. DATA 2.pdf)15 SPROSTOWANIE OGŁ. DATA 2.pdfJolanta Uścienna68 kB2017-04-13 13:36
Download this file (15 odpowiedzi 13.04.2017.pdf)15 odpowiedzi 13.04.2017.pdfJolanta Uścienna2584 kB2017-04-13 12:39
Download this file (15-SIWZ ZMIANY.doc)15-SIWZ ZMIANY.docJolanta Uścienna353 kB2017-04-13 12:39
Download this file (15 zał asort.- cenowy ZMIANY.xls)15 zał asort.- cenowy ZMIANY.xlsJolanta Uścienna470 kB2017-04-13 12:39
Download this file (15 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdf)15 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdfJolanta Uścienna69 kB2017-04-13 12:39
Download this file (15 zał nr 1 do oferty -por om.xls)15 zał nr 1 do oferty -por om.xlsTeresa Podsiadło474 kB2017-03-22 09:11
Download this file (15ogłoszenie o zamóweiniu opubliko.pdf)15ogłoszenie o zamóweiniu opubliko.pdfTeresa Podsiadło1588 kB2017-03-17 11:20
Download this file (15-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)15-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-03-17 11:08
Download this file (15-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)15-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-03-17 11:08
Download this file (15- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)15- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło57 kB2017-03-17 11:08
Download this file (15 zał nr 1 do oferty -NA STRONĘ.xls)15 zał nr 1 do oferty -NA STRONĘ.xlsTeresa Podsiadło466 kB2017-03-17 11:08
Download this file (15- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)15- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-03-17 11:07
Download this file (15-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)15-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło187 kB2017-03-17 11:07
Download this file (15-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)15-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-03-17 11:07
Download this file (15-SIWZ.doc)15-SIWZ.docTeresa Podsiadło323 kB2017-03-17 11:06

14ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa produktów leczniczych tj. leków anestezjologicznych, płynów infuzyjnych oraz preparatów dożywienia enteralnego i paraenteralnego - z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 1. Termin składania ofert: 26.04.2017 r.  do godz. 11:30.

  3.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.03.2017 r.

  UWAGA!!!

  Nowy termin Zamawiający wyznacza na dzień: 8.05.2017.

  Składanie ofert g.11:30.

  wpłata wadium przedłużone do dnia 8.05.2017

 2. Publiczne otwarcie ofert 8.05.2017 g.12:00.

 3.  

  Prosimy przy pobieraniu dokumentów przetargowych zwracać uwagę na dokumenty zatytułowane

  (ZMIANY), sprawa nr BZP.3810.14.2017.TP

 4. poprawienie omyłki pisar w grupie 10 pkaiet nr 8 było do w opak. a powinno byc 1
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (14 sprostowanie wyników postep. pak. 18 i pak.7 grupa 9.pdf)14 sprostowanie wyników postep. pak. 18 i pak.7 grupa 9.pdfTeresa Podsiadło483 kB2017-06-01 09:51
Download this file (14 wyniki postępowania.pdf)14 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło1421 kB2017-05-29 11:52
Download this file (14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT. oraz punkt.xls)14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT. oraz punkt.xlsTeresa Podsiadło49 kB2017-05-29 11:52
Download this file (14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT. na stronę.xls)14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT. na stronę.xlsTeresa Podsiadło38 kB2017-05-10 08:00
Download this file (14 zał nr 1 ZMIANY formularz as.-cenowy - popr. om.p. 8,9 - gr 10, p.14-gr.11.xls)14 zał nr 1 ZMIANY formularz as.-cenowy - popr. om.p. 8,9 - gr 10, p.14-gr.11.xlsTeresa Podsiadło207 kB2017-04-19 10:31
Download this file (14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy Popr om wp. nr 8.xls)14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy Popr om wp. nr 8.xlsTeresa Podsiadło212 kB2017-04-19 08:00
Download this file (14 ODPOWIEDZI 12.04.2017.pdf)14 ODPOWIEDZI 12.04.2017.pdfJolanta Uścienna2118 kB2017-04-13 13:07
Download this file (14 zał nr 1 ZMIANY formularz as.-cenowy.xls)14 zał nr 1 ZMIANY formularz as.-cenowy.xlsJolanta Uścienna214 kB2017-04-13 13:07
Download this file (14 SIWZ -ZMIANY.doc)14 SIWZ -ZMIANY.docJolanta Uścienna285 kB2017-04-13 13:07
Download this file (14 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdf)14 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdfJolanta Uścienna69 kB2017-04-13 13:05
Download this file (14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy Popr om.xls)14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy Popr om.xlsTeresa Podsiadło212 kB2017-03-22 08:49
Download this file (14-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)14-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-03-17 10:25
Download this file (14-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)14-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-03-17 10:24
Download this file (14- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)14- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-03-17 10:24
Download this file (14-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)14-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło187 kB2017-03-17 10:23
Download this file (14-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)14-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-03-17 10:23
Download this file (14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy-NA STRONĘ1.xls)14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy-NA STRONĘ1.xlsTeresa Podsiadło209 kB2017-03-17 10:23
Download this file (14 Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.doc)14 Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.docTeresa Podsiadło229 kB2017-03-17 10:23
Download this file (14 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)14 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło57 kB2017-03-17 10:23
Download this file (14-SIWZ.doc)14-SIWZ.docTeresa Podsiadło268 kB2017-03-17 10:23
Download this file (14ogłoszenie o zamóweiniu opublik.pdf)14ogłoszenie o zamóweiniu opublik.pdfTeresa Podsiadło704 kB2017-03-17 10:22

13ogło. o przetargu niegoranicZonym

  1. dostawa produktów leczniczych tj. cytostatyków i leków przeciwbólowych- z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 1. Termin składania ofert: 21.04.2017 r.  do godz. 10:30.
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10.03.2017 r.                                     

   UWAGA!!!

   Nowy termin Zamawiający wyznacza na dzień: 5.05.2017.

   Składanie ofert g.11:30.

   wpłata wadium przedłużone do dnia 5.05.2017.

   Publiczne otwarcie ofert 5.05.2017 g.12:00.

                                                 

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (13sprost. wyników w pak.1 gr 7.pdf)13sprost. wyników w pak.1 gr 7.pdfTeresa Podsiadło346 kB2017-06-09 11:08
Download this file (13 sprostowanie wyników grupa 7 pka.12.pdf)13 sprostowanie wyników grupa 7 pka.12.pdfTeresa Podsiadło363 kB2017-06-01 09:49
Download this file (13 popr. omylki pisar w wynikach pak. 10 gr.7.pdf)13 popr. omylki pisar w wynikach pak. 10 gr.7.pdfTeresa Podsiadło286 kB2017-06-01 09:48
Download this file (13 ZESTAWIENIE OFERT pkt.xls)13 ZESTAWIENIE OFERT pkt.xlsTeresa Podsiadło44 kB2017-05-26 10:56
Download this file (13wyniki postępowania.pdf)13wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło1439 kB2017-05-26 10:56
Download this file (13 ZESTAWIENIE OFERT strona.xls)13 ZESTAWIENIE OFERT strona.xlsTeresa Podsiadło37 kB2017-05-09 09:43
Download this file (13 ODPOWIEDZI PO OMYŁCE PISARSKIEJ.pdf)13 ODPOWIEDZI PO OMYŁCE PISARSKIEJ.pdfJolanta Uścienna313 kB2017-04-11 12:00
Download this file (13 zał. nr 1 do oferty ZMIANY AKTUALIZACJA formularz as.-cenowy.xls)13 zał. nr 1 do oferty ZMIANY AKTUALIZACJA formularz as.-cenowy.xlsJolanta Uścienna220 kB2017-04-11 08:57
Download this file (ODPOWIEDZI Z DNIA 7.04.2017-SKAN.pdf)ODPOWIEDZI Z DNIA 7.04.2017-SKAN.pdfJolanta Uścienna1772 kB2017-04-10 08:22
Download this file (13 zał. nr 1 do oferty ZMIANY formularz as.-cenowy.xls)13 zał. nr 1 do oferty ZMIANY formularz as.-cenowy.xlsJolanta Uścienna220 kB2017-04-10 08:22
Download this file (13-SIWZ ZMIANY.doc)13-SIWZ ZMIANY.docJolanta Uścienna283 kB2017-04-10 08:21
Download this file (SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA WYSŁANE.pdf)SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA WYSŁANE.pdfJolanta Uścienna70 kB2017-04-10 08:21
Download this file (13-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)13-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-03-14 08:42
Download this file (13-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)13-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-03-14 08:42
Download this file (13- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)13- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-03-14 08:41
Download this file (13-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)13-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło187 kB2017-03-14 08:41
Download this file (13 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)13 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło56 kB2017-03-14 08:41
Download this file (13-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)13-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-03-14 08:41
Download this file (13 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xls)13 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsTeresa Podsiadło212 kB2017-03-14 08:40
Download this file (13-SIWZ.doc)13-SIWZ.docTeresa Podsiadło266 kB2017-03-14 08:40
Download this file (13 ogłoszenie o zamóweiniu opublikowane.pdf)13 ogłoszenie o zamóweiniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło693 kB2017-03-14 08:40

12ogłoszenie o przetargu niegra.

 1. dostawa produktów leczniczych tj. antybiotyków, chemioterapeutyków i sulfonamidów- z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt
 2. Termin składania ofert: 21.04.2017 r.  do godz. 11:30.
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10.03.2017 r

   UWAGA!!!

   Nowy termin Zamawiający wyznacza na dzień: 4.05.2017.

   Składanie ofert g.11:30.

   wpłata wadium przedłużone do dnia 4.05.2017.

   Publiczne otwarcie ofert 4.05.2017 g.12:00.

   Prosimy przy pobieraniu dokumentów przetargowych zwracać uwagę na dokumenty zatytułowane

   (ZMIANY), sprawa nr BZP.3810.12.2017.TP

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (12sprost. wyników gr. 6 pak. 56.pdf)12sprost. wyników gr. 6 pak. 56.pdfTeresa Podsiadło436 kB2017-06-01 09:54
Download this file (12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsTeresa Podsiadło40 kB2017-05-08 06:58
Download this file (12 ODPOWIEDZI 7.04.2017.pdf)12 ODPOWIEDZI 7.04.2017.pdfJolanta Uścienna1187 kB2017-04-10 11:56
Download this file (12 zał. nr 1 do oferty ZMIANY formularz as.-cenowy.xls)12 zał. nr 1 do oferty ZMIANY formularz as.-cenowy.xlsJolanta Uścienna205 kB2017-04-10 11:56
Download this file (12 SIWZ ZMIANY.doc)12 SIWZ ZMIANY.docJolanta Uścienna286 kB2017-04-10 11:56
Download this file (12 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdf)12 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdfJolanta Uścienna92 kB2017-04-10 11:55
Download this file (12-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)12-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-03-14 08:50
Download this file (12-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)12-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-03-14 08:50
Download this file (12- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)12- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-03-14 08:50
Download this file (12 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)12 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło56 kB2017-03-14 08:49
Download this file (12-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)12-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło187 kB2017-03-14 08:49
Download this file (12-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)12-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-03-14 08:49
Download this file (12 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xls)12 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsTeresa Podsiadło205 kB2017-03-14 08:49
Download this file (12-SIWZ.doc)12-SIWZ.docTeresa Podsiadło253 kB2017-03-14 08:49
Download this file (12ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)12ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło782 kB2017-03-14 08:49

9ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa produktu leczniczego - stosowanych w chemioterapii niestandardowej o nazwie chemicznej ERLOTINIB,   postać – tabletki o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt
 2. Termin składania ofert: 23.03.2017 r.  do godz. 11:30.

 3. termin składania ofert: 31.03.2017 r.  do godz. 11:30.

 4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 07.02.2017 r.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (9 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)9 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło331 kB2017-04-20 11:11
Download this file (9_Otwarcie-firma.doc)informacja z otwarcia ofertJerzy Kachnikiewicz31 kB2017-03-31 11:34
Download this file (9-SIWZ po zm. term..doc)9-SIWZ po zm. term..docTeresa Podsiadło222 kB2017-03-07 13:26
Download this file (9 odp na pyt.do siwz.pdf)9 odp na pyt.do siwz.pdfTeresa Podsiadło615 kB2017-03-07 13:15
Download this file (9-wzór umowy ( zał. nr 2)po zm..doc)9-wzór umowy ( zał. nr 2)po zm..docTeresa Podsiadło58 kB2017-03-07 13:14
Download this file (9ogłoszenie o zm. ogł. ter. ogł. na dn. 31.03.2017.pdf)9ogłoszenie o zm. ogł. ter. ogł. na dn. 31.03.2017.pdfTeresa Podsiadło70 kB2017-03-07 13:14
Download this file (9-wzór umowy ( zał. nr 2)pom popr omyłki pisar.doc)9-wzór umowy ( zał. nr 2)pom popr omyłki pisar.docTeresa Podsiadło57 kB2017-03-03 11:32
Download this file (9-SIWZ.doc)9-SIWZ.docTeresa Podsiadło222 kB2017-02-10 08:12
Download this file (9-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)9-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło24 kB2017-02-10 08:12
Download this file (9-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)9-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-02-10 08:12
Download this file (9 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)9 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło113 kB2017-02-10 08:12
Download this file (9-wzór umowy ( zał. nr 2).doc)9-wzór umowy ( zał. nr 2).docTeresa Podsiadło61 kB2017-02-10 08:11
Download this file (9- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)9- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-02-10 08:11
Download this file (9 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)9 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło31 kB2017-02-10 08:11
Download this file (9-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)9-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło186 kB2017-02-10 08:11
Download this file (9-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)9-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-02-10 08:11

BZP.3810.83.2016.JU

dostawa uniwersalnych, wielorazowych staplerów chirurgicznych wraz z ładunkami do staplerów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

 

UWAGA!!! Termin składania ofert  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przesunięto na dzień: 19/01/2017 godz. i miejsce bz.

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (83 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)83 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna22 kB2017-01-19 11:59
Download this file (83 ODPOWIEDZI Z DNIA 16.01.17.pdf)83 ODPOWIEDZI Z DNIA 16.01.17.pdfJolanta Uścienna303 kB2017-01-16 14:05
Download this file (83 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)83 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna27 kB2017-01-16 12:40
Download this file (83 zał. asort. cenowy.xls)83 zał. asort. cenowy.xlsJolanta Uścienna50 kB2017-01-10 14:00
Download this file (83 SIWZ staplery.doc)83 SIWZ staplery.docJolanta Uścienna230 kB2017-01-10 13:58
Download this file (83 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).doc)83 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna59 kB2017-01-10 13:58
Download this file (83 umowa zal2 do SIWZ ( staplery wielorazowego uzytku).doc)83 umowa zal2 do SIWZ ( staplery wielorazowego uzytku).docJolanta Uścienna75 kB2017-01-10 13:58
Download this file (83 umowa zal2 do SIWZ ( staplery jednorazowego).doc)83 umowa zal2 do SIWZ ( staplery jednorazowego).docJolanta Uścienna74 kB2017-01-10 13:58
Download this file (83 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)83 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna45 kB2017-01-10 13:57
Download this file (83 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)83 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna38 kB2017-01-10 13:57
Download this file (83 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)83 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna39 kB2017-01-10 13:57
Download this file (83 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).doc)83 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).docJolanta Uścienna46 kB2017-01-10 13:57
Download this file (83 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc)83 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docJolanta Uścienna83 kB2017-01-10 13:57

BZP.3810.82.2016.KB

 1. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa w podziale na 2 pakiety produktu leczniczego - stosowanego w chemioterapii   o nazwie chemicznej PEMETREXED , dawka 500 mg, 100 mg, 1 g postać – fiolki o nazwie handlowej ,, .................’’, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem wykonawcy lub na jego koszt.
 1. Termin składania ofert: 18.01.2017 r. godz. 11:30.

 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 09.12.2016 r.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (82-Protokół z otwarcia ofert.docx)82-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska19 kB2017-01-19 07:44
Download this file (82-odp.na pytania.pdf)82-odp.na pytania.pdfKatarzyna Bierzyńska573 kB2016-12-21 10:59
Download this file (82-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)82-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxKatarzyna Bierzyńska20 kB2016-12-13 08:55
Download this file (82-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)82-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docKatarzyna Bierzyńska36 kB2016-12-13 08:55
Download this file (82- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)82- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfKatarzyna Bierzyńska1155 kB2016-12-13 08:55
Download this file (82-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)82-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docKatarzyna Bierzyńska184 kB2016-12-13 08:54
Download this file (82-zał.nr.2 (umowa-wzór).doc)82-zał.nr.2 (umowa-wzór).docKatarzyna Bierzyńska60 kB2016-12-13 08:54
Download this file (82-zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy PAKIET NR 2).xls)82-zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy PAKIET NR 2).xlsKatarzyna Bierzyńska37 kB2016-12-13 08:54
Download this file (82-zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy PAKIET NR 1).xls)82-zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy PAKIET NR 1).xlsKatarzyna Bierzyńska37 kB2016-12-13 08:54
Download this file (82-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)82-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxKatarzyna Bierzyńska26 kB2016-12-13 08:54
Download this file (82-SIWZ.doc)82-SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska223 kB2016-12-13 08:53
Download this file (82-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE.pdf)82-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE.pdfKatarzyna Bierzyńska125 kB2016-12-13 08:53

75ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup   zestawu do zabiegów wideochirurgicznych,                         tj. optyk laparoskopowych Full HD sztuk 2.
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (75 wyniki postępowania.pdf)75 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło259 kB2016-11-08 11:51
Download this file (75 zestawienie ofert.xlsx)75 zestawienie ofert.xlsxTeresa Podsiadło10 kB2016-11-04 12:40
Download this file (75oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)75oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2016-10-28 13:48
Download this file (75-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)75-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło44 kB2016-10-28 13:47
Download this file (75ogłoszenie o zamówieniu.docx)75ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło25 kB2016-10-28 13:38
Download this file (75umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)75umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2016-10-28 13:37
Download this file (75_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)75_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2016-10-28 13:37
Download this file (75 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).ods)75 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).odsTeresa Podsiadło5 kB2016-10-28 13:37
Download this file (75 SIWZ 1.doc)75 SIWZ 1.docTeresa Podsiadło213 kB2016-10-28 13:37
Download this file (75 formularz ofertowy zał nr 1.doc)75 formularz ofertowy zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2016-10-28 13:37
Download this file (75 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)75 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-10-28 13:36

69ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup   zestawu do zabiegów wideochirurgicznych,      z listy 3 pakietów.
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (69 uniewazn ienie postępowania pakiet nr 3.pdf)69 uniewazn ienie postępowania pakiet nr 3.pdfTeresa Podsiadło272 kB2016-10-28 12:15
Download this file (69 wyniki postepowania.pdf)69 wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło346 kB2016-10-20 13:25
Download this file (69 zestawienie ofert.xlsx)69 zestawienie ofert.xlsxTeresa Podsiadło11 kB2016-10-14 11:50
Download this file (69-odp na pyt do siwz.pdf)69-odp na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło452 kB2016-10-07 11:08
Download this file (JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.doc)JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.docTeresa Podsiadło186 kB2016-10-07 11:05
Download this file (69ogłosz o zam. opublikowane.pdf)69ogłosz o zam. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło147 kB2016-10-03 08:49
Download this file (69 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).ods)69 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).odsTeresa Podsiadło7 kB2016-09-30 12:18
Download this file (69 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)69 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło34 kB2016-09-30 12:18
Download this file (69 SIWZ 1.doc)69 SIWZ 1.docTeresa Podsiadło236 kB2016-09-30 12:18
Download this file (69 formularz ofertowy zał nr 1.doc)69 formularz ofertowy zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2016-09-30 12:17
Download this file (69umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)69umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2016-09-30 12:17
Download this file (69 instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)69 instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1215 kB2016-09-30 12:17
Download this file (JEDZ zał nr 3.doc)JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło185 kB2016-09-30 12:17
Download this file (69oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)69oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2016-09-30 12:17
Download this file (69ogł.o zamów. wysłane do publik.pdf)69ogł.o zamów. wysłane do publik.pdfTeresa Podsiadło145 kB2016-09-28 12:45

68ogłoszenie o przetargu nieogra.

 1. zakup zestawu urządzeń medycznych: EBUS -wideobronchoskop ultrasonograficzny wraz z torem wizyjnym oraz z ultrasonografem przenośnym.
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (68 informacja o wyborzwe oferty najkorzystniejszej.pdf)68 informacja o wyborzwe oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło287 kB2016-10-25 13:32
Download this file (68 zestawienie ofert.xlsx)68 zestawienie ofert.xlsxTeresa Podsiadło10 kB2016-10-24 11:52
Download this file (68 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po usunieciu zbed kolumn.xls)68 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po usunieciu zbed kolumn.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-10-21 12:36
Download this file (68 SIWZ po popr. omylki pisar. w op. kryt nr 2.doc)68 SIWZ po popr. omylki pisar. w op. kryt nr 2.docTeresa Podsiadło235 kB2016-10-19 14:24
Download this file (68 - ogło ozm. opublikowane.pdf)68 - ogło ozm. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło66 kB2016-10-11 07:18
Download this file (JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.doc)JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.docTeresa Podsiadło186 kB2016-10-07 11:06
Download this file (68umowa - ( zał nr 2 do siwz) po zmianach.doc)68umowa - ( zał nr 2 do siwz) po zmianach.docTeresa Podsiadło69 kB2016-10-06 11:53
Download this file (68odp. na pyt. do SIWZ.pdf)68odp. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło1671 kB2016-10-06 11:52
Download this file (68 SIWZ po zmianach terminu.doc)68 SIWZ po zmianach terminu.docTeresa Podsiadło235 kB2016-10-06 11:52
Download this file (68 EBUS 2016 par. tech. (zał nr 2 do oferty) po zm..ods)68 EBUS 2016 par. tech. (zał nr 2 do oferty) po zm..odsTeresa Podsiadło9 kB2016-10-06 11:51
Download this file (68 ogłoszenie o zm. ogł. zm. terminu na 24.10.pdf)68 ogłoszenie o zm. ogł. zm. terminu na 24.10.pdfTeresa Podsiadło69 kB2016-10-06 11:49
Download this file (68 SIWZ.doc)68 SIWZ.docTeresa Podsiadło235 kB2016-09-30 09:45
Download this file (68 instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)68 instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1215 kB2016-09-30 09:44
Download this file (JEDZ zał nr 3.doc)JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło185 kB2016-09-30 09:44
Download this file (68 EBUS 2016 par. tech. (zał nr 2 do oferty).ods)68 EBUS 2016 par. tech. (zał nr 2 do oferty).odsTeresa Podsiadło10 kB2016-09-30 09:40
Download this file (68 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)68 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-09-30 09:40
Download this file (68 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)68 Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2016-09-30 09:40
Download this file (68oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)68oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2016-09-30 09:40
Download this file (68umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)68umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło69 kB2016-09-30 09:40
Download this file (68 ogłosz o zamów. opublikowane.pdf)68 ogłosz o zamów. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło122 kB2016-09-30 09:39
Download this file (68ogł o zm ogł. o zam. opublikowane.pdf)68ogł o zm ogł. o zam. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło68 kB2016-09-30 09:39
Download this file (68 ogł. o zmianie ogł..pdf)68 ogł. o zmianie ogł..pdfTeresa Podsiadło71 kB2016-09-28 08:34
Download this file (68 ogłoszenie o zamów..pdf)68 ogłoszenie o zamów..pdfTeresa Podsiadło121 kB2016-09-26 13:34

67przetarg nieograniczony

zakup myjni do endoskopów.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (67 wyniki postepowania.pdf)67 wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło257 kB2016-10-28 10:04
Download this file (67 Zestawienie ofert.docx)67 Zestawienie ofert.docxTeresa Podsiadło12 kB2016-10-24 11:12
Download this file (67 SIWZ po popr omy pisar.w pkt. kryt nr 2 opis kryterium.doc)67 SIWZ po popr omy pisar.w pkt. kryt nr 2 opis kryterium.docTeresa Podsiadło239 kB2016-10-19 14:25
Download this file (67 ogł. o zm. opublik.pdf)67 ogł. o zm. opublik.pdfTeresa Podsiadło66 kB2016-10-11 07:20
Download this file (67 SIWZ po zm. term..doc)67 SIWZ po zm. term..docTeresa Podsiadło239 kB2016-10-07 11:37
Download this file (67 Myjnia 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty) po zm..ods)67 Myjnia 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty) po zm..odsTeresa Podsiadło6 kB2016-10-07 11:35
Download this file (67odp. na pyt do siwz.pdf)67odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło1329 kB2016-10-07 11:32
Download this file (67ogł. ozm. ogła. ozam. - zm. ter na 24.10.pdf)67ogł. ozm. ogła. ozam. - zm. ter na 24.10.pdfTeresa Podsiadło69 kB2016-10-07 11:29
Download this file (JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.doc)JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.docTeresa Podsiadło185 kB2016-10-07 11:07
Download this file (67 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty - po zm..xls)67 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty - po zm..xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-09-30 12:16
Download this file (67umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)67umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło69 kB2016-09-29 06:27
Download this file (JEDZ zał nr 3.doc)JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło184 kB2016-09-28 11:40
Download this file (67 SIWZ.doc)67 SIWZ.docTeresa Podsiadło239 kB2016-09-28 11:33
Download this file (67 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)67 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-09-28 11:19
Download this file (67 oferta WZÓR zał nr 1.doc)67 oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2016-09-28 11:15
Download this file (67 instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)67 instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1215 kB2016-09-28 11:11
Download this file (67 Myjnia 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).ods)67 Myjnia 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).odsTeresa Podsiadło6 kB2016-09-28 11:11
Download this file (67 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)67 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2016-09-28 11:10
Download this file (67ogło o zam. opublikowane.pdf)67ogło o zam. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło118 kB2016-09-28 11:10
Download this file (67ogł. o zm. ogł. nr 2.pdf)67ogł. o zm. ogł. nr 2.pdfTeresa Podsiadło72 kB2016-09-28 11:10
Download this file (67ogł. o zmian ogł.sprostowanie.pdf)67ogł. o zmian ogł.sprostowanie.pdfTeresa Podsiadło72 kB2016-09-26 13:30
Download this file (67ogłoszenie o zamówieniu.pdf)67ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło119 kB2016-09-26 11:49

49ogłoszenie o przetargu

Dostawa produktów leczniczych - leków z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (49sprost. wyników.pdf)49sprost. wyników.pdfTeresa Podsiadło283 kB2016-07-06 12:31
Download this file (49 PROTOKÓŁ z otwarcia 20.06.2016 r. oraz Punktacja.xls)49 PROTOKÓŁ z otwarcia 20.06.2016 r. oraz Punktacja.xlsTeresa Podsiadło45 kB2016-06-27 13:05
Download this file (49 wyniki.pdf)49 wyniki.pdfTeresa Podsiadło902 kB2016-06-27 12:47
Download this file (49 odpowiedzi na pytanie.doc)49 odpowiedzi na pytanie.docTeresa Podsiadło225 kB2016-06-16 11:31
Download this file (49OFERTA sprawa BZP-poprawiony.doc)49OFERTA sprawa BZP-poprawiony.docTeresa Podsiadło38 kB2016-06-14 10:10
Download this file (49 ogł. ozm. ogł. zm. ter. skład ofert na dn. 20.06.docx)49 ogł. ozm. ogł. zm. ter. skład ofert na dn. 20.06.docxTeresa Podsiadło13 kB2016-06-14 09:40
Download this file (49 SIWZ po zm..doc)49 SIWZ po zm..docTeresa Podsiadło197 kB2016-06-09 09:41
Download this file (49 Ogłoszenie powiązane.docx)49 Ogłoszenie powiązane.docxTeresa Podsiadło14 kB2016-06-09 09:41
Download this file (49 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)49 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło39 kB2016-06-08 08:22
Download this file (49 - zał. nr 2 do SIWZ.doc)49 - zał. nr 2 do SIWZ.docTeresa Podsiadło54 kB2016-06-08 08:22
Download this file (49 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).xls)49 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).xlsTeresa Podsiadło122 kB2016-06-08 08:22
Download this file (49 ogłoszenie o zamówieniu.docx)49 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło20 kB2016-06-08 08:22
Download this file (49 SIWZ.doc)49 SIWZ.docTeresa Podsiadło197 kB2016-06-08 08:21

25ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 świadczenie usługi z objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania medycznego HIS (z systemem administracyjnym), zwanego dalej Systemem.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (25informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)25informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło278 kB2016-03-31 07:09
Download this file (25SIWZ po zm. niestot.w( pendrivie).doc)25SIWZ po zm. niestot.w( pendrivie).docTeresa Podsiadło166 kB2016-03-22 08:23
Download this file (25 Ogłoszenie powiązane- zm. ogł. o zam..docx)25 Ogłoszenie powiązane- zm. ogł. o zam..docxTeresa Podsiadło13 kB2016-03-16 11:09
Download this file (25- wykaz_dostaw usług-( zal.nr 3 do_siwz).doc)25- wykaz_dostaw usług-( zal.nr 3 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2016-03-15 12:53
Download this file (25-zał nr 2 do SIWZ ( wzór UmowY).doc)25-zał nr 2 do SIWZ ( wzór UmowY).docTeresa Podsiadło159 kB2016-03-15 12:53
Download this file (25-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).doc)25-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).docTeresa Podsiadło114 kB2016-03-15 12:53
Download this file (25-zał.nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).doc)25-zał.nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).docTeresa Podsiadło53 kB2016-03-15 12:53
Download this file (25ogłoszenie o zamówieniu.docx)25ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło20 kB2016-03-15 12:52
Download this file (25SIWZ.doc)25SIWZ.docTeresa Podsiadło166 kB2016-03-15 12:52

18 ogłoszenie o przetargu nieogrniczonym

dostawa myjni – dezynfektorów do basenów i kaczek wraz z montażem, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

zmiana terminu skladania ofert na 18.03.2016 w związku z opracowywaniem odp. na pyt. Do siwz termin ten jeszcze ulegnie zmianie. Skladanie ofert do dnia 21.03.2016 roku do godz. 11:30.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (18zestawienie ofert.docx)18zestawienie ofert.docxTeresa Podsiadło12 kB2016-04-07 12:54
Download this file (18 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)18 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło337 kB2016-04-07 12:53
Download this file (18Ogłoszenie powiązane- zm. ter. sklad ofert na dn. 21.03.docx)18Ogłoszenie powiązane- zm. ter. sklad ofert na dn. 21.03.docxTeresa Podsiadło13 kB2016-03-15 13:06
Download this file (18 odpowiedzi na pyt. do siwz.pdf)18 odpowiedzi na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło1829 kB2016-03-15 13:05
Download this file (18 SIWZ po zmianach.doc)18 SIWZ po zmianach.docTeresa Podsiadło178 kB2016-03-15 13:05
Download this file (18Ogłoszenie powiązane- zm term sklad. ofert.docx)18Ogłoszenie powiązane- zm term sklad. ofert.docxTeresa Podsiadło12 kB2016-03-14 09:06
Download this file (18 Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)18 Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-03-08 14:17
Download this file (18 ogłoszenie o zamówieniu.docx)18 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2016-03-08 14:17
Download this file (18- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).doc)18- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2016-03-08 14:16
Download this file (18 umowa - ( zał. nr 2 do siwz).doc)18 umowa - ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło63 kB2016-03-08 14:16
Download this file (18oferta ( zał. nr 1 do siwz).doc)18oferta ( zał. nr 1 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2016-03-08 14:16
Download this file (18 opis parametów tech. ( zał.nr 2 do oferty).docx)18 opis parametów tech. ( zał.nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło21 kB2016-03-08 14:16
Download this file (18 SIWZ.doc)18 SIWZ.docTeresa Podsiadło178 kB2016-03-08 14:16

19ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawa produktu leczniczego- o nazwie międzynarodowej VACCINUM BCG             (zamknięty system - proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego lub szczep. równoważna) , dawka100mg, postać – amp. ( lub fiolka + rozp.) o nazwie handlowej ,,................. ’’, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (19 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)19 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło324 kB2016-04-19 07:41
Download this file (19- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).doc)19- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło60 kB2016-03-11 09:16
Download this file (19 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dz.ue.pdf)19 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dz.ue.pdfTeresa Podsiadło136 kB2016-03-11 09:16
Download this file (19 _wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).doc)19 _wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).docTeresa Podsiadło46 kB2016-03-11 09:16
Download this file (19-zał. cenowy nr 1 do oferty.xlsx)19-zał. cenowy nr 1 do oferty.xlsxTeresa Podsiadło15 kB2016-03-11 09:16
Download this file (19 _wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)19 _wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2016-03-11 09:16
Download this file (19 SIWZ.doc)19 SIWZ.docTeresa Podsiadło226 kB2016-03-11 09:16
Download this file (19 ogłoszenie o zamówieniu przesąłne do publikacji.pdf)19 ogłoszenie o zamówieniu przesąłne do publikacji.pdfTeresa Podsiadło120 kB2016-03-07 11:40

14ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawa produktu leczniczego - stosowanych w chemioterapii niestandardowej o nazwie chemicznej GEFITINIB, dawka 250mg, postać – tabletki o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,    transportem Wykonawcy lub na jego koszt

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (14 wyniki postępowania.pdf)14 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło322 kB2016-04-12 06:31
Download this file (14 odp na pyt. do siwz.pdf)14 odp na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło594 kB2016-03-14 13:39
Download this file (14 ogł. o zm.ogł. zm. ter. skład of na 8.04.pdf)14 ogł. o zm.ogł. zm. ter. skład of na 8.04.pdfTeresa Podsiadło67 kB2016-03-14 13:38
Download this file (14- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz) po Zm..doc)14- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz) po Zm..docTeresa Podsiadło59 kB2016-03-14 13:37
Download this file (14 SIWZ 2016 po zm..doc)14 SIWZ 2016 po zm..docTeresa Podsiadło225 kB2016-03-14 13:37
Download this file (14ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)14ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło143 kB2016-02-26 09:38
Download this file (14_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)14_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło47 kB2016-02-26 09:38
Download this file (14- Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)14- Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło31 kB2016-02-26 09:38
Download this file (14 wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).doc)14 wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).docTeresa Podsiadło46 kB2016-02-26 09:38
Download this file (14- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).doc)14- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło58 kB2016-02-26 09:38
Download this file (14 SIWZ.doc)14 SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2016-02-26 09:37
Download this file (14ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdf)14ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdfTeresa Podsiadło122 kB2016-02-24 11:23

13ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawa produktów leczniczych- stosowanych w chemioterapii niestandardowej

o nazwie chemicznej ERLOTINIB, dawka 150mg, dawka 100 mg , postać – tabletki o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,                             transportem Wykonawcy lub jego koszt .

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (13- infromacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)13- infromacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło503 kB2016-04-13 12:46
Download this file (13 SIWZ po zm.doc)13 SIWZ po zm.docTeresa Podsiadło225 kB2016-03-14 13:53
Download this file (13odp na pyt do siwz.pdf)13odp na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło594 kB2016-03-14 13:53
Download this file (13- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz) Po zmianach.doc)13- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz) Po zmianach.docTeresa Podsiadło59 kB2016-03-14 13:53
Download this file (13 ogł. o zm.ogło. zm. ter sklad ofert na 7.04.pdf)13 ogł. o zm.ogło. zm. ter sklad ofert na 7.04.pdfTeresa Podsiadło67 kB2016-03-14 13:53
Download this file (- 13 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)- 13 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło31 kB2016-02-25 10:25
Download this file (13_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)13_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło47 kB2016-02-25 10:24
Download this file (13 wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).doc)13 wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).docTeresa Podsiadło46 kB2016-02-25 10:24
Download this file (13- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).doc)13- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło59 kB2016-02-25 10:24
Download this file (13 SIWZ.doc)13 SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2016-02-25 10:24
Download this file (13ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdf)13ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdfTeresa Podsiadło119 kB2016-02-22 13:39

6ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawa produktu leczniczego- stosowanego w chemioterapii   o nazwie chemicznej PEMETREXED , dawka 500mg,100mg, 1g postać – fiolki o nazwie handlowej ,,................. ’’, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (6 wyniki postępowania.pdf)6 wyniki postępowania.pdfJerzy Kachnikiewicz907 kB2016-04-20 09:52
Download this file (6 SIWZ po popr. omyłki w pkt.XVII wykresle. zapisu o zabiezp..doc)6 SIWZ po popr. omyłki w pkt.XVII wykresle. zapisu o zabiezp..docTeresa Podsiadło224 kB2016-03-21 10:22
Download this file (6 odp na pyt do siwz.pdf)6 odp na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło494 kB2016-02-29 13:22
Download this file (6 SIWZ po zm. terminu.doc)6 SIWZ po zm. terminu.docTeresa Podsiadło225 kB2016-02-29 13:20
Download this file (6- Po ZM- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).doc)6- Po ZM- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło59 kB2016-02-29 13:20
Download this file (6ogło o zm. ogł. przesłane do publikacji - zm. ter na 23.03.pdf)6ogło o zm. ogł. przesłane do publikacji - zm. ter na 23.03.pdfTeresa Podsiadło68 kB2016-02-29 13:20
Download this file (6- Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy po pom omyłk pisar..xls)6- Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy po pom omyłk pisar..xlsTeresa Podsiadło31 kB2016-02-04 10:54
Download this file (6_Pemetrexed.pdf)ogłoszenie o zamówieniuJerzy Kachnikiewicz141 kB2016-02-03 08:15
Download this file (6_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)wykaz dostaw-zał. nr 3Jerzy Kachnikiewicz47 kB2016-02-03 08:15
Download this file (6- Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)formularz asortymentowo-cenowyJerzy Kachnikiewicz31 kB2016-02-03 08:15
Download this file (6- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).doc)wzór umowy-zał. nr 2Jerzy Kachnikiewicz59 kB2016-02-03 08:14
Download this file (6 wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).doc)oferta-zał. nr 1Jerzy Kachnikiewicz46 kB2016-02-03 08:14
Download this file (6 SIWZ.doc)SIWZJerzy Kachnikiewicz224 kB2016-02-03 08:13
Download this file (6ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdf)6ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdfTeresa Podsiadło117 kB2016-02-02 13:41

3ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA
DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCLAWIU.

Postępowanie prowadzone jest przez Pełnomocnika i wszelkie informacje znajdują się pod adresem

Supra Brokers S.A. 
Aleja Śląska 1 
54-118 Wrocław
www.suprabrokers.pl

136ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa produktów leczniczych - leków z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (136 wyn iki postepowania.pdf)136 wyn iki postepowania.pdfTeresa Podsiadło889 kB2015-12-16 13:01
Download this file (136 LEKI PROTOKÓŁ oraz Punktacja.xls)136 LEKI PROTOKÓŁ oraz Punktacja.xlsTeresa Podsiadło62 kB2015-12-16 13:01
Download this file (136 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) po zmianach.xls)136 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) po zmianach.xlsTeresa Podsiadło118 kB2015-12-08 10:39
Download this file (136 Ogłoszenie powiązane - zm. ter. sk. of na 11.12.2015.docx)136 Ogłoszenie powiązane - zm. ter. sk. of na 11.12.2015.docxTeresa Podsiadło12 kB2015-12-08 10:18
Download this file (136 odpowiedzi na pytania do siwz.pdf)136 odpowiedzi na pytania do siwz.pdfTeresa Podsiadło825 kB2015-12-08 10:18
Download this file (Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.doc)Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.docTeresa Podsiadło229 kB2015-12-07 13:55
Download this file (136 - zał. nr 2 do SIWZ.doc)136 - zał. nr 2 do SIWZ.docTeresa Podsiadło57 kB2015-12-02 13:45
Download this file (136_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)136_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło47 kB2015-12-02 13:44
Download this file (136 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)136 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło39 kB2015-12-02 13:43
Download this file (136 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).xls)136 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).xlsTeresa Podsiadło116 kB2015-12-02 13:43
Download this file (136 SIWZ.doc)136 SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2015-12-02 13:43
Download this file (136 ogłoszenie o zamówieniu.docx)136 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło27 kB2015-12-02 13:36

115ogłoszenie o przetargu - dostawa

 

 

 

 

 1. Dstawa(wraz z mntażem,uruchieniemiprzeszkleniem pracwnikówZamawiającego w zakresiebsługi)łóżek szpitalnych i szafek przyłożkowych, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (115informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)115informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło276 kB2015-10-22 10:26
Download this file (115 odpowiedzi na pytania do siwz.pdf)115 odpowiedzi na pytania do siwz.pdfTeresa Podsiadło599 kB2015-10-16 13:53
Download this file (115_SIWZ po zmianach.doc)115_SIWZ po zmianach.docTeresa Podsiadło222 kB2015-10-16 11:48
Download this file (115 Ogłoszenie powiązane- zm. ogł. o zam. zm. ter. skład. ofert na 21.10.2015.docx)115 Ogłoszenie powiązane- zm. ogł. o zam. zm. ter. skład. ofert na 21.10.2015.docxTeresa Podsiadło13 kB2015-10-16 11:36
Download this file (115 ogłosz. ozm. ogł. zm. ter. skłąd. ofert na 19.10.2015r..docx)115 ogłosz. ozm. ogł. zm. ter. skłąd. ofert na 19.10.2015r..docxTeresa Podsiadło13 kB2015-10-13 09:54
Download this file (115ogłoszenie o zamówieniu.docx)115ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2015-10-08 13:51
Download this file (115- łóżka i szafki param.tech. (załącznik nr 2 do OFERTY).doc)115- łóżka i szafki param.tech. (załącznik nr 2 do OFERTY).docTeresa Podsiadło113 kB2015-10-08 13:49
Download this file (115- wykaz dostaw- (załącznik nr 3 do SIWZ).doc)115- wykaz dostaw- (załącznik nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło45 kB2015-10-08 13:49
Download this file (115 umowa ( zał. nr 2 do siwz).doc)115 umowa ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło65 kB2015-10-08 13:49
Download this file (115 oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)115 oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło38 kB2015-10-08 13:49
Download this file (115 Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)115 Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2015-10-08 13:48
Download this file (115_SIWZ.doc)115_SIWZ.docTeresa Podsiadło222 kB2015-10-08 13:48

111ogłoszenie o przetargu na leki

Dostawa produktów leczniczych - leków ( leki układu pokarmowego , leki układu oddechowego , leki układu krążenia, leki układu nerwowego, hormony, leki inne) z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (111 wyniki sprostowanie grupa XIII pakiet nr 3 i 4.doc)111 wyniki sprostowanie grupa XIII pakiet nr 3 i 4.docTeresa Podsiadło220 kB2015-12-18 14:57
Download this file (111-sprostwanie wyników pakiet 2 grupa 2.pdf)111-sprostwanie wyników pakiet 2 grupa 2.pdfTeresa Podsiadło309 kB2015-12-02 13:23
Download this file (111 PROTotokoł z ot oraz punktacja.xls)111 PROTotokoł z ot oraz punktacja.xlsTeresa Podsiadło89 kB2015-11-27 13:49
Download this file (111 wyniki postępowania.pdf)111 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło3307 kB2015-11-27 13:44
Download this file (OFERTA sprawa BZP-poprawiony.doc)oferta-poprawionaJerzy Kachnikiewicz38 kB2015-10-30 13:36
Download this file (111odp. na pyt. do siwz nr 4.pdf)111odp. na pyt. do siwz nr 4.pdfTeresa Podsiadło277 kB2015-10-29 10:27
Download this file (111odp na pyt. do siwz nr3.pdf)111odp na pyt. do siwz nr3.pdfTeresa Podsiadło789 kB2015-10-28 15:01
Download this file (111odp na pyt. do siwz nr2.pdf)111odp na pyt. do siwz nr2.pdfTeresa Podsiadło104 kB2015-10-16 13:41
Download this file (111 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANAC H formularz asortymentowo-cenowy w grupie 2 w pak. nr 1.xls)111 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANAC H formularz asortymentowo-cenowy w grupie 2 w pak. nr 1.xlsTeresa Podsiadło461 kB2015-10-14 13:56
Download this file (111 ogło o zmogł. ozam. w gr.2 p.1.pdf)111 ogło o zmogł. ozam. w gr.2 p.1.pdfTeresa Podsiadło90 kB2015-10-14 13:55
Download this file (111 SIWZ po zmianach w gr. 2 pka.1.doc)111 SIWZ po zmianach w gr. 2 pka.1.docTeresa Podsiadło510 kB2015-10-14 13:55
Download this file (111ogło ozm. ogł. o zam. tem. skład na 06.11.2015.pdf)111ogło ozm. ogł. o zam. tem. skład na 06.11.2015.pdfTeresa Podsiadło90 kB2015-10-14 13:10
Download this file (111 SIWZ po zmianach.doc)111 SIWZ po zmianach.docTeresa Podsiadło506 kB2015-10-14 12:48
Download this file (111- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANACH.doc)111- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANACH.docTeresa Podsiadło56 kB2015-10-14 12:47
Download this file (111 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANAC H formularz asortymentowo-cenowy.xls)111 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANAC H formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło458 kB2015-10-14 12:47
Download this file (111odp. na pyt. do sIWZ.pdf)111odp. na pyt. do sIWZ.pdfTeresa Podsiadło678 kB2015-10-14 12:47
Download this file (111 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xls)111 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło455 kB2015-09-30 14:02
Download this file (111 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)111 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło55 kB2015-09-30 12:49
Download this file (111- oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)111- oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło38 kB2015-09-30 12:49
Download this file (111_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)111_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło47 kB2015-09-30 12:49
Download this file (111 SIWZ.doc)111 SIWZ.docTeresa Podsiadło503 kB2015-09-30 12:49
Download this file (111ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)111ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło628 kB2015-09-30 12:49
Download this file (111ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdf)111ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdfTeresa Podsiadło436 kB2015-09-25 17:17

110ogłoszenie na dostawę leków

Dostawa produktów leczniczych - leków ( leków anestezjologicznych, preparatów do żywienia oraz płyny infuzyjne ) z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.


Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (PROTOKÓŁ z otwarcia 09.11.2015 i Punktacja.xls)PROTOKÓŁ z otwarcia 09.11.2015 i Punktacja.xlsTeresa Podsiadło80 kB2015-11-27 13:43
Download this file (110 wyniki postępowania.pdf)110 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło1541 kB2015-11-27 13:43
Download this file (odpowiedzi 110.jpg)odpowiedzi 110.jpgTeresa Podsiadło424 kB2015-10-20 12:26
Download this file (110 odp. na pyt. do siwz.pdf)110 odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło661 kB2015-10-16 12:58
Download this file (110 ogłoszenie o zm. ogłosz. zm. ter. skąłd ofert na 09.11.2015.pdf)110 ogłoszenie o zm. ogłosz. zm. ter. skąłd ofert na 09.11.2015.pdfTeresa Podsiadło83 kB2015-10-16 12:51
Download this file (Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.doc)Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.docTeresa Podsiadło229 kB2015-10-16 12:50
Download this file (110 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANACH formularz asortymentowo-cenowy.xls)110 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANACH formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło206 kB2015-10-16 11:24
Download this file (110- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANACH.doc)110- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANACH.docTeresa Podsiadło57 kB2015-10-16 11:24
Download this file (110 SIWZ po zmianach.doc)110 SIWZ po zmianach.docTeresa Podsiadło349 kB2015-10-16 11:23
Download this file (110 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xls)110 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło207 kB2015-09-23 12:51
Download this file (110_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)110_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło47 kB2015-09-23 10:53
Download this file (110- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)110- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło56 kB2015-09-23 10:52
Download this file (110- oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)110- oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło38 kB2015-09-23 10:52
Download this file (110 SIWZ.doc)110 SIWZ.docTeresa Podsiadło349 kB2015-09-23 10:52
Download this file (110ogłoszenie o zamówieniu opublik.pdf)110ogłoszenie o zamówieniu opublik.pdfTeresa Podsiadło335 kB2015-09-23 10:52
Download this file (110ogłoszenie o zamówienu przesłane do publikacji.pdf)110ogłoszenie o zamówienu przesłane do publikacji.pdfTeresa Podsiadło249 kB2015-09-18 13:09

109ogłosznie na dostawę leków

Dostawa produktów leczniczych - leków ( leki przeciwbólowe i cytostatyki) z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (109-LEKI PROTOKÓŁ orazPUNKtacja.xls)109-LEKI PROTOKÓŁ orazPUNKtacja.xlsTeresa Podsiadło67 kB2015-11-27 13:42
Download this file (109 wyniki postępowania.pdf)109 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło1593 kB2015-11-27 13:41
Download this file (109 odp na pyt. do siwz.pdf)109 odp na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło833 kB2015-10-28 13:31
Download this file (109- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANACH.doc)109- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANACH.docTeresa Podsiadło56 kB2015-10-09 12:43
Download this file (109SIWZ Po Zmianach.doc)109SIWZ Po Zmianach.docTeresa Podsiadło352 kB2015-10-09 12:43
Download this file (109 Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf)109 Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło282 kB2015-10-09 12:43
Download this file (109 ogłoszenie o ogł. o zam. zm. ter. skład. ofert na dn.05.11.2015.pdf)109 ogłoszenie o ogł. o zam. zm. ter. skład. ofert na dn.05.11.2015.pdfTeresa Podsiadło67 kB2015-10-09 12:43
Download this file (109 ogłoszenie o zamów. opublik..pdf)109 ogłoszenie o zamów. opublik..pdfTeresa Podsiadło354 kB2015-09-21 06:34
Download this file (109 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)109 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło56 kB2015-09-18 12:42
Download this file (109_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)109_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło47 kB2015-09-18 12:42
Download this file (109- oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)109- oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło39 kB2015-09-18 12:41
Download this file (109 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xls)109 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło206 kB2015-09-18 12:41
Download this file (109SIWZ.doc)109SIWZ.docTeresa Podsiadło351 kB2015-09-18 12:41
Download this file (109ogłoszenie o zam. sprost..pdf)109ogłoszenie o zam. sprost..pdfTeresa Podsiadło82 kB2015-09-18 08:15
Download this file (109ogłoszenie o zamówieniu przesąłne do publikacji.pdf)109ogłoszenie o zamówieniu przesąłne do publikacji.pdfTeresa Podsiadło248 kB2015-09-16 13:00

85ogłoszenie o przetargu na dostawę leków

Dostawa produktów leczniczych - leków ( antybiotyki, sulfonamidy i chemioterapeutyki) z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (85 informacaj o wyborze w pak. 50.pdf)85 informacaj o wyborze w pak. 50.pdfTeresa Podsiadło277 kB2015-12-08 12:27
Download this file (85 sprostoowanie wyników w pakiecie nr 14.pdf)85 sprostoowanie wyników w pakiecie nr 14.pdfTeresa Podsiadło312 kB2015-12-04 07:43
Download this file (85 wyniki postepowania.pdf)85 wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło1817 kB2015-11-27 13:40
Download this file (85 LEKI PROTOKÓŁ oraz Punktacja.xls)85 LEKI PROTOKÓŁ oraz Punktacja.xlsTeresa Podsiadło78 kB2015-11-27 13:40
Download this file (85 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANACHformularz asortymentowo-cenowy po por. omyłki pisar.w p.29.poz.3.xls)85 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANACHformularz asortymentowo-cenowy po por. omyłki pisar.w p.29.poz.3.xlsTeresa Podsiadło188 kB2015-10-09 12:05
Download this file (85 odpowiedzi na pyt. do siwz i zm. ter. skład ofert na dn. 30.10.2015.pdf)85 odpowiedzi na pyt. do siwz i zm. ter. skład ofert na dn. 30.10.2015.pdfTeresa Podsiadło2555 kB2015-10-07 11:32
Download this file (85 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANACH.doc)85 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANACH.docTeresa Podsiadło56 kB2015-10-07 11:25
Download this file (85SIWZ po zmianach.doc)85SIWZ po zmianach.docTeresa Podsiadło368 kB2015-10-07 11:23
Download this file (85 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANACHformularz asortymentowo-cenowy.xls)85 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANACHformularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło187 kB2015-10-07 11:22
Download this file (85ogłoszenie o zamówieniu ZM. terminu skład ofert na 30.10.2015.pdf)85ogłoszenie o zamówieniu ZM. terminu skład ofert na 30.10.2015.pdfTeresa Podsiadło82 kB2015-10-07 11:22
Download this file (85 ogłoszenie o zam. po zm.w p. 49.pdf)85 ogłoszenie o zam. po zm.w p. 49.pdfTeresa Podsiadło68 kB2015-10-07 11:22
Download this file (85 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xls)85 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło176 kB2015-09-16 10:31
Download this file (85 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)85 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło55 kB2015-09-16 09:10
Download this file (85_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)85_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło47 kB2015-09-16 09:09
Download this file (85 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)85 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło39 kB2015-09-16 09:09
Download this file (85SIWZ.doc)85SIWZ.docTeresa Podsiadło358 kB2015-09-16 09:09
Download this file (85ogłoszenie o zamóiwieniu opublik.pdf)85ogłoszenie o zamóiwieniu opublik.pdfTeresa Podsiadło374 kB2015-09-16 09:09
Download this file (85ogłoszenie o zamówieniu -przesąłne do publikacji.pdf)85ogłoszenie o zamówieniu -przesąłne do publikacji.pdfTeresa Podsiadło261 kB2015-09-11 17:23

95ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

 

UWAGA!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NOWY TERMIN ZAMAWIAJĄCY ZANACZA NA DZIEŃ 31.07.2015 (MIEJSCE I GODZ. B/Z)

dzierżawa ( instalacja urządzeń w domu pacjenta)- w terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r. urządzeń medycznych - koncentratorów tlenu w ilości 15 sztuk, dla pacjentów DCChP we Wrocławiu, leczonych w warunkach tlenoterapii domowej z dostawą do domu pacjenta transportem Wykonawcy lub na jego koszt, według bieżących potrzeb Zamawiającego.

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (95 wyniki.jpg)95 wyniki.jpgTeresa Podsiadło302 kB2015-08-26 08:52
Download this file (95- ZMIANY zalacznik nr 1 do oferty( zał.nr 1 do siwz).xls)95- ZMIANY zalacznik nr 1 do oferty( zał.nr 1 do siwz).xlsJolanta Uścienna32 kB2015-07-29 09:07
Download this file (95 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc)95 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docJolanta Uścienna26 kB2015-07-29 09:07
Download this file (95 ogłoszenie o zamówieniu.docx)95 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło21 kB2015-07-21 15:08
Download this file (95 SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)95 SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło214 kB2015-07-21 15:02
Download this file (95- Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty.doc)95- Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty.docTeresa Podsiadło53 kB2015-07-21 15:02
Download this file (95- zalacznik nr 1 do oferty( zał.nr 1 do siwz).xls)95- zalacznik nr 1 do oferty( zał.nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło32 kB2015-07-21 15:02
Download this file (95 UMOWA wzór ( zał. nr 2 do SIWZ).doc)95 UMOWA wzór ( zał. nr 2 do SIWZ).docTeresa Podsiadło101 kB2015-07-21 15:01
Download this file (95Umowa powierzenia danych osobowych( zał nr. 4 do siwz).doc)95Umowa powierzenia danych osobowych( zał nr. 4 do siwz).docTeresa Podsiadło38 kB2015-07-21 15:01
Download this file (95- wykaz_usług-zal.nr 3 do_siwz).doc)95- wykaz_usług-zal.nr 3 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2015-07-21 15:01

84ogłoszenie o przetargu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu ucyfrowienia pośredniego dla Działu Diagnostyki Obrazowej, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (84 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)84 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło276 kB2015-07-21 12:44
Download this file (84 umowa - ( zał. nr 2 do siwz) po ZM i po popr. om. pisar..doc)84 umowa - ( zał. nr 2 do siwz) po ZM i po popr. om. pisar..docTeresa Podsiadło64 kB2015-07-17 09:57
Download this file (84SIWZ po ZM i po por. omyłki pisar..doc)84SIWZ po ZM i po por. omyłki pisar..docTeresa Podsiadło181 kB2015-07-17 09:55
Download this file (84ogło ozm. ogłosz. ter. skład. na 20.07..docx)84ogło ozm. ogłosz. ter. skład. na 20.07..docxTeresa Podsiadło13 kB2015-07-14 13:34
Download this file (84-Formularz asortymentowo- cenowym- zał PO ZMIANACH.xls)84-Formularz asortymentowo- cenowym- zał PO ZMIANACH.xlsTeresa Podsiadło29 kB2015-07-14 13:28
Download this file (84 umowa - ( zał. nr 2 do siwz) po ZM..doc)84 umowa - ( zał. nr 2 do siwz) po ZM..docTeresa Podsiadło53 kB2015-07-14 13:28
Download this file (84 opis parametów tech. ( zał.nr 2 do oferty PO ZMIANACH.docx)84 opis parametów tech. ( zał.nr 2 do oferty PO ZMIANACH.docxTeresa Podsiadło35 kB2015-07-14 13:27
Download this file (84SIWZ po ZM..doc)84SIWZ po ZM..docTeresa Podsiadło180 kB2015-07-14 13:27
Download this file (84 odpow-6.jpg)84 odpow-6.jpgTeresa Podsiadło144 kB2015-07-14 13:26
Download this file (84 odpow-5.jpg)84 odpow-5.jpgTeresa Podsiadło556 kB2015-07-14 13:26
Download this file (84 odpow-4.jpg)84 odpow-4.jpgTeresa Podsiadło469 kB2015-07-14 13:25
Download this file (84 odpow-3.jpg)84 odpow-3.jpgTeresa Podsiadło656 kB2015-07-14 13:25
Download this file (84 odpow-2.jpg)84 odpow-2.jpgTeresa Podsiadło756 kB2015-07-14 13:25
Download this file (84 odpow-1.jpg)84 odpow-1.jpgTeresa Podsiadło505 kB2015-07-14 13:24
Download this file (84Ogłoszenie o zm. ter, skład. ofert na 17.07.docx)84Ogłoszenie o zm. ter, skład. ofert na 17.07.docxTeresa Podsiadło13 kB2015-07-13 14:52
Download this file (84 umowa - ( zał. nr 2 do siwz).doc)84 umowa - ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło52 kB2015-07-08 14:18
Download this file (84- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).doc)84- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2015-07-08 14:18
Download this file (84 opis parametów tech. ( zał.nr 2 do oferty).docx)84 opis parametów tech. ( zał.nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło34 kB2015-07-08 14:18
Download this file (84-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)84-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2015-07-08 14:18
Download this file (84oferta ( zał. nr 1 do siwz).doc)84oferta ( zał. nr 1 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2015-07-08 14:17
Download this file (84SIWZ.doc)84SIWZ.docTeresa Podsiadło179 kB2015-07-08 14:17
Download this file (84ogłoszenie o zamóweiniu.docx)84ogłoszenie o zamóweiniu.docxTeresa Podsiadło23 kB2015-07-08 14:17

79ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dostawą przyrządów eksploatacyjnych.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (79informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)79informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło266 kB2015-07-20 12:40
Download this file (79Ogłoszenie powiązane - zm. term. skład ofert na dn. 14.07.docx)79Ogłoszenie powiązane - zm. term. skład ofert na dn. 14.07.docxTeresa Podsiadło13 kB2015-07-09 11:22
Download this file (79 odpowiedzi-2.jpg)79 odpowiedzi-2.jpgTeresa Podsiadło507 kB2015-07-09 11:17
Download this file (79 odpowiedzi-1.jpg)79 odpowiedzi-1.jpgTeresa Podsiadło452 kB2015-07-09 11:17
Download this file (79-parametry technicz. ( zał. nr 2 do oferty) po zm.doc)79-parametry technicz. ( zał. nr 2 do oferty) po zm.docTeresa Podsiadło42 kB2015-07-09 11:14
Download this file (79_umowa_na_dzier_aw__APARATU w___za_._nr_2_do_siwz Po ZM..doc)79_umowa_na_dzier_aw__APARATU w___za_._nr_2_do_siwz Po ZM..docTeresa Podsiadło66 kB2015-07-09 11:14
Download this file (79 UMOWA na dostawę przyrządów( zał. nr 2a do siwz) po zm..doc)79 UMOWA na dostawę przyrządów( zał. nr 2a do siwz) po zm..docTeresa Podsiadło66 kB2015-07-09 11:14
Download this file (79Ogłoszenie powiązan-zm. ter. skład.ofert na 13.07.docx)79Ogłoszenie powiązan-zm. ter. skład.ofert na 13.07.docxTeresa Podsiadło13 kB2015-07-07 09:40
Download this file (79 SIWZ.doc)79 SIWZ.docTeresa Podsiadło149 kB2015-07-02 15:17
Download this file (79- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).doc)79- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2015-07-02 14:02
Download this file (79_umowa_na_dzier_aw__APARATU w___za_._nr_2_do_siwz.doc)79_umowa_na_dzier_aw__APARATU w___za_._nr_2_do_siwz.docTeresa Podsiadło66 kB2015-07-02 14:02
Download this file (79-parametry technicz. ( zał. nr 2 do oferty).doc)79-parametry technicz. ( zał. nr 2 do oferty).docTeresa Podsiadło42 kB2015-07-02 14:01
Download this file (79 UMOWA na dostawę przyrządów( zał. nr 2a do siwz).doc)79 UMOWA na dostawę przyrządów( zał. nr 2a do siwz).docTeresa Podsiadło66 kB2015-07-02 14:01
Download this file (79 zał nr 1 do oferty asortymentowo-cenowym.xls)79 zał nr 1 do oferty asortymentowo-cenowym.xlsTeresa Podsiadło62 kB2015-07-02 14:01
Download this file (79- oferta zal 2 do SIWZ.doc)79- oferta zal 2 do SIWZ.docTeresa Podsiadło48 kB2015-07-02 14:01
Download this file (79 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docx)79 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docxTeresa Podsiadło13 kB2015-07-02 14:00
Download this file (79ogłoszenie o zamówieniu.docx)79ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło20 kB2015-07-02 14:00

80 ogłoszenie o przetargu na dostawę

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do przetaczania płynów podciśnieniem.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (80 inoform o wyb cz.II.pdf)80 inoform o wyb cz.II.pdfTeresa Podsiadło265 kB2015-07-21 13:15
Download this file (80 wyniki.jpg)80 wyniki.jpgTeresa Podsiadło279 kB2015-07-09 11:43
Download this file (80ogłoszenie o zamóweiniu.docx)80ogłoszenie o zamóweiniu.docxTeresa Podsiadło22 kB2015-06-25 13:30
Download this file (80- wykaz_dostaw-zal.nr 3 do_siwz).doc)80- wykaz_dostaw-zal.nr 3 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2015-06-25 13:30
Download this file (80 urzadzenie do przetaczania płynów - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)80 urzadzenie do przetaczania płynów - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło23 kB2015-06-25 13:30
Download this file (80-oferta_zal.nr1_do_siwz,.doc)80-oferta_zal.nr1_do_siwz,.docTeresa Podsiadło45 kB2015-06-25 13:29
Download this file (80 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)80 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2015-06-25 13:29
Download this file (80 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)80 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło31 kB2015-06-25 13:29
Download this file (80SIWZ.doc)80SIWZ.docTeresa Podsiadło236 kB2015-06-25 13:29

77ogłoszenie o przetargu na dostawę

dostawa zestawu bronchofiberoskopów optycznych sztywnych.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (77 wyniki.jpg)77 wyniki.jpgTeresa Podsiadło269 kB2015-06-29 08:25
Download this file (77odp na pyt. do siwz.jpg)77odp na pyt. do siwz.jpgTeresa Podsiadło323 kB2015-06-22 13:17
Download this file (77 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)77 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2015-06-17 11:23
Download this file (77 zestaw_do_bronchoskopii_sztywnej.xls)77 zestaw_do_bronchoskopii_sztywnej.xlsTeresa Podsiadło39 kB2015-06-17 11:23
Download this file (77-oferta_zal.nr1_do_siwz,.doc)77-oferta_zal.nr1_do_siwz,.docTeresa Podsiadło45 kB2015-06-17 11:23
Download this file (77- wykaz_dostaw-zal.nr 3 do_siwz).doc)77- wykaz_dostaw-zal.nr 3 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2015-06-17 11:22
Download this file (77 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)77 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2015-06-17 11:22
Download this file (77SIWZ.doc)77SIWZ.docTeresa Podsiadło205 kB2015-06-17 11:22
Download this file (77ogłoszenie o zamówieniu.docx)77ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło21 kB2015-06-17 11:22

66ogłoszenie o zamówieniu dostawa energii

zakup energii elektrycznej dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (66 wyniki-2.jpg)66 wyniki-2.jpgTeresa Podsiadło143 kB2015-06-15 08:25
Download this file (66 wyniki-1.jpg)66 wyniki-1.jpgTeresa Podsiadło397 kB2015-06-15 08:25
Download this file (66- oferta zal 2 do SIWZ po zm..doc)66- oferta zal 2 do SIWZ po zm..docTeresa Podsiadło57 kB2015-05-26 08:02
Download this file (66Ogłoszenie powiązane- zm. term. skład. na 29 .05.docx)66Ogłoszenie powiązane- zm. term. skład. na 29 .05.docxTeresa Podsiadło12 kB2015-05-26 07:47
Download this file (66 wzór umowy na zakup energii elektr. -2015 po zm..doc)66 wzór umowy na zakup energii elektr. -2015 po zm..docTeresa Podsiadło124 kB2015-05-26 07:47
Download this file (66-odpowiedzi-2.jpg)66-odpowiedzi-2.jpgTeresa Podsiadło463 kB2015-05-26 07:46
Download this file (66-odpowiedzi-1.jpg)66-odpowiedzi-1.jpgTeresa Podsiadło421 kB2015-05-26 07:46
Download this file (66 wzór umowy na zakup energii elektr. -2015 popr. omy. pisar. w zał. nr 1.doc)66 wzór umowy na zakup energii elektr. -2015 popr. omy. pisar. w zał. nr 1.docTeresa Podsiadło124 kB2015-05-25 06:11
Download this file (66 załącznik nr 1 do SIWZ ( szczegółowe warunki zamówienia) po popraw. omyłki pisar..doc)66 załącznik nr 1 do SIWZ ( szczegółowe warunki zamówienia) po popraw. omyłki pisar..docTeresa Podsiadło75 kB2015-05-25 06:03
Download this file (66- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).doc)66- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2015-05-21 12:54
Download this file (66ogłoszenie o zamówieniu.docx)66ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło22 kB2015-05-21 12:54
Download this file (66 załącznik nr 1 do SIWZ ( szczegółowe warunki zamówienia).doc)66 załącznik nr 1 do SIWZ ( szczegółowe warunki zamówienia).docTeresa Podsiadło74 kB2015-05-21 12:53
Download this file (66 wzór umowy na zakup energii elektr. -2015.doc)66 wzór umowy na zakup energii elektr. -2015.docTeresa Podsiadło123 kB2015-05-21 12:53
Download this file (66- oferta zal 2 do SIWZ.doc)66- oferta zal 2 do SIWZ.docTeresa Podsiadło56 kB2015-05-21 12:53
Download this file (66 SIWZ.doc)66 SIWZ.docTeresa Podsiadło192 kB2015-05-21 12:52

50ogł. o przet. nieogr. - doostawa narzędzi

dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych

 

Składanie ofert do dnia 3 lipca 2015 r. roku godz. 09.30

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (50 wyniki.jpg)50 wyniki.jpgTeresa Podsiadło276 kB2015-07-09 11:34
Download this file (50 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał.xls)50 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał.xlsTeresa Podsiadło29 kB2015-06-11 11:39
Download this file (50ogłoszenie pow. o zm. ogł. zm.term. sklad of. na 03.07.2015.pdf)50ogłoszenie pow. o zm. ogł. zm.term. sklad of. na 03.07.2015.pdfTeresa Podsiadło67 kB2015-06-11 08:41
Download this file (50 zest. do narz chirur- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty) Po Popraw. omyłki ,i po zm..docx)50 zest. do narz chirur- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty) Po Popraw. omyłki ,i po zm..docxTeresa Podsiadło24 kB2015-06-11 08:41
Download this file (50 odpowiedzi-6.jpg)50 odpowiedzi-6.jpgTeresa Podsiadło194 kB2015-06-11 08:40
Download this file (50 odpowiedzi-5.jpg)50 odpowiedzi-5.jpgTeresa Podsiadło433 kB2015-06-11 08:40
Download this file (50 odpowiedzi-4.jpg)50 odpowiedzi-4.jpgTeresa Podsiadło466 kB2015-06-11 08:40
Download this file (50 odpowiedzi-3.jpg)50 odpowiedzi-3.jpgTeresa Podsiadło474 kB2015-06-11 08:39
Download this file (50 odpowiedzi-2.jpg)50 odpowiedzi-2.jpgTeresa Podsiadło460 kB2015-06-11 08:39
Download this file (50 odpowiedzi-1.jpg)50 odpowiedzi-1.jpgTeresa Podsiadło463 kB2015-06-11 08:39
Download this file (50 zest. do narzędzi chirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)50 zest. do narzędzi chirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło24 kB2015-05-20 11:58
Download this file (50- wykaz_dostaw-zal.nr 3 do_siwz).doc)50- wykaz_dostaw-zal.nr 3 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2015-05-20 10:57
Download this file (50 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)50 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło77 kB2015-05-20 10:57
Download this file (50 SIWZ.doc)50 SIWZ.docTeresa Podsiadło238 kB2015-05-20 10:57
Download this file (50-oferta_zal.nr1_do_siwz,.doc)50-oferta_zal.nr1_do_siwz,.docTeresa Podsiadło45 kB2015-05-20 10:57
Download this file (50 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)50 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2015-05-20 10:56
Download this file (50ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane.pdf)50ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane.pdfTeresa Podsiadło138 kB2015-05-20 10:56
Download this file (50ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdf)50ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdfTeresa Podsiadło119 kB2015-05-15 07:27

56ogłoszenie o przet. nieogr.- dostawa resp do MRI

dostawa respiratora transportowego do użytku w pracowni MRI.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki 56.jpg)wyniki 56.jpgTeresa Podsiadło275 kB2015-07-01 09:32
Download this file (56ogłoszenie o zamówieniu opubliokowane.pdf)56ogłoszenie o zamówieniu opubliokowane.pdfTeresa Podsiadło137 kB2015-05-19 07:25
Download this file (56 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)56 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2015-05-19 07:24
Download this file (56- wykaz_dostaw-zal.nr 3 do_siwz).doc)56- wykaz_dostaw-zal.nr 3 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2015-05-19 07:24
Download this file (56-oferta_zal.nr1_do_siwz,.doc)56-oferta_zal.nr1_do_siwz,.docTeresa Podsiadło45 kB2015-05-19 07:24
Download this file (56 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)56 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2015-05-19 07:24
Download this file (56 respirator - para. tech. ( zał. nr 2 do oferty).doc)56 respirator - para. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docTeresa Podsiadło199 kB2015-05-19 07:23
Download this file (56SIWZ.doc)56SIWZ.docTeresa Podsiadło240 kB2015-05-19 07:23
Download this file (56ogłoszenie o zamówieniu przesąłne do publikacji.pdf)56ogłoszenie o zamówieniu przesąłne do publikacji.pdfTeresa Podsiadło119 kB2015-05-14 09:45

55ogłoszenie o przetargu nieogr.

dostawa ultrasonografu przenośnego

Składanie ofert do dnia 3 lipca 2015 r. roku godz. 10.30

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (55 wyniki.jpg)55 wyniki.jpgTeresa Podsiadło312 kB2015-07-08 13:14
Download this file (55 odpowiedzi 2-2.jpg)55 odpowiedzi 2-2.jpgTeresa Podsiadło332 kB2015-06-11 13:03
Download this file (55ogłoszenie o zm. ogło. o zam. zm. ter. skład ofert na 03.07.2015.pdf)55ogłoszenie o zm. ogło. o zam. zm. ter. skład ofert na 03.07.2015.pdfTeresa Podsiadło67 kB2015-06-11 10:15
Download this file (55 odpowiedzi-2.jpg)55 odpowiedzi-2.jpgTeresa Podsiadło337 kB2015-06-11 10:14
Download this file (55 odpowiedzi-1.jpg)55 odpowiedzi-1.jpgTeresa Podsiadło435 kB2015-06-11 10:14
Download this file (55SIWZ.doc)55SIWZ.docTeresa Podsiadło240 kB2015-05-19 07:48
Download this file (55-oferta_zal.nr1_do_siwz,.doc)55-oferta_zal.nr1_do_siwz,.docTeresa Podsiadło45 kB2015-05-19 07:48
Download this file (55 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)55 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2015-05-19 07:47
Download this file (55 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)55 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2015-05-19 07:47
Download this file (55- wykaz_dostaw-zal.nr 3 do_siwz).doc)55- wykaz_dostaw-zal.nr 3 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2015-05-19 07:47
Download this file (55 -USG par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)55 -USG par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło27 kB2015-05-19 07:47
Download this file (55ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)55ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło136 kB2015-05-19 07:47
Download this file (55ogłoszenie zamówieniu-sprostowanie.pdf)55ogłoszenie zamówieniu-sprostowanie.pdfTeresa Podsiadło66 kB2015-05-14 12:23
Download this file (55ogłoszenie o zamowieniu przesłane do publikacji.pdf)55ogłoszenie o zamowieniu przesłane do publikacji.pdfTeresa Podsiadło119 kB2015-05-14 09:10

58ogł. o przet. nieogra - urządzenia do przetacz

dostawa urządzeń do przetaczania płynów podciśnieniem.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (58 unieważnienie.jpg)58 unieważnienie.jpgTeresa Podsiadło652 kB2015-06-25 13:12
Download this file (58 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty POPR OMYŁKI.xls)58 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty POPR OMYŁKI.xlsTeresa Podsiadło31 kB2015-06-11 12:00
Download this file (58ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)58ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło138 kB2015-05-18 07:20
Download this file (58SIWZ.doc)58SIWZ.docTeresa Podsiadło234 kB2015-05-15 12:56
Download this file (58 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)58 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2015-05-15 12:56
Download this file (58-oferta_zal.nr1_do_siwz,.doc)58-oferta_zal.nr1_do_siwz,.docTeresa Podsiadło44 kB2015-05-15 12:56
Download this file (58 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)58 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło31 kB2015-05-15 12:55
Download this file (58 urzadzenie do przetaczania płynów - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)58 urzadzenie do przetaczania płynów - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło23 kB2015-05-15 12:55
Download this file (58- wykaz_dostaw-zal.nr 3 do_siwz).doc)58- wykaz_dostaw-zal.nr 3 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2015-05-15 12:55
Download this file (58ogłoszenie o zam. ( sprostowanie).pdf)58ogłoszenie o zam. ( sprostowanie).pdfTeresa Podsiadło69 kB2015-05-14 11:55
Download this file (58ogłoszenie o zam. przesłąne do publikacji.pdf)58ogłoszenie o zam. przesłąne do publikacji.pdfTeresa Podsiadło119 kB2015-05-11 15:03

54ogłoszenie o przetargu nieogr. - kardiomonitory

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kardiomonitorów.

Składanie ofert do dnia 3 lipca 2015 r. roku godz. 11.30

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (54 wyniki.jpg)54 wyniki.jpgTeresa Podsiadło308 kB2015-07-09 12:07
Download this file (54 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty Po ZM- omył..xls)54 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty Po ZM- omył..xlsTeresa Podsiadło29 kB2015-06-11 11:55
Download this file (54ogłosz. ozm. ogł. - zm. ter. skład. ofert na 03.07.2015.pdf)54ogłosz. ozm. ogł. - zm. ter. skład. ofert na 03.07.2015.pdfTeresa Podsiadło67 kB2015-06-11 11:54
Download this file (54 odpowiedzi-3.jpg)54 odpowiedzi-3.jpgTeresa Podsiadło201 kB2015-06-11 11:53
Download this file (54 odpowiedzi-2.jpg)54 odpowiedzi-2.jpgTeresa Podsiadło492 kB2015-06-11 11:53
Download this file (54 odpowiedzi-1.jpg)54 odpowiedzi-1.jpgTeresa Podsiadło353 kB2015-06-11 11:53
Download this file (54ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)54ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło154 kB2015-05-18 07:23
Download this file (54 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)54 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2015-05-15 12:59
Download this file (54 kardiomonitory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)54 kardiomonitory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło26 kB2015-05-15 12:59
Download this file (54-oferta_zal.nr1_do_siwz,.doc)54-oferta_zal.nr1_do_siwz,.docTeresa Podsiadło45 kB2015-05-15 12:58
Download this file (54 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)54 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2015-05-15 12:58
Download this file (54- wykaz_dostaw-zal.nr 3 do_siwz).doc)54- wykaz_dostaw-zal.nr 3 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2015-05-15 12:58
Download this file (54SIWZ.doc)54SIWZ.docTeresa Podsiadło239 kB2015-05-15 12:58
Download this file (54ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdf)54ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdfTeresa Podsiadło126 kB2015-05-11 14:21

39ogłoszenie o przetargu nieogr. roboty bud.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie: Instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach oraz klatkach schodowych w budynku głównym Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantologii Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku przy ul. Grabiszyńskiej 105 we Wrocławiu..

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (39 wyniki.jpg)39 wyniki.jpgTeresa Podsiadło371 kB2015-06-03 09:25
Download this file (39ogłoszenie o zm. ogł. i zm. ter. na dn. 29.05.2015.docx)39ogłoszenie o zm. ogł. i zm. ter. na dn. 29.05.2015.docxTeresa Podsiadło16 kB2015-05-25 13:19
Download this file (39-wzór umowy załącznik do siwz ( zał. nr 2 do siwz) Po Zm.doc)39-wzór umowy załącznik do siwz ( zał. nr 2 do siwz) Po Zm.docTeresa Podsiadło493 kB2015-05-25 13:15
Download this file (39SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) po zm. zdn. 25.05.doc)39SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) po zm. zdn. 25.05.docTeresa Podsiadło335 kB2015-05-25 13:13
Download this file (39 Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz osób i podmiotów - po zm..doc)39 Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz osób i podmiotów - po zm..docTeresa Podsiadło50 kB2015-05-25 13:11
Download this file (39 - Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty po zmianach.doc)39 - Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty po zmianach.docTeresa Podsiadło54 kB2015-05-25 13:11
Download this file (39 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DCCHP po zmianach.doc)39 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DCCHP po zmianach.docTeresa Podsiadło6583 kB2015-05-25 13:11
Download this file (39 odpowiedz-4.jpg)39 odpowiedz-4.jpgTeresa Podsiadło592 kB2015-05-25 13:10
Download this file (39 odpowiedz-3.jpg)39 odpowiedz-3.jpgTeresa Podsiadło681 kB2015-05-25 13:10
Download this file (39 odpowiedz-2.jpg)39 odpowiedz-2.jpgTeresa Podsiadło697 kB2015-05-25 13:10
Download this file (39 odpowiedz-1.jpg)39 odpowiedz-1.jpgTeresa Podsiadło493 kB2015-05-25 13:10
Download this file (39Ogłoszenie powiązane - zm. ter. skład.pfert na dn. 28.05.2015.docx)39Ogłoszenie powiązane - zm. ter. skład.pfert na dn. 28.05.2015.docxTeresa Podsiadło12 kB2015-05-22 12:52
Download this file (39Ogłoszenie powiązane z ogł. o zam. - zm. ter. 26.p5.2015.docx)39Ogłoszenie powiązane z ogł. o zam. - zm. ter. 26.p5.2015.docxTeresa Podsiadło13 kB2015-05-22 12:51
Download this file (39Ogłoszenie powiązane - zm. ter. skład.pfert na dn. 25.05.2015.docx)39Ogłoszenie powiązane - zm. ter. skład.pfert na dn. 25.05.2015.docxTeresa Podsiadło13 kB2015-05-19 08:33
Download this file (39 Ogłoszenie powiązane nr 2.docx)39 Ogłoszenie powiązane nr 2.docxTeresa Podsiadło13 kB2015-05-11 10:25
Download this file (39SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) po zm..doc)39SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) po zm..docTeresa Podsiadło338 kB2015-05-11 10:17
Download this file (39ogłoszenie powiazane.docx)39ogłoszenie powiazane.docxTeresa Podsiadło13 kB2015-05-08 15:56
Download this file (39-wzór umowy załącznik do siwz ( zał nr 2 do siwz) (4).doc)39-wzór umowy załącznik do siwz ( zał nr 2 do siwz) (4).docTeresa Podsiadło493 kB2015-05-08 15:48
Download this file (39Załącznik nr 3 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.doc)39Załącznik nr 3 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.docTeresa Podsiadło37 kB2015-05-08 15:46
Download this file (39 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DCCHP wersja ostateczna.doc)39 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DCCHP wersja ostateczna.docTeresa Podsiadło6583 kB2015-05-08 15:45
Download this file (39 Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz osób i podmiotów.doc)39 Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz osób i podmiotów.docTeresa Podsiadło50 kB2015-05-08 15:45
Download this file (39 - Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty.doc)39 - Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty.docTeresa Podsiadło54 kB2015-05-08 15:45
Download this file (39SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)39SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło337 kB2015-05-08 15:44
Download this file (39ogłoszenie o zamówieniu.docx)39ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2015-05-08 15:42