BZP.3810.69.2018.JK-dostawa mebli

dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego   dla DCCHP we Wrocławiu (Oddz. VIA) transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (69_informacja z otwarcia.doc)69_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz34 kB2018-08-20 12:25
Pobierz plik (69_odpowiedzi na pytania.pdf)69_odpowiedzi na pytania.pdfJerzy Kachnikiewicz326 kB2018-08-13 12:00
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu nr 603091.doc)Ogłoszenie o zamówieniu nr 603091.docJerzy Kachnikiewicz74 kB2018-08-10 13:27
Pobierz plik (rys. pomoc.-2.pdf)rys. pomoc.-2.pdfJerzy Kachnikiewicz126 kB2018-08-10 13:25
Pobierz plik (rys. pomoc.-1.pdf)rys. pomoc.-1.pdfJerzy Kachnikiewicz680 kB2018-08-10 13:25
Pobierz plik (69_zał. nr 6-opis mebli.doc)69_zał. nr 6-opis mebli.docJerzy Kachnikiewicz23 kB2018-08-10 13:25
Pobierz plik (69_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)69_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-10 13:25
Pobierz plik (69_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)69_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2018-08-10 13:24
Pobierz plik (69_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)69_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz43 kB2018-08-10 13:24
Pobierz plik (69_wzór_umowy zał_nr_2 .doc)69_wzór_umowy zał_nr_2 .docJerzy Kachnikiewicz102 kB2018-08-10 13:24
Pobierz plik (69_formularz-cenowy.xls)69_formularz-cenowy.xlsJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-10 13:24
Pobierz plik (69_zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)69_zał. nr 1do SIWZ oferta.docJerzy Kachnikiewicz62 kB2018-08-10 13:24
Pobierz plik (69_ SIWZ .doc)69_ SIWZ .docJerzy Kachnikiewicz198 kB2018-08-10 13:23

BZP.3810.71.2018.KK

Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana polegająca na dostawie 1 urządzenia klimatyzacyjnego stacjonarnego (ściennego) typu Split, wraz z montażem i instruktażem w budynku Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105 transportem Wykonawcy i na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (71-przedmiar.pdf)71-przedmiar.pdfKatarzyna Kuzyk26 kB2018-08-10 10:49
Pobierz plik (71-zał. nr 7 do SIWZ (wykaz osób).doc)71-zał. nr 7 do SIWZ (wykaz osób).docKatarzyna Kuzyk37 kB2018-08-10 10:49
Pobierz plik (71-zał. nr 6 do SIWZ (wykaz wykonanych robót budowlanych).doc)71-zał. nr 6 do SIWZ (wykaz wykonanych robót budowlanych).docKatarzyna Kuzyk36 kB2018-08-10 10:49
Pobierz plik (71-zał. nr 5 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)71-zał. nr 5 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docKatarzyna Kuzyk41 kB2018-08-10 10:48
Pobierz plik (71-zał. nr 4 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)71-zał. nr 4 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docKatarzyna Kuzyk40 kB2018-08-10 10:48
Pobierz plik (71-zał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)71-zał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docKatarzyna Kuzyk44 kB2018-08-10 10:48
Pobierz plik (71-zał. nr 2 do SIWZ (wzór umowy).doc)71-zał. nr 2 do SIWZ (wzór umowy).docKatarzyna Kuzyk256 kB2018-08-10 10:48
Pobierz plik (71-zał.nr 1 do oferty (formularz asortym.-cenowy).doc)71-zał.nr 1 do oferty (formularz asortym.-cenowy).docKatarzyna Kuzyk30 kB2018-08-10 10:48
Pobierz plik (71-zał. nr 1do SIWZ (oferta).doc)71-zał. nr 1do SIWZ (oferta).docKatarzyna Kuzyk58 kB2018-08-10 10:48
Pobierz plik (71-SIWZ.doc)71-SIWZ.docKatarzyna Kuzyk254 kB2018-08-10 10:48
Pobierz plik (71-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx)71-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docxKatarzyna Kuzyk29 kB2018-08-10 10:48

BZP.3810.67.2018.KK

 1. Dostawa produktów leczniczych z listy 4 pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 03.08.2018 r. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 04.08.2018 r. pod numerem:2018/S 149-340873.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (67-odp.na pytania II.pdf)67-odp.na pytania II.pdfKatarzyna Kuzyk543 kB2018-08-10 11:59
Pobierz plik (67-OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OPUBL.pdf)67-OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OPUBL.pdfKatarzyna Kuzyk184 kB2018-08-09 10:59
Pobierz plik (67-odp na pytania.pdf)67-odp na pytania.pdfKatarzyna Kuzyk228 kB2018-08-08 11:21
Pobierz plik (67-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)67-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxKatarzyna Kuzyk27 kB2018-08-06 09:02
Pobierz plik (67-oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 (zał. nr 6 do SIWZ).docx)67-oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 (zał. nr 6 do SIWZ).docxKatarzyna Kuzyk18 kB2018-08-06 09:00
Pobierz plik (67-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)67-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxKatarzyna Kuzyk20 kB2018-08-06 09:00
Pobierz plik (67-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)67-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docKatarzyna Kuzyk37 kB2018-08-06 09:00
Pobierz plik (67-JEDZ.zip)67-JEDZ.zipKatarzyna Kuzyk91 kB2018-08-06 09:00
Pobierz plik (67-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 4.doc)67-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 4.docKatarzyna Kuzyk61 kB2018-08-06 08:59
Pobierz plik (67-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 3.doc)67-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 3.docKatarzyna Kuzyk61 kB2018-08-06 08:59
Pobierz plik (67-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 2.doc)67-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 2.docKatarzyna Kuzyk61 kB2018-08-06 08:59
Pobierz plik (67-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 1.doc)67-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 1.docKatarzyna Kuzyk61 kB2018-08-06 08:59
Pobierz plik (67-formularz asort.-cenowy (zał.nr 1 do oferty).docx)67-formularz asort.-cenowy (zał.nr 1 do oferty).docxKatarzyna Kuzyk33 kB2018-08-06 08:59
Pobierz plik (67-SIWZ.doc)67-SIWZ.docKatarzyna Kuzyk247 kB2018-08-06 08:59
Pobierz plik (67-OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE.pdf)67-OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE.pdfKatarzyna Kuzyk155 kB2018-08-06 08:58

54ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup aparatu do znieczuleń do operacji torakochirurgicznych  - 1 sztuka.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 30.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu .........2018 r. pod numerem:..............

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (54_JEDZ.zip)54_JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-08-02 10:20
Pobierz plik (54_Ogłoszenie.pdf)54_Ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz149 kB2018-08-02 10:20
Pobierz plik (54 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)54 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-02 10:19
Pobierz plik (54 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)54 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-02 10:19
Pobierz plik (54 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)54 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-02 10:19
Pobierz plik (54umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)54umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz73 kB2018-08-02 10:19
Pobierz plik (54 Aparat do znieczulania do oper. torakochirurgicznych- par. tech. ( zał nr 2 do oferty).doc)54 Aparat do znieczulania do oper. torakochirurgicznych- par. tech. ( zał nr 2 do oferty).docJerzy Kachnikiewicz184 kB2018-08-02 10:18
Pobierz plik (54 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)54 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz30 kB2018-08-02 10:18
Pobierz plik (54 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)54 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-02 10:18
Pobierz plik (54-SIWZ 2018.doc)54-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz289 kB2018-08-02 10:18

56 ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

Zakup   dwóch zestawów   narzędzi do videotorakochirurgii.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 30.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 02.08.2018 r. pod numerem:S147-336060

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (56 odp. na pyt. do SIWZ.pdf)56 odp. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło226 kB2018-08-10 14:17
Pobierz plik (56-SIWZ 2018 po ZM.doc)56-SIWZ 2018 po ZM.docTeresa Podsiadło291 kB2018-08-10 11:13
Pobierz plik (56 notice-5 ogłosz. o zm. dot. ref..pdf)56 notice-5 ogłosz. o zm. dot. ref..pdfTeresa Podsiadło76 kB2018-08-10 11:13
Pobierz plik (56_JEDZ.zip)56_JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-08-02 10:06
Pobierz plik (56_Ogłoszenie.pdf)56_Ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz149 kB2018-08-02 10:06
Pobierz plik (56 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)56 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-02 10:06
Pobierz plik (56 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)56 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-02 10:06
Pobierz plik (56 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)56 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-02 10:06
Pobierz plik (56 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)56 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz83 kB2018-08-02 10:05
Pobierz plik (56 - zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xls)56 - zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xlsJerzy Kachnikiewicz36 kB2018-08-02 10:05
Pobierz plik (56-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)56-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz30 kB2018-08-02 10:05
Pobierz plik (56 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)56 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-02 10:04
Pobierz plik (56-SIWZ 2018.doc)56-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz291 kB2018-08-02 10:04

57ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

Zakup- narzędzia energetycznego typu nóż harmoniczny- 1sztuka.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 30.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu .........2018 r. pod numerem:..............

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (57_odpowiedzi.pdf)57_odpowiedzi.pdfJerzy Kachnikiewicz411 kB2018-08-17 11:28
Pobierz plik (57_JEDZ.zip)57_JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-08-02 09:56
Pobierz plik (57_Ogłoszenie.pdf)57_Ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz146 kB2018-08-02 09:55
Pobierz plik (57umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)57umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz73 kB2018-08-02 09:55
Pobierz plik (57 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)57 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-02 09:54
Pobierz plik (57 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)57 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-02 09:54
Pobierz plik (57 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)57 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-02 09:54
Pobierz plik (57 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)57 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz30 kB2018-08-02 09:54
Pobierz plik (57 noż harmoniczny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsx)57 noż harmoniczny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsxJerzy Kachnikiewicz11 kB2018-08-02 09:54
Pobierz plik (57 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)57 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-02 09:54
Pobierz plik (57-SIWZ 2018.doc)57-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz286 kB2018-08-02 09:53

58ogłoszenie o zamowieniu

Zakup -optyk do videotorakochirurgii z podziałem na 2 pakiety.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 30.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu .........2018 r. pod numerem:..............

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (58_JEDZ.zip)58_JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz93 kB2018-08-02 09:44
Pobierz plik (58_ogłoszenie.pdf)58_ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz164 kB2018-08-02 09:44
Pobierz plik (58 oświdczenie o braku podstaw do wykluczenia ( zał. nr 6 do siwz ).docx)58 oświdczenie o braku podstaw do wykluczenia ( zał. nr 6 do siwz ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-02 09:44
Pobierz plik (58 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)58 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-02 09:43
Pobierz plik (58 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)58 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-02 09:43
Pobierz plik (58 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)58 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz73 kB2018-08-02 09:42
Pobierz plik (58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz32 kB2018-08-02 09:42
Pobierz plik (58Pakiet nr 2 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).ods)58Pakiet nr 2 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).odsJerzy Kachnikiewicz20 kB2018-08-02 09:42
Pobierz plik (58 Pakiet nr 1 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).ods)58 Pakiet nr 1 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).odsJerzy Kachnikiewicz21 kB2018-08-02 09:42
Pobierz plik (58 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)58 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-02 09:41
Pobierz plik (58-SIWZ 2018.doc)58-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz294 kB2018-08-02 09:41

62ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup jednego zestawu bronchoskopów sztywnych.                                                                                                                Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 30.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu .........2018 r. pod numerem:..............

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (62_JEDZ.zip)62_JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-08-02 09:29
Pobierz plik (62_ogłoszenie.pdf)62_ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz149 kB2018-08-02 09:29
Pobierz plik (62 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)62 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-02 09:27
Pobierz plik (62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-02 09:26
Pobierz plik (62 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)62 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-02 09:26
Pobierz plik (62 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)62 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz74 kB2018-08-02 09:26
Pobierz plik (62_zestaw_do_bronchoskopii_sztywnej - par.. technicz ( zał. nr 2 do oferty).xls)62_zestaw_do_bronchoskopii_sztywnej - par.. technicz ( zał. nr 2 do oferty).xlsJerzy Kachnikiewicz37 kB2018-08-02 09:26
Pobierz plik (62-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)62-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz30 kB2018-08-02 09:25
Pobierz plik (62 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)62 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-02 09:24
Pobierz plik (62-SIWZ 2018.doc)62-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz291 kB2018-08-02 09:22

55ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

Zakup lamp operacyjnych - 3 sztuki.                                                                            Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 30.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu .........2018 r. pod numerem:..............

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (55_JEDZ.zip)55_JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-08-02 10:29
Pobierz plik (55_Ogłoszenie.pdf)55_Ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz146 kB2018-08-02 10:26
Pobierz plik (55 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)55 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-02 10:25
Pobierz plik (55 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)55 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-02 10:25
Pobierz plik (55 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)55 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-02 10:25
Pobierz plik (55 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)55 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz73 kB2018-08-02 10:25
Pobierz plik (55 lampy operacyjne- parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).docx)55 lampy operacyjne- parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).docxJerzy Kachnikiewicz22 kB2018-08-02 10:25
Pobierz plik (55-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)55-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz30 kB2018-08-02 10:25
Pobierz plik (55 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)55 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-02 10:24
Pobierz plik (55-SIWZ 2018.doc)55-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz289 kB2018-08-02 10:24

63ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup - ultrasonografu endobronchialnego EBUS -1szt.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 27.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu .........2018 r. pod numerem:..............

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (JEDZ.zip)JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-07-31 09:46
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz162 kB2018-07-31 09:46
Pobierz plik (63-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)63-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-07-31 09:45
Pobierz plik (63 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)63 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-07-31 09:45
Pobierz plik (63 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)63 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-07-31 09:45
Pobierz plik (63 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)63 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz73 kB2018-07-31 09:45
Pobierz plik (63-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)63-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz30 kB2018-07-31 09:44
Pobierz plik (63 EBUS 2018 par tech (zał nr 2 do oferty).xls)63 EBUS 2018 par tech (zał nr 2 do oferty).xlsJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-07-31 09:44
Pobierz plik (63 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)63 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-07-31 09:44
Pobierz plik (63-SIWZ 2018.doc)63-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz291 kB2018-07-31 09:44

61ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup videobronchofiberoskopów, z podziałem na 2 pakiety.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 27.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu .........2018 r. pod numerem:..............

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (JEDZ.zip)JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-08-01 10:13
Pobierz plik (61_Ogłoszenie.pdf)61_Ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz131 kB2018-08-01 10:13
Pobierz plik (61 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)61 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-01 10:12
Pobierz plik (61 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)61 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-01 10:12
Pobierz plik (61 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)61 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-01 10:12
Pobierz plik (61 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)61 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz74 kB2018-08-01 10:11
Pobierz plik (61 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)61 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz32 kB2018-08-01 10:11
Pobierz plik (61- pakiet nr 2 Videobronchofiberskop parametry tech ( zał. nr 2 do oferty).docx)61- pakiet nr 2 Videobronchofiberskop parametry tech ( zał. nr 2 do oferty).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-01 10:11
Pobierz plik (61- pakiet nr 1 Videobronchofiberskop parametry tech ( zał. nr 2 do oferty).docx)61- pakiet nr 1 Videobronchofiberskop parametry tech ( zał. nr 2 do oferty).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-01 10:11
Pobierz plik (61 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)61 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-01 10:10
Pobierz plik (61-SIWZ 2018.doc)61-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz295 kB2018-08-01 10:10

60 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup zestawu do kriobiopsji wewnątrzoskrzelowej ( 1 zestaw).

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 27.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu .........2018 r. pod numerem:..............

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (JEDZ.zip)JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-08-01 10:46
Pobierz plik (60_ogłoszenie.pdf)60_ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz132 kB2018-08-01 10:46
Pobierz plik (60-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)60-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-01 10:46
Pobierz plik (60 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)60 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-01 10:45
Pobierz plik (60 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)60 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-01 10:45
Pobierz plik (60 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)60 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz73 kB2018-08-01 10:45
Pobierz plik (60 - zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xls)60 - zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xlsJerzy Kachnikiewicz37 kB2018-08-01 10:41
Pobierz plik (60 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)60 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz30 kB2018-08-01 10:41
Pobierz plik (60 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)60 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-01 10:40
Pobierz plik (60-SIWZ 2018.doc)60-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz291 kB2018-08-01 10:40

59 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup- szafy do suszenia i przechowywania endoskopów-1sztuka.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 27.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu .........2018 r. pod numerem:..............

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (JEDZ.zip)JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-08-01 11:15
Pobierz plik (59_ogłoszenie.pdf)59_ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz152 kB2018-08-01 11:15
Pobierz plik (59-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)59-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-01 11:14
Pobierz plik (59 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)59 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-01 11:14
Pobierz plik (59 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)59 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-01 11:14
Pobierz plik (59 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)59 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz73 kB2018-08-01 11:14
Pobierz plik (59 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)59 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz30 kB2018-08-01 11:13
Pobierz plik (59 - zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xls)59 - zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xlsJerzy Kachnikiewicz44 kB2018-08-01 11:13
Pobierz plik (59 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)59 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-01 11:13
Pobierz plik (59-SIWZ 2018.doc)59-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz290 kB2018-08-01 11:13

BZP.3810.48.2018.JU

Przedmiotem zamówienia jest:

doDostawa materiałów opatrunkowych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

nowy termin składania i otwarcia ofert zamawiający wyznaczył na dzień 01.08.2018 miejsce i godzina bz.

nowy termin składania i otwarcia ofert zamawiający wyznaczył na dzień 02.08.2018 miejsce i godzina bz.

nowy termin składania i otwarcia ofert zamawiający wyznaczył na dzień 06.08.2018 miejsce i godzina bz.

 termin składania i otwarcia ofert na dzień 07.08.2018 godzina i miejsce bz.

  Informujemy, iż w odpowiedziach z dnia 2.08.2018 w grupie 11 pakiet 31,             wkradła się omyłka pisarska. Zamawiający udzielił odpowiedzi:                          wymaga jak w SIWZ, a winno być: dopuszcza.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 8.08.2018 GODZ. I MIEJSCE BZ.

 omyłka pisarska w odpowiedziach z dnia 2.08.218

GRUPA 11 PAKIET 2

2) Prosimy o dopuszczenie sterylnego opatrunku do kaniuli obwodowej sklasyfikowanego jako wyrób medyczny klasy I

Odpowiedź jest: Zamawiający wymaga jak w SIWZ

powinno być: Tak, Zamawiający dopuszcza

UWAGA !!

Pakiet nr 12 został UNIEWAŻNIONY

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (48 ZESTAWIENIE OFERT DLA WYKONAWCÓW.xls)48 ZESTAWIENIE OFERT DLA WYKONAWCÓW.xlsJolanta Uścienna33 kB2018-08-09 11:54
Pobierz plik (48 umowa (po omyłce pisarskiej).doc)48 umowa (po omyłce pisarskiej).docJolanta Uścienna72 kB2018-08-06 10:38
Pobierz plik (48 ZMIANY formularz as. - cenowy.xls)48 ZMIANY formularz as. - cenowy.xlsJolanta Uścienna122 kB2018-08-03 15:03
Pobierz plik (48 Odpowiedzi 3.08.2018.pdf)48 Odpowiedzi 3.08.2018.pdfJolanta Uścienna862 kB2018-08-03 14:57
Pobierz plik (48 3.08.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA .doc)48 3.08.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA .docJolanta Uścienna25 kB2018-08-03 14:55
Pobierz plik (48 Odpowiedzi na pytania z dnia 2.07.2018.pdf)48 Odpowiedzi na pytania z dnia 2.07.2018.pdfJolanta Uścienna2080 kB2018-08-02 13:42
Pobierz plik (48 OSTATECZNA ZMIANA TERMINU.doc)48 OSTATECZNA ZMIANA TERMINU.docJolanta Uścienna25 kB2018-08-02 13:41
Pobierz plik (48 OGŁOSZENIE O ZMIANIE III.doc)48 OGŁOSZENIE O ZMIANIE III.docJolanta Uścienna25 kB2018-07-30 12:57
Pobierz plik (48 OGŁOSZENIE O ZMIANIE II.doc)48 OGŁOSZENIE O ZMIANIE II.docJolanta Uścienna25 kB2018-07-27 13:38
Pobierz plik (48 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)48 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna25 kB2018-07-24 13:07
Pobierz plik (48 formularz as. - cenowy.xls)48 formularz as. - cenowy.xlsJolanta Uścienna123 kB2018-07-18 14:55
Pobierz plik (48 SIWZ.doc)48 SIWZ.docJolanta Uścienna230 kB2018-07-18 14:55
Pobierz plik (48 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).doc)48 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna59 kB2018-07-18 14:54
Pobierz plik (48 umowa.doc)48 umowa.docJolanta Uścienna71 kB2018-07-18 14:54
Pobierz plik (48 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)48 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna45 kB2018-07-18 14:54
Pobierz plik (48 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)48 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna39 kB2018-07-18 14:53
Pobierz plik (48 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)48 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna40 kB2018-07-18 14:53
Pobierz plik (48 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc)48 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docJolanta Uścienna293 kB2018-07-18 14:53

45ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa ( wraz z montażem, uruchomieniem, integracją    i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi ) urządzeń medycznych z listy pakietów.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 16.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu  19.07. 2018 r. pod numerem: s137-312533

1a.Pakiet nr 1 – dostawa cyfrowego aparatu RTG z skopią oraz drukarką

2a.Pakiet nr 2 – dostawa aparatu USG dwugłowicowego

3a.Pakiet nr 3 – dostawa Aparatu do spirometrii i dyfuzji z kabiną do bodypletyzmografii                  wraz z oprogramowaniem, komputerem i monitorem.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (45 umowa - ( zał. nr 2a do siwz) po por. omyłki.doc)45 umowa - ( zał. nr 2a do siwz) po por. omyłki.docTeresa Podsiadło99 kB2018-08-10 14:08
Pobierz plik (45 pakiet 1 -RTG par. tech.( Zał. nr 2 do oferty) po Popr..docx)45 pakiet 1 -RTG par. tech.( Zał. nr 2 do oferty) po Popr..docxTeresa Podsiadło86 kB2018-08-10 14:07
Pobierz plik (45 parametry tech. USG pakiet nr 2 ( zał. nr 2 do oferty) po Zmianach.docx)45 parametry tech. USG pakiet nr 2 ( zał. nr 2 do oferty) po Zmianach.docxTeresa Podsiadło50 kB2018-08-10 14:06
Pobierz plik (45-SIWZ 2018 po zmianach.doc)45-SIWZ 2018 po zmianach.docTeresa Podsiadło335 kB2018-08-10 14:06
Pobierz plik (45odp. na pyt do SIWZ.pdf)45odp. na pyt do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło3057 kB2018-08-10 14:06
Pobierz plik (45notice-5 o ogł. o zm. zm. ter. sklad ofert na 31.08.pdf)45notice-5 o ogł. o zm. zm. ter. sklad ofert na 31.08.pdfTeresa Podsiadło83 kB2018-08-10 14:05
Pobierz plik (45-SIWZ 2018.doc)45-SIWZ 2018.docTeresa Podsiadło335 kB2018-07-19 13:43
Pobierz plik (45 ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS137-312533-pl.pdf)45 ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS137-312533-pl.pdfTeresa Podsiadło243 kB2018-07-19 13:43
Pobierz plik (45 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty p 1-3..xls)45 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty p 1-3..xlsTeresa Podsiadło55 kB2018-07-19 13:43
Pobierz plik (45 Pletyzmografia -pakiet nr 3 par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)2018.docx)45 Pletyzmografia -pakiet nr 3 par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)2018.docxTeresa Podsiadło38 kB2018-07-19 13:42
Pobierz plik (45 parametry tech. USG pakiet nr 2 ( zał. nr 2 do oferty).docx)45 parametry tech. USG pakiet nr 2 ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło48 kB2018-07-19 13:42
Pobierz plik (45 pakiet 1 -RTG par. tech.( Zał. nr 2 do oferty).docx)45 pakiet 1 -RTG par. tech.( Zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło86 kB2018-07-19 13:17
Pobierz plik (45 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)45 Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło67 kB2018-07-19 13:17
Pobierz plik (45 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)45 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło12 kB2018-07-19 13:07
Pobierz plik (45 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)45 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło38 kB2018-07-19 13:07
Pobierz plik (45-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)45-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2018-07-19 13:07
Pobierz plik (45 umowa - ( zał. nr 2a do siwz).doc)45 umowa - ( zał. nr 2a do siwz).docTeresa Podsiadło99 kB2018-07-19 13:06
Pobierz plik (45 umowa - ( zał. nr 2 do siwz - ap. RTG).doc)45 umowa - ( zał. nr 2 do siwz - ap. RTG).docTeresa Podsiadło159 kB2018-07-19 13:06
Pobierz plik (JEDZ.zip)JEDZ.zipTeresa Podsiadło99 kB2018-07-19 13:05

43ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

dzierżawa na okres od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2020r. urządzeń medycznych - koncentratorów tlenu według bieżących potrzeb Zamawiającego                                                           ( prognozowana  ilość 70 sztuk), dla pacjentów DCChP we Wrocławiu, leczonych w warunkach tlenoterapii domowej z dostawą do domu pacjenta transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (43 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)43 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło329 kB2018-06-20 09:41
Pobierz plik (43 -zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)43 -zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxTeresa Podsiadło108 kB2018-06-14 12:57
Pobierz plik (43 Ogłoszenie nr 500130397o znm. ogł. zm. ter na 14.06.docx)43 Ogłoszenie nr 500130397o znm. ogł. zm. ter na 14.06.docxTeresa Podsiadło11 kB2018-06-11 08:46
Pobierz plik (43-SIWZ po zm.w pkt.V do. pkt.14.doc)43-SIWZ po zm.w pkt.V do. pkt.14.docTeresa Podsiadło224 kB2018-06-08 13:50
Pobierz plik (43UMOWA wzór ( zał. nr 2 do SIWZ) po por. om. pisar..doc)43UMOWA wzór ( zał. nr 2 do SIWZ) po por. om. pisar..docTeresa Podsiadło105 kB2018-06-08 11:33
Pobierz plik (43 wzor wykaz usług ( zał. nr 6 do siwz).doc)43 wzor wykaz usług ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2018-06-08 10:09
Pobierz plik (43 Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 2a do Siwz).doc)43 Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 2a do Siwz).docTeresa Podsiadło62 kB2018-06-06 15:17
Pobierz plik (43 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)43 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2018-06-06 15:16
Pobierz plik (43UMOWA wzór ( zał. nr 2 do SIWZ).doc)43UMOWA wzór ( zał. nr 2 do SIWZ).docTeresa Podsiadło104 kB2018-06-06 15:16
Pobierz plik (43 wz_r_wykaz usług ( zał. nr 6 do siwz).doc)43 wz_r_wykaz usług ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2018-06-06 15:15
Pobierz plik (43_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)43_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2018-06-06 15:15
Pobierz plik (43_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)43_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło44 kB2018-06-06 15:15
Pobierz plik (43- zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xls)43- zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xlsTeresa Podsiadło35 kB2018-06-06 15:15
Pobierz plik (43 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)43 Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło64 kB2018-06-06 15:14
Pobierz plik (43-SIWZ.doc)43-SIWZ.docTeresa Podsiadło223 kB2018-06-06 15:14
Pobierz plik (43 Ogłoszenie nr 568978 o zamówieniu.docx)43 Ogłoszenie nr 568978 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2018-06-06 15:14

37 ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

  dostawa produktu leczniczego - stosowanych w chemioterapii niestandardowej o nazwie chemicznej MEPOLIZUMAB,   postać – proszek do sporządzania roztworu 100 mg/ fiolka, o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (37 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)37 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło279 kB2018-05-29 13:11
Pobierz plik (37 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)37 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsTeresa Podsiadło28 kB2018-05-28 14:30
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 500111407 o zm. ogł zm. ter na 28.05.docx)Ogłoszenie nr 500111407 o zm. ogł zm. ter na 28.05.docxTeresa Podsiadło13 kB2018-05-18 14:55
Pobierz plik (37-SIWZ po popr. om. - wyk. pktVIIIa.doc)37-SIWZ po popr. om. - wyk. pktVIIIa.docTeresa Podsiadło184 kB2018-05-18 14:55
Pobierz plik (37 -oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 5 do SIWZ).doc)37 -oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło38 kB2018-05-16 14:30
Pobierz plik (37-SIWZ.doc)37-SIWZ.docTeresa Podsiadło208 kB2018-05-16 14:30
Pobierz plik (37-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)37-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2018-05-16 14:30
Pobierz plik (37 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)37 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło33 kB2018-05-16 14:30
Pobierz plik (37 ogłoszenie o zamówieniu.docx)37 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2018-05-16 14:29
Pobierz plik (37_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)37_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2018-05-16 14:29
Pobierz plik (37_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)37_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło44 kB2018-05-16 14:29
Pobierz plik (37 -wzór umowy ( zał. nr 2).doc)37 -wzór umowy ( zał. nr 2).docTeresa Podsiadło61 kB2018-05-16 14:29

36ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego   dla DCCHP we Wrocławiu (Oddz. IV) transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (36 wyniki.pdf)36 wyniki.pdfJerzy Kachnikiewicz468 kB2018-05-25 14:45
Pobierz plik (36_informacja z otwarcia ofert.doc)36_informacja z otwarcia ofert.docTeresa Podsiadło32 kB2018-05-18 13:49
Pobierz plik (36_formularz-cenowy popr. om. w poz.7 dyz. pieleg..xls)36_formularz-cenowy popr. om. w poz.7 dyz. pieleg..xlsTeresa Podsiadło41 kB2018-05-16 08:57
Pobierz plik (SKM_308_gos18051017180 rysunki mebli.pdf)SKM_308_gos18051017180 rysunki mebli.pdfTeresa Podsiadło1692 kB2018-05-10 15:55
Pobierz plik (36_ SIWZ.doc)36_ SIWZ.docTeresa Podsiadło177 kB2018-05-10 15:53
Pobierz plik (36_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)36_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docTeresa Podsiadło40 kB2018-05-10 15:53
Pobierz plik (36_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)36_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2018-05-10 15:53
Pobierz plik (36_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)36_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2018-05-10 15:52
Pobierz plik (36_zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)36_zał. nr 1do SIWZ oferta.docTeresa Podsiadło56 kB2018-05-10 15:52
Pobierz plik (36_wzór_umowy zał_nr_2.doc)36_wzór_umowy zał_nr_2.docTeresa Podsiadło96 kB2018-05-10 15:52
Pobierz plik (36_formularz-cenowy.xls)36_formularz-cenowy.xlsTeresa Podsiadło40 kB2018-05-10 15:52

BZP.3810.25.2018.JU

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 17.04.2018 r.

Przedmiotem postępowania jest: dostawa wyrobów medycznych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.”

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.06.2018 (godz. i miejsce bz.)

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.06.2018 (godz. i miejsce bz.)

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 9.07.2018 (godz. i miejsce bz.)

Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert na dzień 13.07.2018 (godz. i miejsce bz.)

 

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

23.07.2018 (GODZ. I MIEJSCE BZ.)

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (25 ZBIORCZE ZEST. OFERT z dnia 23.07.2018.xls)25 ZBIORCZE ZEST. OFERT z dnia 23.07.2018.xlsJolanta Uścienna183 kB2018-07-25 09:08
Pobierz plik (25 Odpowiedzi z dnia 12.07.2018.pdf)25 Odpowiedzi z dnia 12.07.2018.pdfJolanta Uścienna267 kB2018-07-12 13:22
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania z dnia 5.07.2018.pdf)Odpowiedzi na pytania z dnia 5.07.2018.pdfJolanta Uścienna2039 kB2018-07-06 12:38
Pobierz plik (sprostowanie IV.pdf)sprostowanie IV.pdfJolanta Uścienna70 kB2018-07-06 12:37
Pobierz plik (25 zal.as.cenowy pakiet 28 poprawa omylki pisarskiej.xls)25 zal.as.cenowy pakiet 28 poprawa omylki pisarskiej.xlsJolanta Uścienna26 kB2018-06-29 12:52
Pobierz plik (25 zał. as.cen. pakiet 65 poprawa omyłki pisarskiej.xls)25 zał. as.cen. pakiet 65 poprawa omyłki pisarskiej.xlsJolanta Uścienna26 kB2018-06-27 09:24
Pobierz plik (25 odpowiedzi na pytania z dnia 25.06.2018.pdf)25 odpowiedzi na pytania z dnia 25.06.2018.pdfJolanta Uścienna12216 kB2018-06-26 14:32
Pobierz plik (25 zał. asort.-cenowy ZMIANY II.xls)25 zał. asort.-cenowy ZMIANY II.xlsJolanta Uścienna477 kB2018-06-26 14:30
Pobierz plik (25 SIWZ - PO ZMIANACH.doc)25 SIWZ - PO ZMIANACH.docJolanta Uścienna389 kB2018-06-26 14:29
Pobierz plik (25 SPROSTOWANIE - PRZEDŁUŻENIE OSTATECZNE.pdf)25 SPROSTOWANIE - PRZEDŁUŻENIE OSTATECZNE.pdfJolanta Uścienna94 kB2018-06-26 14:26
Pobierz plik (25 SPROSTOWANIE III PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.pdf)25 SPROSTOWANIE III PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.pdfJolanta Uścienna70 kB2018-06-22 13:00
Pobierz plik (25 SPROSTOWANIE II wysłane do publikacji.pdf)25 SPROSTOWANIE II wysłane do publikacji.pdfJolanta Uścienna70 kB2018-06-04 12:26
Pobierz plik (25 SPROSTOWANIE wysłane do publikacjinotice-3.pdf)25 SPROSTOWANIE wysłane do publikacjinotice-3.pdfJolanta Uścienna70 kB2018-05-17 13:06
Pobierz plik (25 zał. asort.-cenowy ZMIANY.xls)25 zał. asort.-cenowy ZMIANY.xlsJolanta Uścienna469 kB2018-04-27 15:28
Pobierz plik (25 SIWZ.doc)25 SIWZ.docJolanta Uścienna233 kB2018-04-20 17:13
Pobierz plik (25 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)25 Oferta WZÓR zał nr 1.docJolanta Uścienna64 kB2018-04-20 16:48
Pobierz plik (25 zal. nr 2 umowa.doc)25 zal. nr 2 umowa.docJolanta Uścienna81 kB2018-04-20 16:47
Pobierz plik (25 instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)25 instrukcja wpełniania JEDZ.pdfJolanta Uścienna1155 kB2018-04-20 16:47
Pobierz plik (25 JEDZ zał nr 3.doc)25 JEDZ zał nr 3.docJolanta Uścienna202 kB2018-04-20 16:47
Pobierz plik (25 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)25 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJolanta Uścienna35 kB2018-04-20 16:47
Pobierz plik (25 oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)25 oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJolanta Uścienna19 kB2018-04-20 16:47
Pobierz plik (25 zał. asortymento-cenowy.xls)25 zał. asortymento-cenowy.xlsJolanta Uścienna428 kB2018-04-20 16:46
Pobierz plik (25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf)25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdfJolanta Uścienna1424 kB2018-04-20 16:46

33ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

dostawa produktów leczniczych z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt ( przetarg uzupelniający). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 17.04.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 20.04.2017 r. pod numerem:S077-171072

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (33ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT oraz pkty.xls)33ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT oraz pkty.xlsTeresa Podsiadło31 kB2018-06-12 13:19
Pobierz plik (33 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)33 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło403 kB2018-06-12 13:17
Pobierz plik (33- zał. nr 2 do SIWZ wzór um PO ZM..doc)33- zał. nr 2 do SIWZ wzór um PO ZM..docTeresa Podsiadło59 kB2018-04-27 13:42
Pobierz plik (33- zał. nr 2 do SIWZ wzór um..doc)33- zał. nr 2 do SIWZ wzór um..docTeresa Podsiadło59 kB2018-04-20 14:14
Pobierz plik (33-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)33-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2018-04-20 14:14
Pobierz plik (33- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)33- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2018-04-20 14:13
Pobierz plik (33-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)33-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło186 kB2018-04-20 14:13
Pobierz plik (33 zał. nr 1 do oferty formularz as-cenowy.xls)33 zał. nr 1 do oferty formularz as-cenowy.xlsTeresa Podsiadło58 kB2018-04-20 14:13
Pobierz plik (33-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)33-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło38 kB2018-04-20 14:12
Pobierz plik (33-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)33-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2018-04-20 14:11
Pobierz plik (33-SIWZ.doc)33-SIWZ.docTeresa Podsiadło223 kB2018-04-20 14:11

BZP.3810.31.2018.JK-dostawa odczynników, szkła i drobnego sprzętu medycznego

dostawa odczynników, szkła i drobnego sprzętu medycznego   dla potrzeb pracowni patomorfologii i cytologii DCCHP we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 09.04.2018r.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 12.04.2018r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (31- wyniki i punktacja.xls)31- wyniki i punktacja.xlsTeresa Podsiadło39 kB2018-05-11 14:40
Pobierz plik (31 informacja o wyborze oferty najorzystniejszej.pdf)31 informacja o wyborze oferty najorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło673 kB2018-05-11 14:40
Pobierz plik (31-otwarcie-pakiety.xls)informacja z otwarcia ofertJerzy Kachnikiewicz28 kB2018-04-13 09:16
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 nr 500075032.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 nr 500075032.docJerzy Kachnikiewicz31 kB2018-04-06 15:06
Pobierz plik (31 Zał. asort-cenowy-zmiany 2.xls)31 Zał. asort-cenowy-zmiany 2.xlsJerzy Kachnikiewicz42 kB2018-04-06 14:51
Pobierz plik (31_ SIWZ-zmiany .doc)31_ SIWZ-zmiany .docJerzy Kachnikiewicz258 kB2018-04-06 14:51
Pobierz plik (31_zał. nr 1do SIWZ oferta zmiany.doc)31_zał. nr 1do SIWZ oferta zmiany.docJerzy Kachnikiewicz61 kB2018-04-06 14:51
Pobierz plik (31_odpowiedzi na pytania 2.pdf)31_odpowiedzi na pytania 2.pdfJerzy Kachnikiewicz1394 kB2018-04-06 14:51
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 nr 500072789.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 nr 500072789.docJerzy Kachnikiewicz25 kB2018-04-05 10:33
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500070803.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500070803.docJerzy Kachnikiewicz25 kB2018-04-03 12:33
Pobierz plik (31 odpowiedzi.pdf)31 odpowiedzi.pdfJerzy Kachnikiewicz456 kB2018-04-03 12:32
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 538199.doc)Ogłoszenie nr 538199.docJerzy Kachnikiewicz121 kB2018-03-29 10:44
Pobierz plik (oświadczenie dot. wyrobów med.(zał.nr 7 do siwz).doc)oświadczenie dot. wyrobów med.(zał.nr 7 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz28 kB2018-03-29 10:44
Pobierz plik (31 wykaz dostaw zał. nr 6 do siwz.doc)31 wykaz dostaw zał. nr 6 do siwz.docJerzy Kachnikiewicz47 kB2018-03-29 10:44
Pobierz plik (31_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)31_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz39 kB2018-03-29 10:43
Pobierz plik (31_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)31_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2018-03-29 10:43
Pobierz plik (31_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)31_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz43 kB2018-03-29 10:43
Pobierz plik (31 umowa wzór (załącznik nr 2 do SIWZ).doc)31 umowa wzór (załącznik nr 2 do SIWZ).docJerzy Kachnikiewicz76 kB2018-03-29 10:43
Pobierz plik (31 Zał. asortymentowo - cenowy.xls)31 Zał. asortymentowo - cenowy.xlsJerzy Kachnikiewicz41 kB2018-03-29 10:43
Pobierz plik (31_zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)31_zał. nr 1do SIWZ oferta.docJerzy Kachnikiewicz60 kB2018-03-29 10:42
Pobierz plik (31_ SIWZ .doc)31_ SIWZ .docJerzy Kachnikiewicz223 kB2018-03-29 10:42

28ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1.  przedmiot zamówienia- dostawa produktu leczniczego - stosowanych w chemioterapii niestandardowej o nazwie chemicznej OZYMERTYNIB,   postać – tabletki o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 23.03.2018 r. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 27.03.2018 r. pod numerem: S060-132120
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (28informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)28informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło298 kB2018-05-29 13:17
Pobierz plik (28 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)28 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsTeresa Podsiadło28 kB2018-05-15 12:28
Pobierz plik (28ogłosz. o zmian. ter. na 14.05.2018.pdf)28ogłosz. o zmian. ter. na 14.05.2018.pdfTeresa Podsiadło70 kB2018-04-27 13:23
Pobierz plik (28 -wzór umowy ( zał. nr 2) po Zm..doc)28 -wzór umowy ( zał. nr 2) po Zm..docTeresa Podsiadło60 kB2018-04-27 13:22
Pobierz plik (28odp.na pyt. do siwz.pdf)28odp.na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło850 kB2018-04-27 13:22
Pobierz plik (28 ogł. o zam. S060-132120.pdf)28 ogł. o zam. S060-132120.pdfTeresa Podsiadło123 kB2018-03-27 09:41
Pobierz plik (28-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)28-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2018-03-27 09:40
Pobierz plik (28 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)28 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło33 kB2018-03-27 09:39
Pobierz plik (28-SIWZ.doc)28-SIWZ.docTeresa Podsiadło222 kB2018-03-27 09:38
Pobierz plik (28 -wzór umowy ( zał. nr 2).doc)28 -wzór umowy ( zał. nr 2).docTeresa Podsiadło61 kB2018-03-27 09:38
Pobierz plik (28 -oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)28 -oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło38 kB2018-03-27 09:37
Pobierz plik (28-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)28-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2018-03-27 09:37
Pobierz plik (28-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)28-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło186 kB2018-03-27 09:37
Pobierz plik (28- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)28- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2018-03-27 09:37

27 ogłoszenie o przetargu niegranicz.

 1. dostawa produktu leczniczego - stosowanych w chemioterapii niestandardowej o nazwie chemicznej ERLOTINIB,   postać – tabletki o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 23.03.2018 r. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu  28.03.2018r. pod numerem: S061-134272
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (27 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)27 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsTeresa Podsiadło29 kB2018-05-08 13:47
Pobierz plik (27 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)27 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło33 kB2018-03-28 09:27
Pobierz plik (27-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)27-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło24 kB2018-03-28 09:27
Pobierz plik (27 -oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)27 -oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2018-03-28 09:27
Pobierz plik (27 -wzór umowy ( zał. nr 2).doc)27 -wzór umowy ( zał. nr 2).docTeresa Podsiadło61 kB2018-03-28 09:26
Pobierz plik (27-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)27-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło186 kB2018-03-28 09:26
Pobierz plik (27- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)27- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2018-03-28 09:26
Pobierz plik (27-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)27-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2018-03-28 09:26
Pobierz plik (27-SIWZ.doc)27-SIWZ.docTeresa Podsiadło222 kB2018-03-28 09:25
Pobierz plik (27 ogł. o zam.OJS061-134272.pdf)27 ogł. o zam.OJS061-134272.pdfTeresa Podsiadło129 kB2018-03-28 09:25

BZP.3810.4.2018.JU

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 5.03.2018 r.

przedmiot zamówienia: dostawa wyrobów medycznych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (4 UNIEWAŻNIENIE SKAN.pdf)4 UNIEWAŻNIENIE SKAN.pdfJolanta Uścienna243 kB2018-03-08 14:40

18ogłoszenie o zamówieniu

 1. 1.: świadczenie usługi z objęciem nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania medycznego ExPACS, RIS, Serwer dystrybucji Exhibeon (zwanego dalej Systemem) przy ul. Grabiszyńskiej 105 oraz w Placówce Zamiejscowej DCCHP     w Obornikach Śl.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (18-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)18-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxTeresa Podsiadło24 kB2018-03-08 12:00
Pobierz plik (Umowa powierzenia danych ( zał nr 6 do siwz).doc)Umowa powierzenia danych ( zał nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło40 kB2018-02-26 12:33
Pobierz plik (18oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)18oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło39 kB2018-02-26 12:32
Pobierz plik (18_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)18_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło41 kB2018-02-26 12:32
Pobierz plik (18 _zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)18 _zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło44 kB2018-02-26 12:30
Pobierz plik (18- Zał nr 2 do siwz umowa.docx)18- Zał nr 2 do siwz umowa.docxTeresa Podsiadło27 kB2018-02-26 12:30
Pobierz plik (18-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).doc)18-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).docTeresa Podsiadło61 kB2018-02-26 12:30
Pobierz plik (18-SIWZ.doc)18-SIWZ.docTeresa Podsiadło213 kB2018-02-26 12:30
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 523409 o zamówieniu.docx)Ogłoszenie nr 523409 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło23 kB2018-02-26 12:30

16ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 09.02.2018 r. Ogłoszenie opublikowano 2018/S 030-064810
 2. przedmiot zamówienia: dostawa igieł aspiracyjnych do EBUSA TBNA, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (16 informacja o wyborze.pdf)16 informacja o wyborze.pdfTeresa Podsiadło314 kB2018-04-04 15:18
Pobierz plik (Igły do Ebusa_informacja z otwarcia.doc)Igły do Ebusa_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz34 kB2018-04-03 07:42
Pobierz plik (16 2018-OJS054-119384-pl ( opublik).pdf)16 2018-OJS054-119384-pl ( opublik).pdfTeresa Podsiadło99 kB2018-03-19 08:46
Pobierz plik (16notice-1zmian ogłoszenia - UNieważnione.pdf)16notice-1zmian ogłoszenia - UNieważnione.pdfTeresa Podsiadło96 kB2018-03-14 15:29
Pobierz plik (16 notice-2 ogło o zm. ogł. nr 2.pdf)16 notice-2 ogło o zm. ogł. nr 2.pdfTeresa Podsiadło73 kB2018-03-14 15:28
Pobierz plik (16 notice-1 ogłosz.o zm. nr 1.pdf)16 notice-1 ogłosz.o zm. nr 1.pdfTeresa Podsiadło94 kB2018-03-14 15:28
Pobierz plik (16 odpow. na pyt. do SIWZ.pdf)16 odpow. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło1711 kB2018-03-08 14:53
Pobierz plik (16 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy PO zm. (2 pakiety).xlsx)16 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy PO zm. (2 pakiety).xlsxTeresa Podsiadło17 kB2018-03-08 14:53
Pobierz plik (16-SIWZ po zmianach.doc)16-SIWZ po zmianach.docTeresa Podsiadło247 kB2018-03-08 14:53
Pobierz plik (16notice-1zmian ogłoszenia.pdf)16notice-1zmian ogłoszenia.pdfTeresa Podsiadło96 kB2018-03-08 14:53
Pobierz plik (16 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy po uzpeł. rubryki.xlsx)16 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy po uzpeł. rubryki.xlsxTeresa Podsiadło16 kB2018-02-14 10:56
Pobierz plik (16- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)16- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2018-02-13 11:06
Pobierz plik (16 JEDZ zał nr 3.doc)16 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2018-02-13 11:06
Pobierz plik (16 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)16 Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2018-02-13 11:05
Pobierz plik (16 Ogłoszenie o zam. 2018-OJS030-064810-pl.pdf)16 Ogłoszenie o zam. 2018-OJS030-064810-pl.pdfTeresa Podsiadło73 kB2018-02-13 11:05
Pobierz plik (16 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)16 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło37 kB2018-02-13 11:05
Pobierz plik (16 zal. nr 2 umowa.doc)16 zal. nr 2 umowa.docTeresa Podsiadło60 kB2018-02-13 11:05
Pobierz plik (16 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsx)16 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsxTeresa Podsiadło16 kB2018-02-13 11:05
Pobierz plik (16-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)16-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2018-02-13 11:05
Pobierz plik (16-SIWZ.doc)16-SIWZ.docTeresa Podsiadło243 kB2018-02-13 11:04

15ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawa odczynników i akcesoriów do aparatu RKZ ABL 500 oraz RKZ ABL 520, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego , transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (15_wyniki.pdf)15_wyniki.pdfTeresa Podsiadło290 kB2018-02-22 08:46
Pobierz plik (15-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)15-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxTeresa Podsiadło23 kB2018-02-16 13:15
Pobierz plik (Ogłoszenie o zam. nr 500029642 korekta.docx)Ogłoszenie o zam. nr 500029642 korekta.docxTeresa Podsiadło11 kB2018-02-08 14:35
Pobierz plik (15_umowa (zał nr 2 do oferty).doc)15_umowa (zał nr 2 do oferty).docTeresa Podsiadło62 kB2018-02-08 14:27
Pobierz plik (15oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)15oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2018-02-08 14:27
Pobierz plik (15_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)15_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2018-02-08 14:27
Pobierz plik (15 _zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia- po zm..doc)15 _zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia- po zm..docTeresa Podsiadło43 kB2018-02-08 14:26
Pobierz plik (15 zał. nr 1do oferty.xls)15 zał. nr 1do oferty.xlsTeresa Podsiadło34 kB2018-02-08 14:25
Pobierz plik (15-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).doc)15-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).docTeresa Podsiadło60 kB2018-02-08 14:25
Pobierz plik (15-SIWZ.doc)15-SIWZ.docTeresa Podsiadło215 kB2018-02-08 14:25
Pobierz plik (15 Ogłoszenie nr 516026 o zamóweiniu.docx)15 Ogłoszenie nr 516026 o zamóweiniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2018-02-08 14:25

BZP.3810.8.2018.JU staplery

dostawa uniwersalnych staplerów chirurgicznych wraz z ładunkami do staplerów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (8 ZESTAWIENIE Z WAROTŚCIĄ PKT.xls)8 ZESTAWIENIE Z WAROTŚCIĄ PKT.xlsJolanta Uścienna22 kB2018-02-16 12:31
Pobierz plik (8 WYNIKI.pdf)8 WYNIKI.pdfJolanta Uścienna272 kB2018-02-16 12:24
Pobierz plik (8ZESTAWIENIE OFERT po omyłce pisarskiej.xls)8ZESTAWIENIE OFERT po omyłce pisarskiej.xlsJolanta Uścienna22 kB2018-02-15 13:51
Pobierz plik (8 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)8 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna22 kB2018-02-13 15:08
Pobierz plik (8 zał. asort. cenowy .xls)8 zał. asort. cenowy .xlsJolanta Uścienna49 kB2018-02-06 13:35
Pobierz plik (8 SIWZ staplery .doc)8 SIWZ staplery .docJolanta Uścienna222 kB2018-02-05 12:26
Pobierz plik (8 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).doc)8 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna59 kB2018-02-05 12:26
Pobierz plik (8 umowa zal.2 do SIWZ (1).doc)8 umowa zal.2 do SIWZ (1).docJolanta Uścienna74 kB2018-02-05 12:25
Pobierz plik (8 zal. nr 2 umowa(1a).doc)8 zal. nr 2 umowa(1a).docJolanta Uścienna78 kB2018-02-05 12:25
Pobierz plik (8 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)8 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna44 kB2018-02-05 12:25
Pobierz plik (8 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)8 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna38 kB2018-02-05 12:25
Pobierz plik (8 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)8 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna39 kB2018-02-05 12:25
Pobierz plik (8 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).doc)8 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).docJolanta Uścienna46 kB2018-02-05 12:25
Pobierz plik (8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc)8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docJolanta Uścienna83 kB2018-02-05 12:24

6ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

dostawa odczynników i akcesoriów do aparatu RKZ ABL 500 oraz RKZ ABL 520, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego , w okresie dwóch lat od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

po zm. dostawa odczynników i akcesoriów do aparatu RKZ ABL 500 oraz RKZ ABL 520, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego , w okresie dwunastu miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (6unieważnienie postępowania.pdf)6unieważnienie postępowania.pdfTeresa Podsiadło278 kB2018-02-08 10:37
Pobierz plik (6-Informacja z otwarcia ofert.docx)6-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło24 kB2018-02-07 13:31
Pobierz plik (6_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia- po zm..doc)6_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia- po zm..docTeresa Podsiadło43 kB2018-01-18 17:38
Pobierz plik (6-SIWZ po zmianie  zdn. 18.01.doc)6-SIWZ po zmianie zdn. 18.01.docTeresa Podsiadło215 kB2018-01-18 17:38
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 500014567 o zam. zm. il. mies z 24 na 12.docx)Ogłoszenie nr 500014567 o zam. zm. il. mies z 24 na 12.docxTeresa Podsiadło12 kB2018-01-18 17:36
Pobierz plik (6-zał. nr 1 do SIWZ (oferta)po zm..doc)6-zał. nr 1 do SIWZ (oferta)po zm..docTeresa Podsiadło61 kB2018-01-18 17:36
Pobierz plik (6oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5 po zm..doc)6oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5 po zm..docTeresa Podsiadło38 kB2018-01-18 17:35
Pobierz plik (6_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu- po zm..doc)6_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu- po zm..docTeresa Podsiadło40 kB2018-01-18 17:35
Pobierz plik (6_umowa (zał nr 2 do oferty) popr i po zm..doc)6_umowa (zał nr 2 do oferty) popr i po zm..docTeresa Podsiadło62 kB2018-01-18 17:34
Pobierz plik (6 zał. nr 1do oferty po us. cyf 2 - po zm.xls)6 zał. nr 1do oferty po us. cyf 2 - po zm.xlsTeresa Podsiadło34 kB2018-01-18 17:34
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 500014564 zm. ter. n a 29.01.2018.docx)Ogłoszenie nr 500014564 zm. ter. n a 29.01.2018.docxTeresa Podsiadło11 kB2018-01-18 17:14
Pobierz plik (6_umowa (zał nr 2 do oferty) popr.doc)6_umowa (zał nr 2 do oferty) popr.docTeresa Podsiadło62 kB2018-01-17 13:42
Pobierz plik (6 zał. nr 1do oferty po us. cyf 2.xls)6 zał. nr 1do oferty po us. cyf 2.xlsTeresa Podsiadło33 kB2018-01-17 13:41
Pobierz plik (6 zał. nr 12 do oferty.xls)6 zał. nr 12 do oferty.xlsTeresa Podsiadło33 kB2018-01-16 17:09
Pobierz plik (6-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).doc)6-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).docTeresa Podsiadło61 kB2018-01-16 17:05
Pobierz plik (6_umowa (zał nr 2 do oferty).doc)6_umowa (zał nr 2 do oferty).docTeresa Podsiadło59 kB2018-01-16 17:05
Pobierz plik (6_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)6_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2018-01-16 17:05
Pobierz plik (6_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)6_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2018-01-16 17:05
Pobierz plik (6oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)6oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2018-01-16 17:05
Pobierz plik (6-SIWZ.doc)6-SIWZ.docTeresa Podsiadło214 kB2018-01-16 17:05
Pobierz plik (6 -Ogłoszenie nr 506419 o zamówieniu.docx)6 -Ogłoszenie nr 506419 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2018-01-16 17:04

1ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 15.01.2018 r.Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 17.01.2018  r. pod nr S011-020365
 2. dostawa produktów leczniczych z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.  ( przetarg uzupełniający)
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (1sprostowanie wynikow.pdf)1sprostowanie wynikow.pdfTeresa Podsiadło282 kB2018-04-10 14:23
Pobierz plik (1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT oraz PKT.xls)1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT oraz PKT.xlsTeresa Podsiadło33 kB2018-04-05 14:48
Pobierz plik (1wyniki postępowania.pdf)1wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło685 kB2018-04-05 14:44
Pobierz plik (1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsTeresa Podsiadło32 kB2018-03-08 12:50
Pobierz plik (1odp. napyt. do SIWZ.pdf)1odp. napyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło821 kB2018-02-12 14:51
Pobierz plik (1- zał. nr 2 do SIWZ wzór um. Po Zm..doc)1- zał. nr 2 do SIWZ wzór um. Po Zm..docTeresa Podsiadło59 kB2018-02-12 14:51
Pobierz plik (1 zał. nr 1 do oferty formularz as.-cenowy Po Zm..xls)1 zał. nr 1 do oferty formularz as.-cenowy Po Zm..xlsTeresa Podsiadło83 kB2018-02-12 14:51
Pobierz plik (1 notice-2 zm. ogł. ter skald na 2.03.pdf)1 notice-2 zm. ogł. ter skald na 2.03.pdfTeresa Podsiadło98 kB2018-02-12 14:51
Pobierz plik (1- ogłosz o zam. opublik.pdf)1- ogłosz o zam. opublik.pdfTeresa Podsiadło244 kB2018-01-17 14:40
Pobierz plik (1-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)1-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2018-01-17 14:39
Pobierz plik (1-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)1-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło37 kB2018-01-17 14:38
Pobierz plik (1- zał. nr 2 do SIWZ.doc)1- zał. nr 2 do SIWZ.docTeresa Podsiadło54 kB2018-01-17 14:38
Pobierz plik (1- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)1- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2018-01-17 14:38
Pobierz plik (1-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)1-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło24 kB2018-01-17 14:37
Pobierz plik (1 zał. nr 1 do oferty formularz as.-cenowy.xls)1 zał. nr 1 do oferty formularz as.-cenowy.xlsTeresa Podsiadło80 kB2018-01-17 14:37
Pobierz plik (1-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)1-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło186 kB2018-01-17 14:37
Pobierz plik (1-SIWZ.doc)1-SIWZ.docTeresa Podsiadło226 kB2018-01-17 14:35

87ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dzierżawa na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020r. urządzeń medycznych - koncentratorów tlenu w ilości 303 sztuk, dla pacjentów DCChP we Wrocławiu, leczonych w warunkach tlenoterapii domowej z dostawą do domu pacjenta transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (87 wyniki postępowania.pdf)87 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło281 kB2017-12-12 14:39
Pobierz plik (87-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)87-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxTeresa Podsiadło107 kB2017-12-11 11:29
Pobierz plik (87 odp. na pyt. do siwz.pdf)87 odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło269 kB2017-12-04 12:54
Pobierz plik (87- zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne) Po ZM. i por. om..xls)87- zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne) Po ZM. i por. om..xlsTeresa Podsiadło35 kB2017-12-01 13:32
Pobierz plik (87Ogłoszenie nr 500068412 o zm. ogł. zm. ter skład ofert na 7.12.docx)87Ogłoszenie nr 500068412 o zm. ogł. zm. ter skład ofert na 7.12.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-12-01 13:18
Pobierz plik (87- zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne) Po ZM..xls)87- zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne) Po ZM..xlsTeresa Podsiadło35 kB2017-12-01 13:11
Pobierz plik (87-SIWZ po zm. terminu i odp. na pyt..doc)87-SIWZ po zm. terminu i odp. na pyt..docTeresa Podsiadło244 kB2017-12-01 13:10
Pobierz plik (87 odp. na pyt do siwz.pdf)87 odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło309 kB2017-12-01 13:10
Pobierz plik (87 Umowa powierzenia danych osobowych( zał nr. 4 do siwz).doc)87 Umowa powierzenia danych osobowych( zał nr. 4 do siwz).docTeresa Podsiadło39 kB2017-11-28 15:19
Pobierz plik (87 UMOWA wzór ( zał. nr 2 do SIWZ).doc)87 UMOWA wzór ( zał. nr 2 do SIWZ).docTeresa Podsiadło110 kB2017-11-28 15:18
Pobierz plik (87 wz_r_wykaz usług ( zał. nr 6 do siwz).doc)87 wz_r_wykaz usług ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-11-28 15:18
Pobierz plik (87 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)87 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-11-28 15:18
Pobierz plik (87_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)87_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-11-28 15:17
Pobierz plik (87_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)87_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-11-28 15:17
Pobierz plik (87- zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xls)87- zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xlsTeresa Podsiadło35 kB2017-11-28 15:17
Pobierz plik (87Oferta WZÓR zał nr 1.doc)87Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło63 kB2017-11-28 15:17
Pobierz plik (87-SIWZ.doc)87-SIWZ.docTeresa Podsiadło243 kB2017-11-28 15:16
Pobierz plik (87Ogłoszenie nr 623608o zamoweiniu.docx)87Ogłoszenie nr 623608o zamoweiniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-11-28 15:16

BZP.3810.81.2017.JK-dostawa sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z listy pakietów dla DCCHP we Wrocławiu   transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (81 wyniki.pdf)81 wyniki.pdfJolanta Uścienna471 kB2017-11-16 12:31
Pobierz plik (81 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)81 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna23 kB2017-11-03 14:06
Pobierz plik (81 odpowiedzi-uzupełnione.pdf)81 odpowiedzi-uzupełnione.pdfJerzy Kachnikiewicz272 kB2017-10-27 14:25
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500050007.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500050007.docJerzy Kachnikiewicz25 kB2017-10-27 11:41
Pobierz plik (81 odpowiedzi.pdf)81 odpowiedzi.pdfJerzy Kachnikiewicz945 kB2017-10-27 11:40
Pobierz plik (81_oferta zał nr 1 do siwz-zmiana.doc)81_oferta zał nr 1 do siwz-zmiana.docJerzy Kachnikiewicz65 kB2017-10-25 12:23
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 606130.doc)Ogłoszenie nr 606130.docJerzy Kachnikiewicz81 kB2017-10-24 13:37
Pobierz plik (81_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)81_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2017-10-24 12:46
Pobierz plik (81_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)81_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2017-10-24 12:46
Pobierz plik (81_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)81_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz43 kB2017-10-24 12:46
Pobierz plik (81_ wzór umowy - ( zał nr 2 do siwz).doc)81_ wzór umowy - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz60 kB2017-10-24 12:45
Pobierz plik (81_ formularz zał.nr 1 do oferty.xls)81_ formularz zał.nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz33 kB2017-10-24 12:45
Pobierz plik (81_oferta zał nr 1 do siwz.doc)81_oferta zał nr 1 do siwz.docJerzy Kachnikiewicz63 kB2017-10-24 12:44
Pobierz plik (81-SIWZ.doc)81-SIWZ.docJerzy Kachnikiewicz229 kB2017-10-24 12:44

57ogłoszenie o przetargu nieograniczonymy

Zakup łóżek elektrycznych - 3 sztuki

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (57 wyniki postępowania.pdf)57 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło260 kB2017-11-02 14:53
Pobierz plik (57_informacja z otwarcia.doc)57_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz31 kB2017-10-30 12:36
Pobierz plik (57odp. na pyt do siwz.pdf)57odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło1900 kB2017-10-24 14:56
Pobierz plik (57Ogłoszenie nr 500048420-zm. ter. skł. of na 30.10.2017.docx)57Ogłoszenie nr 500048420-zm. ter. skł. of na 30.10.2017.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 14:56
Pobierz plik (57-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- po por. om. pisar.xls)57-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- po por. om. pisar.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-20 16:04
Pobierz plik (57Ogłoszenie nr 500046974zm. ter. sklad ofert na 27.10.docx)57Ogłoszenie nr 500046974zm. ter. sklad ofert na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-20 15:10
Pobierz plik (57_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)57_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-17 15:25
Pobierz plik (57_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)57_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-17 15:24
Pobierz plik (57_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)57_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-17 15:24
Pobierz plik (57 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)57 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-17 15:24
Pobierz plik (57 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)57 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-10-17 15:24
Pobierz plik (57-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)57-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-17 15:24
Pobierz plik (57 łożka elektryczne- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)57 łożka elektryczne- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-17 15:23
Pobierz plik (57 -Ogłoszenie nr 603437o zamówieniu.docx)57 -Ogłoszenie nr 603437o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-17 15:23
Pobierz plik (57Oferta WZÓR zał nr 1.doc)57Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-17 15:23
Pobierz plik (57-SIWZ.doc)57-SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-17 15:23

58ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup łóżka elektrycznego Bariatrycznego - 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (58wyniki postępowania.pdf)58wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło263 kB2017-11-02 14:52
Pobierz plik (58_informacja z otwarcia.doc)58_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz31 kB2017-10-30 12:38
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 500048401zm. term skład ofert na 30.10.2017.docx)Ogłoszenie nr 500048401zm. term skład ofert na 30.10.2017.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 14:45
Pobierz plik (58odp na pyt. do siwz.pdf)58odp na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło1725 kB2017-10-24 14:45
Pobierz plik (58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po popr.om..xls)58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po popr.om..xlsTeresa Podsiadło29 kB2017-10-20 16:06
Pobierz plik (58Ogłoszenie nr 500046982zm.term. skład na 27.10.docx)58Ogłoszenie nr 500046982zm.term. skład na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-20 15:15
Pobierz plik (58_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)58_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-17 15:04
Pobierz plik (58_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)58_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-17 15:04
Pobierz plik (58_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)58_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-17 15:04
Pobierz plik (58 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)58 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-17 15:03
Pobierz plik (58 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)58 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-17 15:03
Pobierz plik (58 łożko bariatryczne - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)58 łożko bariatryczne - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło27 kB2017-10-17 15:03
Pobierz plik (58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-17 15:03
Pobierz plik (58Oferta WZÓR zał nr 1.doc)58Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-17 15:03
Pobierz plik (58-SIWZ.doc)58-SIWZ.docTeresa Podsiadło231 kB2017-10-17 15:02
Pobierz plik (58Ogłoszenie nr 603403o zamówieniu.docx)58Ogłoszenie nr 603403o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-17 15:02

BZP.3810.78.2017.JU

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu osobowo – dostawczego wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwanie leasingu dla DCcHP we Wrocławiu ul . Grabiszyńska 105, 50-301 Wrocław

uwaga

zmiana terminu skladania i otwarcia ofert na dzień: 26.10.2017 (godz. i miejsce bz.)

zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2: 27.10.2017 (godz. i miejsce bz.)

zmiana terminu składania i otwarcia ofert 3: 31.10.2017 (godz. i miejsce bz.)

zmiana terminu skladania i otwarcia ofert 4: 13.11.2017 (godz. i miejsce bz.)

uwaga !!

zmiana terminu składania i otwarcia ofert 5: 15.11.2017 (godz. i miejsce bz.)

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (78 unieważnienie postepowania.pdf)78 unieważnienie postepowania.pdfJolanta Uścienna267 kB2017-11-16 12:25
Pobierz plik (78 ODPOWIEDZI SKAN z dnia 9.11.17.pdf)78 ODPOWIEDZI SKAN z dnia 9.11.17.pdfJolanta Uścienna2390 kB2017-11-09 14:47
Pobierz plik (78 umowa wzór ZMIANY .doc)78 umowa wzór ZMIANY .docJolanta Uścienna110 kB2017-11-09 14:47
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 5.doc)78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 5.docJolanta Uścienna25 kB2017-11-09 08:17
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 4.doc)78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 4.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-26 13:03
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 3.doc)78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 3.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-24 14:45
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2.doc)78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-23 15:07
Pobierz plik (OGŁOSZENIE OZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)OGŁOSZENIE OZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-20 17:56
Pobierz plik (78 zal. nr 1 do SIWZ (oferta).doc)78 zal. nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna68 kB2017-10-17 13:16
Pobierz plik (78 umowa wzór .doc)78 umowa wzór .docJolanta Uścienna101 kB2017-10-17 13:16
Pobierz plik (78 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)78 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna44 kB2017-10-17 13:16
Pobierz plik (78 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)78 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna39 kB2017-10-17 13:16
Pobierz plik (78 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)78 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna40 kB2017-10-17 13:16
Pobierz plik (78 zał.nr 6 (PARAMETRY TECHNICZNE).doc)78 zał.nr 6 (PARAMETRY TECHNICZNE).docJolanta Uścienna68 kB2017-10-17 13:16
Pobierz plik (78 SIWZ.docx)78 SIWZ.docxJolanta Uścienna71 kB2017-10-17 13:16
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc)78 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docJolanta Uścienna216 kB2017-10-17 13:15

61ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup respiratorów przeznaczonych do okresowej i ciągłej     nieinwazyjnej i inwazyjnej wentylacji mechanicznej - 3 sztuki.


Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (61wyniki postępowania.pdf)61wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło276 kB2017-11-02 14:49
Pobierz plik (61-Protokół z otwarcia ofert.docx)61-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Kuzyk20 kB2017-10-27 13:53
Pobierz plik (61 respiratory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)po por. om..docx)61 respiratory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)po por. om..docxTeresa Podsiadło23 kB2017-10-23 15:09
Pobierz plik (61odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf)61odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło635 kB2017-10-23 15:09
Pobierz plik (61 Ogłoszenie nr 500047697zm. ter. skłąd. ofert na 27.10.docx)61 Ogłoszenie nr 500047697zm. ter. skłąd. ofert na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 15:09
Pobierz plik (61Ogłoszenie nr 500046304- zm. ter. sklad of na 26.10.docx)61Ogłoszenie nr 500046304- zm. ter. sklad of na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 15:50
Pobierz plik (61-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty (2).xls)61-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty (2).xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-16 15:58
Pobierz plik (61Oferta WZÓR zał nr 1.doc)61Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 15:58
Pobierz plik (61 respiratory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)61 respiratory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło23 kB2017-10-16 15:58
Pobierz plik (61_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)61_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 15:57
Pobierz plik (61_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)61_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-16 15:57
Pobierz plik (61 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)61 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 15:57
Pobierz plik (61_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)61_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 15:57
Pobierz plik (61 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)61 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-16 15:56
Pobierz plik (61-SIWZ.doc)61-SIWZ.docTeresa Podsiadło226 kB2017-10-16 15:56
Pobierz plik (61 Ogłoszenie nr 602646 o zamóweiniu.docx)61 Ogłoszenie nr 602646 o zamóweiniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 15:56

60ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup respiratora z mieszalnikiem gazów – 1szt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (60wyniki postepowania.pdf)60wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło259 kB2017-11-02 14:47
Pobierz plik (60-Protokół z otwarcia ofert.docx)60-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Kuzyk20 kB2017-10-27 13:40
Pobierz plik (60 odp. na pyt. do siwz.pdf)60 odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło336 kB2017-10-23 14:49
Pobierz plik (60-Ogłoszenie nr 500047666zm. ter. skład na 27.10.docx)60-Ogłoszenie nr 500047666zm. ter. skład na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 14:49
Pobierz plik (60 Ogłoszenie nr 500046299- zm. ter skład. na 26.10.docx)60 Ogłoszenie nr 500046299- zm. ter skład. na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 15:45
Pobierz plik (60 Ogłoszenie nr 500044473sprost..docx)60 Ogłoszenie nr 500044473sprost..docxTeresa Podsiadło14 kB2017-10-17 12:24
Pobierz plik (60_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)60_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 15:46
Pobierz plik (60_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)60_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-16 15:46
Pobierz plik (60_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)60_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 15:46
Pobierz plik (60 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)60 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-16 15:45
Pobierz plik (60 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)60 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 15:45
Pobierz plik (60-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)60-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2017-10-16 15:45
Pobierz plik (60Oferta WZÓR zał nr 1.doc)60Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 15:45
Pobierz plik (60 respirator z mieszalnikiem gazów - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)w.docx)60 respirator z mieszalnikiem gazów - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)w.docxTeresa Podsiadło22 kB2017-10-16 15:44
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 602655o zamówieniu.docx)Ogłoszenie nr 602655o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 15:43
Pobierz plik (60-SIWZ.doc)60-SIWZ.docTeresa Podsiadło226 kB2017-10-16 15:43

62ogłoszenie o zamówieniu

Zakup respiratora do okresowej i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej - 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (62wyniki postępowania.pdf)62wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło262 kB2017-11-02 14:46
Pobierz plik (62-Protokół z otwarcia ofert.docx)62-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Kuzyk20 kB2017-10-27 13:47
Pobierz plik (62Ogłoszenie nr 500047686zm. ter skłąd na 27.10.docx)62Ogłoszenie nr 500047686zm. ter skłąd na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 15:00
Pobierz plik (62odp. na pyt. do siwz.pdf)62odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło744 kB2017-10-23 15:00
Pobierz plik (62 Ogłoszenie nr 500046308zm. ter. sk. of na 26.10.docx)62 Ogłoszenie nr 500046308zm. ter. sk. of na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 15:57
Pobierz plik (62 respirator- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty) po popr. om..docx)62 respirator- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty) po popr. om..docxTeresa Podsiadło22 kB2017-10-18 15:42
Pobierz plik (62 Ogłoszenie nr 500044923 o zam. sprost nr 1.docx)62 Ogłoszenie nr 500044923 o zam. sprost nr 1.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-18 09:11
Pobierz plik (62Oferta WZÓR zał nr 1 popor. omyłki.doc)62Oferta WZÓR zał nr 1 popor. omyłki.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-18 09:04
Pobierz plik (62-SIWZ po por. om.doc)62-SIWZ po por. om.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-18 09:04
Pobierz plik (62_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu - popr. Om..doc)62_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu - popr. Om..docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-18 09:03
Pobierz plik (62_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia -popr. OM..doc)62_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia -popr. OM..docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-18 09:03
Pobierz plik (62 umowa - ( zał nr 2 do siwz) popr. om..doc)62 umowa - ( zał nr 2 do siwz) popr. om..docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-18 09:03
Pobierz plik (62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5- pop. om.doc)62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5- pop. om.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-18 09:02
Pobierz plik (62-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)62-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2017-10-16 15:28
Pobierz plik (62 respirator- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)w..docx)62 respirator- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)w..docxTeresa Podsiadło22 kB2017-10-16 15:27
Pobierz plik (62Oferta WZÓR zał nr 1.doc)62Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 15:27
Pobierz plik (62 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)62 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-16 15:27
Pobierz plik (62_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)62_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 15:27
Pobierz plik (62_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)62_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-16 15:27
Pobierz plik (62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 15:26
Pobierz plik (62_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)62_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 15:26
Pobierz plik (62-SIWZ.doc)62-SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-16 15:26
Pobierz plik (62-Ogłoszenie nr 602623 o zamówieniu.docx)62-Ogłoszenie nr 602623 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 15:26

63ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup kapnografu - 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (63wyniki postepowania.pdf)63wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło256 kB2017-11-03 14:28
Pobierz plik (63-Protokół z otwarcia ofert.docx)63-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Kuzyk20 kB2017-10-27 13:18
Pobierz plik (63Ogłoszenie nr 500047640 - zm. ter m. skład ofert na 27.10.docx)63Ogłoszenie nr 500047640 - zm. ter m. skład ofert na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 14:33
Pobierz plik (63 odp. na pyt do siwz.pdf)63 odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło338 kB2017-10-23 14:33
Pobierz plik (63Ogłoszenie nr 500046288- zm. ter skła of na 26.10.docx)63Ogłoszenie nr 500046288- zm. ter skła of na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 15:35
Pobierz plik (63 kapnograf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)63 kapnograf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło20 kB2017-10-16 14:23
Pobierz plik (63-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)63-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-16 14:23
Pobierz plik (63 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)63 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-16 14:23
Pobierz plik (63Oferta WZÓR zał nr 1.doc)63Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 14:23
Pobierz plik (63_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)63_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 14:23
Pobierz plik (63_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)63_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-16 14:22
Pobierz plik (63 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)63 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-10-16 14:22
Pobierz plik (63_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)63_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 14:22
Pobierz plik (63 Ogłoszenie nr 602462 o zamówieniu.docx)63 Ogłoszenie nr 602462 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 14:22
Pobierz plik (63-SIWZ.doc)63-SIWZ.docTeresa Podsiadło228 kB2017-10-16 14:22

59ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakupu aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu – typ POLIGRAF - 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (59wyniki postepowania.pdf)59wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło333 kB2017-11-03 14:21
Pobierz plik (59_informacja z otwarcia.doc)59_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz32 kB2017-10-30 12:39
Pobierz plik (59odp. na pyt. do siwz.pdf)59odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło808 kB2017-10-24 13:19
Pobierz plik (59Ogłoszenie nr 500048254zm. ter. skład ofert na 30.10.2017.docx)59Ogłoszenie nr 500048254zm. ter. skład ofert na 30.10.2017.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 13:19
Pobierz plik (59 poligraf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)po zm..docx)59 poligraf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)po zm..docxTeresa Podsiadło23 kB2017-10-24 11:08
Pobierz plik (59-Ogłoszenie nr 500047711zm. ter skąłd of na 27.10.docx)59-Ogłoszenie nr 500047711zm. ter skąłd of na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 15:18
Pobierz plik (59-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. om..xls)59-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. om..xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-23 09:14
Pobierz plik (59 Ogłoszenie nr 500046291- zm. ter skład na 26.10.docx)59 Ogłoszenie nr 500046291- zm. ter skład na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 15:40
Pobierz plik (59_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)59_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 14:14
Pobierz plik (59 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)59 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 14:14
Pobierz plik (59_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)59_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-16 14:14
Pobierz plik (59_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)59_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 14:14
Pobierz plik (59 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)59 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-16 14:14
Pobierz plik (59-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)59-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-16 14:13
Pobierz plik (59 poligraf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)59 poligraf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło22 kB2017-10-16 14:13
Pobierz plik (59Oferta WZÓR zał nr 1.doc)59Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 14:13
Pobierz plik (59-SIWZ.doc)59-SIWZ.docTeresa Podsiadło227 kB2017-10-16 14:13
Pobierz plik (59Ogłoszenie nr 602445 o zamówieniu.docx)59Ogłoszenie nr 602445 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło25 kB2017-10-16 14:13

79ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

Zakup aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu z opcją monitorowania faz snu typ Polisomnograf – 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (79wyniki postepowania.pdf)79wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło269 kB2017-11-02 14:38
Pobierz plik (79_informacja z otwarcia.doc)79_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz31 kB2017-10-31 12:11
Pobierz plik (79 odp. na pyt do siwz.pdf)79 odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło473 kB2017-10-27 14:45
Pobierz plik (79odp. na pyt. do siwz.pdf)79odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło378 kB2017-10-24 13:46
Pobierz plik (79-Ogłoszenie nr 500048279 zm. ter. skład na 31.10.2017.docx)79-Ogłoszenie nr 500048279 zm. ter. skład na 31.10.2017.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 13:45
Pobierz plik (79 ap. do monitor.- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)PO ZM..docx)79 ap. do monitor.- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)PO ZM..docxTeresa Podsiadło24 kB2017-10-24 11:07
Pobierz plik (79Ogłoszenie nr 500046990- zm. ter skl. na 30.10.docx)79Ogłoszenie nr 500046990- zm. ter skl. na 30.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-20 15:20
Pobierz plik (79 Ogłoszenie nr 602486 o zamówieniu.docx)79 Ogłoszenie nr 602486 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-20 14:13
Pobierz plik (79Ogłoszenie nr 500046281 zm. ter skład of. na 26.10.docx)79Ogłoszenie nr 500046281 zm. ter skład of. na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 15:28
Pobierz plik (79 ap. do monitor.- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)79 ap. do monitor.- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło23 kB2017-10-16 14:32
Pobierz plik (79 ogłoszenie o zam. nr 500043964sprost..docx)79 ogłoszenie o zam. nr 500043964sprost..docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-16 14:07
Pobierz plik (79_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)79_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 14:02
Pobierz plik (79 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)79 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-16 14:01
Pobierz plik (79-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty (2).xls)79-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty (2).xlsTeresa Podsiadło29 kB2017-10-16 14:01
Pobierz plik (79Oferta WZÓR zał nr 1.doc)79Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 14:01
Pobierz plik (79_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)79_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-16 14:01
Pobierz plik (79 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)79 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 14:00
Pobierz plik (79_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)79_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 14:00
Pobierz plik (79-SIWZ.doc)79-SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-16 13:59

54ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup kardiomonitorów - 4 sztuki wraz ze stacją centralnego nadzoru – 1 szt..

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (54wyniki postępowania.pdf)54wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło262 kB2017-11-02 14:31
Pobierz plik (54-Protokół z otwarcia ofert.docx)54-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Kuzyk20 kB2017-10-27 13:30
Pobierz plik (54Ogłoszenie nr 500048042-zm. ter. skład ofert na 27.10.docx)54Ogłoszenie nr 500048042-zm. ter. skład ofert na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 11:13
Pobierz plik (54-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- po por. om.xls)54-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- po por. om.xlsTeresa Podsiadło31 kB2017-10-24 09:23
Pobierz plik (54 odp na pyt. do siwz.pdf)54 odp na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło275 kB2017-10-23 14:21
Pobierz plik (54Ogłoszenie nr 500046269- zm. ter skład ofert na 26.10..docx)54Ogłoszenie nr 500046269- zm. ter skład ofert na 26.10..docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 15:21
Pobierz plik (54-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)54-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło31 kB2017-10-16 13:48
Pobierz plik (54- kardiomonitory z Centralą par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)54- kardiomonitory z Centralą par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło28 kB2017-10-16 13:47
Pobierz plik (54Oferta WZÓR zał nr 1.doc)54Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 13:47
Pobierz plik (54 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)54 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło69 kB2017-10-16 13:47
Pobierz plik (54_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)54_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 13:46
Pobierz plik (54_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)54_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-16 13:46
Pobierz plik (54_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)54_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 13:46
Pobierz plik (54 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)54 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-10-16 13:46
Pobierz plik (54 Ogłoszenie nr 602402 o zamówieniu.docx)54 Ogłoszenie nr 602402 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 13:46
Pobierz plik (54-SIWZ.doc)54-SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-16 13:45

56ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup nebulizatorów wysokowydajnych - 4 sztuki .

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (56wyniki postępowania.pdf)56wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło277 kB2017-10-26 14:43
Pobierz plik (56-Informacja z otwarcia ofert.docx)56-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło108 kB2017-10-25 11:20
Pobierz plik (56-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- Po por. om. pisar..xls)56-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- Po por. om. pisar..xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-18 15:58
Pobierz plik (56_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)56_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-13 15:56
Pobierz plik (56 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)56 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-10-13 15:56
Pobierz plik (56_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)56_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-13 15:56
Pobierz plik (56 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)56 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło63 kB2017-10-13 15:56
Pobierz plik (56-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)56-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-13 15:55
Pobierz plik (56 nebulizatory wysokowydajne - szt.4 ( zał. nr 2 pamet. tech).docx)56 nebulizatory wysokowydajne - szt.4 ( zał. nr 2 pamet. tech).docxTeresa Podsiadło17 kB2017-10-13 15:55
Pobierz plik (56Oferta WZÓR zał nr 1.doc)56Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-13 15:55
Pobierz plik (56-SIWZ.doc)56-SIWZ.docTeresa Podsiadło208 kB2017-10-13 15:55
Pobierz plik (56Ogłoszenie nr 601794 o zamóweiniu.docx)56Ogłoszenie nr 601794 o zamóweiniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2017-10-13 15:54

55ogłoszenie o przet. nieogr.

Zakup pomp strzykawkowych - 4 sztuki

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (55wyniki postępowania.pdf)55wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło282 kB2017-10-26 14:42
Pobierz plik (55-Informacja z otwarcia ofert.docx)55-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło108 kB2017-10-23 15:33
Pobierz plik (55Ogłoszenie nr 500043430 o zm. ogł..docx)55Ogłoszenie nr 500043430 o zm. ogł..docxTeresa Podsiadło16 kB2017-10-13 16:23
Pobierz plik (55_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)55_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-13 10:03
Pobierz plik (55umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)55umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-12 15:55
Pobierz plik (55-SIWZ.doc)55-SIWZ.docTeresa Podsiadło230 kB2017-10-12 15:55
Pobierz plik (55Oferta WZÓR zał nr 1.doc)55Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-12 15:55
Pobierz plik (55-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)55-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-12 15:55
Pobierz plik (55_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)55_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-12 15:54
Pobierz plik (55_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)55_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-12 15:54
Pobierz plik (55 pompy strzykawkowe - parametry tech. ( zał nr 2 do oferty).docx)55 pompy strzykawkowe - parametry tech. ( zał nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło21 kB2017-10-12 15:54
Pobierz plik (55 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)55 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-10-12 15:54
Pobierz plik (55 Ogłoszenie nr 601583 o zamoweiniu.docx)55 Ogłoszenie nr 601583 o zamoweiniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2017-10-12 15:54

75ogłoszenie o zamówieniu

zakup wideobronchoskopu ultrasonograficznego - 1 sztuka

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.09.2017 r.
 2. termin składania ofert do dnia 16.10.2017 roku do godziny 12.00
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (75 wyniki postepowania.pdf)75 wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło312 kB2017-10-20 14:05
Pobierz plik (75-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)75-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxJolanta Uścienna107 kB2017-10-16 12:26
Pobierz plik (75 odp. na pyt do SIWZ.pdf)75 odp. na pyt do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło362 kB2017-10-09 11:56
Pobierz plik (75umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)75umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-04 11:34
Pobierz plik (75oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)75oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-10-04 11:33
Pobierz plik (75-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)75-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-10-04 11:33
Pobierz plik (75Oferta WZÓR zał nr 1.doc)75Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-04 11:33
Pobierz plik (75- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)75- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-10-04 11:33
Pobierz plik (75 JEDZ zał nr 3.doc)75 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-10-04 11:33
Pobierz plik (75 2017-OJS190-388692-ogłoszenie o zamów.opublikowane.pdf)75 2017-OJS190-388692-ogłoszenie o zamów.opublikowane.pdfTeresa Podsiadło121 kB2017-10-04 11:32
Pobierz plik (75 EBUS 2017 par tech (zał nr 2 do oferty).xls)75 EBUS 2017 par tech (zał nr 2 do oferty).xlsTeresa Podsiadło27 kB2017-10-04 11:32
Pobierz plik (75-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)75-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-10-04 11:32
Pobierz plik (75-SIWZ.doc)75-SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2017-10-04 11:32

70 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa produktu leczniczego o nazwie międzynarodowej PIRFENIDON w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (70 wyniki postępowania.pdf)70 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło285 kB2017-10-02 14:44
Pobierz plik (70_informacja z otwarcia ofert - zestawienie.doc)70_informacja z otwarcia ofert - zestawienie.docTeresa Podsiadło32 kB2017-09-25 15:20
Pobierz plik (70-SIWZ po popr. om. - param. tech. ( wykresl).doc)70-SIWZ po popr. om. - param. tech. ( wykresl).docTeresa Podsiadło205 kB2017-09-19 13:57
Pobierz plik (70 Ogłoszenie o zamówieniu nr 588663.docx)70 Ogłoszenie o zamówieniu nr 588663.docxTeresa Podsiadło24 kB2017-09-15 11:16
Pobierz plik (70-wzór umowy ( zał. nr 2).doc)70-wzór umowy ( zał. nr 2).docTeresa Podsiadło59 kB2017-09-15 11:16
Pobierz plik (70oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)70oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-09-15 11:15
Pobierz plik (70_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)70_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-09-15 11:15
Pobierz plik (70_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)70_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-09-15 11:15
Pobierz plik (70-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)70-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-09-15 11:15
Pobierz plik (70 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsx)70 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsxTeresa Podsiadło16 kB2017-09-15 11:15
Pobierz plik (70-SIWZ.doc)70-SIWZ.docTeresa Podsiadło205 kB2017-09-15 11:14

BZP.3810.47.2017.JU

dostawa artykułów spożywczych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 18 miesięcy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (47 WYNIKI.pdf)47 WYNIKI.pdfJolanta Uścienna423 kB2017-08-10 14:28
Pobierz plik (47 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)47 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna22 kB2017-08-08 16:54
Pobierz plik (47 Odpowiedzi na pytania z dnia 1.08.2017.pdf)47 Odpowiedzi na pytania z dnia 1.08.2017.pdfJolanta Uścienna293 kB2017-08-01 15:28
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.doc)OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.docJolanta Uścienna98 kB2017-07-31 17:05
Pobierz plik (47 siwz.doc)47 siwz.docJolanta Uścienna189 kB2017-07-31 16:30
Pobierz plik (47 Zał. asortymentowo-cenowy.xls)47 Zał. asortymentowo-cenowy.xlsJolanta Uścienna34 kB2017-07-31 16:29
Pobierz plik (47 zał.nr 1 do SIWZ (oferta) .doc)47 zał.nr 1 do SIWZ (oferta) .docJolanta Uścienna59 kB2017-07-31 16:29
Pobierz plik (47 umowa sypkie.doc)47 umowa sypkie.docJolanta Uścienna61 kB2017-07-31 16:29
Pobierz plik (47 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)47 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna45 kB2017-07-31 16:29
Pobierz plik (47 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)47 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna38 kB2017-07-31 16:29
Pobierz plik (47 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)47 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna39 kB2017-07-31 16:29

39ogłoszenie o zamóweiniu

 1. dostawa produktów leczniczych z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt .
 2. termin składania ofert do dnia 17.07.2017 do godz. 11.30

Zmiana terminu składania ofert na dzień 20.07.2017 r. do godz.11:30.

Proszę aby Wykonawcy pobierali i wypełniali formularz asortymenowo-cenowy z dopiskiem ,,po zmianie''.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (39 ZESTAWIENIE OFERT strona-punktacja.xls)39 ZESTAWIENIE OFERT strona-punktacja.xlsJerzy Kachnikiewicz48 kB2017-08-03 09:54
Pobierz plik (39_wyniki.pdf)39_wyniki.pdfJerzy Kachnikiewicz1052 kB2017-08-03 09:54
Pobierz plik (39 ZESTAWIENIE OFERT strona.xls)39 ZESTAWIENIE OFERT strona.xlsJerzy Kachnikiewicz45 kB2017-07-25 10:14
Pobierz plik (39-odp.na pytania II.pdf)39-odp.na pytania II.pdfKatarzyna Kuzyk268 kB2017-07-14 12:33
Pobierz plik (39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy PO ZMIANIE.xlsx)39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy PO ZMIANIE.xlsxKatarzyna Kuzyk46 kB2017-07-13 10:29
Pobierz plik (39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANIE.doc)39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANIE.docKatarzyna Kuzyk57 kB2017-07-13 10:29
Pobierz plik (39-odpowiedzi na pytania.pdf)39-odpowiedzi na pytania.pdfKatarzyna Kuzyk1305 kB2017-07-13 10:28
Pobierz plik (39-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx)39-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docxKatarzyna Kuzyk13 kB2017-07-13 09:07
Pobierz plik (39oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)39oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-07-07 16:05
Pobierz plik (39_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)39_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-07-07 16:05
Pobierz plik (39_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)39_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-07-07 16:05
Pobierz plik (39-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)39-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-07-07 16:05
Pobierz plik (39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsx)39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsxTeresa Podsiadło46 kB2017-07-07 16:04
Pobierz plik (39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło57 kB2017-07-07 16:04
Pobierz plik (39 ogłoszenie o zamówieniu.docx)39 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło36 kB2017-07-07 16:04
Pobierz plik (39-SIWZ.doc)39-SIWZ.docTeresa Podsiadło205 kB2017-07-07 16:04

BZP.3810.37.2017.JU

dostawa rękawic w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

 

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.07.2017

(godz. i miejsce b/z)

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (37 WYNIKI.pdf)37 WYNIKI.pdfJolanta Uścienna577 kB2017-08-10 15:59
Pobierz plik (37 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)37 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna23 kB2017-07-14 16:56
Pobierz plik (37 ODPOWIEDZI Z DNIA 11.07.17.pdf)37 ODPOWIEDZI Z DNIA 11.07.17.pdfJolanta Uścienna1824 kB2017-07-11 13:52
Pobierz plik (37 SIWZ - PO ZMIANACH.doc)37 SIWZ - PO ZMIANACH.docJolanta Uścienna216 kB2017-07-11 13:52
Pobierz plik (37 formularz as. cenowy PO ZMIANACH.xls)37 formularz as. cenowy PO ZMIANACH.xlsJolanta Uścienna60 kB2017-07-11 13:52
Pobierz plik (37 zał.nr 2 UMOWA-zmiany.doc)37 zał.nr 2 UMOWA-zmiany.docJolanta Uścienna70 kB2017-07-11 13:51
Pobierz plik (37 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)37 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna25 kB2017-07-10 14:36
Pobierz plik (37 SIWZ.doc)37 SIWZ.docJolanta Uścienna216 kB2017-07-05 12:57
Pobierz plik (37 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).doc)37 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna59 kB2017-07-05 12:57
Pobierz plik (37 formularz asortymentowo - cenowy.xls)37 formularz asortymentowo - cenowy.xlsJolanta Uścienna60 kB2017-07-05 12:57
Pobierz plik (37 zał.nr 2 UMOWA-wzór.doc)37 zał.nr 2 UMOWA-wzór.docJolanta Uścienna70 kB2017-07-05 12:57
Pobierz plik (37 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)37 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna44 kB2017-07-05 12:57
Pobierz plik (37 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)37 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna39 kB2017-07-05 12:56
Pobierz plik (37 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)37 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna40 kB2017-07-05 12:56
Pobierz plik (37 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).doc)37 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).docJolanta Uścienna46 kB2017-07-05 12:56
Pobierz plik (37 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.doc)37 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.docJolanta Uścienna146 kB2017-07-05 12:56

26ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup toru wizyjnego- 1 sztuka.

   

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 19.05.2017 r.
  2. termin składania ofert do dnia 30.06.2017 roku do godziny 12.00
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (26-Informacja z otwarcia ofert.docx)26-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-30 14:47
Pobierz plik (26ogłoszenie o zamóweiniu -- zm. ter. wyk zam..pdf)26ogłoszenie o zamóweiniu -- zm. ter. wyk zam..pdfTeresa Podsiadło69 kB2017-06-08 09:50
Pobierz plik (26 odp. na pyt. do siwz.pdf)26 odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło227 kB2017-06-07 14:09
Pobierz plik (26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. omyłki pisar..xls)26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. omyłki pisar..xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-06-05 13:58
Pobierz plik (26- tor wizyjny - paramtrty tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)26- tor wizyjny - paramtrty tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło29 kB2017-05-24 14:33
Pobierz plik (26-SIWZ.doc)26-SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2017-05-24 14:32
Pobierz plik (26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-24 14:14
Pobierz plik (26- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)26- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-24 14:13
Pobierz plik (26 JEDZ zał nr 3.doc)26 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-24 14:13
Pobierz plik (26Oferta WZÓR zał nr 1.doc)26Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-24 14:13
Pobierz plik (26oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)26oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-24 14:13
Pobierz plik (26-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)26-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-24 14:13
Pobierz plik (26umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)26umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-24 14:13
Pobierz plik (26ogłoszenie o zamówieniu.pdf)26ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło119 kB2017-05-24 14:12

29ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

zakup zestawu do zabiegów wideochirurgicznych, zlisty pakietów

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017 r.
 2. termin składania ofert do dnia 29.06.2017 roku do godziny 12.30
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (29informacja o wyborze oferty pak. nr 2.pdf)29informacja o wyborze oferty pak. nr 2.pdfTeresa Podsiadło294 kB2017-07-06 12:07
Pobierz plik (29 czesc. uniwaz postep. p.1 i 3.pdf)29 czesc. uniwaz postep. p.1 i 3.pdfTeresa Podsiadło252 kB2017-06-30 14:52
Pobierz plik (29-Informacja z otwarcia ofert.docx)29-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-29 14:13
Pobierz plik (29odp. na pyt. do siwz.pdf)29odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło632 kB2017-06-06 12:36
Pobierz plik (29 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)29 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-20 16:47
Pobierz plik (29-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)29-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-20 16:47
Pobierz plik (29 ogłoszenie o zamówieniu.pdf)29 ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło150 kB2017-05-20 16:47
Pobierz plik (29 ( pakiet nr 3) narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)29 ( pakiet nr 3) narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło15 kB2017-05-20 16:47
Pobierz plik (29 (pakiet nr 2)narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)29 (pakiet nr 2)narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło18 kB2017-05-20 16:47
Pobierz plik (29 ( pakiet nr 1) narzedzia do zabieg. widoechirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)29 ( pakiet nr 1) narzedzia do zabieg. widoechirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło16 kB2017-05-20 16:47
Pobierz plik (29- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)29- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-20 16:46
Pobierz plik (29 JEDZ zał nr 3.doc)29 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-20 16:46
Pobierz plik (29Oferta WZÓR zał nr 1.doc)29Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-20 16:46
Pobierz plik (29 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)29 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło39 kB2017-05-20 16:46
Pobierz plik (29umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)29umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło77 kB2017-05-20 16:46
Pobierz plik (29-SIWZ.doc)29-SIWZ.docTeresa Podsiadło250 kB2017-05-20 16:46

Więcej artykułów…

 1. 28ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 2. 27ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 3. 25ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 4. 24ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 5. 15ogłoszenie o zamówieniu
 6. 14ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 7. 13ogło. o przetargu niegoranicZonym
 8. 12ogłoszenie o przetargu niegra.
 9. 9ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 10. BZP.3810.83.2016.JU
 11. BZP.3810.82.2016.KB
 12. 75ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 13. 69ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 14. 68ogłoszenie o przetargu nieogra.
 15. 67przetarg nieograniczony
 16. 49ogłoszenie o przetargu
 17. 25ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 18. 18 ogłoszenie o przetargu nieogrniczonym
 19. 19ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 20. 14ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 21. 13ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 22. 6ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 23. 3ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 24. 136ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 25. 115ogłoszenie o przetargu - dostawa
 26. 111ogłoszenie o przetargu na leki
 27. 110ogłoszenie na dostawę leków
 28. 109ogłosznie na dostawę leków
 29. 85ogłoszenie o przetargu na dostawę leków
 30. 95ogłoszenie o przetargu na dzierżawę
 31. 84ogłoszenie o przetargu
 32. 79ogłoszenie o przetargu niegraniczonym
 33. 80 ogłoszenie o przetargu na dostawę
 34. 77ogłoszenie o przetargu na dostawę
 35. 66ogłoszenie o zamówieniu dostawa energii
 36. 50ogł. o przet. nieogr. - doostawa narzędzi
 37. 56ogłoszenie o przet. nieogr.- dostawa resp do MRI
 38. 55ogłoszenie o przetargu nieogr.
 39. 58ogł. o przet. nieogra - urządzenia do przetacz
 40. 54ogłoszenie o przetargu nieogr. - kardiomonitory
 41. 39ogłoszenie o przetargu nieogr. roboty bud.
 42. 57ogłosznie o zamówieniu dost. zaklejarki do prepar.
 43. 53ogłosznie o przetargu dost. bronchos. sztywnych
 44. 52ogłoszenie o przetargu dost. borncho ze zrod. sw.
 45. 51ogloszenie o przetargu - dostawa broncho optycznych
 46. 49ogłoszenie o przetargu - bronchofiberoskopy intubac.
 47. 47ogłoszenie o przetargu na dostawę leku
 48. 20a ogłoszenie na dostawę leku
 49. 19ogłoszenie o przetargu na dostawę leku
 50. 17ogłoszenie o przetargu dostawa leku