78ogłoszenie o przetargu niegranicZonym

dostawa urządzeń medycznych tj: aparatu do spirometrii i dyfuzji z kabiną do bodypletyzmografii wraz z oprogramowaniem, komputerem i monitorem ( wraz z montażem, uruchomieniem, integracją i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi ).

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (78-SIWZ 2018.doc)78-SIWZ 2018.docTeresa Podsiadło259 kB2018-10-15 15:16
Pobierz plik (78Ogłoszenie nr 636507 o zamówieniu.docx)78Ogłoszenie nr 636507 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło28 kB2018-10-15 15:16
Pobierz plik (78Pletyzmografia- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)2018 wersja NR 2.docx)78Pletyzmografia- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)2018 wersja NR 2.docxTeresa Podsiadło39 kB2018-10-15 15:16
Pobierz plik (78 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty ..xls)78 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty ..xlsTeresa Podsiadło57 kB2018-10-15 15:16
Pobierz plik (78 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)78 Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło66 kB2018-10-15 15:15
Pobierz plik (78_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)78_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2018-10-15 15:15
Pobierz plik (78 zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)78 zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2018-10-15 15:15
Pobierz plik (78 umowa - ( zał. nr 2 do siwz).doc)78 umowa - ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło99 kB2018-10-15 15:15
Pobierz plik (78 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)78 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło39 kB2018-10-15 15:14
Pobierz plik (78 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)78 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2018-10-15 15:14

51ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa produktów leczniczych tj. leków anestezjologicznych, płynów infuzyjnych oraz preparatów dożywienia enteralnego i paraenteralnego - z listy pakietów,  w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro.Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 14.10.2018 r.  Ogłoszenie zos tało opublikowane w dniu ...10.2018 r. pod numerem:.S ....

49ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa produktów leczniczych tj. antybiotyków, chemioterapeutyków i sulfonamidów- z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro.Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 14.10.2018 r.  Ogłoszenie zos tało opublikowane w dniu ...10.2018 r. pod numerem:.S ....

50ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa produktów leczniczych tj. cytostatyków i leków przeciwbólowych- z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro.Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 14.10.2018 r.  Ogłoszenie zos tało opublikowane w dniu ...10.2018 r. pod numerem:.S ....

52ogłoszenie o przetergu nieograniczonym

Dostawa produktów leczniczych - leków ( leki układu pokarmowego , leki układu oddechowego , leki układu krążenia, leki układu nerwowego, hormony, leki inne) z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro.Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 14.10.2018 r.  Ogłoszenie zos tało opublikowane w dniu ...10.2018 r. pod numerem:.S ....

BZP.3810.85.2018.JK-wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z usługą nadzoru autorskiego dotyczącego modernizacji oddymiania klatki schodowej nr 7 w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 634252.doc)Ogłoszenie nr 634252.docJerzy Kachnikiewicz70 kB2018-10-10 10:13
Pobierz plik (85_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)85_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz40 kB2018-10-10 10:13
Pobierz plik (85_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)85_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-10-10 10:10
Pobierz plik (85_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)85_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz44 kB2018-10-10 10:10
Pobierz plik (85_zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)85_zał. nr 1do SIWZ oferta.docJerzy Kachnikiewicz66 kB2018-10-10 10:10
Pobierz plik (85 umowa-wzór.doc)85 umowa-wzór.docJerzy Kachnikiewicz125 kB2018-10-10 10:10
Pobierz plik (85_SIWZ .doc)85_SIWZ .docJerzy Kachnikiewicz245 kB2018-10-10 10:09

BZP.3810.84.2018.KK.

 1. dostawa produktów leczniczych z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 10.10.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane dnia 12.10.2018 r. pod nr 2018/S 197-445012.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (84-oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 (zał. nr 6 do SIWZ).docx)84-oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 (zał. nr 6 do SIWZ).docxKatarzyna Kuzyk18 kB2018-10-12 09:35
Pobierz plik (84-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)84-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxKatarzyna Kuzyk20 kB2018-10-12 09:35
Pobierz plik (84-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)84-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docKatarzyna Kuzyk37 kB2018-10-12 09:35
Pobierz plik (84-JEDZ.zip)84-JEDZ.zipKatarzyna Kuzyk90 kB2018-10-12 09:34
Pobierz plik (84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 10.doc)84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 10.docKatarzyna Kuzyk61 kB2018-10-12 09:34
Pobierz plik (84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 9.doc)84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 9.docKatarzyna Kuzyk61 kB2018-10-12 09:34
Pobierz plik (84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 8.doc)84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 8.docKatarzyna Kuzyk61 kB2018-10-12 09:34
Pobierz plik (84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 7.doc)84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 7.docKatarzyna Kuzyk61 kB2018-10-12 09:34
Pobierz plik (84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 6.doc)84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 6.docKatarzyna Kuzyk61 kB2018-10-12 09:33
Pobierz plik (84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 5.doc)84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 5.docKatarzyna Kuzyk61 kB2018-10-12 09:33
Pobierz plik (84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 4.doc)84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 4.docKatarzyna Kuzyk61 kB2018-10-12 09:33
Pobierz plik (84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 3.doc)84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 3.docKatarzyna Kuzyk61 kB2018-10-12 09:33
Pobierz plik (84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 2.doc)84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 2.docKatarzyna Kuzyk61 kB2018-10-12 09:33
Pobierz plik (84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 1.doc)84-wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) pakiet nr 1.docKatarzyna Kuzyk61 kB2018-10-12 09:33
Pobierz plik (84-formularz asort.-cenowy (zał.nr 1 do oferty).docx)84-formularz asort.-cenowy (zał.nr 1 do oferty).docxKatarzyna Kuzyk55 kB2018-10-12 09:32
Pobierz plik (84-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)84-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxKatarzyna Kuzyk27 kB2018-10-12 09:32
Pobierz plik (84-SIWZ.doc)84-SIWZ.docKatarzyna Kuzyk251 kB2018-10-12 09:32
Pobierz plik (84-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE.pdf)84-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE.pdfKatarzyna Kuzyk253 kB2018-10-12 09:32

82ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup dwóch aparatów do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu, umożliwiających monitorowanie następujących parametrów: przepływ powietrza, chrapanie, pozycja ciała, SpO2, HR, wysiłek oddechowy- z podziałem na 2 pakiety.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (82 pakiet nr 1 - par. tech ( zał. nr 2 do oferty) Po zm..docx)82 pakiet nr 1 - par. tech ( zał. nr 2 do oferty) Po zm..docxTeresa Podsiadło23 kB2018-10-11 09:38
Pobierz plik (82 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)82 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło74 kB2018-10-09 15:09
Pobierz plik (82_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)82_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2018-10-09 15:01
Pobierz plik (82-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)82-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło42 kB2018-10-09 15:00
Pobierz plik (82 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)82 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2018-10-09 14:59
Pobierz plik (82_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)82_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2018-10-09 14:59
Pobierz plik (82_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)82_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2018-10-09 14:59
Pobierz plik (82 pakiet nr 2 - par. tech ( zał. nr 2 do oferty).docx)82 pakiet nr 2 - par. tech ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło25 kB2018-10-09 14:59
Pobierz plik (82 pakiet nr 1 - par. tech ( zał. nr 2 do oferty).docx)82 pakiet nr 1 - par. tech ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło24 kB2018-10-09 14:58
Pobierz plik (82Oferta zał nr 1 do SIWZ.doc)82Oferta zał nr 1 do SIWZ.docTeresa Podsiadło62 kB2018-10-09 14:58
Pobierz plik (82SIWZ.doc)82SIWZ.docTeresa Podsiadło243 kB2018-10-09 14:58
Pobierz plik (82 Ogłoszenie nr 634046 o zamówieniu.docx)82 Ogłoszenie nr 634046 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło28 kB2018-10-09 14:56

81ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie ( bariatryczne)                    - ( 1 sztuka).

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (81 odp. n apyt. do SIWZ.pdf)81 odp. n apyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło273 kB2018-10-12 13:58
Pobierz plik (81 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)81 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2018-10-08 15:53
Pobierz plik (81 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)81 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło74 kB2018-10-08 15:53
Pobierz plik (81_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)81_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2018-10-08 15:52
Pobierz plik (81 łożko bariatryczne - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)81 łożko bariatryczne - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło27 kB2018-10-08 15:52
Pobierz plik (81_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)81_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2018-10-08 15:52
Pobierz plik (81_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)81_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło44 kB2018-10-08 15:52
Pobierz plik (81-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)81-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2018-10-08 15:52
Pobierz plik (81Oferta zał nr 1 do SIWZ.doc)81Oferta zał nr 1 do SIWZ.docTeresa Podsiadło62 kB2018-10-08 15:51
Pobierz plik (81SIWZ.doc)81SIWZ.docTeresa Podsiadło234 kB2018-10-08 15:51
Pobierz plik (81 Ogłoszenie nr 6334920 zamówieniu.docx)81 Ogłoszenie nr 6334920 zamówieniu.docxTeresa Podsiadło27 kB2018-10-08 15:50

80 ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

Zakup łóżek wielofunkcyjnych sterowanych elektrycznie - ( 3 sztuki).

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (80 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)80 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło74 kB2018-10-08 15:34
Pobierz plik (80 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)80 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2018-10-08 15:34
Pobierz plik (80_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)80_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2018-10-08 15:33
Pobierz plik (80_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)80_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2018-10-08 15:33
Pobierz plik (80 łożka elektryczne- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)80 łożka elektryczne- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło26 kB2018-10-08 15:33
Pobierz plik (80-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)80-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2018-10-08 15:32
Pobierz plik (80Oferta zał nr 1 do SIWZ.doc)80Oferta zał nr 1 do SIWZ.docTeresa Podsiadło62 kB2018-10-08 15:32
Pobierz plik (80SIWZ.doc)80SIWZ.docTeresa Podsiadło234 kB2018-10-08 15:32
Pobierz plik (80 Ogłoszenie nr 6334850 zamoweiniu.docx)80 Ogłoszenie nr 6334850 zamoweiniu.docxTeresa Podsiadło27 kB2018-10-08 15:31

79 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup urządzeń ( kardiomonitorów) umożliwiających przyłóżkowe monitorowanie: a) EKG trzyodprowadzeniowe, b) liczby oddechów, c) ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną, d) wysycenia oksyhemoglobiny tlenem (saturacji) metodą przezskórną (pulsoksymetria) –( 4 sztuki).

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (79 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)79 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło74 kB2018-10-08 14:52
Pobierz plik (79- kardiomonitory par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)79- kardiomonitory par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło26 kB2018-10-08 14:52
Pobierz plik (79 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)79 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2018-10-08 14:51
Pobierz plik (79_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)79_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2018-10-08 14:51
Pobierz plik (79_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)79_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2018-10-08 14:51
Pobierz plik (79_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)79_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło44 kB2018-10-08 14:51
Pobierz plik (79-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)79-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2018-10-08 14:50
Pobierz plik (79Oferta WZÓR zał nr 1.doc)79Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło62 kB2018-10-08 14:50
Pobierz plik (79SIWZ.doc)79SIWZ.docTeresa Podsiadło233 kB2018-10-08 14:50
Pobierz plik (79 Ogłoszenie nr 633316 o zamówieniu.docx)79 Ogłoszenie nr 633316 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło28 kB2018-10-08 14:49

BZP.3810.77.2018.JK-dostawa wyposażenia meblowego

dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego   dla DCCHP we Wrocławiu (Oddz. VIA) transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 12.10.2018 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (77_informacja z otwarcia.doc)77_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2018-10-12 14:41
Pobierz plik (77_odpowiedzi.pdf)77_odpowiedzi.pdfJerzy Kachnikiewicz371 kB2018-10-05 14:54
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500240070.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500240070.docJerzy Kachnikiewicz25 kB2018-10-05 13:32
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 630865.doc)Ogłoszenie nr 630865.docJerzy Kachnikiewicz75 kB2018-10-02 12:29
Pobierz plik (rys. pomoc.-2.pdf)rys. pomoc.-2.pdfJerzy Kachnikiewicz126 kB2018-10-02 12:29
Pobierz plik (rys. pomoc.-1.pdf)rys. pomoc.-1.pdfJerzy Kachnikiewicz680 kB2018-10-02 12:29
Pobierz plik (77_zał. nr 6-opis mebli.doc)77_zał. nr 6-opis mebli.docJerzy Kachnikiewicz23 kB2018-10-02 12:28
Pobierz plik (77_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)77_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-10-02 12:28
Pobierz plik (77_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)77_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2018-10-02 12:28
Pobierz plik (77_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)77_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz43 kB2018-10-02 12:28
Pobierz plik (77_wzór_umowy zał_nr_2 .doc)77_wzór_umowy zał_nr_2 .docJerzy Kachnikiewicz102 kB2018-10-02 12:28
Pobierz plik (77_zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)77_zał. nr 1do SIWZ oferta.docJerzy Kachnikiewicz62 kB2018-10-02 12:28
Pobierz plik (77_formularz-cenowy.xls)77_formularz-cenowy.xlsJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-10-02 12:27
Pobierz plik (77_ SIWZ .doc)77_ SIWZ .docJerzy Kachnikiewicz198 kB2018-10-02 12:27

BZP.3810.76.2018.KK

Robota budowlana polegająca na dostosowaniu pomieszczeń do instalacji nowego sprzętu medycznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (76-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docx)76-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docxKatarzyna Kuzyk14 kB2018-10-11 11:50
Pobierz plik (Przedmiar remont RTG pok. nr 144,145,146 po popr.pdf)Przedmiar remont RTG pok. nr 144,145,146 po popr.pdfKatarzyna Kuzyk49 kB2018-10-02 08:21
Pobierz plik (76-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór) po zmianie.doc)76-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór) po zmianie.docKatarzyna Kuzyk306 kB2018-09-28 11:50
Pobierz plik (76-zał. nr 1do SIWZ (oferta) po omyłce pis.doc)76-zał. nr 1do SIWZ (oferta) po omyłce pis.docKatarzyna Kuzyk59 kB2018-09-28 08:01
Pobierz plik (76-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx)76-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docxKatarzyna Kuzyk32 kB2018-09-27 10:52
Pobierz plik (76-Sytuacja Pracownia RTG pok 144 (2 01) i USG 149-2.pdf)76-Sytuacja Pracownia RTG pok 144 (2 01) i USG 149-2.pdfKatarzyna Kuzyk241 kB2018-09-27 10:52
Pobierz plik (76-Rzut RTG.pdf)76-Rzut RTG.pdfKatarzyna Kuzyk61 kB2018-09-27 10:52
Pobierz plik (76-Przedmiar - remont RTG i Prac. Polisomnografii.pdf)76-Przedmiar - remont RTG i Prac. Polisomnografii.pdfKatarzyna Kuzyk76 kB2018-09-27 10:52
Pobierz plik (76-Przedmiar - remont Pracowni USG.pdf)76-Przedmiar - remont Pracowni USG.pdfKatarzyna Kuzyk40 kB2018-09-27 10:52
Pobierz plik (76-zał. nr 7 do SIWZ (wykaz osób).doc)76-zał. nr 7 do SIWZ (wykaz osób).docKatarzyna Kuzyk37 kB2018-09-27 10:52
Pobierz plik (76-zał. nr 6 do SIWZ (wykaz wykonanych robót budowlanych).doc)76-zał. nr 6 do SIWZ (wykaz wykonanych robót budowlanych).docKatarzyna Kuzyk36 kB2018-09-27 10:52
Pobierz plik (76-zał. nr 5 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)76-zał. nr 5 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docKatarzyna Kuzyk41 kB2018-09-27 10:51
Pobierz plik (76-zał. nr 4 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)76-zał. nr 4 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docKatarzyna Kuzyk40 kB2018-09-27 10:51
Pobierz plik (76-zał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)76-zał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docKatarzyna Kuzyk44 kB2018-09-27 10:51
Pobierz plik (76-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór).doc)76-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór).docKatarzyna Kuzyk306 kB2018-09-27 10:51
Pobierz plik (76-zał. nr 1do SIWZ (oferta).doc)76-zał. nr 1do SIWZ (oferta).docKatarzyna Kuzyk59 kB2018-09-27 10:51
Pobierz plik (76-SIWZ.doc)76-SIWZ.docKatarzyna Kuzyk271 kB2018-09-27 10:51

75ogłoszenie o przetargu nieograniczonegoo

Zakup -optyki do video torakochirurgii ( 1 sztuka).

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (75infor. o odrz oferty i wyb. of. najkorzyst..pdf)75infor. o odrz oferty i wyb. of. najkorzyst..pdfTeresa Podsiadło432 kB2018-10-03 16:02
Pobierz plik (75-Informacja z otwarcia ofert.docx)75-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło108 kB2018-10-02 14:10
Pobierz plik (75zestaw widerochirurgiczny - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty) po Zm..ods)75zestaw widerochirurgiczny - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty) po Zm..odsTeresa Podsiadło20 kB2018-09-28 14:22
Pobierz plik (75odp. na pyt do siwz.pdf)75odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło430 kB2018-09-28 14:19
Pobierz plik (75 Oferta WZÓR zał nr 1 po por. omyłki pisar..doc)75 Oferta WZÓR zał nr 1 po por. omyłki pisar..docTeresa Podsiadło65 kB2018-09-26 11:56
Pobierz plik (75 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)75 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2018-09-24 11:53
Pobierz plik (75 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)75 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło73 kB2018-09-24 11:52
Pobierz plik (75 zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)75 zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2018-09-24 11:51
Pobierz plik (75-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)75-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło42 kB2018-09-24 11:50
Pobierz plik (75 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)75 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło38 kB2018-09-24 11:50
Pobierz plik (75_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)75_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2018-09-24 11:49
Pobierz plik (75zestaw widerochirurgiczny - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).ods)75zestaw widerochirurgiczny - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).odsTeresa Podsiadło23 kB2018-09-24 11:49
Pobierz plik (75 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)75 Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło65 kB2018-09-24 11:49
Pobierz plik (75-SIWZ 2018.doc)75-SIWZ 2018.docTeresa Podsiadło259 kB2018-09-24 11:48
Pobierz plik (75 Ogłoszenie nr 620936 o Zamówieniu.docx)75 Ogłoszenie nr 620936 o Zamówieniu.docxTeresa Podsiadło27 kB2018-09-24 11:48

BZP.3810.70.2018.JK-przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego

Przedmiotem niniejszego postępowania jest; wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej będącej we władaniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu i Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich z listy pakietów.

Zmiana terminu składania ofert na dzien 07.09.2018r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (70_unieważnienie postepowania odnośnie pak. nr 1.pdf)70_unieważnienie postepowania odnośnie pak. nr 1.pdfJerzy Kachnikiewicz283 kB2018-10-11 13:16
Pobierz plik (70_unieważnienie po ponownej ocenie .pdf)70_unieważnienie po ponownej ocenie .pdfJerzy Kachnikiewicz265 kB2018-10-08 13:55
Pobierz plik (70_wyniki po ponownej ocenie ofert.pdf)70_wyniki po ponownej ocenie ofert.pdfJerzy Kachnikiewicz566 kB2018-10-05 12:09
Pobierz plik (zestaw.-ofert-wynik-ponowna ocena.xls)zestaw.-ofert-wynik-ponowna ocena.xlsJerzy Kachnikiewicz635 kB2018-10-05 12:09
Pobierz plik (70-Unieważnienie.pdf)70-Unieważnienie.pdfJerzy Kachnikiewicz270 kB2018-10-01 14:15
Pobierz plik (zestaw.-ofert-wyniki.xls)zestaw.-ofert-wyniki.xlsJerzy Kachnikiewicz739 kB2018-09-27 11:40
Pobierz plik (70_wyniki.pdf)70_wyniki.pdfJerzy Kachnikiewicz4474 kB2018-09-27 11:40
Pobierz plik (70_odrzucenie ofert.pdf)70_odrzucenie ofert.pdfJerzy Kachnikiewicz328 kB2018-09-13 11:45
Pobierz plik (zestaw.-ofert-informacja.xls)zestaw.-ofert-informacja.xlsJerzy Kachnikiewicz737 kB2018-09-10 10:59
Pobierz plik (70_zał. nr 2 wzór umowy-zmiana.doc)70_zał. nr 2 wzór umowy-zmiana.docJerzy Kachnikiewicz102 kB2018-09-04 10:41
Pobierz plik (70_SIWZ-zmiana .doc)70_SIWZ-zmiana .docJerzy Kachnikiewicz267 kB2018-09-04 10:40
Pobierz plik (70_formularz asort.-cenowy-zmiana.xls)70_formularz asort.-cenowy-zmiana.xlsJerzy Kachnikiewicz164 kB2018-09-04 10:47
Pobierz plik (70_odpowiedzi na pytania.pdf)70_odpowiedzi na pytania.pdfJerzy Kachnikiewicz5854 kB2018-09-04 10:12
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500208530.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500208530.docJerzy Kachnikiewicz25 kB2018-08-31 08:11
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 608905.doc)Ogłoszenie nr 608905.docJerzy Kachnikiewicz827 kB2018-08-28 11:32
Pobierz plik (70-zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)70-zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz39 kB2018-08-28 11:32
Pobierz plik (70-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)70-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2018-08-28 11:32
Pobierz plik (70-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)70-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz43 kB2018-08-28 11:32
Pobierz plik (UMOWA POWIERZENIA-wzór.doc)UMOWA POWIERZENIA-wzór.docJerzy Kachnikiewicz105 kB2018-08-28 11:32
Pobierz plik (70_zał. nr 2 wzór umowy.doc)70_zał. nr 2 wzór umowy.docJerzy Kachnikiewicz102 kB2018-08-28 11:32
Pobierz plik (70_formularz asort.-cenowy.xls)70_formularz asort.-cenowy.xlsJerzy Kachnikiewicz163 kB2018-08-28 11:32
Pobierz plik (70-zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)70-zał. nr 1do SIWZ oferta.docJerzy Kachnikiewicz61 kB2018-08-28 11:31
Pobierz plik (70_SIWZ .doc)70_SIWZ .docJerzy Kachnikiewicz263 kB2018-08-28 11:51

54ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup aparatu do znieczuleń do operacji torakochirurgicznych  - 1 sztuka.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 30.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane                            w dn. 02.08.2018 r. pod numerem:S 147-336052

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (54infor. o wyb. of naj..pdf)54infor. o wyb. of naj..pdfTeresa Podsiadło269 kB2018-09-25 14:29
Pobierz plik (54-Informacja z otwarcia ofert.docx)54-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2018-09-11 13:14
Pobierz plik (54_JEDZ.zip)54_JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-08-02 10:20
Pobierz plik (54_Ogłoszenie.pdf)54_Ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz149 kB2018-08-02 10:20
Pobierz plik (54 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)54 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-02 10:19
Pobierz plik (54 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)54 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-02 10:19
Pobierz plik (54 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)54 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-02 10:19
Pobierz plik (54umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)54umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz73 kB2018-08-02 10:19
Pobierz plik (54 Aparat do znieczulania do oper. torakochirurgicznych- par. tech. ( zał nr 2 do oferty).doc)54 Aparat do znieczulania do oper. torakochirurgicznych- par. tech. ( zał nr 2 do oferty).docJerzy Kachnikiewicz184 kB2018-08-02 10:18
Pobierz plik (54 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)54 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz30 kB2018-08-02 10:18
Pobierz plik (54 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)54 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-02 10:18
Pobierz plik (54-SIWZ 2018.doc)54-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz289 kB2018-08-02 10:18

56 ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

Zakup   dwóch zestawów   narzędzi do videotorakochirurgii.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 30.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 02.08.2018 r. pod numerem:S147-336060

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (56-infor. o wyborz. oferty naj..pdf)56-infor. o wyborz. oferty naj..pdfTeresa Podsiadło285 kB2018-09-27 08:29
Pobierz plik (56-Informacja z otwarcia ofert.docx)56-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło108 kB2018-09-12 11:51
Pobierz plik (56 odp. na pyt. do SIWZ.pdf)56 odp. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło226 kB2018-08-10 14:17
Pobierz plik (56-SIWZ 2018 po ZM.doc)56-SIWZ 2018 po ZM.docTeresa Podsiadło291 kB2018-08-10 11:13
Pobierz plik (56 notice-5 ogłosz. o zm. dot. ref..pdf)56 notice-5 ogłosz. o zm. dot. ref..pdfTeresa Podsiadło76 kB2018-08-10 11:13
Pobierz plik (56_JEDZ.zip)56_JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-08-02 10:06
Pobierz plik (56_Ogłoszenie.pdf)56_Ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz149 kB2018-08-02 10:06
Pobierz plik (56 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)56 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-02 10:06
Pobierz plik (56 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)56 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-02 10:06
Pobierz plik (56 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)56 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-02 10:06
Pobierz plik (56 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)56 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz83 kB2018-08-02 10:05
Pobierz plik (56 - zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xls)56 - zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xlsJerzy Kachnikiewicz36 kB2018-08-02 10:05
Pobierz plik (56-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)56-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz30 kB2018-08-02 10:05
Pobierz plik (56 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)56 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-02 10:04
Pobierz plik (56-SIWZ 2018.doc)56-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz291 kB2018-08-02 10:04

57ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

Zakup- narzędzia energetycznego typu nóż harmoniczny- 1sztuka.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 30.07.2018 r.  Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 02.08.2018 r. pod numerem:.S 147-336067

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (57 infor. o wyborze oferty najkorzyst..pdf)57 infor. o wyborze oferty najkorzyst..pdfTeresa Podsiadło278 kB2018-09-27 08:31
Pobierz plik (57-Informacja z otwarcia ofert.docx)57-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło108 kB2018-09-11 13:37
Pobierz plik (57_odpowiedzi.pdf)57_odpowiedzi.pdfJerzy Kachnikiewicz411 kB2018-08-17 11:28
Pobierz plik (57_JEDZ.zip)57_JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-08-02 09:56
Pobierz plik (57_Ogłoszenie.pdf)57_Ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz146 kB2018-08-02 09:55
Pobierz plik (57umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)57umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz73 kB2018-08-02 09:55
Pobierz plik (57 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)57 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-02 09:54
Pobierz plik (57 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)57 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-02 09:54
Pobierz plik (57 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)57 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-02 09:54
Pobierz plik (57 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)57 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz30 kB2018-08-02 09:54
Pobierz plik (57 noż harmoniczny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsx)57 noż harmoniczny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsxJerzy Kachnikiewicz11 kB2018-08-02 09:54
Pobierz plik (57 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)57 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-02 09:54
Pobierz plik (57-SIWZ 2018.doc)57-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz286 kB2018-08-02 09:53

58ogłoszenie o zamowieniu

Zakup -optyk do videotorakochirurgii z podziałem na 2 pakiety.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 30.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane                                                w dniu 02.08. 2018 r. pod numerem:.    S 147-336027

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (58 infor. o wyb. oferty najkorzys pak.2.pdf)58 infor. o wyb. oferty najkorzys pak.2.pdfTeresa Podsiadło289 kB2018-09-27 08:33
Pobierz plik (58 uniewaz post.w p. nr 1.pdf)58 uniewaz post.w p. nr 1.pdfTeresa Podsiadło219 kB2018-09-18 11:54
Pobierz plik (58-Informacja z otwarcia ofert.docx)58-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2018-09-11 14:09
Pobierz plik (58 odp. na pyt do SIWZ.pdf)58 odp. na pyt do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło375 kB2018-08-29 08:05
Pobierz plik (58_JEDZ.zip)58_JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz93 kB2018-08-02 09:44
Pobierz plik (58_ogłoszenie.pdf)58_ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz164 kB2018-08-02 09:44
Pobierz plik (58 oświdczenie o braku podstaw do wykluczenia ( zał. nr 6 do siwz ).docx)58 oświdczenie o braku podstaw do wykluczenia ( zał. nr 6 do siwz ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-02 09:44
Pobierz plik (58 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)58 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-02 09:43
Pobierz plik (58 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)58 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-02 09:43
Pobierz plik (58 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)58 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz73 kB2018-08-02 09:42
Pobierz plik (58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz32 kB2018-08-02 09:42
Pobierz plik (58Pakiet nr 2 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).ods)58Pakiet nr 2 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).odsJerzy Kachnikiewicz20 kB2018-08-02 09:42
Pobierz plik (58 Pakiet nr 1 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).ods)58 Pakiet nr 1 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).odsJerzy Kachnikiewicz21 kB2018-08-02 09:42
Pobierz plik (58 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)58 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-02 09:41
Pobierz plik (58-SIWZ 2018.doc)58-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz294 kB2018-08-02 09:41

62ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup jednego zestawu bronchoskopów sztywnych.                                                                                                                Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 30.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 02.08.2018 r. pod numerem: S 147-336063.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (62inform. o wyb. of najkorzyst..pdf)62inform. o wyb. of najkorzyst..pdfTeresa Podsiadło281 kB2018-09-27 08:35
Pobierz plik (62-Informacja z otwarcia ofert.docx)62-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2018-09-11 14:03
Pobierz plik (62 odp. na pyt. do SIWZ.pdf)62 odp. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło646 kB2018-08-29 08:10
Pobierz plik (62_JEDZ.zip)62_JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-08-02 09:29
Pobierz plik (62_ogłoszenie.pdf)62_ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz149 kB2018-08-02 09:29
Pobierz plik (62 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)62 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-02 09:27
Pobierz plik (62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-02 09:26
Pobierz plik (62 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)62 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-02 09:26
Pobierz plik (62 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)62 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz74 kB2018-08-02 09:26
Pobierz plik (62_zestaw_do_bronchoskopii_sztywnej - par.. technicz ( zał. nr 2 do oferty).xls)62_zestaw_do_bronchoskopii_sztywnej - par.. technicz ( zał. nr 2 do oferty).xlsJerzy Kachnikiewicz37 kB2018-08-02 09:26
Pobierz plik (62-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)62-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz30 kB2018-08-02 09:25
Pobierz plik (62 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)62 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-02 09:24
Pobierz plik (62-SIWZ 2018.doc)62-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz291 kB2018-08-02 09:22

55ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

Zakup lamp operacyjnych - 3 sztuki.                                                                            Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 30.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 02.08.2018 r. pod numerem:.2018/S 147-336023

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (55 inform. o wyborze of. najkorzyst..pdf)55 inform. o wyborze of. najkorzyst..pdfTeresa Podsiadło355 kB2018-10-01 13:15
Pobierz plik (55-Informacja z otwarcia ofert.docx)55-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło108 kB2018-09-25 12:27
Pobierz plik (55 odp. na pyt. do SIWZ.pdf)55 odp. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło1406 kB2018-09-07 14:20
Pobierz plik (55 ogł. o zm. ogł. o zam. zm. ter sklad ofert na 25.09.pdf)55 ogł. o zm. ogł. o zam. zm. ter sklad ofert na 25.09.pdfTeresa Podsiadło70 kB2018-09-07 14:18
Pobierz plik (55-SIWZ 2018 po Zm. ter. na 25.09..doc)55-SIWZ 2018 po Zm. ter. na 25.09..docTeresa Podsiadło289 kB2018-09-07 14:17
Pobierz plik (55 lampy operacyjne- parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty) Po Zm..docx)55 lampy operacyjne- parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty) Po Zm..docxTeresa Podsiadło25 kB2018-09-07 14:17
Pobierz plik (55ogł.o zam. - zmiana ter skąłd ofert na 17.09..pdf)55ogł.o zam. - zmiana ter skąłd ofert na 17.09..pdfTeresa Podsiadło70 kB2018-08-28 14:56
Pobierz plik (55_JEDZ.zip)55_JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-08-02 10:29
Pobierz plik (55_Ogłoszenie.pdf)55_Ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz146 kB2018-08-02 10:26
Pobierz plik (55 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)55 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-02 10:25
Pobierz plik (55 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)55 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-02 10:25
Pobierz plik (55 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)55 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-02 10:25
Pobierz plik (55 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)55 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz73 kB2018-08-02 10:25
Pobierz plik (55 lampy operacyjne- parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).docx)55 lampy operacyjne- parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).docxJerzy Kachnikiewicz22 kB2018-08-02 10:25
Pobierz plik (55-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)55-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz30 kB2018-08-02 10:25
Pobierz plik (55 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)55 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-02 10:24
Pobierz plik (55-SIWZ 2018.doc)55-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz289 kB2018-08-02 10:24

63ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup - ultrasonografu endobronchialnego EBUS -1szt.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 27.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 31.07. 2018 r. pod numerem: S 145-331438

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (63 inform. o wyb. oferty najkorzyst..pdf)63 inform. o wyb. oferty najkorzyst..pdfTeresa Podsiadło283 kB2018-09-19 14:37
Pobierz plik (63-Informacja z otwarcia ofert.docx)63-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło108 kB2018-09-11 15:20
Pobierz plik (63odp. na pyt. do siwz.pdf)63odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło268 kB2018-08-29 08:14
Pobierz plik (JEDZ.zip)JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-07-31 09:46
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz162 kB2018-07-31 09:46
Pobierz plik (63-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)63-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-07-31 09:45
Pobierz plik (63 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)63 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-07-31 09:45
Pobierz plik (63 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)63 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-07-31 09:45
Pobierz plik (63 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)63 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz73 kB2018-07-31 09:45
Pobierz plik (63-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)63-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz30 kB2018-07-31 09:44
Pobierz plik (63 EBUS 2018 par tech (zał nr 2 do oferty).xls)63 EBUS 2018 par tech (zał nr 2 do oferty).xlsJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-07-31 09:44
Pobierz plik (63 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)63 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-07-31 09:44
Pobierz plik (63-SIWZ 2018.doc)63-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz291 kB2018-07-31 09:44

61ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup videobronchofiberoskopów, z podziałem na 2 pakiety.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 27.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 01.08.2018 r. pod numerem:                              S 146-333963

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (61 infor. o wyborze of. najkorzystniejszej.pdf)61 infor. o wyborze of. najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło307 kB2018-09-21 08:45
Pobierz plik (61-Informacja z otwarcia ofert.docx)61-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło108 kB2018-09-11 15:19
Pobierz plik (61odp. na pyt. do SIWZ.pdf)61odp. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło383 kB2018-08-29 08:17
Pobierz plik (JEDZ.zip)JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-08-01 10:13
Pobierz plik (61_Ogłoszenie.pdf)61_Ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz131 kB2018-08-01 10:13
Pobierz plik (61 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)61 -oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-01 10:12
Pobierz plik (61 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)61 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-01 10:12
Pobierz plik (61 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)61 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-01 10:12
Pobierz plik (61 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)61 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz74 kB2018-08-01 10:11
Pobierz plik (61 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)61 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz32 kB2018-08-01 10:11
Pobierz plik (61- pakiet nr 2 Videobronchofiberskop parametry tech ( zał. nr 2 do oferty).docx)61- pakiet nr 2 Videobronchofiberskop parametry tech ( zał. nr 2 do oferty).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-01 10:11
Pobierz plik (61- pakiet nr 1 Videobronchofiberskop parametry tech ( zał. nr 2 do oferty).docx)61- pakiet nr 1 Videobronchofiberskop parametry tech ( zał. nr 2 do oferty).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-01 10:11
Pobierz plik (61 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)61 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-01 10:10
Pobierz plik (61-SIWZ 2018.doc)61-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz295 kB2018-08-01 10:10

60 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup zestawu do kriobiopsji wewnątrzoskrzelowej ( 1 zestaw).

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 27.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 01.08.2018 r. pod numerem: S 146-333966

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (60 informa . o wyb. oferty najkorzystniej..pdf)60 informa . o wyb. oferty najkorzystniej..pdfTeresa Podsiadło286 kB2018-09-27 08:37
Pobierz plik (60-Informacja z otwarcia ofert.docx)60-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło108 kB2018-09-11 15:04
Pobierz plik (JEDZ.zip)JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-08-01 10:46
Pobierz plik (60_ogłoszenie.pdf)60_ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz132 kB2018-08-01 10:46
Pobierz plik (60-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)60-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-01 10:46
Pobierz plik (60 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)60 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-01 10:45
Pobierz plik (60 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)60 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-01 10:45
Pobierz plik (60 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)60 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz73 kB2018-08-01 10:45
Pobierz plik (60 - zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xls)60 - zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xlsJerzy Kachnikiewicz37 kB2018-08-01 10:41
Pobierz plik (60 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)60 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz30 kB2018-08-01 10:41
Pobierz plik (60 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)60 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-01 10:40
Pobierz plik (60-SIWZ 2018.doc)60-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz291 kB2018-08-01 10:40

59 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup- szafy do suszenia i przechowywania endoskopów-1sztuka.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 27.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 01.08.2018 r. pod numerem: S 146-333946

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (59 infor. o wyb . ofert naj..pdf)59 infor. o wyb . ofert naj..pdfTeresa Podsiadło281 kB2018-09-19 14:41
Pobierz plik (59-Informacja z otwarcia ofert.docx)59-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło108 kB2018-09-11 15:05
Pobierz plik (59odp. na pyt. do SIWZ.pdf)59odp. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło1085 kB2018-08-30 13:12
Pobierz plik (JEDZ.zip)JEDZ.zipJerzy Kachnikiewicz91 kB2018-08-01 11:15
Pobierz plik (59_ogłoszenie.pdf)59_ogłoszenie.pdfJerzy Kachnikiewicz152 kB2018-08-01 11:15
Pobierz plik (59-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)59-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz19 kB2018-08-01 11:14
Pobierz plik (59 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)59 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-08-01 11:14
Pobierz plik (59 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)59 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docxJerzy Kachnikiewicz12 kB2018-08-01 11:14
Pobierz plik (59 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)59 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz73 kB2018-08-01 11:14
Pobierz plik (59 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)59 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz30 kB2018-08-01 11:13
Pobierz plik (59 - zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xls)59 - zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xlsJerzy Kachnikiewicz44 kB2018-08-01 11:13
Pobierz plik (59 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)59 Oferta WZÓR zał nr 1.docJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-08-01 11:13
Pobierz plik (59-SIWZ 2018.doc)59-SIWZ 2018.docJerzy Kachnikiewicz290 kB2018-08-01 11:13

45ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa ( wraz z montażem, uruchomieniem, integracją    i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi ) urządzeń medycznych z listy pakietów.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 16.07.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu  19.07. 2018 r. pod numerem: s137-312533

1a.Pakiet nr 1 – dostawa cyfrowego aparatu RTG z skopią oraz drukarką

2a.Pakiet nr 2 – dostawa aparatu USG dwugłowicowego

3a.Pakiet nr 3 – dostawa Aparatu do spirometrii i dyfuzji z kabiną do bodypletyzmografii                  wraz z oprogramowaniem, komputerem i monitorem.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 17.09.2018 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (45 wyniki postep. p.1 i 2.pdf)45 wyniki postep. p.1 i 2.pdfTeresa Podsiadło591 kB2018-10-12 13:49
Pobierz plik (45 uniewaz. postep. w pak nr 3.pdf)45 uniewaz. postep. w pak nr 3.pdfTeresa Podsiadło270 kB2018-09-25 14:41
Pobierz plik (45-Informacja z otwarcia ofert.docx)45-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło110 kB2018-09-17 15:12
Pobierz plik (notice-2.pdf-przesunięcie terminu na 17.09.2018.pdf)notice-2.pdf-przesunięcie terminu na 17.09.2018.pdfJerzy Kachnikiewicz70 kB2018-08-23 14:01
Pobierz plik (45 umowa - ( zał. nr 2a do siwz) po por. omyłki.doc)45 umowa - ( zał. nr 2a do siwz) po por. omyłki.docTeresa Podsiadło99 kB2018-08-10 14:08
Pobierz plik (45 pakiet 1 -RTG par. tech.( Zał. nr 2 do oferty) po Popr..docx)45 pakiet 1 -RTG par. tech.( Zał. nr 2 do oferty) po Popr..docxTeresa Podsiadło86 kB2018-08-10 14:07
Pobierz plik (45 parametry tech. USG pakiet nr 2 ( zał. nr 2 do oferty) po Zmianach.docx)45 parametry tech. USG pakiet nr 2 ( zał. nr 2 do oferty) po Zmianach.docxTeresa Podsiadło50 kB2018-08-10 14:06
Pobierz plik (45-SIWZ 2018 po zmianach.doc)45-SIWZ 2018 po zmianach.docTeresa Podsiadło335 kB2018-08-10 14:06
Pobierz plik (45odp. na pyt do SIWZ.pdf)45odp. na pyt do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło3057 kB2018-08-10 14:06
Pobierz plik (45notice-5 o ogł. o zm. zm. ter. sklad ofert na 31.08.pdf)45notice-5 o ogł. o zm. zm. ter. sklad ofert na 31.08.pdfTeresa Podsiadło83 kB2018-08-10 14:05
Pobierz plik (45-SIWZ 2018.doc)45-SIWZ 2018.docTeresa Podsiadło335 kB2018-07-19 13:43
Pobierz plik (45 ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS137-312533-pl.pdf)45 ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS137-312533-pl.pdfTeresa Podsiadło243 kB2018-07-19 13:43
Pobierz plik (45 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty p 1-3..xls)45 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty p 1-3..xlsTeresa Podsiadło55 kB2018-07-19 13:43
Pobierz plik (45 Pletyzmografia -pakiet nr 3 par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)2018.docx)45 Pletyzmografia -pakiet nr 3 par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)2018.docxTeresa Podsiadło38 kB2018-07-19 13:42
Pobierz plik (45 parametry tech. USG pakiet nr 2 ( zał. nr 2 do oferty).docx)45 parametry tech. USG pakiet nr 2 ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło48 kB2018-07-19 13:42
Pobierz plik (45 pakiet 1 -RTG par. tech.( Zał. nr 2 do oferty).docx)45 pakiet 1 -RTG par. tech.( Zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło86 kB2018-07-19 13:17
Pobierz plik (45 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)45 Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło67 kB2018-07-19 13:17
Pobierz plik (45 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docx)45 Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło12 kB2018-07-19 13:07
Pobierz plik (45 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)45 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło38 kB2018-07-19 13:07
Pobierz plik (45-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)45-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2018-07-19 13:07
Pobierz plik (45 umowa - ( zał. nr 2a do siwz).doc)45 umowa - ( zał. nr 2a do siwz).docTeresa Podsiadło99 kB2018-07-19 13:06
Pobierz plik (45 umowa - ( zał. nr 2 do siwz - ap. RTG).doc)45 umowa - ( zał. nr 2 do siwz - ap. RTG).docTeresa Podsiadło159 kB2018-07-19 13:06
Pobierz plik (JEDZ.zip)JEDZ.zipTeresa Podsiadło99 kB2018-07-19 13:05

43ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

dzierżawa na okres od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2020r. urządzeń medycznych - koncentratorów tlenu według bieżących potrzeb Zamawiającego                                                           ( prognozowana  ilość 70 sztuk), dla pacjentów DCChP we Wrocławiu, leczonych w warunkach tlenoterapii domowej z dostawą do domu pacjenta transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (43 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)43 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło329 kB2018-06-20 09:41
Pobierz plik (43 -zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)43 -zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxTeresa Podsiadło108 kB2018-06-14 12:57
Pobierz plik (43 Ogłoszenie nr 500130397o znm. ogł. zm. ter na 14.06.docx)43 Ogłoszenie nr 500130397o znm. ogł. zm. ter na 14.06.docxTeresa Podsiadło11 kB2018-06-11 08:46
Pobierz plik (43-SIWZ po zm.w pkt.V do. pkt.14.doc)43-SIWZ po zm.w pkt.V do. pkt.14.docTeresa Podsiadło224 kB2018-06-08 13:50
Pobierz plik (43UMOWA wzór ( zał. nr 2 do SIWZ) po por. om. pisar..doc)43UMOWA wzór ( zał. nr 2 do SIWZ) po por. om. pisar..docTeresa Podsiadło105 kB2018-06-08 11:33
Pobierz plik (43 wzor wykaz usług ( zał. nr 6 do siwz).doc)43 wzor wykaz usług ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2018-06-08 10:09
Pobierz plik (43 Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 2a do Siwz).doc)43 Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 2a do Siwz).docTeresa Podsiadło62 kB2018-06-06 15:17
Pobierz plik (43 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)43 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2018-06-06 15:16
Pobierz plik (43UMOWA wzór ( zał. nr 2 do SIWZ).doc)43UMOWA wzór ( zał. nr 2 do SIWZ).docTeresa Podsiadło104 kB2018-06-06 15:16
Pobierz plik (43 wz_r_wykaz usług ( zał. nr 6 do siwz).doc)43 wz_r_wykaz usług ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2018-06-06 15:15
Pobierz plik (43_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)43_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2018-06-06 15:15
Pobierz plik (43_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)43_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło44 kB2018-06-06 15:15
Pobierz plik (43- zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xls)43- zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xlsTeresa Podsiadło35 kB2018-06-06 15:15
Pobierz plik (43 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)43 Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło64 kB2018-06-06 15:14
Pobierz plik (43-SIWZ.doc)43-SIWZ.docTeresa Podsiadło223 kB2018-06-06 15:14
Pobierz plik (43 Ogłoszenie nr 568978 o zamówieniu.docx)43 Ogłoszenie nr 568978 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2018-06-06 15:14

37 ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

  dostawa produktu leczniczego - stosowanych w chemioterapii niestandardowej o nazwie chemicznej MEPOLIZUMAB,   postać – proszek do sporządzania roztworu 100 mg/ fiolka, o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (37 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)37 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło279 kB2018-05-29 13:11
Pobierz plik (37 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)37 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsTeresa Podsiadło28 kB2018-05-28 14:30
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 500111407 o zm. ogł zm. ter na 28.05.docx)Ogłoszenie nr 500111407 o zm. ogł zm. ter na 28.05.docxTeresa Podsiadło13 kB2018-05-18 14:55
Pobierz plik (37-SIWZ po popr. om. - wyk. pktVIIIa.doc)37-SIWZ po popr. om. - wyk. pktVIIIa.docTeresa Podsiadło184 kB2018-05-18 14:55
Pobierz plik (37 -oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 5 do SIWZ).doc)37 -oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło38 kB2018-05-16 14:30
Pobierz plik (37-SIWZ.doc)37-SIWZ.docTeresa Podsiadło208 kB2018-05-16 14:30
Pobierz plik (37-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)37-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2018-05-16 14:30
Pobierz plik (37 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)37 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło33 kB2018-05-16 14:30
Pobierz plik (37 ogłoszenie o zamówieniu.docx)37 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2018-05-16 14:29
Pobierz plik (37_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)37_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2018-05-16 14:29
Pobierz plik (37_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)37_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło44 kB2018-05-16 14:29
Pobierz plik (37 -wzór umowy ( zał. nr 2).doc)37 -wzór umowy ( zał. nr 2).docTeresa Podsiadło61 kB2018-05-16 14:29

36ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego   dla DCCHP we Wrocławiu (Oddz. IV) transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (36 wyniki.pdf)36 wyniki.pdfJerzy Kachnikiewicz468 kB2018-05-25 14:45
Pobierz plik (36_informacja z otwarcia ofert.doc)36_informacja z otwarcia ofert.docTeresa Podsiadło32 kB2018-05-18 13:49
Pobierz plik (36_formularz-cenowy popr. om. w poz.7 dyz. pieleg..xls)36_formularz-cenowy popr. om. w poz.7 dyz. pieleg..xlsTeresa Podsiadło41 kB2018-05-16 08:57
Pobierz plik (SKM_308_gos18051017180 rysunki mebli.pdf)SKM_308_gos18051017180 rysunki mebli.pdfTeresa Podsiadło1692 kB2018-05-10 15:55
Pobierz plik (36_ SIWZ.doc)36_ SIWZ.docTeresa Podsiadło177 kB2018-05-10 15:53
Pobierz plik (36_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)36_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docTeresa Podsiadło40 kB2018-05-10 15:53
Pobierz plik (36_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)36_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2018-05-10 15:53
Pobierz plik (36_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)36_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2018-05-10 15:52
Pobierz plik (36_zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)36_zał. nr 1do SIWZ oferta.docTeresa Podsiadło56 kB2018-05-10 15:52
Pobierz plik (36_wzór_umowy zał_nr_2.doc)36_wzór_umowy zał_nr_2.docTeresa Podsiadło96 kB2018-05-10 15:52
Pobierz plik (36_formularz-cenowy.xls)36_formularz-cenowy.xlsTeresa Podsiadło40 kB2018-05-10 15:52

BZP.3810.25.2018.JU

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 17.04.2018 r.

Przedmiotem postępowania jest: dostawa wyrobów medycznych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.”

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.06.2018 (godz. i miejsce bz.)

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.06.2018 (godz. i miejsce bz.)

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 9.07.2018 (godz. i miejsce bz.)

Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert na dzień 13.07.2018 (godz. i miejsce bz.)

 

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

23.07.2018 (GODZ. I MIEJSCE BZ.)

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (25 ZBIORCZE ZEST. OFERT z dnia 23.07.2018.xls)25 ZBIORCZE ZEST. OFERT z dnia 23.07.2018.xlsJolanta Uścienna183 kB2018-07-25 09:08
Pobierz plik (25 Odpowiedzi z dnia 12.07.2018.pdf)25 Odpowiedzi z dnia 12.07.2018.pdfJolanta Uścienna267 kB2018-07-12 13:22
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania z dnia 5.07.2018.pdf)Odpowiedzi na pytania z dnia 5.07.2018.pdfJolanta Uścienna2039 kB2018-07-06 12:38
Pobierz plik (sprostowanie IV.pdf)sprostowanie IV.pdfJolanta Uścienna70 kB2018-07-06 12:37
Pobierz plik (25 zal.as.cenowy pakiet 28 poprawa omylki pisarskiej.xls)25 zal.as.cenowy pakiet 28 poprawa omylki pisarskiej.xlsJolanta Uścienna26 kB2018-06-29 12:52
Pobierz plik (25 zał. as.cen. pakiet 65 poprawa omyłki pisarskiej.xls)25 zał. as.cen. pakiet 65 poprawa omyłki pisarskiej.xlsJolanta Uścienna26 kB2018-06-27 09:24
Pobierz plik (25 odpowiedzi na pytania z dnia 25.06.2018.pdf)25 odpowiedzi na pytania z dnia 25.06.2018.pdfJolanta Uścienna12216 kB2018-06-26 14:32
Pobierz plik (25 zał. asort.-cenowy ZMIANY II.xls)25 zał. asort.-cenowy ZMIANY II.xlsJolanta Uścienna477 kB2018-06-26 14:30
Pobierz plik (25 SIWZ - PO ZMIANACH.doc)25 SIWZ - PO ZMIANACH.docJolanta Uścienna389 kB2018-06-26 14:29
Pobierz plik (25 SPROSTOWANIE - PRZEDŁUŻENIE OSTATECZNE.pdf)25 SPROSTOWANIE - PRZEDŁUŻENIE OSTATECZNE.pdfJolanta Uścienna94 kB2018-06-26 14:26
Pobierz plik (25 SPROSTOWANIE III PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.pdf)25 SPROSTOWANIE III PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.pdfJolanta Uścienna70 kB2018-06-22 13:00
Pobierz plik (25 SPROSTOWANIE II wysłane do publikacji.pdf)25 SPROSTOWANIE II wysłane do publikacji.pdfJolanta Uścienna70 kB2018-06-04 12:26
Pobierz plik (25 SPROSTOWANIE wysłane do publikacjinotice-3.pdf)25 SPROSTOWANIE wysłane do publikacjinotice-3.pdfJolanta Uścienna70 kB2018-05-17 13:06
Pobierz plik (25 zał. asort.-cenowy ZMIANY.xls)25 zał. asort.-cenowy ZMIANY.xlsJolanta Uścienna469 kB2018-04-27 15:28
Pobierz plik (25 SIWZ.doc)25 SIWZ.docJolanta Uścienna233 kB2018-04-20 17:13
Pobierz plik (25 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)25 Oferta WZÓR zał nr 1.docJolanta Uścienna64 kB2018-04-20 16:48
Pobierz plik (25 zal. nr 2 umowa.doc)25 zal. nr 2 umowa.docJolanta Uścienna81 kB2018-04-20 16:47
Pobierz plik (25 instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)25 instrukcja wpełniania JEDZ.pdfJolanta Uścienna1155 kB2018-04-20 16:47
Pobierz plik (25 JEDZ zał nr 3.doc)25 JEDZ zał nr 3.docJolanta Uścienna202 kB2018-04-20 16:47
Pobierz plik (25 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)25 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docJolanta Uścienna35 kB2018-04-20 16:47
Pobierz plik (25 oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)25 oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxJolanta Uścienna19 kB2018-04-20 16:47
Pobierz plik (25 zał. asortymento-cenowy.xls)25 zał. asortymento-cenowy.xlsJolanta Uścienna428 kB2018-04-20 16:46
Pobierz plik (25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf)25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdfJolanta Uścienna1424 kB2018-04-20 16:46

33ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

dostawa produktów leczniczych z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt ( przetarg uzupelniający). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia   powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 17.04.2018 r.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 20.04.2017 r. pod numerem:S077-171072

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (33ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT oraz pkty.xls)33ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT oraz pkty.xlsTeresa Podsiadło31 kB2018-06-12 13:19
Pobierz plik (33 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)33 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło403 kB2018-06-12 13:17
Pobierz plik (33- zał. nr 2 do SIWZ wzór um PO ZM..doc)33- zał. nr 2 do SIWZ wzór um PO ZM..docTeresa Podsiadło59 kB2018-04-27 13:42
Pobierz plik (33- zał. nr 2 do SIWZ wzór um..doc)33- zał. nr 2 do SIWZ wzór um..docTeresa Podsiadło59 kB2018-04-20 14:14
Pobierz plik (33-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)33-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2018-04-20 14:14
Pobierz plik (33- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)33- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2018-04-20 14:13
Pobierz plik (33-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)33-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło186 kB2018-04-20 14:13
Pobierz plik (33 zał. nr 1 do oferty formularz as-cenowy.xls)33 zał. nr 1 do oferty formularz as-cenowy.xlsTeresa Podsiadło58 kB2018-04-20 14:13
Pobierz plik (33-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)33-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło38 kB2018-04-20 14:12
Pobierz plik (33-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)33-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2018-04-20 14:11
Pobierz plik (33-SIWZ.doc)33-SIWZ.docTeresa Podsiadło223 kB2018-04-20 14:11

BZP.3810.31.2018.JK-dostawa odczynników, szkła i drobnego sprzętu medycznego

dostawa odczynników, szkła i drobnego sprzętu medycznego   dla potrzeb pracowni patomorfologii i cytologii DCCHP we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 09.04.2018r.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 12.04.2018r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (31- wyniki i punktacja.xls)31- wyniki i punktacja.xlsTeresa Podsiadło39 kB2018-05-11 14:40
Pobierz plik (31 informacja o wyborze oferty najorzystniejszej.pdf)31 informacja o wyborze oferty najorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło673 kB2018-05-11 14:40
Pobierz plik (31-otwarcie-pakiety.xls)informacja z otwarcia ofertJerzy Kachnikiewicz28 kB2018-04-13 09:16
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 nr 500075032.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 nr 500075032.docJerzy Kachnikiewicz31 kB2018-04-06 15:06
Pobierz plik (31 Zał. asort-cenowy-zmiany 2.xls)31 Zał. asort-cenowy-zmiany 2.xlsJerzy Kachnikiewicz42 kB2018-04-06 14:51
Pobierz plik (31_ SIWZ-zmiany .doc)31_ SIWZ-zmiany .docJerzy Kachnikiewicz258 kB2018-04-06 14:51
Pobierz plik (31_zał. nr 1do SIWZ oferta zmiany.doc)31_zał. nr 1do SIWZ oferta zmiany.docJerzy Kachnikiewicz61 kB2018-04-06 14:51
Pobierz plik (31_odpowiedzi na pytania 2.pdf)31_odpowiedzi na pytania 2.pdfJerzy Kachnikiewicz1394 kB2018-04-06 14:51
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 nr 500072789.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 nr 500072789.docJerzy Kachnikiewicz25 kB2018-04-05 10:33
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500070803.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500070803.docJerzy Kachnikiewicz25 kB2018-04-03 12:33
Pobierz plik (31 odpowiedzi.pdf)31 odpowiedzi.pdfJerzy Kachnikiewicz456 kB2018-04-03 12:32
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 538199.doc)Ogłoszenie nr 538199.docJerzy Kachnikiewicz121 kB2018-03-29 10:44
Pobierz plik (oświadczenie dot. wyrobów med.(zał.nr 7 do siwz).doc)oświadczenie dot. wyrobów med.(zał.nr 7 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz28 kB2018-03-29 10:44
Pobierz plik (31 wykaz dostaw zał. nr 6 do siwz.doc)31 wykaz dostaw zał. nr 6 do siwz.docJerzy Kachnikiewicz47 kB2018-03-29 10:44
Pobierz plik (31_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)31_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz39 kB2018-03-29 10:43
Pobierz plik (31_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)31_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2018-03-29 10:43
Pobierz plik (31_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)31_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz43 kB2018-03-29 10:43
Pobierz plik (31 umowa wzór (załącznik nr 2 do SIWZ).doc)31 umowa wzór (załącznik nr 2 do SIWZ).docJerzy Kachnikiewicz76 kB2018-03-29 10:43
Pobierz plik (31 Zał. asortymentowo - cenowy.xls)31 Zał. asortymentowo - cenowy.xlsJerzy Kachnikiewicz41 kB2018-03-29 10:43
Pobierz plik (31_zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)31_zał. nr 1do SIWZ oferta.docJerzy Kachnikiewicz60 kB2018-03-29 10:42
Pobierz plik (31_ SIWZ .doc)31_ SIWZ .docJerzy Kachnikiewicz223 kB2018-03-29 10:42

28ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1.  przedmiot zamówienia- dostawa produktu leczniczego - stosowanych w chemioterapii niestandardowej o nazwie chemicznej OZYMERTYNIB,   postać – tabletki o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 23.03.2018 r. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 27.03.2018 r. pod numerem: S060-132120
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (28informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)28informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło298 kB2018-05-29 13:17
Pobierz plik (28 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)28 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsTeresa Podsiadło28 kB2018-05-15 12:28
Pobierz plik (28ogłosz. o zmian. ter. na 14.05.2018.pdf)28ogłosz. o zmian. ter. na 14.05.2018.pdfTeresa Podsiadło70 kB2018-04-27 13:23
Pobierz plik (28 -wzór umowy ( zał. nr 2) po Zm..doc)28 -wzór umowy ( zał. nr 2) po Zm..docTeresa Podsiadło60 kB2018-04-27 13:22
Pobierz plik (28odp.na pyt. do siwz.pdf)28odp.na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło850 kB2018-04-27 13:22
Pobierz plik (28 ogł. o zam. S060-132120.pdf)28 ogł. o zam. S060-132120.pdfTeresa Podsiadło123 kB2018-03-27 09:41
Pobierz plik (28-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)28-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2018-03-27 09:40
Pobierz plik (28 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)28 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło33 kB2018-03-27 09:39
Pobierz plik (28-SIWZ.doc)28-SIWZ.docTeresa Podsiadło222 kB2018-03-27 09:38
Pobierz plik (28 -wzór umowy ( zał. nr 2).doc)28 -wzór umowy ( zał. nr 2).docTeresa Podsiadło61 kB2018-03-27 09:38
Pobierz plik (28 -oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)28 -oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło38 kB2018-03-27 09:37
Pobierz plik (28-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)28-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2018-03-27 09:37
Pobierz plik (28-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)28-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło186 kB2018-03-27 09:37
Pobierz plik (28- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)28- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2018-03-27 09:37

27 ogłoszenie o przetargu niegranicz.

 1. dostawa produktu leczniczego - stosowanych w chemioterapii niestandardowej o nazwie chemicznej ERLOTINIB,   postać – tabletki o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 23.03.2018 r. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu  28.03.2018r. pod numerem: S061-134272
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (27 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)27 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsTeresa Podsiadło29 kB2018-05-08 13:47
Pobierz plik (27 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)27 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło33 kB2018-03-28 09:27
Pobierz plik (27-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)27-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło24 kB2018-03-28 09:27
Pobierz plik (27 -oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)27 -oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2018-03-28 09:27
Pobierz plik (27 -wzór umowy ( zał. nr 2).doc)27 -wzór umowy ( zał. nr 2).docTeresa Podsiadło61 kB2018-03-28 09:26
Pobierz plik (27-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)27-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło186 kB2018-03-28 09:26
Pobierz plik (27- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)27- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2018-03-28 09:26
Pobierz plik (27-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)27-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2018-03-28 09:26
Pobierz plik (27-SIWZ.doc)27-SIWZ.docTeresa Podsiadło222 kB2018-03-28 09:25
Pobierz plik (27 ogł. o zam.OJS061-134272.pdf)27 ogł. o zam.OJS061-134272.pdfTeresa Podsiadło129 kB2018-03-28 09:25

BZP.3810.4.2018.JU

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 5.03.2018 r.

przedmiot zamówienia: dostawa wyrobów medycznych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (4 UNIEWAŻNIENIE SKAN.pdf)4 UNIEWAŻNIENIE SKAN.pdfJolanta Uścienna243 kB2018-03-08 14:40

18ogłoszenie o zamówieniu

 1. 1.: świadczenie usługi z objęciem nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania medycznego ExPACS, RIS, Serwer dystrybucji Exhibeon (zwanego dalej Systemem) przy ul. Grabiszyńskiej 105 oraz w Placówce Zamiejscowej DCCHP     w Obornikach Śl.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (18-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)18-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxTeresa Podsiadło24 kB2018-03-08 12:00
Pobierz plik (Umowa powierzenia danych ( zał nr 6 do siwz).doc)Umowa powierzenia danych ( zał nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło40 kB2018-02-26 12:33
Pobierz plik (18oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)18oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło39 kB2018-02-26 12:32
Pobierz plik (18_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)18_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło41 kB2018-02-26 12:32
Pobierz plik (18 _zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)18 _zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło44 kB2018-02-26 12:30
Pobierz plik (18- Zał nr 2 do siwz umowa.docx)18- Zał nr 2 do siwz umowa.docxTeresa Podsiadło27 kB2018-02-26 12:30
Pobierz plik (18-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).doc)18-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).docTeresa Podsiadło61 kB2018-02-26 12:30
Pobierz plik (18-SIWZ.doc)18-SIWZ.docTeresa Podsiadło213 kB2018-02-26 12:30
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 523409 o zamówieniu.docx)Ogłoszenie nr 523409 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło23 kB2018-02-26 12:30

16ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 09.02.2018 r. Ogłoszenie opublikowano 2018/S 030-064810
 2. przedmiot zamówienia: dostawa igieł aspiracyjnych do EBUSA TBNA, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (16 informacja o wyborze.pdf)16 informacja o wyborze.pdfTeresa Podsiadło314 kB2018-04-04 15:18
Pobierz plik (Igły do Ebusa_informacja z otwarcia.doc)Igły do Ebusa_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz34 kB2018-04-03 07:42
Pobierz plik (16 2018-OJS054-119384-pl ( opublik).pdf)16 2018-OJS054-119384-pl ( opublik).pdfTeresa Podsiadło99 kB2018-03-19 08:46
Pobierz plik (16notice-1zmian ogłoszenia - UNieważnione.pdf)16notice-1zmian ogłoszenia - UNieważnione.pdfTeresa Podsiadło96 kB2018-03-14 15:29
Pobierz plik (16 notice-2 ogło o zm. ogł. nr 2.pdf)16 notice-2 ogło o zm. ogł. nr 2.pdfTeresa Podsiadło73 kB2018-03-14 15:28
Pobierz plik (16 notice-1 ogłosz.o zm. nr 1.pdf)16 notice-1 ogłosz.o zm. nr 1.pdfTeresa Podsiadło94 kB2018-03-14 15:28
Pobierz plik (16 odpow. na pyt. do SIWZ.pdf)16 odpow. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło1711 kB2018-03-08 14:53
Pobierz plik (16 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy PO zm. (2 pakiety).xlsx)16 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy PO zm. (2 pakiety).xlsxTeresa Podsiadło17 kB2018-03-08 14:53
Pobierz plik (16-SIWZ po zmianach.doc)16-SIWZ po zmianach.docTeresa Podsiadło247 kB2018-03-08 14:53
Pobierz plik (16notice-1zmian ogłoszenia.pdf)16notice-1zmian ogłoszenia.pdfTeresa Podsiadło96 kB2018-03-08 14:53
Pobierz plik (16 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy po uzpeł. rubryki.xlsx)16 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy po uzpeł. rubryki.xlsxTeresa Podsiadło16 kB2018-02-14 10:56
Pobierz plik (16- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)16- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2018-02-13 11:06
Pobierz plik (16 JEDZ zał nr 3.doc)16 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2018-02-13 11:06
Pobierz plik (16 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)16 Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2018-02-13 11:05
Pobierz plik (16 Ogłoszenie o zam. 2018-OJS030-064810-pl.pdf)16 Ogłoszenie o zam. 2018-OJS030-064810-pl.pdfTeresa Podsiadło73 kB2018-02-13 11:05
Pobierz plik (16 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)16 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło37 kB2018-02-13 11:05
Pobierz plik (16 zal. nr 2 umowa.doc)16 zal. nr 2 umowa.docTeresa Podsiadło60 kB2018-02-13 11:05
Pobierz plik (16 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsx)16 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsxTeresa Podsiadło16 kB2018-02-13 11:05
Pobierz plik (16-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)16-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2018-02-13 11:05
Pobierz plik (16-SIWZ.doc)16-SIWZ.docTeresa Podsiadło243 kB2018-02-13 11:04

15ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawa odczynników i akcesoriów do aparatu RKZ ABL 500 oraz RKZ ABL 520, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego , transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (15_wyniki.pdf)15_wyniki.pdfTeresa Podsiadło290 kB2018-02-22 08:46
Pobierz plik (15-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)15-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxTeresa Podsiadło23 kB2018-02-16 13:15
Pobierz plik (Ogłoszenie o zam. nr 500029642 korekta.docx)Ogłoszenie o zam. nr 500029642 korekta.docxTeresa Podsiadło11 kB2018-02-08 14:35
Pobierz plik (15_umowa (zał nr 2 do oferty).doc)15_umowa (zał nr 2 do oferty).docTeresa Podsiadło62 kB2018-02-08 14:27
Pobierz plik (15oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)15oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2018-02-08 14:27
Pobierz plik (15_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)15_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2018-02-08 14:27
Pobierz plik (15 _zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia- po zm..doc)15 _zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia- po zm..docTeresa Podsiadło43 kB2018-02-08 14:26
Pobierz plik (15 zał. nr 1do oferty.xls)15 zał. nr 1do oferty.xlsTeresa Podsiadło34 kB2018-02-08 14:25
Pobierz plik (15-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).doc)15-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).docTeresa Podsiadło60 kB2018-02-08 14:25
Pobierz plik (15-SIWZ.doc)15-SIWZ.docTeresa Podsiadło215 kB2018-02-08 14:25
Pobierz plik (15 Ogłoszenie nr 516026 o zamóweiniu.docx)15 Ogłoszenie nr 516026 o zamóweiniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2018-02-08 14:25

BZP.3810.8.2018.JU staplery

dostawa uniwersalnych staplerów chirurgicznych wraz z ładunkami do staplerów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (8 ZESTAWIENIE Z WAROTŚCIĄ PKT.xls)8 ZESTAWIENIE Z WAROTŚCIĄ PKT.xlsJolanta Uścienna22 kB2018-02-16 12:31
Pobierz plik (8 WYNIKI.pdf)8 WYNIKI.pdfJolanta Uścienna272 kB2018-02-16 12:24
Pobierz plik (8ZESTAWIENIE OFERT po omyłce pisarskiej.xls)8ZESTAWIENIE OFERT po omyłce pisarskiej.xlsJolanta Uścienna22 kB2018-02-15 13:51
Pobierz plik (8 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)8 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna22 kB2018-02-13 15:08
Pobierz plik (8 zał. asort. cenowy .xls)8 zał. asort. cenowy .xlsJolanta Uścienna49 kB2018-02-06 13:35
Pobierz plik (8 SIWZ staplery .doc)8 SIWZ staplery .docJolanta Uścienna222 kB2018-02-05 12:26
Pobierz plik (8 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).doc)8 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna59 kB2018-02-05 12:26
Pobierz plik (8 umowa zal.2 do SIWZ (1).doc)8 umowa zal.2 do SIWZ (1).docJolanta Uścienna74 kB2018-02-05 12:25
Pobierz plik (8 zal. nr 2 umowa(1a).doc)8 zal. nr 2 umowa(1a).docJolanta Uścienna78 kB2018-02-05 12:25
Pobierz plik (8 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)8 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna44 kB2018-02-05 12:25
Pobierz plik (8 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)8 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna38 kB2018-02-05 12:25
Pobierz plik (8 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)8 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna39 kB2018-02-05 12:25
Pobierz plik (8 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).doc)8 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).docJolanta Uścienna46 kB2018-02-05 12:25
Pobierz plik (8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc)8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docJolanta Uścienna83 kB2018-02-05 12:24

6ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

dostawa odczynników i akcesoriów do aparatu RKZ ABL 500 oraz RKZ ABL 520, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego , w okresie dwóch lat od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

po zm. dostawa odczynników i akcesoriów do aparatu RKZ ABL 500 oraz RKZ ABL 520, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego , w okresie dwunastu miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (6unieważnienie postępowania.pdf)6unieważnienie postępowania.pdfTeresa Podsiadło278 kB2018-02-08 10:37
Pobierz plik (6-Informacja z otwarcia ofert.docx)6-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło24 kB2018-02-07 13:31
Pobierz plik (6_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia- po zm..doc)6_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia- po zm..docTeresa Podsiadło43 kB2018-01-18 17:38
Pobierz plik (6-SIWZ po zmianie  zdn. 18.01.doc)6-SIWZ po zmianie zdn. 18.01.docTeresa Podsiadło215 kB2018-01-18 17:38
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 500014567 o zam. zm. il. mies z 24 na 12.docx)Ogłoszenie nr 500014567 o zam. zm. il. mies z 24 na 12.docxTeresa Podsiadło12 kB2018-01-18 17:36
Pobierz plik (6-zał. nr 1 do SIWZ (oferta)po zm..doc)6-zał. nr 1 do SIWZ (oferta)po zm..docTeresa Podsiadło61 kB2018-01-18 17:36
Pobierz plik (6oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5 po zm..doc)6oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5 po zm..docTeresa Podsiadło38 kB2018-01-18 17:35
Pobierz plik (6_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu- po zm..doc)6_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu- po zm..docTeresa Podsiadło40 kB2018-01-18 17:35
Pobierz plik (6_umowa (zał nr 2 do oferty) popr i po zm..doc)6_umowa (zał nr 2 do oferty) popr i po zm..docTeresa Podsiadło62 kB2018-01-18 17:34
Pobierz plik (6 zał. nr 1do oferty po us. cyf 2 - po zm.xls)6 zał. nr 1do oferty po us. cyf 2 - po zm.xlsTeresa Podsiadło34 kB2018-01-18 17:34
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 500014564 zm. ter. n a 29.01.2018.docx)Ogłoszenie nr 500014564 zm. ter. n a 29.01.2018.docxTeresa Podsiadło11 kB2018-01-18 17:14
Pobierz plik (6_umowa (zał nr 2 do oferty) popr.doc)6_umowa (zał nr 2 do oferty) popr.docTeresa Podsiadło62 kB2018-01-17 13:42
Pobierz plik (6 zał. nr 1do oferty po us. cyf 2.xls)6 zał. nr 1do oferty po us. cyf 2.xlsTeresa Podsiadło33 kB2018-01-17 13:41
Pobierz plik (6 zał. nr 12 do oferty.xls)6 zał. nr 12 do oferty.xlsTeresa Podsiadło33 kB2018-01-16 17:09
Pobierz plik (6-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).doc)6-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).docTeresa Podsiadło61 kB2018-01-16 17:05
Pobierz plik (6_umowa (zał nr 2 do oferty).doc)6_umowa (zał nr 2 do oferty).docTeresa Podsiadło59 kB2018-01-16 17:05
Pobierz plik (6_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)6_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2018-01-16 17:05
Pobierz plik (6_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)6_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2018-01-16 17:05
Pobierz plik (6oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)6oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2018-01-16 17:05
Pobierz plik (6-SIWZ.doc)6-SIWZ.docTeresa Podsiadło214 kB2018-01-16 17:05
Pobierz plik (6 -Ogłoszenie nr 506419 o zamówieniu.docx)6 -Ogłoszenie nr 506419 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2018-01-16 17:04

1ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 15.01.2018 r.Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 17.01.2018  r. pod nr S011-020365
 2. dostawa produktów leczniczych z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.  ( przetarg uzupełniający)
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (1sprostowanie wynikow.pdf)1sprostowanie wynikow.pdfTeresa Podsiadło282 kB2018-04-10 14:23
Pobierz plik (1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT oraz PKT.xls)1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT oraz PKT.xlsTeresa Podsiadło33 kB2018-04-05 14:48
Pobierz plik (1wyniki postępowania.pdf)1wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło685 kB2018-04-05 14:44
Pobierz plik (1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsTeresa Podsiadło32 kB2018-03-08 12:50
Pobierz plik (1odp. napyt. do SIWZ.pdf)1odp. napyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło821 kB2018-02-12 14:51
Pobierz plik (1- zał. nr 2 do SIWZ wzór um. Po Zm..doc)1- zał. nr 2 do SIWZ wzór um. Po Zm..docTeresa Podsiadło59 kB2018-02-12 14:51
Pobierz plik (1 zał. nr 1 do oferty formularz as.-cenowy Po Zm..xls)1 zał. nr 1 do oferty formularz as.-cenowy Po Zm..xlsTeresa Podsiadło83 kB2018-02-12 14:51
Pobierz plik (1 notice-2 zm. ogł. ter skald na 2.03.pdf)1 notice-2 zm. ogł. ter skald na 2.03.pdfTeresa Podsiadło98 kB2018-02-12 14:51
Pobierz plik (1- ogłosz o zam. opublik.pdf)1- ogłosz o zam. opublik.pdfTeresa Podsiadło244 kB2018-01-17 14:40
Pobierz plik (1-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)1-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2018-01-17 14:39
Pobierz plik (1-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)1-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło37 kB2018-01-17 14:38
Pobierz plik (1- zał. nr 2 do SIWZ.doc)1- zał. nr 2 do SIWZ.docTeresa Podsiadło54 kB2018-01-17 14:38
Pobierz plik (1- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)1- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2018-01-17 14:38
Pobierz plik (1-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)1-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło24 kB2018-01-17 14:37
Pobierz plik (1 zał. nr 1 do oferty formularz as.-cenowy.xls)1 zał. nr 1 do oferty formularz as.-cenowy.xlsTeresa Podsiadło80 kB2018-01-17 14:37
Pobierz plik (1-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)1-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło186 kB2018-01-17 14:37
Pobierz plik (1-SIWZ.doc)1-SIWZ.docTeresa Podsiadło226 kB2018-01-17 14:35

87ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dzierżawa na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020r. urządzeń medycznych - koncentratorów tlenu w ilości 303 sztuk, dla pacjentów DCChP we Wrocławiu, leczonych w warunkach tlenoterapii domowej z dostawą do domu pacjenta transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (87 wyniki postępowania.pdf)87 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło281 kB2017-12-12 14:39
Pobierz plik (87-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)87-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxTeresa Podsiadło107 kB2017-12-11 11:29
Pobierz plik (87 odp. na pyt. do siwz.pdf)87 odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło269 kB2017-12-04 12:54
Pobierz plik (87- zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne) Po ZM. i por. om..xls)87- zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne) Po ZM. i por. om..xlsTeresa Podsiadło35 kB2017-12-01 13:32
Pobierz plik (87Ogłoszenie nr 500068412 o zm. ogł. zm. ter skład ofert na 7.12.docx)87Ogłoszenie nr 500068412 o zm. ogł. zm. ter skład ofert na 7.12.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-12-01 13:18
Pobierz plik (87- zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne) Po ZM..xls)87- zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne) Po ZM..xlsTeresa Podsiadło35 kB2017-12-01 13:11
Pobierz plik (87-SIWZ po zm. terminu i odp. na pyt..doc)87-SIWZ po zm. terminu i odp. na pyt..docTeresa Podsiadło244 kB2017-12-01 13:10
Pobierz plik (87 odp. na pyt do siwz.pdf)87 odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło309 kB2017-12-01 13:10
Pobierz plik (87 Umowa powierzenia danych osobowych( zał nr. 4 do siwz).doc)87 Umowa powierzenia danych osobowych( zał nr. 4 do siwz).docTeresa Podsiadło39 kB2017-11-28 15:19
Pobierz plik (87 UMOWA wzór ( zał. nr 2 do SIWZ).doc)87 UMOWA wzór ( zał. nr 2 do SIWZ).docTeresa Podsiadło110 kB2017-11-28 15:18
Pobierz plik (87 wz_r_wykaz usług ( zał. nr 6 do siwz).doc)87 wz_r_wykaz usług ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-11-28 15:18
Pobierz plik (87 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)87 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-11-28 15:18
Pobierz plik (87_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)87_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-11-28 15:17
Pobierz plik (87_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)87_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-11-28 15:17
Pobierz plik (87- zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xls)87- zalacznik nr 1 do oferty(parametry techniczne).xlsTeresa Podsiadło35 kB2017-11-28 15:17
Pobierz plik (87Oferta WZÓR zał nr 1.doc)87Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło63 kB2017-11-28 15:17
Pobierz plik (87-SIWZ.doc)87-SIWZ.docTeresa Podsiadło243 kB2017-11-28 15:16
Pobierz plik (87Ogłoszenie nr 623608o zamoweiniu.docx)87Ogłoszenie nr 623608o zamoweiniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-11-28 15:16

BZP.3810.81.2017.JK-dostawa sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z listy pakietów dla DCCHP we Wrocławiu   transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (81 wyniki.pdf)81 wyniki.pdfJolanta Uścienna471 kB2017-11-16 12:31
Pobierz plik (81 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)81 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna23 kB2017-11-03 14:06
Pobierz plik (81 odpowiedzi-uzupełnione.pdf)81 odpowiedzi-uzupełnione.pdfJerzy Kachnikiewicz272 kB2017-10-27 14:25
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500050007.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500050007.docJerzy Kachnikiewicz25 kB2017-10-27 11:41
Pobierz plik (81 odpowiedzi.pdf)81 odpowiedzi.pdfJerzy Kachnikiewicz945 kB2017-10-27 11:40
Pobierz plik (81_oferta zał nr 1 do siwz-zmiana.doc)81_oferta zał nr 1 do siwz-zmiana.docJerzy Kachnikiewicz65 kB2017-10-25 12:23
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 606130.doc)Ogłoszenie nr 606130.docJerzy Kachnikiewicz81 kB2017-10-24 13:37
Pobierz plik (81_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)81_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2017-10-24 12:46
Pobierz plik (81_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)81_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2017-10-24 12:46
Pobierz plik (81_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)81_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz43 kB2017-10-24 12:46
Pobierz plik (81_ wzór umowy - ( zał nr 2 do siwz).doc)81_ wzór umowy - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz60 kB2017-10-24 12:45
Pobierz plik (81_ formularz zał.nr 1 do oferty.xls)81_ formularz zał.nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz33 kB2017-10-24 12:45
Pobierz plik (81_oferta zał nr 1 do siwz.doc)81_oferta zał nr 1 do siwz.docJerzy Kachnikiewicz63 kB2017-10-24 12:44
Pobierz plik (81-SIWZ.doc)81-SIWZ.docJerzy Kachnikiewicz229 kB2017-10-24 12:44

57ogłoszenie o przetargu nieograniczonymy

Zakup łóżek elektrycznych - 3 sztuki

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (57 wyniki postępowania.pdf)57 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło260 kB2017-11-02 14:53
Pobierz plik (57_informacja z otwarcia.doc)57_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz31 kB2017-10-30 12:36
Pobierz plik (57odp. na pyt do siwz.pdf)57odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło1900 kB2017-10-24 14:56
Pobierz plik (57Ogłoszenie nr 500048420-zm. ter. skł. of na 30.10.2017.docx)57Ogłoszenie nr 500048420-zm. ter. skł. of na 30.10.2017.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 14:56
Pobierz plik (57-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- po por. om. pisar.xls)57-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- po por. om. pisar.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-20 16:04
Pobierz plik (57Ogłoszenie nr 500046974zm. ter. sklad ofert na 27.10.docx)57Ogłoszenie nr 500046974zm. ter. sklad ofert na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-20 15:10
Pobierz plik (57_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)57_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-17 15:25
Pobierz plik (57_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)57_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-17 15:24
Pobierz plik (57_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)57_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-17 15:24
Pobierz plik (57 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)57 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-17 15:24
Pobierz plik (57 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)57 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-10-17 15:24
Pobierz plik (57-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)57-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-17 15:24
Pobierz plik (57 łożka elektryczne- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)57 łożka elektryczne- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-17 15:23
Pobierz plik (57 -Ogłoszenie nr 603437o zamówieniu.docx)57 -Ogłoszenie nr 603437o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-17 15:23
Pobierz plik (57Oferta WZÓR zał nr 1.doc)57Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-17 15:23
Pobierz plik (57-SIWZ.doc)57-SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-17 15:23

58ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup łóżka elektrycznego Bariatrycznego - 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (58wyniki postępowania.pdf)58wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło263 kB2017-11-02 14:52
Pobierz plik (58_informacja z otwarcia.doc)58_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz31 kB2017-10-30 12:38
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 500048401zm. term skład ofert na 30.10.2017.docx)Ogłoszenie nr 500048401zm. term skład ofert na 30.10.2017.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 14:45
Pobierz plik (58odp na pyt. do siwz.pdf)58odp na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło1725 kB2017-10-24 14:45
Pobierz plik (58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po popr.om..xls)58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po popr.om..xlsTeresa Podsiadło29 kB2017-10-20 16:06
Pobierz plik (58Ogłoszenie nr 500046982zm.term. skład na 27.10.docx)58Ogłoszenie nr 500046982zm.term. skład na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-20 15:15
Pobierz plik (58_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)58_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-17 15:04
Pobierz plik (58_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)58_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-17 15:04
Pobierz plik (58_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)58_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-17 15:04
Pobierz plik (58 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)58 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-17 15:03
Pobierz plik (58 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)58 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-17 15:03
Pobierz plik (58 łożko bariatryczne - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)58 łożko bariatryczne - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło27 kB2017-10-17 15:03
Pobierz plik (58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-17 15:03
Pobierz plik (58Oferta WZÓR zał nr 1.doc)58Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-17 15:03
Pobierz plik (58-SIWZ.doc)58-SIWZ.docTeresa Podsiadło231 kB2017-10-17 15:02
Pobierz plik (58Ogłoszenie nr 603403o zamówieniu.docx)58Ogłoszenie nr 603403o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-17 15:02

BZP.3810.78.2017.JU

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu osobowo – dostawczego wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwanie leasingu dla DCcHP we Wrocławiu ul . Grabiszyńska 105, 50-301 Wrocław

uwaga

zmiana terminu skladania i otwarcia ofert na dzień: 26.10.2017 (godz. i miejsce bz.)

zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2: 27.10.2017 (godz. i miejsce bz.)

zmiana terminu składania i otwarcia ofert 3: 31.10.2017 (godz. i miejsce bz.)

zmiana terminu skladania i otwarcia ofert 4: 13.11.2017 (godz. i miejsce bz.)

uwaga !!

zmiana terminu składania i otwarcia ofert 5: 15.11.2017 (godz. i miejsce bz.)

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (78 unieważnienie postepowania.pdf)78 unieważnienie postepowania.pdfJolanta Uścienna267 kB2017-11-16 12:25
Pobierz plik (78 ODPOWIEDZI SKAN z dnia 9.11.17.pdf)78 ODPOWIEDZI SKAN z dnia 9.11.17.pdfJolanta Uścienna2390 kB2017-11-09 14:47
Pobierz plik (78 umowa wzór ZMIANY .doc)78 umowa wzór ZMIANY .docJolanta Uścienna110 kB2017-11-09 14:47
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 5.doc)78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 5.docJolanta Uścienna25 kB2017-11-09 08:17
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 4.doc)78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 4.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-26 13:03
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 3.doc)78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 3.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-24 14:45
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2.doc)78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-23 15:07
Pobierz plik (OGŁOSZENIE OZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)OGŁOSZENIE OZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-20 17:56
Pobierz plik (78 zal. nr 1 do SIWZ (oferta).doc)78 zal. nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna68 kB2017-10-17 13:16
Pobierz plik (78 umowa wzór .doc)78 umowa wzór .docJolanta Uścienna101 kB2017-10-17 13:16
Pobierz plik (78 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)78 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna44 kB2017-10-17 13:16
Pobierz plik (78 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)78 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna39 kB2017-10-17 13:16
Pobierz plik (78 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)78 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna40 kB2017-10-17 13:16
Pobierz plik (78 zał.nr 6 (PARAMETRY TECHNICZNE).doc)78 zał.nr 6 (PARAMETRY TECHNICZNE).docJolanta Uścienna68 kB2017-10-17 13:16
Pobierz plik (78 SIWZ.docx)78 SIWZ.docxJolanta Uścienna71 kB2017-10-17 13:16
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc)78 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docJolanta Uścienna216 kB2017-10-17 13:15

61ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup respiratorów przeznaczonych do okresowej i ciągłej     nieinwazyjnej i inwazyjnej wentylacji mechanicznej - 3 sztuki.


Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (61wyniki postępowania.pdf)61wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło276 kB2017-11-02 14:49
Pobierz plik (61-Protokół z otwarcia ofert.docx)61-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Kuzyk20 kB2017-10-27 13:53
Pobierz plik (61 respiratory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)po por. om..docx)61 respiratory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)po por. om..docxTeresa Podsiadło23 kB2017-10-23 15:09
Pobierz plik (61odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf)61odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło635 kB2017-10-23 15:09
Pobierz plik (61 Ogłoszenie nr 500047697zm. ter. skłąd. ofert na 27.10.docx)61 Ogłoszenie nr 500047697zm. ter. skłąd. ofert na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 15:09
Pobierz plik (61Ogłoszenie nr 500046304- zm. ter. sklad of na 26.10.docx)61Ogłoszenie nr 500046304- zm. ter. sklad of na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 15:50
Pobierz plik (61-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty (2).xls)61-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty (2).xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-16 15:58
Pobierz plik (61Oferta WZÓR zał nr 1.doc)61Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 15:58
Pobierz plik (61 respiratory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)61 respiratory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło23 kB2017-10-16 15:58
Pobierz plik (61_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)61_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 15:57
Pobierz plik (61_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)61_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-16 15:57
Pobierz plik (61 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)61 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 15:57
Pobierz plik (61_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)61_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 15:57
Pobierz plik (61 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)61 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-16 15:56
Pobierz plik (61-SIWZ.doc)61-SIWZ.docTeresa Podsiadło226 kB2017-10-16 15:56
Pobierz plik (61 Ogłoszenie nr 602646 o zamóweiniu.docx)61 Ogłoszenie nr 602646 o zamóweiniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 15:56

60ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup respiratora z mieszalnikiem gazów – 1szt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (60wyniki postepowania.pdf)60wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło259 kB2017-11-02 14:47
Pobierz plik (60-Protokół z otwarcia ofert.docx)60-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Kuzyk20 kB2017-10-27 13:40
Pobierz plik (60 odp. na pyt. do siwz.pdf)60 odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło336 kB2017-10-23 14:49
Pobierz plik (60-Ogłoszenie nr 500047666zm. ter. skład na 27.10.docx)60-Ogłoszenie nr 500047666zm. ter. skład na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 14:49
Pobierz plik (60 Ogłoszenie nr 500046299- zm. ter skład. na 26.10.docx)60 Ogłoszenie nr 500046299- zm. ter skład. na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 15:45
Pobierz plik (60 Ogłoszenie nr 500044473sprost..docx)60 Ogłoszenie nr 500044473sprost..docxTeresa Podsiadło14 kB2017-10-17 12:24
Pobierz plik (60_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)60_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 15:46
Pobierz plik (60_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)60_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-16 15:46
Pobierz plik (60_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)60_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 15:46
Pobierz plik (60 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)60 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-16 15:45
Pobierz plik (60 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)60 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 15:45
Pobierz plik (60-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)60-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2017-10-16 15:45
Pobierz plik (60Oferta WZÓR zał nr 1.doc)60Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 15:45
Pobierz plik (60 respirator z mieszalnikiem gazów - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)w.docx)60 respirator z mieszalnikiem gazów - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)w.docxTeresa Podsiadło22 kB2017-10-16 15:44
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 602655o zamówieniu.docx)Ogłoszenie nr 602655o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 15:43
Pobierz plik (60-SIWZ.doc)60-SIWZ.docTeresa Podsiadło226 kB2017-10-16 15:43

62ogłoszenie o zamówieniu

Zakup respiratora do okresowej i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej - 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (62wyniki postępowania.pdf)62wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło262 kB2017-11-02 14:46
Pobierz plik (62-Protokół z otwarcia ofert.docx)62-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Kuzyk20 kB2017-10-27 13:47
Pobierz plik (62Ogłoszenie nr 500047686zm. ter skłąd na 27.10.docx)62Ogłoszenie nr 500047686zm. ter skłąd na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 15:00
Pobierz plik (62odp. na pyt. do siwz.pdf)62odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło744 kB2017-10-23 15:00
Pobierz plik (62 Ogłoszenie nr 500046308zm. ter. sk. of na 26.10.docx)62 Ogłoszenie nr 500046308zm. ter. sk. of na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 15:57
Pobierz plik (62 respirator- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty) po popr. om..docx)62 respirator- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty) po popr. om..docxTeresa Podsiadło22 kB2017-10-18 15:42
Pobierz plik (62 Ogłoszenie nr 500044923 o zam. sprost nr 1.docx)62 Ogłoszenie nr 500044923 o zam. sprost nr 1.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-18 09:11
Pobierz plik (62Oferta WZÓR zał nr 1 popor. omyłki.doc)62Oferta WZÓR zał nr 1 popor. omyłki.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-18 09:04
Pobierz plik (62-SIWZ po por. om.doc)62-SIWZ po por. om.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-18 09:04
Pobierz plik (62_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu - popr. Om..doc)62_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu - popr. Om..docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-18 09:03
Pobierz plik (62_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia -popr. OM..doc)62_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia -popr. OM..docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-18 09:03
Pobierz plik (62 umowa - ( zał nr 2 do siwz) popr. om..doc)62 umowa - ( zał nr 2 do siwz) popr. om..docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-18 09:03
Pobierz plik (62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5- pop. om.doc)62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5- pop. om.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-18 09:02
Pobierz plik (62-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)62-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2017-10-16 15:28
Pobierz plik (62 respirator- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)w..docx)62 respirator- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)w..docxTeresa Podsiadło22 kB2017-10-16 15:27
Pobierz plik (62Oferta WZÓR zał nr 1.doc)62Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 15:27
Pobierz plik (62 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)62 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-16 15:27
Pobierz plik (62_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)62_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 15:27
Pobierz plik (62_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)62_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-16 15:27
Pobierz plik (62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 15:26
Pobierz plik (62_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)62_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 15:26
Pobierz plik (62-SIWZ.doc)62-SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-16 15:26
Pobierz plik (62-Ogłoszenie nr 602623 o zamówieniu.docx)62-Ogłoszenie nr 602623 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 15:26

63ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup kapnografu - 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (63wyniki postepowania.pdf)63wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło256 kB2017-11-03 14:28
Pobierz plik (63-Protokół z otwarcia ofert.docx)63-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Kuzyk20 kB2017-10-27 13:18
Pobierz plik (63Ogłoszenie nr 500047640 - zm. ter m. skład ofert na 27.10.docx)63Ogłoszenie nr 500047640 - zm. ter m. skład ofert na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 14:33
Pobierz plik (63 odp. na pyt do siwz.pdf)63 odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło338 kB2017-10-23 14:33
Pobierz plik (63Ogłoszenie nr 500046288- zm. ter skła of na 26.10.docx)63Ogłoszenie nr 500046288- zm. ter skła of na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 15:35
Pobierz plik (63 kapnograf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)63 kapnograf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło20 kB2017-10-16 14:23
Pobierz plik (63-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)63-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-16 14:23
Pobierz plik (63 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)63 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-16 14:23
Pobierz plik (63Oferta WZÓR zał nr 1.doc)63Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 14:23
Pobierz plik (63_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)63_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 14:23
Pobierz plik (63_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)63_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-16 14:22
Pobierz plik (63 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)63 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-10-16 14:22
Pobierz plik (63_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)63_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 14:22
Pobierz plik (63 Ogłoszenie nr 602462 o zamówieniu.docx)63 Ogłoszenie nr 602462 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 14:22
Pobierz plik (63-SIWZ.doc)63-SIWZ.docTeresa Podsiadło228 kB2017-10-16 14:22

59ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakupu aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu – typ POLIGRAF - 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (59wyniki postepowania.pdf)59wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło333 kB2017-11-03 14:21
Pobierz plik (59_informacja z otwarcia.doc)59_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz32 kB2017-10-30 12:39
Pobierz plik (59odp. na pyt. do siwz.pdf)59odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło808 kB2017-10-24 13:19
Pobierz plik (59Ogłoszenie nr 500048254zm. ter. skład ofert na 30.10.2017.docx)59Ogłoszenie nr 500048254zm. ter. skład ofert na 30.10.2017.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 13:19
Pobierz plik (59 poligraf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)po zm..docx)59 poligraf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)po zm..docxTeresa Podsiadło23 kB2017-10-24 11:08
Pobierz plik (59-Ogłoszenie nr 500047711zm. ter skąłd of na 27.10.docx)59-Ogłoszenie nr 500047711zm. ter skąłd of na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 15:18
Pobierz plik (59-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. om..xls)59-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. om..xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-23 09:14
Pobierz plik (59 Ogłoszenie nr 500046291- zm. ter skład na 26.10.docx)59 Ogłoszenie nr 500046291- zm. ter skład na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 15:40
Pobierz plik (59_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)59_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 14:14
Pobierz plik (59 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)59 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 14:14
Pobierz plik (59_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)59_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-16 14:14
Pobierz plik (59_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)59_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 14:14
Pobierz plik (59 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)59 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-16 14:14
Pobierz plik (59-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)59-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-16 14:13
Pobierz plik (59 poligraf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)59 poligraf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło22 kB2017-10-16 14:13
Pobierz plik (59Oferta WZÓR zał nr 1.doc)59Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 14:13
Pobierz plik (59-SIWZ.doc)59-SIWZ.docTeresa Podsiadło227 kB2017-10-16 14:13
Pobierz plik (59Ogłoszenie nr 602445 o zamówieniu.docx)59Ogłoszenie nr 602445 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło25 kB2017-10-16 14:13

Więcej artykułów…

 1. 79ogłoszenie o przetargu niegraniczonym
 2. 54ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 3. 56ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 4. 55ogłoszenie o przet. nieogr.
 5. 75ogłoszenie o zamówieniu
 6. 70 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 7. BZP.3810.47.2017.JU
 8. 39ogłoszenie o zamóweiniu
 9. BZP.3810.37.2017.JU
 10. 26ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 11. 29ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 12. 28ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 13. 27ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 14. 25ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 15. 24ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 16. 15ogłoszenie o zamówieniu
 17. 14ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 18. 13ogło. o przetargu niegoranicZonym
 19. 12ogłoszenie o przetargu niegra.
 20. 9ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 21. BZP.3810.83.2016.JU
 22. BZP.3810.82.2016.KB
 23. 75ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 24. 69ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 25. 68ogłoszenie o przetargu nieogra.
 26. 67przetarg nieograniczony
 27. 49ogłoszenie o przetargu
 28. 25ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 29. 18 ogłoszenie o przetargu nieogrniczonym
 30. 19ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 31. 14ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 32. 13ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 33. 6ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 34. 3ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 35. 136ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 36. 115ogłoszenie o przetargu - dostawa
 37. 111ogłoszenie o przetargu na leki
 38. 110ogłoszenie na dostawę leków
 39. 109ogłosznie na dostawę leków
 40. 85ogłoszenie o przetargu na dostawę leków
 41. 95ogłoszenie o przetargu na dzierżawę
 42. 84ogłoszenie o przetargu
 43. 79ogłoszenie o przetargu niegraniczonym
 44. 80 ogłoszenie o przetargu na dostawę
 45. 77ogłoszenie o przetargu na dostawę
 46. 66ogłoszenie o zamówieniu dostawa energii
 47. 50ogł. o przet. nieogr. - doostawa narzędzi
 48. 56ogłoszenie o przet. nieogr.- dostawa resp do MRI
 49. 55ogłoszenie o przetargu nieogr.
 50. 58ogł. o przet. nieogra - urządzenia do przetacz