BZP.3810.85.2017.KB

 1. dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego (Sala Modrzewiowa) dla DCCHP we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (85-zał.nr 5 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)85-zał.nr 5 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docKatarzyna Bierzyńska42 kB2017-11-17 10:50
Pobierz plik (85-zał.nr 4 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)85-zał.nr 4 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docKatarzyna Bierzyńska40 kB2017-11-17 10:49
Pobierz plik (85-zał.nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)85-zał.nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docKatarzyna Bierzyńska44 kB2017-11-17 10:49
Pobierz plik (85-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór).doc)85-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór).docKatarzyna Bierzyńska96 kB2017-11-17 10:49
Pobierz plik (85-zał.nr 1 do oferty (formularz asort.-cenowy).xls)85-zał.nr 1 do oferty (formularz asort.-cenowy).xlsKatarzyna Bierzyńska39 kB2017-11-17 10:49
Pobierz plik (85-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).doc)85-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).docKatarzyna Bierzyńska57 kB2017-11-17 10:49
Pobierz plik (85-SIWZ.doc)85-SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska208 kB2017-11-17 10:43
Pobierz plik (85-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx)85-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docxKatarzyna Bierzyńska25 kB2017-11-17 10:43

BZP.3810.82.2017.JU.

dostawa pasków do glukometrów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego wraz z bezpłatnym użyczeniem 30 sztuk glukometrów, w terminie 24 miesięcy od dnia   podpisania   umowy, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

UWAGA ZMIANA

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-22, godzina: 11:30,

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (82 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)82 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna25 kB2017-11-17 14:02
Pobierz plik (82 formularz asort.cenowy.xls)82 formularz asort.cenowy.xlsJolanta Uścienna23 kB2017-11-14 14:53
Pobierz plik (82 SIWZ.doc)82 SIWZ.docJolanta Uścienna217 kB2017-11-14 14:53
Pobierz plik (82 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).doc)82 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna59 kB2017-11-14 14:53
Pobierz plik (82 umowa-wzór.doc)82 umowa-wzór.docJolanta Uścienna76 kB2017-11-14 14:53
Pobierz plik (82 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)82 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna45 kB2017-11-14 14:52
Pobierz plik (82 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)82 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna39 kB2017-11-14 14:52
Pobierz plik (82 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)82 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna40 kB2017-11-14 14:52
Pobierz plik (82 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).doc)82 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).docJolanta Uścienna46 kB2017-11-14 14:52
Pobierz plik (82 OGŁOSZENE O ZAMÓWIENIU.doc)82 OGŁOSZENE O ZAMÓWIENIU.docJolanta Uścienna103 kB2017-11-14 14:52

80ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zaprojektowanie i wykonanie: przebudowa pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, w ramach realizacji zadania ,,Usuwanie skutków smogu wpływającego negatywnie na osoby ze schorzeniami płuc poprzez doposażenie i rozbudowę Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu’’.

Termin składania ofert do dnia 24.11.2017 roku do godz. 11.30

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (80 zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.doc)80 zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.docTeresa Podsiadło38 kB2017-11-09 18:38
Pobierz plik (80 zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.doc)80 zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.docTeresa Podsiadło35 kB2017-11-09 18:37
Pobierz plik (WYTYCZNE_INPpdf.pdf)WYTYCZNE_INPpdf.pdfTeresa Podsiadło111 kB2017-11-09 18:36
Pobierz plik (PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DCCHP (INP.0.2).doc)PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DCCHP (INP.0.2).docTeresa Podsiadło474 kB2017-11-09 18:36
Pobierz plik (80-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)80-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-11-09 18:36
Pobierz plik (80_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)80_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docTeresa Podsiadło42 kB2017-11-09 18:36
Pobierz plik (80-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)80-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło44 kB2017-11-09 18:36
Pobierz plik (80-wzór umowy załącznik do siwz ( zał nr 2 do siwz).doc)80-wzór umowy załącznik do siwz ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło487 kB2017-11-09 18:35
Pobierz plik (80-zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)80-zał. nr 1do SIWZ oferta.docTeresa Podsiadło59 kB2017-11-09 18:35
Pobierz plik (80_SIWZ 2017.doc)80_SIWZ 2017.docTeresa Podsiadło270 kB2017-11-09 18:35
Pobierz plik (80- Ogłoszenie nr 614211 o zamóweiniu.docx)80- Ogłoszenie nr 614211 o zamóweiniu.docxTeresa Podsiadło30 kB2017-11-09 18:35

BZP.3810.83.2017.JK-remont Archiwum

Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane polegające na remoncie Archiwum w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (83-odp.na pytania II.pdf)83-odp.na pytania II.pdfKatarzyna Bierzyńska248 kB2017-11-13 12:54
Pobierz plik (83_SIWZ po zmianie II.doc)83_SIWZ po zmianie II.docKatarzyna Bierzyńska251 kB2017-11-09 10:28
Pobierz plik (83-Odp.na pytania.pdf)83-Odp.na pytania.pdfKatarzyna Bierzyńska288 kB2017-11-09 10:28
Pobierz plik (83_SIWZ po zmianie.doc)83_SIWZ po zmianie.docKatarzyna Bierzyńska254 kB2017-11-07 12:20
Pobierz plik (83-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docx)83-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docxKatarzyna Bierzyńska13 kB2017-11-07 12:20
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 608820.doc)Ogłoszenie nr 608820.docJerzy Kachnikiewicz82 kB2017-10-30 07:58
Pobierz plik (Remont archiwum-przedmiar.doc)Remont archiwum-przedmiar.docJerzy Kachnikiewicz221 kB2017-10-30 07:58
Pobierz plik (83 zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.doc)83 zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2017-10-30 07:57
Pobierz plik (83 zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.doc)83 zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.docJerzy Kachnikiewicz35 kB2017-10-30 07:57
Pobierz plik (83_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)83_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz39 kB2017-10-30 07:57
Pobierz plik (83-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)83-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2017-10-30 07:57
Pobierz plik (83-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)83-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz43 kB2017-10-30 07:57
Pobierz plik (83_Zał. nr 2 wzór umowy.doc)83_Zał. nr 2 wzór umowy.docJerzy Kachnikiewicz298 kB2017-10-30 07:57
Pobierz plik (83-zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)83-zał. nr 1do SIWZ oferta.docJerzy Kachnikiewicz61 kB2017-10-30 07:56
Pobierz plik (83_SIWZ .doc)83_SIWZ .docJerzy Kachnikiewicz266 kB2017-10-30 07:56

BZP.3810.81.2017.JK-dostawa sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z listy pakietów dla DCCHP we Wrocławiu   transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (81 wyniki.pdf)81 wyniki.pdfJolanta Uścienna471 kB2017-11-16 11:31
Pobierz plik (81 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)81 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna23 kB2017-11-03 13:06
Pobierz plik (81 odpowiedzi-uzupełnione.pdf)81 odpowiedzi-uzupełnione.pdfJerzy Kachnikiewicz272 kB2017-10-27 12:25
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500050007.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500050007.docJerzy Kachnikiewicz25 kB2017-10-27 09:41
Pobierz plik (81 odpowiedzi.pdf)81 odpowiedzi.pdfJerzy Kachnikiewicz945 kB2017-10-27 09:40
Pobierz plik (81_oferta zał nr 1 do siwz-zmiana.doc)81_oferta zał nr 1 do siwz-zmiana.docJerzy Kachnikiewicz65 kB2017-10-25 10:23
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 606130.doc)Ogłoszenie nr 606130.docJerzy Kachnikiewicz81 kB2017-10-24 11:37
Pobierz plik (81_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)81_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2017-10-24 10:46
Pobierz plik (81_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)81_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2017-10-24 10:46
Pobierz plik (81_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)81_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz43 kB2017-10-24 10:46
Pobierz plik (81_ wzór umowy - ( zał nr 2 do siwz).doc)81_ wzór umowy - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz60 kB2017-10-24 10:45
Pobierz plik (81_ formularz zał.nr 1 do oferty.xls)81_ formularz zał.nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz33 kB2017-10-24 10:45
Pobierz plik (81_oferta zał nr 1 do siwz.doc)81_oferta zał nr 1 do siwz.docJerzy Kachnikiewicz63 kB2017-10-24 10:44
Pobierz plik (81-SIWZ.doc)81-SIWZ.docJerzy Kachnikiewicz229 kB2017-10-24 10:44

BZP.3810.77.2017.JU

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków do Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc - Placówka Zamiejscowa w Obornikach Śląskich w dni powszednie oraz świąteczne w okresie 12 miesięcy.

UWAGA !!

ZMAINA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ: 27.10.2017 (godz. i miejsce bz)

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (77 zestawienie ofert z dnia 27.10.2017.doc)77 zestawienie ofert z dnia 27.10.2017.docJolanta Uścienna29 kB2017-10-27 11:44
Pobierz plik (77 odp. na pytania SKAN.pdf)77 odp. na pytania SKAN.pdfJolanta Uścienna308 kB2017-10-24 12:54
Pobierz plik (77 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)77 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-23 13:17
Pobierz plik (77 UMOWA wzór po omyłce pisarskiej.doc)77 UMOWA wzór po omyłce pisarskiej.docJolanta Uścienna95 kB2017-10-19 09:37
Pobierz plik (77 SIWZ .doc)77 SIWZ .docJolanta Uścienna235 kB2017-10-18 09:21
Pobierz plik (77 zał.nr 1 do SIWZ (oferta) .doc)77 zał.nr 1 do SIWZ (oferta) .docJolanta Uścienna65 kB2017-10-18 09:21
Pobierz plik (77 UMOWA zał.nr 2.doc)77 UMOWA zał.nr 2.docJolanta Uścienna95 kB2017-10-18 09:21
Pobierz plik (77 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)77 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna45 kB2017-10-18 09:20
Pobierz plik (77 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)77 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna39 kB2017-10-18 09:20
Pobierz plik (77 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)77 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna40 kB2017-10-18 09:20
Pobierz plik (77 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).doc)77 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).docJolanta Uścienna46 kB2017-10-18 09:20
Pobierz plik (77 zał.nr 7 (protokół zwrotu posiłków).doc)77 zał.nr 7 (protokół zwrotu posiłków).docJolanta Uścienna26 kB2017-10-18 09:20
Pobierz plik (77 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.doc)77 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.docJolanta Uścienna79 kB2017-10-18 09:20

57ogłoszenie o przetargu nieograniczonymy

Zakup łóżek elektrycznych - 3 sztuki

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (57 wyniki postępowania.pdf)57 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło260 kB2017-11-02 13:53
Pobierz plik (57_informacja z otwarcia.doc)57_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz31 kB2017-10-30 11:36
Pobierz plik (57odp. na pyt do siwz.pdf)57odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło1900 kB2017-10-24 12:56
Pobierz plik (57Ogłoszenie nr 500048420-zm. ter. skł. of na 30.10.2017.docx)57Ogłoszenie nr 500048420-zm. ter. skł. of na 30.10.2017.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 12:56
Pobierz plik (57-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- po por. om. pisar.xls)57-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- po por. om. pisar.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-20 14:04
Pobierz plik (57Ogłoszenie nr 500046974zm. ter. sklad ofert na 27.10.docx)57Ogłoszenie nr 500046974zm. ter. sklad ofert na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-20 13:10
Pobierz plik (57_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)57_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-17 13:25
Pobierz plik (57_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)57_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-17 13:24
Pobierz plik (57_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)57_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-17 13:24
Pobierz plik (57 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)57 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-17 13:24
Pobierz plik (57 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)57 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-10-17 13:24
Pobierz plik (57-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)57-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-17 13:24
Pobierz plik (57 łożka elektryczne- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)57 łożka elektryczne- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-17 13:23
Pobierz plik (57 -Ogłoszenie nr 603437o zamówieniu.docx)57 -Ogłoszenie nr 603437o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-17 13:23
Pobierz plik (57Oferta WZÓR zał nr 1.doc)57Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-17 13:23
Pobierz plik (57-SIWZ.doc)57-SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-17 13:23

58ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup łóżka elektrycznego Bariatrycznego - 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (58wyniki postępowania.pdf)58wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło263 kB2017-11-02 13:52
Pobierz plik (58_informacja z otwarcia.doc)58_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz31 kB2017-10-30 11:38
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 500048401zm. term skład ofert na 30.10.2017.docx)Ogłoszenie nr 500048401zm. term skład ofert na 30.10.2017.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 12:45
Pobierz plik (58odp na pyt. do siwz.pdf)58odp na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło1725 kB2017-10-24 12:45
Pobierz plik (58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po popr.om..xls)58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po popr.om..xlsTeresa Podsiadło29 kB2017-10-20 14:06
Pobierz plik (58Ogłoszenie nr 500046982zm.term. skład na 27.10.docx)58Ogłoszenie nr 500046982zm.term. skład na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-20 13:15
Pobierz plik (58_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)58_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-17 13:04
Pobierz plik (58_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)58_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-17 13:04
Pobierz plik (58_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)58_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-17 13:04
Pobierz plik (58 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)58 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-17 13:03
Pobierz plik (58 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)58 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-17 13:03
Pobierz plik (58 łożko bariatryczne - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)58 łożko bariatryczne - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło27 kB2017-10-17 13:03
Pobierz plik (58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-17 13:03
Pobierz plik (58Oferta WZÓR zał nr 1.doc)58Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-17 13:03
Pobierz plik (58-SIWZ.doc)58-SIWZ.docTeresa Podsiadło231 kB2017-10-17 13:02
Pobierz plik (58Ogłoszenie nr 603403o zamówieniu.docx)58Ogłoszenie nr 603403o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-17 13:02

BZP.3810.78.2017.JU

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu osobowo – dostawczego wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwanie leasingu dla DCcHP we Wrocławiu ul . Grabiszyńska 105, 50-301 Wrocław

uwaga

zmiana terminu skladania i otwarcia ofert na dzień: 26.10.2017 (godz. i miejsce bz.)

zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2: 27.10.2017 (godz. i miejsce bz.)

zmiana terminu składania i otwarcia ofert 3: 31.10.2017 (godz. i miejsce bz.)

zmiana terminu skladania i otwarcia ofert 4: 13.11.2017 (godz. i miejsce bz.)

uwaga !!

zmiana terminu składania i otwarcia ofert 5: 15.11.2017 (godz. i miejsce bz.)

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (78 unieważnienie postepowania.pdf)78 unieważnienie postepowania.pdfJolanta Uścienna267 kB2017-11-16 11:25
Pobierz plik (78 ODPOWIEDZI SKAN z dnia 9.11.17.pdf)78 ODPOWIEDZI SKAN z dnia 9.11.17.pdfJolanta Uścienna2390 kB2017-11-09 13:47
Pobierz plik (78 umowa wzór ZMIANY .doc)78 umowa wzór ZMIANY .docJolanta Uścienna110 kB2017-11-09 13:47
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 5.doc)78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 5.docJolanta Uścienna25 kB2017-11-09 07:17
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 4.doc)78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 4.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-26 11:03
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 3.doc)78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 3.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-24 12:45
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2.doc)78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-23 13:07
Pobierz plik (OGŁOSZENIE OZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)OGŁOSZENIE OZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-20 15:56
Pobierz plik (78 zal. nr 1 do SIWZ (oferta).doc)78 zal. nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna68 kB2017-10-17 11:16
Pobierz plik (78 umowa wzór .doc)78 umowa wzór .docJolanta Uścienna101 kB2017-10-17 11:16
Pobierz plik (78 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)78 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna44 kB2017-10-17 11:16
Pobierz plik (78 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)78 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna39 kB2017-10-17 11:16
Pobierz plik (78 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)78 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna40 kB2017-10-17 11:16
Pobierz plik (78 zał.nr 6 (PARAMETRY TECHNICZNE).doc)78 zał.nr 6 (PARAMETRY TECHNICZNE).docJolanta Uścienna68 kB2017-10-17 11:16
Pobierz plik (78 SIWZ.docx)78 SIWZ.docxJolanta Uścienna71 kB2017-10-17 11:16
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc)78 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docJolanta Uścienna216 kB2017-10-17 11:15

61ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup respiratorów przeznaczonych do okresowej i ciągłej     nieinwazyjnej i inwazyjnej wentylacji mechanicznej - 3 sztuki.


Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (61wyniki postępowania.pdf)61wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło276 kB2017-11-02 13:49
Pobierz plik (61-Protokół z otwarcia ofert.docx)61-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska20 kB2017-10-27 11:53
Pobierz plik (61 respiratory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)po por. om..docx)61 respiratory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)po por. om..docxTeresa Podsiadło23 kB2017-10-23 13:09
Pobierz plik (61odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf)61odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło635 kB2017-10-23 13:09
Pobierz plik (61 Ogłoszenie nr 500047697zm. ter. skłąd. ofert na 27.10.docx)61 Ogłoszenie nr 500047697zm. ter. skłąd. ofert na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 13:09
Pobierz plik (61Ogłoszenie nr 500046304- zm. ter. sklad of na 26.10.docx)61Ogłoszenie nr 500046304- zm. ter. sklad of na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 13:50
Pobierz plik (61-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty (2).xls)61-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty (2).xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-16 13:58
Pobierz plik (61Oferta WZÓR zał nr 1.doc)61Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 13:58
Pobierz plik (61 respiratory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)61 respiratory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło23 kB2017-10-16 13:58
Pobierz plik (61_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)61_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 13:57
Pobierz plik (61_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)61_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-16 13:57
Pobierz plik (61 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)61 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 13:57
Pobierz plik (61_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)61_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 13:57
Pobierz plik (61 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)61 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-16 13:56
Pobierz plik (61-SIWZ.doc)61-SIWZ.docTeresa Podsiadło226 kB2017-10-16 13:56
Pobierz plik (61 Ogłoszenie nr 602646 o zamóweiniu.docx)61 Ogłoszenie nr 602646 o zamóweiniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 13:56

60ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup respiratora z mieszalnikiem gazów – 1szt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (60wyniki postepowania.pdf)60wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło259 kB2017-11-02 13:47
Pobierz plik (60-Protokół z otwarcia ofert.docx)60-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska20 kB2017-10-27 11:40
Pobierz plik (60 odp. na pyt. do siwz.pdf)60 odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło336 kB2017-10-23 12:49
Pobierz plik (60-Ogłoszenie nr 500047666zm. ter. skład na 27.10.docx)60-Ogłoszenie nr 500047666zm. ter. skład na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 12:49
Pobierz plik (60 Ogłoszenie nr 500046299- zm. ter skład. na 26.10.docx)60 Ogłoszenie nr 500046299- zm. ter skład. na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 13:45
Pobierz plik (60 Ogłoszenie nr 500044473sprost..docx)60 Ogłoszenie nr 500044473sprost..docxTeresa Podsiadło14 kB2017-10-17 10:24
Pobierz plik (60_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)60_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 13:46
Pobierz plik (60_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)60_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-16 13:46
Pobierz plik (60_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)60_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 13:46
Pobierz plik (60 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)60 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-16 13:45
Pobierz plik (60 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)60 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 13:45
Pobierz plik (60-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)60-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2017-10-16 13:45
Pobierz plik (60Oferta WZÓR zał nr 1.doc)60Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 13:45
Pobierz plik (60 respirator z mieszalnikiem gazów - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)w.docx)60 respirator z mieszalnikiem gazów - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)w.docxTeresa Podsiadło22 kB2017-10-16 13:44
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 602655o zamówieniu.docx)Ogłoszenie nr 602655o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 13:43
Pobierz plik (60-SIWZ.doc)60-SIWZ.docTeresa Podsiadło226 kB2017-10-16 13:43

62ogłoszenie o zamówieniu

Zakup respiratora do okresowej i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej - 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (62wyniki postępowania.pdf)62wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło262 kB2017-11-02 13:46
Pobierz plik (62-Protokół z otwarcia ofert.docx)62-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska20 kB2017-10-27 11:47
Pobierz plik (62Ogłoszenie nr 500047686zm. ter skłąd na 27.10.docx)62Ogłoszenie nr 500047686zm. ter skłąd na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 13:00
Pobierz plik (62odp. na pyt. do siwz.pdf)62odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło744 kB2017-10-23 13:00
Pobierz plik (62 Ogłoszenie nr 500046308zm. ter. sk. of na 26.10.docx)62 Ogłoszenie nr 500046308zm. ter. sk. of na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 13:57
Pobierz plik (62 respirator- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty) po popr. om..docx)62 respirator- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty) po popr. om..docxTeresa Podsiadło22 kB2017-10-18 13:42
Pobierz plik (62 Ogłoszenie nr 500044923 o zam. sprost nr 1.docx)62 Ogłoszenie nr 500044923 o zam. sprost nr 1.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-18 07:11
Pobierz plik (62Oferta WZÓR zał nr 1 popor. omyłki.doc)62Oferta WZÓR zał nr 1 popor. omyłki.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-18 07:04
Pobierz plik (62-SIWZ po por. om.doc)62-SIWZ po por. om.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-18 07:04
Pobierz plik (62_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu - popr. Om..doc)62_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu - popr. Om..docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-18 07:03
Pobierz plik (62_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia -popr. OM..doc)62_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia -popr. OM..docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-18 07:03
Pobierz plik (62 umowa - ( zał nr 2 do siwz) popr. om..doc)62 umowa - ( zał nr 2 do siwz) popr. om..docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-18 07:03
Pobierz plik (62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5- pop. om.doc)62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5- pop. om.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-18 07:02
Pobierz plik (62-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)62-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2017-10-16 13:28
Pobierz plik (62 respirator- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)w..docx)62 respirator- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)w..docxTeresa Podsiadło22 kB2017-10-16 13:27
Pobierz plik (62Oferta WZÓR zał nr 1.doc)62Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 13:27
Pobierz plik (62 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)62 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-16 13:27
Pobierz plik (62_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)62_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 13:27
Pobierz plik (62_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)62_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-16 13:27
Pobierz plik (62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 13:26
Pobierz plik (62_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)62_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 13:26
Pobierz plik (62-SIWZ.doc)62-SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-16 13:26
Pobierz plik (62-Ogłoszenie nr 602623 o zamówieniu.docx)62-Ogłoszenie nr 602623 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 13:26

63ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup kapnografu - 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (63wyniki postepowania.pdf)63wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło256 kB2017-11-03 13:28
Pobierz plik (63-Protokół z otwarcia ofert.docx)63-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska20 kB2017-10-27 11:18
Pobierz plik (63Ogłoszenie nr 500047640 - zm. ter m. skład ofert na 27.10.docx)63Ogłoszenie nr 500047640 - zm. ter m. skład ofert na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 12:33
Pobierz plik (63 odp. na pyt do siwz.pdf)63 odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło338 kB2017-10-23 12:33
Pobierz plik (63Ogłoszenie nr 500046288- zm. ter skła of na 26.10.docx)63Ogłoszenie nr 500046288- zm. ter skła of na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 13:35
Pobierz plik (63 kapnograf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)63 kapnograf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło20 kB2017-10-16 12:23
Pobierz plik (63-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)63-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-16 12:23
Pobierz plik (63 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)63 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-16 12:23
Pobierz plik (63Oferta WZÓR zał nr 1.doc)63Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 12:23
Pobierz plik (63_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)63_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 12:23
Pobierz plik (63_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)63_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-16 12:22
Pobierz plik (63 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)63 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-10-16 12:22
Pobierz plik (63_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)63_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 12:22
Pobierz plik (63 Ogłoszenie nr 602462 o zamówieniu.docx)63 Ogłoszenie nr 602462 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 12:22
Pobierz plik (63-SIWZ.doc)63-SIWZ.docTeresa Podsiadło228 kB2017-10-16 12:22

59ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakupu aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu – typ POLIGRAF - 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (59wyniki postepowania.pdf)59wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło333 kB2017-11-03 13:21
Pobierz plik (59_informacja z otwarcia.doc)59_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz32 kB2017-10-30 11:39
Pobierz plik (59odp. na pyt. do siwz.pdf)59odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło808 kB2017-10-24 11:19
Pobierz plik (59Ogłoszenie nr 500048254zm. ter. skład ofert na 30.10.2017.docx)59Ogłoszenie nr 500048254zm. ter. skład ofert na 30.10.2017.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 11:19
Pobierz plik (59 poligraf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)po zm..docx)59 poligraf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)po zm..docxTeresa Podsiadło23 kB2017-10-24 09:08
Pobierz plik (59-Ogłoszenie nr 500047711zm. ter skąłd of na 27.10.docx)59-Ogłoszenie nr 500047711zm. ter skąłd of na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 13:18
Pobierz plik (59-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. om..xls)59-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. om..xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-23 07:14
Pobierz plik (59 Ogłoszenie nr 500046291- zm. ter skład na 26.10.docx)59 Ogłoszenie nr 500046291- zm. ter skład na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 13:40
Pobierz plik (59_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)59_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 12:14
Pobierz plik (59 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)59 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 12:14
Pobierz plik (59_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)59_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-16 12:14
Pobierz plik (59_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)59_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 12:14
Pobierz plik (59 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)59 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-16 12:14
Pobierz plik (59-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)59-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-16 12:13
Pobierz plik (59 poligraf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)59 poligraf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło22 kB2017-10-16 12:13
Pobierz plik (59Oferta WZÓR zał nr 1.doc)59Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 12:13
Pobierz plik (59-SIWZ.doc)59-SIWZ.docTeresa Podsiadło227 kB2017-10-16 12:13
Pobierz plik (59Ogłoszenie nr 602445 o zamówieniu.docx)59Ogłoszenie nr 602445 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło25 kB2017-10-16 12:13

79ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

Zakup aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu z opcją monitorowania faz snu typ Polisomnograf – 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (79wyniki postepowania.pdf)79wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło269 kB2017-11-02 13:38
Pobierz plik (79_informacja z otwarcia.doc)79_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz31 kB2017-10-31 11:11
Pobierz plik (79 odp. na pyt do siwz.pdf)79 odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło473 kB2017-10-27 12:45
Pobierz plik (79odp. na pyt. do siwz.pdf)79odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło378 kB2017-10-24 11:46
Pobierz plik (79-Ogłoszenie nr 500048279 zm. ter. skład na 31.10.2017.docx)79-Ogłoszenie nr 500048279 zm. ter. skład na 31.10.2017.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 11:45
Pobierz plik (79 ap. do monitor.- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)PO ZM..docx)79 ap. do monitor.- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)PO ZM..docxTeresa Podsiadło24 kB2017-10-24 09:07
Pobierz plik (79Ogłoszenie nr 500046990- zm. ter skl. na 30.10.docx)79Ogłoszenie nr 500046990- zm. ter skl. na 30.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-20 13:20
Pobierz plik (79 Ogłoszenie nr 602486 o zamówieniu.docx)79 Ogłoszenie nr 602486 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-20 12:13
Pobierz plik (79Ogłoszenie nr 500046281 zm. ter skład of. na 26.10.docx)79Ogłoszenie nr 500046281 zm. ter skład of. na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 13:28
Pobierz plik (79 ap. do monitor.- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)79 ap. do monitor.- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło23 kB2017-10-16 12:32
Pobierz plik (79 ogłoszenie o zam. nr 500043964sprost..docx)79 ogłoszenie o zam. nr 500043964sprost..docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-16 12:07
Pobierz plik (79_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)79_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 12:02
Pobierz plik (79 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)79 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-16 12:01
Pobierz plik (79-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty (2).xls)79-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty (2).xlsTeresa Podsiadło29 kB2017-10-16 12:01
Pobierz plik (79Oferta WZÓR zał nr 1.doc)79Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 12:01
Pobierz plik (79_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)79_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-16 12:01
Pobierz plik (79 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)79 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 12:00
Pobierz plik (79_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)79_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 12:00
Pobierz plik (79-SIWZ.doc)79-SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-16 11:59

54ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup kardiomonitorów - 4 sztuki wraz ze stacją centralnego nadzoru – 1 szt..

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (54wyniki postępowania.pdf)54wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło262 kB2017-11-02 13:31
Pobierz plik (54-Protokół z otwarcia ofert.docx)54-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska20 kB2017-10-27 11:30
Pobierz plik (54Ogłoszenie nr 500048042-zm. ter. skład ofert na 27.10.docx)54Ogłoszenie nr 500048042-zm. ter. skład ofert na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 09:13
Pobierz plik (54-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- po por. om.xls)54-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- po por. om.xlsTeresa Podsiadło31 kB2017-10-24 07:23
Pobierz plik (54 odp na pyt. do siwz.pdf)54 odp na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło275 kB2017-10-23 12:21
Pobierz plik (54Ogłoszenie nr 500046269- zm. ter skład ofert na 26.10..docx)54Ogłoszenie nr 500046269- zm. ter skład ofert na 26.10..docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 13:21
Pobierz plik (54-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)54-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło31 kB2017-10-16 11:48
Pobierz plik (54- kardiomonitory z Centralą par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)54- kardiomonitory z Centralą par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło28 kB2017-10-16 11:47
Pobierz plik (54Oferta WZÓR zał nr 1.doc)54Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 11:47
Pobierz plik (54 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)54 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło69 kB2017-10-16 11:47
Pobierz plik (54_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)54_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 11:46
Pobierz plik (54_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)54_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-16 11:46
Pobierz plik (54_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)54_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 11:46
Pobierz plik (54 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)54 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-10-16 11:46
Pobierz plik (54 Ogłoszenie nr 602402 o zamówieniu.docx)54 Ogłoszenie nr 602402 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 11:46
Pobierz plik (54-SIWZ.doc)54-SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-16 11:45

56ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup nebulizatorów wysokowydajnych - 4 sztuki .

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (56wyniki postępowania.pdf)56wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło277 kB2017-10-26 12:43
Pobierz plik (56-Informacja z otwarcia ofert.docx)56-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło108 kB2017-10-25 09:20
Pobierz plik (56-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- Po por. om. pisar..xls)56-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- Po por. om. pisar..xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-18 13:58
Pobierz plik (56_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)56_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-13 13:56
Pobierz plik (56 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)56 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-10-13 13:56
Pobierz plik (56_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)56_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-13 13:56
Pobierz plik (56 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)56 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło63 kB2017-10-13 13:56
Pobierz plik (56-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)56-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-13 13:55
Pobierz plik (56 nebulizatory wysokowydajne - szt.4 ( zał. nr 2 pamet. tech).docx)56 nebulizatory wysokowydajne - szt.4 ( zał. nr 2 pamet. tech).docxTeresa Podsiadło17 kB2017-10-13 13:55
Pobierz plik (56Oferta WZÓR zał nr 1.doc)56Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-13 13:55
Pobierz plik (56-SIWZ.doc)56-SIWZ.docTeresa Podsiadło208 kB2017-10-13 13:55
Pobierz plik (56Ogłoszenie nr 601794 o zamóweiniu.docx)56Ogłoszenie nr 601794 o zamóweiniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2017-10-13 13:54

55ogłoszenie o przet. nieogr.

Zakup pomp strzykawkowych - 4 sztuki

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (55wyniki postępowania.pdf)55wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło282 kB2017-10-26 12:42
Pobierz plik (55-Informacja z otwarcia ofert.docx)55-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło108 kB2017-10-23 13:33
Pobierz plik (55Ogłoszenie nr 500043430 o zm. ogł..docx)55Ogłoszenie nr 500043430 o zm. ogł..docxTeresa Podsiadło16 kB2017-10-13 14:23
Pobierz plik (55_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)55_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-13 08:03
Pobierz plik (55umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)55umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-12 13:55
Pobierz plik (55-SIWZ.doc)55-SIWZ.docTeresa Podsiadło230 kB2017-10-12 13:55
Pobierz plik (55Oferta WZÓR zał nr 1.doc)55Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-12 13:55
Pobierz plik (55-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)55-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-12 13:55
Pobierz plik (55_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)55_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-12 13:54
Pobierz plik (55_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)55_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-12 13:54
Pobierz plik (55 pompy strzykawkowe - parametry tech. ( zał nr 2 do oferty).docx)55 pompy strzykawkowe - parametry tech. ( zał nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło21 kB2017-10-12 13:54
Pobierz plik (55 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)55 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-10-12 13:54
Pobierz plik (55 Ogłoszenie nr 601583 o zamoweiniu.docx)55 Ogłoszenie nr 601583 o zamoweiniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2017-10-12 13:54

75ogłoszenie o zamówieniu

zakup wideobronchoskopu ultrasonograficznego - 1 sztuka

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.09.2017 r.
 2. termin składania ofert do dnia 16.10.2017 roku do godziny 12.00
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (75 wyniki postepowania.pdf)75 wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło312 kB2017-10-20 12:05
Pobierz plik (75-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)75-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxJolanta Uścienna107 kB2017-10-16 10:26
Pobierz plik (75 odp. na pyt do SIWZ.pdf)75 odp. na pyt do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło362 kB2017-10-09 09:56
Pobierz plik (75umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)75umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-04 09:34
Pobierz plik (75oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)75oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-10-04 09:33
Pobierz plik (75-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)75-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-10-04 09:33
Pobierz plik (75Oferta WZÓR zał nr 1.doc)75Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-04 09:33
Pobierz plik (75- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)75- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-10-04 09:33
Pobierz plik (75 JEDZ zał nr 3.doc)75 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-10-04 09:33
Pobierz plik (75 2017-OJS190-388692-ogłoszenie o zamów.opublikowane.pdf)75 2017-OJS190-388692-ogłoszenie o zamów.opublikowane.pdfTeresa Podsiadło121 kB2017-10-04 09:32
Pobierz plik (75 EBUS 2017 par tech (zał nr 2 do oferty).xls)75 EBUS 2017 par tech (zał nr 2 do oferty).xlsTeresa Podsiadło27 kB2017-10-04 09:32
Pobierz plik (75-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)75-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-10-04 09:32
Pobierz plik (75-SIWZ.doc)75-SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2017-10-04 09:32

BZP.3810.67.2017.KB

 1. świadczenie usług sprzątania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego i pod jego nadzorem w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (67-Protokół z otwarcia ofert.docx)67-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska21 kB2017-10-31 12:07
Pobierz plik (67-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZMIANA TERMINU VI.docx)67-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZMIANA TERMINU VI.docxKatarzyna Bierzyńska13 kB2017-10-25 10:51
Pobierz plik (67-zał.nr 11 do SIWZ po zmianie.doc)67-zał.nr 11 do SIWZ po zmianie.docKatarzyna Bierzyńska27 kB2017-10-25 10:49
Pobierz plik (67-zał.nr 10 do SIWZ po zmianie.doc)67-zał.nr 10 do SIWZ po zmianie.docKatarzyna Bierzyńska44 kB2017-10-25 10:48
Pobierz plik (67-zał.nr 9 do SIWZ po zmianie.doc)67-zał.nr 9 do SIWZ po zmianie.docKatarzyna Bierzyńska24 kB2017-10-25 10:48
Pobierz plik (67-zał.nr 8 do SIWZ po zmianie.doc)67-zał.nr 8 do SIWZ po zmianie.docKatarzyna Bierzyńska24 kB2017-10-25 10:48
Pobierz plik (67-zał.nr 7 do SIWZ po omyłce pis..docx)67-zał.nr 7 do SIWZ po omyłce pis..docxKatarzyna Bierzyńska59 kB2017-10-25 10:48
Pobierz plik (67-zał.nr 6 do SIWZ po omyłce pis..docx)67-zał.nr 6 do SIWZ po omyłce pis..docxKatarzyna Bierzyńska56 kB2017-10-25 10:47
Pobierz plik (67-zał. nr 13 do SIWZ pomyłce pis..docx)67-zał. nr 13 do SIWZ pomyłce pis..docxKatarzyna Bierzyńska19 kB2017-10-25 10:47
Pobierz plik (67-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór) po zmianie II.doc)67-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór) po zmianie II.docKatarzyna Bierzyńska89 kB2017-10-25 10:47
Pobierz plik (67-SIWZ po zmianie II.doc)67-SIWZ po zmianie II.docKatarzyna Bierzyńska243 kB2017-10-25 10:46
Pobierz plik (67-zdjęcia pomieszczeń.zip)67-zdjęcia pomieszczeń.zipKatarzyna Bierzyńska9436 kB2017-10-25 10:46
Pobierz plik (67-dp.na pytania.pdf)67-dp.na pytania.pdfKatarzyna Bierzyńska10073 kB2017-10-25 10:46
Pobierz plik (67-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZMIANA TERMINU.docx)67-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZMIANA TERMINU.docxKatarzyna Bierzyńska13 kB2017-10-24 10:42
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 500045179 zmiana terminu 2.doc)Ogłoszenie nr 500045179 zmiana terminu 2.docJerzy Kachnikiewicz25 kB2017-10-18 09:48
Pobierz plik (67SIWZ po zmianie treści oraz zmianie ter. skład ofert.pdf)67SIWZ po zmianie treści oraz zmianie ter. skład ofert.pdfTeresa Podsiadło11094 kB2017-10-06 11:14
Pobierz plik (67 odp. na odwołanie.pdf)67 odp. na odwołanie.pdfTeresa Podsiadło490 kB2017-10-06 11:14
Pobierz plik (67 wezwanie wyk do przystap. do post. odwoław..pdf)67 wezwanie wyk do przystap. do post. odwoław..pdfTeresa Podsiadło247 kB2017-10-06 11:14
Pobierz plik (67 -Ogłoszenie nr 500039300 ogł. o zam. zm. ter. skąłd ofert.docx)67 -Ogłoszenie nr 500039300 ogł. o zam. zm. ter. skąłd ofert.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-06 08:56
Pobierz plik (67 odwołanie BZP 3810 67 2017 KB - informacja o wniesionym odwołaniu.pdf)67 odwołanie BZP 3810 67 2017 KB - informacja o wniesionym odwołaniu.pdfTeresa Podsiadło2430 kB2017-10-04 12:47
Pobierz plik (67-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór) po por. omyłki pisar. brak przejecia prac..doc)67-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór) po por. omyłki pisar. brak przejecia prac..docTeresa Podsiadło85 kB2017-10-04 08:50
Pobierz plik (67 Ogłoszenie nr 500037863 zmiana terminu skladania ofert.docx)67 Ogłoszenie nr 500037863 zmiana terminu skladania ofert.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-04 08:29
Pobierz plik (67-zał. nr 13 do SIWZ.docx)67-zał. nr 13 do SIWZ.docxKatarzyna Bierzyńska26 kB2017-09-29 11:51
Pobierz plik (67-zał. nr 12 do SIWZ.doc)67-zał. nr 12 do SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska67 kB2017-09-29 11:51
Pobierz plik (67-zał. nr 11 do SIWZ.doc)67-zał. nr 11 do SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska25 kB2017-09-29 11:51
Pobierz plik (67-zał. nr 10 do SIWZ.docx)67-zał. nr 10 do SIWZ.docxKatarzyna Bierzyńska24 kB2017-09-29 11:51
Pobierz plik (67-zał.nr 9 do SIWZ.doc)67-zał.nr 9 do SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska23 kB2017-09-29 11:50
Pobierz plik (67-zał.nr 8 do SIWZ.doc)67-zał.nr 8 do SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska24 kB2017-09-29 11:50
Pobierz plik (67-zał.nr 7 do SIWZ.docx)67-zał.nr 7 do SIWZ.docxKatarzyna Bierzyńska59 kB2017-09-29 11:50
Pobierz plik (67-zał.nr 6 do SIWZ.docx)67-zał.nr 6 do SIWZ.docxKatarzyna Bierzyńska56 kB2017-09-29 11:50
Pobierz plik (67-zał.nr 5 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)67-zał.nr 5 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docKatarzyna Bierzyńska41 kB2017-09-29 11:50
Pobierz plik (67-zał.nr 4 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)67-zał.nr 4 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docKatarzyna Bierzyńska40 kB2017-09-29 11:50
Pobierz plik (67-zał.nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)67-zał.nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docKatarzyna Bierzyńska44 kB2017-09-29 11:50
Pobierz plik (67-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór).doc)67-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór).docKatarzyna Bierzyńska85 kB2017-09-29 11:50
Pobierz plik (67-zał. nr 1do SIWZ (oferta).doc)67-zał. nr 1do SIWZ (oferta).docKatarzyna Bierzyńska59 kB2017-09-29 11:49
Pobierz plik (67-SIWZ.doc)67-SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska241 kB2017-09-29 11:49
Pobierz plik (67-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx)67-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docxKatarzyna Bierzyńska28 kB2017-09-29 11:49

70 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa produktu leczniczego o nazwie międzynarodowej PIRFENIDON w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (70 wyniki postępowania.pdf)70 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło285 kB2017-10-02 12:44
Pobierz plik (70_informacja z otwarcia ofert - zestawienie.doc)70_informacja z otwarcia ofert - zestawienie.docTeresa Podsiadło32 kB2017-09-25 13:20
Pobierz plik (70-SIWZ po popr. om. - param. tech. ( wykresl).doc)70-SIWZ po popr. om. - param. tech. ( wykresl).docTeresa Podsiadło205 kB2017-09-19 11:57
Pobierz plik (70 Ogłoszenie o zamówieniu nr 588663.docx)70 Ogłoszenie o zamówieniu nr 588663.docxTeresa Podsiadło24 kB2017-09-15 09:16
Pobierz plik (70-wzór umowy ( zał. nr 2).doc)70-wzór umowy ( zał. nr 2).docTeresa Podsiadło59 kB2017-09-15 09:16
Pobierz plik (70oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)70oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-09-15 09:15
Pobierz plik (70_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)70_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-09-15 09:15
Pobierz plik (70_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)70_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-09-15 09:15
Pobierz plik (70-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)70-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-09-15 09:15
Pobierz plik (70 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsx)70 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsxTeresa Podsiadło16 kB2017-09-15 09:15
Pobierz plik (70-SIWZ.doc)70-SIWZ.docTeresa Podsiadło205 kB2017-09-15 09:14

BZP.3810.47.2017.JU

dostawa artykułów spożywczych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 18 miesięcy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (47 WYNIKI.pdf)47 WYNIKI.pdfJolanta Uścienna423 kB2017-08-10 12:28
Pobierz plik (47 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)47 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna22 kB2017-08-08 14:54
Pobierz plik (47 Odpowiedzi na pytania z dnia 1.08.2017.pdf)47 Odpowiedzi na pytania z dnia 1.08.2017.pdfJolanta Uścienna293 kB2017-08-01 13:28
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.doc)OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.docJolanta Uścienna98 kB2017-07-31 15:05
Pobierz plik (47 siwz.doc)47 siwz.docJolanta Uścienna189 kB2017-07-31 14:30
Pobierz plik (47 Zał. asortymentowo-cenowy.xls)47 Zał. asortymentowo-cenowy.xlsJolanta Uścienna34 kB2017-07-31 14:29
Pobierz plik (47 zał.nr 1 do SIWZ (oferta) .doc)47 zał.nr 1 do SIWZ (oferta) .docJolanta Uścienna59 kB2017-07-31 14:29
Pobierz plik (47 umowa sypkie.doc)47 umowa sypkie.docJolanta Uścienna61 kB2017-07-31 14:29
Pobierz plik (47 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)47 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna45 kB2017-07-31 14:29
Pobierz plik (47 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)47 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna38 kB2017-07-31 14:29
Pobierz plik (47 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)47 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna39 kB2017-07-31 14:29

39ogłoszenie o zamóweiniu

 1. dostawa produktów leczniczych z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt .
 2. termin składania ofert do dnia 17.07.2017 do godz. 11.30

Zmiana terminu składania ofert na dzień 20.07.2017 r. do godz.11:30.

Proszę aby Wykonawcy pobierali i wypełniali formularz asortymenowo-cenowy z dopiskiem ,,po zmianie''.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (39 ZESTAWIENIE OFERT strona-punktacja.xls)39 ZESTAWIENIE OFERT strona-punktacja.xlsJerzy Kachnikiewicz48 kB2017-08-03 07:54
Pobierz plik (39_wyniki.pdf)39_wyniki.pdfJerzy Kachnikiewicz1052 kB2017-08-03 07:54
Pobierz plik (39 ZESTAWIENIE OFERT strona.xls)39 ZESTAWIENIE OFERT strona.xlsJerzy Kachnikiewicz45 kB2017-07-25 08:14
Pobierz plik (39-odp.na pytania II.pdf)39-odp.na pytania II.pdfKatarzyna Bierzyńska268 kB2017-07-14 10:33
Pobierz plik (39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy PO ZMIANIE.xlsx)39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy PO ZMIANIE.xlsxKatarzyna Bierzyńska46 kB2017-07-13 08:29
Pobierz plik (39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANIE.doc)39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANIE.docKatarzyna Bierzyńska57 kB2017-07-13 08:29
Pobierz plik (39-odpowiedzi na pytania.pdf)39-odpowiedzi na pytania.pdfKatarzyna Bierzyńska1305 kB2017-07-13 08:28
Pobierz plik (39-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx)39-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docxKatarzyna Bierzyńska13 kB2017-07-13 07:07
Pobierz plik (39oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)39oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-07-07 14:05
Pobierz plik (39_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)39_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-07-07 14:05
Pobierz plik (39_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)39_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-07-07 14:05
Pobierz plik (39-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)39-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-07-07 14:05
Pobierz plik (39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsx)39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsxTeresa Podsiadło46 kB2017-07-07 14:04
Pobierz plik (39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło57 kB2017-07-07 14:04
Pobierz plik (39 ogłoszenie o zamówieniu.docx)39 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło36 kB2017-07-07 14:04
Pobierz plik (39-SIWZ.doc)39-SIWZ.docTeresa Podsiadło205 kB2017-07-07 14:04

BZP.3810.37.2017.JU

dostawa rękawic w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

 

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.07.2017

(godz. i miejsce b/z)

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (37 WYNIKI.pdf)37 WYNIKI.pdfJolanta Uścienna577 kB2017-08-10 13:59
Pobierz plik (37 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)37 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna23 kB2017-07-14 14:56
Pobierz plik (37 ODPOWIEDZI Z DNIA 11.07.17.pdf)37 ODPOWIEDZI Z DNIA 11.07.17.pdfJolanta Uścienna1824 kB2017-07-11 11:52
Pobierz plik (37 SIWZ - PO ZMIANACH.doc)37 SIWZ - PO ZMIANACH.docJolanta Uścienna216 kB2017-07-11 11:52
Pobierz plik (37 formularz as. cenowy PO ZMIANACH.xls)37 formularz as. cenowy PO ZMIANACH.xlsJolanta Uścienna60 kB2017-07-11 11:52
Pobierz plik (37 zał.nr 2 UMOWA-zmiany.doc)37 zał.nr 2 UMOWA-zmiany.docJolanta Uścienna70 kB2017-07-11 11:51
Pobierz plik (37 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)37 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna25 kB2017-07-10 12:36
Pobierz plik (37 SIWZ.doc)37 SIWZ.docJolanta Uścienna216 kB2017-07-05 10:57
Pobierz plik (37 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).doc)37 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna59 kB2017-07-05 10:57
Pobierz plik (37 formularz asortymentowo - cenowy.xls)37 formularz asortymentowo - cenowy.xlsJolanta Uścienna60 kB2017-07-05 10:57
Pobierz plik (37 zał.nr 2 UMOWA-wzór.doc)37 zał.nr 2 UMOWA-wzór.docJolanta Uścienna70 kB2017-07-05 10:57
Pobierz plik (37 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)37 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna44 kB2017-07-05 10:57
Pobierz plik (37 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)37 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna39 kB2017-07-05 10:56
Pobierz plik (37 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)37 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna40 kB2017-07-05 10:56
Pobierz plik (37 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).doc)37 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).docJolanta Uścienna46 kB2017-07-05 10:56
Pobierz plik (37 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.doc)37 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.docJolanta Uścienna146 kB2017-07-05 10:56

26ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup toru wizyjnego- 1 sztuka.

   

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 19.05.2017 r.
  2. termin składania ofert do dnia 30.06.2017 roku do godziny 12.00
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (26-Informacja z otwarcia ofert.docx)26-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-30 12:47
Pobierz plik (26ogłoszenie o zamóweiniu -- zm. ter. wyk zam..pdf)26ogłoszenie o zamóweiniu -- zm. ter. wyk zam..pdfTeresa Podsiadło69 kB2017-06-08 07:50
Pobierz plik (26 odp. na pyt. do siwz.pdf)26 odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło227 kB2017-06-07 12:09
Pobierz plik (26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. omyłki pisar..xls)26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. omyłki pisar..xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-06-05 11:58
Pobierz plik (26- tor wizyjny - paramtrty tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)26- tor wizyjny - paramtrty tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło29 kB2017-05-24 12:33
Pobierz plik (26-SIWZ.doc)26-SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2017-05-24 12:32
Pobierz plik (26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-24 12:14
Pobierz plik (26- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)26- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-24 12:13
Pobierz plik (26 JEDZ zał nr 3.doc)26 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-24 12:13
Pobierz plik (26Oferta WZÓR zał nr 1.doc)26Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-24 12:13
Pobierz plik (26oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)26oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-24 12:13
Pobierz plik (26-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)26-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-24 12:13
Pobierz plik (26umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)26umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-24 12:13
Pobierz plik (26ogłoszenie o zamówieniu.pdf)26ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło119 kB2017-05-24 12:12

29ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

zakup zestawu do zabiegów wideochirurgicznych, zlisty pakietów

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017 r.
 2. termin składania ofert do dnia 29.06.2017 roku do godziny 12.30
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (29informacja o wyborze oferty pak. nr 2.pdf)29informacja o wyborze oferty pak. nr 2.pdfTeresa Podsiadło294 kB2017-07-06 10:07
Pobierz plik (29 czesc. uniwaz postep. p.1 i 3.pdf)29 czesc. uniwaz postep. p.1 i 3.pdfTeresa Podsiadło252 kB2017-06-30 12:52
Pobierz plik (29-Informacja z otwarcia ofert.docx)29-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-29 12:13
Pobierz plik (29odp. na pyt. do siwz.pdf)29odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło632 kB2017-06-06 10:36
Pobierz plik (29 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)29 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-20 14:47
Pobierz plik (29-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)29-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-20 14:47
Pobierz plik (29 ogłoszenie o zamówieniu.pdf)29 ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło150 kB2017-05-20 14:47
Pobierz plik (29 ( pakiet nr 3) narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)29 ( pakiet nr 3) narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło15 kB2017-05-20 14:47
Pobierz plik (29 (pakiet nr 2)narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)29 (pakiet nr 2)narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło18 kB2017-05-20 14:47
Pobierz plik (29 ( pakiet nr 1) narzedzia do zabieg. widoechirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)29 ( pakiet nr 1) narzedzia do zabieg. widoechirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło16 kB2017-05-20 14:47
Pobierz plik (29- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)29- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-20 14:46
Pobierz plik (29 JEDZ zał nr 3.doc)29 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-20 14:46
Pobierz plik (29Oferta WZÓR zał nr 1.doc)29Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-20 14:46
Pobierz plik (29 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)29 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło39 kB2017-05-20 14:46
Pobierz plik (29umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)29umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło77 kB2017-05-20 14:46
Pobierz plik (29-SIWZ.doc)29-SIWZ.docTeresa Podsiadło250 kB2017-05-20 14:46

28ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

zakup noża harmonicznego- 1 szt.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017 r.
 2. termin składania ofert do dnia 29.06.2017 roku do godziny 11.30
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (28 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)28 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło280 kB2017-07-04 07:22
Pobierz plik (28-Informacja z otwarcia ofert.docx)28-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-29 12:12
Pobierz plik (28 odp. na pyt. do siwz.pdf)28 odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło495 kB2017-06-07 12:10
Pobierz plik (28 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po popr. om. pisar.xls)28 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po popr. om. pisar.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-06-05 12:09
Pobierz plik (28 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)28 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-20 14:50
Pobierz plik (28- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)28- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-20 14:50
Pobierz plik (28 JEDZ zał nr 3.doc)28 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-20 14:50
Pobierz plik (28 noż harmoniczny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsx)28 noż harmoniczny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsxTeresa Podsiadło12 kB2017-05-20 14:50
Pobierz plik (28ogłoszenie o zamówieniu.pdf)28ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło118 kB2017-05-20 14:50
Pobierz plik (28-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)28-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-20 14:50
Pobierz plik (28oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)28oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-20 14:49
Pobierz plik (28Oferta WZÓR zał nr 1.doc)28Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-20 14:49
Pobierz plik (28umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)28umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-20 14:49
Pobierz plik (28-SIWZ.doc)28-SIWZ.docTeresa Podsiadło250 kB2017-05-20 14:49

27ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

zakup mikrotomu rotacyjnego- 1 szt.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017 r.
 2. termin składania ofert do dnia 29.06.2017 roku do godziny 10.30
 3. zmiana terminu składania ofert do dnia 03.07.2017 roku do godziny 11.30
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (27 inofrmacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)27 inofrmacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło284 kB2017-07-05 10:24
Pobierz plik (27-Informacja z otwarcia ofert.docx)27-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-07-03 10:42
Pobierz plik (27 ogł. ozm. ogł. - zmian ter. skł. ofert na 03.07.2017.pdf)27 ogł. ozm. ogł. - zmian ter. skł. ofert na 03.07.2017.pdfTeresa Podsiadło69 kB2017-06-13 10:24
Pobierz plik (27 odp na pyt. do SIWZ.pdf)27 odp na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło938 kB2017-06-13 10:18
Pobierz plik (27-SIWZ po zm. terminu skład. ofert.doc)27-SIWZ po zm. terminu skład. ofert.docTeresa Podsiadło252 kB2017-06-13 10:17
Pobierz plik (27 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty - po popr. om. pisar.xls)27 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty - po popr. om. pisar.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-06-05 12:11
Pobierz plik (27 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)27 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-20 14:53
Pobierz plik (27- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)27- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-20 14:53
Pobierz plik (27 JEDZ zał nr 3.doc)27 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-20 14:52
Pobierz plik (27 mikrotom rotacyjny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsx)27 mikrotom rotacyjny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsxTeresa Podsiadło14 kB2017-05-20 14:52
Pobierz plik (27 ogłoszenie o zamówieniu.pdf)27 ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło115 kB2017-05-20 14:52
Pobierz plik (27Oferta WZÓR zał nr 1.doc)27Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-20 14:52
Pobierz plik (27-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)27-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-20 14:52
Pobierz plik (27oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)27oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-20 14:52
Pobierz plik (27umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)27umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-20 14:52
Pobierz plik (27-SIWZ.doc)27-SIWZ.docTeresa Podsiadło252 kB2017-05-20 14:51

25ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup bronchofiberoskopów- 2 sztuki.
 2. .Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.05.2017 r.
 3. termin składania ofert do dnia 19.06.2017 roku do godziny 11.30
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (25 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)25 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło283 kB2017-06-27 12:35
Pobierz plik (25-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)25-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-20 09:48
Pobierz plik (25odp. na pyt. do siwz.pdf)25odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło788 kB2017-06-02 12:36
Pobierz plik (25umowa - po modyfikacji ( zał nr 2 do siwz).doc)25umowa - po modyfikacji ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-06-02 12:36
Pobierz plik (25zm. ogł. o zamow. termin sklad ofert na 19.06.pdf)25zm. ogł. o zamow. termin sklad ofert na 19.06.pdfTeresa Podsiadło68 kB2017-06-02 12:36
Pobierz plik (25 ogł. o zm. ogł. zm. termin. otwarcia ofert.pdf)25 ogł. o zm. ogł. zm. termin. otwarcia ofert.pdfTeresa Podsiadło68 kB2017-06-02 12:35
Pobierz plik (25 bronchofiberoskopy - parametry technicz. ( zał. nr 2 do oferty).doc)25 bronchofiberoskopy - parametry technicz. ( zał. nr 2 do oferty).docTeresa Podsiadło53 kB2017-05-05 09:22
Pobierz plik (25oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)25oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-05 09:19
Pobierz plik (25-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)25-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-05 09:19
Pobierz plik (25ogłoszenie o zamówieniu.pdf)25ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło121 kB2017-05-05 09:19
Pobierz plik (25Oferta WZÓR zał nr 1.doc)25Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-05 09:18
Pobierz plik (25 JEDZ zał nr 3.doc)25 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-05 09:18
Pobierz plik (25- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)25- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-05 09:18
Pobierz plik (25 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)25 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-05 09:18
Pobierz plik (25umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)25umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-05 09:17
Pobierz plik (25-SIWZ.doc)25-SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2017-05-05 09:17

24ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup videobronchofiberoskopów- 2 sztuki.
 2. .Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.05.2017 r.
 3. termin składania ofert do dnia 19.06.2017 roku do godziny 11.30
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (24 inoformacja o wyb. oferty najkorzystniejszej.pdf)24 inoformacja o wyb. oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło280 kB2017-06-27 12:32
Pobierz plik (24-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)24-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-20 09:47
Pobierz plik (24umowa - ( zał nr 2 do siwz) po modyfikacjii.doc)24umowa - ( zał nr 2 do siwz) po modyfikacjii.docTeresa Podsiadło68 kB2017-06-02 12:39
Pobierz plik (24ogł. o zm. term. skła d i otw. ofert na 19.06.pdf)24ogł. o zm. term. skła d i otw. ofert na 19.06.pdfTeresa Podsiadło72 kB2017-06-02 12:33
Pobierz plik (24odp. na pyt. do siwz.pdf)24odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło577 kB2017-06-02 12:33
Pobierz plik (24 Ogł.o zm. ogł. sprost..pdf)24 Ogł.o zm. ogł. sprost..pdfTeresa Podsiadło69 kB2017-05-17 08:32
Pobierz plik (24 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)24 Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-05 09:16
Pobierz plik (24 JEDZ zał nr 3.doc)24 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło185 kB2017-05-05 09:16
Pobierz plik (24- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)24- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-05 09:16
Pobierz plik (24 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)24 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-05 09:16
Pobierz plik (24 - Videobronchofiberskop parametry tech ( zał. nr 2 do oferty).docx)24 - Videobronchofiberskop parametry tech ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-05 09:16
Pobierz plik (24-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)24-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-05 09:16
Pobierz plik (24oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)24oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-05 09:15
Pobierz plik (24ogłoszenie o zamówieniu.pdf)24ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło116 kB2017-05-05 09:15
Pobierz plik (24umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)24umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-05 09:15
Pobierz plik (24-SIWZ.doc)24-SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2017-05-05 09:15

15ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa produktów leczniczych - leków ( leki układu pokarmowego , leki układu oddechowego , leki układu krążenia, leki układu nerwowego, hormony, leki inne) z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Termin składania ofert: 26.04.2017 r.  do godz. 09:30.

3.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.03.2017 r.

UWAGA!!

Nowy termin Zamawiający wyznacza na dzień: 9.05.2017.

Składanie ofert g.11:30.

wpłata wadium przedłużone do dnia 9.05.2017.

Publiczne otwarcie ofert 9.05.2017 g.12:00.

 

PROSIMY O POBRANIE DOKUMENTÓW DOT.

(PO OMYŁCE DOT. ROZDZIELENIA PAKIETU NR 9, GRUPA 12 NA PAKIET 9 I 9A I ZMIANA

WADIUM, ZG. Z ODPOWIEDZIAMI Z DNIA 13.04.2017)

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (15 wyniki postępowania.pdf)15 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło3350 kB2017-05-31 09:14
Pobierz plik (15ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT1 po wp. adres..xls)15ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT1 po wp. adres..xlsTeresa Podsiadło78 kB2017-05-10 13:15
Pobierz plik (15ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT1.xls)15ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT1.xlsTeresa Podsiadło76 kB2017-05-10 10:51
Pobierz plik (15 zał as.- cenowy ZMIANY PO OMYŁCE.xls)15 zał as.- cenowy ZMIANY PO OMYŁCE.xlsJolanta Uścienna473 kB2017-04-27 10:05
Pobierz plik (15-SIWZ ZMIANY2 (PO OMYŁCE).doc)15-SIWZ ZMIANY2 (PO OMYŁCE).docJolanta Uścienna355 kB2017-04-27 10:05
Pobierz plik (SPROSTOWANIE OMYŁKI OGŁOSZENIE.pdf)SPROSTOWANIE OMYŁKI OGŁOSZENIE.pdfJolanta Uścienna73 kB2017-04-27 10:04
Pobierz plik (15 SPROSTOWANIE OGŁ. DATA 2.pdf)15 SPROSTOWANIE OGŁ. DATA 2.pdfJolanta Uścienna68 kB2017-04-13 13:36
Pobierz plik (15 odpowiedzi 13.04.2017.pdf)15 odpowiedzi 13.04.2017.pdfJolanta Uścienna2584 kB2017-04-13 12:39
Pobierz plik (15-SIWZ ZMIANY.doc)15-SIWZ ZMIANY.docJolanta Uścienna353 kB2017-04-13 12:39
Pobierz plik (15 zał asort.- cenowy ZMIANY.xls)15 zał asort.- cenowy ZMIANY.xlsJolanta Uścienna470 kB2017-04-13 12:39
Pobierz plik (15 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdf)15 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdfJolanta Uścienna69 kB2017-04-13 12:39
Pobierz plik (15 zał nr 1 do oferty -por om.xls)15 zał nr 1 do oferty -por om.xlsTeresa Podsiadło474 kB2017-03-22 09:11
Pobierz plik (15ogłoszenie o zamóweiniu opubliko.pdf)15ogłoszenie o zamóweiniu opubliko.pdfTeresa Podsiadło1588 kB2017-03-17 11:20
Pobierz plik (15-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)15-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-03-17 11:08
Pobierz plik (15-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)15-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-03-17 11:08
Pobierz plik (15- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)15- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło57 kB2017-03-17 11:08
Pobierz plik (15 zał nr 1 do oferty -NA STRONĘ.xls)15 zał nr 1 do oferty -NA STRONĘ.xlsTeresa Podsiadło466 kB2017-03-17 11:08
Pobierz plik (15- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)15- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-03-17 11:07
Pobierz plik (15-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)15-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło187 kB2017-03-17 11:07
Pobierz plik (15-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)15-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-03-17 11:07
Pobierz plik (15-SIWZ.doc)15-SIWZ.docTeresa Podsiadło323 kB2017-03-17 11:06

14ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa produktów leczniczych tj. leków anestezjologicznych, płynów infuzyjnych oraz preparatów dożywienia enteralnego i paraenteralnego - z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 1. Termin składania ofert: 26.04.2017 r.  do godz. 11:30.

  3.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.03.2017 r.

  UWAGA!!!

  Nowy termin Zamawiający wyznacza na dzień: 8.05.2017.

  Składanie ofert g.11:30.

  wpłata wadium przedłużone do dnia 8.05.2017

 2. Publiczne otwarcie ofert 8.05.2017 g.12:00.

 3.  

  Prosimy przy pobieraniu dokumentów przetargowych zwracać uwagę na dokumenty zatytułowane

  (ZMIANY), sprawa nr BZP.3810.14.2017.TP

 4. poprawienie omyłki pisar w grupie 10 pkaiet nr 8 było do w opak. a powinno byc 1
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (14 sprostowanie wyników postep. pak. 18 i pak.7 grupa 9.pdf)14 sprostowanie wyników postep. pak. 18 i pak.7 grupa 9.pdfTeresa Podsiadło483 kB2017-06-01 09:51
Pobierz plik (14 wyniki postępowania.pdf)14 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło1421 kB2017-05-29 11:52
Pobierz plik (14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT. oraz punkt.xls)14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT. oraz punkt.xlsTeresa Podsiadło49 kB2017-05-29 11:52
Pobierz plik (14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT. na stronę.xls)14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT. na stronę.xlsTeresa Podsiadło38 kB2017-05-10 08:00
Pobierz plik (14 zał nr 1 ZMIANY formularz as.-cenowy - popr. om.p. 8,9 - gr 10, p.14-gr.11.xls)14 zał nr 1 ZMIANY formularz as.-cenowy - popr. om.p. 8,9 - gr 10, p.14-gr.11.xlsTeresa Podsiadło207 kB2017-04-19 10:31
Pobierz plik (14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy Popr om wp. nr 8.xls)14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy Popr om wp. nr 8.xlsTeresa Podsiadło212 kB2017-04-19 08:00
Pobierz plik (14 ODPOWIEDZI 12.04.2017.pdf)14 ODPOWIEDZI 12.04.2017.pdfJolanta Uścienna2118 kB2017-04-13 13:07
Pobierz plik (14 zał nr 1 ZMIANY formularz as.-cenowy.xls)14 zał nr 1 ZMIANY formularz as.-cenowy.xlsJolanta Uścienna214 kB2017-04-13 13:07
Pobierz plik (14 SIWZ -ZMIANY.doc)14 SIWZ -ZMIANY.docJolanta Uścienna285 kB2017-04-13 13:07
Pobierz plik (14 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdf)14 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdfJolanta Uścienna69 kB2017-04-13 13:05
Pobierz plik (14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy Popr om.xls)14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy Popr om.xlsTeresa Podsiadło212 kB2017-03-22 08:49
Pobierz plik (14-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)14-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-03-17 10:25
Pobierz plik (14-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)14-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-03-17 10:24
Pobierz plik (14- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)14- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-03-17 10:24
Pobierz plik (14-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)14-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło187 kB2017-03-17 10:23
Pobierz plik (14-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)14-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-03-17 10:23
Pobierz plik (14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy-NA STRONĘ1.xls)14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy-NA STRONĘ1.xlsTeresa Podsiadło209 kB2017-03-17 10:23
Pobierz plik (14 Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.doc)14 Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.docTeresa Podsiadło229 kB2017-03-17 10:23
Pobierz plik (14 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)14 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło57 kB2017-03-17 10:23
Pobierz plik (14-SIWZ.doc)14-SIWZ.docTeresa Podsiadło268 kB2017-03-17 10:23
Pobierz plik (14ogłoszenie o zamóweiniu opublik.pdf)14ogłoszenie o zamóweiniu opublik.pdfTeresa Podsiadło704 kB2017-03-17 10:22

13ogło. o przetargu niegoranicZonym

  1. dostawa produktów leczniczych tj. cytostatyków i leków przeciwbólowych- z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 1. Termin składania ofert: 21.04.2017 r.  do godz. 10:30.
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10.03.2017 r.                                     

   UWAGA!!!

   Nowy termin Zamawiający wyznacza na dzień: 5.05.2017.

   Składanie ofert g.11:30.

   wpłata wadium przedłużone do dnia 5.05.2017.

   Publiczne otwarcie ofert 5.05.2017 g.12:00.

                                                 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (13sprost. wyników w pak.1 gr 7.pdf)13sprost. wyników w pak.1 gr 7.pdfTeresa Podsiadło346 kB2017-06-09 11:08
Pobierz plik (13 sprostowanie wyników grupa 7 pka.12.pdf)13 sprostowanie wyników grupa 7 pka.12.pdfTeresa Podsiadło363 kB2017-06-01 09:49
Pobierz plik (13 popr. omylki pisar w wynikach pak. 10 gr.7.pdf)13 popr. omylki pisar w wynikach pak. 10 gr.7.pdfTeresa Podsiadło286 kB2017-06-01 09:48
Pobierz plik (13 ZESTAWIENIE OFERT pkt.xls)13 ZESTAWIENIE OFERT pkt.xlsTeresa Podsiadło44 kB2017-05-26 10:56
Pobierz plik (13wyniki postępowania.pdf)13wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło1439 kB2017-05-26 10:56
Pobierz plik (13 ZESTAWIENIE OFERT strona.xls)13 ZESTAWIENIE OFERT strona.xlsTeresa Podsiadło37 kB2017-05-09 09:43
Pobierz plik (13 ODPOWIEDZI PO OMYŁCE PISARSKIEJ.pdf)13 ODPOWIEDZI PO OMYŁCE PISARSKIEJ.pdfJolanta Uścienna313 kB2017-04-11 12:00
Pobierz plik (13 zał. nr 1 do oferty ZMIANY AKTUALIZACJA formularz as.-cenowy.xls)13 zał. nr 1 do oferty ZMIANY AKTUALIZACJA formularz as.-cenowy.xlsJolanta Uścienna220 kB2017-04-11 08:57
Pobierz plik (ODPOWIEDZI Z DNIA 7.04.2017-SKAN.pdf)ODPOWIEDZI Z DNIA 7.04.2017-SKAN.pdfJolanta Uścienna1772 kB2017-04-10 08:22
Pobierz plik (13 zał. nr 1 do oferty ZMIANY formularz as.-cenowy.xls)13 zał. nr 1 do oferty ZMIANY formularz as.-cenowy.xlsJolanta Uścienna220 kB2017-04-10 08:22
Pobierz plik (13-SIWZ ZMIANY.doc)13-SIWZ ZMIANY.docJolanta Uścienna283 kB2017-04-10 08:21
Pobierz plik (SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA WYSŁANE.pdf)SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA WYSŁANE.pdfJolanta Uścienna70 kB2017-04-10 08:21
Pobierz plik (13-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)13-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-03-14 08:42
Pobierz plik (13-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)13-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-03-14 08:42
Pobierz plik (13- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)13- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-03-14 08:41
Pobierz plik (13-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)13-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło187 kB2017-03-14 08:41
Pobierz plik (13 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)13 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło56 kB2017-03-14 08:41
Pobierz plik (13-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)13-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-03-14 08:41
Pobierz plik (13 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xls)13 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsTeresa Podsiadło212 kB2017-03-14 08:40
Pobierz plik (13-SIWZ.doc)13-SIWZ.docTeresa Podsiadło266 kB2017-03-14 08:40
Pobierz plik (13 ogłoszenie o zamóweiniu opublikowane.pdf)13 ogłoszenie o zamóweiniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło693 kB2017-03-14 08:40

12ogłoszenie o przetargu niegra.

 1. dostawa produktów leczniczych tj. antybiotyków, chemioterapeutyków i sulfonamidów- z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt
 2. Termin składania ofert: 21.04.2017 r.  do godz. 11:30.
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10.03.2017 r

   UWAGA!!!

   Nowy termin Zamawiający wyznacza na dzień: 4.05.2017.

   Składanie ofert g.11:30.

   wpłata wadium przedłużone do dnia 4.05.2017.

   Publiczne otwarcie ofert 4.05.2017 g.12:00.

   Prosimy przy pobieraniu dokumentów przetargowych zwracać uwagę na dokumenty zatytułowane

   (ZMIANY), sprawa nr BZP.3810.12.2017.TP

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (12sprost. wyników gr. 6 pak. 56.pdf)12sprost. wyników gr. 6 pak. 56.pdfTeresa Podsiadło436 kB2017-06-01 09:54
Pobierz plik (12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsTeresa Podsiadło40 kB2017-05-08 06:58
Pobierz plik (12 ODPOWIEDZI 7.04.2017.pdf)12 ODPOWIEDZI 7.04.2017.pdfJolanta Uścienna1187 kB2017-04-10 11:56
Pobierz plik (12 zał. nr 1 do oferty ZMIANY formularz as.-cenowy.xls)12 zał. nr 1 do oferty ZMIANY formularz as.-cenowy.xlsJolanta Uścienna205 kB2017-04-10 11:56
Pobierz plik (12 SIWZ ZMIANY.doc)12 SIWZ ZMIANY.docJolanta Uścienna286 kB2017-04-10 11:56
Pobierz plik (12 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdf)12 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdfJolanta Uścienna92 kB2017-04-10 11:55
Pobierz plik (12-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)12-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-03-14 08:50
Pobierz plik (12-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)12-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-03-14 08:50
Pobierz plik (12- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)12- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-03-14 08:50
Pobierz plik (12 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)12 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło56 kB2017-03-14 08:49
Pobierz plik (12-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)12-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło187 kB2017-03-14 08:49
Pobierz plik (12-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)12-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-03-14 08:49
Pobierz plik (12 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xls)12 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsTeresa Podsiadło205 kB2017-03-14 08:49
Pobierz plik (12-SIWZ.doc)12-SIWZ.docTeresa Podsiadło253 kB2017-03-14 08:49
Pobierz plik (12ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)12ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło782 kB2017-03-14 08:49

9ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa produktu leczniczego - stosowanych w chemioterapii niestandardowej o nazwie chemicznej ERLOTINIB,   postać – tabletki o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt
 2. Termin składania ofert: 23.03.2017 r.  do godz. 11:30.

 3. termin składania ofert: 31.03.2017 r.  do godz. 11:30.

 4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 07.02.2017 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (9 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)9 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło331 kB2017-04-20 11:11
Pobierz plik (9_Otwarcie-firma.doc)informacja z otwarcia ofertJerzy Kachnikiewicz31 kB2017-03-31 11:34
Pobierz plik (9-SIWZ po zm. term..doc)9-SIWZ po zm. term..docTeresa Podsiadło222 kB2017-03-07 13:26
Pobierz plik (9 odp na pyt.do siwz.pdf)9 odp na pyt.do siwz.pdfTeresa Podsiadło615 kB2017-03-07 13:15
Pobierz plik (9-wzór umowy ( zał. nr 2)po zm..doc)9-wzór umowy ( zał. nr 2)po zm..docTeresa Podsiadło58 kB2017-03-07 13:14
Pobierz plik (9ogłoszenie o zm. ogł. ter. ogł. na dn. 31.03.2017.pdf)9ogłoszenie o zm. ogł. ter. ogł. na dn. 31.03.2017.pdfTeresa Podsiadło70 kB2017-03-07 13:14
Pobierz plik (9-wzór umowy ( zał. nr 2)pom popr omyłki pisar.doc)9-wzór umowy ( zał. nr 2)pom popr omyłki pisar.docTeresa Podsiadło57 kB2017-03-03 11:32
Pobierz plik (9-SIWZ.doc)9-SIWZ.docTeresa Podsiadło222 kB2017-02-10 08:12
Pobierz plik (9-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)9-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło24 kB2017-02-10 08:12
Pobierz plik (9-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)9-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-02-10 08:12
Pobierz plik (9 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)9 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło113 kB2017-02-10 08:12
Pobierz plik (9-wzór umowy ( zał. nr 2).doc)9-wzór umowy ( zał. nr 2).docTeresa Podsiadło61 kB2017-02-10 08:11
Pobierz plik (9- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)9- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-02-10 08:11
Pobierz plik (9 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)9 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło31 kB2017-02-10 08:11
Pobierz plik (9-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)9-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło186 kB2017-02-10 08:11
Pobierz plik (9-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)9-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-02-10 08:11

BZP.3810.83.2016.JU

dostawa uniwersalnych, wielorazowych staplerów chirurgicznych wraz z ładunkami do staplerów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

 

UWAGA!!! Termin składania ofert  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przesunięto na dzień: 19/01/2017 godz. i miejsce bz.

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (83 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)83 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna22 kB2017-01-19 11:59
Pobierz plik (83 ODPOWIEDZI Z DNIA 16.01.17.pdf)83 ODPOWIEDZI Z DNIA 16.01.17.pdfJolanta Uścienna303 kB2017-01-16 14:05
Pobierz plik (83 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)83 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna27 kB2017-01-16 12:40
Pobierz plik (83 zał. asort. cenowy.xls)83 zał. asort. cenowy.xlsJolanta Uścienna50 kB2017-01-10 14:00
Pobierz plik (83 SIWZ staplery.doc)83 SIWZ staplery.docJolanta Uścienna230 kB2017-01-10 13:58
Pobierz plik (83 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).doc)83 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna59 kB2017-01-10 13:58
Pobierz plik (83 umowa zal2 do SIWZ ( staplery wielorazowego uzytku).doc)83 umowa zal2 do SIWZ ( staplery wielorazowego uzytku).docJolanta Uścienna75 kB2017-01-10 13:58
Pobierz plik (83 umowa zal2 do SIWZ ( staplery jednorazowego).doc)83 umowa zal2 do SIWZ ( staplery jednorazowego).docJolanta Uścienna74 kB2017-01-10 13:58
Pobierz plik (83 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)83 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna45 kB2017-01-10 13:57
Pobierz plik (83 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)83 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna38 kB2017-01-10 13:57
Pobierz plik (83 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)83 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna39 kB2017-01-10 13:57
Pobierz plik (83 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).doc)83 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).docJolanta Uścienna46 kB2017-01-10 13:57
Pobierz plik (83 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc)83 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docJolanta Uścienna83 kB2017-01-10 13:57

BZP.3810.82.2016.KB

 1. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa w podziale na 2 pakiety produktu leczniczego - stosowanego w chemioterapii   o nazwie chemicznej PEMETREXED , dawka 500 mg, 100 mg, 1 g postać – fiolki o nazwie handlowej ,, .................’’, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem wykonawcy lub na jego koszt.
 1. Termin składania ofert: 18.01.2017 r. godz. 11:30.

 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 09.12.2016 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (82-Protokół z otwarcia ofert.docx)82-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska19 kB2017-01-19 07:44
Pobierz plik (82-odp.na pytania.pdf)82-odp.na pytania.pdfKatarzyna Bierzyńska573 kB2016-12-21 10:59
Pobierz plik (82-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)82-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxKatarzyna Bierzyńska20 kB2016-12-13 08:55
Pobierz plik (82-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)82-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docKatarzyna Bierzyńska36 kB2016-12-13 08:55
Pobierz plik (82- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)82- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfKatarzyna Bierzyńska1155 kB2016-12-13 08:55
Pobierz plik (82-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)82-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docKatarzyna Bierzyńska184 kB2016-12-13 08:54
Pobierz plik (82-zał.nr.2 (umowa-wzór).doc)82-zał.nr.2 (umowa-wzór).docKatarzyna Bierzyńska60 kB2016-12-13 08:54
Pobierz plik (82-zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy PAKIET NR 2).xls)82-zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy PAKIET NR 2).xlsKatarzyna Bierzyńska37 kB2016-12-13 08:54
Pobierz plik (82-zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy PAKIET NR 1).xls)82-zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy PAKIET NR 1).xlsKatarzyna Bierzyńska37 kB2016-12-13 08:54
Pobierz plik (82-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)82-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxKatarzyna Bierzyńska26 kB2016-12-13 08:54
Pobierz plik (82-SIWZ.doc)82-SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska223 kB2016-12-13 08:53
Pobierz plik (82-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE.pdf)82-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE.pdfKatarzyna Bierzyńska125 kB2016-12-13 08:53

75ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup   zestawu do zabiegów wideochirurgicznych,                         tj. optyk laparoskopowych Full HD sztuk 2.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (75 wyniki postępowania.pdf)75 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło259 kB2016-11-08 11:51
Pobierz plik (75 zestawienie ofert.xlsx)75 zestawienie ofert.xlsxTeresa Podsiadło10 kB2016-11-04 12:40
Pobierz plik (75oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)75oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2016-10-28 13:48
Pobierz plik (75-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)75-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło44 kB2016-10-28 13:47
Pobierz plik (75ogłoszenie o zamówieniu.docx)75ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło25 kB2016-10-28 13:38
Pobierz plik (75umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)75umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2016-10-28 13:37
Pobierz plik (75_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)75_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2016-10-28 13:37
Pobierz plik (75 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).ods)75 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).odsTeresa Podsiadło5 kB2016-10-28 13:37
Pobierz plik (75 SIWZ 1.doc)75 SIWZ 1.docTeresa Podsiadło213 kB2016-10-28 13:37
Pobierz plik (75 formularz ofertowy zał nr 1.doc)75 formularz ofertowy zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2016-10-28 13:37
Pobierz plik (75 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)75 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-10-28 13:36

69ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup   zestawu do zabiegów wideochirurgicznych,      z listy 3 pakietów.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (69 uniewazn ienie postępowania pakiet nr 3.pdf)69 uniewazn ienie postępowania pakiet nr 3.pdfTeresa Podsiadło272 kB2016-10-28 12:15
Pobierz plik (69 wyniki postepowania.pdf)69 wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło346 kB2016-10-20 13:25
Pobierz plik (69 zestawienie ofert.xlsx)69 zestawienie ofert.xlsxTeresa Podsiadło11 kB2016-10-14 11:50
Pobierz plik (69-odp na pyt do siwz.pdf)69-odp na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło452 kB2016-10-07 11:08
Pobierz plik (JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.doc)JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.docTeresa Podsiadło186 kB2016-10-07 11:05
Pobierz plik (69ogłosz o zam. opublikowane.pdf)69ogłosz o zam. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło147 kB2016-10-03 08:49
Pobierz plik (69 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).ods)69 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).odsTeresa Podsiadło7 kB2016-09-30 12:18
Pobierz plik (69 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)69 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło34 kB2016-09-30 12:18
Pobierz plik (69 SIWZ 1.doc)69 SIWZ 1.docTeresa Podsiadło236 kB2016-09-30 12:18
Pobierz plik (69 formularz ofertowy zał nr 1.doc)69 formularz ofertowy zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2016-09-30 12:17
Pobierz plik (69umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)69umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2016-09-30 12:17
Pobierz plik (69 instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)69 instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1215 kB2016-09-30 12:17
Pobierz plik (JEDZ zał nr 3.doc)JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło185 kB2016-09-30 12:17
Pobierz plik (69oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)69oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2016-09-30 12:17
Pobierz plik (69ogł.o zamów. wysłane do publik.pdf)69ogł.o zamów. wysłane do publik.pdfTeresa Podsiadło145 kB2016-09-28 12:45

68ogłoszenie o przetargu nieogra.

 1. zakup zestawu urządzeń medycznych: EBUS -wideobronchoskop ultrasonograficzny wraz z torem wizyjnym oraz z ultrasonografem przenośnym.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (68 informacja o wyborzwe oferty najkorzystniejszej.pdf)68 informacja o wyborzwe oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło287 kB2016-10-25 13:32
Pobierz plik (68 zestawienie ofert.xlsx)68 zestawienie ofert.xlsxTeresa Podsiadło10 kB2016-10-24 11:52
Pobierz plik (68 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po usunieciu zbed kolumn.xls)68 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po usunieciu zbed kolumn.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-10-21 12:36
Pobierz plik (68 SIWZ po popr. omylki pisar. w op. kryt nr 2.doc)68 SIWZ po popr. omylki pisar. w op. kryt nr 2.docTeresa Podsiadło235 kB2016-10-19 14:24
Pobierz plik (68 - ogło ozm. opublikowane.pdf)68 - ogło ozm. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło66 kB2016-10-11 07:18
Pobierz plik (JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.doc)JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.docTeresa Podsiadło186 kB2016-10-07 11:06
Pobierz plik (68umowa - ( zał nr 2 do siwz) po zmianach.doc)68umowa - ( zał nr 2 do siwz) po zmianach.docTeresa Podsiadło69 kB2016-10-06 11:53
Pobierz plik (68odp. na pyt. do SIWZ.pdf)68odp. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło1671 kB2016-10-06 11:52
Pobierz plik (68 SIWZ po zmianach terminu.doc)68 SIWZ po zmianach terminu.docTeresa Podsiadło235 kB2016-10-06 11:52
Pobierz plik (68 EBUS 2016 par. tech. (zał nr 2 do oferty) po zm..ods)68 EBUS 2016 par. tech. (zał nr 2 do oferty) po zm..odsTeresa Podsiadło9 kB2016-10-06 11:51
Pobierz plik (68 ogłoszenie o zm. ogł. zm. terminu na 24.10.pdf)68 ogłoszenie o zm. ogł. zm. terminu na 24.10.pdfTeresa Podsiadło69 kB2016-10-06 11:49
Pobierz plik (68 SIWZ.doc)68 SIWZ.docTeresa Podsiadło235 kB2016-09-30 09:45
Pobierz plik (68 instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)68 instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1215 kB2016-09-30 09:44
Pobierz plik (JEDZ zał nr 3.doc)JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło185 kB2016-09-30 09:44
Pobierz plik (68 EBUS 2016 par. tech. (zał nr 2 do oferty).ods)68 EBUS 2016 par. tech. (zał nr 2 do oferty).odsTeresa Podsiadło10 kB2016-09-30 09:40
Pobierz plik (68 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)68 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-09-30 09:40
Pobierz plik (68 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)68 Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2016-09-30 09:40
Pobierz plik (68oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)68oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2016-09-30 09:40
Pobierz plik (68umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)68umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło69 kB2016-09-30 09:40
Pobierz plik (68 ogłosz o zamów. opublikowane.pdf)68 ogłosz o zamów. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło122 kB2016-09-30 09:39
Pobierz plik (68ogł o zm ogł. o zam. opublikowane.pdf)68ogł o zm ogł. o zam. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło68 kB2016-09-30 09:39
Pobierz plik (68 ogł. o zmianie ogł..pdf)68 ogł. o zmianie ogł..pdfTeresa Podsiadło71 kB2016-09-28 08:34
Pobierz plik (68 ogłoszenie o zamów..pdf)68 ogłoszenie o zamów..pdfTeresa Podsiadło121 kB2016-09-26 13:34

67przetarg nieograniczony

zakup myjni do endoskopów.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (67 wyniki postepowania.pdf)67 wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło257 kB2016-10-28 10:04
Pobierz plik (67 Zestawienie ofert.docx)67 Zestawienie ofert.docxTeresa Podsiadło12 kB2016-10-24 11:12
Pobierz plik (67 SIWZ po popr omy pisar.w pkt. kryt nr 2 opis kryterium.doc)67 SIWZ po popr omy pisar.w pkt. kryt nr 2 opis kryterium.docTeresa Podsiadło239 kB2016-10-19 14:25
Pobierz plik (67 ogł. o zm. opublik.pdf)67 ogł. o zm. opublik.pdfTeresa Podsiadło66 kB2016-10-11 07:20
Pobierz plik (67 SIWZ po zm. term..doc)67 SIWZ po zm. term..docTeresa Podsiadło239 kB2016-10-07 11:37
Pobierz plik (67 Myjnia 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty) po zm..ods)67 Myjnia 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty) po zm..odsTeresa Podsiadło6 kB2016-10-07 11:35
Pobierz plik (67odp. na pyt do siwz.pdf)67odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło1329 kB2016-10-07 11:32
Pobierz plik (67ogł. ozm. ogła. ozam. - zm. ter na 24.10.pdf)67ogł. ozm. ogła. ozam. - zm. ter na 24.10.pdfTeresa Podsiadło69 kB2016-10-07 11:29
Pobierz plik (JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.doc)JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.docTeresa Podsiadło185 kB2016-10-07 11:07
Pobierz plik (67 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty - po zm..xls)67 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty - po zm..xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-09-30 12:16
Pobierz plik (67umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)67umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło69 kB2016-09-29 06:27
Pobierz plik (JEDZ zał nr 3.doc)JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło184 kB2016-09-28 11:40
Pobierz plik (67 SIWZ.doc)67 SIWZ.docTeresa Podsiadło239 kB2016-09-28 11:33
Pobierz plik (67 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)67 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-09-28 11:19
Pobierz plik (67 oferta WZÓR zał nr 1.doc)67 oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2016-09-28 11:15
Pobierz plik (67 instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)67 instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1215 kB2016-09-28 11:11
Pobierz plik (67 Myjnia 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).ods)67 Myjnia 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).odsTeresa Podsiadło6 kB2016-09-28 11:11
Pobierz plik (67 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)67 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2016-09-28 11:10
Pobierz plik (67ogło o zam. opublikowane.pdf)67ogło o zam. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło118 kB2016-09-28 11:10
Pobierz plik (67ogł. o zm. ogł. nr 2.pdf)67ogł. o zm. ogł. nr 2.pdfTeresa Podsiadło72 kB2016-09-28 11:10
Pobierz plik (67ogł. o zmian ogł.sprostowanie.pdf)67ogł. o zmian ogł.sprostowanie.pdfTeresa Podsiadło72 kB2016-09-26 13:30
Pobierz plik (67ogłoszenie o zamówieniu.pdf)67ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło119 kB2016-09-26 11:49

49ogłoszenie o przetargu

Dostawa produktów leczniczych - leków z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (49sprost. wyników.pdf)49sprost. wyników.pdfTeresa Podsiadło283 kB2016-07-06 12:31
Pobierz plik (49 PROTOKÓŁ z otwarcia 20.06.2016 r. oraz Punktacja.xls)49 PROTOKÓŁ z otwarcia 20.06.2016 r. oraz Punktacja.xlsTeresa Podsiadło45 kB2016-06-27 13:05
Pobierz plik (49 wyniki.pdf)49 wyniki.pdfTeresa Podsiadło902 kB2016-06-27 12:47
Pobierz plik (49 odpowiedzi na pytanie.doc)49 odpowiedzi na pytanie.docTeresa Podsiadło225 kB2016-06-16 11:31
Pobierz plik (49OFERTA sprawa BZP-poprawiony.doc)49OFERTA sprawa BZP-poprawiony.docTeresa Podsiadło38 kB2016-06-14 10:10
Pobierz plik (49 ogł. ozm. ogł. zm. ter. skład ofert na dn. 20.06.docx)49 ogł. ozm. ogł. zm. ter. skład ofert na dn. 20.06.docxTeresa Podsiadło13 kB2016-06-14 09:40
Pobierz plik (49 SIWZ po zm..doc)49 SIWZ po zm..docTeresa Podsiadło197 kB2016-06-09 09:41
Pobierz plik (49 Ogłoszenie powiązane.docx)49 Ogłoszenie powiązane.docxTeresa Podsiadło14 kB2016-06-09 09:41
Pobierz plik (49 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)49 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło39 kB2016-06-08 08:22
Pobierz plik (49 - zał. nr 2 do SIWZ.doc)49 - zał. nr 2 do SIWZ.docTeresa Podsiadło54 kB2016-06-08 08:22
Pobierz plik (49 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).xls)49 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).xlsTeresa Podsiadło122 kB2016-06-08 08:22
Pobierz plik (49 ogłoszenie o zamówieniu.docx)49 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło20 kB2016-06-08 08:22
Pobierz plik (49 SIWZ.doc)49 SIWZ.docTeresa Podsiadło197 kB2016-06-08 08:21

25ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 świadczenie usługi z objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania medycznego HIS (z systemem administracyjnym), zwanego dalej Systemem.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (25informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)25informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło278 kB2016-03-31 07:09
Pobierz plik (25SIWZ po zm. niestot.w( pendrivie).doc)25SIWZ po zm. niestot.w( pendrivie).docTeresa Podsiadło166 kB2016-03-22 08:23
Pobierz plik (25 Ogłoszenie powiązane- zm. ogł. o zam..docx)25 Ogłoszenie powiązane- zm. ogł. o zam..docxTeresa Podsiadło13 kB2016-03-16 11:09
Pobierz plik (25- wykaz_dostaw usług-( zal.nr 3 do_siwz).doc)25- wykaz_dostaw usług-( zal.nr 3 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2016-03-15 12:53
Pobierz plik (25-zał nr 2 do SIWZ ( wzór UmowY).doc)25-zał nr 2 do SIWZ ( wzór UmowY).docTeresa Podsiadło159 kB2016-03-15 12:53
Pobierz plik (25-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).doc)25-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).docTeresa Podsiadło114 kB2016-03-15 12:53
Pobierz plik (25-zał.nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).doc)25-zał.nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).docTeresa Podsiadło53 kB2016-03-15 12:53
Pobierz plik (25ogłoszenie o zamówieniu.docx)25ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło20 kB2016-03-15 12:52
Pobierz plik (25SIWZ.doc)25SIWZ.docTeresa Podsiadło166 kB2016-03-15 12:52

18 ogłoszenie o przetargu nieogrniczonym

dostawa myjni – dezynfektorów do basenów i kaczek wraz z montażem, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

zmiana terminu skladania ofert na 18.03.2016 w związku z opracowywaniem odp. na pyt. Do siwz termin ten jeszcze ulegnie zmianie. Skladanie ofert do dnia 21.03.2016 roku do godz. 11:30.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (18zestawienie ofert.docx)18zestawienie ofert.docxTeresa Podsiadło12 kB2016-04-07 12:54
Pobierz plik (18 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)18 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło337 kB2016-04-07 12:53
Pobierz plik (18Ogłoszenie powiązane- zm. ter. sklad ofert na dn. 21.03.docx)18Ogłoszenie powiązane- zm. ter. sklad ofert na dn. 21.03.docxTeresa Podsiadło13 kB2016-03-15 13:06
Pobierz plik (18 odpowiedzi na pyt. do siwz.pdf)18 odpowiedzi na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło1829 kB2016-03-15 13:05
Pobierz plik (18 SIWZ po zmianach.doc)18 SIWZ po zmianach.docTeresa Podsiadło178 kB2016-03-15 13:05
Pobierz plik (18Ogłoszenie powiązane- zm term sklad. ofert.docx)18Ogłoszenie powiązane- zm term sklad. ofert.docxTeresa Podsiadło12 kB2016-03-14 09:06
Pobierz plik (18 Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)18 Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-03-08 14:17
Pobierz plik (18 ogłoszenie o zamówieniu.docx)18 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2016-03-08 14:17
Pobierz plik (18- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).doc)18- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2016-03-08 14:16
Pobierz plik (18 umowa - ( zał. nr 2 do siwz).doc)18 umowa - ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło63 kB2016-03-08 14:16
Pobierz plik (18oferta ( zał. nr 1 do siwz).doc)18oferta ( zał. nr 1 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2016-03-08 14:16
Pobierz plik (18 opis parametów tech. ( zał.nr 2 do oferty).docx)18 opis parametów tech. ( zał.nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło21 kB2016-03-08 14:16
Pobierz plik (18 SIWZ.doc)18 SIWZ.docTeresa Podsiadło178 kB2016-03-08 14:16

19ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawa produktu leczniczego- o nazwie międzynarodowej VACCINUM BCG             (zamknięty system - proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego lub szczep. równoważna) , dawka100mg, postać – amp. ( lub fiolka + rozp.) o nazwie handlowej ,,................. ’’, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (19 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)19 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło324 kB2016-04-19 07:41
Pobierz plik (19- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).doc)19- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło60 kB2016-03-11 09:16
Pobierz plik (19 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dz.ue.pdf)19 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dz.ue.pdfTeresa Podsiadło136 kB2016-03-11 09:16
Pobierz plik (19 _wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).doc)19 _wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).docTeresa Podsiadło46 kB2016-03-11 09:16
Pobierz plik (19-zał. cenowy nr 1 do oferty.xlsx)19-zał. cenowy nr 1 do oferty.xlsxTeresa Podsiadło15 kB2016-03-11 09:16
Pobierz plik (19 _wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)19 _wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2016-03-11 09:16
Pobierz plik (19 SIWZ.doc)19 SIWZ.docTeresa Podsiadło226 kB2016-03-11 09:16
Pobierz plik (19 ogłoszenie o zamówieniu przesąłne do publikacji.pdf)19 ogłoszenie o zamówieniu przesąłne do publikacji.pdfTeresa Podsiadło120 kB2016-03-07 11:40

14ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawa produktu leczniczego - stosowanych w chemioterapii niestandardowej o nazwie chemicznej GEFITINIB, dawka 250mg, postać – tabletki o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,    transportem Wykonawcy lub na jego koszt

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (14 wyniki postępowania.pdf)14 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło322 kB2016-04-12 06:31
Pobierz plik (14 odp na pyt. do siwz.pdf)14 odp na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło594 kB2016-03-14 13:39
Pobierz plik (14 ogł. o zm.ogł. zm. ter. skład of na 8.04.pdf)14 ogł. o zm.ogł. zm. ter. skład of na 8.04.pdfTeresa Podsiadło67 kB2016-03-14 13:38
Pobierz plik (14- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz) po Zm..doc)14- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz) po Zm..docTeresa Podsiadło59 kB2016-03-14 13:37
Pobierz plik (14 SIWZ 2016 po zm..doc)14 SIWZ 2016 po zm..docTeresa Podsiadło225 kB2016-03-14 13:37
Pobierz plik (14ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)14ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło143 kB2016-02-26 09:38
Pobierz plik (14_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)14_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło47 kB2016-02-26 09:38
Pobierz plik (14- Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)14- Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło31 kB2016-02-26 09:38
Pobierz plik (14 wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).doc)14 wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).docTeresa Podsiadło46 kB2016-02-26 09:38
Pobierz plik (14- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).doc)14- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło58 kB2016-02-26 09:38
Pobierz plik (14 SIWZ.doc)14 SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2016-02-26 09:37
Pobierz plik (14ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdf)14ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdfTeresa Podsiadło122 kB2016-02-24 11:23

13ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawa produktów leczniczych- stosowanych w chemioterapii niestandardowej

o nazwie chemicznej ERLOTINIB, dawka 150mg, dawka 100 mg , postać – tabletki o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,                             transportem Wykonawcy lub jego koszt .

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (13- infromacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)13- infromacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło503 kB2016-04-13 12:46
Pobierz plik (13 SIWZ po zm.doc)13 SIWZ po zm.docTeresa Podsiadło225 kB2016-03-14 13:53
Pobierz plik (13odp na pyt do siwz.pdf)13odp na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło594 kB2016-03-14 13:53
Pobierz plik (13- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz) Po zmianach.doc)13- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz) Po zmianach.docTeresa Podsiadło59 kB2016-03-14 13:53
Pobierz plik (13 ogł. o zm.ogło. zm. ter sklad ofert na 7.04.pdf)13 ogł. o zm.ogło. zm. ter sklad ofert na 7.04.pdfTeresa Podsiadło67 kB2016-03-14 13:53
Pobierz plik (- 13 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)- 13 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło31 kB2016-02-25 10:25
Pobierz plik (13_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)13_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło47 kB2016-02-25 10:24
Pobierz plik (13 wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).doc)13 wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).docTeresa Podsiadło46 kB2016-02-25 10:24
Pobierz plik (13- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).doc)13- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło59 kB2016-02-25 10:24
Pobierz plik (13 SIWZ.doc)13 SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2016-02-25 10:24
Pobierz plik (13ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdf)13ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdfTeresa Podsiadło119 kB2016-02-22 13:39

6ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawa produktu leczniczego- stosowanego w chemioterapii   o nazwie chemicznej PEMETREXED , dawka 500mg,100mg, 1g postać – fiolki o nazwie handlowej ,,................. ’’, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (6 wyniki postępowania.pdf)6 wyniki postępowania.pdfJerzy Kachnikiewicz907 kB2016-04-20 09:52
Pobierz plik (6 SIWZ po popr. omyłki w pkt.XVII wykresle. zapisu o zabiezp..doc)6 SIWZ po popr. omyłki w pkt.XVII wykresle. zapisu o zabiezp..docTeresa Podsiadło224 kB2016-03-21 10:22
Pobierz plik (6 odp na pyt do siwz.pdf)6 odp na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło494 kB2016-02-29 13:22
Pobierz plik (6 SIWZ po zm. terminu.doc)6 SIWZ po zm. terminu.docTeresa Podsiadło225 kB2016-02-29 13:20
Pobierz plik (6- Po ZM- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).doc)6- Po ZM- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło59 kB2016-02-29 13:20
Pobierz plik (6ogło o zm. ogł. przesłane do publikacji - zm. ter na 23.03.pdf)6ogło o zm. ogł. przesłane do publikacji - zm. ter na 23.03.pdfTeresa Podsiadło68 kB2016-02-29 13:20
Pobierz plik (6- Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy po pom omyłk pisar..xls)6- Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy po pom omyłk pisar..xlsTeresa Podsiadło31 kB2016-02-04 10:54
Pobierz plik (6_Pemetrexed.pdf)ogłoszenie o zamówieniuJerzy Kachnikiewicz141 kB2016-02-03 08:15
Pobierz plik (6_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)wykaz dostaw-zał. nr 3Jerzy Kachnikiewicz47 kB2016-02-03 08:15
Pobierz plik (6- Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)formularz asortymentowo-cenowyJerzy Kachnikiewicz31 kB2016-02-03 08:15
Pobierz plik (6- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).doc)wzór umowy-zał. nr 2Jerzy Kachnikiewicz59 kB2016-02-03 08:14
Pobierz plik (6 wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).doc)oferta-zał. nr 1Jerzy Kachnikiewicz46 kB2016-02-03 08:14
Pobierz plik (6 SIWZ.doc)SIWZJerzy Kachnikiewicz224 kB2016-02-03 08:13
Pobierz plik (6ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdf)6ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdfTeresa Podsiadło117 kB2016-02-02 13:41

3ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA
DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCLAWIU.

Postępowanie prowadzone jest przez Pełnomocnika i wszelkie informacje znajdują się pod adresem

Supra Brokers S.A. 
Aleja Śląska 1 
54-118 Wrocław
www.suprabrokers.pl

136ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa produktów leczniczych - leków z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (136 wyn iki postepowania.pdf)136 wyn iki postepowania.pdfTeresa Podsiadło889 kB2015-12-16 13:01
Pobierz plik (136 LEKI PROTOKÓŁ oraz Punktacja.xls)136 LEKI PROTOKÓŁ oraz Punktacja.xlsTeresa Podsiadło62 kB2015-12-16 13:01
Pobierz plik (136 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) po zmianach.xls)136 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) po zmianach.xlsTeresa Podsiadło118 kB2015-12-08 10:39
Pobierz plik (136 Ogłoszenie powiązane - zm. ter. sk. of na 11.12.2015.docx)136 Ogłoszenie powiązane - zm. ter. sk. of na 11.12.2015.docxTeresa Podsiadło12 kB2015-12-08 10:18
Pobierz plik (136 odpowiedzi na pytania do siwz.pdf)136 odpowiedzi na pytania do siwz.pdfTeresa Podsiadło825 kB2015-12-08 10:18
Pobierz plik (Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.doc)Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.docTeresa Podsiadło229 kB2015-12-07 13:55
Pobierz plik (136 - zał. nr 2 do SIWZ.doc)136 - zał. nr 2 do SIWZ.docTeresa Podsiadło57 kB2015-12-02 13:45
Pobierz plik (136_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)136_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło47 kB2015-12-02 13:44
Pobierz plik (136 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)136 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło39 kB2015-12-02 13:43
Pobierz plik (136 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).xls)136 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).xlsTeresa Podsiadło116 kB2015-12-02 13:43
Pobierz plik (136 SIWZ.doc)136 SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2015-12-02 13:43
Pobierz plik (136 ogłoszenie o zamówieniu.docx)136 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło27 kB2015-12-02 13:36

115ogłoszenie o przetargu - dostawa

 

 

 

 

 1. Dstawa(wraz z mntażem,uruchieniemiprzeszkleniem pracwnikówZamawiającego w zakresiebsługi)łóżek szpitalnych i szafek przyłożkowych, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (115informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)115informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło276 kB2015-10-22 10:26
Pobierz plik (115 odpowiedzi na pytania do siwz.pdf)115 odpowiedzi na pytania do siwz.pdfTeresa Podsiadło599 kB2015-10-16 13:53
Pobierz plik (115_SIWZ po zmianach.doc)115_SIWZ po zmianach.docTeresa Podsiadło222 kB2015-10-16 11:48
Pobierz plik (115 Ogłoszenie powiązane- zm. ogł. o zam. zm. ter. skład. ofert na 21.10.2015.docx)115 Ogłoszenie powiązane- zm. ogł. o zam. zm. ter. skład. ofert na 21.10.2015.docxTeresa Podsiadło13 kB2015-10-16 11:36
Pobierz plik (115 ogłosz. ozm. ogł. zm. ter. skłąd. ofert na 19.10.2015r..docx)115 ogłosz. ozm. ogł. zm. ter. skłąd. ofert na 19.10.2015r..docxTeresa Podsiadło13 kB2015-10-13 09:54
Pobierz plik (115ogłoszenie o zamówieniu.docx)115ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2015-10-08 13:51
Pobierz plik (115- łóżka i szafki param.tech. (załącznik nr 2 do OFERTY).doc)115- łóżka i szafki param.tech. (załącznik nr 2 do OFERTY).docTeresa Podsiadło113 kB2015-10-08 13:49
Pobierz plik (115- wykaz dostaw- (załącznik nr 3 do SIWZ).doc)115- wykaz dostaw- (załącznik nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło45 kB2015-10-08 13:49
Pobierz plik (115 umowa ( zał. nr 2 do siwz).doc)115 umowa ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło65 kB2015-10-08 13:49
Pobierz plik (115 oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)115 oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło38 kB2015-10-08 13:49
Pobierz plik (115 Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)115 Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2015-10-08 13:48
Pobierz plik (115_SIWZ.doc)115_SIWZ.docTeresa Podsiadło222 kB2015-10-08 13:48

Więcej artykułów…

 1. 111ogłoszenie o przetargu na leki
 2. 110ogłoszenie na dostawę leków
 3. 109ogłosznie na dostawę leków
 4. 85ogłoszenie o przetargu na dostawę leków
 5. 95ogłoszenie o przetargu na dzierżawę
 6. 84ogłoszenie o przetargu
 7. 79ogłoszenie o przetargu niegraniczonym
 8. 80 ogłoszenie o przetargu na dostawę
 9. 77ogłoszenie o przetargu na dostawę
 10. 66ogłoszenie o zamówieniu dostawa energii
 11. 50ogł. o przet. nieogr. - doostawa narzędzi
 12. 56ogłoszenie o przet. nieogr.- dostawa resp do MRI
 13. 55ogłoszenie o przetargu nieogr.
 14. 58ogł. o przet. nieogra - urządzenia do przetacz
 15. 54ogłoszenie o przetargu nieogr. - kardiomonitory
 16. 39ogłoszenie o przetargu nieogr. roboty bud.
 17. 57ogłosznie o zamówieniu dost. zaklejarki do prepar.
 18. 53ogłosznie o przetargu dost. bronchos. sztywnych
 19. 52ogłoszenie o przetargu dost. borncho ze zrod. sw.
 20. 51ogloszenie o przetargu - dostawa broncho optycznych
 21. 49ogłoszenie o przetargu - bronchofiberoskopy intubac.
 22. 47ogłoszenie o przetargu na dostawę leku
 23. 20a ogłoszenie na dostawę leku
 24. 19ogłoszenie o przetargu na dostawę leku
 25. 17ogłoszenie o przetargu dostawa leku
 26. 20 ogłoszenie o przetargu na dostawę szczepionki
 27. 27 ołgoszenie o przetargu dostawa leków
 28. 23ogloszenie o przetargu na dostawę leku
 29. 13ogłoszenie o rzetargu na dostwę ERLOTINIB
 30. 80ogłoszenie o przetargu na dostawę
 31. 65ołoszenie o przetargu nieograniczonym
 32. BZP.3810.57.2014.TP - przetarg uzupełniający na leki
 33. 47ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 34. 45ogłosze. o przet. niegoranicz. - dostawa pomp PCA
 35. 43ogłosz. o przet. nieogran. -dostawa zestawu do videobronchoskopii sztywnej.
 36. 42ogłosz. o przet. nieogra. -dostawa zestawu do zabiegów wideochirurgicznych
 37. 41ogłoszenie o przet. nieograniczonym- dostawa videobronchofiberoskopoów
 38. BZP.3810.51.2014.JU
 39. BZP.3810.48.2014.JU