26 zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania jest usługa obejmująca:

- wykonanie projektu ulotki zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego,

- wydruk oraz dostawa ulotek informacyjnych w ilości 20 tys. sztuk

dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w ramach realizowanego projektu pn: ”Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 – Rozwój i optymalizacja systemów i zasobów informatycznych na potrzeby e-usług medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 2014-2020, Osi priorytetowej nr 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działania 2.1 E-usługi publiczne Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

Termin składania ofert do dnia 5 kwietnia 2018 roku do godz. 12.00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (26 informacja o wyborze oferty najkorzyst.- pełny skan.pdf)26 informacja o wyborze oferty najkorzyst.- pełny skan.pdfTeresa Podsiadło963 kB2018-04-12 12:59
Pobierz plik (Informacje o ogłoszeniu wybór oferty najkorzystniejszej - w Bazie Konkuren.docx)Informacje o ogłoszeniu wybór oferty najkorzystniejszej - w Bazie Konkuren.docxTeresa Podsiadło18 kB2018-04-11 13:44
Pobierz plik (26 informacja p wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)26 informacja p wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło607 kB2018-04-11 13:23
Pobierz plik (26 zestawienie ofert- ULOTKI.doc)26 zestawienie ofert- ULOTKI.docTeresa Podsiadło431 kB2018-04-10 14:26
Pobierz plik (26 ogłoszenie baza konkurencyjności.docx)26 ogłoszenie baza konkurencyjności.docxTeresa Podsiadło16 kB2018-03-27 14:49
Pobierz plik (26 Projekt ulotki.doc)26 Projekt ulotki.docTeresa Podsiadło337 kB2018-03-27 14:49
Pobierz plik (26 umowa-wzór.doc)26 umowa-wzór.docTeresa Podsiadło353 kB2018-03-27 14:49
Pobierz plik (26- Formularz ofertowy.doc)26- Formularz ofertowy.docTeresa Podsiadło362 kB2018-03-27 14:49
Pobierz plik (26 SPecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)26 SPecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło379 kB2018-03-27 14:49

2ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawa tabletów na potrzeby e-Usługi Digitalizacja i udostępnianie wyników badań z urządzeń medycznych, sztuk. 45 - w ramach projektu Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 – Rozwój i optymalizacja systemów i zasobów informatycznych na potrzeby e-usług medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.02.01.01-02-0057/16-00.

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ( numer referencyjny 2018-003309) w dniu 08.01.2018 . Opublikowany 

  w Dz. U. UE w dniu 10.01.2018 roku w DZ.U.UE.

  006-008830.


 2. termin składania ofert do dnia 19.02.2018 roku do godziny 09.30
 3. Zmiana terminu składana ofert na dzień 20.02.2018 r. do godz.9:30
 4. Zmiana terminu składana ofert na dzień 21.02.2018 r. do godz.9:30
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (2informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty.pdf)2informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty.pdfTeresa Podsiadło707 kB2018-03-01 12:52
Pobierz plik (2 odrzucenie 2 ofert.pdf)2 odrzucenie 2 ofert.pdfTeresa Podsiadło515 kB2018-02-22 11:50
Pobierz plik (2informacja z otwarcia ofert z dn. 21.02.2018.pdf)2informacja z otwarcia ofert z dn. 21.02.2018.pdfTeresa Podsiadło437 kB2018-02-21 12:00
Pobierz plik (2ogl. ozm. ter. na 21.02. - opublikow. w DZ.UE..pdf)2ogl. ozm. ter. na 21.02. - opublikow. w DZ.UE..pdfTeresa Podsiadło74 kB2018-02-07 10:15
Pobierz plik (2 ogło. o zm. o zamów. zm. ter. na 21.02.2018r. przesła do pub..pdf)2 ogło. o zm. o zamów. zm. ter. na 21.02.2018r. przesła do pub..pdfTeresa Podsiadło77 kB2018-02-02 13:52
Pobierz plik (2parametry - tech  ( zał nr 2 do oferty)-zmiana  2.doc)2parametry - tech ( zał nr 2 do oferty)-zmiana 2.docTeresa Podsiadło361 kB2018-02-02 13:51
Pobierz plik (2- opis przedmiotu zam ( zał nr 1a do SIWZ)-zmiana 2.doc)2- opis przedmiotu zam ( zał nr 1a do SIWZ)-zmiana 2.docTeresa Podsiadło366 kB2018-02-02 13:51
Pobierz plik (2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- zm. ter. skład ofert na 21.02..doc)2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- zm. ter. skład ofert na 21.02..docTeresa Podsiadło547 kB2018-02-02 13:51
Pobierz plik (2 umowa ( zał nr 2 do siwz)dostawa tabletów - popr om.w par. 13 oraz par.9.doc)2 umowa ( zał nr 2 do siwz)dostawa tabletów - popr om.w par. 13 oraz par.9.docTeresa Podsiadło411 kB2018-02-02 13:50
Pobierz plik (2 odp. na pyt do siwz i zmiana terminu na 21.02.pdf)2 odp. na pyt do siwz i zmiana terminu na 21.02.pdfTeresa Podsiadło734 kB2018-02-02 13:50
Pobierz plik (2_odpowiedzi na pytania 2.pdf)2_odpowiedzi na pytania 2.pdfJerzy Kachnikiewicz454 kB2018-01-31 11:48
Pobierz plik (opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdfJerzy Kachnikiewicz67 kB2018-01-30 12:49
Pobierz plik (ogłoszenie o zmianie ogł.pdf)ogłoszenie o zmianie ogł.pdfJerzy Kachnikiewicz70 kB2018-01-25 13:49
Pobierz plik (2- opis przedmiotu zam ( zał nr 1a do SIWZ)-zmiana.doc)2- opis przedmiotu zam ( zał nr 1a do SIWZ)-zmiana.docJerzy Kachnikiewicz366 kB2018-01-25 13:49
Pobierz plik (2parametry - tech  ( zał nr 2 do oferty)-zmiana.doc)2parametry - tech ( zał nr 2 do oferty)-zmiana.docJerzy Kachnikiewicz363 kB2018-01-25 13:48
Pobierz plik (2_zmiana odpowiedzi.pdf)2_zmiana odpowiedzi.pdfJerzy Kachnikiewicz384 kB2018-01-25 13:48
Pobierz plik (2odp. na pyt. do siwz.pdf)2odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło482 kB2018-01-17 13:52
Pobierz plik (2- 2018-OJS007-011426-pl ( opublik sprost do ogłosz. o zam.).pdf)2- 2018-OJS007-011426-pl ( opublik sprost do ogłosz. o zam.).pdfTeresa Podsiadło72 kB2018-01-11 12:36
Pobierz plik (2- opis przedmiotu zam. ( zał. nr 1a do SIWZ) 2018 po uzpeł nagłowka.doc)2- opis przedmiotu zam. ( zał. nr 1a do SIWZ) 2018 po uzpeł nagłowka.docTeresa Podsiadło364 kB2018-01-10 12:14
Pobierz plik (2 -2018-OJS006-008830-pl- o zam. opublikow..pdf)2 -2018-OJS006-008830-pl- o zam. opublikow..pdfTeresa Podsiadło141 kB2018-01-10 12:02
Pobierz plik (2 notice-3 - sprost. i uzpeł ogł o zam.pdf)2 notice-3 - sprost. i uzpeł ogł o zam.pdfTeresa Podsiadło79 kB2018-01-10 12:02
Pobierz plik (2ogł. o zam. - uzpeł nr 2.pdf)2ogł. o zam. - uzpeł nr 2.pdfTeresa Podsiadło77 kB2018-01-10 12:01
Pobierz plik (2ogłosz. o zam. -uzupeł nr 1.pdf)2ogłosz. o zam. -uzupeł nr 1.pdfTeresa Podsiadło74 kB2018-01-10 12:01
Pobierz plik (2 ogłosz. o zam. przesłane do dUE notice-1.pdf)2 ogłosz. o zam. przesłane do dUE notice-1.pdfTeresa Podsiadło125 kB2018-01-10 12:01
Pobierz plik (2-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)2-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło322 kB2018-01-10 12:01
Pobierz plik (2 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)2 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło343 kB2018-01-10 12:01
Pobierz plik (2- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)2- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2018-01-10 12:00
Pobierz plik (2 JEDZ zał nr 3.doc)2 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło494 kB2018-01-10 12:00
Pobierz plik (2 umowa ( zał nr 2 do siwz)dostawa tabletów.doc)2 umowa ( zał nr 2 do siwz)dostawa tabletów.docTeresa Podsiadło411 kB2018-01-10 12:00
Pobierz plik (2- opis przedmiotu zamowienia OPZ - zał. 1a do SIWZ.docx)2- opis przedmiotu zamowienia OPZ - zał. 1a do SIWZ.docxTeresa Podsiadło42 kB2018-01-10 12:00
Pobierz plik (2parametry - tech . ( zał. nr 2 do oferty).doc)2parametry - tech . ( zał. nr 2 do oferty).docTeresa Podsiadło360 kB2018-01-10 12:00
Pobierz plik (2- Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ).docx)2- Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ).docxTeresa Podsiadło320 kB2018-01-10 11:59
Pobierz plik (2Oferta WZÓR zał nr 1.doc)2Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło365 kB2018-01-10 11:59
Pobierz plik (2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło546 kB2018-01-10 11:59

81zapytanie ofertowe naklejki

wykonanie naklejek informacyjnych i dostawa,

Szt. 600 dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w ramach realizowanego projektu pn: ”Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 – Rozwój i optymalizacja systemów i zasobów informatycznych na potrzeby e-usług medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 2014-2020, Osi priorytetowej nr 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działania 2.1 E-usługi publiczne Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (81_omyłka pisarska.pdf)81_omyłka pisarska.pdfJerzy Kachnikiewicz340 kB2018-01-19 11:40
Pobierz plik (81 wyniki postep. naklejki.pdf)81 wyniki postep. naklejki.pdfTeresa Podsiadło622 kB2018-01-18 14:44
Pobierz plik (81 wyniki postęp.pdf)81 wyniki postęp.pdfTeresa Podsiadło401 kB2018-01-18 14:38
Pobierz plik (Informacje o ogłoszeniu - po por. om. pisar..docx)Informacje o ogłoszeniu - po por. om. pisar..docxTeresa Podsiadło17 kB2017-12-28 11:42
Pobierz plik (81 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- por. om. pisar.w opis. kryt..doc)81 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- por. om. pisar.w opis. kryt..docTeresa Podsiadło382 kB2017-12-28 11:19
Pobierz plik (Informacje o ogłoszeniu baza konkurencyjności.docx)Informacje o ogłoszeniu baza konkurencyjności.docxTeresa Podsiadło16 kB2017-12-22 10:21
Pobierz plik (81 umowa-wzór.doc)81 umowa-wzór.docTeresa Podsiadło355 kB2017-12-22 10:21
Pobierz plik (81 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)81 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło382 kB2017-12-22 10:20
Pobierz plik (81 Formularz ofertowy.doc)81 Formularz ofertowy.docTeresa Podsiadło362 kB2017-12-22 10:20
Pobierz plik (81 Projekt naklejki.doc)81 Projekt naklejki.docTeresa Podsiadło184 kB2017-12-22 10:20

80 zapytanie ofertowe 2017

usługa doradcy technicznego do projektu e –zdrowie.

Projekt e-zdrowie jest współfinansowany ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach:

Nazwa programu operacyjnego:                Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Nazwa i numer osi priorytetowej              2. Technologie informacyjno-komunikacyjne

Nazwa i numer działania                           2.1 E-usługi publiczne

Nazwa i numer poddziałania                     2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (80informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)80informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło331 kB2018-01-08 11:23
Pobierz plik (Informacje o ogłoszeniu - po por. om. pisar..docx)Informacje o ogłoszeniu - po por. om. pisar..docxTeresa Podsiadło17 kB2017-12-28 11:50
Pobierz plik (80 SIWZ popr. omyłki pisar. w opisie kryterium.doc)80 SIWZ popr. omyłki pisar. w opisie kryterium.docTeresa Podsiadło431 kB2017-12-28 11:32
Pobierz plik (Informacje o ogłoszeniu BAZA KONKUrencyjnosci.docx)Informacje o ogłoszeniu BAZA KONKUrencyjnosci.docxTeresa Podsiadło18 kB2017-12-22 10:03
Pobierz plik (80 umowa ( zał nr 2 do siwz).doc)80 umowa ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło1344 kB2017-12-22 10:03
Pobierz plik (80 SIWZ.doc)80 SIWZ.docTeresa Podsiadło431 kB2017-12-22 10:03
Pobierz plik (80- oferta zał. nr 1.doc)80- oferta zał. nr 1.docTeresa Podsiadło344 kB2017-12-22 10:03

71ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa i wdrożenie e-usług dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu z listy pakietów,   w ramach projektu Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 – Rozwój i optymalizacja systemów i zasobów informatycznych na potrzeby e-usług medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.02.01.01-02-0057/16-00.

 1. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 odrębne pakiety przedmiotu zamówienia:
  • Pakiet nr 1 składający się z:
 1. „e-Usługa – Chmura danych obrazowych DICOM”,
 2. „e-Usługa – Digitalizacja i udostępnianie wyników badań z urządzeń medycznych”,
 3. „e-Usługa – Teleradiologii”,
 • Pakiet nr 2 „e-Usługa – Przetwarzania głosu na elementy elektronicznej dokumentacji medycznej”.
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ( numer referencyjny 2017-134615) w dniu 28.09.2017 r.2017. Opublikowany  w dniu 03.10.2017- S 189-387166
  2. termin składania ofert do dnia 09.11.2017 roku do godziny 09.30
  3. termin składania ofert do dnia 21.11.2017 roku do godziny 09.30
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (71 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)71 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło706 kB2017-12-06 14:34
Pobierz plik (71 informacja z otwarcia ofert.pdf)71 informacja z otwarcia ofert.pdfTeresa Podsiadło388 kB2017-11-21 15:08
Pobierz plik (71 2017-OJS209-434385-pl - ogl. o zm. ogł. opublikowane w Dz.U..pdf)71 2017-OJS209-434385-pl - ogl. o zm. ogł. opublikowane w Dz.U..pdfTeresa Podsiadło103 kB2017-11-02 09:59
Pobierz plik (71_sprostowanie.pdf)71_sprostowanie.pdfJerzy Kachnikiewicz445 kB2017-10-30 11:47
Pobierz plik (71 ogłoszenie o zm. ogł. popr. w sekcji II. 2.14.pdf)71 ogłoszenie o zm. ogł. popr. w sekcji II. 2.14.pdfTeresa Podsiadło100 kB2017-10-27 17:07
Pobierz plik (71 ogł. o zam.zm.-ter. skład na 21.11.2017 - przesłane do publika.pdf)71 ogł. o zam.zm.-ter. skład na 21.11.2017 - przesłane do publika.pdfTeresa Podsiadło72 kB2017-10-27 16:31
Pobierz plik (71umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 usługi Po ZM..doc)71umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 usługi Po ZM..docTeresa Podsiadło1396 kB2017-10-27 16:28
Pobierz plik (71Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zm.  po popr. om. w pkt. VIII oraz po zm. terminu na 21.11.doc)71Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zm. po popr. om. w pkt. VIII oraz po zm. terminu na 21.11.docTeresa Podsiadło629 kB2017-10-27 16:28
Pobierz plik (71 odpow. na pyt do SIWZ.pdf)71 odpow. na pyt do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło6171 kB2017-10-27 16:28
Pobierz plik (71 sprost. ogło o zam.- uzupeł. opublikowane nr 4.pdf)71 sprost. ogło o zam.- uzupeł. opublikowane nr 4.pdfTeresa Podsiadło97 kB2017-10-16 10:22
Pobierz plik (71Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po por. om. pisar.VIII B.doc)71Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po por. om. pisar.VIII B.docTeresa Podsiadło627 kB2017-10-12 11:24
Pobierz plik (71 ogł. o zam. uzupeł nr 4- przesl. do pub..pdf)71 ogł. o zam. uzupeł nr 4- przesl. do pub..pdfTeresa Podsiadło90 kB2017-10-12 11:19
Pobierz plik (71 ogł. o zm. ogł. uzpeł. nr 2 opublikowane.pdf)71 ogł. o zm. ogł. uzpeł. nr 2 opublikowane.pdfTeresa Podsiadło76 kB2017-10-12 10:26
Pobierz plik (71 ogł. o zam. sprost. nr 3 - uzupeł ogł przesłane do publik.pdf)71 ogł. o zam. sprost. nr 3 - uzupeł ogł przesłane do publik.pdfTeresa Podsiadło77 kB2017-10-12 10:18
Pobierz plik (71zm. ogoł. ozam. uzpeł nr 2.pdf)71zm. ogoł. ozam. uzpeł nr 2.pdfTeresa Podsiadło78 kB2017-10-05 16:30
Pobierz plik (71JEDZ zał nr 3 po por. omyłki na str13 i 14 p.6.doc)71JEDZ zał nr 3 po por. omyłki na str13 i 14 p.6.docTeresa Podsiadło493 kB2017-10-04 15:53
Pobierz plik (71 2017-OJS190-389805- sprost. do ogł. nr 1 opublikowane.pdf)71 2017-OJS190-389805- sprost. do ogł. nr 1 opublikowane.pdfTeresa Podsiadło84 kB2017-10-04 11:30
Pobierz plik (71notice-1 sprost. ogł. o zamowieniu przesłane do Dz.U.Ue.pdf)71notice-1 sprost. ogł. o zamowieniu przesłane do Dz.U.Ue.pdfTeresa Podsiadło85 kB2017-10-03 14:24
Pobierz plik (71 ENOTICES_dcchp_bzp-2017-134615- przesłane do Dz.U.E.pdf)71 ENOTICES_dcchp_bzp-2017-134615- przesłane do Dz.U.E.pdfTeresa Podsiadło166 kB2017-10-03 14:08
Pobierz plik (71- 2017-OJS189-387166-pl ogłoszenie o zamówieniu.pdf)71- 2017-OJS189-387166-pl ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło170 kB2017-10-03 14:07
Pobierz plik (71Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)71Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło626 kB2017-10-03 14:07
Pobierz plik (71JEDZ zał nr 3.doc)71JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło493 kB2017-10-03 13:56
Pobierz plik (71- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)71- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-10-03 13:56
Pobierz plik (71 - opis przedmiotu zamowienia OPZ - zał. 1a do SIWZ.docx)71 - opis przedmiotu zamowienia OPZ - zał. 1a do SIWZ.docxTeresa Podsiadło560 kB2017-10-03 13:55
Pobierz plik (71umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 usługi.doc)71umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 usługi.docTeresa Podsiadło1395 kB2017-10-03 13:55
Pobierz plik (71 e-usługi - Parametry tech - Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty).docx)71 e-usługi - Parametry tech - Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło402 kB2017-10-03 13:54
Pobierz plik (71 e-usługi - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty).docx)71 e-usługi - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty).docxTeresa Podsiadło323 kB2017-10-03 13:54
Pobierz plik (71Oferta WZÓR zał nr 1.doc)71Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło365 kB2017-10-03 13:54
Pobierz plik (71 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)71 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło342 kB2017-10-03 13:54
Pobierz plik (71-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)71-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło322 kB2017-10-03 13:53

33ogłoszenie o prztargu nieograniczonym

dostawa , konfiguracja, wdrożenie infrastruktury informatycznej   na potrzeby e – usług wraz z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu dostarczanych rozwiązań wirtualizacyjnych i serwerowych z listy pakietów,   w ramach projektu Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 – Rozwój i optymalizacja systemów i zasobów informatycznych na potrzeby e-usług medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.02.01.01-02-0057/16-00.

2.Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 odrębne części przedmiotu zamówienia:

 • Pakiet nr 1 „Infrastruktura serwerowa na potrzeby e-Usług - - System uwierzytelniania i autoryzacji pracowników w systemach informatycznych - Szkolenia”
 • Pakiet nr 2 „Infrastruktura sieciowa na potrzeby e-Usług”,
 • Pakiet nr 3 „Laptopy na potrzeby e-usług”,
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ( numer referencyjny 2017-119683) w dniu 30.08.2017 r.
  2. termin składania ofert do dnia 11.10.2017 roku do godziny 11.30
  3. zmiana terminu składania ofert do dnia 13.10.2017 do godziny09:30.
  4. zmiana terminu składania ofert do dnia 25.10.2017 do godziny 09:30.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (33informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)33informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfTeresa Podsiadło909 kB2017-11-16 14:37
Pobierz plik (33-informacja z publicznego otwarcia ofert w dn. 25.10.2017 - zestawienie po pr. om. pisar w pak. 2 pk.4 ok. gwar.docx)33-informacja z publicznego otwarcia ofert w dn. 25.10.2017 - zestawienie po pr. om. pisar w pak. 2 pk.4 ok. gwar.docxTeresa Podsiadło416 kB2017-10-27 15:22
Pobierz plik (33-informacja z publicznego otwarcia ofert w dn. 25.10.2017 - zestawienie po pr. om. pisar w pak. 2.docx)33-informacja z publicznego otwarcia ofert w dn. 25.10.2017 - zestawienie po pr. om. pisar w pak. 2.docxTeresa Podsiadło416 kB2017-10-26 10:44
Pobierz plik (33informacja z publicznego otwarcia ofert z dn.25.10.2017.pdf)33informacja z publicznego otwarcia ofert z dn.25.10.2017.pdfTeresa Podsiadło742 kB2017-10-25 14:42
Pobierz plik (33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zm. ter. skład. ofert na 25.10.2017 i pop. om, pisar. VIII B pkt.4.doc)33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zm. ter. skład. ofert na 25.10.2017 i pop. om, pisar. VIII B pkt.4.docTeresa Podsiadło607 kB2017-10-12 11:29
Pobierz plik (33ogł. o zm. ter na 25.10.2017 opublik.pdf)33ogł. o zm. ter na 25.10.2017 opublik.pdfTeresa Podsiadło83 kB2017-10-12 10:03
Pobierz plik (33ogłoszenie o zam. - zmiana ter. sklad ofert na 25.10..pdf)33ogłoszenie o zam. - zmiana ter. sklad ofert na 25.10..pdfTeresa Podsiadło84 kB2017-10-09 14:38
Pobierz plik (33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zm. ter. skład. ofert na 25.10.2017.doc)33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zm. ter. skład. ofert na 25.10.2017.docTeresa Podsiadło607 kB2017-10-09 14:38
Pobierz plik (33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do of.) popr. om. poz.3.2. pkt.11 - pak. 1 oraz pk.9-p.1 i p.7-p.2 z dnia 9.10.2017.docx)33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do of.) popr. om. poz.3.2. pkt.11 - pak. 1 oraz pk.9-p.1 i p.7-p.2 z dnia 9.10.2017.docxTeresa Podsiadło410 kB2017-10-09 14:38
Pobierz plik (33- opis przedmiotu zamow ( param. techn- zał. nr 1 a do SIWZ) po por. omyłki w poz.3.2. ppkt 11 - pakiet 1.docx)33- opis przedmiotu zamow ( param. techn- zał. nr 1 a do SIWZ) po por. omyłki w poz.3.2. ppkt 11 - pakiet 1.docxTeresa Podsiadło559 kB2017-10-09 14:37
Pobierz plik (33 - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ) pakiety 1-3 pon por. om. ( uzpeł nr zał w druku - termin dostawy..dni i gwar).docx)33 - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ) pakiety 1-3 pon por. om. ( uzpeł nr zał w druku - termin dostawy..dni i gwar).docxTeresa Podsiadło332 kB2017-10-09 14:37
Pobierz plik (33- 2017-OJS186-380803-pl opublik w Dz.UE. sprst. do ogł. nr 6 zm. ter. skład of. nas 13.10.pdf)33- 2017-OJS186-380803-pl opublik w Dz.UE. sprst. do ogł. nr 6 zm. ter. skład of. nas 13.10.pdfTeresa Podsiadło68 kB2017-10-04 13:38
Pobierz plik (33- 2017-OJS170-348614-pl opublik w Dz.UE. sprost. nr 5 do ogł. o zam..pdf)33- 2017-OJS170-348614-pl opublik w Dz.UE. sprost. nr 5 do ogł. o zam..pdfTeresa Podsiadło115 kB2017-10-04 13:38
Pobierz plik (33- 2017-OJS169-346899-pl .opublik. w Dz.U.E sprost. nr 4 do ogł. o zam..pdf)33- 2017-OJS169-346899-pl .opublik. w Dz.U.E sprost. nr 4 do ogł. o zam..pdfTeresa Podsiadło72 kB2017-10-04 13:37
Pobierz plik (33- 2017-OJS169-346906 sprost. ogł. nr 2 opublikow. w Dz.UE.pdf)33- 2017-OJS169-346906 sprost. ogł. nr 2 opublikow. w Dz.UE.pdfTeresa Podsiadło124 kB2017-10-04 13:37
Pobierz plik (33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty) po popraw. omyłki ( uzpeł nr zal. w druku).docx)33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty) po popraw. omyłki ( uzpeł nr zal. w druku).docxTeresa Podsiadło447 kB2017-09-27 11:19
Pobierz plik (33 - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ) pakiety 1-3 pon por. om. ( uzpeł nr zał w druku).docx)33 - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ) pakiety 1-3 pon por. om. ( uzpeł nr zał w druku).docxTeresa Podsiadło328 kB2017-09-27 11:19
Pobierz plik (33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zm. ter. skład. ofert.doc)33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zm. ter. skład. ofert.docTeresa Podsiadło605 kB2017-09-25 17:49
Pobierz plik (33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty) po popraw. omyłki.docx)33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty) po popraw. omyłki.docxTeresa Podsiadło447 kB2017-09-25 17:48
Pobierz plik (33- opis przedmiotu zamow ( param. techn- zał. nr 1 a do SIWZ) po por. omyłki i po odp. na pyt..docx)33- opis przedmiotu zamow ( param. techn- zał. nr 1 a do SIWZ) po por. omyłki i po odp. na pyt..docxTeresa Podsiadło558 kB2017-09-25 17:48
Pobierz plik (33 umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 dostawa sprzetu po por. omyłki pisar. i odp. na pyt.doc)33 umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 dostawa sprzetu po por. omyłki pisar. i odp. na pyt.docTeresa Podsiadło1405 kB2017-09-25 17:48
Pobierz plik (33 ogł. o zam. zm. terminu skład ofert na dn. 13.10.2017.pdf)33 ogł. o zam. zm. terminu skład ofert na dn. 13.10.2017.pdfTeresa Podsiadło71 kB2017-09-25 17:47
Pobierz plik (33odp. na pyt. do SIWZ oraz zm. ter. sklad. ofert.pdf)33odp. na pyt. do SIWZ oraz zm. ter. sklad. ofert.pdfTeresa Podsiadło2917 kB2017-09-25 17:46
Pobierz plik (33ogł. o zam. sprost. 5.pdf)33ogł. o zam. sprost. 5.pdfTeresa Podsiadło112 kB2017-09-01 16:14
Pobierz plik (33ogł. o zam. -sprost. 4.pdf)33ogł. o zam. -sprost. 4.pdfTeresa Podsiadło72 kB2017-09-01 16:10
Pobierz plik (33 ogł. o zam. sprost. 3.pdf)33 ogł. o zam. sprost. 3.pdfTeresa Podsiadło75 kB2017-09-01 16:10
Pobierz plik (33 oogł. o zam. - sprost.2.pdf)33 oogł. o zam. - sprost.2.pdfTeresa Podsiadło121 kB2017-09-01 16:09
Pobierz plik (33ogłoszenie o zamowieniu - sprost.1.pdf)33ogłoszenie o zamowieniu - sprost.1.pdfTeresa Podsiadło143 kB2017-09-01 16:09
Pobierz plik (33 ogłoszenie o zamóweiniu przesłane do DZ.U .UE.pdf)33 ogłoszenie o zamóweiniu przesłane do DZ.U .UE.pdfTeresa Podsiadło171 kB2017-09-01 16:09
Pobierz plik (33ogłoszenie o Zamow. opublikowane -2017-OJS167-343384-pl.pdf)33ogłoszenie o Zamow. opublikowane -2017-OJS167-343384-pl.pdfTeresa Podsiadło206 kB2017-09-01 16:09
Pobierz plik (33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło604 kB2017-09-01 16:09
Pobierz plik (33 - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ) pakiety 1-3.docx)33 - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ) pakiety 1-3.docxTeresa Podsiadło328 kB2017-09-01 16:06
Pobierz plik (33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty).docx)33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło445 kB2017-09-01 16:06
Pobierz plik (33- opis przedmiotu zamow ( param. techn- zał. nr 1 a do SIWZ).docx)33- opis przedmiotu zamow ( param. techn- zał. nr 1 a do SIWZ).docxTeresa Podsiadło557 kB2017-09-01 16:06
Pobierz plik (33Oferta WZÓR zał nr 1.doc)33Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło365 kB2017-09-01 16:05
Pobierz plik (33 umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 dostawa sprzetu.doc)33 umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 dostawa sprzetu.docTeresa Podsiadło1407 kB2017-09-01 16:05
Pobierz plik (33- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)33- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-09-01 16:05
Pobierz plik (33JEDZ zał nr 3.doc)33JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło494 kB2017-09-01 16:05
Pobierz plik (33 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)33 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło342 kB2017-09-01 16:04
Pobierz plik (33-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)33-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło322 kB2017-09-01 16:04

16 zapytanie ofertowe

wykonanie projektu graficznego, dostawa i montaż dwóch tablic informacyjnych   w zakresie promocji projektu pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 – Rozwój i optymalizacja systemów i zasobów informatycznych na potrzeby e-usług medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne).

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (16 popr. omyłki w infor. o wyborze.pdf)16 popr. omyłki w infor. o wyborze.pdfTeresa Podsiadło358 kB2017-03-23 11:45
Pobierz plik (16 wyniki.pdf)16 wyniki.pdfTeresa Podsiadło610 kB2017-03-20 12:14
Pobierz plik (Załącznik nr 16 umowa-wzór.doc)Załącznik nr 16 umowa-wzór.docTeresa Podsiadło358 kB2017-03-02 14:34
Pobierz plik (Załącznik nr 16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)Załącznik nr 16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło377 kB2017-03-02 14:34
Pobierz plik (Załącznik nr 16 oferta.doc)Załącznik nr 16 oferta.docTeresa Podsiadło343 kB2017-03-02 14:33
Pobierz plik (Załącznik nr 16 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.doc)Załącznik nr 16 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.docTeresa Podsiadło339 kB2017-03-02 14:33
Pobierz plik (16 Informacje o ogłoszeniu wbazie konkurencyjności.docx)16 Informacje o ogłoszeniu wbazie konkurencyjności.docxTeresa Podsiadło18 kB2017-03-02 14:33

ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

usługa doradcy technicznego do projektu e –zdrowie IV etap.

Projekt e-zdrowie jest współfinansowany ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach:

Nazwa programu operacyjnego:                Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Nazwa i numer osi priorytetowej              2. Technologie informacyjno-komunikacyjne

Nazwa i numer działania                           2.1 E-usługi publiczneNazwa i numer poddziałania                     2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne

Termin składania ofert do dnia 30.12.2016 roku do godziny 12.00.

termin składania ofert zostaje przesunięty  do dnia 05.01.2017 roku do godziny 12.00.

termin składania ofert zostaje przesunięty  do dnia 10.01.2017 roku do godziny 12.00.


 


Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (66 wyniki.pdf)66 wyniki.pdfTeresa Podsiadło368 kB2017-01-20 13:16
Pobierz plik (66 ZESTAWIENIE OFERT.doc)66 ZESTAWIENIE OFERT.docTeresa Podsiadło531 kB2017-01-11 14:16
Pobierz plik (66odp. na pyt. do SIWZ.pdf)66odp. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło950 kB2017-01-03 13:33
Pobierz plik (66 umowa ( zał nr 2 do siwz) 2016.doc)66 umowa ( zał nr 2 do siwz) 2016.docTeresa Podsiadło1364 kB2016-12-21 13:21
Pobierz plik (66- oferta zał. nr 1.doc)66- oferta zał. nr 1.docTeresa Podsiadło344 kB2016-12-21 13:10
Pobierz plik (66 SIWZ.doc)66 SIWZ.docTeresa Podsiadło482 kB2016-12-21 13:10

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa licencji oprogramowania bazodanowego

 

Postępowanie prowadzone jest przez Pełnomocnika i wszelkie informacje znajdują się pod adresem www.ipcon.pl/#zamowienia

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu e- zdrowie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu e- zdrowie.pdfTeresa Podsiadło128 kB2015-07-03 15:09

ogłoszenie o przetargu Numer postępowania: 1/03/2015

Nazwa postępowania:
Dostawa sprzętu komputerowego  i oprogramowania oraz dostawa oprogramowania HIS wraz z jego wdrożeniem w ramach projektu „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”

 

 

Postępowanie prowadzone jest przez Pełnomocnika i wszelkie informacje znajdują się pod adresem www.ipcon.pl/#zamowienia

20 ogłosznie o zamówieniu na wyk. tablicy pamiat.

Przedmiotem zapytania jest wykonanie oraz dostawa do siedziby Centrum tablicy pamiątkowej dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem obiektu ‘Leśne’ na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr 8: Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”) Działanie 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 2007-2013.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (20 inoformacja o wyb. of. najkorzyst. str.2 .jpg)20 inoformacja o wyb. of. najkorzyst. str.2 .jpgTeresa Podsiadło103 kB2015-04-16 12:39
Pobierz plik (20 informacja o wyborze of.naj. str.1.jpg)20 informacja o wyborze of.naj. str.1.jpgTeresa Podsiadło474 kB2015-04-16 12:39
Pobierz plik (20 Tablica - umowa po poprawieniu omyłki pisarskiej.doc)20 Tablica - umowa po poprawieniu omyłki pisarskiej.docTeresa Podsiadło112 kB2015-04-10 10:03
Pobierz plik (20 Tablica - umowa.doc)20 Tablica - umowa.docTeresa Podsiadło112 kB2015-04-01 12:59
Pobierz plik (20 Załącznik nr 2 - Formularz_ofertowy.doc)20 Załącznik nr 2 - Formularz_ofertowy.docTeresa Podsiadło96 kB2015-04-01 12:59
Pobierz plik (20 Załącznik nr 1 projekt tablicy.doc)20 Załącznik nr 1 projekt tablicy.docTeresa Podsiadło107 kB2015-04-01 12:59
Pobierz plik (20zapyt. ofert. tablica-3.jpg)20zapyt. ofert. tablica-3.jpgTeresa Podsiadło438 kB2015-04-01 12:59
Pobierz plik (20zapyt. ofert. tablica-2.jpg)20zapyt. ofert. tablica-2.jpgTeresa Podsiadło448 kB2015-04-01 12:58
Pobierz plik (20zapyt. ofert. tablica-1.jpg)20zapyt. ofert. tablica-1.jpgTeresa Podsiadło336 kB2015-04-01 12:58

BZP.3810.64.2014.TP - przetarg na dokończenie prac w Obornikach Śl.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego tj. przebudowy obiektu „Leśne” na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego w Placówce Zamiejscowej DCChP w Obornikach Śląskich.

1.2 Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem obiektu ‘Leśne’ na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu   w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich’’.

Zamówienie dofinansowane w ramach naboru numer 15/S/8.1/2010 prowadzonego w trybie systemowym dla Priorytetu VIII „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie)”, Działanie 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (64 informacja o wyb-2.jpg)64 informacja o wyb-2.jpgTeresa Podsiadło239 kB2014-12-04 15:55
Pobierz plik (64 informacja o wyb-1.jpg)64 informacja o wyb-1.jpgTeresa Podsiadło447 kB2014-12-04 15:54
Pobierz plik (zał. nr 5 - cz6- Dodatkowe wytyczne Zamawiającego.zip)zał. nr 5 - cz6- Dodatkowe wytyczne Zamawiającego.zipTeresa Podsiadło31861 kB2014-10-31 16:42
Pobierz plik (7 zał. nr 5 -cz5- Ekspertyza pożarowo-techniczna.zip)7 zał. nr 5 -cz5- Ekspertyza pożarowo-techniczna.zipTeresa Podsiadło727 kB2014-10-31 16:42
Pobierz plik (6 zał. nr 5 -cz4- Pozwolenie na budowę.zip)6 zał. nr 5 -cz4- Pozwolenie na budowę.zipTeresa Podsiadło2463 kB2014-10-31 16:42
Pobierz plik (5 zał. nr 5 - cz3- PFU.zip)5 zał. nr 5 - cz3- PFU.zipTeresa Podsiadło771 kB2014-10-31 16:42
Pobierz plik (4 zał. nr 5- cz.2.2b -Projekt budowlany etap II.zip)4 zał. nr 5- cz.2.2b -Projekt budowlany etap II.zipTeresa Podsiadło191817 kB2014-10-31 16:41
Pobierz plik (3 zał. nr 5 - cz.2.2a -projekty wykonawcze etapu II.zip)3 zał. nr 5 - cz.2.2a -projekty wykonawcze etapu II.zipTeresa Podsiadło80276 kB2014-10-31 16:40
Pobierz plik (2 zał. nr 5 - cz.2.1Dokumentacja I etapu.zip)2 zał. nr 5 - cz.2.1Dokumentacja I etapu.zipTeresa Podsiadło129533 kB2014-10-31 16:38
Pobierz plik (1 zał. nr 5 - cz1- Przedmiary (pomocniczo do wyceny).zip)1 zał. nr 5 - cz1- Przedmiary (pomocniczo do wyceny).zipTeresa Podsiadło1085 kB2014-10-31 16:38
Pobierz plik (64 Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz osób i podmiotów.doc)64 Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz osób i podmiotów.docTeresa Podsiadło112 kB2014-10-31 16:37
Pobierz plik (64 Załącznik nr 3 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.doc)64 Załącznik nr 3 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.docTeresa Podsiadło96 kB2014-10-31 16:37
Pobierz plik (64-wzór umowy załącznik do siwz ( zał. nr 2 do siwz).doc)64-wzór umowy załącznik do siwz ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło482 kB2014-10-31 16:37
Pobierz plik (64 - Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty.doc)64 - Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty.docTeresa Podsiadło111 kB2014-10-31 16:37
Pobierz plik (64 SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)64 SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło539 kB2014-10-31 16:36
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.doc)ogłoszenie o zamówieniu.docTeresa Podsiadło111 kB2014-10-31 16:36

BZP.3810.53.2014.TP - przetarg nieograniczony na dokończenie robót w Obornikach Śląskich.

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego tj. przebudowy obiektu „Leśne” na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego w Placówce Zamiejscowej DCChP w Obornikach Śląskich.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem obiektu ‘Leśne’ na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu   w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich’’.

Zamówienie dofinansowane w ramach naboru numer 15/S/8.1/2010 prowadzonego w trybie systemowym dla Priorytetu VIII „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie)”, Działanie 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (unieważnienie 53.jpg)unieważnienie 53.jpgTeresa Podsiadło301 kB2014-10-06 15:36
Pobierz plik (zał. nr 5 - cz6- Dodatkowe wytyczne Zamawiającego.zip)zał. nr 5 - cz6- Dodatkowe wytyczne Zamawiającego.zipTeresa Podsiadło31861 kB2014-09-17 17:54
Pobierz plik (7 zał. nr 5 -cz5- Ekspertyza pożarowo-techniczna.zip)7 zał. nr 5 -cz5- Ekspertyza pożarowo-techniczna.zipTeresa Podsiadło727 kB2014-09-17 17:54
Pobierz plik (6 zał. nr 5 -cz4- Pozwolenie na budowę.zip)6 zał. nr 5 -cz4- Pozwolenie na budowę.zipTeresa Podsiadło2463 kB2014-09-17 17:54
Pobierz plik (5 zał. nr 5 - cz3- PFU.zip)5 zał. nr 5 - cz3- PFU.zipTeresa Podsiadło771 kB2014-09-17 17:54
Pobierz plik (4 zał. nr 5- cz.2.2b -Projekt budowlany etap II.zip)4 zał. nr 5- cz.2.2b -Projekt budowlany etap II.zipTeresa Podsiadło191817 kB2014-09-17 17:53
Pobierz plik (3 zał. nr 5 - cz.2.2a -projekty wykonawcze etapu II.zip)3 zał. nr 5 - cz.2.2a -projekty wykonawcze etapu II.zipTeresa Podsiadło80276 kB2014-09-17 17:53
Pobierz plik (2 zał. nr 5 - cz.2.1Dokumentacja I etapu.zip)2 zał. nr 5 - cz.2.1Dokumentacja I etapu.zipTeresa Podsiadło129533 kB2014-09-17 17:53
Pobierz plik (1 zał. nr 5 - cz1- Przedmiary (pomocniczo do wyceny).zip)1 zał. nr 5 - cz1- Przedmiary (pomocniczo do wyceny).zipTeresa Podsiadło1085 kB2014-09-17 17:45
Pobierz plik (53 Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz osób i podmiotów.doc)53 Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz osób i podmiotów.docTeresa Podsiadło112 kB2014-09-17 17:45
Pobierz plik (53 Załącznik nr 3 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.doc)53 Załącznik nr 3 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.docTeresa Podsiadło96 kB2014-09-17 17:44
Pobierz plik (53 - Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)53 - Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło469 kB2014-09-17 17:44
Pobierz plik (53 - Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty.doc)53 - Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty.docTeresa Podsiadło109 kB2014-09-17 17:44
Pobierz plik (53 SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)53 SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło498 kB2014-09-17 17:44
Pobierz plik (53oogłoszenie o zamówieniu.docx)53oogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2014-09-17 17:43