33ogłoszenie o prztargu nieograniczonym

dostawa , konfiguracja, wdrożenie infrastruktury informatycznej   na potrzeby e – usług wraz z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu dostarczanych rozwiązań wirtualizacyjnych i serwerowych z listy pakietów,   w ramach projektu Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 – Rozwój i optymalizacja systemów i zasobów informatycznych na potrzeby e-usług medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.02.01.01-02-0057/16-00.

2.Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 odrębne części przedmiotu zamówienia:

 • Pakiet nr 1 „Infrastruktura serwerowa na potrzeby e-Usług - - System uwierzytelniania i autoryzacji pracowników w systemach informatycznych - Szkolenia”
 • Pakiet nr 2 „Infrastruktura sieciowa na potrzeby e-Usług”,
 • Pakiet nr 3 „Laptopy na potrzeby e-usług”,
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ( numer referencyjny 2017-119683) w dniu 30.08.2017 r.
  2. termin składania ofert do dnia 11.10.2017 roku do godziny 11.30
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (33ogł. o zam. sprost. 5.pdf)33ogł. o zam. sprost. 5.pdfTeresa Podsiadło112 kB2017-09-01 14:14
Download this file (33ogł. o zam. -sprost. 4.pdf)33ogł. o zam. -sprost. 4.pdfTeresa Podsiadło72 kB2017-09-01 14:10
Download this file (33 ogł. o zam. sprost. 3.pdf)33 ogł. o zam. sprost. 3.pdfTeresa Podsiadło75 kB2017-09-01 14:10
Download this file (33 oogł. o zam. - sprost.2.pdf)33 oogł. o zam. - sprost.2.pdfTeresa Podsiadło121 kB2017-09-01 14:09
Download this file (33ogłoszenie o zamowieniu - sprost.1.pdf)33ogłoszenie o zamowieniu - sprost.1.pdfTeresa Podsiadło143 kB2017-09-01 14:09
Download this file (33 ogłoszenie o zamóweiniu przesłane do DZ.U .UE.pdf)33 ogłoszenie o zamóweiniu przesłane do DZ.U .UE.pdfTeresa Podsiadło171 kB2017-09-01 14:09
Download this file (33ogłoszenie o Zamow. opublikowane -2017-OJS167-343384-pl.pdf)33ogłoszenie o Zamow. opublikowane -2017-OJS167-343384-pl.pdfTeresa Podsiadło206 kB2017-09-01 14:09
Download this file (33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło604 kB2017-09-01 14:09
Download this file (33 - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ) pakiety 1-3.docx)33 - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ) pakiety 1-3.docxTeresa Podsiadło328 kB2017-09-01 14:06
Download this file (33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty).docx)33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło445 kB2017-09-01 14:06
Download this file (33- opis przedmiotu zamow ( param. techn- zał. nr 1 a do SIWZ).docx)33- opis przedmiotu zamow ( param. techn- zał. nr 1 a do SIWZ).docxTeresa Podsiadło557 kB2017-09-01 14:06
Download this file (33Oferta WZÓR zał nr 1.doc)33Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło365 kB2017-09-01 14:05
Download this file (33 umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 dostawa sprzetu.doc)33 umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 dostawa sprzetu.docTeresa Podsiadło1407 kB2017-09-01 14:05
Download this file (33- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)33- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-09-01 14:05
Download this file (33JEDZ zał nr 3.doc)33JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło494 kB2017-09-01 14:05
Download this file (33 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)33 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło342 kB2017-09-01 14:04
Download this file (33-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)33-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło322 kB2017-09-01 14:04

16 zapytanie ofertowe

wykonanie projektu graficznego, dostawa i montaż dwóch tablic informacyjnych   w zakresie promocji projektu pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 – Rozwój i optymalizacja systemów i zasobów informatycznych na potrzeby e-usług medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne).

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (16 popr. omyłki w infor. o wyborze.pdf)16 popr. omyłki w infor. o wyborze.pdfTeresa Podsiadło358 kB2017-03-23 10:45
Download this file (16 wyniki.pdf)16 wyniki.pdfTeresa Podsiadło610 kB2017-03-20 11:14
Download this file (Załącznik nr 16 umowa-wzór.doc)Załącznik nr 16 umowa-wzór.docTeresa Podsiadło358 kB2017-03-02 13:34
Download this file (Załącznik nr 16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)Załącznik nr 16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło377 kB2017-03-02 13:34
Download this file (Załącznik nr 16 oferta.doc)Załącznik nr 16 oferta.docTeresa Podsiadło343 kB2017-03-02 13:33
Download this file (Załącznik nr 16 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.doc)Załącznik nr 16 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.docTeresa Podsiadło339 kB2017-03-02 13:33
Download this file (16 Informacje o ogłoszeniu wbazie konkurencyjności.docx)16 Informacje o ogłoszeniu wbazie konkurencyjności.docxTeresa Podsiadło18 kB2017-03-02 13:33

ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

usługa doradcy technicznego do projektu e –zdrowie IV etap.

Projekt e-zdrowie jest współfinansowany ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach:

Nazwa programu operacyjnego:                Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Nazwa i numer osi priorytetowej              2. Technologie informacyjno-komunikacyjne

Nazwa i numer działania                           2.1 E-usługi publiczneNazwa i numer poddziałania                     2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne

Termin składania ofert do dnia 30.12.2016 roku do godziny 12.00.

termin składania ofert zostaje przesunięty  do dnia 05.01.2017 roku do godziny 12.00.

termin składania ofert zostaje przesunięty  do dnia 10.01.2017 roku do godziny 12.00.


 


Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (66 wyniki.pdf)66 wyniki.pdfTeresa Podsiadło368 kB2017-01-20 12:16
Download this file (66 ZESTAWIENIE OFERT.doc)66 ZESTAWIENIE OFERT.docTeresa Podsiadło531 kB2017-01-11 13:16
Download this file (66odp. na pyt. do SIWZ.pdf)66odp. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło950 kB2017-01-03 12:33
Download this file (66 umowa ( zał nr 2 do siwz) 2016.doc)66 umowa ( zał nr 2 do siwz) 2016.docTeresa Podsiadło1364 kB2016-12-21 12:21
Download this file (66- oferta zał. nr 1.doc)66- oferta zał. nr 1.docTeresa Podsiadło344 kB2016-12-21 12:10
Download this file (66 SIWZ.doc)66 SIWZ.docTeresa Podsiadło482 kB2016-12-21 12:10

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa licencji oprogramowania bazodanowego

 

Postępowanie prowadzone jest przez Pełnomocnika i wszelkie informacje znajdują się pod adresem www.ipcon.pl/#zamowienia

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu e- zdrowie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu e- zdrowie.pdfTeresa Podsiadło128 kB2015-07-03 13:09

ogłoszenie o przetargu Numer postępowania: 1/03/2015

Nazwa postępowania:
Dostawa sprzętu komputerowego  i oprogramowania oraz dostawa oprogramowania HIS wraz z jego wdrożeniem w ramach projektu „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”

 

 

Postępowanie prowadzone jest przez Pełnomocnika i wszelkie informacje znajdują się pod adresem www.ipcon.pl/#zamowienia

20 ogłosznie o zamówieniu na wyk. tablicy pamiat.

Przedmiotem zapytania jest wykonanie oraz dostawa do siedziby Centrum tablicy pamiątkowej dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem obiektu ‘Leśne’ na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr 8: Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”) Działanie 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 2007-2013.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (20 inoformacja o wyb. of. najkorzyst. str.2 .jpg)20 inoformacja o wyb. of. najkorzyst. str.2 .jpgTeresa Podsiadło103 kB2015-04-16 10:39
Download this file (20 informacja o wyborze of.naj. str.1.jpg)20 informacja o wyborze of.naj. str.1.jpgTeresa Podsiadło474 kB2015-04-16 10:39
Download this file (20 Tablica - umowa po poprawieniu omyłki pisarskiej.doc)20 Tablica - umowa po poprawieniu omyłki pisarskiej.docTeresa Podsiadło112 kB2015-04-10 08:03
Download this file (20 Tablica - umowa.doc)20 Tablica - umowa.docTeresa Podsiadło112 kB2015-04-01 10:59
Download this file (20 Załącznik nr 2 - Formularz_ofertowy.doc)20 Załącznik nr 2 - Formularz_ofertowy.docTeresa Podsiadło96 kB2015-04-01 10:59
Download this file (20 Załącznik nr 1 projekt tablicy.doc)20 Załącznik nr 1 projekt tablicy.docTeresa Podsiadło107 kB2015-04-01 10:59
Download this file (20zapyt. ofert. tablica-3.jpg)20zapyt. ofert. tablica-3.jpgTeresa Podsiadło438 kB2015-04-01 10:59
Download this file (20zapyt. ofert. tablica-2.jpg)20zapyt. ofert. tablica-2.jpgTeresa Podsiadło448 kB2015-04-01 10:58
Download this file (20zapyt. ofert. tablica-1.jpg)20zapyt. ofert. tablica-1.jpgTeresa Podsiadło336 kB2015-04-01 10:58

BZP.3810.64.2014.TP - przetarg na dokończenie prac w Obornikach Śl.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego tj. przebudowy obiektu „Leśne” na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego w Placówce Zamiejscowej DCChP w Obornikach Śląskich.

1.2 Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem obiektu ‘Leśne’ na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu   w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich’’.

Zamówienie dofinansowane w ramach naboru numer 15/S/8.1/2010 prowadzonego w trybie systemowym dla Priorytetu VIII „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie)”, Działanie 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (64 informacja o wyb-2.jpg)64 informacja o wyb-2.jpgTeresa Podsiadło239 kB2014-12-04 14:55
Download this file (64 informacja o wyb-1.jpg)64 informacja o wyb-1.jpgTeresa Podsiadło447 kB2014-12-04 14:54
Download this file (zał. nr 5 - cz6- Dodatkowe wytyczne Zamawiającego.zip)zał. nr 5 - cz6- Dodatkowe wytyczne Zamawiającego.zipTeresa Podsiadło31861 kB2014-10-31 15:42
Download this file (7 zał. nr 5 -cz5- Ekspertyza pożarowo-techniczna.zip)7 zał. nr 5 -cz5- Ekspertyza pożarowo-techniczna.zipTeresa Podsiadło727 kB2014-10-31 15:42
Download this file (6 zał. nr 5 -cz4- Pozwolenie na budowę.zip)6 zał. nr 5 -cz4- Pozwolenie na budowę.zipTeresa Podsiadło2463 kB2014-10-31 15:42
Download this file (5 zał. nr 5 - cz3- PFU.zip)5 zał. nr 5 - cz3- PFU.zipTeresa Podsiadło771 kB2014-10-31 15:42
Download this file (4 zał. nr 5- cz.2.2b -Projekt budowlany etap II.zip)4 zał. nr 5- cz.2.2b -Projekt budowlany etap II.zipTeresa Podsiadło191817 kB2014-10-31 15:41
Download this file (3 zał. nr 5 - cz.2.2a -projekty wykonawcze etapu II.zip)3 zał. nr 5 - cz.2.2a -projekty wykonawcze etapu II.zipTeresa Podsiadło80276 kB2014-10-31 15:40
Download this file (2 zał. nr 5 - cz.2.1Dokumentacja I etapu.zip)2 zał. nr 5 - cz.2.1Dokumentacja I etapu.zipTeresa Podsiadło129533 kB2014-10-31 15:38
Download this file (1 zał. nr 5 - cz1- Przedmiary (pomocniczo do wyceny).zip)1 zał. nr 5 - cz1- Przedmiary (pomocniczo do wyceny).zipTeresa Podsiadło1085 kB2014-10-31 15:38
Download this file (64 Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz osób i podmiotów.doc)64 Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz osób i podmiotów.docTeresa Podsiadło112 kB2014-10-31 15:37
Download this file (64 Załącznik nr 3 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.doc)64 Załącznik nr 3 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.docTeresa Podsiadło96 kB2014-10-31 15:37
Download this file (64-wzór umowy załącznik do siwz ( zał. nr 2 do siwz).doc)64-wzór umowy załącznik do siwz ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło482 kB2014-10-31 15:37
Download this file (64 - Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty.doc)64 - Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty.docTeresa Podsiadło111 kB2014-10-31 15:37
Download this file (64 SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)64 SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło539 kB2014-10-31 15:36
Download this file (ogłoszenie o zamówieniu.doc)ogłoszenie o zamówieniu.docTeresa Podsiadło111 kB2014-10-31 15:36

BZP.3810.53.2014.TP - przetarg nieograniczony na dokończenie robót w Obornikach Śląskich.

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego tj. przebudowy obiektu „Leśne” na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego w Placówce Zamiejscowej DCChP w Obornikach Śląskich.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem obiektu ‘Leśne’ na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu   w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich’’.

Zamówienie dofinansowane w ramach naboru numer 15/S/8.1/2010 prowadzonego w trybie systemowym dla Priorytetu VIII „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie)”, Działanie 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (unieważnienie 53.jpg)unieważnienie 53.jpgTeresa Podsiadło301 kB2014-10-06 13:36
Download this file (zał. nr 5 - cz6- Dodatkowe wytyczne Zamawiającego.zip)zał. nr 5 - cz6- Dodatkowe wytyczne Zamawiającego.zipTeresa Podsiadło31861 kB2014-09-17 15:54
Download this file (7 zał. nr 5 -cz5- Ekspertyza pożarowo-techniczna.zip)7 zał. nr 5 -cz5- Ekspertyza pożarowo-techniczna.zipTeresa Podsiadło727 kB2014-09-17 15:54
Download this file (6 zał. nr 5 -cz4- Pozwolenie na budowę.zip)6 zał. nr 5 -cz4- Pozwolenie na budowę.zipTeresa Podsiadło2463 kB2014-09-17 15:54
Download this file (5 zał. nr 5 - cz3- PFU.zip)5 zał. nr 5 - cz3- PFU.zipTeresa Podsiadło771 kB2014-09-17 15:54
Download this file (4 zał. nr 5- cz.2.2b -Projekt budowlany etap II.zip)4 zał. nr 5- cz.2.2b -Projekt budowlany etap II.zipTeresa Podsiadło191817 kB2014-09-17 15:53
Download this file (3 zał. nr 5 - cz.2.2a -projekty wykonawcze etapu II.zip)3 zał. nr 5 - cz.2.2a -projekty wykonawcze etapu II.zipTeresa Podsiadło80276 kB2014-09-17 15:53
Download this file (2 zał. nr 5 - cz.2.1Dokumentacja I etapu.zip)2 zał. nr 5 - cz.2.1Dokumentacja I etapu.zipTeresa Podsiadło129533 kB2014-09-17 15:53
Download this file (1 zał. nr 5 - cz1- Przedmiary (pomocniczo do wyceny).zip)1 zał. nr 5 - cz1- Przedmiary (pomocniczo do wyceny).zipTeresa Podsiadło1085 kB2014-09-17 15:45
Download this file (53 Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz osób i podmiotów.doc)53 Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz osób i podmiotów.docTeresa Podsiadło112 kB2014-09-17 15:45
Download this file (53 Załącznik nr 3 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.doc)53 Załącznik nr 3 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.docTeresa Podsiadło96 kB2014-09-17 15:44
Download this file (53 - Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)53 - Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło469 kB2014-09-17 15:44
Download this file (53 - Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty.doc)53 - Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty.docTeresa Podsiadło109 kB2014-09-17 15:44
Download this file (53 SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)53 SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło498 kB2014-09-17 15:44
Download this file (53oogłoszenie o zamówieniu.docx)53oogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2014-09-17 15:43