BZP.3810.85.2017.KB

 1. dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego (Sala Modrzewiowa) dla DCCHP we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (85-zał.nr 5 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)85-zał.nr 5 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docKatarzyna Bierzyńska42 kB2017-11-17 10:50
Pobierz plik (85-zał.nr 4 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)85-zał.nr 4 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docKatarzyna Bierzyńska40 kB2017-11-17 10:49
Pobierz plik (85-zał.nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)85-zał.nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docKatarzyna Bierzyńska44 kB2017-11-17 10:49
Pobierz plik (85-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór).doc)85-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór).docKatarzyna Bierzyńska96 kB2017-11-17 10:49
Pobierz plik (85-zał.nr 1 do oferty (formularz asort.-cenowy).xls)85-zał.nr 1 do oferty (formularz asort.-cenowy).xlsKatarzyna Bierzyńska39 kB2017-11-17 10:49
Pobierz plik (85-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).doc)85-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).docKatarzyna Bierzyńska57 kB2017-11-17 10:49
Pobierz plik (85-SIWZ.doc)85-SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska208 kB2017-11-17 10:43
Pobierz plik (85-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx)85-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docxKatarzyna Bierzyńska25 kB2017-11-17 10:43

BZP.3810.82.2017.JU.

dostawa pasków do glukometrów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego wraz z bezpłatnym użyczeniem 30 sztuk glukometrów, w terminie 24 miesięcy od dnia   podpisania   umowy, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

UWAGA ZMIANA

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-22, godzina: 11:30,

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (82 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)82 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna25 kB2017-11-17 14:02
Pobierz plik (82 formularz asort.cenowy.xls)82 formularz asort.cenowy.xlsJolanta Uścienna23 kB2017-11-14 14:53
Pobierz plik (82 SIWZ.doc)82 SIWZ.docJolanta Uścienna217 kB2017-11-14 14:53
Pobierz plik (82 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).doc)82 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna59 kB2017-11-14 14:53
Pobierz plik (82 umowa-wzór.doc)82 umowa-wzór.docJolanta Uścienna76 kB2017-11-14 14:53
Pobierz plik (82 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)82 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna45 kB2017-11-14 14:52
Pobierz plik (82 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)82 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna39 kB2017-11-14 14:52
Pobierz plik (82 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)82 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna40 kB2017-11-14 14:52
Pobierz plik (82 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).doc)82 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).docJolanta Uścienna46 kB2017-11-14 14:52
Pobierz plik (82 OGŁOSZENE O ZAMÓWIENIU.doc)82 OGŁOSZENE O ZAMÓWIENIU.docJolanta Uścienna103 kB2017-11-14 14:52

80ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zaprojektowanie i wykonanie: przebudowa pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, w ramach realizacji zadania ,,Usuwanie skutków smogu wpływającego negatywnie na osoby ze schorzeniami płuc poprzez doposażenie i rozbudowę Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu’’.

Termin składania ofert do dnia 24.11.2017 roku do godz. 11.30

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (80 zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.doc)80 zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.docTeresa Podsiadło38 kB2017-11-09 18:38
Pobierz plik (80 zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.doc)80 zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.docTeresa Podsiadło35 kB2017-11-09 18:37
Pobierz plik (WYTYCZNE_INPpdf.pdf)WYTYCZNE_INPpdf.pdfTeresa Podsiadło111 kB2017-11-09 18:36
Pobierz plik (PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DCCHP (INP.0.2).doc)PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DCCHP (INP.0.2).docTeresa Podsiadło474 kB2017-11-09 18:36
Pobierz plik (80-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)80-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-11-09 18:36
Pobierz plik (80_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)80_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docTeresa Podsiadło42 kB2017-11-09 18:36
Pobierz plik (80-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)80-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło44 kB2017-11-09 18:36
Pobierz plik (80-wzór umowy załącznik do siwz ( zał nr 2 do siwz).doc)80-wzór umowy załącznik do siwz ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło487 kB2017-11-09 18:35
Pobierz plik (80-zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)80-zał. nr 1do SIWZ oferta.docTeresa Podsiadło59 kB2017-11-09 18:35
Pobierz plik (80_SIWZ 2017.doc)80_SIWZ 2017.docTeresa Podsiadło270 kB2017-11-09 18:35
Pobierz plik (80- Ogłoszenie nr 614211 o zamóweiniu.docx)80- Ogłoszenie nr 614211 o zamóweiniu.docxTeresa Podsiadło30 kB2017-11-09 18:35

BZP.3810.83.2017.JK-remont Archiwum

Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane polegające na remoncie Archiwum w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (83-odp.na pytania II.pdf)83-odp.na pytania II.pdfKatarzyna Bierzyńska248 kB2017-11-13 12:54
Pobierz plik (83_SIWZ po zmianie II.doc)83_SIWZ po zmianie II.docKatarzyna Bierzyńska251 kB2017-11-09 10:28
Pobierz plik (83-Odp.na pytania.pdf)83-Odp.na pytania.pdfKatarzyna Bierzyńska288 kB2017-11-09 10:28
Pobierz plik (83_SIWZ po zmianie.doc)83_SIWZ po zmianie.docKatarzyna Bierzyńska254 kB2017-11-07 12:20
Pobierz plik (83-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docx)83-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docxKatarzyna Bierzyńska13 kB2017-11-07 12:20
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 608820.doc)Ogłoszenie nr 608820.docJerzy Kachnikiewicz82 kB2017-10-30 07:58
Pobierz plik (Remont archiwum-przedmiar.doc)Remont archiwum-przedmiar.docJerzy Kachnikiewicz221 kB2017-10-30 07:58
Pobierz plik (83 zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.doc)83 zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2017-10-30 07:57
Pobierz plik (83 zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.doc)83 zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.docJerzy Kachnikiewicz35 kB2017-10-30 07:57
Pobierz plik (83_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)83_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz39 kB2017-10-30 07:57
Pobierz plik (83-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)83-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2017-10-30 07:57
Pobierz plik (83-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)83-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz43 kB2017-10-30 07:57
Pobierz plik (83_Zał. nr 2 wzór umowy.doc)83_Zał. nr 2 wzór umowy.docJerzy Kachnikiewicz298 kB2017-10-30 07:57
Pobierz plik (83-zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)83-zał. nr 1do SIWZ oferta.docJerzy Kachnikiewicz61 kB2017-10-30 07:56
Pobierz plik (83_SIWZ .doc)83_SIWZ .docJerzy Kachnikiewicz266 kB2017-10-30 07:56

BZP.3810.81.2017.JK-dostawa sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z listy pakietów dla DCCHP we Wrocławiu   transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (81 wyniki.pdf)81 wyniki.pdfJolanta Uścienna471 kB2017-11-16 11:31
Pobierz plik (81 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)81 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna23 kB2017-11-03 13:06
Pobierz plik (81 odpowiedzi-uzupełnione.pdf)81 odpowiedzi-uzupełnione.pdfJerzy Kachnikiewicz272 kB2017-10-27 12:25
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500050007.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500050007.docJerzy Kachnikiewicz25 kB2017-10-27 09:41
Pobierz plik (81 odpowiedzi.pdf)81 odpowiedzi.pdfJerzy Kachnikiewicz945 kB2017-10-27 09:40
Pobierz plik (81_oferta zał nr 1 do siwz-zmiana.doc)81_oferta zał nr 1 do siwz-zmiana.docJerzy Kachnikiewicz65 kB2017-10-25 10:23
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 606130.doc)Ogłoszenie nr 606130.docJerzy Kachnikiewicz81 kB2017-10-24 11:37
Pobierz plik (81_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)81_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2017-10-24 10:46
Pobierz plik (81_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)81_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2017-10-24 10:46
Pobierz plik (81_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)81_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz43 kB2017-10-24 10:46
Pobierz plik (81_ wzór umowy - ( zał nr 2 do siwz).doc)81_ wzór umowy - ( zał nr 2 do siwz).docJerzy Kachnikiewicz60 kB2017-10-24 10:45
Pobierz plik (81_ formularz zał.nr 1 do oferty.xls)81_ formularz zał.nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz33 kB2017-10-24 10:45
Pobierz plik (81_oferta zał nr 1 do siwz.doc)81_oferta zał nr 1 do siwz.docJerzy Kachnikiewicz63 kB2017-10-24 10:44
Pobierz plik (81-SIWZ.doc)81-SIWZ.docJerzy Kachnikiewicz229 kB2017-10-24 10:44

BZP.3810.77.2017.JU

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków do Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc - Placówka Zamiejscowa w Obornikach Śląskich w dni powszednie oraz świąteczne w okresie 12 miesięcy.

UWAGA !!

ZMAINA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ: 27.10.2017 (godz. i miejsce bz)

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (77 zestawienie ofert z dnia 27.10.2017.doc)77 zestawienie ofert z dnia 27.10.2017.docJolanta Uścienna29 kB2017-10-27 11:44
Pobierz plik (77 odp. na pytania SKAN.pdf)77 odp. na pytania SKAN.pdfJolanta Uścienna308 kB2017-10-24 12:54
Pobierz plik (77 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)77 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-23 13:17
Pobierz plik (77 UMOWA wzór po omyłce pisarskiej.doc)77 UMOWA wzór po omyłce pisarskiej.docJolanta Uścienna95 kB2017-10-19 09:37
Pobierz plik (77 SIWZ .doc)77 SIWZ .docJolanta Uścienna235 kB2017-10-18 09:21
Pobierz plik (77 zał.nr 1 do SIWZ (oferta) .doc)77 zał.nr 1 do SIWZ (oferta) .docJolanta Uścienna65 kB2017-10-18 09:21
Pobierz plik (77 UMOWA zał.nr 2.doc)77 UMOWA zał.nr 2.docJolanta Uścienna95 kB2017-10-18 09:21
Pobierz plik (77 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)77 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna45 kB2017-10-18 09:20
Pobierz plik (77 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)77 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna39 kB2017-10-18 09:20
Pobierz plik (77 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)77 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna40 kB2017-10-18 09:20
Pobierz plik (77 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).doc)77 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).docJolanta Uścienna46 kB2017-10-18 09:20
Pobierz plik (77 zał.nr 7 (protokół zwrotu posiłków).doc)77 zał.nr 7 (protokół zwrotu posiłków).docJolanta Uścienna26 kB2017-10-18 09:20
Pobierz plik (77 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.doc)77 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.docJolanta Uścienna79 kB2017-10-18 09:20

57ogłoszenie o przetargu nieograniczonymy

Zakup łóżek elektrycznych - 3 sztuki

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (57 wyniki postępowania.pdf)57 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło260 kB2017-11-02 13:53
Pobierz plik (57_informacja z otwarcia.doc)57_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz31 kB2017-10-30 11:36
Pobierz plik (57odp. na pyt do siwz.pdf)57odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło1900 kB2017-10-24 12:56
Pobierz plik (57Ogłoszenie nr 500048420-zm. ter. skł. of na 30.10.2017.docx)57Ogłoszenie nr 500048420-zm. ter. skł. of na 30.10.2017.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 12:56
Pobierz plik (57-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- po por. om. pisar.xls)57-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- po por. om. pisar.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-20 14:04
Pobierz plik (57Ogłoszenie nr 500046974zm. ter. sklad ofert na 27.10.docx)57Ogłoszenie nr 500046974zm. ter. sklad ofert na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-20 13:10
Pobierz plik (57_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)57_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-17 13:25
Pobierz plik (57_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)57_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-17 13:24
Pobierz plik (57_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)57_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-17 13:24
Pobierz plik (57 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)57 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-17 13:24
Pobierz plik (57 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)57 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-10-17 13:24
Pobierz plik (57-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)57-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-17 13:24
Pobierz plik (57 łożka elektryczne- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)57 łożka elektryczne- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-17 13:23
Pobierz plik (57 -Ogłoszenie nr 603437o zamówieniu.docx)57 -Ogłoszenie nr 603437o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-17 13:23
Pobierz plik (57Oferta WZÓR zał nr 1.doc)57Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-17 13:23
Pobierz plik (57-SIWZ.doc)57-SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-17 13:23

58ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup łóżka elektrycznego Bariatrycznego - 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (58wyniki postępowania.pdf)58wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło263 kB2017-11-02 13:52
Pobierz plik (58_informacja z otwarcia.doc)58_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz31 kB2017-10-30 11:38
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 500048401zm. term skład ofert na 30.10.2017.docx)Ogłoszenie nr 500048401zm. term skład ofert na 30.10.2017.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 12:45
Pobierz plik (58odp na pyt. do siwz.pdf)58odp na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło1725 kB2017-10-24 12:45
Pobierz plik (58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po popr.om..xls)58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po popr.om..xlsTeresa Podsiadło29 kB2017-10-20 14:06
Pobierz plik (58Ogłoszenie nr 500046982zm.term. skład na 27.10.docx)58Ogłoszenie nr 500046982zm.term. skład na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-20 13:15
Pobierz plik (58_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)58_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-17 13:04
Pobierz plik (58_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)58_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-17 13:04
Pobierz plik (58_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)58_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-17 13:04
Pobierz plik (58 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)58 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-17 13:03
Pobierz plik (58 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)58 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-17 13:03
Pobierz plik (58 łożko bariatryczne - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)58 łożko bariatryczne - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło27 kB2017-10-17 13:03
Pobierz plik (58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)58-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-17 13:03
Pobierz plik (58Oferta WZÓR zał nr 1.doc)58Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-17 13:03
Pobierz plik (58-SIWZ.doc)58-SIWZ.docTeresa Podsiadło231 kB2017-10-17 13:02
Pobierz plik (58Ogłoszenie nr 603403o zamówieniu.docx)58Ogłoszenie nr 603403o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-17 13:02

BZP.3810.78.2017.JU

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu osobowo – dostawczego wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwanie leasingu dla DCcHP we Wrocławiu ul . Grabiszyńska 105, 50-301 Wrocław

uwaga

zmiana terminu skladania i otwarcia ofert na dzień: 26.10.2017 (godz. i miejsce bz.)

zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2: 27.10.2017 (godz. i miejsce bz.)

zmiana terminu składania i otwarcia ofert 3: 31.10.2017 (godz. i miejsce bz.)

zmiana terminu skladania i otwarcia ofert 4: 13.11.2017 (godz. i miejsce bz.)

uwaga !!

zmiana terminu składania i otwarcia ofert 5: 15.11.2017 (godz. i miejsce bz.)

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (78 unieważnienie postepowania.pdf)78 unieważnienie postepowania.pdfJolanta Uścienna267 kB2017-11-16 11:25
Pobierz plik (78 ODPOWIEDZI SKAN z dnia 9.11.17.pdf)78 ODPOWIEDZI SKAN z dnia 9.11.17.pdfJolanta Uścienna2390 kB2017-11-09 13:47
Pobierz plik (78 umowa wzór ZMIANY .doc)78 umowa wzór ZMIANY .docJolanta Uścienna110 kB2017-11-09 13:47
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 5.doc)78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 5.docJolanta Uścienna25 kB2017-11-09 07:17
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 4.doc)78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 4.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-26 11:03
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 3.doc)78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 3.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-24 12:45
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2.doc)78 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-23 13:07
Pobierz plik (OGŁOSZENIE OZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)OGŁOSZENIE OZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna25 kB2017-10-20 15:56
Pobierz plik (78 zal. nr 1 do SIWZ (oferta).doc)78 zal. nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna68 kB2017-10-17 11:16
Pobierz plik (78 umowa wzór .doc)78 umowa wzór .docJolanta Uścienna101 kB2017-10-17 11:16
Pobierz plik (78 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)78 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna44 kB2017-10-17 11:16
Pobierz plik (78 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)78 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna39 kB2017-10-17 11:16
Pobierz plik (78 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)78 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna40 kB2017-10-17 11:16
Pobierz plik (78 zał.nr 6 (PARAMETRY TECHNICZNE).doc)78 zał.nr 6 (PARAMETRY TECHNICZNE).docJolanta Uścienna68 kB2017-10-17 11:16
Pobierz plik (78 SIWZ.docx)78 SIWZ.docxJolanta Uścienna71 kB2017-10-17 11:16
Pobierz plik (78 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc)78 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docJolanta Uścienna216 kB2017-10-17 11:15

61ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup respiratorów przeznaczonych do okresowej i ciągłej     nieinwazyjnej i inwazyjnej wentylacji mechanicznej - 3 sztuki.


Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (61wyniki postępowania.pdf)61wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło276 kB2017-11-02 13:49
Pobierz plik (61-Protokół z otwarcia ofert.docx)61-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska20 kB2017-10-27 11:53
Pobierz plik (61 respiratory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)po por. om..docx)61 respiratory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)po por. om..docxTeresa Podsiadło23 kB2017-10-23 13:09
Pobierz plik (61odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf)61odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło635 kB2017-10-23 13:09
Pobierz plik (61 Ogłoszenie nr 500047697zm. ter. skłąd. ofert na 27.10.docx)61 Ogłoszenie nr 500047697zm. ter. skłąd. ofert na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 13:09
Pobierz plik (61Ogłoszenie nr 500046304- zm. ter. sklad of na 26.10.docx)61Ogłoszenie nr 500046304- zm. ter. sklad of na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 13:50
Pobierz plik (61-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty (2).xls)61-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty (2).xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-16 13:58
Pobierz plik (61Oferta WZÓR zał nr 1.doc)61Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 13:58
Pobierz plik (61 respiratory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)61 respiratory - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło23 kB2017-10-16 13:58
Pobierz plik (61_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)61_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 13:57
Pobierz plik (61_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)61_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-16 13:57
Pobierz plik (61 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)61 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 13:57
Pobierz plik (61_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)61_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 13:57
Pobierz plik (61 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)61 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-16 13:56
Pobierz plik (61-SIWZ.doc)61-SIWZ.docTeresa Podsiadło226 kB2017-10-16 13:56
Pobierz plik (61 Ogłoszenie nr 602646 o zamóweiniu.docx)61 Ogłoszenie nr 602646 o zamóweiniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 13:56

60ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup respiratora z mieszalnikiem gazów – 1szt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (60wyniki postepowania.pdf)60wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło259 kB2017-11-02 13:47
Pobierz plik (60-Protokół z otwarcia ofert.docx)60-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska20 kB2017-10-27 11:40
Pobierz plik (60 odp. na pyt. do siwz.pdf)60 odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło336 kB2017-10-23 12:49
Pobierz plik (60-Ogłoszenie nr 500047666zm. ter. skład na 27.10.docx)60-Ogłoszenie nr 500047666zm. ter. skład na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 12:49
Pobierz plik (60 Ogłoszenie nr 500046299- zm. ter skład. na 26.10.docx)60 Ogłoszenie nr 500046299- zm. ter skład. na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 13:45
Pobierz plik (60 Ogłoszenie nr 500044473sprost..docx)60 Ogłoszenie nr 500044473sprost..docxTeresa Podsiadło14 kB2017-10-17 10:24
Pobierz plik (60_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)60_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 13:46
Pobierz plik (60_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)60_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-16 13:46
Pobierz plik (60_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)60_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 13:46
Pobierz plik (60 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)60 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-16 13:45
Pobierz plik (60 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)60 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 13:45
Pobierz plik (60-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)60-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2017-10-16 13:45
Pobierz plik (60Oferta WZÓR zał nr 1.doc)60Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 13:45
Pobierz plik (60 respirator z mieszalnikiem gazów - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)w.docx)60 respirator z mieszalnikiem gazów - par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)w.docxTeresa Podsiadło22 kB2017-10-16 13:44
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 602655o zamówieniu.docx)Ogłoszenie nr 602655o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 13:43
Pobierz plik (60-SIWZ.doc)60-SIWZ.docTeresa Podsiadło226 kB2017-10-16 13:43

62ogłoszenie o zamówieniu

Zakup respiratora do okresowej i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej - 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (62wyniki postępowania.pdf)62wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło262 kB2017-11-02 13:46
Pobierz plik (62-Protokół z otwarcia ofert.docx)62-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska20 kB2017-10-27 11:47
Pobierz plik (62Ogłoszenie nr 500047686zm. ter skłąd na 27.10.docx)62Ogłoszenie nr 500047686zm. ter skłąd na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 13:00
Pobierz plik (62odp. na pyt. do siwz.pdf)62odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło744 kB2017-10-23 13:00
Pobierz plik (62 Ogłoszenie nr 500046308zm. ter. sk. of na 26.10.docx)62 Ogłoszenie nr 500046308zm. ter. sk. of na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 13:57
Pobierz plik (62 respirator- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty) po popr. om..docx)62 respirator- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty) po popr. om..docxTeresa Podsiadło22 kB2017-10-18 13:42
Pobierz plik (62 Ogłoszenie nr 500044923 o zam. sprost nr 1.docx)62 Ogłoszenie nr 500044923 o zam. sprost nr 1.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-18 07:11
Pobierz plik (62Oferta WZÓR zał nr 1 popor. omyłki.doc)62Oferta WZÓR zał nr 1 popor. omyłki.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-18 07:04
Pobierz plik (62-SIWZ po por. om.doc)62-SIWZ po por. om.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-18 07:04
Pobierz plik (62_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu - popr. Om..doc)62_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu - popr. Om..docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-18 07:03
Pobierz plik (62_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia -popr. OM..doc)62_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia -popr. OM..docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-18 07:03
Pobierz plik (62 umowa - ( zał nr 2 do siwz) popr. om..doc)62 umowa - ( zał nr 2 do siwz) popr. om..docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-18 07:03
Pobierz plik (62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5- pop. om.doc)62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5- pop. om.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-18 07:02
Pobierz plik (62-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)62-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2017-10-16 13:28
Pobierz plik (62 respirator- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)w..docx)62 respirator- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)w..docxTeresa Podsiadło22 kB2017-10-16 13:27
Pobierz plik (62Oferta WZÓR zał nr 1.doc)62Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 13:27
Pobierz plik (62 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)62 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-16 13:27
Pobierz plik (62_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)62_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 13:27
Pobierz plik (62_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)62_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-16 13:27
Pobierz plik (62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)62 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 13:26
Pobierz plik (62_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)62_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 13:26
Pobierz plik (62-SIWZ.doc)62-SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-16 13:26
Pobierz plik (62-Ogłoszenie nr 602623 o zamówieniu.docx)62-Ogłoszenie nr 602623 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 13:26

63ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup kapnografu - 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (63wyniki postepowania.pdf)63wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło256 kB2017-11-03 13:28
Pobierz plik (63-Protokół z otwarcia ofert.docx)63-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska20 kB2017-10-27 11:18
Pobierz plik (63Ogłoszenie nr 500047640 - zm. ter m. skład ofert na 27.10.docx)63Ogłoszenie nr 500047640 - zm. ter m. skład ofert na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 12:33
Pobierz plik (63 odp. na pyt do siwz.pdf)63 odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło338 kB2017-10-23 12:33
Pobierz plik (63Ogłoszenie nr 500046288- zm. ter skła of na 26.10.docx)63Ogłoszenie nr 500046288- zm. ter skła of na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 13:35
Pobierz plik (63 kapnograf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)63 kapnograf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło20 kB2017-10-16 12:23
Pobierz plik (63-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)63-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-16 12:23
Pobierz plik (63 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)63 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-16 12:23
Pobierz plik (63Oferta WZÓR zał nr 1.doc)63Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 12:23
Pobierz plik (63_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)63_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 12:23
Pobierz plik (63_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)63_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-16 12:22
Pobierz plik (63 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)63 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-10-16 12:22
Pobierz plik (63_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)63_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 12:22
Pobierz plik (63 Ogłoszenie nr 602462 o zamówieniu.docx)63 Ogłoszenie nr 602462 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 12:22
Pobierz plik (63-SIWZ.doc)63-SIWZ.docTeresa Podsiadło228 kB2017-10-16 12:22

59ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakupu aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu – typ POLIGRAF - 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (59wyniki postepowania.pdf)59wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło333 kB2017-11-03 13:21
Pobierz plik (59_informacja z otwarcia.doc)59_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz32 kB2017-10-30 11:39
Pobierz plik (59odp. na pyt. do siwz.pdf)59odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło808 kB2017-10-24 11:19
Pobierz plik (59Ogłoszenie nr 500048254zm. ter. skład ofert na 30.10.2017.docx)59Ogłoszenie nr 500048254zm. ter. skład ofert na 30.10.2017.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 11:19
Pobierz plik (59 poligraf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)po zm..docx)59 poligraf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)po zm..docxTeresa Podsiadło23 kB2017-10-24 09:08
Pobierz plik (59-Ogłoszenie nr 500047711zm. ter skąłd of na 27.10.docx)59-Ogłoszenie nr 500047711zm. ter skąłd of na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-23 13:18
Pobierz plik (59-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. om..xls)59-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. om..xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-23 07:14
Pobierz plik (59 Ogłoszenie nr 500046291- zm. ter skład na 26.10.docx)59 Ogłoszenie nr 500046291- zm. ter skład na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 13:40
Pobierz plik (59_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)59_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 12:14
Pobierz plik (59 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)59 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 12:14
Pobierz plik (59_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)59_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-16 12:14
Pobierz plik (59_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)59_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 12:14
Pobierz plik (59 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)59 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-16 12:14
Pobierz plik (59-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)59-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-16 12:13
Pobierz plik (59 poligraf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)59 poligraf- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło22 kB2017-10-16 12:13
Pobierz plik (59Oferta WZÓR zał nr 1.doc)59Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 12:13
Pobierz plik (59-SIWZ.doc)59-SIWZ.docTeresa Podsiadło227 kB2017-10-16 12:13
Pobierz plik (59Ogłoszenie nr 602445 o zamówieniu.docx)59Ogłoszenie nr 602445 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło25 kB2017-10-16 12:13

79ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

Zakup aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu z opcją monitorowania faz snu typ Polisomnograf – 1 sztuka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (79wyniki postepowania.pdf)79wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło269 kB2017-11-02 13:38
Pobierz plik (79_informacja z otwarcia.doc)79_informacja z otwarcia.docJerzy Kachnikiewicz31 kB2017-10-31 11:11
Pobierz plik (79 odp. na pyt do siwz.pdf)79 odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło473 kB2017-10-27 12:45
Pobierz plik (79odp. na pyt. do siwz.pdf)79odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło378 kB2017-10-24 11:46
Pobierz plik (79-Ogłoszenie nr 500048279 zm. ter. skład na 31.10.2017.docx)79-Ogłoszenie nr 500048279 zm. ter. skład na 31.10.2017.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 11:45
Pobierz plik (79 ap. do monitor.- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)PO ZM..docx)79 ap. do monitor.- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty)PO ZM..docxTeresa Podsiadło24 kB2017-10-24 09:07
Pobierz plik (79Ogłoszenie nr 500046990- zm. ter skl. na 30.10.docx)79Ogłoszenie nr 500046990- zm. ter skl. na 30.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-20 13:20
Pobierz plik (79 Ogłoszenie nr 602486 o zamówieniu.docx)79 Ogłoszenie nr 602486 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-20 12:13
Pobierz plik (79Ogłoszenie nr 500046281 zm. ter skład of. na 26.10.docx)79Ogłoszenie nr 500046281 zm. ter skład of. na 26.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 13:28
Pobierz plik (79 ap. do monitor.- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)79 ap. do monitor.- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło23 kB2017-10-16 12:32
Pobierz plik (79 ogłoszenie o zam. nr 500043964sprost..docx)79 ogłoszenie o zam. nr 500043964sprost..docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-16 12:07
Pobierz plik (79_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)79_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 12:02
Pobierz plik (79 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)79 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-16 12:01
Pobierz plik (79-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty (2).xls)79-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty (2).xlsTeresa Podsiadło29 kB2017-10-16 12:01
Pobierz plik (79Oferta WZÓR zał nr 1.doc)79Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 12:01
Pobierz plik (79_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)79_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-16 12:01
Pobierz plik (79 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)79 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2017-10-16 12:00
Pobierz plik (79_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)79_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 12:00
Pobierz plik (79-SIWZ.doc)79-SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-16 11:59

54ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup kardiomonitorów - 4 sztuki wraz ze stacją centralnego nadzoru – 1 szt..

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (54wyniki postępowania.pdf)54wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło262 kB2017-11-02 13:31
Pobierz plik (54-Protokół z otwarcia ofert.docx)54-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska20 kB2017-10-27 11:30
Pobierz plik (54Ogłoszenie nr 500048042-zm. ter. skład ofert na 27.10.docx)54Ogłoszenie nr 500048042-zm. ter. skład ofert na 27.10.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-24 09:13
Pobierz plik (54-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- po por. om.xls)54-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- po por. om.xlsTeresa Podsiadło31 kB2017-10-24 07:23
Pobierz plik (54 odp na pyt. do siwz.pdf)54 odp na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło275 kB2017-10-23 12:21
Pobierz plik (54Ogłoszenie nr 500046269- zm. ter skład ofert na 26.10..docx)54Ogłoszenie nr 500046269- zm. ter skład ofert na 26.10..docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-19 13:21
Pobierz plik (54-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)54-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło31 kB2017-10-16 11:48
Pobierz plik (54- kardiomonitory z Centralą par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)54- kardiomonitory z Centralą par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło28 kB2017-10-16 11:47
Pobierz plik (54Oferta WZÓR zał nr 1.doc)54Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-16 11:47
Pobierz plik (54 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)54 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło69 kB2017-10-16 11:47
Pobierz plik (54_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)54_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-16 11:46
Pobierz plik (54_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)54_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2017-10-16 11:46
Pobierz plik (54_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)54_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-16 11:46
Pobierz plik (54 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)54 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-10-16 11:46
Pobierz plik (54 Ogłoszenie nr 602402 o zamówieniu.docx)54 Ogłoszenie nr 602402 o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło26 kB2017-10-16 11:46
Pobierz plik (54-SIWZ.doc)54-SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2017-10-16 11:45

56ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup nebulizatorów wysokowydajnych - 4 sztuki .

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (56wyniki postępowania.pdf)56wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło277 kB2017-10-26 12:43
Pobierz plik (56-Informacja z otwarcia ofert.docx)56-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło108 kB2017-10-25 09:20
Pobierz plik (56-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- Po por. om. pisar..xls)56-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty- Po por. om. pisar..xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-18 13:58
Pobierz plik (56_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)56_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-13 13:56
Pobierz plik (56 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)56 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-10-13 13:56
Pobierz plik (56_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)56_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-13 13:56
Pobierz plik (56 umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)56 umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło63 kB2017-10-13 13:56
Pobierz plik (56-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)56-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-13 13:55
Pobierz plik (56 nebulizatory wysokowydajne - szt.4 ( zał. nr 2 pamet. tech).docx)56 nebulizatory wysokowydajne - szt.4 ( zał. nr 2 pamet. tech).docxTeresa Podsiadło17 kB2017-10-13 13:55
Pobierz plik (56Oferta WZÓR zał nr 1.doc)56Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-13 13:55
Pobierz plik (56-SIWZ.doc)56-SIWZ.docTeresa Podsiadło208 kB2017-10-13 13:55
Pobierz plik (56Ogłoszenie nr 601794 o zamóweiniu.docx)56Ogłoszenie nr 601794 o zamóweiniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2017-10-13 13:54

55ogłoszenie o przet. nieogr.

Zakup pomp strzykawkowych - 4 sztuki

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (55wyniki postępowania.pdf)55wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło282 kB2017-10-26 12:42
Pobierz plik (55-Informacja z otwarcia ofert.docx)55-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło108 kB2017-10-23 13:33
Pobierz plik (55Ogłoszenie nr 500043430 o zm. ogł..docx)55Ogłoszenie nr 500043430 o zm. ogł..docxTeresa Podsiadło16 kB2017-10-13 14:23
Pobierz plik (55_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).doc)55_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 6 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2017-10-13 08:03
Pobierz plik (55umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)55umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2017-10-12 13:55
Pobierz plik (55-SIWZ.doc)55-SIWZ.docTeresa Podsiadło230 kB2017-10-12 13:55
Pobierz plik (55Oferta WZÓR zał nr 1.doc)55Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-12 13:55
Pobierz plik (55-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)55-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2017-10-12 13:55
Pobierz plik (55_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)55_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-10-12 13:54
Pobierz plik (55_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)55_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-10-12 13:54
Pobierz plik (55 pompy strzykawkowe - parametry tech. ( zał nr 2 do oferty).docx)55 pompy strzykawkowe - parametry tech. ( zał nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło21 kB2017-10-12 13:54
Pobierz plik (55 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)55 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-10-12 13:54
Pobierz plik (55 Ogłoszenie nr 601583 o zamoweiniu.docx)55 Ogłoszenie nr 601583 o zamoweiniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2017-10-12 13:54

75ogłoszenie o zamówieniu

zakup wideobronchoskopu ultrasonograficznego - 1 sztuka

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.09.2017 r.
 2. termin składania ofert do dnia 16.10.2017 roku do godziny 12.00
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (75 wyniki postepowania.pdf)75 wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło312 kB2017-10-20 12:05
Pobierz plik (75-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)75-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxJolanta Uścienna107 kB2017-10-16 10:26
Pobierz plik (75 odp. na pyt do SIWZ.pdf)75 odp. na pyt do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło362 kB2017-10-09 09:56
Pobierz plik (75umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)75umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-10-04 09:34
Pobierz plik (75oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)75oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-10-04 09:33
Pobierz plik (75-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)75-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-10-04 09:33
Pobierz plik (75Oferta WZÓR zał nr 1.doc)75Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-10-04 09:33
Pobierz plik (75- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)75- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-10-04 09:33
Pobierz plik (75 JEDZ zał nr 3.doc)75 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-10-04 09:33
Pobierz plik (75 2017-OJS190-388692-ogłoszenie o zamów.opublikowane.pdf)75 2017-OJS190-388692-ogłoszenie o zamów.opublikowane.pdfTeresa Podsiadło121 kB2017-10-04 09:32
Pobierz plik (75 EBUS 2017 par tech (zał nr 2 do oferty).xls)75 EBUS 2017 par tech (zał nr 2 do oferty).xlsTeresa Podsiadło27 kB2017-10-04 09:32
Pobierz plik (75-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)75-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-10-04 09:32
Pobierz plik (75-SIWZ.doc)75-SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2017-10-04 09:32

BZP.3810.67.2017.KB

 1. świadczenie usług sprzątania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego i pod jego nadzorem w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (67-Protokół z otwarcia ofert.docx)67-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska21 kB2017-10-31 12:07
Pobierz plik (67-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZMIANA TERMINU VI.docx)67-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZMIANA TERMINU VI.docxKatarzyna Bierzyńska13 kB2017-10-25 10:51
Pobierz plik (67-zał.nr 11 do SIWZ po zmianie.doc)67-zał.nr 11 do SIWZ po zmianie.docKatarzyna Bierzyńska27 kB2017-10-25 10:49
Pobierz plik (67-zał.nr 10 do SIWZ po zmianie.doc)67-zał.nr 10 do SIWZ po zmianie.docKatarzyna Bierzyńska44 kB2017-10-25 10:48
Pobierz plik (67-zał.nr 9 do SIWZ po zmianie.doc)67-zał.nr 9 do SIWZ po zmianie.docKatarzyna Bierzyńska24 kB2017-10-25 10:48
Pobierz plik (67-zał.nr 8 do SIWZ po zmianie.doc)67-zał.nr 8 do SIWZ po zmianie.docKatarzyna Bierzyńska24 kB2017-10-25 10:48
Pobierz plik (67-zał.nr 7 do SIWZ po omyłce pis..docx)67-zał.nr 7 do SIWZ po omyłce pis..docxKatarzyna Bierzyńska59 kB2017-10-25 10:48
Pobierz plik (67-zał.nr 6 do SIWZ po omyłce pis..docx)67-zał.nr 6 do SIWZ po omyłce pis..docxKatarzyna Bierzyńska56 kB2017-10-25 10:47
Pobierz plik (67-zał. nr 13 do SIWZ pomyłce pis..docx)67-zał. nr 13 do SIWZ pomyłce pis..docxKatarzyna Bierzyńska19 kB2017-10-25 10:47
Pobierz plik (67-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór) po zmianie II.doc)67-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór) po zmianie II.docKatarzyna Bierzyńska89 kB2017-10-25 10:47
Pobierz plik (67-SIWZ po zmianie II.doc)67-SIWZ po zmianie II.docKatarzyna Bierzyńska243 kB2017-10-25 10:46
Pobierz plik (67-zdjęcia pomieszczeń.zip)67-zdjęcia pomieszczeń.zipKatarzyna Bierzyńska9436 kB2017-10-25 10:46
Pobierz plik (67-dp.na pytania.pdf)67-dp.na pytania.pdfKatarzyna Bierzyńska10073 kB2017-10-25 10:46
Pobierz plik (67-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZMIANA TERMINU.docx)67-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZMIANA TERMINU.docxKatarzyna Bierzyńska13 kB2017-10-24 10:42
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 500045179 zmiana terminu 2.doc)Ogłoszenie nr 500045179 zmiana terminu 2.docJerzy Kachnikiewicz25 kB2017-10-18 09:48
Pobierz plik (67SIWZ po zmianie treści oraz zmianie ter. skład ofert.pdf)67SIWZ po zmianie treści oraz zmianie ter. skład ofert.pdfTeresa Podsiadło11094 kB2017-10-06 11:14
Pobierz plik (67 odp. na odwołanie.pdf)67 odp. na odwołanie.pdfTeresa Podsiadło490 kB2017-10-06 11:14
Pobierz plik (67 wezwanie wyk do przystap. do post. odwoław..pdf)67 wezwanie wyk do przystap. do post. odwoław..pdfTeresa Podsiadło247 kB2017-10-06 11:14
Pobierz plik (67 -Ogłoszenie nr 500039300 ogł. o zam. zm. ter. skąłd ofert.docx)67 -Ogłoszenie nr 500039300 ogł. o zam. zm. ter. skąłd ofert.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-06 08:56
Pobierz plik (67 odwołanie BZP 3810 67 2017 KB - informacja o wniesionym odwołaniu.pdf)67 odwołanie BZP 3810 67 2017 KB - informacja o wniesionym odwołaniu.pdfTeresa Podsiadło2430 kB2017-10-04 12:47
Pobierz plik (67-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór) po por. omyłki pisar. brak przejecia prac..doc)67-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór) po por. omyłki pisar. brak przejecia prac..docTeresa Podsiadło85 kB2017-10-04 08:50
Pobierz plik (67 Ogłoszenie nr 500037863 zmiana terminu skladania ofert.docx)67 Ogłoszenie nr 500037863 zmiana terminu skladania ofert.docxTeresa Podsiadło11 kB2017-10-04 08:29
Pobierz plik (67-zał. nr 13 do SIWZ.docx)67-zał. nr 13 do SIWZ.docxKatarzyna Bierzyńska26 kB2017-09-29 11:51
Pobierz plik (67-zał. nr 12 do SIWZ.doc)67-zał. nr 12 do SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska67 kB2017-09-29 11:51
Pobierz plik (67-zał. nr 11 do SIWZ.doc)67-zał. nr 11 do SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska25 kB2017-09-29 11:51
Pobierz plik (67-zał. nr 10 do SIWZ.docx)67-zał. nr 10 do SIWZ.docxKatarzyna Bierzyńska24 kB2017-09-29 11:51
Pobierz plik (67-zał.nr 9 do SIWZ.doc)67-zał.nr 9 do SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska23 kB2017-09-29 11:50
Pobierz plik (67-zał.nr 8 do SIWZ.doc)67-zał.nr 8 do SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska24 kB2017-09-29 11:50
Pobierz plik (67-zał.nr 7 do SIWZ.docx)67-zał.nr 7 do SIWZ.docxKatarzyna Bierzyńska59 kB2017-09-29 11:50
Pobierz plik (67-zał.nr 6 do SIWZ.docx)67-zał.nr 6 do SIWZ.docxKatarzyna Bierzyńska56 kB2017-09-29 11:50
Pobierz plik (67-zał.nr 5 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)67-zał.nr 5 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docKatarzyna Bierzyńska41 kB2017-09-29 11:50
Pobierz plik (67-zał.nr 4 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)67-zał.nr 4 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docKatarzyna Bierzyńska40 kB2017-09-29 11:50
Pobierz plik (67-zał.nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)67-zał.nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docKatarzyna Bierzyńska44 kB2017-09-29 11:50
Pobierz plik (67-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór).doc)67-zał.nr 2 do SIWZ (umowa-wzór).docKatarzyna Bierzyńska85 kB2017-09-29 11:50
Pobierz plik (67-zał. nr 1do SIWZ (oferta).doc)67-zał. nr 1do SIWZ (oferta).docKatarzyna Bierzyńska59 kB2017-09-29 11:49
Pobierz plik (67-SIWZ.doc)67-SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska241 kB2017-09-29 11:49
Pobierz plik (67-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx)67-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docxKatarzyna Bierzyńska28 kB2017-09-29 11:49

71ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa i wdrożenie e-usług dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu z listy pakietów,   w ramach projektu Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 – Rozwój i optymalizacja systemów i zasobów informatycznych na potrzeby e-usług medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.02.01.01-02-0057/16-00.

 1. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 odrębne pakiety przedmiotu zamówienia:
  • Pakiet nr 1 składający się z:
 1. „e-Usługa – Chmura danych obrazowych DICOM”,
 2. „e-Usługa – Digitalizacja i udostępnianie wyników badań z urządzeń medycznych”,
 3. „e-Usługa – Teleradiologii”,
 • Pakiet nr 2 „e-Usługa – Przetwarzania głosu na elementy elektronicznej dokumentacji medycznej”.
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ( numer referencyjny 2017-134615) w dniu 28.09.2017 r.2017. Opublikowany  w dniu 03.10.2017- S 189-387166
  2. termin składania ofert do dnia 09.11.2017 roku do godziny 09.30
  3. termin składania ofert do dnia 21.11.2017 roku do godziny 09.30
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (71 2017-OJS209-434385-pl - ogl. o zm. ogł. opublikowane w Dz.U..pdf)71 2017-OJS209-434385-pl - ogl. o zm. ogł. opublikowane w Dz.U..pdfTeresa Podsiadło103 kB2017-11-02 08:59
Pobierz plik (71_sprostowanie.pdf)71_sprostowanie.pdfJerzy Kachnikiewicz445 kB2017-10-30 10:47
Pobierz plik (71 ogłoszenie o zm. ogł. popr. w sekcji II. 2.14.pdf)71 ogłoszenie o zm. ogł. popr. w sekcji II. 2.14.pdfTeresa Podsiadło100 kB2017-10-27 15:07
Pobierz plik (71 ogł. o zam.zm.-ter. skład na 21.11.2017 - przesłane do publika.pdf)71 ogł. o zam.zm.-ter. skład na 21.11.2017 - przesłane do publika.pdfTeresa Podsiadło72 kB2017-10-27 14:31
Pobierz plik (71umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 usługi Po ZM..doc)71umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 usługi Po ZM..docTeresa Podsiadło1396 kB2017-10-27 14:28
Pobierz plik (71Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zm.  po popr. om. w pkt. VIII oraz po zm. terminu na 21.11.doc)71Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zm. po popr. om. w pkt. VIII oraz po zm. terminu na 21.11.docTeresa Podsiadło629 kB2017-10-27 14:28
Pobierz plik (71 odpow. na pyt do SIWZ.pdf)71 odpow. na pyt do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło6171 kB2017-10-27 14:28
Pobierz plik (71 sprost. ogło o zam.- uzupeł. opublikowane nr 4.pdf)71 sprost. ogło o zam.- uzupeł. opublikowane nr 4.pdfTeresa Podsiadło97 kB2017-10-16 08:22
Pobierz plik (71Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po por. om. pisar.VIII B.doc)71Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po por. om. pisar.VIII B.docTeresa Podsiadło627 kB2017-10-12 09:24
Pobierz plik (71 ogł. o zam. uzupeł nr 4- przesl. do pub..pdf)71 ogł. o zam. uzupeł nr 4- przesl. do pub..pdfTeresa Podsiadło90 kB2017-10-12 09:19
Pobierz plik (71 ogł. o zm. ogł. uzpeł. nr 2 opublikowane.pdf)71 ogł. o zm. ogł. uzpeł. nr 2 opublikowane.pdfTeresa Podsiadło76 kB2017-10-12 08:26
Pobierz plik (71 ogł. o zam. sprost. nr 3 - uzupeł ogł przesłane do publik.pdf)71 ogł. o zam. sprost. nr 3 - uzupeł ogł przesłane do publik.pdfTeresa Podsiadło77 kB2017-10-12 08:18
Pobierz plik (71zm. ogoł. ozam. uzpeł nr 2.pdf)71zm. ogoł. ozam. uzpeł nr 2.pdfTeresa Podsiadło78 kB2017-10-05 14:30
Pobierz plik (71JEDZ zał nr 3 po por. omyłki na str13 i 14 p.6.doc)71JEDZ zał nr 3 po por. omyłki na str13 i 14 p.6.docTeresa Podsiadło493 kB2017-10-04 13:53
Pobierz plik (71 2017-OJS190-389805- sprost. do ogł. nr 1 opublikowane.pdf)71 2017-OJS190-389805- sprost. do ogł. nr 1 opublikowane.pdfTeresa Podsiadło84 kB2017-10-04 09:30
Pobierz plik (71notice-1 sprost. ogł. o zamowieniu przesłane do Dz.U.Ue.pdf)71notice-1 sprost. ogł. o zamowieniu przesłane do Dz.U.Ue.pdfTeresa Podsiadło85 kB2017-10-03 12:24
Pobierz plik (71 ENOTICES_dcchp_bzp-2017-134615- przesłane do Dz.U.E.pdf)71 ENOTICES_dcchp_bzp-2017-134615- przesłane do Dz.U.E.pdfTeresa Podsiadło166 kB2017-10-03 12:08
Pobierz plik (71- 2017-OJS189-387166-pl ogłoszenie o zamówieniu.pdf)71- 2017-OJS189-387166-pl ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło170 kB2017-10-03 12:07
Pobierz plik (71Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)71Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło626 kB2017-10-03 12:07
Pobierz plik (71JEDZ zał nr 3.doc)71JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło493 kB2017-10-03 11:56
Pobierz plik (71- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)71- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-10-03 11:56
Pobierz plik (71 - opis przedmiotu zamowienia OPZ - zał. 1a do SIWZ.docx)71 - opis przedmiotu zamowienia OPZ - zał. 1a do SIWZ.docxTeresa Podsiadło560 kB2017-10-03 11:55
Pobierz plik (71umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 usługi.doc)71umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 usługi.docTeresa Podsiadło1395 kB2017-10-03 11:55
Pobierz plik (71 e-usługi - Parametry tech - Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty).docx)71 e-usługi - Parametry tech - Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło402 kB2017-10-03 11:54
Pobierz plik (71 e-usługi - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty).docx)71 e-usługi - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty).docxTeresa Podsiadło323 kB2017-10-03 11:54
Pobierz plik (71Oferta WZÓR zał nr 1.doc)71Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło365 kB2017-10-03 11:54
Pobierz plik (71 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)71 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło342 kB2017-10-03 11:54
Pobierz plik (71-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)71-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło322 kB2017-10-03 11:53

70 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa produktu leczniczego o nazwie międzynarodowej PIRFENIDON w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (70 wyniki postępowania.pdf)70 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło285 kB2017-10-02 12:44
Pobierz plik (70_informacja z otwarcia ofert - zestawienie.doc)70_informacja z otwarcia ofert - zestawienie.docTeresa Podsiadło32 kB2017-09-25 13:20
Pobierz plik (70-SIWZ po popr. om. - param. tech. ( wykresl).doc)70-SIWZ po popr. om. - param. tech. ( wykresl).docTeresa Podsiadło205 kB2017-09-19 11:57
Pobierz plik (70 Ogłoszenie o zamówieniu nr 588663.docx)70 Ogłoszenie o zamówieniu nr 588663.docxTeresa Podsiadło24 kB2017-09-15 09:16
Pobierz plik (70-wzór umowy ( zał. nr 2).doc)70-wzór umowy ( zał. nr 2).docTeresa Podsiadło59 kB2017-09-15 09:16
Pobierz plik (70oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)70oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-09-15 09:15
Pobierz plik (70_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)70_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-09-15 09:15
Pobierz plik (70_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)70_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-09-15 09:15
Pobierz plik (70-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)70-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-09-15 09:15
Pobierz plik (70 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsx)70 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsxTeresa Podsiadło16 kB2017-09-15 09:15
Pobierz plik (70-SIWZ.doc)70-SIWZ.docTeresa Podsiadło205 kB2017-09-15 09:14

33ogłoszenie o prztargu nieograniczonym

dostawa , konfiguracja, wdrożenie infrastruktury informatycznej   na potrzeby e – usług wraz z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu dostarczanych rozwiązań wirtualizacyjnych i serwerowych z listy pakietów,   w ramach projektu Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 – Rozwój i optymalizacja systemów i zasobów informatycznych na potrzeby e-usług medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.02.01.01-02-0057/16-00.

2.Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 odrębne części przedmiotu zamówienia:

 • Pakiet nr 1 „Infrastruktura serwerowa na potrzeby e-Usług - - System uwierzytelniania i autoryzacji pracowników w systemach informatycznych - Szkolenia”
 • Pakiet nr 2 „Infrastruktura sieciowa na potrzeby e-Usług”,
 • Pakiet nr 3 „Laptopy na potrzeby e-usług”,
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ( numer referencyjny 2017-119683) w dniu 30.08.2017 r.
  2. termin składania ofert do dnia 11.10.2017 roku do godziny 11.30
  3. zmiana terminu składania ofert do dnia 13.10.2017 do godziny09:30.
  4. zmiana terminu składania ofert do dnia 25.10.2017 do godziny 09:30.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (33informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)33informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfTeresa Podsiadło909 kB2017-11-16 13:37
Pobierz plik (33-informacja z publicznego otwarcia ofert w dn. 25.10.2017 - zestawienie po pr. om. pisar w pak. 2 pk.4 ok. gwar.docx)33-informacja z publicznego otwarcia ofert w dn. 25.10.2017 - zestawienie po pr. om. pisar w pak. 2 pk.4 ok. gwar.docxTeresa Podsiadło416 kB2017-10-27 13:22
Pobierz plik (33-informacja z publicznego otwarcia ofert w dn. 25.10.2017 - zestawienie po pr. om. pisar w pak. 2.docx)33-informacja z publicznego otwarcia ofert w dn. 25.10.2017 - zestawienie po pr. om. pisar w pak. 2.docxTeresa Podsiadło416 kB2017-10-26 08:44
Pobierz plik (33informacja z publicznego otwarcia ofert z dn.25.10.2017.pdf)33informacja z publicznego otwarcia ofert z dn.25.10.2017.pdfTeresa Podsiadło742 kB2017-10-25 12:42
Pobierz plik (33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zm. ter. skład. ofert na 25.10.2017 i pop. om, pisar. VIII B pkt.4.doc)33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zm. ter. skład. ofert na 25.10.2017 i pop. om, pisar. VIII B pkt.4.docTeresa Podsiadło607 kB2017-10-12 09:29
Pobierz plik (33ogł. o zm. ter na 25.10.2017 opublik.pdf)33ogł. o zm. ter na 25.10.2017 opublik.pdfTeresa Podsiadło83 kB2017-10-12 08:03
Pobierz plik (33ogłoszenie o zam. - zmiana ter. sklad ofert na 25.10..pdf)33ogłoszenie o zam. - zmiana ter. sklad ofert na 25.10..pdfTeresa Podsiadło84 kB2017-10-09 12:38
Pobierz plik (33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zm. ter. skład. ofert na 25.10.2017.doc)33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zm. ter. skład. ofert na 25.10.2017.docTeresa Podsiadło607 kB2017-10-09 12:38
Pobierz plik (33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do of.) popr. om. poz.3.2. pkt.11 - pak. 1 oraz pk.9-p.1 i p.7-p.2 z dnia 9.10.2017.docx)33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do of.) popr. om. poz.3.2. pkt.11 - pak. 1 oraz pk.9-p.1 i p.7-p.2 z dnia 9.10.2017.docxTeresa Podsiadło410 kB2017-10-09 12:38
Pobierz plik (33- opis przedmiotu zamow ( param. techn- zał. nr 1 a do SIWZ) po por. omyłki w poz.3.2. ppkt 11 - pakiet 1.docx)33- opis przedmiotu zamow ( param. techn- zał. nr 1 a do SIWZ) po por. omyłki w poz.3.2. ppkt 11 - pakiet 1.docxTeresa Podsiadło559 kB2017-10-09 12:37
Pobierz plik (33 - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ) pakiety 1-3 pon por. om. ( uzpeł nr zał w druku - termin dostawy..dni i gwar).docx)33 - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ) pakiety 1-3 pon por. om. ( uzpeł nr zał w druku - termin dostawy..dni i gwar).docxTeresa Podsiadło332 kB2017-10-09 12:37
Pobierz plik (33- 2017-OJS186-380803-pl opublik w Dz.UE. sprst. do ogł. nr 6 zm. ter. skład of. nas 13.10.pdf)33- 2017-OJS186-380803-pl opublik w Dz.UE. sprst. do ogł. nr 6 zm. ter. skład of. nas 13.10.pdfTeresa Podsiadło68 kB2017-10-04 11:38
Pobierz plik (33- 2017-OJS170-348614-pl opublik w Dz.UE. sprost. nr 5 do ogł. o zam..pdf)33- 2017-OJS170-348614-pl opublik w Dz.UE. sprost. nr 5 do ogł. o zam..pdfTeresa Podsiadło115 kB2017-10-04 11:38
Pobierz plik (33- 2017-OJS169-346899-pl .opublik. w Dz.U.E sprost. nr 4 do ogł. o zam..pdf)33- 2017-OJS169-346899-pl .opublik. w Dz.U.E sprost. nr 4 do ogł. o zam..pdfTeresa Podsiadło72 kB2017-10-04 11:37
Pobierz plik (33- 2017-OJS169-346906 sprost. ogł. nr 2 opublikow. w Dz.UE.pdf)33- 2017-OJS169-346906 sprost. ogł. nr 2 opublikow. w Dz.UE.pdfTeresa Podsiadło124 kB2017-10-04 11:37
Pobierz plik (33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty) po popraw. omyłki ( uzpeł nr zal. w druku).docx)33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty) po popraw. omyłki ( uzpeł nr zal. w druku).docxTeresa Podsiadło447 kB2017-09-27 09:19
Pobierz plik (33 - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ) pakiety 1-3 pon por. om. ( uzpeł nr zał w druku).docx)33 - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ) pakiety 1-3 pon por. om. ( uzpeł nr zał w druku).docxTeresa Podsiadło328 kB2017-09-27 09:19
Pobierz plik (33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zm. ter. skład. ofert.doc)33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zm. ter. skład. ofert.docTeresa Podsiadło605 kB2017-09-25 15:49
Pobierz plik (33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty) po popraw. omyłki.docx)33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty) po popraw. omyłki.docxTeresa Podsiadło447 kB2017-09-25 15:48
Pobierz plik (33- opis przedmiotu zamow ( param. techn- zał. nr 1 a do SIWZ) po por. omyłki i po odp. na pyt..docx)33- opis przedmiotu zamow ( param. techn- zał. nr 1 a do SIWZ) po por. omyłki i po odp. na pyt..docxTeresa Podsiadło558 kB2017-09-25 15:48
Pobierz plik (33 umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 dostawa sprzetu po por. omyłki pisar. i odp. na pyt.doc)33 umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 dostawa sprzetu po por. omyłki pisar. i odp. na pyt.docTeresa Podsiadło1405 kB2017-09-25 15:48
Pobierz plik (33 ogł. o zam. zm. terminu skład ofert na dn. 13.10.2017.pdf)33 ogł. o zam. zm. terminu skład ofert na dn. 13.10.2017.pdfTeresa Podsiadło71 kB2017-09-25 15:47
Pobierz plik (33odp. na pyt. do SIWZ oraz zm. ter. sklad. ofert.pdf)33odp. na pyt. do SIWZ oraz zm. ter. sklad. ofert.pdfTeresa Podsiadło2917 kB2017-09-25 15:46
Pobierz plik (33ogł. o zam. sprost. 5.pdf)33ogł. o zam. sprost. 5.pdfTeresa Podsiadło112 kB2017-09-01 14:14
Pobierz plik (33ogł. o zam. -sprost. 4.pdf)33ogł. o zam. -sprost. 4.pdfTeresa Podsiadło72 kB2017-09-01 14:10
Pobierz plik (33 ogł. o zam. sprost. 3.pdf)33 ogł. o zam. sprost. 3.pdfTeresa Podsiadło75 kB2017-09-01 14:10
Pobierz plik (33 oogł. o zam. - sprost.2.pdf)33 oogł. o zam. - sprost.2.pdfTeresa Podsiadło121 kB2017-09-01 14:09
Pobierz plik (33ogłoszenie o zamowieniu - sprost.1.pdf)33ogłoszenie o zamowieniu - sprost.1.pdfTeresa Podsiadło143 kB2017-09-01 14:09
Pobierz plik (33 ogłoszenie o zamóweiniu przesłane do DZ.U .UE.pdf)33 ogłoszenie o zamóweiniu przesłane do DZ.U .UE.pdfTeresa Podsiadło171 kB2017-09-01 14:09
Pobierz plik (33ogłoszenie o Zamow. opublikowane -2017-OJS167-343384-pl.pdf)33ogłoszenie o Zamow. opublikowane -2017-OJS167-343384-pl.pdfTeresa Podsiadło206 kB2017-09-01 14:09
Pobierz plik (33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło604 kB2017-09-01 14:09
Pobierz plik (33 - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ) pakiety 1-3.docx)33 - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ) pakiety 1-3.docxTeresa Podsiadło328 kB2017-09-01 14:06
Pobierz plik (33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty).docx)33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło445 kB2017-09-01 14:06
Pobierz plik (33- opis przedmiotu zamow ( param. techn- zał. nr 1 a do SIWZ).docx)33- opis przedmiotu zamow ( param. techn- zał. nr 1 a do SIWZ).docxTeresa Podsiadło557 kB2017-09-01 14:06
Pobierz plik (33Oferta WZÓR zał nr 1.doc)33Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło365 kB2017-09-01 14:05
Pobierz plik (33 umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 dostawa sprzetu.doc)33 umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 dostawa sprzetu.docTeresa Podsiadło1407 kB2017-09-01 14:05
Pobierz plik (33- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)33- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-09-01 14:05
Pobierz plik (33JEDZ zał nr 3.doc)33JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło494 kB2017-09-01 14:05
Pobierz plik (33 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)33 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło342 kB2017-09-01 14:04
Pobierz plik (33-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)33-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło322 kB2017-09-01 14:04

BZP.3810.47.2017.JU

dostawa artykułów spożywczych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 18 miesięcy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (47 WYNIKI.pdf)47 WYNIKI.pdfJolanta Uścienna423 kB2017-08-10 12:28
Pobierz plik (47 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)47 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna22 kB2017-08-08 14:54
Pobierz plik (47 Odpowiedzi na pytania z dnia 1.08.2017.pdf)47 Odpowiedzi na pytania z dnia 1.08.2017.pdfJolanta Uścienna293 kB2017-08-01 13:28
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.doc)OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.docJolanta Uścienna98 kB2017-07-31 15:05
Pobierz plik (47 siwz.doc)47 siwz.docJolanta Uścienna189 kB2017-07-31 14:30
Pobierz plik (47 Zał. asortymentowo-cenowy.xls)47 Zał. asortymentowo-cenowy.xlsJolanta Uścienna34 kB2017-07-31 14:29
Pobierz plik (47 zał.nr 1 do SIWZ (oferta) .doc)47 zał.nr 1 do SIWZ (oferta) .docJolanta Uścienna59 kB2017-07-31 14:29
Pobierz plik (47 umowa sypkie.doc)47 umowa sypkie.docJolanta Uścienna61 kB2017-07-31 14:29
Pobierz plik (47 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)47 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna45 kB2017-07-31 14:29
Pobierz plik (47 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)47 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna38 kB2017-07-31 14:29
Pobierz plik (47 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)47 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna39 kB2017-07-31 14:29

39ogłoszenie o zamóweiniu

 1. dostawa produktów leczniczych z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt .
 2. termin składania ofert do dnia 17.07.2017 do godz. 11.30

Zmiana terminu składania ofert na dzień 20.07.2017 r. do godz.11:30.

Proszę aby Wykonawcy pobierali i wypełniali formularz asortymenowo-cenowy z dopiskiem ,,po zmianie''.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (39 ZESTAWIENIE OFERT strona-punktacja.xls)39 ZESTAWIENIE OFERT strona-punktacja.xlsJerzy Kachnikiewicz48 kB2017-08-03 07:54
Pobierz plik (39_wyniki.pdf)39_wyniki.pdfJerzy Kachnikiewicz1052 kB2017-08-03 07:54
Pobierz plik (39 ZESTAWIENIE OFERT strona.xls)39 ZESTAWIENIE OFERT strona.xlsJerzy Kachnikiewicz45 kB2017-07-25 08:14
Pobierz plik (39-odp.na pytania II.pdf)39-odp.na pytania II.pdfKatarzyna Bierzyńska268 kB2017-07-14 10:33
Pobierz plik (39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy PO ZMIANIE.xlsx)39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy PO ZMIANIE.xlsxKatarzyna Bierzyńska46 kB2017-07-13 08:29
Pobierz plik (39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANIE.doc)39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANIE.docKatarzyna Bierzyńska57 kB2017-07-13 08:29
Pobierz plik (39-odpowiedzi na pytania.pdf)39-odpowiedzi na pytania.pdfKatarzyna Bierzyńska1305 kB2017-07-13 08:28
Pobierz plik (39-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx)39-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docxKatarzyna Bierzyńska13 kB2017-07-13 07:07
Pobierz plik (39oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)39oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-07-07 14:05
Pobierz plik (39_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)39_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-07-07 14:05
Pobierz plik (39_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)39_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-07-07 14:05
Pobierz plik (39-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)39-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-07-07 14:05
Pobierz plik (39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsx)39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsxTeresa Podsiadło46 kB2017-07-07 14:04
Pobierz plik (39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło57 kB2017-07-07 14:04
Pobierz plik (39 ogłoszenie o zamówieniu.docx)39 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło36 kB2017-07-07 14:04
Pobierz plik (39-SIWZ.doc)39-SIWZ.docTeresa Podsiadło205 kB2017-07-07 14:04

BZP.3810.37.2017.JU

dostawa rękawic w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

 

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.07.2017

(godz. i miejsce b/z)

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (37 WYNIKI.pdf)37 WYNIKI.pdfJolanta Uścienna577 kB2017-08-10 13:59
Pobierz plik (37 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)37 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna23 kB2017-07-14 14:56
Pobierz plik (37 ODPOWIEDZI Z DNIA 11.07.17.pdf)37 ODPOWIEDZI Z DNIA 11.07.17.pdfJolanta Uścienna1824 kB2017-07-11 11:52
Pobierz plik (37 SIWZ - PO ZMIANACH.doc)37 SIWZ - PO ZMIANACH.docJolanta Uścienna216 kB2017-07-11 11:52
Pobierz plik (37 formularz as. cenowy PO ZMIANACH.xls)37 formularz as. cenowy PO ZMIANACH.xlsJolanta Uścienna60 kB2017-07-11 11:52
Pobierz plik (37 zał.nr 2 UMOWA-zmiany.doc)37 zał.nr 2 UMOWA-zmiany.docJolanta Uścienna70 kB2017-07-11 11:51
Pobierz plik (37 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)37 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna25 kB2017-07-10 12:36
Pobierz plik (37 SIWZ.doc)37 SIWZ.docJolanta Uścienna216 kB2017-07-05 10:57
Pobierz plik (37 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).doc)37 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna59 kB2017-07-05 10:57
Pobierz plik (37 formularz asortymentowo - cenowy.xls)37 formularz asortymentowo - cenowy.xlsJolanta Uścienna60 kB2017-07-05 10:57
Pobierz plik (37 zał.nr 2 UMOWA-wzór.doc)37 zał.nr 2 UMOWA-wzór.docJolanta Uścienna70 kB2017-07-05 10:57
Pobierz plik (37 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)37 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna44 kB2017-07-05 10:57
Pobierz plik (37 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)37 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna39 kB2017-07-05 10:56
Pobierz plik (37 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)37 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna40 kB2017-07-05 10:56
Pobierz plik (37 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).doc)37 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).docJolanta Uścienna46 kB2017-07-05 10:56
Pobierz plik (37 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.doc)37 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.docJolanta Uścienna146 kB2017-07-05 10:56

26ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup toru wizyjnego- 1 sztuka.

   

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 19.05.2017 r.
  2. termin składania ofert do dnia 30.06.2017 roku do godziny 12.00
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (26-Informacja z otwarcia ofert.docx)26-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-30 12:47
Pobierz plik (26ogłoszenie o zamóweiniu -- zm. ter. wyk zam..pdf)26ogłoszenie o zamóweiniu -- zm. ter. wyk zam..pdfTeresa Podsiadło69 kB2017-06-08 07:50
Pobierz plik (26 odp. na pyt. do siwz.pdf)26 odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło227 kB2017-06-07 12:09
Pobierz plik (26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. omyłki pisar..xls)26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. omyłki pisar..xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-06-05 11:58
Pobierz plik (26- tor wizyjny - paramtrty tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)26- tor wizyjny - paramtrty tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło29 kB2017-05-24 12:33
Pobierz plik (26-SIWZ.doc)26-SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2017-05-24 12:32
Pobierz plik (26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-24 12:14
Pobierz plik (26- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)26- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-24 12:13
Pobierz plik (26 JEDZ zał nr 3.doc)26 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-24 12:13
Pobierz plik (26Oferta WZÓR zał nr 1.doc)26Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-24 12:13
Pobierz plik (26oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)26oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-24 12:13
Pobierz plik (26-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)26-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-24 12:13
Pobierz plik (26umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)26umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-24 12:13
Pobierz plik (26ogłoszenie o zamówieniu.pdf)26ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło119 kB2017-05-24 12:12

29ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

zakup zestawu do zabiegów wideochirurgicznych, zlisty pakietów

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017 r.
 2. termin składania ofert do dnia 29.06.2017 roku do godziny 12.30
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (29informacja o wyborze oferty pak. nr 2.pdf)29informacja o wyborze oferty pak. nr 2.pdfTeresa Podsiadło294 kB2017-07-06 10:07
Pobierz plik (29 czesc. uniwaz postep. p.1 i 3.pdf)29 czesc. uniwaz postep. p.1 i 3.pdfTeresa Podsiadło252 kB2017-06-30 12:52
Pobierz plik (29-Informacja z otwarcia ofert.docx)29-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-29 12:13
Pobierz plik (29odp. na pyt. do siwz.pdf)29odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło632 kB2017-06-06 10:36
Pobierz plik (29 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)29 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-20 14:47
Pobierz plik (29-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)29-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-20 14:47
Pobierz plik (29 ogłoszenie o zamówieniu.pdf)29 ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło150 kB2017-05-20 14:47
Pobierz plik (29 ( pakiet nr 3) narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)29 ( pakiet nr 3) narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło15 kB2017-05-20 14:47
Pobierz plik (29 (pakiet nr 2)narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)29 (pakiet nr 2)narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło18 kB2017-05-20 14:47
Pobierz plik (29 ( pakiet nr 1) narzedzia do zabieg. widoechirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)29 ( pakiet nr 1) narzedzia do zabieg. widoechirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło16 kB2017-05-20 14:47
Pobierz plik (29- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)29- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-20 14:46
Pobierz plik (29 JEDZ zał nr 3.doc)29 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-20 14:46
Pobierz plik (29Oferta WZÓR zał nr 1.doc)29Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-20 14:46
Pobierz plik (29 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)29 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło39 kB2017-05-20 14:46
Pobierz plik (29umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)29umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło77 kB2017-05-20 14:46
Pobierz plik (29-SIWZ.doc)29-SIWZ.docTeresa Podsiadło250 kB2017-05-20 14:46

28ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

zakup noża harmonicznego- 1 szt.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017 r.
 2. termin składania ofert do dnia 29.06.2017 roku do godziny 11.30
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (28 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)28 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło280 kB2017-07-04 07:22
Pobierz plik (28-Informacja z otwarcia ofert.docx)28-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-29 12:12
Pobierz plik (28 odp. na pyt. do siwz.pdf)28 odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło495 kB2017-06-07 12:10
Pobierz plik (28 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po popr. om. pisar.xls)28 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po popr. om. pisar.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-06-05 12:09
Pobierz plik (28 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)28 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-20 14:50
Pobierz plik (28- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)28- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-20 14:50
Pobierz plik (28 JEDZ zał nr 3.doc)28 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-20 14:50
Pobierz plik (28 noż harmoniczny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsx)28 noż harmoniczny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsxTeresa Podsiadło12 kB2017-05-20 14:50
Pobierz plik (28ogłoszenie o zamówieniu.pdf)28ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło118 kB2017-05-20 14:50
Pobierz plik (28-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)28-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-20 14:50
Pobierz plik (28oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)28oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-20 14:49
Pobierz plik (28Oferta WZÓR zał nr 1.doc)28Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-20 14:49
Pobierz plik (28umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)28umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-20 14:49
Pobierz plik (28-SIWZ.doc)28-SIWZ.docTeresa Podsiadło250 kB2017-05-20 14:49

27ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

zakup mikrotomu rotacyjnego- 1 szt.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017 r.
 2. termin składania ofert do dnia 29.06.2017 roku do godziny 10.30
 3. zmiana terminu składania ofert do dnia 03.07.2017 roku do godziny 11.30
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (27 inofrmacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)27 inofrmacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło284 kB2017-07-05 10:24
Pobierz plik (27-Informacja z otwarcia ofert.docx)27-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-07-03 10:42
Pobierz plik (27 ogł. ozm. ogł. - zmian ter. skł. ofert na 03.07.2017.pdf)27 ogł. ozm. ogł. - zmian ter. skł. ofert na 03.07.2017.pdfTeresa Podsiadło69 kB2017-06-13 10:24
Pobierz plik (27 odp na pyt. do SIWZ.pdf)27 odp na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło938 kB2017-06-13 10:18
Pobierz plik (27-SIWZ po zm. terminu skład. ofert.doc)27-SIWZ po zm. terminu skład. ofert.docTeresa Podsiadło252 kB2017-06-13 10:17
Pobierz plik (27 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty - po popr. om. pisar.xls)27 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty - po popr. om. pisar.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-06-05 12:11
Pobierz plik (27 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)27 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-20 14:53
Pobierz plik (27- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)27- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-20 14:53
Pobierz plik (27 JEDZ zał nr 3.doc)27 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-20 14:52
Pobierz plik (27 mikrotom rotacyjny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsx)27 mikrotom rotacyjny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsxTeresa Podsiadło14 kB2017-05-20 14:52
Pobierz plik (27 ogłoszenie o zamówieniu.pdf)27 ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło115 kB2017-05-20 14:52
Pobierz plik (27Oferta WZÓR zał nr 1.doc)27Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-20 14:52
Pobierz plik (27-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)27-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-20 14:52
Pobierz plik (27oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)27oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-20 14:52
Pobierz plik (27umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)27umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-20 14:52
Pobierz plik (27-SIWZ.doc)27-SIWZ.docTeresa Podsiadło252 kB2017-05-20 14:51

25ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup bronchofiberoskopów- 2 sztuki.
 2. .Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.05.2017 r.
 3. termin składania ofert do dnia 14.06.2017 roku do godziny 12.30

25ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup bronchofiberoskopów- 2 sztuki.
 2. .Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.05.2017 r.
 3. termin składania ofert do dnia 19.06.2017 roku do godziny 11.30
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (25 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)25 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło283 kB2017-06-27 12:35
Pobierz plik (25-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)25-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-20 09:48
Pobierz plik (25odp. na pyt. do siwz.pdf)25odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło788 kB2017-06-02 12:36
Pobierz plik (25umowa - po modyfikacji ( zał nr 2 do siwz).doc)25umowa - po modyfikacji ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-06-02 12:36
Pobierz plik (25zm. ogł. o zamow. termin sklad ofert na 19.06.pdf)25zm. ogł. o zamow. termin sklad ofert na 19.06.pdfTeresa Podsiadło68 kB2017-06-02 12:36
Pobierz plik (25 ogł. o zm. ogł. zm. termin. otwarcia ofert.pdf)25 ogł. o zm. ogł. zm. termin. otwarcia ofert.pdfTeresa Podsiadło68 kB2017-06-02 12:35
Pobierz plik (25 bronchofiberoskopy - parametry technicz. ( zał. nr 2 do oferty).doc)25 bronchofiberoskopy - parametry technicz. ( zał. nr 2 do oferty).docTeresa Podsiadło53 kB2017-05-05 09:22
Pobierz plik (25oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)25oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-05 09:19
Pobierz plik (25-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)25-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-05 09:19
Pobierz plik (25ogłoszenie o zamówieniu.pdf)25ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło121 kB2017-05-05 09:19
Pobierz plik (25Oferta WZÓR zał nr 1.doc)25Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-05 09:18
Pobierz plik (25 JEDZ zał nr 3.doc)25 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-05 09:18
Pobierz plik (25- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)25- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-05 09:18
Pobierz plik (25 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)25 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-05 09:18
Pobierz plik (25umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)25umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-05 09:17
Pobierz plik (25-SIWZ.doc)25-SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2017-05-05 09:17

24ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup videobronchofiberoskopów- 2 sztuki.
 2. .Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.05.2017 r.
 3. termin składania ofert do dnia 19.06.2017 roku do godziny 11.30
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (24 inoformacja o wyb. oferty najkorzystniejszej.pdf)24 inoformacja o wyb. oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło280 kB2017-06-27 12:32
Pobierz plik (24-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)24-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-20 09:47
Pobierz plik (24umowa - ( zał nr 2 do siwz) po modyfikacjii.doc)24umowa - ( zał nr 2 do siwz) po modyfikacjii.docTeresa Podsiadło68 kB2017-06-02 12:39
Pobierz plik (24ogł. o zm. term. skła d i otw. ofert na 19.06.pdf)24ogł. o zm. term. skła d i otw. ofert na 19.06.pdfTeresa Podsiadło72 kB2017-06-02 12:33
Pobierz plik (24odp. na pyt. do siwz.pdf)24odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło577 kB2017-06-02 12:33
Pobierz plik (24 Ogł.o zm. ogł. sprost..pdf)24 Ogł.o zm. ogł. sprost..pdfTeresa Podsiadło69 kB2017-05-17 08:32
Pobierz plik (24 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)24 Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-05 09:16
Pobierz plik (24 JEDZ zał nr 3.doc)24 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło185 kB2017-05-05 09:16
Pobierz plik (24- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)24- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-05 09:16
Pobierz plik (24 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)24 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-05 09:16
Pobierz plik (24 - Videobronchofiberskop parametry tech ( zał. nr 2 do oferty).docx)24 - Videobronchofiberskop parametry tech ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-05 09:16
Pobierz plik (24-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)24-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-05 09:16
Pobierz plik (24oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)24oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-05 09:15
Pobierz plik (24ogłoszenie o zamówieniu.pdf)24ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło116 kB2017-05-05 09:15
Pobierz plik (24umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)24umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-05 09:15
Pobierz plik (24-SIWZ.doc)24-SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2017-05-05 09:15

15ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa produktów leczniczych - leków ( leki układu pokarmowego , leki układu oddechowego , leki układu krążenia, leki układu nerwowego, hormony, leki inne) z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Termin składania ofert: 26.04.2017 r.  do godz. 09:30.

3.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.03.2017 r.

UWAGA!!

Nowy termin Zamawiający wyznacza na dzień: 9.05.2017.

Składanie ofert g.11:30.

wpłata wadium przedłużone do dnia 9.05.2017.

Publiczne otwarcie ofert 9.05.2017 g.12:00.

 

PROSIMY O POBRANIE DOKUMENTÓW DOT.

(PO OMYŁCE DOT. ROZDZIELENIA PAKIETU NR 9, GRUPA 12 NA PAKIET 9 I 9A I ZMIANA

WADIUM, ZG. Z ODPOWIEDZIAMI Z DNIA 13.04.2017)

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (15 wyniki postępowania.pdf)15 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło3350 kB2017-05-31 09:14
Pobierz plik (15ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT1 po wp. adres..xls)15ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT1 po wp. adres..xlsTeresa Podsiadło78 kB2017-05-10 13:15
Pobierz plik (15ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT1.xls)15ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT1.xlsTeresa Podsiadło76 kB2017-05-10 10:51
Pobierz plik (15 zał as.- cenowy ZMIANY PO OMYŁCE.xls)15 zał as.- cenowy ZMIANY PO OMYŁCE.xlsJolanta Uścienna473 kB2017-04-27 10:05
Pobierz plik (15-SIWZ ZMIANY2 (PO OMYŁCE).doc)15-SIWZ ZMIANY2 (PO OMYŁCE).docJolanta Uścienna355 kB2017-04-27 10:05
Pobierz plik (SPROSTOWANIE OMYŁKI OGŁOSZENIE.pdf)SPROSTOWANIE OMYŁKI OGŁOSZENIE.pdfJolanta Uścienna73 kB2017-04-27 10:04
Pobierz plik (15 SPROSTOWANIE OGŁ. DATA 2.pdf)15 SPROSTOWANIE OGŁ. DATA 2.pdfJolanta Uścienna68 kB2017-04-13 13:36
Pobierz plik (15 odpowiedzi 13.04.2017.pdf)15 odpowiedzi 13.04.2017.pdfJolanta Uścienna2584 kB2017-04-13 12:39
Pobierz plik (15-SIWZ ZMIANY.doc)15-SIWZ ZMIANY.docJolanta Uścienna353 kB2017-04-13 12:39
Pobierz plik (15 zał asort.- cenowy ZMIANY.xls)15 zał asort.- cenowy ZMIANY.xlsJolanta Uścienna470 kB2017-04-13 12:39
Pobierz plik (15 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdf)15 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdfJolanta Uścienna69 kB2017-04-13 12:39
Pobierz plik (15 zał nr 1 do oferty -por om.xls)15 zał nr 1 do oferty -por om.xlsTeresa Podsiadło474 kB2017-03-22 09:11
Pobierz plik (15ogłoszenie o zamóweiniu opubliko.pdf)15ogłoszenie o zamóweiniu opubliko.pdfTeresa Podsiadło1588 kB2017-03-17 11:20
Pobierz plik (15-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)15-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-03-17 11:08
Pobierz plik (15-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)15-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-03-17 11:08
Pobierz plik (15- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)15- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło57 kB2017-03-17 11:08
Pobierz plik (15 zał nr 1 do oferty -NA STRONĘ.xls)15 zał nr 1 do oferty -NA STRONĘ.xlsTeresa Podsiadło466 kB2017-03-17 11:08
Pobierz plik (15- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)15- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-03-17 11:07
Pobierz plik (15-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)15-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło187 kB2017-03-17 11:07
Pobierz plik (15-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)15-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-03-17 11:07
Pobierz plik (15-SIWZ.doc)15-SIWZ.docTeresa Podsiadło323 kB2017-03-17 11:06

14ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa produktów leczniczych tj. leków anestezjologicznych, płynów infuzyjnych oraz preparatów dożywienia enteralnego i paraenteralnego - z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 1. Termin składania ofert: 26.04.2017 r.  do godz. 11:30.

  3.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.03.2017 r.

  UWAGA!!!

  Nowy termin Zamawiający wyznacza na dzień: 8.05.2017.

  Składanie ofert g.11:30.

  wpłata wadium przedłużone do dnia 8.05.2017

 2. Publiczne otwarcie ofert 8.05.2017 g.12:00.

 3.  

  Prosimy przy pobieraniu dokumentów przetargowych zwracać uwagę na dokumenty zatytułowane

  (ZMIANY), sprawa nr BZP.3810.14.2017.TP

 4. poprawienie omyłki pisar w grupie 10 pkaiet nr 8 było do w opak. a powinno byc 1
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (14 sprostowanie wyników postep. pak. 18 i pak.7 grupa 9.pdf)14 sprostowanie wyników postep. pak. 18 i pak.7 grupa 9.pdfTeresa Podsiadło483 kB2017-06-01 09:51
Pobierz plik (14 wyniki postępowania.pdf)14 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło1421 kB2017-05-29 11:52
Pobierz plik (14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT. oraz punkt.xls)14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT. oraz punkt.xlsTeresa Podsiadło49 kB2017-05-29 11:52
Pobierz plik (14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT. na stronę.xls)14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT. na stronę.xlsTeresa Podsiadło38 kB2017-05-10 08:00
Pobierz plik (14 zał nr 1 ZMIANY formularz as.-cenowy - popr. om.p. 8,9 - gr 10, p.14-gr.11.xls)14 zał nr 1 ZMIANY formularz as.-cenowy - popr. om.p. 8,9 - gr 10, p.14-gr.11.xlsTeresa Podsiadło207 kB2017-04-19 10:31
Pobierz plik (14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy Popr om wp. nr 8.xls)14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy Popr om wp. nr 8.xlsTeresa Podsiadło212 kB2017-04-19 08:00
Pobierz plik (14 ODPOWIEDZI 12.04.2017.pdf)14 ODPOWIEDZI 12.04.2017.pdfJolanta Uścienna2118 kB2017-04-13 13:07
Pobierz plik (14 zał nr 1 ZMIANY formularz as.-cenowy.xls)14 zał nr 1 ZMIANY formularz as.-cenowy.xlsJolanta Uścienna214 kB2017-04-13 13:07
Pobierz plik (14 SIWZ -ZMIANY.doc)14 SIWZ -ZMIANY.docJolanta Uścienna285 kB2017-04-13 13:07
Pobierz plik (14 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdf)14 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdfJolanta Uścienna69 kB2017-04-13 13:05
Pobierz plik (14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy Popr om.xls)14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy Popr om.xlsTeresa Podsiadło212 kB2017-03-22 08:49
Pobierz plik (14-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)14-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-03-17 10:25
Pobierz plik (14-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)14-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-03-17 10:24
Pobierz plik (14- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)14- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-03-17 10:24
Pobierz plik (14-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)14-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło187 kB2017-03-17 10:23
Pobierz plik (14-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)14-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-03-17 10:23
Pobierz plik (14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy-NA STRONĘ1.xls)14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy-NA STRONĘ1.xlsTeresa Podsiadło209 kB2017-03-17 10:23
Pobierz plik (14 Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.doc)14 Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.docTeresa Podsiadło229 kB2017-03-17 10:23
Pobierz plik (14 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)14 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło57 kB2017-03-17 10:23
Pobierz plik (14-SIWZ.doc)14-SIWZ.docTeresa Podsiadło268 kB2017-03-17 10:23
Pobierz plik (14ogłoszenie o zamóweiniu opublik.pdf)14ogłoszenie o zamóweiniu opublik.pdfTeresa Podsiadło704 kB2017-03-17 10:22

13ogło. o przetargu niegoranicZonym

  1. dostawa produktów leczniczych tj. cytostatyków i leków przeciwbólowych- z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 1. Termin składania ofert: 21.04.2017 r.  do godz. 10:30.
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10.03.2017 r.                                     

   UWAGA!!!

   Nowy termin Zamawiający wyznacza na dzień: 5.05.2017.

   Składanie ofert g.11:30.

   wpłata wadium przedłużone do dnia 5.05.2017.

   Publiczne otwarcie ofert 5.05.2017 g.12:00.

                                                 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (13sprost. wyników w pak.1 gr 7.pdf)13sprost. wyników w pak.1 gr 7.pdfTeresa Podsiadło346 kB2017-06-09 11:08
Pobierz plik (13 sprostowanie wyników grupa 7 pka.12.pdf)13 sprostowanie wyników grupa 7 pka.12.pdfTeresa Podsiadło363 kB2017-06-01 09:49
Pobierz plik (13 popr. omylki pisar w wynikach pak. 10 gr.7.pdf)13 popr. omylki pisar w wynikach pak. 10 gr.7.pdfTeresa Podsiadło286 kB2017-06-01 09:48
Pobierz plik (13 ZESTAWIENIE OFERT pkt.xls)13 ZESTAWIENIE OFERT pkt.xlsTeresa Podsiadło44 kB2017-05-26 10:56
Pobierz plik (13wyniki postępowania.pdf)13wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło1439 kB2017-05-26 10:56
Pobierz plik (13 ZESTAWIENIE OFERT strona.xls)13 ZESTAWIENIE OFERT strona.xlsTeresa Podsiadło37 kB2017-05-09 09:43
Pobierz plik (13 ODPOWIEDZI PO OMYŁCE PISARSKIEJ.pdf)13 ODPOWIEDZI PO OMYŁCE PISARSKIEJ.pdfJolanta Uścienna313 kB2017-04-11 12:00
Pobierz plik (13 zał. nr 1 do oferty ZMIANY AKTUALIZACJA formularz as.-cenowy.xls)13 zał. nr 1 do oferty ZMIANY AKTUALIZACJA formularz as.-cenowy.xlsJolanta Uścienna220 kB2017-04-11 08:57
Pobierz plik (ODPOWIEDZI Z DNIA 7.04.2017-SKAN.pdf)ODPOWIEDZI Z DNIA 7.04.2017-SKAN.pdfJolanta Uścienna1772 kB2017-04-10 08:22
Pobierz plik (13 zał. nr 1 do oferty ZMIANY formularz as.-cenowy.xls)13 zał. nr 1 do oferty ZMIANY formularz as.-cenowy.xlsJolanta Uścienna220 kB2017-04-10 08:22
Pobierz plik (13-SIWZ ZMIANY.doc)13-SIWZ ZMIANY.docJolanta Uścienna283 kB2017-04-10 08:21
Pobierz plik (SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA WYSŁANE.pdf)SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA WYSŁANE.pdfJolanta Uścienna70 kB2017-04-10 08:21
Pobierz plik (13-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)13-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-03-14 08:42
Pobierz plik (13-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)13-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-03-14 08:42
Pobierz plik (13- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)13- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-03-14 08:41
Pobierz plik (13-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)13-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło187 kB2017-03-14 08:41
Pobierz plik (13 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)13 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło56 kB2017-03-14 08:41
Pobierz plik (13-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)13-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-03-14 08:41
Pobierz plik (13 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xls)13 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsTeresa Podsiadło212 kB2017-03-14 08:40
Pobierz plik (13-SIWZ.doc)13-SIWZ.docTeresa Podsiadło266 kB2017-03-14 08:40
Pobierz plik (13 ogłoszenie o zamóweiniu opublikowane.pdf)13 ogłoszenie o zamóweiniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło693 kB2017-03-14 08:40

12ogłoszenie o przetargu niegra.

 1. dostawa produktów leczniczych tj. antybiotyków, chemioterapeutyków i sulfonamidów- z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt
 2. Termin składania ofert: 21.04.2017 r.  do godz. 11:30.
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10.03.2017 r

   UWAGA!!!

   Nowy termin Zamawiający wyznacza na dzień: 4.05.2017.

   Składanie ofert g.11:30.

   wpłata wadium przedłużone do dnia 4.05.2017.

   Publiczne otwarcie ofert 4.05.2017 g.12:00.

   Prosimy przy pobieraniu dokumentów przetargowych zwracać uwagę na dokumenty zatytułowane

   (ZMIANY), sprawa nr BZP.3810.12.2017.TP

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (12sprost. wyników gr. 6 pak. 56.pdf)12sprost. wyników gr. 6 pak. 56.pdfTeresa Podsiadło436 kB2017-06-01 09:54
Pobierz plik (12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsTeresa Podsiadło40 kB2017-05-08 06:58
Pobierz plik (12 ODPOWIEDZI 7.04.2017.pdf)12 ODPOWIEDZI 7.04.2017.pdfJolanta Uścienna1187 kB2017-04-10 11:56
Pobierz plik (12 zał. nr 1 do oferty ZMIANY formularz as.-cenowy.xls)12 zał. nr 1 do oferty ZMIANY formularz as.-cenowy.xlsJolanta Uścienna205 kB2017-04-10 11:56
Pobierz plik (12 SIWZ ZMIANY.doc)12 SIWZ ZMIANY.docJolanta Uścienna286 kB2017-04-10 11:56
Pobierz plik (12 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdf)12 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdfJolanta Uścienna92 kB2017-04-10 11:55
Pobierz plik (12-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)12-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-03-14 08:50
Pobierz plik (12-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)12-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-03-14 08:50
Pobierz plik (12- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)12- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-03-14 08:50
Pobierz plik (12 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)12 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło56 kB2017-03-14 08:49
Pobierz plik (12-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)12-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło187 kB2017-03-14 08:49
Pobierz plik (12-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)12-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-03-14 08:49
Pobierz plik (12 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xls)12 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsTeresa Podsiadło205 kB2017-03-14 08:49
Pobierz plik (12-SIWZ.doc)12-SIWZ.docTeresa Podsiadło253 kB2017-03-14 08:49
Pobierz plik (12ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)12ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło782 kB2017-03-14 08:49

16 zapytanie ofertowe

wykonanie projektu graficznego, dostawa i montaż dwóch tablic informacyjnych   w zakresie promocji projektu pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 – Rozwój i optymalizacja systemów i zasobów informatycznych na potrzeby e-usług medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne).

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (16 popr. omyłki w infor. o wyborze.pdf)16 popr. omyłki w infor. o wyborze.pdfTeresa Podsiadło358 kB2017-03-23 10:45
Pobierz plik (16 wyniki.pdf)16 wyniki.pdfTeresa Podsiadło610 kB2017-03-20 11:14
Pobierz plik (Załącznik nr 16 umowa-wzór.doc)Załącznik nr 16 umowa-wzór.docTeresa Podsiadło358 kB2017-03-02 13:34
Pobierz plik (Załącznik nr 16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)Załącznik nr 16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło377 kB2017-03-02 13:34
Pobierz plik (Załącznik nr 16 oferta.doc)Załącznik nr 16 oferta.docTeresa Podsiadło343 kB2017-03-02 13:33
Pobierz plik (Załącznik nr 16 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.doc)Załącznik nr 16 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.docTeresa Podsiadło339 kB2017-03-02 13:33
Pobierz plik (16 Informacje o ogłoszeniu wbazie konkurencyjności.docx)16 Informacje o ogłoszeniu wbazie konkurencyjności.docxTeresa Podsiadło18 kB2017-03-02 13:33

9ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa produktu leczniczego - stosowanych w chemioterapii niestandardowej o nazwie chemicznej ERLOTINIB,   postać – tabletki o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt
 2. Termin składania ofert: 23.03.2017 r.  do godz. 11:30.

 3. termin składania ofert: 31.03.2017 r.  do godz. 11:30.

 4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 07.02.2017 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (9 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)9 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło331 kB2017-04-20 11:11
Pobierz plik (9_Otwarcie-firma.doc)informacja z otwarcia ofertJerzy Kachnikiewicz31 kB2017-03-31 11:34
Pobierz plik (9-SIWZ po zm. term..doc)9-SIWZ po zm. term..docTeresa Podsiadło222 kB2017-03-07 13:26
Pobierz plik (9 odp na pyt.do siwz.pdf)9 odp na pyt.do siwz.pdfTeresa Podsiadło615 kB2017-03-07 13:15
Pobierz plik (9-wzór umowy ( zał. nr 2)po zm..doc)9-wzór umowy ( zał. nr 2)po zm..docTeresa Podsiadło58 kB2017-03-07 13:14
Pobierz plik (9ogłoszenie o zm. ogł. ter. ogł. na dn. 31.03.2017.pdf)9ogłoszenie o zm. ogł. ter. ogł. na dn. 31.03.2017.pdfTeresa Podsiadło70 kB2017-03-07 13:14
Pobierz plik (9-wzór umowy ( zał. nr 2)pom popr omyłki pisar.doc)9-wzór umowy ( zał. nr 2)pom popr omyłki pisar.docTeresa Podsiadło57 kB2017-03-03 11:32
Pobierz plik (9-SIWZ.doc)9-SIWZ.docTeresa Podsiadło222 kB2017-02-10 08:12
Pobierz plik (9-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)9-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło24 kB2017-02-10 08:12
Pobierz plik (9-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)9-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-02-10 08:12
Pobierz plik (9 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)9 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło113 kB2017-02-10 08:12
Pobierz plik (9-wzór umowy ( zał. nr 2).doc)9-wzór umowy ( zał. nr 2).docTeresa Podsiadło61 kB2017-02-10 08:11
Pobierz plik (9- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)9- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-02-10 08:11
Pobierz plik (9 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)9 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło31 kB2017-02-10 08:11
Pobierz plik (9-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)9-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło186 kB2017-02-10 08:11
Pobierz plik (9-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)9-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-02-10 08:11

BZP.3810.83.2016.JU

dostawa uniwersalnych, wielorazowych staplerów chirurgicznych wraz z ładunkami do staplerów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

 

UWAGA!!! Termin składania ofert  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przesunięto na dzień: 19/01/2017 godz. i miejsce bz.

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (83 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)83 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna22 kB2017-01-19 11:59
Pobierz plik (83 ODPOWIEDZI Z DNIA 16.01.17.pdf)83 ODPOWIEDZI Z DNIA 16.01.17.pdfJolanta Uścienna303 kB2017-01-16 14:05
Pobierz plik (83 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)83 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna27 kB2017-01-16 12:40
Pobierz plik (83 zał. asort. cenowy.xls)83 zał. asort. cenowy.xlsJolanta Uścienna50 kB2017-01-10 14:00
Pobierz plik (83 SIWZ staplery.doc)83 SIWZ staplery.docJolanta Uścienna230 kB2017-01-10 13:58
Pobierz plik (83 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).doc)83 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna59 kB2017-01-10 13:58
Pobierz plik (83 umowa zal2 do SIWZ ( staplery wielorazowego uzytku).doc)83 umowa zal2 do SIWZ ( staplery wielorazowego uzytku).docJolanta Uścienna75 kB2017-01-10 13:58
Pobierz plik (83 umowa zal2 do SIWZ ( staplery jednorazowego).doc)83 umowa zal2 do SIWZ ( staplery jednorazowego).docJolanta Uścienna74 kB2017-01-10 13:58
Pobierz plik (83 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)83 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna45 kB2017-01-10 13:57
Pobierz plik (83 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)83 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna38 kB2017-01-10 13:57
Pobierz plik (83 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)83 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna39 kB2017-01-10 13:57
Pobierz plik (83 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).doc)83 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).docJolanta Uścienna46 kB2017-01-10 13:57
Pobierz plik (83 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc)83 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docJolanta Uścienna83 kB2017-01-10 13:57

ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

usługa doradcy technicznego do projektu e –zdrowie IV etap.

Projekt e-zdrowie jest współfinansowany ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach:

Nazwa programu operacyjnego:                Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Nazwa i numer osi priorytetowej              2. Technologie informacyjno-komunikacyjne

Nazwa i numer działania                           2.1 E-usługi publiczneNazwa i numer poddziałania                     2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne

Termin składania ofert do dnia 30.12.2016 roku do godziny 12.00.

termin składania ofert zostaje przesunięty  do dnia 05.01.2017 roku do godziny 12.00.

termin składania ofert zostaje przesunięty  do dnia 10.01.2017 roku do godziny 12.00.


 


Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (66 wyniki.pdf)66 wyniki.pdfTeresa Podsiadło368 kB2017-01-20 12:16
Pobierz plik (66 ZESTAWIENIE OFERT.doc)66 ZESTAWIENIE OFERT.docTeresa Podsiadło531 kB2017-01-11 13:16
Pobierz plik (66odp. na pyt. do SIWZ.pdf)66odp. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło950 kB2017-01-03 12:33
Pobierz plik (66 umowa ( zał nr 2 do siwz) 2016.doc)66 umowa ( zał nr 2 do siwz) 2016.docTeresa Podsiadło1364 kB2016-12-21 12:21
Pobierz plik (66- oferta zał. nr 1.doc)66- oferta zał. nr 1.docTeresa Podsiadło344 kB2016-12-21 12:10
Pobierz plik (66 SIWZ.doc)66 SIWZ.docTeresa Podsiadło482 kB2016-12-21 12:10

BZP.3810.82.2016.KB

 1. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa w podziale na 2 pakiety produktu leczniczego - stosowanego w chemioterapii   o nazwie chemicznej PEMETREXED , dawka 500 mg, 100 mg, 1 g postać – fiolki o nazwie handlowej ,, .................’’, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem wykonawcy lub na jego koszt.
 1. Termin składania ofert: 18.01.2017 r. godz. 11:30.

 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 09.12.2016 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (82-Protokół z otwarcia ofert.docx)82-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska19 kB2017-01-19 07:44
Pobierz plik (82-odp.na pytania.pdf)82-odp.na pytania.pdfKatarzyna Bierzyńska573 kB2016-12-21 10:59
Pobierz plik (82-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)82-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxKatarzyna Bierzyńska20 kB2016-12-13 08:55
Pobierz plik (82-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)82-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docKatarzyna Bierzyńska36 kB2016-12-13 08:55
Pobierz plik (82- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)82- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfKatarzyna Bierzyńska1155 kB2016-12-13 08:55
Pobierz plik (82-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)82-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docKatarzyna Bierzyńska184 kB2016-12-13 08:54
Pobierz plik (82-zał.nr.2 (umowa-wzór).doc)82-zał.nr.2 (umowa-wzór).docKatarzyna Bierzyńska60 kB2016-12-13 08:54
Pobierz plik (82-zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy PAKIET NR 2).xls)82-zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy PAKIET NR 2).xlsKatarzyna Bierzyńska37 kB2016-12-13 08:54
Pobierz plik (82-zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy PAKIET NR 1).xls)82-zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy PAKIET NR 1).xlsKatarzyna Bierzyńska37 kB2016-12-13 08:54
Pobierz plik (82-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)82-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxKatarzyna Bierzyńska26 kB2016-12-13 08:54
Pobierz plik (82-SIWZ.doc)82-SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska223 kB2016-12-13 08:53
Pobierz plik (82-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE.pdf)82-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE.pdfKatarzyna Bierzyńska125 kB2016-12-13 08:53

ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycznych dyżurów we Wrocławskim Ośrodku Torakochirurgii  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (- wzór umowy poufności ( zał. nr 6 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 6 do swko).docTeresa Podsiadło62 kB2016-11-03 13:55
Pobierz plik (UMOWA - TORAKOCHIRURGIA ( zał.nr 5 do swko).doc)UMOWA - TORAKOCHIRURGIA ( zał.nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło79 kB2016-11-03 13:54
Pobierz plik (SWKO- DYŻURY 2017.doc.doc)SWKO- DYŻURY 2017.doc.docTeresa Podsiadło143 kB2016-11-03 13:54
Pobierz plik (ogłoszenie o konkursie 2016.pdf)ogłoszenie o konkursie 2016.pdfTeresa Podsiadło552 kB2016-11-03 13:54

75ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup   zestawu do zabiegów wideochirurgicznych,                         tj. optyk laparoskopowych Full HD sztuk 2.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (75 wyniki postępowania.pdf)75 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło259 kB2016-11-08 11:51
Pobierz plik (75 zestawienie ofert.xlsx)75 zestawienie ofert.xlsxTeresa Podsiadło10 kB2016-11-04 12:40
Pobierz plik (75oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)75oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2016-10-28 13:48
Pobierz plik (75-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)75-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło44 kB2016-10-28 13:47
Pobierz plik (75ogłoszenie o zamówieniu.docx)75ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło25 kB2016-10-28 13:38
Pobierz plik (75umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)75umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2016-10-28 13:37
Pobierz plik (75_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)75_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2016-10-28 13:37
Pobierz plik (75 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).ods)75 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).odsTeresa Podsiadło5 kB2016-10-28 13:37
Pobierz plik (75 SIWZ 1.doc)75 SIWZ 1.docTeresa Podsiadło213 kB2016-10-28 13:37
Pobierz plik (75 formularz ofertowy zał nr 1.doc)75 formularz ofertowy zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2016-10-28 13:37
Pobierz plik (75 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)75 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-10-28 13:36

BZP.3810.66.2016.JK-dostawa gazów medycznych

1. Przedmiotem zamówienia jest;

dostawa gazów medycznych dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich, w terminie 24 miesięcy.

1.1 Zamówienie podzielone jest na trzy pakiety;

Pakiet nr 1; dostawa ciekłego tlenu medycznego do wydzierżawionego zbiornika, dla DCCHP we Wrocławiu w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Pakiet nr 2; dostawa tlenu medycznego oraz innych gazów: argonu, gazu do badania pojemności dyfuzyjnej, tlenu technicznego, acetylenu do wydzierżawionych butli (aluminiowych lub stalowych), dla DCCHP we Wrocławiu w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Pakiet nr 3; dostawa tlenu medycznego oraz innych gazów, tlenu technicznego, acetylenu do wydzierżawionych butli (aluminiowych lub stalowych) dla Placówki Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie wysłane do publikacji.pdf)ogłoszenie wysłane do publikacji.pdfJerzy Kachnikiewicz140 kB2016-10-21 12:55

69ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup   zestawu do zabiegów wideochirurgicznych,      z listy 3 pakietów.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (69 uniewazn ienie postępowania pakiet nr 3.pdf)69 uniewazn ienie postępowania pakiet nr 3.pdfTeresa Podsiadło272 kB2016-10-28 12:15
Pobierz plik (69 wyniki postepowania.pdf)69 wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło346 kB2016-10-20 13:25
Pobierz plik (69 zestawienie ofert.xlsx)69 zestawienie ofert.xlsxTeresa Podsiadło11 kB2016-10-14 11:50
Pobierz plik (69-odp na pyt do siwz.pdf)69-odp na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło452 kB2016-10-07 11:08
Pobierz plik (JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.doc)JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.docTeresa Podsiadło186 kB2016-10-07 11:05
Pobierz plik (69ogłosz o zam. opublikowane.pdf)69ogłosz o zam. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło147 kB2016-10-03 08:49
Pobierz plik (69 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).ods)69 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).odsTeresa Podsiadło7 kB2016-09-30 12:18
Pobierz plik (69 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)69 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło34 kB2016-09-30 12:18
Pobierz plik (69 SIWZ 1.doc)69 SIWZ 1.docTeresa Podsiadło236 kB2016-09-30 12:18
Pobierz plik (69 formularz ofertowy zał nr 1.doc)69 formularz ofertowy zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2016-09-30 12:17
Pobierz plik (69umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)69umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2016-09-30 12:17
Pobierz plik (69 instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)69 instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1215 kB2016-09-30 12:17
Pobierz plik (JEDZ zał nr 3.doc)JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło185 kB2016-09-30 12:17
Pobierz plik (69oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)69oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2016-09-30 12:17
Pobierz plik (69ogł.o zamów. wysłane do publik.pdf)69ogł.o zamów. wysłane do publik.pdfTeresa Podsiadło145 kB2016-09-28 12:45

68ogłoszenie o przetargu nieogra.

 1. zakup zestawu urządzeń medycznych: EBUS -wideobronchoskop ultrasonograficzny wraz z torem wizyjnym oraz z ultrasonografem przenośnym.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (68 informacja o wyborzwe oferty najkorzystniejszej.pdf)68 informacja o wyborzwe oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło287 kB2016-10-25 13:32
Pobierz plik (68 zestawienie ofert.xlsx)68 zestawienie ofert.xlsxTeresa Podsiadło10 kB2016-10-24 11:52
Pobierz plik (68 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po usunieciu zbed kolumn.xls)68 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po usunieciu zbed kolumn.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-10-21 12:36
Pobierz plik (68 SIWZ po popr. omylki pisar. w op. kryt nr 2.doc)68 SIWZ po popr. omylki pisar. w op. kryt nr 2.docTeresa Podsiadło235 kB2016-10-19 14:24
Pobierz plik (68 - ogło ozm. opublikowane.pdf)68 - ogło ozm. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło66 kB2016-10-11 07:18
Pobierz plik (JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.doc)JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.docTeresa Podsiadło186 kB2016-10-07 11:06
Pobierz plik (68umowa - ( zał nr 2 do siwz) po zmianach.doc)68umowa - ( zał nr 2 do siwz) po zmianach.docTeresa Podsiadło69 kB2016-10-06 11:53
Pobierz plik (68odp. na pyt. do SIWZ.pdf)68odp. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło1671 kB2016-10-06 11:52
Pobierz plik (68 SIWZ po zmianach terminu.doc)68 SIWZ po zmianach terminu.docTeresa Podsiadło235 kB2016-10-06 11:52
Pobierz plik (68 EBUS 2016 par. tech. (zał nr 2 do oferty) po zm..ods)68 EBUS 2016 par. tech. (zał nr 2 do oferty) po zm..odsTeresa Podsiadło9 kB2016-10-06 11:51
Pobierz plik (68 ogłoszenie o zm. ogł. zm. terminu na 24.10.pdf)68 ogłoszenie o zm. ogł. zm. terminu na 24.10.pdfTeresa Podsiadło69 kB2016-10-06 11:49
Pobierz plik (68 SIWZ.doc)68 SIWZ.docTeresa Podsiadło235 kB2016-09-30 09:45
Pobierz plik (68 instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)68 instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1215 kB2016-09-30 09:44
Pobierz plik (JEDZ zał nr 3.doc)JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło185 kB2016-09-30 09:44
Pobierz plik (68 EBUS 2016 par. tech. (zał nr 2 do oferty).ods)68 EBUS 2016 par. tech. (zał nr 2 do oferty).odsTeresa Podsiadło10 kB2016-09-30 09:40
Pobierz plik (68 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)68 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-09-30 09:40
Pobierz plik (68 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)68 Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2016-09-30 09:40
Pobierz plik (68oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)68oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2016-09-30 09:40
Pobierz plik (68umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)68umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło69 kB2016-09-30 09:40
Pobierz plik (68 ogłosz o zamów. opublikowane.pdf)68 ogłosz o zamów. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło122 kB2016-09-30 09:39
Pobierz plik (68ogł o zm ogł. o zam. opublikowane.pdf)68ogł o zm ogł. o zam. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło68 kB2016-09-30 09:39
Pobierz plik (68 ogł. o zmianie ogł..pdf)68 ogł. o zmianie ogł..pdfTeresa Podsiadło71 kB2016-09-28 08:34
Pobierz plik (68 ogłoszenie o zamów..pdf)68 ogłoszenie o zamów..pdfTeresa Podsiadło121 kB2016-09-26 13:34

67przetarg nieograniczony

zakup myjni do endoskopów.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (67 wyniki postepowania.pdf)67 wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło257 kB2016-10-28 10:04
Pobierz plik (67 Zestawienie ofert.docx)67 Zestawienie ofert.docxTeresa Podsiadło12 kB2016-10-24 11:12
Pobierz plik (67 SIWZ po popr omy pisar.w pkt. kryt nr 2 opis kryterium.doc)67 SIWZ po popr omy pisar.w pkt. kryt nr 2 opis kryterium.docTeresa Podsiadło239 kB2016-10-19 14:25
Pobierz plik (67 ogł. o zm. opublik.pdf)67 ogł. o zm. opublik.pdfTeresa Podsiadło66 kB2016-10-11 07:20
Pobierz plik (67 SIWZ po zm. term..doc)67 SIWZ po zm. term..docTeresa Podsiadło239 kB2016-10-07 11:37
Pobierz plik (67 Myjnia 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty) po zm..ods)67 Myjnia 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty) po zm..odsTeresa Podsiadło6 kB2016-10-07 11:35
Pobierz plik (67odp. na pyt do siwz.pdf)67odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło1329 kB2016-10-07 11:32
Pobierz plik (67ogł. ozm. ogła. ozam. - zm. ter na 24.10.pdf)67ogł. ozm. ogła. ozam. - zm. ter na 24.10.pdfTeresa Podsiadło69 kB2016-10-07 11:29
Pobierz plik (JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.doc)JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.docTeresa Podsiadło185 kB2016-10-07 11:07
Pobierz plik (67 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty - po zm..xls)67 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty - po zm..xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-09-30 12:16
Pobierz plik (67umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)67umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło69 kB2016-09-29 06:27
Pobierz plik (JEDZ zał nr 3.doc)JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło184 kB2016-09-28 11:40
Pobierz plik (67 SIWZ.doc)67 SIWZ.docTeresa Podsiadło239 kB2016-09-28 11:33
Pobierz plik (67 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)67 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-09-28 11:19
Pobierz plik (67 oferta WZÓR zał nr 1.doc)67 oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2016-09-28 11:15
Pobierz plik (67 instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)67 instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1215 kB2016-09-28 11:11
Pobierz plik (67 Myjnia 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).ods)67 Myjnia 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).odsTeresa Podsiadło6 kB2016-09-28 11:11
Pobierz plik (67 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)67 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2016-09-28 11:10
Pobierz plik (67ogło o zam. opublikowane.pdf)67ogło o zam. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło118 kB2016-09-28 11:10
Pobierz plik (67ogł. o zm. ogł. nr 2.pdf)67ogł. o zm. ogł. nr 2.pdfTeresa Podsiadło72 kB2016-09-28 11:10
Pobierz plik (67ogł. o zmian ogł.sprostowanie.pdf)67ogł. o zmian ogł.sprostowanie.pdfTeresa Podsiadło72 kB2016-09-26 13:30
Pobierz plik (67ogłoszenie o zamówieniu.pdf)67ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło119 kB2016-09-26 11:49

49ogłoszenie o przetargu

Dostawa produktów leczniczych - leków z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (49sprost. wyników.pdf)49sprost. wyników.pdfTeresa Podsiadło283 kB2016-07-06 12:31
Pobierz plik (49 PROTOKÓŁ z otwarcia 20.06.2016 r. oraz Punktacja.xls)49 PROTOKÓŁ z otwarcia 20.06.2016 r. oraz Punktacja.xlsTeresa Podsiadło45 kB2016-06-27 13:05
Pobierz plik (49 wyniki.pdf)49 wyniki.pdfTeresa Podsiadło902 kB2016-06-27 12:47
Pobierz plik (49 odpowiedzi na pytanie.doc)49 odpowiedzi na pytanie.docTeresa Podsiadło225 kB2016-06-16 11:31
Pobierz plik (49OFERTA sprawa BZP-poprawiony.doc)49OFERTA sprawa BZP-poprawiony.docTeresa Podsiadło38 kB2016-06-14 10:10
Pobierz plik (49 ogł. ozm. ogł. zm. ter. skład ofert na dn. 20.06.docx)49 ogł. ozm. ogł. zm. ter. skład ofert na dn. 20.06.docxTeresa Podsiadło13 kB2016-06-14 09:40
Pobierz plik (49 SIWZ po zm..doc)49 SIWZ po zm..docTeresa Podsiadło197 kB2016-06-09 09:41
Pobierz plik (49 Ogłoszenie powiązane.docx)49 Ogłoszenie powiązane.docxTeresa Podsiadło14 kB2016-06-09 09:41
Pobierz plik (49 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)49 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło39 kB2016-06-08 08:22
Pobierz plik (49 - zał. nr 2 do SIWZ.doc)49 - zał. nr 2 do SIWZ.docTeresa Podsiadło54 kB2016-06-08 08:22
Pobierz plik (49 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).xls)49 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).xlsTeresa Podsiadło122 kB2016-06-08 08:22
Pobierz plik (49 ogłoszenie o zamówieniu.docx)49 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło20 kB2016-06-08 08:22
Pobierz plik (49 SIWZ.doc)49 SIWZ.docTeresa Podsiadło197 kB2016-06-08 08:21

25ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 świadczenie usługi z objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania medycznego HIS (z systemem administracyjnym), zwanego dalej Systemem.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (25informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)25informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło278 kB2016-03-31 07:09
Pobierz plik (25SIWZ po zm. niestot.w( pendrivie).doc)25SIWZ po zm. niestot.w( pendrivie).docTeresa Podsiadło166 kB2016-03-22 08:23
Pobierz plik (25 Ogłoszenie powiązane- zm. ogł. o zam..docx)25 Ogłoszenie powiązane- zm. ogł. o zam..docxTeresa Podsiadło13 kB2016-03-16 11:09
Pobierz plik (25- wykaz_dostaw usług-( zal.nr 3 do_siwz).doc)25- wykaz_dostaw usług-( zal.nr 3 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2016-03-15 12:53
Pobierz plik (25-zał nr 2 do SIWZ ( wzór UmowY).doc)25-zał nr 2 do SIWZ ( wzór UmowY).docTeresa Podsiadło159 kB2016-03-15 12:53
Pobierz plik (25-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).doc)25-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).docTeresa Podsiadło114 kB2016-03-15 12:53
Pobierz plik (25-zał.nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).doc)25-zał.nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).docTeresa Podsiadło53 kB2016-03-15 12:53
Pobierz plik (25ogłoszenie o zamówieniu.docx)25ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło20 kB2016-03-15 12:52
Pobierz plik (25SIWZ.doc)25SIWZ.docTeresa Podsiadło166 kB2016-03-15 12:52

18 ogłoszenie o przetargu nieogrniczonym

dostawa myjni – dezynfektorów do basenów i kaczek wraz z montażem, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

zmiana terminu skladania ofert na 18.03.2016 w związku z opracowywaniem odp. na pyt. Do siwz termin ten jeszcze ulegnie zmianie. Skladanie ofert do dnia 21.03.2016 roku do godz. 11:30.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (18zestawienie ofert.docx)18zestawienie ofert.docxTeresa Podsiadło12 kB2016-04-07 12:54
Pobierz plik (18 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)18 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło337 kB2016-04-07 12:53
Pobierz plik (18Ogłoszenie powiązane- zm. ter. sklad ofert na dn. 21.03.docx)18Ogłoszenie powiązane- zm. ter. sklad ofert na dn. 21.03.docxTeresa Podsiadło13 kB2016-03-15 13:06
Pobierz plik (18 odpowiedzi na pyt. do siwz.pdf)18 odpowiedzi na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło1829 kB2016-03-15 13:05
Pobierz plik (18 SIWZ po zmianach.doc)18 SIWZ po zmianach.docTeresa Podsiadło178 kB2016-03-15 13:05
Pobierz plik (18Ogłoszenie powiązane- zm term sklad. ofert.docx)18Ogłoszenie powiązane- zm term sklad. ofert.docxTeresa Podsiadło12 kB2016-03-14 09:06
Pobierz plik (18 Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)18 Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-03-08 14:17
Pobierz plik (18 ogłoszenie o zamówieniu.docx)18 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2016-03-08 14:17
Pobierz plik (18- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).doc)18- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2016-03-08 14:16
Pobierz plik (18 umowa - ( zał. nr 2 do siwz).doc)18 umowa - ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło63 kB2016-03-08 14:16
Pobierz plik (18oferta ( zał. nr 1 do siwz).doc)18oferta ( zał. nr 1 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2016-03-08 14:16
Pobierz plik (18 opis parametów tech. ( zał.nr 2 do oferty).docx)18 opis parametów tech. ( zał.nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło21 kB2016-03-08 14:16
Pobierz plik (18 SIWZ.doc)18 SIWZ.docTeresa Podsiadło178 kB2016-03-08 14:16

Więcej artykułów…

 1. 19ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 2. 14ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 3. 13ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 4. 6ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 5. 3ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 6. ogłoszenie o konkursie
 7. 136ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 8. 115ogłoszenie o przetargu - dostawa
 9. 111ogłoszenie o przetargu na leki
 10. 110ogłoszenie na dostawę leków
 11. 109ogłosznie na dostawę leków
 12. 85ogłoszenie o przetargu na dostawę leków
 13. BZP.3810.100.2015.JK-dostawa wyposażenia medycznego
 14. 95ogłoszenie o przetargu na dzierżawę
 15. 84ogłoszenie o przetargu
 16. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 17. 79ogłoszenie o przetargu niegraniczonym
 18. 80 ogłoszenie o przetargu na dostawę
 19. 77ogłoszenie o przetargu na dostawę
 20. 66ogłoszenie o zamówieniu dostawa energii
 21. 50ogł. o przet. nieogr. - doostawa narzędzi
 22. 56ogłoszenie o przet. nieogr.- dostawa resp do MRI
 23. 55ogłoszenie o przetargu nieogr.
 24. 58ogł. o przet. nieogra - urządzenia do przetacz
 25. 54ogłoszenie o przetargu nieogr. - kardiomonitory
 26. 39ogłoszenie o przetargu nieogr. roboty bud.
 27. 57ogłosznie o zamówieniu dost. zaklejarki do prepar.
 28. 53ogłosznie o przetargu dost. bronchos. sztywnych
 29. 52ogłoszenie o przetargu dost. borncho ze zrod. sw.
 30. 51ogloszenie o przetargu - dostawa broncho optycznych
 31. 49ogłoszenie o przetargu - bronchofiberoskopy intubac.
 32. 47ogłoszenie o przetargu na dostawę leku
 33. ogłoszenie o przetargu Numer postępowania: 1/03/2015
 34. 20 ogłosznie o zamówieniu na wyk. tablicy pamiat.
 35. 20a ogłoszenie na dostawę leku
 36. 20 ogłoszenie na dostawę leku
 37. BZP.3810.33.2015.JK-dostawa odczynników
 38. 19ogłoszenie o przetargu na dostawę leku
 39. 17ogłoszenie o przetargu dostawa leku
 40. 20 ogłoszenie o przetargu na dostawę szczepionki
 41. 27 ołgoszenie o przetargu dostawa leków
 42. 23ogloszenie o przetargu na dostawę leku
 43. 13ogłoszenie o rzetargu na dostwę ERLOTINIB
 44. 80ogłoszenie o przetargu na dostawę
 45. 65ołoszenie o przetargu nieograniczonym
 46. BZP.3810.64.2014.TP - przetarg na dokończenie prac w Obornikach Śl.
 47. BZP.3810.57.2014.TP - przetarg uzupełniający na leki
 48. 47ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 49. 45ogłosze. o przet. niegoranicz. - dostawa pomp PCA
 50. 43ogłosz. o przet. nieogran. -dostawa zestawu do videobronchoskopii sztywnej.

Podkategorie