BZP.3810.72.2017.JK-wymiana okien

roboty budowlane polegające na wymianie okien w pomieszczeniach Archiwum oraz w Warsztacie Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (Ogłoszenie nr 588826.doc)Ogłoszenie nr 588826.docJerzy Kachnikiewicz81 kB2017-09-15 12:45
Download this file (Zał. nr 8- opis tech.doc)Zał. nr 8- opis tech.docJerzy Kachnikiewicz27 kB2017-09-15 12:45
Download this file (72 zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.doc)72 zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2017-09-15 12:45
Download this file (72 zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.doc)72 zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.docJerzy Kachnikiewicz35 kB2017-09-15 12:45
Download this file (72_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)72_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz39 kB2017-09-15 12:44
Download this file (72-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)72-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2017-09-15 12:44
Download this file (72-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)72-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz42 kB2017-09-15 12:44
Download this file (72_Zał. nr 2 wzór umowy.doc)72_Zał. nr 2 wzór umowy.docJerzy Kachnikiewicz258 kB2017-09-15 12:44
Download this file (72-zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)72-zał. nr 1do SIWZ oferta.docJerzy Kachnikiewicz60 kB2017-09-15 12:44
Download this file (72_SIWZ .doc)72_SIWZ .docJerzy Kachnikiewicz268 kB2017-09-15 12:44

70 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa produktu leczniczego o nazwie międzynarodowej PIRFENIDON w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (70-SIWZ po popr. om. - param. tech. ( wykresl).doc)70-SIWZ po popr. om. - param. tech. ( wykresl).docTeresa Podsiadło205 kB2017-09-19 11:57
Download this file (70 Ogłoszenie o zamówieniu nr 588663.docx)70 Ogłoszenie o zamówieniu nr 588663.docxTeresa Podsiadło24 kB2017-09-15 09:16
Download this file (70-wzór umowy ( zał. nr 2).doc)70-wzór umowy ( zał. nr 2).docTeresa Podsiadło59 kB2017-09-15 09:16
Download this file (70oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)70oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-09-15 09:15
Download this file (70_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)70_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-09-15 09:15
Download this file (70_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)70_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-09-15 09:15
Download this file (70-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)70-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-09-15 09:15
Download this file (70 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsx)70 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsxTeresa Podsiadło16 kB2017-09-15 09:15
Download this file (70-SIWZ.doc)70-SIWZ.docTeresa Podsiadło205 kB2017-09-15 09:14

BZP.3810.69.017.JK-przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego

Przedmiotem niniejszego postępowania jest; wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej będącej we władaniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu i Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich z listy pakietów.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 22.09.2017r.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 26.09.2017r.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogł. 2 nr 500030504.doc)Ogłoszenie o zmianie ogł. 2 nr 500030504.docJerzy Kachnikiewicz25 kB2017-09-19 12:00
Download this file (69_formularz cenowy zmiana(kolor czerwony).xls)69_formularz cenowy zmiana(kolor czerwony).xlsJerzy Kachnikiewicz109 kB2017-09-19 12:12
Download this file (69_SIWZ-zmiana.doc)69_SIWZ-zmiana.docJerzy Kachnikiewicz257 kB2017-09-19 11:59
Download this file (69 odpowiedzi.pdf)69 odpowiedzi.pdfJerzy Kachnikiewicz337 kB2017-09-19 11:59
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogł. nr 500029993.doc)Ogłoszenie o zmianie ogł. nr 500029993.docJerzy Kachnikiewicz25 kB2017-09-18 14:00
Download this file (Ogłoszenie nr 587318.doc)Ogłoszenie nr 587318.docJerzy Kachnikiewicz345 kB2017-09-13 12:59
Download this file (69_formularz cenowy.xls)69_formularz cenowy.xlsJerzy Kachnikiewicz100 kB2017-09-13 12:59
Download this file (69_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)69_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz39 kB2017-09-13 12:58
Download this file (69_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)69_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2017-09-13 12:58
Download this file (69_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)69_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz42 kB2017-09-13 12:58
Download this file (69_zał. nr 2 wzór umowy.doc)69_zał. nr 2 wzór umowy.docJerzy Kachnikiewicz97 kB2017-09-13 12:58
Download this file (69_zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)69_zał. nr 1do SIWZ oferta.docJerzy Kachnikiewicz60 kB2017-09-13 12:57
Download this file (69_SIWZ.doc)69_SIWZ.docJerzy Kachnikiewicz257 kB2017-09-13 12:57

BZP.3810.68.2017.JK-remont Sali Modrzewiowej

Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane polegające na remoncie Sali Modrzewiowej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (przedmiar-Remont Sali Modrzewiowej-zmiana.doc)przedmiar-Remont Sali Modrzewiowej-zmiana.docJerzy Kachnikiewicz233 kB2017-09-12 14:12
Download this file (68_SIWZ-zmiana .doc)68_SIWZ-zmiana .docJerzy Kachnikiewicz286 kB2017-09-12 14:12
Download this file (zabudowa_1-7.zip)zabudowa_1-7.zipJerzy Kachnikiewicz641 kB2017-09-12 11:24
Download this file (Wizualizacja.pdf)Wizualizacja.pdfJerzy Kachnikiewicz1522 kB2017-09-12 11:22
Download this file (Rzut nr2.pdf)Rzut nr2.pdfJerzy Kachnikiewicz405 kB2017-09-12 11:21
Download this file (Rzut nr 1.pdf)Rzut nr 1.pdfJerzy Kachnikiewicz425 kB2017-09-12 11:21
Download this file (Ogłoszenie nr 586781.doc)Ogłoszenie nr 586781.docJerzy Kachnikiewicz81 kB2017-09-12 11:20
Download this file (przedmiar-Remont Sali Modrzewiowej.doc)przedmiar-Remont Sali Modrzewiowej.docJerzy Kachnikiewicz246 kB2017-09-12 11:20
Download this file (68-zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)68-zał. nr 1do SIWZ oferta.docJerzy Kachnikiewicz61 kB2017-09-12 11:20
Download this file (68 zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.doc)68 zał. nr 7 do SIWZ wykaz osób.docJerzy Kachnikiewicz38 kB2017-09-12 11:16
Download this file (68 zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.doc)68 zał. nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych.docJerzy Kachnikiewicz35 kB2017-09-12 11:16
Download this file (68_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.doc)68_zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy_gr. kapitałowa.docJerzy Kachnikiewicz39 kB2017-09-12 11:16
Download this file (68-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)68-zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docJerzy Kachnikiewicz37 kB2017-09-12 11:16
Download this file (68-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)68-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docJerzy Kachnikiewicz42 kB2017-09-12 11:16
Download this file (68_Zał. nr 2 wzór umowy.doc)68_Zał. nr 2 wzór umowy.docJerzy Kachnikiewicz298 kB2017-09-12 11:16
Download this file (68_SIWZ .doc)68_SIWZ .docJerzy Kachnikiewicz286 kB2017-09-12 11:05

BZP.3810.53.2017.KB.

Dostawa środków czystości do kuchni w podziale na pakiety w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Omyłka pisarska w formularzu asort.-cenowym. Proszę o wypełnianie i pobieranie załącznika z dopiskiem ,,po zmianie''.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (53-Protokół z otwarcia ofert.docx)53-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska20 kB2017-09-15 08:29
Download this file (53-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II.docx)53-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II.docxKatarzyna Bierzyńska13 kB2017-09-12 11:48
Download this file (53-zał. nr 1 do oferty (formularz asort. - cenowy) PO OMYŁCE PIS..xls)53-zał. nr 1 do oferty (formularz asort. - cenowy) PO OMYŁCE PIS..xlsKatarzyna Bierzyńska51 kB2017-09-12 11:47
Download this file (53-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docx)53-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docxKatarzyna Bierzyńska13 kB2017-09-07 11:36
Download this file (53-odp.na pytania.pdf)53-odp.na pytania.pdfKatarzyna Bierzyńska397 kB2017-09-07 11:36
Download this file (53-zał.nr 5 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)53-zał.nr 5 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docKatarzyna Bierzyńska42 kB2017-09-04 12:37
Download this file (53-zał.nr 4 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)53-zał.nr 4 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docKatarzyna Bierzyńska40 kB2017-09-04 12:37
Download this file (53-zał.nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)53-zał.nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docKatarzyna Bierzyńska44 kB2017-09-04 12:37
Download this file (53-zał. nr 1 do oferty (formularz asort. - cenowy).xls)53-zał. nr 1 do oferty (formularz asort. - cenowy).xlsKatarzyna Bierzyńska51 kB2017-09-04 12:37
Download this file (53 -zał. nr 2 do SIWZ (umowa - wzór).doc)53 -zał. nr 2 do SIWZ (umowa - wzór).docKatarzyna Bierzyńska67 kB2017-09-04 12:37
Download this file (53-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).doc)53-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).docKatarzyna Bierzyńska56 kB2017-09-04 12:36
Download this file (53-SIWZ.doc)53-SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska191 kB2017-09-04 12:36
Download this file (53-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx)53-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docxKatarzyna Bierzyńska33 kB2017-09-04 12:36

33ogłoszenie o prztargu nieograniczonym

dostawa , konfiguracja, wdrożenie infrastruktury informatycznej   na potrzeby e – usług wraz z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu dostarczanych rozwiązań wirtualizacyjnych i serwerowych z listy pakietów,   w ramach projektu Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 – Rozwój i optymalizacja systemów i zasobów informatycznych na potrzeby e-usług medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.02.01.01-02-0057/16-00.

2.Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 odrębne części przedmiotu zamówienia:

 • Pakiet nr 1 „Infrastruktura serwerowa na potrzeby e-Usług - - System uwierzytelniania i autoryzacji pracowników w systemach informatycznych - Szkolenia”
 • Pakiet nr 2 „Infrastruktura sieciowa na potrzeby e-Usług”,
 • Pakiet nr 3 „Laptopy na potrzeby e-usług”,
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ( numer referencyjny 2017-119683) w dniu 30.08.2017 r.
  2. termin składania ofert do dnia 11.10.2017 roku do godziny 11.30
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (33ogł. o zam. sprost. 5.pdf)33ogł. o zam. sprost. 5.pdfTeresa Podsiadło112 kB2017-09-01 14:14
Download this file (33ogł. o zam. -sprost. 4.pdf)33ogł. o zam. -sprost. 4.pdfTeresa Podsiadło72 kB2017-09-01 14:10
Download this file (33 ogł. o zam. sprost. 3.pdf)33 ogł. o zam. sprost. 3.pdfTeresa Podsiadło75 kB2017-09-01 14:10
Download this file (33 oogł. o zam. - sprost.2.pdf)33 oogł. o zam. - sprost.2.pdfTeresa Podsiadło121 kB2017-09-01 14:09
Download this file (33ogłoszenie o zamowieniu - sprost.1.pdf)33ogłoszenie o zamowieniu - sprost.1.pdfTeresa Podsiadło143 kB2017-09-01 14:09
Download this file (33 ogłoszenie o zamóweiniu przesłane do DZ.U .UE.pdf)33 ogłoszenie o zamóweiniu przesłane do DZ.U .UE.pdfTeresa Podsiadło171 kB2017-09-01 14:09
Download this file (33ogłoszenie o Zamow. opublikowane -2017-OJS167-343384-pl.pdf)33ogłoszenie o Zamow. opublikowane -2017-OJS167-343384-pl.pdfTeresa Podsiadło206 kB2017-09-01 14:09
Download this file (33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)33Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło604 kB2017-09-01 14:09
Download this file (33 - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ) pakiety 1-3.docx)33 - Formularz asortymentowo-cenowy ( zał. nr 1 do oferty ) pakiety 1-3.docxTeresa Podsiadło328 kB2017-09-01 14:06
Download this file (33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty).docx)33- paramet. tech -Potwierdzenie wymagań ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło445 kB2017-09-01 14:06
Download this file (33- opis przedmiotu zamow ( param. techn- zał. nr 1 a do SIWZ).docx)33- opis przedmiotu zamow ( param. techn- zał. nr 1 a do SIWZ).docxTeresa Podsiadło557 kB2017-09-01 14:06
Download this file (33Oferta WZÓR zał nr 1.doc)33Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło365 kB2017-09-01 14:05
Download this file (33 umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 dostawa sprzetu.doc)33 umowa ( zał nr 2 do siwz)2017 dostawa sprzetu.docTeresa Podsiadło1407 kB2017-09-01 14:05
Download this file (33- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)33- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-09-01 14:05
Download this file (33JEDZ zał nr 3.doc)33JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło494 kB2017-09-01 14:05
Download this file (33 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)33 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło342 kB2017-09-01 14:04
Download this file (33-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)33-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło322 kB2017-09-01 14:04

BZP.3810.47.2017.JU

dostawa artykułów spożywczych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 18 miesięcy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (47 WYNIKI.pdf)47 WYNIKI.pdfJolanta Uścienna423 kB2017-08-10 12:28
Download this file (47 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)47 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna22 kB2017-08-08 14:54
Download this file (47 Odpowiedzi na pytania z dnia 1.08.2017.pdf)47 Odpowiedzi na pytania z dnia 1.08.2017.pdfJolanta Uścienna293 kB2017-08-01 13:28
Download this file (OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.doc)OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.docJolanta Uścienna98 kB2017-07-31 15:05
Download this file (47 siwz.doc)47 siwz.docJolanta Uścienna189 kB2017-07-31 14:30
Download this file (47 Zał. asortymentowo-cenowy.xls)47 Zał. asortymentowo-cenowy.xlsJolanta Uścienna34 kB2017-07-31 14:29
Download this file (47 zał.nr 1 do SIWZ (oferta) .doc)47 zał.nr 1 do SIWZ (oferta) .docJolanta Uścienna59 kB2017-07-31 14:29
Download this file (47 umowa sypkie.doc)47 umowa sypkie.docJolanta Uścienna61 kB2017-07-31 14:29
Download this file (47 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)47 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna45 kB2017-07-31 14:29
Download this file (47 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)47 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna38 kB2017-07-31 14:29
Download this file (47 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)47 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna39 kB2017-07-31 14:29

39ogłoszenie o zamóweiniu

 1. dostawa produktów leczniczych z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt .
 2. termin składania ofert do dnia 17.07.2017 do godz. 11.30

Zmiana terminu składania ofert na dzień 20.07.2017 r. do godz.11:30.

Proszę aby Wykonawcy pobierali i wypełniali formularz asortymenowo-cenowy z dopiskiem ,,po zmianie''.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (39 ZESTAWIENIE OFERT strona-punktacja.xls)39 ZESTAWIENIE OFERT strona-punktacja.xlsJerzy Kachnikiewicz48 kB2017-08-03 07:54
Download this file (39_wyniki.pdf)39_wyniki.pdfJerzy Kachnikiewicz1052 kB2017-08-03 07:54
Download this file (39 ZESTAWIENIE OFERT strona.xls)39 ZESTAWIENIE OFERT strona.xlsJerzy Kachnikiewicz45 kB2017-07-25 08:14
Download this file (39-odp.na pytania II.pdf)39-odp.na pytania II.pdfKatarzyna Bierzyńska268 kB2017-07-14 10:33
Download this file (39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy PO ZMIANIE.xlsx)39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy PO ZMIANIE.xlsxKatarzyna Bierzyńska46 kB2017-07-13 08:29
Download this file (39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANIE.doc)39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANIE.docKatarzyna Bierzyńska57 kB2017-07-13 08:29
Download this file (39-odpowiedzi na pytania.pdf)39-odpowiedzi na pytania.pdfKatarzyna Bierzyńska1305 kB2017-07-13 08:28
Download this file (39-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx)39-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docxKatarzyna Bierzyńska13 kB2017-07-13 07:07
Download this file (39oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)39oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło37 kB2017-07-07 14:05
Download this file (39_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)39_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło39 kB2017-07-07 14:05
Download this file (39_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)39_zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło43 kB2017-07-07 14:05
Download this file (39-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)39-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-07-07 14:05
Download this file (39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsx)39 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsxTeresa Podsiadło46 kB2017-07-07 14:04
Download this file (39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)39- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło57 kB2017-07-07 14:04
Download this file (39 ogłoszenie o zamówieniu.docx)39 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło36 kB2017-07-07 14:04
Download this file (39-SIWZ.doc)39-SIWZ.docTeresa Podsiadło205 kB2017-07-07 14:04

BZP.3810.37.2017.JU

dostawa rękawic w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

 

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.07.2017

(godz. i miejsce b/z)

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (37 WYNIKI.pdf)37 WYNIKI.pdfJolanta Uścienna577 kB2017-08-10 13:59
Download this file (37 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)37 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna23 kB2017-07-14 14:56
Download this file (37 ODPOWIEDZI Z DNIA 11.07.17.pdf)37 ODPOWIEDZI Z DNIA 11.07.17.pdfJolanta Uścienna1824 kB2017-07-11 11:52
Download this file (37 SIWZ - PO ZMIANACH.doc)37 SIWZ - PO ZMIANACH.docJolanta Uścienna216 kB2017-07-11 11:52
Download this file (37 formularz as. cenowy PO ZMIANACH.xls)37 formularz as. cenowy PO ZMIANACH.xlsJolanta Uścienna60 kB2017-07-11 11:52
Download this file (37 zał.nr 2 UMOWA-zmiany.doc)37 zał.nr 2 UMOWA-zmiany.docJolanta Uścienna70 kB2017-07-11 11:51
Download this file (37 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)37 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna25 kB2017-07-10 12:36
Download this file (37 SIWZ.doc)37 SIWZ.docJolanta Uścienna216 kB2017-07-05 10:57
Download this file (37 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).doc)37 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna59 kB2017-07-05 10:57
Download this file (37 formularz asortymentowo - cenowy.xls)37 formularz asortymentowo - cenowy.xlsJolanta Uścienna60 kB2017-07-05 10:57
Download this file (37 zał.nr 2 UMOWA-wzór.doc)37 zał.nr 2 UMOWA-wzór.docJolanta Uścienna70 kB2017-07-05 10:57
Download this file (37 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)37 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna44 kB2017-07-05 10:57
Download this file (37 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)37 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna39 kB2017-07-05 10:56
Download this file (37 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)37 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna40 kB2017-07-05 10:56
Download this file (37 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).doc)37 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).docJolanta Uścienna46 kB2017-07-05 10:56
Download this file (37 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.doc)37 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.docJolanta Uścienna146 kB2017-07-05 10:56

26ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup toru wizyjnego- 1 sztuka.

   

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 19.05.2017 r.
  2. termin składania ofert do dnia 30.06.2017 roku do godziny 12.00
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (26-Informacja z otwarcia ofert.docx)26-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-30 12:47
Download this file (26ogłoszenie o zamóweiniu -- zm. ter. wyk zam..pdf)26ogłoszenie o zamóweiniu -- zm. ter. wyk zam..pdfTeresa Podsiadło69 kB2017-06-08 07:50
Download this file (26 odp. na pyt. do siwz.pdf)26 odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło227 kB2017-06-07 12:09
Download this file (26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. omyłki pisar..xls)26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po por. omyłki pisar..xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-06-05 11:58
Download this file (26- tor wizyjny - paramtrty tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)26- tor wizyjny - paramtrty tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło29 kB2017-05-24 12:33
Download this file (26-SIWZ.doc)26-SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2017-05-24 12:32
Download this file (26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)26 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-24 12:14
Download this file (26- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)26- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-24 12:13
Download this file (26 JEDZ zał nr 3.doc)26 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-24 12:13
Download this file (26Oferta WZÓR zał nr 1.doc)26Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-24 12:13
Download this file (26oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)26oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-24 12:13
Download this file (26-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)26-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-24 12:13
Download this file (26umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)26umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-24 12:13
Download this file (26ogłoszenie o zamówieniu.pdf)26ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło119 kB2017-05-24 12:12

29ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

zakup zestawu do zabiegów wideochirurgicznych, zlisty pakietów

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017 r.
 2. termin składania ofert do dnia 29.06.2017 roku do godziny 12.30
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (29informacja o wyborze oferty pak. nr 2.pdf)29informacja o wyborze oferty pak. nr 2.pdfTeresa Podsiadło294 kB2017-07-06 10:07
Download this file (29 czesc. uniwaz postep. p.1 i 3.pdf)29 czesc. uniwaz postep. p.1 i 3.pdfTeresa Podsiadło252 kB2017-06-30 12:52
Download this file (29-Informacja z otwarcia ofert.docx)29-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-29 12:13
Download this file (29odp. na pyt. do siwz.pdf)29odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło632 kB2017-06-06 10:36
Download this file (29 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)29 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-20 14:47
Download this file (29-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)29-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-20 14:47
Download this file (29 ogłoszenie o zamówieniu.pdf)29 ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło150 kB2017-05-20 14:47
Download this file (29 ( pakiet nr 3) narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)29 ( pakiet nr 3) narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło15 kB2017-05-20 14:47
Download this file (29 (pakiet nr 2)narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)29 (pakiet nr 2)narz. do zab. wideochirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło18 kB2017-05-20 14:47
Download this file (29 ( pakiet nr 1) narzedzia do zabieg. widoechirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docx)29 ( pakiet nr 1) narzedzia do zabieg. widoechirurgicznych- par. tech. ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło16 kB2017-05-20 14:47
Download this file (29- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)29- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-20 14:46
Download this file (29 JEDZ zał nr 3.doc)29 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-20 14:46
Download this file (29Oferta WZÓR zał nr 1.doc)29Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-20 14:46
Download this file (29 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)29 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło39 kB2017-05-20 14:46
Download this file (29umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)29umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło77 kB2017-05-20 14:46
Download this file (29-SIWZ.doc)29-SIWZ.docTeresa Podsiadło250 kB2017-05-20 14:46

28ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

zakup noża harmonicznego- 1 szt.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017 r.
 2. termin składania ofert do dnia 29.06.2017 roku do godziny 11.30
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (28 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)28 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło280 kB2017-07-04 07:22
Download this file (28-Informacja z otwarcia ofert.docx)28-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-29 12:12
Download this file (28 odp. na pyt. do siwz.pdf)28 odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło495 kB2017-06-07 12:10
Download this file (28 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po popr. om. pisar.xls)28 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po popr. om. pisar.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-06-05 12:09
Download this file (28 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)28 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-20 14:50
Download this file (28- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)28- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-20 14:50
Download this file (28 JEDZ zał nr 3.doc)28 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-20 14:50
Download this file (28 noż harmoniczny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsx)28 noż harmoniczny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsxTeresa Podsiadło12 kB2017-05-20 14:50
Download this file (28ogłoszenie o zamówieniu.pdf)28ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło118 kB2017-05-20 14:50
Download this file (28-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)28-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-20 14:50
Download this file (28oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)28oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-20 14:49
Download this file (28Oferta WZÓR zał nr 1.doc)28Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-20 14:49
Download this file (28umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)28umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-20 14:49
Download this file (28-SIWZ.doc)28-SIWZ.docTeresa Podsiadło250 kB2017-05-20 14:49

27ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

zakup mikrotomu rotacyjnego- 1 szt.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017 r.
 2. termin składania ofert do dnia 29.06.2017 roku do godziny 10.30
 3. zmiana terminu składania ofert do dnia 03.07.2017 roku do godziny 11.30
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (27 inofrmacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)27 inofrmacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło284 kB2017-07-05 10:24
Download this file (27-Informacja z otwarcia ofert.docx)27-Informacja z otwarcia ofert.docxTeresa Podsiadło107 kB2017-07-03 10:42
Download this file (27 ogł. ozm. ogł. - zmian ter. skł. ofert na 03.07.2017.pdf)27 ogł. ozm. ogł. - zmian ter. skł. ofert na 03.07.2017.pdfTeresa Podsiadło69 kB2017-06-13 10:24
Download this file (27 odp na pyt. do SIWZ.pdf)27 odp na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło938 kB2017-06-13 10:18
Download this file (27-SIWZ po zm. terminu skład. ofert.doc)27-SIWZ po zm. terminu skład. ofert.docTeresa Podsiadło252 kB2017-06-13 10:17
Download this file (27 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty - po popr. om. pisar.xls)27 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty - po popr. om. pisar.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-06-05 12:11
Download this file (27 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)27 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-20 14:53
Download this file (27- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)27- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-20 14:53
Download this file (27 JEDZ zał nr 3.doc)27 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-20 14:52
Download this file (27 mikrotom rotacyjny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsx)27 mikrotom rotacyjny -parametry techniczne ( zał. nr 2 do oferty).xlsxTeresa Podsiadło14 kB2017-05-20 14:52
Download this file (27 ogłoszenie o zamówieniu.pdf)27 ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło115 kB2017-05-20 14:52
Download this file (27Oferta WZÓR zał nr 1.doc)27Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-20 14:52
Download this file (27-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)27-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-20 14:52
Download this file (27oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)27oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-20 14:52
Download this file (27umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)27umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-20 14:52
Download this file (27-SIWZ.doc)27-SIWZ.docTeresa Podsiadło252 kB2017-05-20 14:51

25ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup bronchofiberoskopów- 2 sztuki.
 2. .Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.05.2017 r.
 3. termin składania ofert do dnia 14.06.2017 roku do godziny 12.30

25ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup bronchofiberoskopów- 2 sztuki.
 2. .Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.05.2017 r.
 3. termin składania ofert do dnia 19.06.2017 roku do godziny 11.30
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (25 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)25 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło283 kB2017-06-27 12:35
Download this file (25-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)25-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-20 09:48
Download this file (25odp. na pyt. do siwz.pdf)25odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło788 kB2017-06-02 12:36
Download this file (25umowa - po modyfikacji ( zał nr 2 do siwz).doc)25umowa - po modyfikacji ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-06-02 12:36
Download this file (25zm. ogł. o zamow. termin sklad ofert na 19.06.pdf)25zm. ogł. o zamow. termin sklad ofert na 19.06.pdfTeresa Podsiadło68 kB2017-06-02 12:36
Download this file (25 ogł. o zm. ogł. zm. termin. otwarcia ofert.pdf)25 ogł. o zm. ogł. zm. termin. otwarcia ofert.pdfTeresa Podsiadło68 kB2017-06-02 12:35
Download this file (25 bronchofiberoskopy - parametry technicz. ( zał. nr 2 do oferty).doc)25 bronchofiberoskopy - parametry technicz. ( zał. nr 2 do oferty).docTeresa Podsiadło53 kB2017-05-05 09:22
Download this file (25oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)25oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-05 09:19
Download this file (25-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)25-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-05 09:19
Download this file (25ogłoszenie o zamówieniu.pdf)25ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło121 kB2017-05-05 09:19
Download this file (25Oferta WZÓR zał nr 1.doc)25Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-05 09:18
Download this file (25 JEDZ zał nr 3.doc)25 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło186 kB2017-05-05 09:18
Download this file (25- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)25- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-05 09:18
Download this file (25 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)25 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-05 09:18
Download this file (25umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)25umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-05 09:17
Download this file (25-SIWZ.doc)25-SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2017-05-05 09:17

24ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup videobronchofiberoskopów- 2 sztuki.
 2. .Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.05.2017 r.
 3. termin składania ofert do dnia 19.06.2017 roku do godziny 11.30
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (24 inoformacja o wyb. oferty najkorzystniejszej.pdf)24 inoformacja o wyb. oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło280 kB2017-06-27 12:32
Download this file (24-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docx)24-zest. ofert ( Informacja z otwarcia ofert).docxTeresa Podsiadło107 kB2017-06-20 09:47
Download this file (24umowa - ( zał nr 2 do siwz) po modyfikacjii.doc)24umowa - ( zał nr 2 do siwz) po modyfikacjii.docTeresa Podsiadło68 kB2017-06-02 12:39
Download this file (24ogł. o zm. term. skła d i otw. ofert na 19.06.pdf)24ogł. o zm. term. skła d i otw. ofert na 19.06.pdfTeresa Podsiadło72 kB2017-06-02 12:33
Download this file (24odp. na pyt. do siwz.pdf)24odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło577 kB2017-06-02 12:33
Download this file (24 Ogł.o zm. ogł. sprost..pdf)24 Ogł.o zm. ogł. sprost..pdfTeresa Podsiadło69 kB2017-05-17 08:32
Download this file (24 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)24 Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2017-05-05 09:16
Download this file (24 JEDZ zał nr 3.doc)24 JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło185 kB2017-05-05 09:16
Download this file (24- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)24- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-05-05 09:16
Download this file (24 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)24 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło28 kB2017-05-05 09:16
Download this file (24 - Videobronchofiberskop parametry tech ( zał. nr 2 do oferty).docx)24 - Videobronchofiberskop parametry tech ( zał. nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-05 09:16
Download this file (24-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)24-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-05-05 09:16
Download this file (24oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)24oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2017-05-05 09:15
Download this file (24ogłoszenie o zamówieniu.pdf)24ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło116 kB2017-05-05 09:15
Download this file (24umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)24umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło68 kB2017-05-05 09:15
Download this file (24-SIWZ.doc)24-SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2017-05-05 09:15

15ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa produktów leczniczych - leków ( leki układu pokarmowego , leki układu oddechowego , leki układu krążenia, leki układu nerwowego, hormony, leki inne) z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Termin składania ofert: 26.04.2017 r.  do godz. 09:30.

3.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.03.2017 r.

UWAGA!!

Nowy termin Zamawiający wyznacza na dzień: 9.05.2017.

Składanie ofert g.11:30.

wpłata wadium przedłużone do dnia 9.05.2017.

Publiczne otwarcie ofert 9.05.2017 g.12:00.

 

PROSIMY O POBRANIE DOKUMENTÓW DOT.

(PO OMYŁCE DOT. ROZDZIELENIA PAKIETU NR 9, GRUPA 12 NA PAKIET 9 I 9A I ZMIANA

WADIUM, ZG. Z ODPOWIEDZIAMI Z DNIA 13.04.2017)

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (15 wyniki postępowania.pdf)15 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło3350 kB2017-05-31 09:14
Download this file (15ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT1 po wp. adres..xls)15ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT1 po wp. adres..xlsTeresa Podsiadło78 kB2017-05-10 13:15
Download this file (15ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT1.xls)15ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT1.xlsTeresa Podsiadło76 kB2017-05-10 10:51
Download this file (15 zał as.- cenowy ZMIANY PO OMYŁCE.xls)15 zał as.- cenowy ZMIANY PO OMYŁCE.xlsJolanta Uścienna473 kB2017-04-27 10:05
Download this file (15-SIWZ ZMIANY2 (PO OMYŁCE).doc)15-SIWZ ZMIANY2 (PO OMYŁCE).docJolanta Uścienna355 kB2017-04-27 10:05
Download this file (SPROSTOWANIE OMYŁKI OGŁOSZENIE.pdf)SPROSTOWANIE OMYŁKI OGŁOSZENIE.pdfJolanta Uścienna73 kB2017-04-27 10:04
Download this file (15 SPROSTOWANIE OGŁ. DATA 2.pdf)15 SPROSTOWANIE OGŁ. DATA 2.pdfJolanta Uścienna68 kB2017-04-13 13:36
Download this file (15 odpowiedzi 13.04.2017.pdf)15 odpowiedzi 13.04.2017.pdfJolanta Uścienna2584 kB2017-04-13 12:39
Download this file (15-SIWZ ZMIANY.doc)15-SIWZ ZMIANY.docJolanta Uścienna353 kB2017-04-13 12:39
Download this file (15 zał asort.- cenowy ZMIANY.xls)15 zał asort.- cenowy ZMIANY.xlsJolanta Uścienna470 kB2017-04-13 12:39
Download this file (15 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdf)15 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdfJolanta Uścienna69 kB2017-04-13 12:39
Download this file (15 zał nr 1 do oferty -por om.xls)15 zał nr 1 do oferty -por om.xlsTeresa Podsiadło474 kB2017-03-22 09:11
Download this file (15ogłoszenie o zamóweiniu opubliko.pdf)15ogłoszenie o zamóweiniu opubliko.pdfTeresa Podsiadło1588 kB2017-03-17 11:20
Download this file (15-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)15-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-03-17 11:08
Download this file (15-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)15-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-03-17 11:08
Download this file (15- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)15- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło57 kB2017-03-17 11:08
Download this file (15 zał nr 1 do oferty -NA STRONĘ.xls)15 zał nr 1 do oferty -NA STRONĘ.xlsTeresa Podsiadło466 kB2017-03-17 11:08
Download this file (15- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)15- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-03-17 11:07
Download this file (15-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)15-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło187 kB2017-03-17 11:07
Download this file (15-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)15-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-03-17 11:07
Download this file (15-SIWZ.doc)15-SIWZ.docTeresa Podsiadło323 kB2017-03-17 11:06

14ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa produktów leczniczych tj. leków anestezjologicznych, płynów infuzyjnych oraz preparatów dożywienia enteralnego i paraenteralnego - z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 1. Termin składania ofert: 26.04.2017 r.  do godz. 11:30.

  3.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.03.2017 r.

  UWAGA!!!

  Nowy termin Zamawiający wyznacza na dzień: 8.05.2017.

  Składanie ofert g.11:30.

  wpłata wadium przedłużone do dnia 8.05.2017

 2. Publiczne otwarcie ofert 8.05.2017 g.12:00.

 3.  

  Prosimy przy pobieraniu dokumentów przetargowych zwracać uwagę na dokumenty zatytułowane

  (ZMIANY), sprawa nr BZP.3810.14.2017.TP

 4. poprawienie omyłki pisar w grupie 10 pkaiet nr 8 było do w opak. a powinno byc 1
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (14 sprostowanie wyników postep. pak. 18 i pak.7 grupa 9.pdf)14 sprostowanie wyników postep. pak. 18 i pak.7 grupa 9.pdfTeresa Podsiadło483 kB2017-06-01 09:51
Download this file (14 wyniki postępowania.pdf)14 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło1421 kB2017-05-29 11:52
Download this file (14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT. oraz punkt.xls)14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT. oraz punkt.xlsTeresa Podsiadło49 kB2017-05-29 11:52
Download this file (14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT. na stronę.xls)14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT. na stronę.xlsTeresa Podsiadło38 kB2017-05-10 08:00
Download this file (14 zał nr 1 ZMIANY formularz as.-cenowy - popr. om.p. 8,9 - gr 10, p.14-gr.11.xls)14 zał nr 1 ZMIANY formularz as.-cenowy - popr. om.p. 8,9 - gr 10, p.14-gr.11.xlsTeresa Podsiadło207 kB2017-04-19 10:31
Download this file (14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy Popr om wp. nr 8.xls)14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy Popr om wp. nr 8.xlsTeresa Podsiadło212 kB2017-04-19 08:00
Download this file (14 ODPOWIEDZI 12.04.2017.pdf)14 ODPOWIEDZI 12.04.2017.pdfJolanta Uścienna2118 kB2017-04-13 13:07
Download this file (14 zał nr 1 ZMIANY formularz as.-cenowy.xls)14 zał nr 1 ZMIANY formularz as.-cenowy.xlsJolanta Uścienna214 kB2017-04-13 13:07
Download this file (14 SIWZ -ZMIANY.doc)14 SIWZ -ZMIANY.docJolanta Uścienna285 kB2017-04-13 13:07
Download this file (14 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdf)14 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdfJolanta Uścienna69 kB2017-04-13 13:05
Download this file (14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy Popr om.xls)14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy Popr om.xlsTeresa Podsiadło212 kB2017-03-22 08:49
Download this file (14-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)14-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-03-17 10:25
Download this file (14-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)14-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-03-17 10:24
Download this file (14- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)14- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-03-17 10:24
Download this file (14-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)14-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło187 kB2017-03-17 10:23
Download this file (14-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)14-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-03-17 10:23
Download this file (14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy-NA STRONĘ1.xls)14 zał nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy-NA STRONĘ1.xlsTeresa Podsiadło209 kB2017-03-17 10:23
Download this file (14 Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.doc)14 Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.docTeresa Podsiadło229 kB2017-03-17 10:23
Download this file (14 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)14 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło57 kB2017-03-17 10:23
Download this file (14-SIWZ.doc)14-SIWZ.docTeresa Podsiadło268 kB2017-03-17 10:23
Download this file (14ogłoszenie o zamóweiniu opublik.pdf)14ogłoszenie o zamóweiniu opublik.pdfTeresa Podsiadło704 kB2017-03-17 10:22

13ogło. o przetargu niegoranicZonym

  1. dostawa produktów leczniczych tj. cytostatyków i leków przeciwbólowych- z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 1. Termin składania ofert: 21.04.2017 r.  do godz. 10:30.
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10.03.2017 r.                                     

   UWAGA!!!

   Nowy termin Zamawiający wyznacza na dzień: 5.05.2017.

   Składanie ofert g.11:30.

   wpłata wadium przedłużone do dnia 5.05.2017.

   Publiczne otwarcie ofert 5.05.2017 g.12:00.

                                                 

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (13sprost. wyników w pak.1 gr 7.pdf)13sprost. wyników w pak.1 gr 7.pdfTeresa Podsiadło346 kB2017-06-09 11:08
Download this file (13 sprostowanie wyników grupa 7 pka.12.pdf)13 sprostowanie wyników grupa 7 pka.12.pdfTeresa Podsiadło363 kB2017-06-01 09:49
Download this file (13 popr. omylki pisar w wynikach pak. 10 gr.7.pdf)13 popr. omylki pisar w wynikach pak. 10 gr.7.pdfTeresa Podsiadło286 kB2017-06-01 09:48
Download this file (13 ZESTAWIENIE OFERT pkt.xls)13 ZESTAWIENIE OFERT pkt.xlsTeresa Podsiadło44 kB2017-05-26 10:56
Download this file (13wyniki postępowania.pdf)13wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło1439 kB2017-05-26 10:56
Download this file (13 ZESTAWIENIE OFERT strona.xls)13 ZESTAWIENIE OFERT strona.xlsTeresa Podsiadło37 kB2017-05-09 09:43
Download this file (13 ODPOWIEDZI PO OMYŁCE PISARSKIEJ.pdf)13 ODPOWIEDZI PO OMYŁCE PISARSKIEJ.pdfJolanta Uścienna313 kB2017-04-11 12:00
Download this file (13 zał. nr 1 do oferty ZMIANY AKTUALIZACJA formularz as.-cenowy.xls)13 zał. nr 1 do oferty ZMIANY AKTUALIZACJA formularz as.-cenowy.xlsJolanta Uścienna220 kB2017-04-11 08:57
Download this file (ODPOWIEDZI Z DNIA 7.04.2017-SKAN.pdf)ODPOWIEDZI Z DNIA 7.04.2017-SKAN.pdfJolanta Uścienna1772 kB2017-04-10 08:22
Download this file (13 zał. nr 1 do oferty ZMIANY formularz as.-cenowy.xls)13 zał. nr 1 do oferty ZMIANY formularz as.-cenowy.xlsJolanta Uścienna220 kB2017-04-10 08:22
Download this file (13-SIWZ ZMIANY.doc)13-SIWZ ZMIANY.docJolanta Uścienna283 kB2017-04-10 08:21
Download this file (SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA WYSŁANE.pdf)SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA WYSŁANE.pdfJolanta Uścienna70 kB2017-04-10 08:21
Download this file (13-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)13-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-03-14 08:42
Download this file (13-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)13-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-03-14 08:42
Download this file (13- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)13- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-03-14 08:41
Download this file (13-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)13-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło187 kB2017-03-14 08:41
Download this file (13 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)13 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło56 kB2017-03-14 08:41
Download this file (13-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)13-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-03-14 08:41
Download this file (13 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xls)13 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsTeresa Podsiadło212 kB2017-03-14 08:40
Download this file (13-SIWZ.doc)13-SIWZ.docTeresa Podsiadło266 kB2017-03-14 08:40
Download this file (13 ogłoszenie o zamóweiniu opublikowane.pdf)13 ogłoszenie o zamóweiniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło693 kB2017-03-14 08:40

12ogłoszenie o przetargu niegra.

 1. dostawa produktów leczniczych tj. antybiotyków, chemioterapeutyków i sulfonamidów- z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt
 2. Termin składania ofert: 21.04.2017 r.  do godz. 11:30.
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10.03.2017 r

   UWAGA!!!

   Nowy termin Zamawiający wyznacza na dzień: 4.05.2017.

   Składanie ofert g.11:30.

   wpłata wadium przedłużone do dnia 4.05.2017.

   Publiczne otwarcie ofert 4.05.2017 g.12:00.

   Prosimy przy pobieraniu dokumentów przetargowych zwracać uwagę na dokumenty zatytułowane

   (ZMIANY), sprawa nr BZP.3810.12.2017.TP

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (12sprost. wyników gr. 6 pak. 56.pdf)12sprost. wyników gr. 6 pak. 56.pdfTeresa Podsiadło436 kB2017-06-01 09:54
Download this file (12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsTeresa Podsiadło40 kB2017-05-08 06:58
Download this file (12 ODPOWIEDZI 7.04.2017.pdf)12 ODPOWIEDZI 7.04.2017.pdfJolanta Uścienna1187 kB2017-04-10 11:56
Download this file (12 zał. nr 1 do oferty ZMIANY formularz as.-cenowy.xls)12 zał. nr 1 do oferty ZMIANY formularz as.-cenowy.xlsJolanta Uścienna205 kB2017-04-10 11:56
Download this file (12 SIWZ ZMIANY.doc)12 SIWZ ZMIANY.docJolanta Uścienna286 kB2017-04-10 11:56
Download this file (12 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdf)12 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA.pdfJolanta Uścienna92 kB2017-04-10 11:55
Download this file (12-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)12-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-03-14 08:50
Download this file (12-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)12-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-03-14 08:50
Download this file (12- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)12- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-03-14 08:50
Download this file (12 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)12 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło56 kB2017-03-14 08:49
Download this file (12-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)12-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło187 kB2017-03-14 08:49
Download this file (12-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)12-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło25 kB2017-03-14 08:49
Download this file (12 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xls)12 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy NA STRONĘ.xlsTeresa Podsiadło205 kB2017-03-14 08:49
Download this file (12-SIWZ.doc)12-SIWZ.docTeresa Podsiadło253 kB2017-03-14 08:49
Download this file (12ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)12ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło782 kB2017-03-14 08:49

16 zapytanie ofertowe

wykonanie projektu graficznego, dostawa i montaż dwóch tablic informacyjnych   w zakresie promocji projektu pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 – Rozwój i optymalizacja systemów i zasobów informatycznych na potrzeby e-usług medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne).

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (16 popr. omyłki w infor. o wyborze.pdf)16 popr. omyłki w infor. o wyborze.pdfTeresa Podsiadło358 kB2017-03-23 10:45
Download this file (16 wyniki.pdf)16 wyniki.pdfTeresa Podsiadło610 kB2017-03-20 11:14
Download this file (Załącznik nr 16 umowa-wzór.doc)Załącznik nr 16 umowa-wzór.docTeresa Podsiadło358 kB2017-03-02 13:34
Download this file (Załącznik nr 16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)Załącznik nr 16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło377 kB2017-03-02 13:34
Download this file (Załącznik nr 16 oferta.doc)Załącznik nr 16 oferta.docTeresa Podsiadło343 kB2017-03-02 13:33
Download this file (Załącznik nr 16 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.doc)Załącznik nr 16 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.docTeresa Podsiadło339 kB2017-03-02 13:33
Download this file (16 Informacje o ogłoszeniu wbazie konkurencyjności.docx)16 Informacje o ogłoszeniu wbazie konkurencyjności.docxTeresa Podsiadło18 kB2017-03-02 13:33

9ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. dostawa produktu leczniczego - stosowanych w chemioterapii niestandardowej o nazwie chemicznej ERLOTINIB,   postać – tabletki o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt
 2. Termin składania ofert: 23.03.2017 r.  do godz. 11:30.

 3. termin składania ofert: 31.03.2017 r.  do godz. 11:30.

 4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 07.02.2017 r.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (9 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)9 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło331 kB2017-04-20 11:11
Download this file (9_Otwarcie-firma.doc)informacja z otwarcia ofertJerzy Kachnikiewicz31 kB2017-03-31 11:34
Download this file (9-SIWZ po zm. term..doc)9-SIWZ po zm. term..docTeresa Podsiadło222 kB2017-03-07 13:26
Download this file (9 odp na pyt.do siwz.pdf)9 odp na pyt.do siwz.pdfTeresa Podsiadło615 kB2017-03-07 13:15
Download this file (9-wzór umowy ( zał. nr 2)po zm..doc)9-wzór umowy ( zał. nr 2)po zm..docTeresa Podsiadło58 kB2017-03-07 13:14
Download this file (9ogłoszenie o zm. ogł. ter. ogł. na dn. 31.03.2017.pdf)9ogłoszenie o zm. ogł. ter. ogł. na dn. 31.03.2017.pdfTeresa Podsiadło70 kB2017-03-07 13:14
Download this file (9-wzór umowy ( zał. nr 2)pom popr omyłki pisar.doc)9-wzór umowy ( zał. nr 2)pom popr omyłki pisar.docTeresa Podsiadło57 kB2017-03-03 11:32
Download this file (9-SIWZ.doc)9-SIWZ.docTeresa Podsiadło222 kB2017-02-10 08:12
Download this file (9-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)9-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło24 kB2017-02-10 08:12
Download this file (9-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)9-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło36 kB2017-02-10 08:12
Download this file (9 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)9 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło113 kB2017-02-10 08:12
Download this file (9-wzór umowy ( zał. nr 2).doc)9-wzór umowy ( zał. nr 2).docTeresa Podsiadło61 kB2017-02-10 08:11
Download this file (9- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)9- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1155 kB2017-02-10 08:11
Download this file (9 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)9 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło31 kB2017-02-10 08:11
Download this file (9-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)9-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło186 kB2017-02-10 08:11
Download this file (9-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)9-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxTeresa Podsiadło19 kB2017-02-10 08:11

BZP.3810.83.2016.JU

dostawa uniwersalnych, wielorazowych staplerów chirurgicznych wraz z ładunkami do staplerów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

 

UWAGA!!! Termin składania ofert  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przesunięto na dzień: 19/01/2017 godz. i miejsce bz.

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (83 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)83 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna22 kB2017-01-19 11:59
Download this file (83 ODPOWIEDZI Z DNIA 16.01.17.pdf)83 ODPOWIEDZI Z DNIA 16.01.17.pdfJolanta Uścienna303 kB2017-01-16 14:05
Download this file (83 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)83 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docJolanta Uścienna27 kB2017-01-16 12:40
Download this file (83 zał. asort. cenowy.xls)83 zał. asort. cenowy.xlsJolanta Uścienna50 kB2017-01-10 14:00
Download this file (83 SIWZ staplery.doc)83 SIWZ staplery.docJolanta Uścienna230 kB2017-01-10 13:58
Download this file (83 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).doc)83 zał.nr 1 do SIWZ (oferta).docJolanta Uścienna59 kB2017-01-10 13:58
Download this file (83 umowa zal2 do SIWZ ( staplery wielorazowego uzytku).doc)83 umowa zal2 do SIWZ ( staplery wielorazowego uzytku).docJolanta Uścienna75 kB2017-01-10 13:58
Download this file (83 umowa zal2 do SIWZ ( staplery jednorazowego).doc)83 umowa zal2 do SIWZ ( staplery jednorazowego).docJolanta Uścienna74 kB2017-01-10 13:58
Download this file (83 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)83 zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJolanta Uścienna45 kB2017-01-10 13:57
Download this file (83 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)83 zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJolanta Uścienna38 kB2017-01-10 13:57
Download this file (83 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)83 zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJolanta Uścienna39 kB2017-01-10 13:57
Download this file (83 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).doc)83 zał.nr 6 do SIWZ (wykaz dostaw).docJolanta Uścienna46 kB2017-01-10 13:57
Download this file (83 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc)83 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docJolanta Uścienna83 kB2017-01-10 13:57

ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

usługa doradcy technicznego do projektu e –zdrowie IV etap.

Projekt e-zdrowie jest współfinansowany ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach:

Nazwa programu operacyjnego:                Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Nazwa i numer osi priorytetowej              2. Technologie informacyjno-komunikacyjne

Nazwa i numer działania                           2.1 E-usługi publiczneNazwa i numer poddziałania                     2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne

Termin składania ofert do dnia 30.12.2016 roku do godziny 12.00.

termin składania ofert zostaje przesunięty  do dnia 05.01.2017 roku do godziny 12.00.

termin składania ofert zostaje przesunięty  do dnia 10.01.2017 roku do godziny 12.00.


 


Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (66 wyniki.pdf)66 wyniki.pdfTeresa Podsiadło368 kB2017-01-20 12:16
Download this file (66 ZESTAWIENIE OFERT.doc)66 ZESTAWIENIE OFERT.docTeresa Podsiadło531 kB2017-01-11 13:16
Download this file (66odp. na pyt. do SIWZ.pdf)66odp. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło950 kB2017-01-03 12:33
Download this file (66 umowa ( zał nr 2 do siwz) 2016.doc)66 umowa ( zał nr 2 do siwz) 2016.docTeresa Podsiadło1364 kB2016-12-21 12:21
Download this file (66- oferta zał. nr 1.doc)66- oferta zał. nr 1.docTeresa Podsiadło344 kB2016-12-21 12:10
Download this file (66 SIWZ.doc)66 SIWZ.docTeresa Podsiadło482 kB2016-12-21 12:10

BZP.3810.82.2016.KB

 1. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa w podziale na 2 pakiety produktu leczniczego - stosowanego w chemioterapii   o nazwie chemicznej PEMETREXED , dawka 500 mg, 100 mg, 1 g postać – fiolki o nazwie handlowej ,, .................’’, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem wykonawcy lub na jego koszt.
 1. Termin składania ofert: 18.01.2017 r. godz. 11:30.

 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 09.12.2016 r.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (82-Protokół z otwarcia ofert.docx)82-Protokół z otwarcia ofert.docxKatarzyna Bierzyńska19 kB2017-01-19 07:44
Download this file (82-odp.na pytania.pdf)82-odp.na pytania.pdfKatarzyna Bierzyńska573 kB2016-12-21 10:59
Download this file (82-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx)82-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docxKatarzyna Bierzyńska20 kB2016-12-13 08:55
Download this file (82-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc)82-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).docKatarzyna Bierzyńska36 kB2016-12-13 08:55
Download this file (82- instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)82- instrukcja wpełniania JEDZ.pdfKatarzyna Bierzyńska1155 kB2016-12-13 08:55
Download this file (82-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).doc)82-JEDZ (zał.nr 3 do SIWZ).docKatarzyna Bierzyńska184 kB2016-12-13 08:54
Download this file (82-zał.nr.2 (umowa-wzór).doc)82-zał.nr.2 (umowa-wzór).docKatarzyna Bierzyńska60 kB2016-12-13 08:54
Download this file (82-zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy PAKIET NR 2).xls)82-zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy PAKIET NR 2).xlsKatarzyna Bierzyńska37 kB2016-12-13 08:54
Download this file (82-zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy PAKIET NR 1).xls)82-zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy PAKIET NR 1).xlsKatarzyna Bierzyńska37 kB2016-12-13 08:54
Download this file (82-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx)82-formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docxKatarzyna Bierzyńska26 kB2016-12-13 08:54
Download this file (82-SIWZ.doc)82-SIWZ.docKatarzyna Bierzyńska223 kB2016-12-13 08:53
Download this file (82-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE.pdf)82-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE.pdfKatarzyna Bierzyńska125 kB2016-12-13 08:53

ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycznych dyżurów we Wrocławskim Ośrodku Torakochirurgii  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 6 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 6 do swko).docTeresa Podsiadło62 kB2016-11-03 13:55
Download this file (UMOWA - TORAKOCHIRURGIA ( zał.nr 5 do swko).doc)UMOWA - TORAKOCHIRURGIA ( zał.nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło79 kB2016-11-03 13:54
Download this file (SWKO- DYŻURY 2017.doc.doc)SWKO- DYŻURY 2017.doc.docTeresa Podsiadło143 kB2016-11-03 13:54
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016.pdf)ogłoszenie o konkursie 2016.pdfTeresa Podsiadło552 kB2016-11-03 13:54

75ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup   zestawu do zabiegów wideochirurgicznych,                         tj. optyk laparoskopowych Full HD sztuk 2.
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (75 wyniki postępowania.pdf)75 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło259 kB2016-11-08 11:51
Download this file (75 zestawienie ofert.xlsx)75 zestawienie ofert.xlsxTeresa Podsiadło10 kB2016-11-04 12:40
Download this file (75oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)75oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2016-10-28 13:48
Download this file (75-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.doc)75-zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia.docTeresa Podsiadło44 kB2016-10-28 13:47
Download this file (75ogłoszenie o zamówieniu.docx)75ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło25 kB2016-10-28 13:38
Download this file (75umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)75umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2016-10-28 13:37
Download this file (75_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)75_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2016-10-28 13:37
Download this file (75 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).ods)75 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).odsTeresa Podsiadło5 kB2016-10-28 13:37
Download this file (75 SIWZ 1.doc)75 SIWZ 1.docTeresa Podsiadło213 kB2016-10-28 13:37
Download this file (75 formularz ofertowy zał nr 1.doc)75 formularz ofertowy zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2016-10-28 13:37
Download this file (75 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)75 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-10-28 13:36

BZP.3810.66.2016.JK-dostawa gazów medycznych

1. Przedmiotem zamówienia jest;

dostawa gazów medycznych dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich, w terminie 24 miesięcy.

1.1 Zamówienie podzielone jest na trzy pakiety;

Pakiet nr 1; dostawa ciekłego tlenu medycznego do wydzierżawionego zbiornika, dla DCCHP we Wrocławiu w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Pakiet nr 2; dostawa tlenu medycznego oraz innych gazów: argonu, gazu do badania pojemności dyfuzyjnej, tlenu technicznego, acetylenu do wydzierżawionych butli (aluminiowych lub stalowych), dla DCCHP we Wrocławiu w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Pakiet nr 3; dostawa tlenu medycznego oraz innych gazów, tlenu technicznego, acetylenu do wydzierżawionych butli (aluminiowych lub stalowych) dla Placówki Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (ogłoszenie wysłane do publikacji.pdf)ogłoszenie wysłane do publikacji.pdfJerzy Kachnikiewicz140 kB2016-10-21 12:55

69ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. zakup   zestawu do zabiegów wideochirurgicznych,      z listy 3 pakietów.
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (69 uniewazn ienie postępowania pakiet nr 3.pdf)69 uniewazn ienie postępowania pakiet nr 3.pdfTeresa Podsiadło272 kB2016-10-28 12:15
Download this file (69 wyniki postepowania.pdf)69 wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło346 kB2016-10-20 13:25
Download this file (69 zestawienie ofert.xlsx)69 zestawienie ofert.xlsxTeresa Podsiadło11 kB2016-10-14 11:50
Download this file (69-odp na pyt do siwz.pdf)69-odp na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło452 kB2016-10-07 11:08
Download this file (JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.doc)JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.docTeresa Podsiadło186 kB2016-10-07 11:05
Download this file (69ogłosz o zam. opublikowane.pdf)69ogłosz o zam. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło147 kB2016-10-03 08:49
Download this file (69 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).ods)69 zestaw widerochirurgiczny 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).odsTeresa Podsiadło7 kB2016-09-30 12:18
Download this file (69 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)69 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło34 kB2016-09-30 12:18
Download this file (69 SIWZ 1.doc)69 SIWZ 1.docTeresa Podsiadło236 kB2016-09-30 12:18
Download this file (69 formularz ofertowy zał nr 1.doc)69 formularz ofertowy zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2016-09-30 12:17
Download this file (69umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)69umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło67 kB2016-09-30 12:17
Download this file (69 instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)69 instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1215 kB2016-09-30 12:17
Download this file (JEDZ zał nr 3.doc)JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło185 kB2016-09-30 12:17
Download this file (69oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)69oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2016-09-30 12:17
Download this file (69ogł.o zamów. wysłane do publik.pdf)69ogł.o zamów. wysłane do publik.pdfTeresa Podsiadło145 kB2016-09-28 12:45

68ogłoszenie o przetargu nieogra.

 1. zakup zestawu urządzeń medycznych: EBUS -wideobronchoskop ultrasonograficzny wraz z torem wizyjnym oraz z ultrasonografem przenośnym.
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (68 informacja o wyborzwe oferty najkorzystniejszej.pdf)68 informacja o wyborzwe oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło287 kB2016-10-25 13:32
Download this file (68 zestawienie ofert.xlsx)68 zestawienie ofert.xlsxTeresa Podsiadło10 kB2016-10-24 11:52
Download this file (68 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po usunieciu zbed kolumn.xls)68 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty po usunieciu zbed kolumn.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-10-21 12:36
Download this file (68 SIWZ po popr. omylki pisar. w op. kryt nr 2.doc)68 SIWZ po popr. omylki pisar. w op. kryt nr 2.docTeresa Podsiadło235 kB2016-10-19 14:24
Download this file (68 - ogło ozm. opublikowane.pdf)68 - ogło ozm. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło66 kB2016-10-11 07:18
Download this file (JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.doc)JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.docTeresa Podsiadło186 kB2016-10-07 11:06
Download this file (68umowa - ( zał nr 2 do siwz) po zmianach.doc)68umowa - ( zał nr 2 do siwz) po zmianach.docTeresa Podsiadło69 kB2016-10-06 11:53
Download this file (68odp. na pyt. do SIWZ.pdf)68odp. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło1671 kB2016-10-06 11:52
Download this file (68 SIWZ po zmianach terminu.doc)68 SIWZ po zmianach terminu.docTeresa Podsiadło235 kB2016-10-06 11:52
Download this file (68 EBUS 2016 par. tech. (zał nr 2 do oferty) po zm..ods)68 EBUS 2016 par. tech. (zał nr 2 do oferty) po zm..odsTeresa Podsiadło9 kB2016-10-06 11:51
Download this file (68 ogłoszenie o zm. ogł. zm. terminu na 24.10.pdf)68 ogłoszenie o zm. ogł. zm. terminu na 24.10.pdfTeresa Podsiadło69 kB2016-10-06 11:49
Download this file (68 SIWZ.doc)68 SIWZ.docTeresa Podsiadło235 kB2016-09-30 09:45
Download this file (68 instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)68 instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1215 kB2016-09-30 09:44
Download this file (JEDZ zał nr 3.doc)JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło185 kB2016-09-30 09:44
Download this file (68 EBUS 2016 par. tech. (zał nr 2 do oferty).ods)68 EBUS 2016 par. tech. (zał nr 2 do oferty).odsTeresa Podsiadło10 kB2016-09-30 09:40
Download this file (68 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)68 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-09-30 09:40
Download this file (68 Oferta WZÓR zał nr 1.doc)68 Oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2016-09-30 09:40
Download this file (68oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)68oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2016-09-30 09:40
Download this file (68umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)68umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło69 kB2016-09-30 09:40
Download this file (68 ogłosz o zamów. opublikowane.pdf)68 ogłosz o zamów. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło122 kB2016-09-30 09:39
Download this file (68ogł o zm ogł. o zam. opublikowane.pdf)68ogł o zm ogł. o zam. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło68 kB2016-09-30 09:39
Download this file (68 ogł. o zmianie ogł..pdf)68 ogł. o zmianie ogł..pdfTeresa Podsiadło71 kB2016-09-28 08:34
Download this file (68 ogłoszenie o zamów..pdf)68 ogłoszenie o zamów..pdfTeresa Podsiadło121 kB2016-09-26 13:34

67przetarg nieograniczony

zakup myjni do endoskopów.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (67 wyniki postepowania.pdf)67 wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło257 kB2016-10-28 10:04
Download this file (67 Zestawienie ofert.docx)67 Zestawienie ofert.docxTeresa Podsiadło12 kB2016-10-24 11:12
Download this file (67 SIWZ po popr omy pisar.w pkt. kryt nr 2 opis kryterium.doc)67 SIWZ po popr omy pisar.w pkt. kryt nr 2 opis kryterium.docTeresa Podsiadło239 kB2016-10-19 14:25
Download this file (67 ogł. o zm. opublik.pdf)67 ogł. o zm. opublik.pdfTeresa Podsiadło66 kB2016-10-11 07:20
Download this file (67 SIWZ po zm. term..doc)67 SIWZ po zm. term..docTeresa Podsiadło239 kB2016-10-07 11:37
Download this file (67 Myjnia 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty) po zm..ods)67 Myjnia 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty) po zm..odsTeresa Podsiadło6 kB2016-10-07 11:35
Download this file (67odp. na pyt do siwz.pdf)67odp. na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło1329 kB2016-10-07 11:32
Download this file (67ogł. ozm. ogła. ozam. - zm. ter na 24.10.pdf)67ogł. ozm. ogła. ozam. - zm. ter na 24.10.pdfTeresa Podsiadło69 kB2016-10-07 11:29
Download this file (JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.doc)JEDZ zał nr 3 po poraw. om pisar. w cz. III lit.C. niewyplacalnośc.docTeresa Podsiadło185 kB2016-10-07 11:07
Download this file (67 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty - po zm..xls)67 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty - po zm..xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-09-30 12:16
Download this file (67umowa - ( zał nr 2 do siwz).doc)67umowa - ( zał nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło69 kB2016-09-29 06:27
Download this file (JEDZ zał nr 3.doc)JEDZ zał nr 3.docTeresa Podsiadło184 kB2016-09-28 11:40
Download this file (67 SIWZ.doc)67 SIWZ.docTeresa Podsiadło239 kB2016-09-28 11:33
Download this file (67 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)67 -Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-09-28 11:19
Download this file (67 oferta WZÓR zał nr 1.doc)67 oferta WZÓR zał nr 1.docTeresa Podsiadło61 kB2016-09-28 11:15
Download this file (67 instrukcja wpełniania JEDZ.pdf)67 instrukcja wpełniania JEDZ.pdfTeresa Podsiadło1215 kB2016-09-28 11:11
Download this file (67 Myjnia 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).ods)67 Myjnia 2016 - parametry techn. ( zał nr 2 do oferty).odsTeresa Podsiadło6 kB2016-09-28 11:11
Download this file (67 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.doc)67 oświadczenie gr kapitałowa zał nr 4.docTeresa Podsiadło36 kB2016-09-28 11:10
Download this file (67ogło o zam. opublikowane.pdf)67ogło o zam. opublikowane.pdfTeresa Podsiadło118 kB2016-09-28 11:10
Download this file (67ogł. o zm. ogł. nr 2.pdf)67ogł. o zm. ogł. nr 2.pdfTeresa Podsiadło72 kB2016-09-28 11:10
Download this file (67ogł. o zmian ogł.sprostowanie.pdf)67ogł. o zmian ogł.sprostowanie.pdfTeresa Podsiadło72 kB2016-09-26 13:30
Download this file (67ogłoszenie o zamówieniu.pdf)67ogłoszenie o zamówieniu.pdfTeresa Podsiadło119 kB2016-09-26 11:49

49ogłoszenie o przetargu

Dostawa produktów leczniczych - leków z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (49sprost. wyników.pdf)49sprost. wyników.pdfTeresa Podsiadło283 kB2016-07-06 12:31
Download this file (49 PROTOKÓŁ z otwarcia 20.06.2016 r. oraz Punktacja.xls)49 PROTOKÓŁ z otwarcia 20.06.2016 r. oraz Punktacja.xlsTeresa Podsiadło45 kB2016-06-27 13:05
Download this file (49 wyniki.pdf)49 wyniki.pdfTeresa Podsiadło902 kB2016-06-27 12:47
Download this file (49 odpowiedzi na pytanie.doc)49 odpowiedzi na pytanie.docTeresa Podsiadło225 kB2016-06-16 11:31
Download this file (49OFERTA sprawa BZP-poprawiony.doc)49OFERTA sprawa BZP-poprawiony.docTeresa Podsiadło38 kB2016-06-14 10:10
Download this file (49 ogł. ozm. ogł. zm. ter. skład ofert na dn. 20.06.docx)49 ogł. ozm. ogł. zm. ter. skład ofert na dn. 20.06.docxTeresa Podsiadło13 kB2016-06-14 09:40
Download this file (49 SIWZ po zm..doc)49 SIWZ po zm..docTeresa Podsiadło197 kB2016-06-09 09:41
Download this file (49 Ogłoszenie powiązane.docx)49 Ogłoszenie powiązane.docxTeresa Podsiadło14 kB2016-06-09 09:41
Download this file (49 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)49 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło39 kB2016-06-08 08:22
Download this file (49 - zał. nr 2 do SIWZ.doc)49 - zał. nr 2 do SIWZ.docTeresa Podsiadło54 kB2016-06-08 08:22
Download this file (49 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).xls)49 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).xlsTeresa Podsiadło122 kB2016-06-08 08:22
Download this file (49 ogłoszenie o zamówieniu.docx)49 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło20 kB2016-06-08 08:22
Download this file (49 SIWZ.doc)49 SIWZ.docTeresa Podsiadło197 kB2016-06-08 08:21

25ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 świadczenie usługi z objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania medycznego HIS (z systemem administracyjnym), zwanego dalej Systemem.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (25informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)25informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło278 kB2016-03-31 07:09
Download this file (25SIWZ po zm. niestot.w( pendrivie).doc)25SIWZ po zm. niestot.w( pendrivie).docTeresa Podsiadło166 kB2016-03-22 08:23
Download this file (25 Ogłoszenie powiązane- zm. ogł. o zam..docx)25 Ogłoszenie powiązane- zm. ogł. o zam..docxTeresa Podsiadło13 kB2016-03-16 11:09
Download this file (25- wykaz_dostaw usług-( zal.nr 3 do_siwz).doc)25- wykaz_dostaw usług-( zal.nr 3 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2016-03-15 12:53
Download this file (25-zał nr 2 do SIWZ ( wzór UmowY).doc)25-zał nr 2 do SIWZ ( wzór UmowY).docTeresa Podsiadło159 kB2016-03-15 12:53
Download this file (25-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).doc)25-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).docTeresa Podsiadło114 kB2016-03-15 12:53
Download this file (25-zał.nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).doc)25-zał.nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).docTeresa Podsiadło53 kB2016-03-15 12:53
Download this file (25ogłoszenie o zamówieniu.docx)25ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło20 kB2016-03-15 12:52
Download this file (25SIWZ.doc)25SIWZ.docTeresa Podsiadło166 kB2016-03-15 12:52

18 ogłoszenie o przetargu nieogrniczonym

dostawa myjni – dezynfektorów do basenów i kaczek wraz z montażem, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

zmiana terminu skladania ofert na 18.03.2016 w związku z opracowywaniem odp. na pyt. Do siwz termin ten jeszcze ulegnie zmianie. Skladanie ofert do dnia 21.03.2016 roku do godz. 11:30.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (18zestawienie ofert.docx)18zestawienie ofert.docxTeresa Podsiadło12 kB2016-04-07 12:54
Download this file (18 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)18 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło337 kB2016-04-07 12:53
Download this file (18Ogłoszenie powiązane- zm. ter. sklad ofert na dn. 21.03.docx)18Ogłoszenie powiązane- zm. ter. sklad ofert na dn. 21.03.docxTeresa Podsiadło13 kB2016-03-15 13:06
Download this file (18 odpowiedzi na pyt. do siwz.pdf)18 odpowiedzi na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło1829 kB2016-03-15 13:05
Download this file (18 SIWZ po zmianach.doc)18 SIWZ po zmianach.docTeresa Podsiadło178 kB2016-03-15 13:05
Download this file (18Ogłoszenie powiązane- zm term sklad. ofert.docx)18Ogłoszenie powiązane- zm term sklad. ofert.docxTeresa Podsiadło12 kB2016-03-14 09:06
Download this file (18 Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)18 Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2016-03-08 14:17
Download this file (18 ogłoszenie o zamówieniu.docx)18 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2016-03-08 14:17
Download this file (18- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).doc)18- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2016-03-08 14:16
Download this file (18 umowa - ( zał. nr 2 do siwz).doc)18 umowa - ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło63 kB2016-03-08 14:16
Download this file (18oferta ( zał. nr 1 do siwz).doc)18oferta ( zał. nr 1 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2016-03-08 14:16
Download this file (18 opis parametów tech. ( zał.nr 2 do oferty).docx)18 opis parametów tech. ( zał.nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło21 kB2016-03-08 14:16
Download this file (18 SIWZ.doc)18 SIWZ.docTeresa Podsiadło178 kB2016-03-08 14:16

19ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawa produktu leczniczego- o nazwie międzynarodowej VACCINUM BCG             (zamknięty system - proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego lub szczep. równoważna) , dawka100mg, postać – amp. ( lub fiolka + rozp.) o nazwie handlowej ,,................. ’’, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (19 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)19 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło324 kB2016-04-19 07:41
Download this file (19- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).doc)19- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło60 kB2016-03-11 09:16
Download this file (19 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dz.ue.pdf)19 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dz.ue.pdfTeresa Podsiadło136 kB2016-03-11 09:16
Download this file (19 _wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).doc)19 _wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).docTeresa Podsiadło46 kB2016-03-11 09:16
Download this file (19-zał. cenowy nr 1 do oferty.xlsx)19-zał. cenowy nr 1 do oferty.xlsxTeresa Podsiadło15 kB2016-03-11 09:16
Download this file (19 _wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)19 _wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2016-03-11 09:16
Download this file (19 SIWZ.doc)19 SIWZ.docTeresa Podsiadło226 kB2016-03-11 09:16
Download this file (19 ogłoszenie o zamówieniu przesąłne do publikacji.pdf)19 ogłoszenie o zamówieniu przesąłne do publikacji.pdfTeresa Podsiadło120 kB2016-03-07 11:40

14ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawa produktu leczniczego - stosowanych w chemioterapii niestandardowej o nazwie chemicznej GEFITINIB, dawka 250mg, postać – tabletki o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,    transportem Wykonawcy lub na jego koszt

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (14 wyniki postępowania.pdf)14 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło322 kB2016-04-12 06:31
Download this file (14 odp na pyt. do siwz.pdf)14 odp na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło594 kB2016-03-14 13:39
Download this file (14 ogł. o zm.ogł. zm. ter. skład of na 8.04.pdf)14 ogł. o zm.ogł. zm. ter. skład of na 8.04.pdfTeresa Podsiadło67 kB2016-03-14 13:38
Download this file (14- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz) po Zm..doc)14- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz) po Zm..docTeresa Podsiadło59 kB2016-03-14 13:37
Download this file (14 SIWZ 2016 po zm..doc)14 SIWZ 2016 po zm..docTeresa Podsiadło225 kB2016-03-14 13:37
Download this file (14ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)14ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło143 kB2016-02-26 09:38
Download this file (14_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)14_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło47 kB2016-02-26 09:38
Download this file (14- Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)14- Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło31 kB2016-02-26 09:38
Download this file (14 wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).doc)14 wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).docTeresa Podsiadło46 kB2016-02-26 09:38
Download this file (14- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).doc)14- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło58 kB2016-02-26 09:38
Download this file (14 SIWZ.doc)14 SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2016-02-26 09:37
Download this file (14ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdf)14ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdfTeresa Podsiadło122 kB2016-02-24 11:23

13ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawa produktów leczniczych- stosowanych w chemioterapii niestandardowej

o nazwie chemicznej ERLOTINIB, dawka 150mg, dawka 100 mg , postać – tabletki o nazwie handlowej ................. w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,                             transportem Wykonawcy lub jego koszt .

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (13- infromacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)13- infromacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło503 kB2016-04-13 12:46
Download this file (13 SIWZ po zm.doc)13 SIWZ po zm.docTeresa Podsiadło225 kB2016-03-14 13:53
Download this file (13odp na pyt do siwz.pdf)13odp na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło594 kB2016-03-14 13:53
Download this file (13- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz) Po zmianach.doc)13- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz) Po zmianach.docTeresa Podsiadło59 kB2016-03-14 13:53
Download this file (13 ogł. o zm.ogło. zm. ter sklad ofert na 7.04.pdf)13 ogł. o zm.ogło. zm. ter sklad ofert na 7.04.pdfTeresa Podsiadło67 kB2016-03-14 13:53
Download this file (- 13 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)- 13 Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło31 kB2016-02-25 10:25
Download this file (13_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)13_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło47 kB2016-02-25 10:24
Download this file (13 wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).doc)13 wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).docTeresa Podsiadło46 kB2016-02-25 10:24
Download this file (13- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).doc)13- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło59 kB2016-02-25 10:24
Download this file (13 SIWZ.doc)13 SIWZ.docTeresa Podsiadło225 kB2016-02-25 10:24
Download this file (13ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdf)13ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdfTeresa Podsiadło119 kB2016-02-22 13:39

6ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawa produktu leczniczego- stosowanego w chemioterapii   o nazwie chemicznej PEMETREXED , dawka 500mg,100mg, 1g postać – fiolki o nazwie handlowej ,,................. ’’, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (6 wyniki postępowania.pdf)6 wyniki postępowania.pdfJerzy Kachnikiewicz907 kB2016-04-20 09:52
Download this file (6 SIWZ po popr. omyłki w pkt.XVII wykresle. zapisu o zabiezp..doc)6 SIWZ po popr. omyłki w pkt.XVII wykresle. zapisu o zabiezp..docTeresa Podsiadło224 kB2016-03-21 10:22
Download this file (6 odp na pyt do siwz.pdf)6 odp na pyt do siwz.pdfTeresa Podsiadło494 kB2016-02-29 13:22
Download this file (6 SIWZ po zm. terminu.doc)6 SIWZ po zm. terminu.docTeresa Podsiadło225 kB2016-02-29 13:20
Download this file (6- Po ZM- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).doc)6- Po ZM- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło59 kB2016-02-29 13:20
Download this file (6ogło o zm. ogł. przesłane do publikacji - zm. ter na 23.03.pdf)6ogło o zm. ogł. przesłane do publikacji - zm. ter na 23.03.pdfTeresa Podsiadło68 kB2016-02-29 13:20
Download this file (6- Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy po pom omyłk pisar..xls)6- Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy po pom omyłk pisar..xlsTeresa Podsiadło31 kB2016-02-04 10:54
Download this file (6_Pemetrexed.pdf)ogłoszenie o zamówieniuJerzy Kachnikiewicz141 kB2016-02-03 08:15
Download this file (6_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)wykaz dostaw-zał. nr 3Jerzy Kachnikiewicz47 kB2016-02-03 08:15
Download this file (6- Zał. nr 1 do oferty - formularz asortymentowo-cenowy.xls)formularz asortymentowo-cenowyJerzy Kachnikiewicz31 kB2016-02-03 08:15
Download this file (6- wzor umowy ( zał. nr 2 do siwz).doc)wzór umowy-zał. nr 2Jerzy Kachnikiewicz59 kB2016-02-03 08:14
Download this file (6 wzór_oferty_-(zał nr_1_do_SIWZ).doc)oferta-zał. nr 1Jerzy Kachnikiewicz46 kB2016-02-03 08:14
Download this file (6 SIWZ.doc)SIWZJerzy Kachnikiewicz224 kB2016-02-03 08:13
Download this file (6ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdf)6ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdfTeresa Podsiadło117 kB2016-02-02 13:41

3ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA
DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCLAWIU.

Postępowanie prowadzone jest przez Pełnomocnika i wszelkie informacje znajdują się pod adresem

Supra Brokers S.A. 
Aleja Śląska 1 
54-118 Wrocław
www.suprabrokers.pl

ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycznych dyżurów we Wrocławskim Ośrodku Torakochirurgii  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

136ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa produktów leczniczych - leków z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (136 wyn iki postepowania.pdf)136 wyn iki postepowania.pdfTeresa Podsiadło889 kB2015-12-16 13:01
Download this file (136 LEKI PROTOKÓŁ oraz Punktacja.xls)136 LEKI PROTOKÓŁ oraz Punktacja.xlsTeresa Podsiadło62 kB2015-12-16 13:01
Download this file (136 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) po zmianach.xls)136 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) po zmianach.xlsTeresa Podsiadło118 kB2015-12-08 10:39
Download this file (136 Ogłoszenie powiązane - zm. ter. sk. of na 11.12.2015.docx)136 Ogłoszenie powiązane - zm. ter. sk. of na 11.12.2015.docxTeresa Podsiadło12 kB2015-12-08 10:18
Download this file (136 odpowiedzi na pytania do siwz.pdf)136 odpowiedzi na pytania do siwz.pdfTeresa Podsiadło825 kB2015-12-08 10:18
Download this file (Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.doc)Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.docTeresa Podsiadło229 kB2015-12-07 13:55
Download this file (136 - zał. nr 2 do SIWZ.doc)136 - zał. nr 2 do SIWZ.docTeresa Podsiadło57 kB2015-12-02 13:45
Download this file (136_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)136_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło47 kB2015-12-02 13:44
Download this file (136 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)136 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło39 kB2015-12-02 13:43
Download this file (136 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).xls)136 zał. nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy).xlsTeresa Podsiadło116 kB2015-12-02 13:43
Download this file (136 SIWZ.doc)136 SIWZ.docTeresa Podsiadło249 kB2015-12-02 13:43
Download this file (136 ogłoszenie o zamówieniu.docx)136 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło27 kB2015-12-02 13:36

115ogłoszenie o przetargu - dostawa

 

 

 

 

 1. Dstawa(wraz z mntażem,uruchieniemiprzeszkleniem pracwnikówZamawiającego w zakresiebsługi)łóżek szpitalnych i szafek przyłożkowych, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (115informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)115informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło276 kB2015-10-22 10:26
Download this file (115 odpowiedzi na pytania do siwz.pdf)115 odpowiedzi na pytania do siwz.pdfTeresa Podsiadło599 kB2015-10-16 13:53
Download this file (115_SIWZ po zmianach.doc)115_SIWZ po zmianach.docTeresa Podsiadło222 kB2015-10-16 11:48
Download this file (115 Ogłoszenie powiązane- zm. ogł. o zam. zm. ter. skład. ofert na 21.10.2015.docx)115 Ogłoszenie powiązane- zm. ogł. o zam. zm. ter. skład. ofert na 21.10.2015.docxTeresa Podsiadło13 kB2015-10-16 11:36
Download this file (115 ogłosz. ozm. ogł. zm. ter. skłąd. ofert na 19.10.2015r..docx)115 ogłosz. ozm. ogł. zm. ter. skłąd. ofert na 19.10.2015r..docxTeresa Podsiadło13 kB2015-10-13 09:54
Download this file (115ogłoszenie o zamówieniu.docx)115ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło24 kB2015-10-08 13:51
Download this file (115- łóżka i szafki param.tech. (załącznik nr 2 do OFERTY).doc)115- łóżka i szafki param.tech. (załącznik nr 2 do OFERTY).docTeresa Podsiadło113 kB2015-10-08 13:49
Download this file (115- wykaz dostaw- (załącznik nr 3 do SIWZ).doc)115- wykaz dostaw- (załącznik nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło45 kB2015-10-08 13:49
Download this file (115 umowa ( zał. nr 2 do siwz).doc)115 umowa ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło65 kB2015-10-08 13:49
Download this file (115 oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)115 oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło38 kB2015-10-08 13:49
Download this file (115 Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)115 Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło30 kB2015-10-08 13:48
Download this file (115_SIWZ.doc)115_SIWZ.docTeresa Podsiadło222 kB2015-10-08 13:48

111ogłoszenie o przetargu na leki

Dostawa produktów leczniczych - leków ( leki układu pokarmowego , leki układu oddechowego , leki układu krążenia, leki układu nerwowego, hormony, leki inne) z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (111 wyniki sprostowanie grupa XIII pakiet nr 3 i 4.doc)111 wyniki sprostowanie grupa XIII pakiet nr 3 i 4.docTeresa Podsiadło220 kB2015-12-18 14:57
Download this file (111-sprostwanie wyników pakiet 2 grupa 2.pdf)111-sprostwanie wyników pakiet 2 grupa 2.pdfTeresa Podsiadło309 kB2015-12-02 13:23
Download this file (111 PROTotokoł z ot oraz punktacja.xls)111 PROTotokoł z ot oraz punktacja.xlsTeresa Podsiadło89 kB2015-11-27 13:49
Download this file (111 wyniki postępowania.pdf)111 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło3307 kB2015-11-27 13:44
Download this file (OFERTA sprawa BZP-poprawiony.doc)oferta-poprawionaJerzy Kachnikiewicz38 kB2015-10-30 13:36
Download this file (111odp. na pyt. do siwz nr 4.pdf)111odp. na pyt. do siwz nr 4.pdfTeresa Podsiadło277 kB2015-10-29 10:27
Download this file (111odp na pyt. do siwz nr3.pdf)111odp na pyt. do siwz nr3.pdfTeresa Podsiadło789 kB2015-10-28 15:01
Download this file (111odp na pyt. do siwz nr2.pdf)111odp na pyt. do siwz nr2.pdfTeresa Podsiadło104 kB2015-10-16 13:41
Download this file (111 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANAC H formularz asortymentowo-cenowy w grupie 2 w pak. nr 1.xls)111 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANAC H formularz asortymentowo-cenowy w grupie 2 w pak. nr 1.xlsTeresa Podsiadło461 kB2015-10-14 13:56
Download this file (111 ogło o zmogł. ozam. w gr.2 p.1.pdf)111 ogło o zmogł. ozam. w gr.2 p.1.pdfTeresa Podsiadło90 kB2015-10-14 13:55
Download this file (111 SIWZ po zmianach w gr. 2 pka.1.doc)111 SIWZ po zmianach w gr. 2 pka.1.docTeresa Podsiadło510 kB2015-10-14 13:55
Download this file (111ogło ozm. ogł. o zam. tem. skład na 06.11.2015.pdf)111ogło ozm. ogł. o zam. tem. skład na 06.11.2015.pdfTeresa Podsiadło90 kB2015-10-14 13:10
Download this file (111 SIWZ po zmianach.doc)111 SIWZ po zmianach.docTeresa Podsiadło506 kB2015-10-14 12:48
Download this file (111- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANACH.doc)111- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANACH.docTeresa Podsiadło56 kB2015-10-14 12:47
Download this file (111 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANAC H formularz asortymentowo-cenowy.xls)111 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANAC H formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło458 kB2015-10-14 12:47
Download this file (111odp. na pyt. do sIWZ.pdf)111odp. na pyt. do sIWZ.pdfTeresa Podsiadło678 kB2015-10-14 12:47
Download this file (111 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xls)111 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło455 kB2015-09-30 14:02
Download this file (111 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)111 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło55 kB2015-09-30 12:49
Download this file (111- oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)111- oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło38 kB2015-09-30 12:49
Download this file (111_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)111_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło47 kB2015-09-30 12:49
Download this file (111 SIWZ.doc)111 SIWZ.docTeresa Podsiadło503 kB2015-09-30 12:49
Download this file (111ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)111ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdfTeresa Podsiadło628 kB2015-09-30 12:49
Download this file (111ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdf)111ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdfTeresa Podsiadło436 kB2015-09-25 17:17

110ogłoszenie na dostawę leków

Dostawa produktów leczniczych - leków ( leków anestezjologicznych, preparatów do żywienia oraz płyny infuzyjne ) z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.


Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (PROTOKÓŁ z otwarcia 09.11.2015 i Punktacja.xls)PROTOKÓŁ z otwarcia 09.11.2015 i Punktacja.xlsTeresa Podsiadło80 kB2015-11-27 13:43
Download this file (110 wyniki postępowania.pdf)110 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło1541 kB2015-11-27 13:43
Download this file (odpowiedzi 110.jpg)odpowiedzi 110.jpgTeresa Podsiadło424 kB2015-10-20 12:26
Download this file (110 odp. na pyt. do siwz.pdf)110 odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło661 kB2015-10-16 12:58
Download this file (110 ogłoszenie o zm. ogłosz. zm. ter. skąłd ofert na 09.11.2015.pdf)110 ogłoszenie o zm. ogłosz. zm. ter. skąłd ofert na 09.11.2015.pdfTeresa Podsiadło83 kB2015-10-16 12:51
Download this file (Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.doc)Umowa_użyczenia_parownika_środków_anest_wzór_new.docTeresa Podsiadło229 kB2015-10-16 12:50
Download this file (110 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANACH formularz asortymentowo-cenowy.xls)110 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANACH formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło206 kB2015-10-16 11:24
Download this file (110- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANACH.doc)110- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANACH.docTeresa Podsiadło57 kB2015-10-16 11:24
Download this file (110 SIWZ po zmianach.doc)110 SIWZ po zmianach.docTeresa Podsiadło349 kB2015-10-16 11:23
Download this file (110 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xls)110 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło207 kB2015-09-23 12:51
Download this file (110_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)110_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło47 kB2015-09-23 10:53
Download this file (110- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)110- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło56 kB2015-09-23 10:52
Download this file (110- oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)110- oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło38 kB2015-09-23 10:52
Download this file (110 SIWZ.doc)110 SIWZ.docTeresa Podsiadło349 kB2015-09-23 10:52
Download this file (110ogłoszenie o zamówieniu opublik.pdf)110ogłoszenie o zamówieniu opublik.pdfTeresa Podsiadło335 kB2015-09-23 10:52
Download this file (110ogłoszenie o zamówienu przesłane do publikacji.pdf)110ogłoszenie o zamówienu przesłane do publikacji.pdfTeresa Podsiadło249 kB2015-09-18 13:09

109ogłosznie na dostawę leków

Dostawa produktów leczniczych - leków ( leki przeciwbólowe i cytostatyki) z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (109-LEKI PROTOKÓŁ orazPUNKtacja.xls)109-LEKI PROTOKÓŁ orazPUNKtacja.xlsTeresa Podsiadło67 kB2015-11-27 13:42
Download this file (109 wyniki postępowania.pdf)109 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło1593 kB2015-11-27 13:41
Download this file (109 odp na pyt. do siwz.pdf)109 odp na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło833 kB2015-10-28 13:31
Download this file (109- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANACH.doc)109- zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANACH.docTeresa Podsiadło56 kB2015-10-09 12:43
Download this file (109SIWZ Po Zmianach.doc)109SIWZ Po Zmianach.docTeresa Podsiadło352 kB2015-10-09 12:43
Download this file (109 Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf)109 Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło282 kB2015-10-09 12:43
Download this file (109 ogłoszenie o ogł. o zam. zm. ter. skład. ofert na dn.05.11.2015.pdf)109 ogłoszenie o ogł. o zam. zm. ter. skład. ofert na dn.05.11.2015.pdfTeresa Podsiadło67 kB2015-10-09 12:43
Download this file (109 ogłoszenie o zamów. opublik..pdf)109 ogłoszenie o zamów. opublik..pdfTeresa Podsiadło354 kB2015-09-21 06:34
Download this file (109 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)109 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło56 kB2015-09-18 12:42
Download this file (109_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)109_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło47 kB2015-09-18 12:42
Download this file (109- oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)109- oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło39 kB2015-09-18 12:41
Download this file (109 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xls)109 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło206 kB2015-09-18 12:41
Download this file (109SIWZ.doc)109SIWZ.docTeresa Podsiadło351 kB2015-09-18 12:41
Download this file (109ogłoszenie o zam. sprost..pdf)109ogłoszenie o zam. sprost..pdfTeresa Podsiadło82 kB2015-09-18 08:15
Download this file (109ogłoszenie o zamówieniu przesąłne do publikacji.pdf)109ogłoszenie o zamówieniu przesąłne do publikacji.pdfTeresa Podsiadło248 kB2015-09-16 13:00

85ogłoszenie o przetargu na dostawę leków

Dostawa produktów leczniczych - leków ( antybiotyki, sulfonamidy i chemioterapeutyki) z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (85 informacaj o wyborze w pak. 50.pdf)85 informacaj o wyborze w pak. 50.pdfTeresa Podsiadło277 kB2015-12-08 12:27
Download this file (85 sprostoowanie wyników w pakiecie nr 14.pdf)85 sprostoowanie wyników w pakiecie nr 14.pdfTeresa Podsiadło312 kB2015-12-04 07:43
Download this file (85 wyniki postepowania.pdf)85 wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło1817 kB2015-11-27 13:40
Download this file (85 LEKI PROTOKÓŁ oraz Punktacja.xls)85 LEKI PROTOKÓŁ oraz Punktacja.xlsTeresa Podsiadło78 kB2015-11-27 13:40
Download this file (85 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANACHformularz asortymentowo-cenowy po por. omyłki pisar.w p.29.poz.3.xls)85 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANACHformularz asortymentowo-cenowy po por. omyłki pisar.w p.29.poz.3.xlsTeresa Podsiadło188 kB2015-10-09 12:05
Download this file (85 odpowiedzi na pyt. do siwz i zm. ter. skład ofert na dn. 30.10.2015.pdf)85 odpowiedzi na pyt. do siwz i zm. ter. skład ofert na dn. 30.10.2015.pdfTeresa Podsiadło2555 kB2015-10-07 11:32
Download this file (85 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANACH.doc)85 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy PO ZMIANACH.docTeresa Podsiadło56 kB2015-10-07 11:25
Download this file (85SIWZ po zmianach.doc)85SIWZ po zmianach.docTeresa Podsiadło368 kB2015-10-07 11:23
Download this file (85 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANACHformularz asortymentowo-cenowy.xls)85 zał. nr 1 do oferty PO ZMIANACHformularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło187 kB2015-10-07 11:22
Download this file (85ogłoszenie o zamówieniu ZM. terminu skład ofert na 30.10.2015.pdf)85ogłoszenie o zamówieniu ZM. terminu skład ofert na 30.10.2015.pdfTeresa Podsiadło82 kB2015-10-07 11:22
Download this file (85 ogłoszenie o zam. po zm.w p. 49.pdf)85 ogłoszenie o zam. po zm.w p. 49.pdfTeresa Podsiadło68 kB2015-10-07 11:22
Download this file (85 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xls)85 zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy.xlsTeresa Podsiadło176 kB2015-09-16 10:31
Download this file (85 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc)85 - zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy.docTeresa Podsiadło55 kB2015-09-16 09:10
Download this file (85_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).doc)85_wz_r_wykazu_dostaw ( zał. nr 3 do siwz).docTeresa Podsiadło47 kB2015-09-16 09:09
Download this file (85 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xls)85 - oferta ( zal. nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło39 kB2015-09-16 09:09
Download this file (85SIWZ.doc)85SIWZ.docTeresa Podsiadło358 kB2015-09-16 09:09
Download this file (85ogłoszenie o zamóiwieniu opublik.pdf)85ogłoszenie o zamóiwieniu opublik.pdfTeresa Podsiadło374 kB2015-09-16 09:09
Download this file (85ogłoszenie o zamówieniu -przesąłne do publikacji.pdf)85ogłoszenie o zamówieniu -przesąłne do publikacji.pdfTeresa Podsiadło261 kB2015-09-11 17:23

BZP.3810.100.2015.JK-dostawa wyposażenia medycznego

Dostawa wyposażenia medycznego dla DCCHP w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich   transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

 • Przedmiot zamówienia podzielony został na 13 pakietów.
 • 1) pakiet nr 2 - kozetka lekarska i taboret,
 • 2) pakiet nr 4 - fotel do pobierania krwi
 • 3) pakiet nr 6 - wózek wielofunkcyjny,
 • 4) pakiet nr 8 – stolik do narzędzi,
 • 5) pakiet nr 9 – stolik pod aparaturę,
 • 6) pakiet nr 10 – wózek inwalidzki,
 • 7) pakiet nr 11 – wózek kąpielowy,
 • 8) pakiet nr 13 – pistolet do sprężonego powietrza,
 • 9) pakiet nr 14 – szyna montażowa i dwa regulatory,
 • 10) pakiet nr 16 – pulsoksymetr,
 • 11) pakiet nr 17 – wózek medyczny reanimacyjny,
 • 12) pakiet nr 18 – wózek wanna,
 • 13) pakiet nr 22 – wózek sedes z wysuwanym pojemnikiem.
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (ogłoszenie o zamówieniu.doc)ogłoszenie o zamówieniuJerzy Kachnikiewicz84 kB2015-08-12 10:49
Download this file (100_wyposażenie medyczne-pakiety.xls)formularz asortymentowo-cenowyJerzy Kachnikiewicz40 kB2015-08-12 10:48
Download this file (100- oferta-zał.nr1 do SIWZ.doc)ofertaJerzy Kachnikiewicz49 kB2015-08-12 10:46
Download this file (100 umowa -medyczne ( zał. nr 2 do siwz).doc)wzór umowyJerzy Kachnikiewicz54 kB2015-08-12 10:46
Download this file (100-SIWZ.doc)SIWZJerzy Kachnikiewicz185 kB2015-08-12 10:45

95ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

 

UWAGA!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NOWY TERMIN ZAMAWIAJĄCY ZANACZA NA DZIEŃ 31.07.2015 (MIEJSCE I GODZ. B/Z)

dzierżawa ( instalacja urządzeń w domu pacjenta)- w terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r. urządzeń medycznych - koncentratorów tlenu w ilości 15 sztuk, dla pacjentów DCChP we Wrocławiu, leczonych w warunkach tlenoterapii domowej z dostawą do domu pacjenta transportem Wykonawcy lub na jego koszt, według bieżących potrzeb Zamawiającego.

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (95 wyniki.jpg)95 wyniki.jpgTeresa Podsiadło302 kB2015-08-26 08:52
Download this file (95- ZMIANY zalacznik nr 1 do oferty( zał.nr 1 do siwz).xls)95- ZMIANY zalacznik nr 1 do oferty( zał.nr 1 do siwz).xlsJolanta Uścienna32 kB2015-07-29 09:07
Download this file (95 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc)95 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docJolanta Uścienna26 kB2015-07-29 09:07
Download this file (95 ogłoszenie o zamówieniu.docx)95 ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło21 kB2015-07-21 15:08
Download this file (95 SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)95 SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło214 kB2015-07-21 15:02
Download this file (95- Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty.doc)95- Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty.docTeresa Podsiadło53 kB2015-07-21 15:02
Download this file (95- zalacznik nr 1 do oferty( zał.nr 1 do siwz).xls)95- zalacznik nr 1 do oferty( zał.nr 1 do siwz).xlsTeresa Podsiadło32 kB2015-07-21 15:02
Download this file (95 UMOWA wzór ( zał. nr 2 do SIWZ).doc)95 UMOWA wzór ( zał. nr 2 do SIWZ).docTeresa Podsiadło101 kB2015-07-21 15:01
Download this file (95Umowa powierzenia danych osobowych( zał nr. 4 do siwz).doc)95Umowa powierzenia danych osobowych( zał nr. 4 do siwz).docTeresa Podsiadło38 kB2015-07-21 15:01
Download this file (95- wykaz_usług-zal.nr 3 do_siwz).doc)95- wykaz_usług-zal.nr 3 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2015-07-21 15:01

84ogłoszenie o przetargu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu ucyfrowienia pośredniego dla Działu Diagnostyki Obrazowej, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (84 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)84 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło276 kB2015-07-21 12:44
Download this file (84 umowa - ( zał. nr 2 do siwz) po ZM i po popr. om. pisar..doc)84 umowa - ( zał. nr 2 do siwz) po ZM i po popr. om. pisar..docTeresa Podsiadło64 kB2015-07-17 09:57
Download this file (84SIWZ po ZM i po por. omyłki pisar..doc)84SIWZ po ZM i po por. omyłki pisar..docTeresa Podsiadło181 kB2015-07-17 09:55
Download this file (84ogło ozm. ogłosz. ter. skład. na 20.07..docx)84ogło ozm. ogłosz. ter. skład. na 20.07..docxTeresa Podsiadło13 kB2015-07-14 13:34
Download this file (84-Formularz asortymentowo- cenowym- zał PO ZMIANACH.xls)84-Formularz asortymentowo- cenowym- zał PO ZMIANACH.xlsTeresa Podsiadło29 kB2015-07-14 13:28
Download this file (84 umowa - ( zał. nr 2 do siwz) po ZM..doc)84 umowa - ( zał. nr 2 do siwz) po ZM..docTeresa Podsiadło53 kB2015-07-14 13:28
Download this file (84 opis parametów tech. ( zał.nr 2 do oferty PO ZMIANACH.docx)84 opis parametów tech. ( zał.nr 2 do oferty PO ZMIANACH.docxTeresa Podsiadło35 kB2015-07-14 13:27
Download this file (84SIWZ po ZM..doc)84SIWZ po ZM..docTeresa Podsiadło180 kB2015-07-14 13:27
Download this file (84 odpow-6.jpg)84 odpow-6.jpgTeresa Podsiadło144 kB2015-07-14 13:26
Download this file (84 odpow-5.jpg)84 odpow-5.jpgTeresa Podsiadło556 kB2015-07-14 13:26
Download this file (84 odpow-4.jpg)84 odpow-4.jpgTeresa Podsiadło469 kB2015-07-14 13:25
Download this file (84 odpow-3.jpg)84 odpow-3.jpgTeresa Podsiadło656 kB2015-07-14 13:25
Download this file (84 odpow-2.jpg)84 odpow-2.jpgTeresa Podsiadło756 kB2015-07-14 13:25
Download this file (84 odpow-1.jpg)84 odpow-1.jpgTeresa Podsiadło505 kB2015-07-14 13:24
Download this file (84Ogłoszenie o zm. ter, skład. ofert na 17.07.docx)84Ogłoszenie o zm. ter, skład. ofert na 17.07.docxTeresa Podsiadło13 kB2015-07-13 14:52
Download this file (84 umowa - ( zał. nr 2 do siwz).doc)84 umowa - ( zał. nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło52 kB2015-07-08 14:18
Download this file (84- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).doc)84- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2015-07-08 14:18
Download this file (84 opis parametów tech. ( zał.nr 2 do oferty).docx)84 opis parametów tech. ( zał.nr 2 do oferty).docxTeresa Podsiadło34 kB2015-07-08 14:18
Download this file (84-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xls)84-Formularz asortymentowo- cenowym- zał. nr 1 do oferty.xlsTeresa Podsiadło29 kB2015-07-08 14:18
Download this file (84oferta ( zał. nr 1 do siwz).doc)84oferta ( zał. nr 1 do siwz).docTeresa Podsiadło48 kB2015-07-08 14:17
Download this file (84SIWZ.doc)84SIWZ.docTeresa Podsiadło179 kB2015-07-08 14:17
Download this file (84ogłoszenie o zamóweiniu.docx)84ogłoszenie o zamóweiniu.docxTeresa Podsiadło23 kB2015-07-08 14:17

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa licencji oprogramowania bazodanowego

 

Postępowanie prowadzone jest przez Pełnomocnika i wszelkie informacje znajdują się pod adresem www.ipcon.pl/#zamowienia

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu e- zdrowie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu e- zdrowie.pdfTeresa Podsiadło128 kB2015-07-03 13:09

79ogłoszenie o przetargu niegraniczonym

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dostawą przyrządów eksploatacyjnych.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (79informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)79informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło266 kB2015-07-20 12:40
Download this file (79Ogłoszenie powiązane - zm. term. skład ofert na dn. 14.07.docx)79Ogłoszenie powiązane - zm. term. skład ofert na dn. 14.07.docxTeresa Podsiadło13 kB2015-07-09 11:22
Download this file (79 odpowiedzi-2.jpg)79 odpowiedzi-2.jpgTeresa Podsiadło507 kB2015-07-09 11:17
Download this file (79 odpowiedzi-1.jpg)79 odpowiedzi-1.jpgTeresa Podsiadło452 kB2015-07-09 11:17
Download this file (79-parametry technicz. ( zał. nr 2 do oferty) po zm.doc)79-parametry technicz. ( zał. nr 2 do oferty) po zm.docTeresa Podsiadło42 kB2015-07-09 11:14
Download this file (79_umowa_na_dzier_aw__APARATU w___za_._nr_2_do_siwz Po ZM..doc)79_umowa_na_dzier_aw__APARATU w___za_._nr_2_do_siwz Po ZM..docTeresa Podsiadło66 kB2015-07-09 11:14
Download this file (79 UMOWA na dostawę przyrządów( zał. nr 2a do siwz) po zm..doc)79 UMOWA na dostawę przyrządów( zał. nr 2a do siwz) po zm..docTeresa Podsiadło66 kB2015-07-09 11:14
Download this file (79Ogłoszenie powiązan-zm. ter. skład.ofert na 13.07.docx)79Ogłoszenie powiązan-zm. ter. skład.ofert na 13.07.docxTeresa Podsiadło13 kB2015-07-07 09:40
Download this file (79 SIWZ.doc)79 SIWZ.docTeresa Podsiadło149 kB2015-07-02 15:17
Download this file (79- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).doc)79- wykaz_dostaw-( zal.nr 4 do_siwz).docTeresa Podsiadło49 kB2015-07-02 14:02
Download this file (79_umowa_na_dzier_aw__APARATU w___za_._nr_2_do_siwz.doc)79_umowa_na_dzier_aw__APARATU w___za_._nr_2_do_siwz.docTeresa Podsiadło66 kB2015-07-02 14:02
Download this file (79-parametry technicz. ( zał. nr 2 do oferty).doc)79-parametry technicz. ( zał. nr 2 do oferty).docTeresa Podsiadło42 kB2015-07-02 14:01
Download this file (79 UMOWA na dostawę przyrządów( zał. nr 2a do siwz).doc)79 UMOWA na dostawę przyrządów( zał. nr 2a do siwz).docTeresa Podsiadło66 kB2015-07-02 14:01
Download this file (79 zał nr 1 do oferty asortymentowo-cenowym.xls)79 zał nr 1 do oferty asortymentowo-cenowym.xlsTeresa Podsiadło62 kB2015-07-02 14:01
Download this file (79- oferta zal 2 do SIWZ.doc)79- oferta zal 2 do SIWZ.docTeresa Podsiadło48 kB2015-07-02 14:01
Download this file (79 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docx)79 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docxTeresa Podsiadło13 kB2015-07-02 14:00
Download this file (79ogłoszenie o zamówieniu.docx)79ogłoszenie o zamówieniu.docxTeresa Podsiadło20 kB2015-07-02 14:00

Więcej artykułów…

 1. 80 ogłoszenie o przetargu na dostawę
 2. 77ogłoszenie o przetargu na dostawę
 3. 66ogłoszenie o zamówieniu dostawa energii
 4. 50ogł. o przet. nieogr. - doostawa narzędzi
 5. 56ogłoszenie o przet. nieogr.- dostawa resp do MRI
 6. 55ogłoszenie o przetargu nieogr.
 7. 58ogł. o przet. nieogra - urządzenia do przetacz
 8. 54ogłoszenie o przetargu nieogr. - kardiomonitory
 9. 39ogłoszenie o przetargu nieogr. roboty bud.
 10. 57ogłosznie o zamówieniu dost. zaklejarki do prepar.
 11. 53ogłosznie o przetargu dost. bronchos. sztywnych
 12. 52ogłoszenie o przetargu dost. borncho ze zrod. sw.
 13. 51ogloszenie o przetargu - dostawa broncho optycznych
 14. 49ogłoszenie o przetargu - bronchofiberoskopy intubac.
 15. 47ogłoszenie o przetargu na dostawę leku
 16. ogłoszenie o przetargu Numer postępowania: 1/03/2015
 17. 20 ogłosznie o zamówieniu na wyk. tablicy pamiat.
 18. 20a ogłoszenie na dostawę leku
 19. 20 ogłoszenie na dostawę leku
 20. BZP.3810.33.2015.JK-dostawa odczynników
 21. 19ogłoszenie o przetargu na dostawę leku
 22. 17ogłoszenie o przetargu dostawa leku
 23. 20 ogłoszenie o przetargu na dostawę szczepionki
 24. 27 ołgoszenie o przetargu dostawa leków
 25. 23ogloszenie o przetargu na dostawę leku
 26. 13ogłoszenie o rzetargu na dostwę ERLOTINIB
 27. 80ogłoszenie o przetargu na dostawę
 28. 65ołoszenie o przetargu nieograniczonym
 29. BZP.3810.64.2014.TP - przetarg na dokończenie prac w Obornikach Śl.
 30. BZP.3810.57.2014.TP - przetarg uzupełniający na leki
 31. 47ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 32. 45ogłosze. o przet. niegoranicz. - dostawa pomp PCA
 33. 43ogłosz. o przet. nieogran. -dostawa zestawu do videobronchoskopii sztywnej.
 34. 42ogłosz. o przet. nieogra. -dostawa zestawu do zabiegów wideochirurgicznych
 35. 41ogłoszenie o przet. nieograniczonym- dostawa videobronchofiberoskopoów
 36. BZP.3810.51.2014.JU
 37. BZP.3810.53.2014.TP - przetarg nieograniczony na dokończenie robót w Obornikach Śląskich.
 38. BZP.3810.48.2014.JU

Podkategorie