68zapytanie ofertowe - obsł. praw.

kompleksowa obsługa prawna Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc                     we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105 w zakresie prowadzonej działalności w szczególności:

 1. zapewnienia bieżącej obsługi prawnej,
 2. doradztwo prawne – rozumiane jako udzielanie porad prawnych, wyjaśnień oraz konsultacji i sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 3. udział w tworzeniu i opiniowaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych (statut, regulaminy, zarządzenia, itp.) związanych z bieżącą działalnością Zamawiającego,
 4. udział w negocjacjach, rokowaniach po stronie i w imieniu Zamawiającego,
 5. doradztwo min. w zakresie prawa ochrony zdrowia, prawa farmaceutycznego, prawa cywilnego i prawa pracy, itp.
 6. doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych poprzez wsparcie merytoryczne Zamawiającego w związku z prowadzonymi przez niego postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, min. poprzez: akceptację pod względem formalno - prawnym wzorów umów, weryfikację spełniania przez Wykonawców wymogów formalnych i merytorycznych określonych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, pomoc w udzielaniu przez Zamawiającego wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 1 PZP, .
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (68 wyniki postep.pdf)68 wyniki postep.pdfTeresa Podsiadło364 kB2019-01-08 09:29
Pobierz plik (68 Zapytanie ofertowe - obsługa prawna na 2019r.doc)68 Zapytanie ofertowe - obsługa prawna na 2019r.docTeresa Podsiadło134 kB2018-12-31 14:05

BZP.3861.67.2018.JK-wycena aparatu RTG

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycena wartości rynkowej używanego aparatu RTG wraz z wywoływarką, znajdującego się w Pracowni RTG w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 7.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 03.01.2019r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (67_oferta.doc)67_oferta.docJerzy Kachnikiewicz41 kB2018-12-21 11:37
Pobierz plik (67_zapytanie ofertowe.doc)67_zapytanie ofertowe.docJerzy Kachnikiewicz69 kB2018-12-21 11:37

BZP.3861.66.2018.JK-geodezyjna inwentaryzacja obiektów

Przedmiotem zapytania ofertowego jest geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych (pomiar istniejących dróg) na działce nr 1/7 AM-1 Obręb Oborniki Śląskie , ul. Dunikowskiego 2-8.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 03.01.2019r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (66_odpowiedzi.pdf)66_odpowiedzi.pdfJerzy Kachnikiewicz343 kB2018-12-31 08:58
Pobierz plik (66_oferta.doc)66_oferta.docJerzy Kachnikiewicz41 kB2018-12-21 11:34
Pobierz plik (66_zapytanie ofertowe.doc)66_zapytanie ofertowe.docJerzy Kachnikiewicz68 kB2018-12-21 11:34

BZP.3861.65.2018.JK-dezyfekcja i deratyzacja

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji w obiektach DCChP we Wrocławiu oraz w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (65_wyniki.pdf)65_wyniki.pdfJerzy Kachnikiewicz413 kB2019-01-03 08:35
Pobierz plik (65 oferta .doc)65 oferta .docJerzy Kachnikiewicz44 kB2018-12-19 12:02
Pobierz plik (65_umowa-wzór.doc)65_umowa-wzór.docJerzy Kachnikiewicz68 kB2018-12-19 12:02
Pobierz plik (65 zapytanie ofertowe.doc)65 zapytanie ofertowe.docJerzy Kachnikiewicz60 kB2018-12-19 12:02

BZP.3861.64.2018.JK-konserwacja dźwigów

 1. Przedmiotem zamówienia jest: stała usługa w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji urządzeń dźwigowych obejmująca wszelkie niezbędne czynności konserwacyjne i naprawcze zabezpieczające całodobową sprawność dźwigów.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (64_wyniki.pdf)64_wyniki.pdfJerzy Kachnikiewicz262 kB2018-12-19 10:23
Pobierz plik (64-zał. nr 2 (wzór umowy)-zmiana.doc)64-zał. nr 2 (wzór umowy)-zmiana.docJerzy Kachnikiewicz103 kB2018-12-14 11:59
Pobierz plik (64-zał. nr 2 (wzór umowy).doc)64-zał. nr 2 (wzór umowy).docJerzy Kachnikiewicz102 kB2018-12-13 10:31
Pobierz plik (64-zał. nr 3 (szczegółowy opis zamówienia).doc)64-zał. nr 3 (szczegółowy opis zamówienia).docJerzy Kachnikiewicz73 kB2018-12-13 10:31
Pobierz plik (64-zał.nr 1 do oferty (formularz asort.-cenowy).doc)64-zał.nr 1 do oferty (formularz asort.-cenowy).docJerzy Kachnikiewicz54 kB2018-12-13 10:30
Pobierz plik (64-zał.nr 1 (oferta).doc)64-zał.nr 1 (oferta).docJerzy Kachnikiewicz39 kB2018-12-13 10:30
Pobierz plik (64-zapytanie ofertowe.doc)64-zapytanie ofertowe.docJerzy Kachnikiewicz76 kB2018-12-13 10:29

BZP.3861.63.2018.JK-dostawa oleju opałowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa oleju opałowego (lekki)   dla celów grzewczych oraz do ogrzewania wody w ilości 6 000 litrów (dostawa jednorazowa) dla DCCHP w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich   transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma") pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/dcchp ( korzystanie z platformy jest bezpłatne)

BZP.3861.59.2018.JU wózek wielofunkcyjny

Dostawa 2 szt. wózków wielofunkcyjnych , w terminie 14 dni od momentu złożenia zamówienia do Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

. Oferty należy składać w formie pisemnej w Kancelarii pok. nr 4 Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław.

Dopuszcza się także przesłanie podpisanej przez osobę upoważnioną oferty faksem na numer 0-71 33 49 420, lub przesłanie skanu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12.12.2018 r. do godz. 12:00 (liczy się data dostarczenia).

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (59 zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) .ods)59 zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) .odsJolanta Uścienna25 kB2018-12-06 13:57
Pobierz plik (59 zał.nr 1 (oferta).doc)59 zał.nr 1 (oferta).docJolanta Uścienna40 kB2018-12-06 13:41
Pobierz plik (59 OFERTA WÓZKI.doc)59 OFERTA WÓZKI.docJolanta Uścienna40 kB2018-12-06 13:41

BZP.3861.58.2018.JK-dostawa materaca przeciwodleżeniowego

Dostawa materaca przeciwodleżeniowego zmiennociśnieniowego z pompą i pokrowcem ; AUTODEC AD 100F-21011TF lub równoważny*

*przez równoważny należy rozumieć materac o parametrach nie gorszych niż produkt określony.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma") pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/dcchp ( korzystanie z platformy jest bezpłatne )

52 zapytanie ofertowe

usługa wycinki drzewa rodzaj brzoza - 1szt. z działki nr31/4AM-19 połozonej w Obornikach Sl. przy ul. Trzebnickiej 3-5, w terminie do 2 tygodni, licząc od daty zakończenia postępowania

 

- wycinki drzewa należy wykonywać z podnośnika

  z powodu znacznego odchylenia od pionu skierowanego

na drogę wjazdową  na posesję, i bliskie sąsiedztwo

budynku Urzędu Gminy oraz płotu rozgraniczającego działki.

Często też  po obydwu stronach parkują samochody.

 

 

termin składania ofert do dnia  10.09.2018 roku do godz. 14.00

składanie ofert poczta elektroniczną na adres;Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem 71 33 49 420

W postępowaniu wpłyneły 3 oferty .Wybrano ofertę z najnizszą ceną  Wykonawca Bioarbor Janusz Płocidem  Ul. Opolska 5B/2, 55-010 Groblice Wartość oferty netto 950,00 PLN VAT 8 % brutto 1026,00PLN

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (52_Oferta - zał. nr 1.doc)52_Oferta - zał. nr 1.docTeresa Podsiadło38 kB2018-09-04 11:54
Pobierz plik (52 decyzja burmistrza Obornik.pdf)52 decyzja burmistrza Obornik.pdfTeresa Podsiadło1550 kB2018-09-04 11:51

BZP.3861.42.2018.KK

Dostawa wyrobów foliowych według bieżących potrzeb Zamawiającego, w terminie 24 miesięcy w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

 Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (42-zał.nr 2 (umowa - wzór).doc)42-zał.nr 2 (umowa - wzór).docKatarzyna Kuzyk63 kB2018-07-24 08:11
Pobierz plik (42-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) PAKIET NR 4.xlsx)42-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) PAKIET NR 4.xlsxKatarzyna Kuzyk11 kB2018-07-24 08:11
Pobierz plik (42-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) PAKIET NR 3.xlsx)42-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) PAKIET NR 3.xlsxKatarzyna Kuzyk11 kB2018-07-24 08:11
Pobierz plik (42-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) PAKIET NR 2.xlsx)42-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) PAKIET NR 2.xlsxKatarzyna Kuzyk11 kB2018-07-24 08:11
Pobierz plik (42-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) PAKIET NR 1.xlsx)42-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) PAKIET NR 1.xlsxKatarzyna Kuzyk11 kB2018-07-24 08:10
Pobierz plik (42-zał.nr 1 (oferta).doc)42-zał.nr 1 (oferta).docKatarzyna Kuzyk42 kB2018-07-24 08:10
Pobierz plik (42-zapytanie ofertowe.doc)42-zapytanie ofertowe.docKatarzyna Kuzyk51 kB2018-07-24 08:10

38 zapytanie ofertowe

przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej (1 szt.) dla zadania inwestycyjnego pn. „Usuwanie skutków smogu wpływającego negatywnie na osoby ze schorzeniami płuc poprzez doposażenie i rozbudowę Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu”.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (38 informacja o najkorzystniejsza.pdf)38 informacja o najkorzystniejsza.pdfTeresa Podsiadło296 kB2018-07-17 15:25
Pobierz plik (38 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia RODO.doc)38 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia RODO.docTeresa Podsiadło79 kB2018-07-06 12:04
Pobierz plik (38 oferta dod. pkt.4 RODO.doc)38 oferta dod. pkt.4 RODO.docTeresa Podsiadło41 kB2018-07-06 12:01
Pobierz plik (38 umowa-wzór.doc)38 umowa-wzór.docTeresa Podsiadło51 kB2018-07-05 09:53
Pobierz plik (38 Ogólny podgladowy wzór tablicy.docx)38 Ogólny podgladowy wzór tablicy.docxTeresa Podsiadło57 kB2018-07-05 09:53
Pobierz plik (38 oferta.doc)38 oferta.docTeresa Podsiadło40 kB2018-07-05 09:53
Pobierz plik (38 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)38 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło72 kB2018-07-05 09:53

31zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu obrotowego   na działalność bieżącą Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Termin składania ofert ulega zmianie na dzień 20 lipca 2018 roku do godz. 11.00

Termin składania ofert ulega zmianie na dzień 25 lipca 2018 roku do godz. 11.00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (31informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)31informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło223 kB2018-07-25 11:51
Pobierz plik (31 odp. na pyt. do SIWZ.pdf)31 odp. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło255 kB2018-07-04 09:02
Pobierz plik (31sprost. w odp. na pyt. nr 2c.pdf)31sprost. w odp. na pyt. nr 2c.pdfTeresa Podsiadło241 kB2018-06-28 13:49
Pobierz plik (31 siwz zapytanie ofertowe 2018 Po ZM.doc)31 siwz zapytanie ofertowe 2018 Po ZM.docTeresa Podsiadło93 kB2018-06-28 12:34
Pobierz plik (31 odp na pyt. do SIWZ.pdf)31 odp na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło1005 kB2018-06-28 12:32
Pobierz plik (KRS szpital.pdf)KRS szpital.pdfTeresa Podsiadło13 kB2018-06-21 11:06
Pobierz plik (REGONszpital.pdf)REGONszpital.pdfTeresa Podsiadło127 kB2018-06-21 11:05
Pobierz plik (NIP szpital.pdf)NIP szpital.pdfTeresa Podsiadło2479 kB2018-06-21 11:05
Pobierz plik (31 wzór oferty - zał nr 1 do SIWZ.doc)31 wzór oferty - zał nr 1 do SIWZ.docTeresa Podsiadło39 kB2018-06-21 11:05
Pobierz plik (31 siwz zapytanie ofertowe 2018.doc)31 siwz zapytanie ofertowe 2018.docTeresa Podsiadło94 kB2018-06-21 11:05

zapytanie ofertowe 2018

zapytanie ofertowe na przesyłki kurierskie -  tj. odbiór  i transport  z Pracowni Histopatolologii  - materiału biologicznego  ( bloczki parafinowe), materiału bezpieczny.  Materiał opakowany w sztywne opakowania  np. koperta bąbelkowa  . Przewóz  materiału w temperaturze otoczenia. Waga przesyłki    do 0,5 kg . Odbiór  przesyłki po zgłoszeniu telefonicznym z Pracowni   ( prognozowany kazdy roboczy wtorek oraz czwartek w godzinach od 8.00 do 14.30).  Umowa do 31 grudnia  2018 roku. Przesyłki kurierskie do Laboratorium w Krakowie.Progonozowana liczba przesyłek  kurierskich  ok. 100  ( do 31.12.2018 roku).

Oferty nalezy składać do 12.02.2018 roku do godz. 12.00 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

warunki realizacji umowy;  faktura/rachunek zbiorczy za poprzedni  miesiąc , forma płatnosci przelew.

zamówienie zostało udzielone Wykonawcy z najniższą ceną

Trans Serwis Przesyłki Kurierskie

Ul. Słowiańska 18

50-235 Wrocław

Nasza oferta dla Państwa:

Dla usług krajowych standardowych realizowanych w dni robocze :

Koperta 18,00 zł netto

Paczka do 5 kg – 20,00 zł netto

Paczka do 10 kg – 23,00 zł netto

Paczka do 20 kg – 25,00 zł netto

Paczka do 30 kg – 30,00 zł netto

Pozostałe usługi krajowe – 10 % rabat – cennik usług www.transserwis.pl

Płatność przelew 21 dni – faktura zbiorcza za poprzedni miesiąc.

Proponowane opłaty nie uwzględniają dodatku paliwowego i drogowego ( 19,5 % )  i podatku VAT ( 23 % )

73zapytanie ofertowe

kompleksowa obsługa prawna Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc                                         we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105 w zakresie prowadzonej działalności.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (73uniewaznienie postęp..pdf)73uniewaznienie postęp..pdfTeresa Podsiadło199 kB2017-11-09 15:26
Pobierz plik (73 siwz zapytanie ofertowe - po por. om. pisar i mz. ter skład. ofert na 24.10.doc)73 siwz zapytanie ofertowe - po por. om. pisar i mz. ter skład. ofert na 24.10.docTeresa Podsiadło70 kB2017-10-23 09:25
Pobierz plik (73 odp. na pyt. str 2..pdf)73 odp. na pyt. str 2..pdfTeresa Podsiadło165 kB2017-10-23 08:36
Pobierz plik (73odp. na pyt. do siwz.pdf)73odp. na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło479 kB2017-10-19 14:54
Pobierz plik (73 siwz zapytanie ofertowe - po por. om. pisar..doc)73 siwz zapytanie ofertowe - po por. om. pisar..docTeresa Podsiadło70 kB2017-10-19 14:54
Pobierz plik (73 siwz zapytanie ofertowe.doc)73 siwz zapytanie ofertowe.docTeresa Podsiadło69 kB2017-10-13 11:39
Pobierz plik (73 umowa ( załącznik nr 2 do siwz).doc)73 umowa ( załącznik nr 2 do siwz).docTeresa Podsiadło86 kB2017-10-13 11:38
Pobierz plik (73- oferta zał. nr 1.doc)73- oferta zał. nr 1.docTeresa Podsiadło41 kB2017-10-13 11:38

BZP.3861.69.2017.KB

Zapraszamy do składania ofert na odbiór odpadów w kontenerze o pojemności 36m3. Rodzaj odpadu: odpady wielkobabarytowe o kodzie 200307.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 09.10.2017 r.

Szczegóły:

Odbiór odpadów w kontenerze podstawionym na koszt Wykonawcy. Załadunek po stronie Zamawiającego. Pozstawienie kontenera do czasu zgłoszenia gotowości przez Zamawiającego do zabrania go, jednak nie dłużej niż trzy dni robocze. Kontener musi mieć wejście (drzwi) umożliwiające wejście do środka i wniesienie odpadów.

Kontener powinien być podstawiony dwa razy. Podstawienie drugiego kontenera po zabraniu po zabraniu poprzedniego na następny dzień roboczy.

Odbiór odpadów potwierdzony przez druk KPO-wystawiony przez Wykonawcę.

Składanie ofert do dnia 05.10.2017 r. do godz. 12:00. Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy należy złożyć w Kancelarii siedziby Zamawiającego pokój nr 4 (wysoki pater wejście A). Dopuszcza się także przesłanie dokumentów faxem na numer (0-71) 33 49 420 lub wysłanie skanu wypełnionego formularza asortymentowo-cenowego oferty na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.';document.getElementById('cloak0a6c9e8da8e71411ffa077e25cbc637b').innerHTML += ''+addy_text0a6c9e8da8e71411ffa077e25cbc637b+'<\/a>';

Będą wyrzucane stare meble takie jak:wersalki, fotele obrotowe, materace itp. przedmioty, bez sprzętu elektronicznego.

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (69-formularz asort.-cenowy.docx)69-formularz asort.-cenowy.docxKatarzyna Kuzyk17 kB2017-09-28 11:49

zapytanie ofertowe

dostawa kabla ( czujnika)  do kapnografii w strumieniu głownym do kardiomonitora Philips Intelllvue - 1sztuka .

termin  gwarancji min. 12 miesięcy.

termin dostawy do 4 tygodni. fsposób platności przelew min. 14 dni.

oferty cenowe prosze przesyłac na adres mialowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 22.06.2017 roku

BZP.3861.49.2017.JU podgrzewacz uniwersalny

Dostawa uniwersalnego podgrzewacza medycznego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Składanie ofert do dnia 21.06.2017r do godz. 12:00. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego pokój nr 4 (wysoki pater). Dopuszcza się też przesłanie dokumentów faxem na numer (0-71) 33 49 420 lub wysłanie skanów wyżej wymienionych, podpisanych dokumentów na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za późniejszym potwierdzeniem listownym w terminie do 23.06.2017r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (49 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 21.06.2017.xls)49 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 21.06.2017.xlsJolanta Uścienna21 kB2017-06-21 14:59
Pobierz plik (49 oferta.xls)49 oferta.xlsJolanta Uścienna29 kB2017-06-19 12:44
Pobierz plik (49 SIWZ.doc)49 SIWZ.docJolanta Uścienna58 kB2017-06-19 12:44
Pobierz plik (49 wzór umowy.doc)49 wzór umowy.docJolanta Uścienna47 kB2017-06-19 12:44
Pobierz plik (49 załącznik asortymentowo-cenowy.xls)49 załącznik asortymentowo-cenowy.xlsJolanta Uścienna24 kB2017-06-19 12:44

BZP.3861.45.2017.JU

Dostawa krzeseł biurowych zmywalnych, taboretów zmywalnych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Dopuszcza się  przesłanie podpisanej przez osobę upoważnioną oferty faksem na numer 0-71 33 49 420, lub przesłanie skanu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia

14 czerwca 2017 do godz. 12:00 (liczy się data dostarczenia).

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (45 SPROSTOWANIE-ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 14.06.2017.xls)45 SPROSTOWANIE-ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 14.06.2017.xlsJolanta Uścienna23 kB2017-06-22 13:29
Pobierz plik (45 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 14.06.2017.xls)45 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 14.06.2017.xlsJolanta Uścienna22 kB2017-06-14 12:48
Pobierz plik (45 ZMIANY Wzór umowy.doc)45 ZMIANY Wzór umowy.docJolanta Uścienna43 kB2017-06-13 11:29
Pobierz plik (45 Wzór umowy.doc)45 Wzór umowy.docJolanta Uścienna43 kB2017-06-13 10:43
Pobierz plik (45 załącznik asortymentowo-cenowy.xls)45 załącznik asortymentowo-cenowy.xlsJolanta Uścienna25 kB2017-06-12 14:36
Pobierz plik (OPIS KRZESŁ.ods)OPIS KRZESŁ.odsJolanta Uścienna12 kB2017-06-12 14:36
Pobierz plik (45 zapytanie ofertowe.doc)45 zapytanie ofertowe.docJolanta Uścienna59 kB2017-06-12 14:35

BZP.3861.44.2017.JU

Dostawa ławek i koszy parkowych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Dopuszcza się także przesłanie podpisanej przez osobę upoważnioną oferty faksem na numer 0-71 33 49 420, lub przesłanie skanu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia

14 czerwca 2017 do godz. 12:00 (liczy się data dostarczenia).

dot. ławek parkowych!!!

Zamawiający dopuszcza listwy o wymiarach 9-3-170cm (z drewna olchowego), boki ławek mogą byc aluminiowe.

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (44 SPROSTOWANIE ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 14.06.2017.xls)44 SPROSTOWANIE ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 14.06.2017.xlsJolanta Uścienna23 kB2017-06-23 15:00
Pobierz plik (44 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 14.06.2017.xls)44 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 14.06.2017.xlsJolanta Uścienna23 kB2017-06-14 13:41
Pobierz plik (44 ZMIANY Wzór umowy.doc)44 ZMIANY Wzór umowy.docJolanta Uścienna42 kB2017-06-13 11:29
Pobierz plik (44 zapytanie ofertowe.doc)44 zapytanie ofertowe.docJolanta Uścienna66 kB2017-06-12 14:10
Pobierz plik (44 Wzór umowy.doc)44 Wzór umowy.docJolanta Uścienna42 kB2017-06-12 14:03
Pobierz plik (44 załącznik asortymentowo-cenowy.xls)44 załącznik asortymentowo-cenowy.xlsJolanta Uścienna24 kB2017-06-12 13:17

BZP.3861.36.2017.KB

Sukcesywne dostawy profesjonalnych środków czystości i higieny w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (36-zapytanie ofertowe PO OMYŁCE.docx)36-zapytanie ofertowe PO OMYŁCE.docxKatarzyna Kuzyk36 kB2017-04-21 08:26
Pobierz plik (36-zał.nr 2 (umowa-wzór).doc)36-zał.nr 2 (umowa-wzór).docKatarzyna Kuzyk62 kB2017-04-21 08:23
Pobierz plik (36-zał. nr 1 do oferty (formularz asort. - cenowy).xls)36-zał. nr 1 do oferty (formularz asort. - cenowy).xlsKatarzyna Kuzyk37 kB2017-04-21 08:23
Pobierz plik (36-zał.nr 1 (oferta).docx)36-zał.nr 1 (oferta).docxKatarzyna Kuzyk22 kB2017-04-21 08:23
Pobierz plik (36-zapytanie ofertowe.docx)36-zapytanie ofertowe.docxKatarzyna Kuzyk36 kB2017-04-21 08:23

30zapytanie ofertowe

przedmiotem zamówienia jest; świadczenie usług przewozów przez Wykonawcę na rzecz i według potrzeb Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich przy ul. Dunikowskiego 2-8., w zakresie przewozu pacjentów Zamawiającego w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarem, atakiem terrorystycznym lub innego rodzaju zdarzeniem o charakterze nagłym - jeśli autokar Urzędu Miasta Oborniki Śląskie będzie niedostępny”.

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (30 EWAKUACJA OBORNIKI ŚLĄSKI umowa wzór po ppr om nr 2.doc)30 EWAKUACJA OBORNIKI ŚLĄSKI umowa wzór po ppr om nr 2.docTeresa Podsiadło50 kB2017-03-23 12:58
Pobierz plik (30 EWAKUACJA OBORNIKI ŚLĄSKI umowa wzór po ppr om.doc)30 EWAKUACJA OBORNIKI ŚLĄSKI umowa wzór po ppr om.docTeresa Podsiadło50 kB2017-03-22 14:05
Pobierz plik (30 Zaproszenie do składania ofert popr. omyłki.doc)30 Zaproszenie do składania ofert popr. omyłki.docTeresa Podsiadło44 kB2017-03-22 14:05
Pobierz plik (30 EWAKUACJA OBORNIKI ŚLĄSKI umowa wzór.doc)30 EWAKUACJA OBORNIKI ŚLĄSKI umowa wzór.docTeresa Podsiadło50 kB2017-03-22 12:35
Pobierz plik (30 oferta.doc)30 oferta.docTeresa Podsiadło41 kB2017-03-22 12:35
Pobierz plik (30 Zaproszenie do składania ofert.doc)30 Zaproszenie do składania ofert.docTeresa Podsiadło44 kB2017-03-22 12:35

BZP.3861.21.2017.JU

Dostawa jaj w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 4 miesięcy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wyniki DOSTAWA JAJ.pdf)wyniki DOSTAWA JAJ.pdfJolanta Uścienna221 kB2017-02-17 14:16
Pobierz plik (21 umowa.doc)21 umowa.docJolanta Uścienna60 kB2017-02-14 12:39
Pobierz plik (21 załącznik asortymentowo-cenowy.xls)21 załącznik asortymentowo-cenowy.xlsJolanta Uścienna24 kB2017-02-14 12:39
Pobierz plik (21 oferta.xls)21 oferta.xlsJolanta Uścienna29 kB2017-02-14 12:39
Pobierz plik (21 SIWZ.doc)21 SIWZ.docJolanta Uścienna56 kB2017-02-14 12:39

BZP.3861.5.2017.JU

świadczenie usług serwisowania central telefonicznych typu SLICAN, zainstalowanych w Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich:

- CMT 4/28 – przy ul. Dunikowskiego 2-8

- CMT 4/36 – przy ul. Trzebnickiej 3-5

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (5 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xls)5 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.xlsJolanta Uścienna22 kB2017-01-13 13:42
Pobierz plik (5 wzór umowy.doc)5 wzór umowy.docJolanta Uścienna62 kB2017-01-11 13:39
Pobierz plik (5 SIWZ.doc)5 SIWZ.docJolanta Uścienna51 kB2017-01-11 13:39
Pobierz plik (5 oferta.xls)5 oferta.xlsJolanta Uścienna41 kB2017-01-11 13:38

54zapytanie ofertowe

zakup   urządzeń medycznych tj. kardiomonitorów sztuk-4 oraz stanowisko komputerowe            do centralnego monitorowania   pracy serca sztuk-1,  realizacja zamóawienia w terminie      do dnia 6 grudnia 2016 roku.

Termin składania ofert ulega zmianie na 18.11.2016 do godz.10.00

Termin składania ofert ulega zmianie na 18.11.2016 do godz.12.00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (54wyniki postepowania.pdf)54wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło208 kB2016-11-21 13:54
Pobierz plik (54 odp na pyt . do zapyt. ofert.pdf)54 odp na pyt . do zapyt. ofert.pdfTeresa Podsiadło1129 kB2016-11-17 11:11
Pobierz plik (54 kardiomonitory 2016 par tech (zał nr 1 do oferty) po zmianach WERSJA OSTATECZNA.ods)54 kardiomonitory 2016 par tech (zał nr 1 do oferty) po zmianach WERSJA OSTATECZNA.odsTeresa Podsiadło11 kB2016-11-17 11:11
Pobierz plik (54 kardiomonitory 2016 par tech (zał nr 1 do oferty) po zmianach.ods)54 kardiomonitory 2016 par tech (zał nr 1 do oferty) po zmianach.odsTeresa Podsiadło11 kB2016-11-16 14:03
Pobierz plik (54 kardiomonitory 2016 par. tech. (zał nr 1 do oferty).ods)54 kardiomonitory 2016 par. tech. (zał nr 1 do oferty).odsTeresa Podsiadło10 kB2016-11-14 14:35
Pobierz plik (54_ formularz cenowy oferta.xls)54_ formularz cenowy oferta.xlsTeresa Podsiadło27 kB2016-11-14 14:33
Pobierz plik (54_zapytanie ofertowe.doc)54_zapytanie ofertowe.docTeresa Podsiadło63 kB2016-11-14 14:33
Pobierz plik (54_wzór umowy.doc)54_wzór umowy.docTeresa Podsiadło44 kB2016-11-14 14:33

40 zapytaie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie rachunków bankowych Dolnośląskiego Centrum Chorób    Płuc   we Wrocławiu.  

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (40 wyniki postępowania.pdf)40 wyniki postępowania.pdfTeresa Podsiadło249 kB2016-09-27 14:36
Pobierz plik (40 siwz zapytanie ofertowe po popr. omy pisar w pkt.XI ppkt.12 oraz po zm. str.2.doc)40 siwz zapytanie ofertowe po popr. omy pisar w pkt.XI ppkt.12 oraz po zm. str.2.docTeresa Podsiadło91 kB2016-09-22 08:33
Pobierz plik (40 odp na pyt siwz.pdf)40 odp na pyt siwz.pdfTeresa Podsiadło796 kB2016-09-21 14:00
Pobierz plik (40 siwz zapytanie ofertowe po popr. omy pisar w pkt.XI ppkt.12.doc)40 siwz zapytanie ofertowe po popr. omy pisar w pkt.XI ppkt.12.docTeresa Podsiadło91 kB2016-09-19 11:19
Pobierz plik (40 wzór oferty - zał nr 1 do SIWZ.doc)40 wzór oferty - zał nr 1 do SIWZ.docTeresa Podsiadło38 kB2016-09-16 14:12
Pobierz plik (40 siwz zapytanie ofertowe.doc)40 siwz zapytanie ofertowe.docTeresa Podsiadło91 kB2016-09-16 14:12

35zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie rachunków bankowych Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu   wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym na okres 1 roku, z możliwością odnowienia go na kolejne 2 okresy jednoroczne.

 

Postępowanie unieważnione.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (35 odp. na pyt nr 2.pdf)35 odp. na pyt nr 2.pdfTeresa Podsiadło243 kB2016-09-13 14:45
Pobierz plik (35odp na pyt. do siwz.pdf)35odp na pyt. do siwz.pdfTeresa Podsiadło907 kB2016-09-12 14:41
Pobierz plik (35 siwz zapytanie ofertowe popr.doc)35 siwz zapytanie ofertowe popr.docJerzy Kachnikiewicz105 kB2016-09-12 10:30
Pobierz plik (Umowa Leczenie szpitalne.pdf)Umowa Leczenie szpitalne.pdfTeresa Podsiadło1741 kB2016-09-09 14:37
Pobierz plik (Umowa Chemioterapia.pdf)Umowa Chemioterapia.pdfTeresa Podsiadło1822 kB2016-09-09 14:37
Pobierz plik (struktura wiekowa nalezności oraz zobowiązań 30-06-2016 (2).xls)struktura wiekowa nalezności oraz zobowiązań 30-06-2016 (2).xlsTeresa Podsiadło26 kB2016-09-09 14:37
Pobierz plik (Aneks Nr 68 Leczenie szp .pdf)Aneks Nr 68 Leczenie szp .pdfTeresa Podsiadło204 kB2016-09-09 14:36
Pobierz plik (Aneks Chemioterapia (2).pdf)Aneks Chemioterapia (2).pdfTeresa Podsiadło199 kB2016-09-09 14:36
Pobierz plik (Wykonanie planu 201320142015.pdf)Wykonanie planu 201320142015.pdfTeresa Podsiadło1895 kB2016-09-02 13:35
Pobierz plik (Uchwała Zarządu (bilans)2015 r .pdf)Uchwała Zarządu (bilans)2015 r .pdfTeresa Podsiadło173 kB2016-09-02 13:35
Pobierz plik (Uchwała za 2013 r Bilans.pdf)Uchwała za 2013 r Bilans.pdfTeresa Podsiadło177 kB2016-09-02 13:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 773-V-15 z dnia 22 06 2015 r .pdf)Uchwała Nr 773-V-15 z dnia 22 06 2015 r .pdfTeresa Podsiadło177 kB2016-09-02 13:35
Pobierz plik (Szacowanie płynności 2016-2024v2.xlsx)Szacowanie płynności 2016-2024v2.xlsxTeresa Podsiadło21 kB2016-09-02 13:35
Pobierz plik (Sprawozd  fin  za 2013 r (2).pdf)Sprawozd fin za 2013 r (2).pdfTeresa Podsiadło12109 kB2016-09-02 13:34
Pobierz plik (Spr fin 31 12 2014.pdf)Spr fin 31 12 2014.pdfTeresa Podsiadło11135 kB2016-09-02 13:34
Pobierz plik (SKMBT_Umowa NFZ Leczenie Szpitalne.pdf)SKMBT_Umowa NFZ Leczenie Szpitalne.pdfTeresa Podsiadło5032 kB2016-09-02 13:34
Pobierz plik (SKMBT_C35160726065200.pdf)SKMBT_C35160726065200.pdfTeresa Podsiadło5957 kB2016-09-02 13:34
Pobierz plik (SKMBT_C35160725071800(inf fin I półrocze 2016 r ).pdf)SKMBT_C35160725071800(inf fin I półrocze 2016 r ).pdfTeresa Podsiadło6966 kB2016-09-02 13:34
Pobierz plik (SKMBT Opinia i Raport 2015 r .pdf)SKMBT Opinia i Raport 2015 r .pdfTeresa Podsiadło2989 kB2016-09-02 13:33
Pobierz plik (Opinia i raport na dzień 31 12 2014 r .pdf)Opinia i raport na dzień 31 12 2014 r .pdfTeresa Podsiadło8448 kB2016-09-02 13:33
Pobierz plik (16 Inwestycje w DCChP - główne.xlsx)16 Inwestycje w DCChP - główne.xlsxTeresa Podsiadło13 kB2016-09-02 13:33
Pobierz plik (Opinia i Raport 2013 r .pdf)Opinia i Raport 2013 r .pdfTeresa Podsiadło8962 kB2016-09-02 13:32
Pobierz plik (35 wzór oferty - zał nr 1 do SIWZ.doc)35 wzór oferty - zał nr 1 do SIWZ.docTeresa Podsiadło41 kB2016-09-02 13:32
Pobierz plik (35 siwz zapytanie ofertowe.doc)35 siwz zapytanie ofertowe.docTeresa Podsiadło100 kB2016-09-02 13:32

ogłoszenie o otwartym naborze partnera

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

w celu wspólnej realizacji projektu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1 E-usługi publiczne Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-zdrowie)

            Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu (zwane dalej Ogłaszającym) na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 konkursie nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-045/15 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 2.Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1. E-usługi publiczne Poddziałanie 2.1.1. E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-zdrowie).

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie o otwartym naborze partnera.pdf)ogłoszenie o otwartym naborze partnera.pdfTeresa Podsiadło1396 kB2016-01-28 15:41

111 zapytanie ofertowe

konsultacje logopedyczne na wezwanie, w terminie uzgodnionym                              z ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych lub z Pielęgniarką Naczelną w ZPO, w zależności od miejsca udzielania świadczeń:

1.Opieka logopedyczna w Oddziale Chorób Wewnętrznych przy ul. Grabiszyńskiej 105 we Wrocławiu               – zakres ustalanie postępowania logopedycznego u pacjentów po świeżym udarze mózgu.

2.Zamawiający zleca opiekę logopedyczną – terapia mowy wśród pacjentów w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śl.

wymagane wykształcenie wyższe , ukończone podyplomowe studia z logopedii.

W ofercie należy podać cenę brutto 1 konsultacji oraz załączyć kserokpie uprawnień zawodowych i wydruk z ceidg ( w  przypadku prowadzenia działalności)

 termin składania do dnia 31.12.2015 roku do godziny 12.00.

oferty mozna składać  na adres mailowy; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 lub nr faksu 71 33 49420.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (UMOWA ZLECENIE logopeda 2016.doc)UMOWA ZLECENIE logopeda 2016.docTeresa Podsiadło32 kB2015-12-21 13:09

102 zapytanie ofertowe na audyt ener.

przedmiotem jest:

1.opracowanie i wykonanie audytu energetycznego na potrzeby sporządzenia dokumentacji projektowej (z koniecznością uwzględnienia zabytkowego charakteru budynku) na termomodernizację budynku Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu                                    ul. Grabiszyńskiego 99.

2. opracowanie i wykonanie audytu energetycznego   na potrzeby sporządzenia dokumentacji projektowej (z koniecznością uwzględnienia zabytkowego charakteru budynku) na termomodernizację budynku w Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śl. przy                         ul. Trzebnickiej 7.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (102 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)102 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło426 kB2015-12-17 12:40
Pobierz plik (102__wzór_oferty_-(załącznik_nr_1_do_SIWZ).doc)102__wzór_oferty_-(załącznik_nr_1_do_SIWZ).docTeresa Podsiadło39 kB2015-12-11 14:00
Pobierz plik (Opis do audytu II.xls)Opis do audytu II.xlsTeresa Podsiadło29 kB2015-12-11 14:00
Pobierz plik (102 Umowa -audyt energetyczny.doc)102 Umowa -audyt energetyczny.docTeresa Podsiadło61 kB2015-12-11 14:00
Pobierz plik (102 Zaproszenie do składania ofert.doc)102 Zaproszenie do składania ofert.docTeresa Podsiadło49 kB2015-12-11 13:59

91zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest umieszczenie ogłoszenia w prasie dot. przeprowadzenia programu profilaktyki zdrowotnej „Program wczesnego wykrywania chorób układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP) u mieszkańców Wrocławia”

 

Zamówienie  zostało udzielone Polska Press Sp. z o.o.Oddział we Wrocławiu, Świętego Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław 

Cena brutto 1 ogłoszenia 249,65 zł x 14 emisji. = 3495,10zł  Pierwsza emisja 26 listopada 2015 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (91 wzór oferty.doc)91 wzór oferty.docTeresa Podsiadło40 kB2015-11-23 11:15
Pobierz plik (91 zapytanie ofertowe gazeta.docx)91 zapytanie ofertowe gazeta.docxTeresa Podsiadło75 kB2015-11-23 11:15

78 zapytanie ofertowe obłsuga prawna

kompleksowa obsługa prawna Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu            ul. Grabiszyńska 105 w zakresie prowadzonej działalności.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (78 wyniki.pdf)78 wyniki.pdfTeresa Podsiadło490 kB2015-12-16 15:14
Pobierz plik (78 umowa ( załącznik nr 2 do siwz) 2016.doc)78 umowa ( załącznik nr 2 do siwz) 2016.docTeresa Podsiadło80 kB2015-11-20 16:02
Pobierz plik (78- oferta zał. nr 1.doc)78- oferta zał. nr 1.docTeresa Podsiadło41 kB2015-11-20 16:02
Pobierz plik (78 siwz zapytanie ofertowe.doc)78 siwz zapytanie ofertowe.docTeresa Podsiadło72 kB2015-11-20 16:02

90zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:wydruk 20 plakatów formatu A2 oraz wydruk 600 szt. informatorów dla pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc formatu A5. Wydruk – pełen kolor, papier kredowy, zszywane oraz transport do Regionalnej Przychodni Specjalistycznej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (90 wyniki.pdf)90 wyniki.pdfTeresa Podsiadło274 kB2015-11-12 14:43
Pobierz plik (POChP plakat.docx)POChP plakat.docxTeresa Podsiadło80 kB2015-11-10 15:05
Pobierz plik (POCHP książeczka.docx)POCHP książeczka.docxTeresa Podsiadło253 kB2015-11-10 15:05
Pobierz plik (90 wzór oferty.doc)90 wzór oferty.docTeresa Podsiadło40 kB2015-11-10 15:04
Pobierz plik (90zapytanie ofertowe.docx)90zapytanie ofertowe.docxTeresa Podsiadło28 kB2015-11-10 15:04

70 zapytanie ofertowe

usługa polegająca na przeprowadzeniu dla pracowników Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu kursu  pierwszej pomocy.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (70 wyniki.jpg)70 wyniki.jpgTeresa Podsiadło307 kB2015-10-15 09:13
Pobierz plik (70 odp. na pyt. do siwz str.2.jpg)70 odp. na pyt. do siwz str.2.jpgTeresa Podsiadło248 kB2015-10-08 14:34
Pobierz plik (70odp na pyt. do siz str.1.jpg)70odp na pyt. do siz str.1.jpgTeresa Podsiadło403 kB2015-10-08 14:34
Pobierz plik (70 - Umowa - zał. nr 2 po zmianach nr 2.doc)70 - Umowa - zał. nr 2 po zmianach nr 2.docTeresa Podsiadło70 kB2015-10-08 14:33
Pobierz plik (70 siwz zapytanie ofertowe po Zmianach.doc)70 siwz zapytanie ofertowe po Zmianach.docTeresa Podsiadło60 kB2015-10-08 14:33
Pobierz plik (70- oferta zał. nr 1 po zmianach.doc)70- oferta zał. nr 1 po zmianach.docTeresa Podsiadło40 kB2015-10-08 14:33
Pobierz plik (70 - Umowa - zał. nr 2 po zmianach.doc)70 - Umowa - zał. nr 2 po zmianach.docTeresa Podsiadło70 kB2015-10-07 15:05
Pobierz plik (70wykaz wykonanych uslug - (załącznik nr 3 do SIWZ).doc)70wykaz wykonanych uslug - (załącznik nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło47 kB2015-10-06 15:09
Pobierz plik (70 wykaz osób - (załącznik nr 4 do SIWZ).doc)70 wykaz osób - (załącznik nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło49 kB2015-10-06 15:09
Pobierz plik (70- oferta zał. nr 1.doc)70- oferta zał. nr 1.docTeresa Podsiadło40 kB2015-10-06 15:09
Pobierz plik (70 - Umowa - zał. nr 2.doc)70 - Umowa - zał. nr 2.docTeresa Podsiadło71 kB2015-10-06 15:09
Pobierz plik (70 siwz zapytanie ofertowe.doc)70 siwz zapytanie ofertowe.docTeresa Podsiadło57 kB2015-10-06 15:08

69zapytanie ofertowe inspektor nadzoru inwestorskiego

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przez inspektora inwestorskiego w branży instalacyjnej elektrycznej dla zadania inwestycyjnego :

zaprojektowanie i wykonanie:

Instalacji awaryjnego   oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach oraz klatkach schodowych w budynku głównym Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantologii Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku przy ul. Grabiszyńskiej 105 we Wrocławiu.

Zamówienie została  udzielone  wykonawcy El –System Bogusław Ficoń  z siedzibą w Radwanicach .

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (69wykaz wykonanych uslug - (załącznik nr 4 do SIWZ).doc)69wykaz wykonanych uslug - (załącznik nr 4 do SIWZ).docTeresa Podsiadło47 kB2015-09-24 10:33
Pobierz plik (69 wykaz osób i podmiotów - (załącznik nr 3 do SIWZ).doc)69 wykaz osób i podmiotów - (załącznik nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło48 kB2015-09-24 10:33
Pobierz plik (69 - Umowa - zał. nr 2.doc)69 - Umowa - zał. nr 2.docTeresa Podsiadło84 kB2015-09-24 10:33
Pobierz plik (69 siwz zapytanie ofertowe.doc)69 siwz zapytanie ofertowe.docTeresa Podsiadło78 kB2015-09-24 10:33
Pobierz plik (69- oferta zał. nr 1.doc)69- oferta zał. nr 1.docTeresa Podsiadło41 kB2015-09-24 10:33

68 zapytanie ofertowe

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przez inspektora inwestorskiego w branży instalacyjnej elektrycznej dla zadania inwestycyjnego :

zaprojektowanie i wykonanie:

Instalacji awaryjnego   oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach oraz klatkach schodowych w budynku głównym Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantologii Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku przy ul. Grabiszyńskiej 105 we Wrocławiu.

Postepowanie unieważnione złozne oferty przekroczyły mozliwości finansowe Zamawiającego.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (68 siwz zapytanie ofertowe.doc)68 siwz zapytanie ofertowe.docTeresa Podsiadło78 kB2015-09-18 13:00
Pobierz plik (68 wykaz osób i podmiotów - (załącznik nr 3 do SIWZ).doc)68 wykaz osób i podmiotów - (załącznik nr 3 do SIWZ).docTeresa Podsiadło48 kB2015-09-18 12:52
Pobierz plik (68 - oferta zał. nr 1.doc)68 - oferta zał. nr 1.docTeresa Podsiadło41 kB2015-09-18 12:52
Pobierz plik (68 - Umowa - zał. nr 2.doc)68 - Umowa - zał. nr 2.docTeresa Podsiadło84 kB2015-09-18 12:52

62zapytanie ofertowe

Przeglądy, konserwacja i serwisowanie systemów ISP, DSO i oddymiania w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (62 wyniki.pdf)62 wyniki.pdfTeresa Podsiadło240 kB2015-09-17 14:01
Pobierz plik (62 - Umowa - zał. nr 2 po zm..doc)62 - Umowa - zał. nr 2 po zm..docTeresa Podsiadło114 kB2015-09-07 10:01
Pobierz plik (3 Zestawienie wymagań dot. obsługi technicznej systemów ppoż.doc)3 Zestawienie wymagań dot. obsługi technicznej systemów ppoż.docTeresa Podsiadło47 kB2015-09-02 09:40
Pobierz plik (2 - Tabela cen jednostkowych (formularz cenowy).doc)2 - Tabela cen jednostkowych (formularz cenowy).docTeresa Podsiadło62 kB2015-09-02 09:39
Pobierz plik (1 - Budowa systemów ppoż.doc)1 - Budowa systemów ppoż.docTeresa Podsiadło43 kB2015-09-02 09:39
Pobierz plik (62 - oferta.doc)62 - oferta.docTeresa Podsiadło39 kB2015-09-02 09:39
Pobierz plik (62 siwz zapytanie ofertowe.doc)62 siwz zapytanie ofertowe.docTeresa Podsiadło70 kB2015-09-02 09:38

38zapytanie ofertowe

przedmiotem zamówienia jest; wykonanie przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ekspertyzy technicznej warunków bezpieczeństwa pożarowego w w myśl § 2 ust. 2/3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozwiązań zamiennych w trybie postanowienia wydanego przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu dla budynku DCCHP o nazwie     ,, hotel pracowniczy THORAX’’ przy ul. Grabiszyńskiej 99 .

 

Hotel Thorax; kubatura 5461m3, ilość kondygnacji 5 + strych, średniowysoki budynek, powierzchnia 1205m2

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 9 lipca 2015 roku  do godziny 14.00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (38 wyniki ekspertyza.jpg)38 wyniki ekspertyza.jpgTeresa Podsiadło294 kB2015-07-10 12:02
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do umowy - pełnomocnictwo.doc)Załącznik nr 1 do umowy - pełnomocnictwo.docTeresa Podsiadło24 kB2015-07-02 13:36
Pobierz plik (38 Zaproszenie do składania ofert.doc)38 Zaproszenie do składania ofert.docTeresa Podsiadło42 kB2015-07-02 13:36
Pobierz plik (38 projekt umowy.doc)38 projekt umowy.docTeresa Podsiadło52 kB2015-07-02 13:35
Pobierz plik (38 oferta.doc)38 oferta.docTeresa Podsiadło43 kB2015-07-02 13:35

37 zapytanie ofertowe

wykonanie przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ekspertyzy technicznej warunków bezpieczeństwa pożarowego w w myśl § 2 ust. 2/3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozwiązań zamiennych w trybie postanowienia wydanego przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu dla budynku głównego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu   ul. Grabiszyńska 105.

Szpital ; całkowita powierzchni użytkowa – budynek A+B 17568m2. Kondygnacji 5, budynek średniowysoki, kubatura 103625m3.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 9 lipca 2015 roku do godziny 12.00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (37 wyniki ekspertyza.jpg)37 wyniki ekspertyza.jpgTeresa Podsiadło294 kB2015-07-10 12:03
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do umowy - pełnomocnictwo.doc)Załącznik nr 1 do umowy - pełnomocnictwo.docTeresa Podsiadło24 kB2015-07-02 13:31
Pobierz plik (37 oferta.doc)37 oferta.docTeresa Podsiadło43 kB2015-07-02 13:31
Pobierz plik (37 projekt umowy.doc)37 projekt umowy.docTeresa Podsiadło53 kB2015-07-02 13:30
Pobierz plik (37 Zaproszenie do składania ofert.doc)37 Zaproszenie do składania ofert.docTeresa Podsiadło42 kB2015-07-02 13:30

BZP.3861.8.2015.JU

 

Dzierżawa dwudrzwiowej komory chłodniczej na 8 ciał wraz z wózkiem transportowo- podnośnikowym 

na rzecz Dolnośląskiego  Centrum Chorób Płuc  we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105,  na okres  2 lat.


termin składania ofert: do dnia 23.01.2015 r. do godz.10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (8 CHŁODNIA SIWZ.doc)8 CHŁODNIA SIWZ.docJolanta Uścienna63 kB2015-01-21 14:00
Pobierz plik (8 oferta.xls)8 oferta.xlsJolanta Uścienna25 kB2015-01-21 14:00
Pobierz plik (8 umowa_wzor.doc)8 umowa_wzor.docJolanta Uścienna60 kB2015-01-21 13:59