ogłoszenie o konkursie 2017 r.

przedmiot konkursu; udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycznych dyżurów stacjonarnych    w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Izbie Przyjęć Internistycznej  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (Ogłoszenie o konkursie 2017.pdf)Ogłoszenie o konkursie 2017.pdfTeresa Podsiadło561 kB2017-09-13 10:45
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło60 kB2017-09-13 10:44
Download this file (umowa_na__dyzury_internistyczne_2017.doc)umowa_na__dyzury_internistyczne_2017.docTeresa Podsiadło70 kB2017-09-13 10:43
Download this file (SWKO 2017r..doc)SWKO 2017r..docTeresa Podsiadło143 kB2017-09-13 10:43

Ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu.pdf)wyniki konkursu.pdfJerzy Kachnikiewicz233 kB2017-08-07 12:24
Download this file (ogłoszenie o konkursie.pdf)ogłoszenie o konkursie.pdfJerzy Kachnikiewicz594 kB2017-07-24 14:49
Download this file (SWKO 2017.doc)SWKO 2017.docJerzy Kachnikiewicz169 kB2017-07-24 14:49
Download this file (Umowa_-_poradnia_ Gruźlicy.doc)Umowa_-_poradnia_ Gruźlicy.docJerzy Kachnikiewicz82 kB2017-07-24 14:49
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docJerzy Kachnikiewicz59 kB2017-07-24 14:48

ogłoszenie o konkursie 2017 r.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie chirurgii ogólnej i torakochirurgii w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, a także konsultacji z zakresu chirurgii ogólnej na oddziałach Centrum oraz Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu.pdf)wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło244 kB2017-07-05 10:47
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło60 kB2017-06-27 13:12
Download this file (Umowa_-Chirurg - torako 2017.doc)Umowa_-Chirurg - torako 2017.docTeresa Podsiadło79 kB2017-06-27 13:12
Download this file (ogłoszenie o konkursie.pdf)ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło600 kB2017-06-27 13:12
Download this file (SWKO _ torakochirurg.doc)SWKO _ torakochirurg.docTeresa Podsiadło149 kB2017-06-27 13:12

ogłoszenie o konkursie 2017 r.

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Onkologii Klinicznej, w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu                      ul. Grabiszyńska 105
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (10-wyniki.pdf)10-wyniki.pdfKatarzyna Bierzyńska210 kB2017-06-23 07:15
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło64 kB2017-06-14 12:24
Download this file (SWKO.doc)SWKO.docTeresa Podsiadło145 kB2017-06-14 12:23
Download this file (UMOWA -( zał. nr 3 do swko).doc)UMOWA -( zał. nr 3 do swko).docTeresa Podsiadło79 kB2017-06-14 12:23
Download this file (ogłoszenie o konkursie.pdf)ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło604 kB2017-06-14 12:23

ogłoszenie o konkursie 2017 r.

udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów   Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, polegających na wykonywaniu usług medycznych w zakresie: opieki pielęgniarskiej świadczonej przez pielęgniarki na oddziałach szpitalnych o profilu internistycznym, pulmonologicznym, torakochirurgicznym, anestezjologii i intensywnej terapii, onkologicznym, izbie przyjęć oraz w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym dla dorosłych, według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (9 wyniki konkursu.pdf)9 wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło291 kB2017-06-29 11:16
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docx)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docxTeresa Podsiadło27 kB2017-06-14 12:15
Download this file (UMOWA na dyzury pielęgniarskie 2017.doc)UMOWA na dyzury pielęgniarskie 2017.docTeresa Podsiadło120 kB2017-06-14 12:15
Download this file (ogłoszenie o konkursie.pdf)ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło1034 kB2017-06-14 12:15
Download this file (SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP.doc)SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP.docTeresa Podsiadło158 kB2017-06-14 12:15

ogłoszenie o konkursie 2017 r.

udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów   Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, polegających na wykonywaniu usług medycznych w zakresie: opieki pielęgniarskiej świadczonej przez pielęgniarki na oddziałach szpitalnych o profilu internistycznym, pulmonologicznym, torakochirurgicznym, anestezjologii i intensywnej terapii, onkologicznym, izbie przyjęć oraz w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym dla dorosłych, według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia.

termni składania ofert do dnia 12.06.2017 roku do godziny 11.30

Otwarcie ofert w dniu 12.06.2017 roku o godzinie 12.00

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (8unieważnienie konkursu.pdf)8unieważnienie konkursu.pdfTeresa Podsiadło260 kB2017-06-14 12:07
Download this file (Og_oszenie_2017r po poprawieniu omyłki pisarskiej . otwarcie ofert w dniu 12.06.2017.doc)Og_oszenie_2017r po poprawieniu omyłki pisarskiej . otwarcie ofert w dniu 12.06.2017.docTeresa Podsiadło51 kB2017-06-05 09:24
Download this file (ogłoszenie o konkursie.pdf)ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło1050 kB2017-06-05 08:33
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docx)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docxTeresa Podsiadło27 kB2017-06-05 08:32
Download this file (UMOWA na dyzury pielęgniarskie 2017.doc)UMOWA na dyzury pielęgniarskie 2017.docTeresa Podsiadło120 kB2017-06-05 08:32
Download this file (SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP.doc)SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP.docTeresa Podsiadło157 kB2017-06-05 08:32

ogloszenie o konkursie 2017

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologii Klinicznej oraz w Poradni Onkologicznej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (5-wyniki.pdf)5-wyniki.pdfTeresa Podsiadło216 kB2017-04-27 10:13
Download this file (ogłoszenie o konkursie.pdf)ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło621 kB2017-04-19 13:03
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło61 kB2017-04-19 13:00
Download this file (UMOWA -( zał. nr 3 do swko).doc)UMOWA -( zał. nr 3 do swko).docTeresa Podsiadło79 kB2017-04-19 13:00
Download this file (SWKO.doc)SWKO.docTeresa Podsiadło148 kB2017-04-19 13:00

BZP.8.2017.TP-konkurs na udz. świadczeń zdrowotnych

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (unieważnienie konkurs.pdf)unieważnienie konkurs.pdfTeresa Podsiadło212 kB2017-04-27 10:14
Download this file (Ogłoszenie_2017r.doc)Ogłoszenie_2017r.docJerzy Kachnikiewicz48 kB2017-04-06 11:52
Download this file (SWKO 2017.doc)SWKO 2017.docJerzy Kachnikiewicz161 kB2017-04-06 11:51
Download this file (Umowa_-_poradnia_ Gruźlicy.doc)Umowa_-_poradnia_ Gruźlicy.docJerzy Kachnikiewicz85 kB2017-04-06 11:50
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docJerzy Kachnikiewicz62 kB2017-04-06 11:47

ogłoszenie o konkursie 2017

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologii Klinicznej, w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu  ul. Grabiszyńska 105.

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (unieważnienie konkursu.pdf)unieważnienie konkursu.pdfTeresa Podsiadło203 kB2017-03-07 07:39
Download this file (UMOWA -( zał. nr 3 do swko).doc)UMOWA -( zał. nr 3 do swko).docTeresa Podsiadło78 kB2017-02-17 13:39
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło61 kB2017-02-17 13:39
Download this file (SWKO.doc)SWKO.docTeresa Podsiadło145 kB2017-02-17 13:38
Download this file (ogłoszenie o konkursie.pdf)ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło589 kB2017-02-17 13:38

ogloszenie o konkursie 2017

jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycznych dyżurów stacjonarnych    w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Izbie Przyjęć Internistycznej  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu.pdf)wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło245 kB2017-03-07 07:42
Download this file (SWKO 2016.doc)SWKO 2016.docTeresa Podsiadło143 kB2017-02-13 11:21
Download this file (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdfTeresa Podsiadło567 kB2017-02-13 11:21
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło64 kB2017-02-13 11:21
Download this file (umowa_na__dyzury_internistyczne_2017.doc)umowa_na__dyzury_internistyczne_2017.docTeresa Podsiadło74 kB2017-02-13 11:21

ogłoszenie o konkursie 2017

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych  tj. oznaczanie osmolarności w surowicy oraz w moczu na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105.

Termin składania ofert zostaje przesuniety do 30.01.2017r. do godziny 11.30

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (Wyniki_konkursu.pdf)Wyniki_konkursu.pdfTeresa Podsiadło227 kB2017-01-31 10:17
Download this file (SWKO 2017 po popraweiniu omyłki pisars..doc)SWKO 2017 po popraweiniu omyłki pisars..docTeresa Podsiadło141 kB2017-01-25 09:56
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2017 r..pdf)ogłoszenie o konkursie 2017 r..pdfTeresa Podsiadło603 kB2017-01-20 13:02
Download this file (umowa_wz_r_-_Badania lab.__za_._nr_4_do_swko.doc)umowa_wz_r_-_Badania lab.__za_._nr_4_do_swko.docTeresa Podsiadło54 kB2017-01-20 13:01
Download this file (Umowa powierzenia danych ( zał.nr 5 do SWKO).doc)Umowa powierzenia danych ( zał.nr 5 do SWKO).docTeresa Podsiadło40 kB2017-01-20 13:01
Download this file (SWKO 2017.doc)SWKO 2017.docTeresa Podsiadło141 kB2017-01-20 13:01

ogłoszenie o konkursie 2017

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji neurologicznych w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 5-7 Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Zmiana terminu składnia ofert  do dnia 12.01.2017 roku do godz. 11:30

Zmiana terminu składnia ofert  do dnia 13.01.2017 roku do godz. 11:30

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu.pdf)wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło234 kB2017-01-18 09:29
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło61 kB2017-01-04 13:14
Download this file (SWKO- 2017. doc -.doc)SWKO- 2017. doc -.docTeresa Podsiadło138 kB2017-01-04 13:13
Download this file (UMOWA-konsultacjeul w OBornikach Sl.___2017rok.doc)UMOWA-konsultacjeul w OBornikach Sl.___2017rok.docTeresa Podsiadło63 kB2017-01-04 13:13
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2017.pdf)ogłoszenie o konkursie 2017.pdfTeresa Podsiadło563 kB2017-01-04 13:13

ogłoszenie o konkursie 2016

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycznych dyżurów stacjonarnych    w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Izbie Przyjęć Internistycznej  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu.pdf)wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło221 kB2017-01-03 13:53
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016 rok...pdf)ogłoszenie o konkursie 2016 rok...pdfTeresa Podsiadło621 kB2016-12-21 12:58
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło60 kB2016-12-21 12:56
Download this file (umowa_na__dyzury_internistyczne_2016.doc)umowa_na__dyzury_internistyczne_2016.docTeresa Podsiadło70 kB2016-12-21 12:55
Download this file (SWKO 2016.doc)SWKO 2016.docTeresa Podsiadło143 kB2016-12-21 12:55

ogłoszenie o konkursie 2016

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu i według bieżących potrzeb w zakresie wykonywania badań cystoskopii przezcewkowej.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016 rok.........pdf)wyniki konkursu 2016 rok.........pdfTeresa Podsiadło234 kB2016-12-28 13:47
Download this file (umowa_wz_r_-_Badania_CYSTOSKOPII 2016__za_._nr_4_do_swko.doc)umowa_wz_r_-_Badania_CYSTOSKOPII 2016__za_._nr_4_do_swko.docTeresa Podsiadło55 kB2016-12-21 11:00
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016 rok...pdf)ogłoszenie o konkursie 2016 rok...pdfTeresa Podsiadło626 kB2016-12-21 10:58
Download this file (Umowa powierzenia danych ( zał.nr 6 do SWKO).doc)Umowa powierzenia danych ( zał.nr 6 do SWKO).docTeresa Podsiadło39 kB2016-12-21 10:58
Download this file (SWKO- 2016. doc -cyto.doc)SWKO- 2016. doc -cyto.docTeresa Podsiadło156 kB2016-12-21 10:57

ogłoszenie o konkursie 2016

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz w Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich:

IA. Świadczenia zdrowotne udzielane w  Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu                          ul. Grabiszyńska 105.

1a. w zakresie konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych,

2a. w zakresie konsultacji okulistycznych w oddziałach szpitalnych,

3a. w zakresie konsultacji neurochirurgicznych w oddziałach szpitalnych,

IB. Świadczenia zdrowotne udzielane w Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich

1b. konsultacji laryngologicznych w oddziałach szpitalnych: Gruźlicy i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej, Pulmonologicznym II i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

2b. konsultacji neurologicznych w oddziałach szpitalnych: w oddziałach szpitalnych : Gruźlicy              i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej, Pulmonologicznym II i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

3b. konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych: Gruźlicy i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej, Pulmonologicznym II i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016rok....pdf)wyniki konkursu 2016rok....pdfTeresa Podsiadło530 kB2016-12-28 13:48
Download this file (ogłoszenie konsultacje 2016 rok..pdf)ogłoszenie konsultacje 2016 rok..pdfTeresa Podsiadło721 kB2016-12-20 10:31
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło62 kB2016-12-20 10:31
Download this file (UMOWA-konsultacjeul w OBornikach Sl.___2017rok.doc)UMOWA-konsultacjeul w OBornikach Sl.___2017rok.docTeresa Podsiadło64 kB2016-12-20 10:30
Download this file (UMOWA-konsultacjeul ul.Grabiszynska___2017rok.doc)UMOWA-konsultacjeul ul.Grabiszynska___2017rok.docTeresa Podsiadło64 kB2016-12-20 10:30
Download this file (SWKO- 2016. doc -.doc)SWKO- 2016. doc -.docTeresa Podsiadło218 kB2016-12-20 10:29

BZP.383.34.2016.TP

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Onkologicznej.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 21.12.2016 r. do godziny 11:30.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016 rok...pdf)wyniki konkursu 2016 rok...pdfTeresa Podsiadło239 kB2016-12-28 13:51
Download this file (34-Wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do SWKO).docx)34-Wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do SWKO).docxKatarzyna Bierzyńska29 kB2016-12-15 11:06
Download this file (34-Umowa-wzór poradnia onkologiczna (zał. nr 4 do SWKO).doc)34-Umowa-wzór poradnia onkologiczna (zał. nr 4 do SWKO).docKatarzyna Bierzyńska75 kB2016-12-15 11:06
Download this file (34-SWKO.docx)34-SWKO.docxKatarzyna Bierzyńska42 kB2016-12-15 11:06
Download this file (34-Ogłoszenie.png)34-Ogłoszenie.pngKatarzyna Bierzyńska4810 kB2016-12-15 11:05

ogłoszenie o konkursie 2016

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Alergologicznej.
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu.pdf)wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło270 kB2016-12-21 13:00
Download this file (ogłszenie o konkursie 2016 rok.pdf)ogłszenie o konkursie 2016 rok.pdfTeresa Podsiadło573 kB2016-12-12 15:07
Download this file (Umowa_-_poradnia_alergologiczna 2017.doc)Umowa_-_poradnia_alergologiczna 2017.docTeresa Podsiadło76 kB2016-12-12 14:55
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docx)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docxTeresa Podsiadło27 kB2016-12-12 14:55
Download this file (SWKO 2016.doc)SWKO 2016.docTeresa Podsiadło153 kB2016-12-12 14:55

ogłoszenie o konkursie 2016

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz w Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich:

IA. Świadczenia zdrowotne udzielane w  Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu                          ul. Grabiszyńska 105.

1a. w zakresie konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych,

2a. w zakresie konsultacji okulistycznych w oddziałach szpitalnych,

3a. w zakresie konsultacji neurochirurgicznych w oddziałach szpitalnych,

4a.w zakresie opisywania zdjęć RTG online z Przychodni Przyszpitalnej oraz Izby Przyjęć

IB. Świadczenia zdrowotne udzielane w Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich

1b. konsultacji laryngologicznych w oddziałach szpitalnych: Gruźlicy i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej, Pulmonologicznym II i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

2b. konsultacji neurologicznych w oddziałach szpitalnych: w oddziałach szpitalnych : Gruźlicy              i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej, Pulmonologicznym II i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

3b. konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych: Gruźlicy i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej, Pulmonologicznym II i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

4b. wykonywania na wezwanie badań USG jamy brzusznej i tarczycy oraz jam opłucnowych z opisem, oraz   opisywanie zdjęć RTG, na rzecz pacjentów Placówki Zamiejscowej w Obornikach Śląskich DCCHP.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016rok.pdf)wyniki konkursu 2016rok.pdfTeresa Podsiadło731 kB2016-12-20 10:23
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016 rok.pdf)ogłoszenie o konkursie 2016 rok.pdfTeresa Podsiadło735 kB2016-12-09 13:44
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło62 kB2016-12-09 13:43
Download this file (UMOWA 2016 RTG online.doc)UMOWA 2016 RTG online.docTeresa Podsiadło57 kB2016-12-09 13:43
Download this file (UMOWA 2016 rtg w Obornikach.doc)UMOWA 2016 rtg w Obornikach.docTeresa Podsiadło58 kB2016-12-09 13:43
Download this file (UMOWA 2016 USG w Obornikach.doc)UMOWA 2016 USG w Obornikach.docTeresa Podsiadło58 kB2016-12-09 13:42
Download this file (SWKO- 2016. doc -.doc)SWKO- 2016. doc -.docTeresa Podsiadło264 kB2016-12-09 13:42

ogłoszenie o konkursie 2016

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu i według bieżących potrzeb w zakresie:

1. wykonywania badań diagnostycznych mammografii,

2. wykonywania badań cystoskopii przezcewkowej.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016 r..pdf)wyniki konkursu 2016 r..pdfTeresa Podsiadło269 kB2016-12-16 13:01
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016rok.pdf)ogłoszenie o konkursie 2016rok.pdfTeresa Podsiadło636 kB2016-12-07 14:08
Download this file (umowa_wz_r_-_Badania_CYSTOSKOPII 2016__za_._nr_4_do_swko.doc)umowa_wz_r_-_Badania_CYSTOSKOPII 2016__za_._nr_4_do_swko.docTeresa Podsiadło55 kB2016-12-07 14:06
Download this file (umowa_wz_r_-_Badania MAMMOGRAFII  2016__za_._nr_4_do_swko.doc)umowa_wz_r_-_Badania MAMMOGRAFII 2016__za_._nr_4_do_swko.docTeresa Podsiadło54 kB2016-12-07 14:06
Download this file (Umowa powierzenia danych ( zał.nr 6 do SWKO).doc)Umowa powierzenia danych ( zał.nr 6 do SWKO).docTeresa Podsiadło39 kB2016-12-07 14:04
Download this file (SWKO- 2016. doc -cyto.doc)SWKO- 2016. doc -cyto.docTeresa Podsiadło173 kB2016-12-07 14:03

ogłoszenie o konkursie 2016

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w Oddziale Onkologii Klinicznej.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016 r..pdf)wyniki konkursu 2016 r..pdfTeresa Podsiadło234 kB2016-12-12 14:51
Download this file (Umowa_-wzór po popr. omyłki.doc)Umowa_-wzór po popr. omyłki.docTeresa Podsiadło78 kB2016-12-08 09:34
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016 r..pdf)ogłoszenie o konkursie 2016 r..pdfTeresa Podsiadło633 kB2016-12-05 12:57
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docx)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docxTeresa Podsiadło27 kB2016-12-05 12:49
Download this file (Umowa_-wzór.doc)Umowa_-wzór.docTeresa Podsiadło78 kB2016-12-05 12:49
Download this file (SWKO.doc.doc)SWKO.doc.docTeresa Podsiadło146 kB2016-12-05 12:48

ogłoszenie o konkursie 2016

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Alergologicznej.
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (unieważnienie konkursu.pdf)unieważnienie konkursu.pdfTeresa Podsiadło228 kB2016-12-12 14:52
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016.pdf)ogłoszenie o konkursie 2016.pdfTeresa Podsiadło585 kB2016-12-05 12:43
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docx)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docxTeresa Podsiadło27 kB2016-12-05 12:43
Download this file (Umowa_-_poradnia_alergologiczna 2017.doc)Umowa_-_poradnia_alergologiczna 2017.docTeresa Podsiadło79 kB2016-12-05 12:42
Download this file (SWKO 2016.doc)SWKO 2016.docTeresa Podsiadło156 kB2016-12-05 12:42

ogłoszenie o konkursie 2016

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycznych dyżurów we Wrocławskim Ośrodku Torakochirurgii  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016 r..pdf)wyniki konkursu 2016 r..pdfTeresa Podsiadło223 kB2016-12-06 12:36
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 6 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 6 do swko).docTeresa Podsiadło62 kB2016-11-30 13:26
Download this file (UMOWA - TORAKOCHIRURGIA ( zał.nr 5 do swko).doc)UMOWA - TORAKOCHIRURGIA ( zał.nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło80 kB2016-11-30 13:26
Download this file (SWKO- DYŻURY 2017.doc.doc)SWKO- DYŻURY 2017.doc.docTeresa Podsiadło155 kB2016-11-30 13:24
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016 rok.pdf)ogłoszenie o konkursie 2016 rok.pdfTeresa Podsiadło626 kB2016-11-30 13:24

ogłoszenie o konkursie 2016

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz w Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich:

IA. Świadczenia zdrowotne udzielane w  Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu                          ul. Grabiszyńska 105.

1a. w zakresie konsultacji laryngologicznych w oddziałach szpitalnych,

2a. w zakresie konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych,

3a.w zakresie konsultacji radiologicznych dotyczących badań tomografii komputerowej            i rezonansu magnetycznego oraz uczestnictwo w ramach Zespołu Terapeutycznego planującego i koordynującego leczenie onkologiczne pacjentów Dolnośląskiego Centrum Płuc we Wrocławiu.

4a. w zakresie konsultacji urologicznych wraz z udzielaniem świadczeń w Regionalnej Przychodni Specjalistycznej,

5a. w zakresie konsultacji kardiologicznych w oddziałach szpitalnych,

6a. w zakresie konsultacji dermatologicznych w oddziałach szpitalnych,

7a. w zakresie konsultacji okulistycznych w oddziałach szpitalnych,

8a. w zakresie konsultacji ortopedycznych w oddziałach szpitalnych,

9a. w zakresie konsultacji neurochirurgicznych w oddziałach szpitalnych,

10a. w zakresie konsultacji ginekologicznych z USG w Poradni Ginekologicznej Przyjmującego zamówienie na terenie miasta Wrocław,

IB. Świadczenia zdrowotne udzielane w Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich

1b. konsultacji laryngologicznych w oddziałach szpitalnych: Gruźlicy i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej, Pulmonologicznym II i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

2b. konsultacji neurologicznych w oddziałach szpitalnych: w oddziałach szpitalnych : Gruźlicy              i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej, Pulmonologicznym II i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

3b. konsultacji okulistycznych w oddziałach szpitalnych : Gruźlicy i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej, Pulmonologicznym II i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

4b. konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych: Gruźlicy i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej, Pulmonologicznym II i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

5b. wykonywania na wezwanie badań USG jamy brzusznej i tarczycy oraz jam opłucnowych z opisem, oraz   opisywanie zdjęć RTG, na rzecz pacjentów Placówki Zamiejscowej w Obornikach Śląskich DCCHP.

uwaga: zmiana terminu składania ofert na 05.12.2016 roku do godziny 11.30

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016 r..pdf)wyniki konkursu 2016 r..pdfTeresa Podsiadło1068 kB2016-12-08 08:25
Download this file (Umowa powierzenia danych ( zał.nr 5 do SWKO) po modyfikacji.doc)Umowa powierzenia danych ( zał.nr 5 do SWKO) po modyfikacji.docTeresa Podsiadło39 kB2016-12-01 11:46
Download this file (Umowa powierzenia danych ( zał.nr 6 do SWKO) dot. koNSUL GIN i TOMGRA.doc)Umowa powierzenia danych ( zał.nr 6 do SWKO) dot. koNSUL GIN i TOMGRA.docTeresa Podsiadło39 kB2016-11-18 12:24
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło62 kB2016-11-18 12:21
Download this file (UMOWA 2016 rtg i usg w Obornikach.doc)UMOWA 2016 rtg i usg w Obornikach.docTeresa Podsiadło58 kB2016-11-18 12:20
Download this file (Umowa Ginekolog 2017r..doc)Umowa Ginekolog 2017r..docTeresa Podsiadło57 kB2016-11-18 12:13
Download this file (UMOWA-konsultacjeul ul.Grabiszynska___2017rok.doc)UMOWA-konsultacjeul ul.Grabiszynska___2017rok.docTeresa Podsiadło65 kB2016-11-18 12:13
Download this file (UMOWA-konsultacjeul w OBornikach Sl.___2017rok.doc)UMOWA-konsultacjeul w OBornikach Sl.___2017rok.docTeresa Podsiadło65 kB2016-11-18 12:12
Download this file (SWKO- 2016. doc -.doc)SWKO- 2016. doc -.docTeresa Podsiadło368 kB2016-11-18 12:12
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016.pdf)ogłoszenie o konkursie 2016.pdfTeresa Podsiadło925 kB2016-11-18 12:12

ogłoszenie o konkursie 2016

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów   Udzielającego Zamówienie i według bieżących potrzeb;

1/oznaczanie mutacji genowej EGFR w rakach gruczołowych płuca w materiale operacyjnym i bronchoskopowym,

1a/ oznaczanie mutacji genowej EGFR w rakach gruczołowych płuca                                                     w materiale     cytologicznym,

2. wykonywania badań cytogenetycznych w chorobach nowotworowych                                                    o nazwie ,, Re-aranżacja genu ALK’’.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016r..pdf)wyniki konkursu 2016r..pdfTeresa Podsiadło264 kB2016-11-29 13:44
Download this file (ogłoszenie o konkursie2016r..pdf)ogłoszenie o konkursie2016r..pdfTeresa Podsiadło674 kB2016-11-16 07:08
Download this file (Umowa powierzenia danych ( zał.nr 5 do SWKO).doc)Umowa powierzenia danych ( zał.nr 5 do SWKO).docTeresa Podsiadło39 kB2016-11-16 07:08
Download this file (Umowa_na_badania_( zał. nr 4 do SWKo).doc)Umowa_na_badania_( zał. nr 4 do SWKo).docTeresa Podsiadło68 kB2016-11-16 07:08
Download this file (SWKO- 2016. doc -.doc)SWKO- 2016. doc -.docTeresa Podsiadło185 kB2016-11-16 07:07

ogłoszenie o konkursie 2016

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rtg zabiegowego na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (unieważnienie konkursu 2016r..pdf)unieważnienie konkursu 2016r..pdfTeresa Podsiadło222 kB2016-11-30 13:41
Download this file (Umowa powierzenia danych ( zał.nr 5 do SWKO).doc)Umowa powierzenia danych ( zał.nr 5 do SWKO).docTeresa Podsiadło39 kB2016-11-15 07:54
Download this file (Umowa_-rtg zabiegowe 2016 ( zał nr 4 do swko).doc)Umowa_-rtg zabiegowe 2016 ( zał nr 4 do swko).docTeresa Podsiadło54 kB2016-11-15 07:53
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016.pdf)ogłoszenie o konkursie 2016.pdfTeresa Podsiadło461 kB2016-11-15 07:53
Download this file (SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP2016.doc)SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP2016.docTeresa Podsiadło129 kB2016-11-15 07:53

ogłoszenie o konkursie 2016

udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów   Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, polegających na wykonywaniu usług medycznych w zakresie: opieki pielęgniarskiej świadczonej przez pielęgniarki na oddziałach szpitalnych o profilu internistycznym, pulmonologicznym, torakochirurgicznym, anestezjologii i intensywnej terapii, onkologicznym, izbie przyjęć oraz w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym dla dorosłych, według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016 r..pdf)wyniki konkursu 2016 r..pdfTeresa Podsiadło279 kB2016-11-22 11:46
Download this file (UMOWA na dyzury pielęgniarskie 2017 po Zmianie.doc)UMOWA na dyzury pielęgniarskie 2017 po Zmianie.docTeresa Podsiadło120 kB2016-11-17 13:06
Download this file (odp na pyt do swko.pdf)odp na pyt do swko.pdfTeresa Podsiadło299 kB2016-11-17 13:06
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docx)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docxTeresa Podsiadło27 kB2016-11-10 11:59
Download this file (UMOWA na dyzury pielęgniarskie 2017.doc)UMOWA na dyzury pielęgniarskie 2017.docTeresa Podsiadło120 kB2016-11-10 11:55
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016r..pdf)ogłoszenie o konkursie 2016r..pdfTeresa Podsiadło589 kB2016-11-10 11:55
Download this file (SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP_2016.doc)SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP_2016.docTeresa Podsiadło166 kB2016-11-10 11:55

ogłoszenie o konkursie 2016

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycznych dyżurów stacjonarnych    w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Izbie Przyjęć Internistycznej  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu                ul. Grabiszyńska 105.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.11.2016 R.DO GODZ. 11.30

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 06.12.2016 R.DO GODZ. 11.30

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016r.pdf)wyniki konkursu 2016r.pdfTeresa Podsiadło262 kB2016-12-07 10:46
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016.pdf)ogłoszenie o konkursie 2016.pdfTeresa Podsiadło582 kB2016-11-08 13:03
Download this file (umowa_na__dyzury_internistyczne_2016.doc)umowa_na__dyzury_internistyczne_2016.docTeresa Podsiadło70 kB2016-11-08 12:52
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło60 kB2016-11-08 12:52
Download this file (SWKO 2016.doc)SWKO 2016.docTeresa Podsiadło142 kB2016-11-08 12:52

ogłoszenie o konkursie 2016

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie świadczeń medycznych w ramach Zespołu Chirurgii Jednego Dnia   i udzielanie świadczeń w Poradni Proktologicznej.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016r.pdf)wyniki konkursu 2016r.pdfTeresa Podsiadło247 kB2016-11-21 12:26
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docx)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docxTeresa Podsiadło27 kB2016-11-08 12:44
Download this file (Umowa_-_Proktologia_i__zespół chirurgii jednego dnia _2016r.doc)Umowa_-_Proktologia_i__zespół chirurgii jednego dnia _2016r.docTeresa Podsiadło68 kB2016-11-08 12:44
Download this file (ogłoszenie o konursie 2016.pdf)ogłoszenie o konursie 2016.pdfTeresa Podsiadło613 kB2016-11-08 12:43
Download this file (SWKO 2016.doc)SWKO 2016.docTeresa Podsiadło156 kB2016-11-08 12:43

ogłoszenie o konkursie 2016

przedmiot konkursu:  wykonywanie badań PET na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia i według bieżących potrzeb.

 ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT DO DNIA 21.11.2016 R DO GODZ.11.30

 

Zmiana terminu składania ofert na dn. 24.11.2016 do godz. 11.30

Zmiana terminu składania ofert na dn. 28.11.2016 do godz. 11.30

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016.pdf)wyniki konkursu 2016.pdfTeresa Podsiadło218 kB2016-11-30 13:44
Download this file (umowa_wz_r_-_Badania_PET 2016 po modyfik.doc)umowa_wz_r_-_Badania_PET 2016 po modyfik.docTeresa Podsiadło57 kB2016-11-25 13:37
Download this file (Umowa powierzenia danych ( zał.nr 5 do SWKO) po modyfikacji.doc)Umowa powierzenia danych ( zał.nr 5 do SWKO) po modyfikacji.docTeresa Podsiadło39 kB2016-11-25 13:36
Download this file (odp. na pyt do SWKO.pdf)odp. na pyt do SWKO.pdfTeresa Podsiadło803 kB2016-11-25 13:36
Download this file (Umowa powierzenia danych ( zał.nr 5 do SWKO)-1.doc)Umowa powierzenia danych ( zał.nr 5 do SWKO)-1.docTeresa Podsiadło39 kB2016-11-08 12:32
Download this file (umowa_wz_r_-_Badania_PET 2016.doc)umowa_wz_r_-_Badania_PET 2016.docTeresa Podsiadło55 kB2016-11-08 12:30
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016.pdf)ogłoszenie o konkursie 2016.pdfTeresa Podsiadło574 kB2016-11-08 12:30
Download this file (SWKO- 2016. doc -PET.doc)SWKO- 2016. doc -PET.docTeresa Podsiadło160 kB2016-11-08 12:30

ogłoszenie o konkursie 2016

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycznych dyżurów we Wrocławskim Ośrodku Torakochirurgii  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016.pdf)wyniki konkursu 2016.pdfTeresa Podsiadło228 kB2016-11-17 13:13
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 6 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 6 do swko).docTeresa Podsiadło62 kB2016-11-03 13:58
Download this file (UMOWA - TORAKOCHIRURGIA ( zał.nr 5 do swko).doc)UMOWA - TORAKOCHIRURGIA ( zał.nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło79 kB2016-11-03 13:58
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016.pdf)ogłoszenie o konkursie 2016.pdfTeresa Podsiadło636 kB2016-11-03 13:57
Download this file (SWKO- DYŻURY 2017.doc.doc)SWKO- DYŻURY 2017.doc.docTeresa Podsiadło155 kB2016-11-03 13:57

ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pełnienia medycznych dyżurów w pełnienie dyżurów w oddziałach szpitalnych I i II gruźlicy i chorób płuc w budynku Leśne  w Obornikach Śląskich  przy ul Dunikowskiego 2-8.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016.pdf)wyniki konkursu 2016.pdfTeresa Podsiadło231 kB2016-11-21 11:27
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło62 kB2016-11-03 13:52
Download this file (UMOWA - medyczne dyzury w Obornikachsl. 2016.docx)UMOWA - medyczne dyzury w Obornikachsl. 2016.docxTeresa Podsiadło27 kB2016-11-03 13:52
Download this file (SWKO- DYŻURY 2017.doc.doc)SWKO- DYŻURY 2017.doc.docTeresa Podsiadło143 kB2016-11-03 13:52
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016.pdf)ogłoszenie o konkursie 2016.pdfTeresa Podsiadło552 kB2016-11-03 13:52

ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu i według bieżących potrzeb w zakresie:

1. wykonywania badań diagnostycznych mammografii,

2. wykonywania badań kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym,

3. wykonywania badań cystoskopii przezcewkowej.

Zmiana terminu składania ofert na dn. 17.11.2016 do godz. 11.30

W związku z pytaniami do SWKO termin składania ofert ulega zmianie na 22.11.2016r do godz. 11.30. otwarcie ofert o godz. 12.00

Zmiana terminu składania ofert na dn. 24.11.2016 do godz. 11.30

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016r..pdf)wyniki konkursu 2016r..pdfTeresa Podsiadło278 kB2016-11-29 13:45
Download this file (Odp. na pyt. nr 2.pdf)Odp. na pyt. nr 2.pdfTeresa Podsiadło461 kB2016-11-17 13:11
Download this file (odp na pyt do swko.pdf)odp na pyt do swko.pdfTeresa Podsiadło678 kB2016-11-10 11:50
Download this file (Umowa powierzenia danych ( zał.nr 6 do SWKO) po popr. omył i modyfik.doc)Umowa powierzenia danych ( zał.nr 6 do SWKO) po popr. omył i modyfik.docTeresa Podsiadło39 kB2016-11-10 11:50
Download this file (Umowa powierzenia danych ( zał.nr 5 do SWKO)-1.doc)Umowa powierzenia danych ( zał.nr 5 do SWKO)-1.docTeresa Podsiadło39 kB2016-11-03 13:44
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016.pdf)ogłoszenie o konkursie 2016.pdfTeresa Podsiadło659 kB2016-11-03 13:43
Download this file (SWKO- 2016. doc -kolono.doc)SWKO- 2016. doc -kolono.docTeresa Podsiadło190 kB2016-11-03 13:43
Download this file (umowa_wz_r_-_Badania MAMMOGRAFII  2016__za_._nr_4_do_swko.doc)umowa_wz_r_-_Badania MAMMOGRAFII 2016__za_._nr_4_do_swko.docTeresa Podsiadło54 kB2016-11-03 13:43
Download this file (umowa_wz_r_-_Badania_KOLONOSKOPII 2016__za_._nr_4_do_swko.doc)umowa_wz_r_-_Badania_KOLONOSKOPII 2016__za_._nr_4_do_swko.docTeresa Podsiadło56 kB2016-11-03 13:42
Download this file (umowa_wz_r_-_Badania_CYSTOSKOPII 2016__za_._nr_4_do_swko.doc)umowa_wz_r_-_Badania_CYSTOSKOPII 2016__za_._nr_4_do_swko.docTeresa Podsiadło55 kB2016-11-03 13:42

ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich w zakresie objęcia opieką lekarską pacjentów w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym oraz udzielanie konsultacji na wezwania pielęgniarki dyżurnej.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016.pdf)wyniki konkursu 2016.pdfTeresa Podsiadło236 kB2016-11-18 12:06
Download this file (ogłoszenieo konursie 2016.pdf)ogłoszenieo konursie 2016.pdfTeresa Podsiadło664 kB2016-11-03 13:38
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło62 kB2016-11-03 13:32
Download this file (UMOWA opieka lekkarska ZPO 2016.doc)UMOWA opieka lekkarska ZPO 2016.docTeresa Podsiadło66 kB2016-11-03 13:32
Download this file (SWKO 2016 ZPO.doc)SWKO 2016 ZPO.docTeresa Podsiadło141 kB2016-11-03 13:31

ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Onkologicznej.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (23wyniki konkursu.pdf)23wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło233 kB2016-11-04 13:15
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docx)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docxTeresa Podsiadło28 kB2016-10-28 12:10
Download this file (Umowa_-_poradnia_onkologiczna_2016 -1.doc)Umowa_-_poradnia_onkologiczna_2016 -1.docTeresa Podsiadło75 kB2016-10-28 12:10
Download this file (SWKO.doc_01-1.doc)SWKO.doc_01-1.docTeresa Podsiadło148 kB2016-10-28 12:09
Download this file (ogłosz o konkursie 1.pdf)ogłosz o konkursie 1.pdfTeresa Podsiadło550 kB2016-10-28 12:09

ogłoszenie o konkursie

udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów   Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc              we Wrocławiu i według bieżących potrzeb w zakresie wykonywania badań cytogenetyki, cytometrii przepływowej, cytomorfologii i cytochemii.

 

Udzielający zamówienia przesuwa termin składania ofert do dnia 08.11.2016 do godz.11.30

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016r..pdf)wyniki konkursu 2016r..pdfTeresa Podsiadło235 kB2016-11-21 11:20
Download this file (Umowa powierzenia danych ( zał.nr 5 do SWKO)-1.doc)Umowa powierzenia danych ( zał.nr 5 do SWKO)-1.docTeresa Podsiadło39 kB2016-10-24 13:41
Download this file (SWKO 2017.doc)SWKO 2017.docTeresa Podsiadło148 kB2016-10-24 13:40
Download this file (umowa_wz_r_-_Badania_Cyto__za_._nr_4_do_swko.doc)umowa_wz_r_-_Badania_Cyto__za_._nr_4_do_swko.docTeresa Podsiadło53 kB2016-10-24 13:36
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016.pdf)ogłoszenie o konkursie 2016.pdfTeresa Podsiadło632 kB2016-10-24 13:36

ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Onkologicznej.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (unieważnienie konkursu.pdf)unieważnienie konkursu.pdfTeresa Podsiadło217 kB2016-10-28 12:08
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docx)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docxTeresa Podsiadło28 kB2016-10-24 12:40
Download this file (Umowa_-_poradnia_onkologiczna_2016 -1.doc)Umowa_-_poradnia_onkologiczna_2016 -1.docTeresa Podsiadło75 kB2016-10-24 12:40
Download this file (SWKO.doc_01-1.doc)SWKO.doc_01-1.docTeresa Podsiadło148 kB2016-10-24 12:39
Download this file (ogłoszenie 2016r..pdf)ogłoszenie 2016r..pdfTeresa Podsiadło573 kB2016-10-24 12:39

ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie konsultacji neurologicznych w oddziałach szpitalnych.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016.pdf)wyniki konkursu 2016.pdfTeresa Podsiadło231 kB2016-10-04 12:25
Download this file (15 ogłosz o konkursie.pdf)15 ogłosz o konkursie.pdfTeresa Podsiadło521 kB2016-09-26 12:11
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło60 kB2016-09-26 12:07
Download this file (UMOWA-konsultacjeul ul.Grabiszynska___2016rok.doc)UMOWA-konsultacjeul ul.Grabiszynska___2016rok.docTeresa Podsiadło62 kB2016-09-26 12:07
Download this file (SWKO- 2016. doc -.doc)SWKO- 2016. doc -.docTeresa Podsiadło145 kB2016-09-26 12:07

ogłoszenie o konkursie1

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w Oddziale Onkologii Klinicznej.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu 2016.pdf)wyniki konkursu 2016.pdfTeresa Podsiadło237 kB2016-08-30 12:56
Download this file (ogłosznie o konkursie 1.pdf)ogłosznie o konkursie 1.pdfTeresa Podsiadło633 kB2016-08-24 11:20
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docx)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docxTeresa Podsiadło27 kB2016-08-24 11:20
Download this file (SWKO.doc.doc)SWKO.doc.docTeresa Podsiadło144 kB2016-08-24 11:20
Download this file (Umowa_-wzór.doc)Umowa_-wzór.docTeresa Podsiadło78 kB2016-08-24 11:19

ogłoszenie o konkursie

udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów   Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, polegających na wykonywaniu usług medycznych w zakresie: opieki pielęgniarskiej świadczonej przez pielęgniarki w oddziale szpitalnym Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docx)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docxTeresa Podsiadło27 kB2016-08-24 10:51
Download this file (SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP_2016.doc)SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP_2016.docTeresa Podsiadło152 kB2016-08-24 10:50
Download this file (ogłoszenie o konkursie 1.pdf)ogłoszenie o konkursie 1.pdfTeresa Podsiadło604 kB2016-08-24 10:50
Download this file (UMOWA na dyzury pielęgniarskie 2016.doc)UMOWA na dyzury pielęgniarskie 2016.docTeresa Podsiadło116 kB2016-08-24 10:50

ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie chirurgii ogólnej i torakochirurgii w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, a także konsultacji z zakresu chirurgii ogólnej na oddziałach Centrum oraz Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu.pdf)wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło251 kB2016-07-13 07:47
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docx)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docxTeresa Podsiadło27 kB2016-07-06 08:04
Download this file (Umowa_-Chirurg - torako.doc)Umowa_-Chirurg - torako.docTeresa Podsiadło74 kB2016-07-06 08:01
Download this file (SWKO.doc.doc)SWKO.doc.docTeresa Podsiadło148 kB2016-07-06 08:01
Download this file (ogłoszenie o konkursie.pdf)ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło642 kB2016-07-06 08:01

ogłoszenie o konkursie

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycznych dyżurów stacjonarnych    w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Izbie Przyjęć Internistycznej  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu.pdf)wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło238 kB2016-07-22 06:18
Download this file (ogłoszenie o konkursie.pdf)ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło597 kB2016-06-28 11:35
Download this file (umowa_na__dyzury_internistyczne_2016.doc)umowa_na__dyzury_internistyczne_2016.docTeresa Podsiadło69 kB2016-06-28 11:35
Download this file (SWKO 2016.doc)SWKO 2016.docTeresa Podsiadło145 kB2016-06-28 11:34
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło60 kB2016-06-28 11:34

ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie konsultacji neurologicznych w oddziałach szpitalnych.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu neurolog.pdf)wyniki konkursu neurolog.pdfTeresa Podsiadło250 kB2016-06-23 08:05
Download this file (UMOWA-konsultacjeul ul.Grabiszynska___2016rok.doc)UMOWA-konsultacjeul ul.Grabiszynska___2016rok.docTeresa Podsiadło64 kB2016-06-16 11:41
Download this file (8ogłoszenie o konkursie.pdf)8ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło529 kB2016-06-16 11:41
Download this file (SWKO- 2016. doc -.doc)SWKO- 2016. doc -.docTeresa Podsiadło144 kB2016-06-16 11:41
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło60 kB2016-06-16 11:40

ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie konsultacji neurologicznych w oddziałach szpitalnych.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (unieważnienie konkursu.pdf)unieważnienie konkursu.pdfTeresa Podsiadło221 kB2016-06-16 11:38
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło60 kB2016-06-08 10:56
Download this file (UMOWA-konsultacjeul ul.Grabiszynska___2016rok.doc)UMOWA-konsultacjeul ul.Grabiszynska___2016rok.docTeresa Podsiadło64 kB2016-06-08 10:56
Download this file (ogłoszenie o konkursie.pdf)ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło525 kB2016-06-08 10:56
Download this file (SWKO- 2016. doc -.doc)SWKO- 2016. doc -.docTeresa Podsiadło144 kB2016-06-08 10:56

ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychologii klinicznej na rzecz pacjentów Oddziału Onkologicznego i przeprowadzanie szkoleń w zakresie komunikacji lekarz- pacjent, pielęgniarka – pacjent oraz komunikacji miedzy poszczególnymi grupami zawodowymi w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki postepowania.pdf)wyniki postepowania.pdfTeresa Podsiadło259 kB2016-06-06 12:02
Download this file (UMOWA 2016 opieka psychologiczna.doc)UMOWA 2016 opieka psychologiczna.docTeresa Podsiadło62 kB2016-05-24 12:16
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło62 kB2016-05-24 12:15
Download this file (ogłoszenie o konkursie.pdf)ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło594 kB2016-05-24 12:15
Download this file (SWKO - 2016.doc)SWKO - 2016.docTeresa Podsiadło136 kB2016-05-24 12:15

ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań USG Doppler przepływy naczyniowe w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu.pdf)wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło244 kB2016-05-25 11:12
Download this file (ogłoszenie o konkursie 2016.pdf)ogłoszenie o konkursie 2016.pdfTeresa Podsiadło550 kB2016-05-19 12:03
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docx)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docxTeresa Podsiadło28 kB2016-05-19 11:41
Download this file (Umowa_-_pracownia USG 2016.doc)Umowa_-_pracownia USG 2016.docTeresa Podsiadło64 kB2016-05-19 11:40
Download this file (SWKO.doc_01-1.doc)SWKO.doc_01-1.docTeresa Podsiadło142 kB2016-05-19 11:40

BZP. 383.1.2016.TP-ogłoszenie o konkursie

 1. PRZEDMIOT KONKURSU udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Torakochirurgicznej.
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (1uniewaznienie konkursu.pdf)1uniewaznienie konkursu.pdfTeresa Podsiadło225 kB2016-02-29 13:33
Download this file (ogłoszenie-Torako.pdf)ogłoszenieJerzy Kachnikiewicz583 kB2016-02-11 13:47
Download this file (Umowa_-_poradnia_torakochirurgiczna 2016.doc)umowaJerzy Kachnikiewicz71 kB2016-02-11 13:47
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docx)wzór umowy poufnościJerzy Kachnikiewicz27 kB2016-02-11 13:47
Download this file (Komisja konkursowa.doc)komisja konkursowaJerzy Kachnikiewicz39 kB2016-02-11 13:46
Download this file (SWKO 2016.doc)SWKOJerzy Kachnikiewicz168 kB2016-02-11 13:42

ogłoszenie o konkursie

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Onkologii Klinicznej, w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu  ul. Grabiszyńska 105.
Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu.jpg)wyniki konkursu.jpgTeresa Podsiadło8313 kB2016-01-18 14:56
Download this file (ogłoszenie o konkursie Onkologia.pdf)ogłoszenie o konkursie Onkologia.pdfTeresa Podsiadło569 kB2015-12-21 11:55
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło62 kB2015-12-21 11:53
Download this file (UMOWA -( zał. nr 3 do swko).doc)UMOWA -( zał. nr 3 do swko).docTeresa Podsiadło78 kB2015-12-21 11:53
Download this file (SWKO.doc)SWKO.docTeresa Podsiadło145 kB2015-12-21 11:52

ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycznych dyżurów we Wrocławskim Ośrodku Torakochirurgii  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu.pdf)wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło237 kB2015-12-14 13:17
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 6 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 6 do swko).docTeresa Podsiadło62 kB2015-12-07 12:34
Download this file (ogłoszenie o konkursie.pdf)ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło664 kB2015-12-07 12:34
Download this file (UMOWA - TORAKOCHIRURGIA ( zał.nr 5 do swko).doc)UMOWA - TORAKOCHIRURGIA ( zał.nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło79 kB2015-12-07 12:33
Download this file (SWKO- DYŻURY 2015.doc.doc)SWKO- DYŻURY 2015.doc.docTeresa Podsiadło155 kB2015-12-07 12:33

ogłoszenie o konkursie

jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycznych dyżurów stacjonarnych               w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Izbie Przyjęć Internistycznej  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

 

Zmiana terminu składania ofert do dnia 15.12.2015 do godz. 11:30. otwarcie ofert o godz. 12.00.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (wyniki konkursu.pdf)wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło282 kB2015-12-17 10:51
Download this file (ogłoszenie o konkursie.pdf)ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło591 kB2015-11-30 13:57
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło60 kB2015-11-30 13:54
Download this file (umowa_na__dyzury_internistyczne_2015.doc)umowa_na__dyzury_internistyczne_2015.docTeresa Podsiadło72 kB2015-11-30 13:54
Download this file (SWKO 2015.doc)SWKO 2015.docTeresa Podsiadło145 kB2015-11-30 13:54

ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycznych dyżurów we Wrocławskim Ośrodku Torakochirurgii  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (unieważnienie konkursu.pdf)unieważnienie konkursu.pdfTeresa Podsiadło244 kB2015-12-04 11:49
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 6 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 6 do swko).docTeresa Podsiadło62 kB2015-11-26 15:56
Download this file (UMOWA - TORAKOCHIRURGIA ( zał.nr 5 do swko).doc)UMOWA - TORAKOCHIRURGIA ( zał.nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło79 kB2015-11-26 15:55
Download this file (SWKO- DYŻURY 2015.doc.doc)SWKO- DYŻURY 2015.doc.docTeresa Podsiadło155 kB2015-11-26 15:55
Download this file (ogłoszenie o konkursie.pdf)ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło647 kB2015-11-26 15:55

ogłoszenie o konkursie

 1. PRZEDMIOT KONKURSU jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Alergologicznej.

przesunięcie terminu składania ofert do dnia 2 grudnia 2015 roku do 11.30

otwarcie ofert  w dniu 2 grudnia 20 15 roku o godz. 12.00.

przesunięcie terminu składania ofert do dnia 2 grudnia 2015 roku do 15.00.

otwarcie ofert  w dniu 2 grudnia 20 15 roku o godz. 15.10.

przesunięcie terminu składania ofert do dnia 4 grudnia 2015 roku do 15.00.

otwarcie ofert  w dniu 4 grudnia 20 15 roku o godz. 15.10.

Attachments:
FileCreatorFile sizeLast modified
Download this file (alergologia wyniki.pdf)alergologia wyniki.pdfTeresa Podsiadło243 kB2015-12-11 13:46
Download this file (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docx)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docxTeresa Podsiadło27 kB2015-11-20 14:50
Download this file (ogłoszenie o konkursie.pdf)ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło597 kB2015-11-20 14:50
Download this file (Umowa_-_poradnia_alergologiczna 2016.doc)Umowa_-_poradnia_alergologiczna 2016.docTeresa Podsiadło77 kB2015-11-20 14:46
Download this file (SWKO 2016.doc)SWKO 2016.docTeresa Podsiadło155 kB2015-11-20 14:45

Więcej artykułów…

 1. ogłoszenie o konkursie
 2. ogłoszenie o konkursie
 3. ogłoszenie o konkursie
 4. ogłoszenie o konkursie
 5. ogłoszenie o konkursie
 6. ogłoszenie o konkursie
 7. ogłoszenie o konkursie
 8. ogłoszenie o konkursie
 9. ogłoszenie o konkursie anestezjologia
 10. ogłoszenie konkursie proktologia
 11. ogłosznie o konkursie opisywanie zdjęć rtg
 12. ogłoszenie o konkursie ofert na udziel swiadcz. zdrowot.
 13. 8ogłoszenie o konkursie ofert
 14. ogłoszenie o konkursie ofert ma kosultacje
 15. ogłoszenie o konkursie ofert wraz z przetargiem na dzierzawę pom.
 16. 6ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadcz. zdrowot
 17. ogłoszenie o konkursie na konsultacje
 18. 4ogłosznie o konkursie udziel swiadcz w Poradni
 19. 3ogłoszenie o konkursie na udziel. swiad. zdrowot.
 20. 1ogłoszenie o konkursie na udziel .swiad.zdrowot.
 21. 31ogłoszenie o konkursie na udxiel. swiad.zdrowt.
 22. ogłoszenie o konursie medycyna pracy
 23. ogłoszenie o konkursie dyzury pielęgniarskie
 24. ogłoszenie o konursie Poradnia alergologiczna
 25. ogłoszenie o konkursie konsultacje specjalistyczne
 26. ogłoszenie o konkursie bad.PET
 27. ogłoszenie o konkursie na Proktologie i Chirurgie Jednego Dnia
 28. ogłoszenie o konkursie badania na mutacje genową i rearanżacja
 29. 20ogłoszenie okonkursie na udziel. swiadcz. zdrowot
 30. ogłoszenie konkursie konsultacje radiologiczne TK i MRI
 31. ogłoszenie o konkursie konsultacje specjalistyczne
 32. ogłoszenie o konursie dyżury internistyczne
 33. ogłoszenie o konkursie proktologia i chirurgia jednego dnia
 34. ogłoszenie o konkursie
 35. ogłoszenie o konkurise dyzury pulmonologiczne we Wrocławiu
 36. ogłoszenie o konursie opieka lekarska w ZPO
 37. ogłoszenie o konkursie dyżury pulmonologiczne w Obornikach
 38. ogłoszenie o konkursie dyzury torakochirurgiczne
 39. ogłoszenie o konkursie na bad. cytofluorometryczne
 40. ogłoszen ie konkursie - bad. diagnostyczne
 41. ogłoszenie o konkursie na udziiel. siwadcz -psycholog kliniczny
 42. ogłoszenie o konkursie oznaczanie mutacji genowej