68zapytanie ofertowe - obsł. praw.

kompleksowa obsługa prawna Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc                     we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105 w zakresie prowadzonej działalności w szczególności:

 1. zapewnienia bieżącej obsługi prawnej,
 2. doradztwo prawne – rozumiane jako udzielanie porad prawnych, wyjaśnień oraz konsultacji i sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 3. udział w tworzeniu i opiniowaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych (statut, regulaminy, zarządzenia, itp.) związanych z bieżącą działalnością Zamawiającego,
 4. udział w negocjacjach, rokowaniach po stronie i w imieniu Zamawiającego,
 5. doradztwo min. w zakresie prawa ochrony zdrowia, prawa farmaceutycznego, prawa cywilnego i prawa pracy, itp.
 6. doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych poprzez wsparcie merytoryczne Zamawiającego w związku z prowadzonymi przez niego postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, min. poprzez: akceptację pod względem formalno - prawnym wzorów umów, weryfikację spełniania przez Wykonawców wymogów formalnych i merytorycznych określonych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, pomoc w udzielaniu przez Zamawiającego wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 1 PZP, .
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (68 wyniki postep.pdf)68 wyniki postep.pdfTeresa Podsiadło364 kB2019-01-08 09:29
Pobierz plik (68 Zapytanie ofertowe - obsługa prawna na 2019r.doc)68 Zapytanie ofertowe - obsługa prawna na 2019r.docTeresa Podsiadło134 kB2018-12-31 14:05

36ogł. o kon. konsul. grab

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu :

a. w zakresie konsultacji urologicznych wraz z udzielaniem świadczeń w Regionalnej Przychodni Specjalistycznej,

b. w zakresie konsultacji dermatologicznych w oddziałach szpitalnych,

c. w zakresie konsultacji okulistycznych w oddziałach szpitalnych,

d. w zakresie konsultacji neurochirurgicznych oddziałach szpitalnych lub w siedzibie Przyjmującego zamówienie.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (36wyniki konkursu.pdf)36wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło358 kB2018-12-31 12:52
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.docTeresa Podsiadło64 kB2018-12-21 13:30
Pobierz plik (UMOWA-konsultacjeul ul.Grabiszynska___2019rok.doc)UMOWA-konsultacjeul ul.Grabiszynska___2019rok.docTeresa Podsiadło64 kB2018-12-21 13:29
Pobierz plik (36ogłosz. o konkr.pdf)36ogłosz. o konkr.pdfTeresa Podsiadło518 kB2018-12-21 13:29
Pobierz plik (36 SWKO 2019.doc)36 SWKO 2019.docTeresa Podsiadło187 kB2018-12-21 13:29

35ogłosz. o konkr. konsul OBOR

przedmiotem  konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

a. wykonywania na wezwanie badań USG jamy brzusznej i tarczycy , oraz   opisywania zdjęć RTG,              w pracowni RTG i USG ul. Dunikowskiego

b. konsultacji neurologicznych w oddziałach szpitalnych: w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

c. konsultacji neurologicznych w oddziałach szpitalnych: w oddziałach szpitalnych : Gruźlicy              i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej, Pulmonologicznym II i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

d. konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych: Gruźlicy i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej, Pulmonologicznym II i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (35wyniki konkursu.pdf)35wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło430 kB2018-12-31 12:53
Pobierz plik (35 SWKO 2019 po porp. om. pisar..doc)35 SWKO 2019 po porp. om. pisar..docTeresa Podsiadło221 kB2018-12-28 09:11
Pobierz plik (Og_oszenie_2019r po por. om. pisar..doc)Og_oszenie_2019r po por. om. pisar..docTeresa Podsiadło47 kB2018-12-21 13:25
Pobierz plik (UMOWA-konsultacjeul w OBornikach Sl.___2019rok.doc)UMOWA-konsultacjeul w OBornikach Sl.___2019rok.docTeresa Podsiadło64 kB2018-12-21 13:18
Pobierz plik (35 SWKO 2019.doc)35 SWKO 2019.docTeresa Podsiadło227 kB2018-12-21 13:16
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.docTeresa Podsiadło64 kB2018-12-21 13:16
Pobierz plik (UMOWA 2019 USG i RTG w Obornikach.doc)UMOWA 2019 USG i RTG w Obornikach.docTeresa Podsiadło58 kB2018-12-21 13:16
Pobierz plik (35ogłosz. o kon..pdf)35ogłosz. o kon..pdfTeresa Podsiadło655 kB2018-12-21 13:15

BZP.3861.67.2018.JK-wycena aparatu RTG

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycena wartości rynkowej używanego aparatu RTG wraz z wywoływarką, znajdującego się w Pracowni RTG w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 7.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 03.01.2019r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (67_oferta.doc)67_oferta.docJerzy Kachnikiewicz41 kB2018-12-21 11:37
Pobierz plik (67_zapytanie ofertowe.doc)67_zapytanie ofertowe.docJerzy Kachnikiewicz69 kB2018-12-21 11:37

BZP.3861.66.2018.JK-geodezyjna inwentaryzacja obiektów

Przedmiotem zapytania ofertowego jest geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych (pomiar istniejących dróg) na działce nr 1/7 AM-1 Obręb Oborniki Śląskie , ul. Dunikowskiego 2-8.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 03.01.2019r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (66_odpowiedzi.pdf)66_odpowiedzi.pdfJerzy Kachnikiewicz343 kB2018-12-31 08:58
Pobierz plik (66_oferta.doc)66_oferta.docJerzy Kachnikiewicz41 kB2018-12-21 11:34
Pobierz plik (66_zapytanie ofertowe.doc)66_zapytanie ofertowe.docJerzy Kachnikiewicz68 kB2018-12-21 11:34

BZP.3861.65.2018.JK-dezyfekcja i deratyzacja

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji w obiektach DCChP we Wrocławiu oraz w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (65_wyniki.pdf)65_wyniki.pdfJerzy Kachnikiewicz413 kB2019-01-03 08:35
Pobierz plik (65 oferta .doc)65 oferta .docJerzy Kachnikiewicz44 kB2018-12-19 12:02
Pobierz plik (65_umowa-wzór.doc)65_umowa-wzór.docJerzy Kachnikiewicz68 kB2018-12-19 12:02
Pobierz plik (65 zapytanie ofertowe.doc)65 zapytanie ofertowe.docJerzy Kachnikiewicz60 kB2018-12-19 12:02

32ogłosz o kon. Pr Aler 2

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Alergologicznej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (32wyniki konkursu.pdf)32wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło244 kB2018-12-28 13:48
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.docTeresa Podsiadło64 kB2018-12-14 14:57
Pobierz plik (Umowa_-_poradnia_alergologiczna 2019.doc)Umowa_-_poradnia_alergologiczna 2019.docTeresa Podsiadło74 kB2018-12-14 14:56
Pobierz plik (32ogłosz. o konkursie.pdf)32ogłosz. o konkursie.pdfTeresa Podsiadło628 kB2018-12-14 14:56
Pobierz plik (32SWKO 2019.doc)32SWKO 2019.docTeresa Podsiadło165 kB2018-12-14 14:56

34ogł o kon. bad. cytoskopii

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu i według bieżących potrzeb w zakresie wykonywania badań cystoskopii przezcewkowej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (34wyniki konkursu.pdf)34wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło249 kB2018-12-21 13:52
Pobierz plik (umowa_wz_r_-_Badania_CYSTOSKOPII 2018__za_._nr_4_do_swko.doc)umowa_wz_r_-_Badania_CYSTOSKOPII 2018__za_._nr_4_do_swko.docTeresa Podsiadło54 kB2018-12-14 14:52
Pobierz plik (34ogłoszenie o konkursie.pdf)34ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło627 kB2018-12-14 14:51
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.docTeresa Podsiadło64 kB2018-12-14 14:50
Pobierz plik (34 SWKO- 2019. doc -cyto.doc)34 SWKO- 2019. doc -cyto.docTeresa Podsiadło162 kB2018-12-14 14:50

33ogłosz o konk. dyz internis

 przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycznych dyżurów stacjonarnych    w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Izbie Przyjęć  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (33 wyniki konkursu.pdf)33 wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło269 kB2018-12-21 13:02
Pobierz plik (umowa_na__dyzury_internistyczne_2019.doc)umowa_na__dyzury_internistyczne_2019.docTeresa Podsiadło71 kB2018-12-14 14:46
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.docTeresa Podsiadło64 kB2018-12-14 14:46
Pobierz plik (33ogłoszenie o konkursie.pdf)33ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło569 kB2018-12-14 14:46
Pobierz plik (33SWKO 2019.doc)33SWKO 2019.docTeresa Podsiadło146 kB2018-12-14 14:45

25ogłoszenie o konkursie opis rtg

jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii tj. opisywanie zdjęć rtg online z Przychodni Przyszpitalnej i z Izby Przyjęć w tym na bieżąco w godzinach pracy poradni Onkologicznej, według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia ( szacuje się do 30 zdjęć dziennie).

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (25wyniki konkursu.pdf)25wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło255 kB2018-12-21 13:04
Pobierz plik (25 SWKO 2019.doc)25 SWKO 2019.docTeresa Podsiadło170 kB2018-12-14 14:43
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.docTeresa Podsiadło64 kB2018-12-14 14:42
Pobierz plik (UMOWA 2019.doc)UMOWA 2019.docTeresa Podsiadło58 kB2018-12-14 14:42
Pobierz plik (25ogloszenie o konkursie.pdf)25ogloszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło650 kB2018-12-14 14:41

BZP.3861.64.2018.JK-konserwacja dźwigów

 1. Przedmiotem zamówienia jest: stała usługa w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji urządzeń dźwigowych obejmująca wszelkie niezbędne czynności konserwacyjne i naprawcze zabezpieczające całodobową sprawność dźwigów.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (64_wyniki.pdf)64_wyniki.pdfJerzy Kachnikiewicz262 kB2018-12-19 10:23
Pobierz plik (64-zał. nr 2 (wzór umowy)-zmiana.doc)64-zał. nr 2 (wzór umowy)-zmiana.docJerzy Kachnikiewicz103 kB2018-12-14 11:59
Pobierz plik (64-zał. nr 2 (wzór umowy).doc)64-zał. nr 2 (wzór umowy).docJerzy Kachnikiewicz102 kB2018-12-13 10:31
Pobierz plik (64-zał. nr 3 (szczegółowy opis zamówienia).doc)64-zał. nr 3 (szczegółowy opis zamówienia).docJerzy Kachnikiewicz73 kB2018-12-13 10:31
Pobierz plik (64-zał.nr 1 do oferty (formularz asort.-cenowy).doc)64-zał.nr 1 do oferty (formularz asort.-cenowy).docJerzy Kachnikiewicz54 kB2018-12-13 10:30
Pobierz plik (64-zał.nr 1 (oferta).doc)64-zał.nr 1 (oferta).docJerzy Kachnikiewicz39 kB2018-12-13 10:30
Pobierz plik (64-zapytanie ofertowe.doc)64-zapytanie ofertowe.docJerzy Kachnikiewicz76 kB2018-12-13 10:29

BZP.3861.63.2018.JK-dostawa oleju opałowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa oleju opałowego (lekki)   dla celów grzewczych oraz do ogrzewania wody w ilości 6 000 litrów (dostawa jednorazowa) dla DCCHP w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich   transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma") pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/dcchp ( korzystanie z platformy jest bezpłatne)

31 ogłosz. o konkur Por. Torako

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Torakochirurgicznej.

Zmiana terminu składania ofert na 18.12.2018 do godz. 11.30 a otwarcie ogdz. 12.00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (31wyniki konkursu.pdf)31wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło243 kB2018-12-19 14:25
Pobierz plik (31 SWKO 2019.doc)31 SWKO 2019.docTeresa Podsiadło147 kB2018-12-07 15:25
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.docTeresa Podsiadło64 kB2018-12-07 15:20
Pobierz plik (31OGŁO O KONR. PORAD TORAKO.pdf)31OGŁO O KONR. PORAD TORAKO.pdfTeresa Podsiadło572 kB2018-12-07 15:20
Pobierz plik (Umowa_-_poradnia_ Toeakochirurgiczna 2019.doc)Umowa_-_poradnia_ Toeakochirurgiczna 2019.docTeresa Podsiadło72 kB2018-12-07 15:19

29ogł. o konr. bad .lab

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów   Udzielającego zamówienia i według bieżących potrzeb;

1/oznaczanie mutacji genowej EGFR w rakach gruczołowych płuca w materiale operacyjnym                         i bronchoskopowym,

1a/ oznaczanie mutacji genowej EGFR w rakach gruczołowych płuca                                                     w materiale     cytologicznym,

2. wykonywania badań cytogenetycznych w chorobach nowotworowych                                                    o nazwie ,, Re-aranżacja genu ALK’’

3. oznaczanie PDL-1 w rakach płuca w materiale operacyjnym i bronchoskopowym

4. oznaczenia rearanżacji ROS1 w materiale operacyjnym i bronchoskopowym.

.

 

 

Zmiana terminu składania ofert  składania ofert na 19.12.2018 do godziny 11.30, a otwarcie o godzinie 12.00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (29wyniki konkursu.pdf)29wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło322 kB2018-12-20 13:17
Pobierz plik (Umowa_na_badania_( zał. nr 5 do SWKo)po zmianach.doc)Umowa_na_badania_( zał. nr 5 do SWKo)po zmianach.docTeresa Podsiadło72 kB2018-12-13 12:32
Pobierz plik (29 SWKO- 2019. doc - Po zmianach..doc)29 SWKO- 2019. doc - Po zmianach..docTeresa Podsiadło187 kB2018-12-13 12:32
Pobierz plik (29 ogłosz. o zam.pdf)29 ogłosz. o zam.pdfTeresa Podsiadło604 kB2018-12-07 11:56
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 6 do SIWZ) 2018.doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 6 do SIWZ) 2018.docTeresa Podsiadło64 kB2018-12-07 11:54
Pobierz plik (Umowa_na_badania_( zał. nr 5 do SWKo).doc)Umowa_na_badania_( zał. nr 5 do SWKo).docTeresa Podsiadło71 kB2018-12-07 11:54
Pobierz plik (29 SWKO- 2019. doc -.doc)29 SWKO- 2019. doc -.docTeresa Podsiadło183 kB2018-12-07 11:54

BZP.3861.59.2018.JU wózek wielofunkcyjny

Dostawa 2 szt. wózków wielofunkcyjnych , w terminie 14 dni od momentu złożenia zamówienia do Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

. Oferty należy składać w formie pisemnej w Kancelarii pok. nr 4 Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław.

Dopuszcza się także przesłanie podpisanej przez osobę upoważnioną oferty faksem na numer 0-71 33 49 420, lub przesłanie skanu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12.12.2018 r. do godz. 12:00 (liczy się data dostarczenia).

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (59 zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) .ods)59 zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) .odsJolanta Uścienna25 kB2018-12-06 13:57
Pobierz plik (59 zał.nr 1 (oferta).doc)59 zał.nr 1 (oferta).docJolanta Uścienna40 kB2018-12-06 13:41
Pobierz plik (59 OFERTA WÓZKI.doc)59 OFERTA WÓZKI.docJolanta Uścienna40 kB2018-12-06 13:41

28ogłosz. o kon. bad. immunohisto.

przedmiotem konkursu jest wykonywanie badań immunohistochemicznych oraz konsultacyjnych, głównie w zakresie diagnostyki zmian w śródpiersiu ( hematologa, guzy tkanek miękkich, guzy grasicy) dla pacjentów DCCHP z bloczków i preparatów Zakładu Patomorfologii.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (28 wyniki konkursu.pdf)28 wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło281 kB2018-12-14 14:10
Pobierz plik (umowa_wz_r_-_Badania_Immunohisto__za_._nr_5_do_swko.doc)umowa_wz_r_-_Badania_Immunohisto__za_._nr_5_do_swko.docTeresa Podsiadło55 kB2018-12-06 12:49
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.docTeresa Podsiadło64 kB2018-12-06 12:49
Pobierz plik (28ogłoszenie o konkursie bad. immuno.pdf)28ogłoszenie o konkursie bad. immuno.pdfTeresa Podsiadło614 kB2018-12-06 12:48
Pobierz plik (SWKO 2019.doc)SWKO 2019.docTeresa Podsiadło148 kB2018-12-06 12:48

30 ogł. o kon. konsultacje lek

zmiana terminu składania ofert na 20.12.2018 r. do godz. 14.00, a otwarcie ofert o godz. 14.15zmiana terminu składania ofert na 20.12.2018 r. do godz. 13.30, a otwarcie ofert o godz. 14.00 

zmiana terminu składania ofert na18.12.2018 r. do godz. 11.30

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz w Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich:

IA. Świadczenia zdrowotne udzielane w  Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu                          ul. Grabiszyńska 105.

1a. w zakresie konsultacji laryngologicznych w oddziałach szpitalnych,

2a. w zakresie konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych,

3a.w zakresie konsultacji radiologicznych dotyczących badań tomografii komputerowej            i rezonansu magnetycznego oraz uczestnictwo w ramach Zespołu Terapeutycznego planującego i koordynującego leczenie onkologiczne pacjentów Dolnośląskiego Centrum Płuc we Wrocławiu.

4a. w zakresie konsultacji urologicznych wraz z udzielaniem świadczeń w Regionalnej Przychodni Specjalistycznej,

5a. w zakresie konsultacji kardiologicznych w oddziałach szpitalnych,

6a. w zakresie konsultacji dermatologicznych w oddziałach szpitalnych,

7a. w zakresie konsultacji okulistycznych w oddziałach szpitalnych,

8a. w zakresie konsultacji ortopedycznych w oddziałach szpitalnych,

9a. w zakresie konsultacji neurochirurgicznych w oddziałach szpitalnych,

10a. w zakresie konsultacji ginekologicznych z USG w Poradni Ginekologicznej Przyjmującego zamówienie na terenie miasta Wrocław,

11a. w zakresie konsultacji neurologicznych w oddziałach szpitalnych,

12a. w zakresie konsultacji endokrynologicznych w oddziałach szpitalnych.

IB. Świadczenia zdrowotne udzielane w Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich

1b. konsultacji laryngologicznych w oddziałach szpitalnych: Gruźlicy i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej, Pulmonologicznym II i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

2b. konsultacji neurologicznych w oddziałach szpitalnych: w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

2b1. konsultacji neurologicznych w oddziałach szpitalnych: w oddziałach szpitalnych : Gruźlicy              i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej, Pulmonologicznym II i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

3b. konsultacji okulistycznych w oddziałach szpitalnych : Gruźlicy i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej, Pulmonologicznym II i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

4b. konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitalnych: Gruźlicy i Chorób Płuc I z Pododdziałem Gruźlicy Prątkującej, Pulmonologicznym II i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (30 wyniki konkursu.pdf)30 wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło1288 kB2018-12-28 13:52
Pobierz plik (30 cześciowe uniewaz. konkr.pdf)30 cześciowe uniewaz. konkr.pdfTeresa Podsiadło772 kB2018-12-21 13:01
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.docTeresa Podsiadło64 kB2018-12-06 12:43
Pobierz plik (UMOWA-konsultacjeul w OBornikach Sl.___2019rok.doc)UMOWA-konsultacjeul w OBornikach Sl.___2019rok.docTeresa Podsiadło64 kB2018-12-06 12:43
Pobierz plik (UMOWA-konsultacjeul ul.Grabiszynska___2019rok.doc)UMOWA-konsultacjeul ul.Grabiszynska___2019rok.docTeresa Podsiadło64 kB2018-12-06 12:43
Pobierz plik (Umowa Ginekolog 2019.doc)Umowa Ginekolog 2019.docTeresa Podsiadło58 kB2018-12-06 12:42
Pobierz plik (30 SWKO 2019.doc)30 SWKO 2019.docTeresa Podsiadło390 kB2018-12-06 12:42
Pobierz plik (30ogłoszenie o konkursie konsultacje.pdf)30ogłoszenie o konkursie konsultacje.pdfTeresa Podsiadło1011 kB2018-12-06 12:41

26ogło o konrsie bad USG i rtg

przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i badań USG w Dziale Diagnostyki Obrazowej na rzecz pacjentów  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu    ul. Grabiszyńska 105.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (26wyniki konkursu.pdf)26wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło779 kB2018-12-13 15:28
Pobierz plik (Og_oszenie_2019r po popr. om. pisar. nr 2.doc)Og_oszenie_2019r po popr. om. pisar. nr 2.docTeresa Podsiadło46 kB2018-12-05 12:27
Pobierz plik (26 SWKO 2019 po popr. om. pisar..doc)26 SWKO 2019 po popr. om. pisar..docTeresa Podsiadło159 kB2018-12-04 09:07
Pobierz plik (umowa_RTG_2019.doc)umowa_RTG_2019.docTeresa Podsiadło101 kB2018-11-30 15:09
Pobierz plik (26 SWKO 2019.doc)26 SWKO 2019.docTeresa Podsiadło159 kB2018-11-30 15:09
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło63 kB2018-11-30 15:09
Pobierz plik (26ogłosz. o konkr. na bad. USG i Rtg.pdf)26ogłosz. o konkr. na bad. USG i Rtg.pdfTeresa Podsiadło641 kB2018-11-30 15:09

27 ogłoszenie o konr. na Por. alerg.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Alergologicznej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (27 wyniki konkursu.pdf)27 wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło261 kB2018-12-13 15:27
Pobierz plik (27ogłosz. o konkursie.pdf)27ogłosz. o konkursie.pdfTeresa Podsiadło763 kB2018-11-30 15:06
Pobierz plik (Umowa_-_poradnia_alergologiczna 2019.doc)Umowa_-_poradnia_alergologiczna 2019.docTeresa Podsiadło73 kB2018-11-30 14:40
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło63 kB2018-11-30 14:40
Pobierz plik (27SWKO 2019.doc)27SWKO 2019.docTeresa Podsiadło164 kB2018-11-30 14:39

23ogł. o konk. Por. gruźlicy i ch.pl

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dorosłych.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (23wyniki konkursu.pdf)23wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło272 kB2018-12-14 08:54
Pobierz plik (Umowa_-_poradnia_ Gruźlicy po Zm.doc)Umowa_-_poradnia_ Gruźlicy po Zm.docTeresa Podsiadło74 kB2018-11-30 12:24
Pobierz plik (23ogło. o konkr. Por. gruźlicy.pdf)23ogło. o konkr. Por. gruźlicy.pdfTeresa Podsiadło655 kB2018-11-29 14:58
Pobierz plik (Umowa_-_poradnia_ Gruźlicy.doc)Umowa_-_poradnia_ Gruźlicy.docTeresa Podsiadło74 kB2018-11-29 14:56
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło63 kB2018-11-29 14:55
Pobierz plik (23SWKO 2018.doc)23SWKO 2018.docTeresa Podsiadło152 kB2018-11-29 14:55

24ogł. o konkr. dyr. internist.

przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycznych dyżurów stacjonarnych    w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Izbie Przyjęć  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (24wyniki konkursu.pdf)24wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło338 kB2018-12-14 13:12
Pobierz plik (24SWKO 2019.doc)24SWKO 2019.docTeresa Podsiadło145 kB2018-11-29 13:54
Pobierz plik (umowa_na__dyzury_internistyczne_2019.doc)umowa_na__dyzury_internistyczne_2019.docTeresa Podsiadło71 kB2018-11-29 13:54
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło63 kB2018-11-29 13:54
Pobierz plik (24 ogłosz. o konkursie .dyz. inter..pdf)24 ogłosz. o konkursie .dyz. inter..pdfTeresa Podsiadło568 kB2018-11-29 13:53

22ogłoszenie o konkr. ZPO

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich w zakresie objęcia opieką lekarską pacjentów w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym oraz udzielanie konsultacji na wezwania pielęgniarki dyżurnej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (22wyniki konkursu.pdf)22wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło280 kB2018-12-13 15:31
Pobierz plik (22 SWKO 2019 ZPO po pom. om.w nr sprawy.doc)22 SWKO 2019 ZPO po pom. om.w nr sprawy.docTeresa Podsiadło143 kB2018-11-30 12:24
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło63 kB2018-11-29 13:50
Pobierz plik (UMOWA opieka lekkarska ZPO 2019-20.doc)UMOWA opieka lekkarska ZPO 2019-20.docTeresa Podsiadło67 kB2018-11-29 13:50
Pobierz plik (22 SWKO 2019 ZPO.doc)22 SWKO 2019 ZPO.docTeresa Podsiadło143 kB2018-11-29 13:50
Pobierz plik (22ogłoszenie o konr. ZPO.pdf)22ogłoszenie o konr. ZPO.pdfTeresa Podsiadło660 kB2018-11-29 13:50

17ogł. o kon. Oddział Onko

przedmiotem  konkursu jest   udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Onkologii Klinicznej, w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu   ul. Grabiszyńska 105.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (17wyniki konkursu.pdf)17wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło256 kB2018-12-13 15:30
Pobierz plik (Ogłoszenie o kon. Oddz. Onko..pdf)Ogłoszenie o kon. Oddz. Onko..pdfTeresa Podsiadło613 kB2018-11-27 15:23
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło63 kB2018-11-27 15:23
Pobierz plik (UMOWA -( zał. nr 3 do swko)2019.doc)UMOWA -( zał. nr 3 do swko)2019.docTeresa Podsiadło79 kB2018-11-27 15:23
Pobierz plik (SWKO 2019.doc)SWKO 2019.docTeresa Podsiadło149 kB2018-11-27 15:22

18 ogł. o konkrsie por. Onko

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Onkologicznej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (18wyniki konkursu.pdf)18wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło1598 kB2018-12-13 15:33
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło63 kB2018-11-27 15:19
Pobierz plik (Umowa_-_poradnia_onkologiczna_2019.doc)Umowa_-_poradnia_onkologiczna_2019.docTeresa Podsiadło75 kB2018-11-27 15:18
Pobierz plik (18SWKO onkologia 2019.doc)18SWKO onkologia 2019.docTeresa Podsiadło153 kB2018-11-27 15:18
Pobierz plik (Ogłoszenie o konkursie POr. Onko.pdf)Ogłoszenie o konkursie POr. Onko.pdfTeresa Podsiadło606 kB2018-11-27 15:17

21ogłosz. o konkursie bad .PET

przedmiotem konkursu    jest wykonywanie badań PET na rzecz pacjentów   Udzielającego Zamówienia i według bieżących potrzeb.

Zmiaana terminu składania ofert na dn. 10.12.2018r. do godz. 11.30 ,A OTWARCIE O  godz. 12.00

 

Zmiaana terminu składania ofert na dn. 11.12.2018r. do godz. 11.30 ,A OTWARCIE O  godz. 12.00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (21wyniki konkursu.pdf)21wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło274 kB2018-12-14 14:11
Pobierz plik (SWKO- 2019. doc -PET po ZM.doc)SWKO- 2019. doc -PET po ZM.docTeresa Podsiadło170 kB2018-12-07 15:01
Pobierz plik (21odp. na pyt do SWKO.pdf)21odp. na pyt do SWKO.pdfTeresa Podsiadło794 kB2018-12-07 15:00
Pobierz plik (umowa_wz_r_-_Badania_PET 2019 po Zm.doc)umowa_wz_r_-_Badania_PET 2019 po Zm.docTeresa Podsiadło58 kB2018-12-07 14:59
Pobierz plik (umowa_wz_r_-_Badania_PET 2019.doc)umowa_wz_r_-_Badania_PET 2019.docTeresa Podsiadło57 kB2018-11-27 15:08
Pobierz plik (Ogłoszenie o konkursie PET.pdf)Ogłoszenie o konkursie PET.pdfTeresa Podsiadło614 kB2018-11-27 15:08
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 6 do SWKO).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 6 do SWKO).docTeresa Podsiadło63 kB2018-11-27 15:08
Pobierz plik (SWKO- 2019. doc -PET.doc)SWKO- 2019. doc -PET.docTeresa Podsiadło169 kB2018-11-27 15:08

19 ogłosz. o konrs BAD

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu i według bieżących potrzeb w zakresie:

1. wykonywania badań diagnostycznych mammografii,

2. wykonywania badań kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym,

3. wykonywania badań cystoskopii przezcewkowej.

Zmiana terminu składania ofert  na dn.07.12.2018 r. do godz 11.30 , otwarcie ofert o godz. 12.00

Zmiana terminu składania ofert  na dn.10.12.2018 r. do godz 11.30 , otwarcie ofert o godz. 12.00

 Unieważnienie konkursu w w zakresie wykonywania badań cystoskopii przezcewkowej - brak ofert

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (19 wyniki konkursu.pdf)19 wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło310 kB2018-12-18 12:35
Pobierz plik (19 odp. na pyt do SWKO.pdf)19 odp. na pyt do SWKO.pdfTeresa Podsiadło776 kB2018-12-06 13:11
Pobierz plik (SWKO- 2019. doc -cyto PO ZMIANACH.doc)SWKO- 2019. doc -cyto PO ZMIANACH.docTeresa Podsiadło229 kB2018-12-06 13:11
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ) 2018.docTeresa Podsiadło64 kB2018-12-06 13:10
Pobierz plik (umowa_wz_r_-_Badania_KOLONOSKOPII 2016__za_._nr_4_do_swko-1.doc)umowa_wz_r_-_Badania_KOLONOSKOPII 2016__za_._nr_4_do_swko-1.docTeresa Podsiadło54 kB2018-11-27 15:05
Pobierz plik (umowa_wz_r_-_Badania_CYSTOSKOPII 2016__za_._nr_4_do_swko.doc)umowa_wz_r_-_Badania_CYSTOSKOPII 2016__za_._nr_4_do_swko.docTeresa Podsiadło53 kB2018-11-27 15:04
Pobierz plik (umowa_wz_r_-_Badania MAMMOGRAFII  2016__za_._nr_4_do_swko.doc)umowa_wz_r_-_Badania MAMMOGRAFII 2016__za_._nr_4_do_swko.docTeresa Podsiadło53 kB2018-11-27 15:04
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 6 do SWKO).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 6 do SWKO).docTeresa Podsiadło63 kB2018-11-27 15:04
Pobierz plik (SWKO- 2019. doc -cyto.doc)SWKO- 2019. doc -cyto.docTeresa Podsiadło228 kB2018-11-27 15:04
Pobierz plik (Ogłoszenie o kon. bad. kol, cyto i mam.pdf)Ogłoszenie o kon. bad. kol, cyto i mam.pdfTeresa Podsiadło642 kB2018-11-27 15:04

15ogłoszenie o konkursie Por. Prokt

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Proktologicznej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu .

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (15wyniki konkursu.pdf)15wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło250 kB2018-12-14 08:56
Pobierz plik (Og_oszenie_2019r po porp om.doc)Og_oszenie_2019r po porp om.docTeresa Podsiadło45 kB2018-12-05 12:36
Pobierz plik (SWKO 2019 Proktologia.doc)SWKO 2019 Proktologia.docTeresa Podsiadło149 kB2018-11-27 15:00
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło63 kB2018-11-27 15:00
Pobierz plik (Umowa_-_Proktologia_2019.doc)Umowa_-_Proktologia_2019.docTeresa Podsiadło70 kB2018-11-27 15:00
Pobierz plik (Ogłoszenie o konkursie Porad. Prokto.pdf)Ogłoszenie o konkursie Porad. Prokto.pdfTeresa Podsiadło643 kB2018-11-27 15:00

20ogłoszenie o konkursie

przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów   Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc              we Wrocławiu i według bieżących potrzeb w zakresie wykonywania badań cytogenetyki, cytometrii przepływowej, cytomorfologii i cytochemii.

Zmiana terminu składania ofert  na dn. 10.12.2018 r. do godz 11.30 , otwarcie ofert o godz. 12.00

 

Zmiana terminu składania ofert  na dn. 12.12.2018 r. do godz 11.30 , otwarcie ofert o godz. 12.00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (20 wyniki konkursu.pdf)20 wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło281 kB2018-12-18 12:36
Pobierz plik (SWKO 2019 po ZM.doc)SWKO 2019 po ZM.docTeresa Podsiadło153 kB2018-12-07 14:04
Pobierz plik (umowa_wz_r_-_Badania_Cyto__za_._nr_4_do_swko.doc)umowa_wz_r_-_Badania_Cyto__za_._nr_4_do_swko.docTeresa Podsiadło53 kB2018-11-27 14:53
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło63 kB2018-11-27 14:53
Pobierz plik (Ogłosz. o kon. bad cyto.pdf)Ogłosz. o kon. bad cyto.pdfTeresa Podsiadło652 kB2018-11-27 14:53
Pobierz plik (SWKO 2019.doc)SWKO 2019.docTeresa Podsiadło152 kB2018-11-27 14:53

BZP.3861.58.2018.JK-dostawa materaca przeciwodleżeniowego

Dostawa materaca przeciwodleżeniowego zmiennociśnieniowego z pompą i pokrowcem ; AUTODEC AD 100F-21011TF lub równoważny*

*przez równoważny należy rozumieć materac o parametrach nie gorszych niż produkt określony.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma") pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/dcchp ( korzystanie z platformy jest bezpłatne )

14ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest ciągłe udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pracowni Endoskopii, Poradni Anestezjologicznej oraz medycznych dyżurów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz   dyżurów pod telefonem na Bloku Operacyjnym i Pracowni Endoskopii, w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu   ul. Grabiszyńska 105

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (14wyniki konkursu 2018.pdf)14wyniki konkursu 2018.pdfTeresa Podsiadło569 kB2018-11-23 12:14
Pobierz plik (14ogłoszenie o konkursie.pdf)14ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło653 kB2018-10-30 14:35
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło63 kB2018-10-30 14:26
Pobierz plik (SWKO _ ANESTEZJOLOGIA 2019.doc)SWKO _ ANESTEZJOLOGIA 2019.docTeresa Podsiadło157 kB2018-10-30 14:26
Pobierz plik (UMOWA -( zał. nr 3 do swko) 2019.doc)UMOWA -( zał. nr 3 do swko) 2019.docTeresa Podsiadło87 kB2018-10-30 14:26

16ogłoszenie o konkursie

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycznych dyżurów we Wrocławskim Ośrodku Torakochirurgii  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (16wyniki konkursu.pdf)16wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło247 kB2018-12-06 12:38
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło63 kB2018-10-30 13:35
Pobierz plik (UMOWA - TORAKOCHIRURGIA ( zał.nr 5 do swko).doc)UMOWA - TORAKOCHIRURGIA ( zał.nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło78 kB2018-10-30 13:34
Pobierz plik (SWKO- DYŻURY 2019 Torako.doc)SWKO- DYŻURY 2019 Torako.docTeresa Podsiadło157 kB2018-10-30 13:34
Pobierz plik (16 ogłoszenie o konkursie.pdf)16 ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło808 kB2018-10-30 13:34

13ogłoszenie o konkursie

udzielanie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w środy od godz. 15.00 do.18.00 lub innym dniu tygodnia w celu ułatwienia dostępności do świadczeń zdrowotnych oczekującym pacjentom oraz zapewnienie opieki koordynowanej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (WYNIKI konkursu 2018.docx)WYNIKI konkursu 2018.docxTeresa Podsiadło107 kB2018-10-30 13:31
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło63 kB2018-10-22 15:03
Pobierz plik (Umowa_-_poradnia_ Gruźlicy.doc)Umowa_-_poradnia_ Gruźlicy.docTeresa Podsiadło67 kB2018-10-22 15:03
Pobierz plik (SWKO 2019.doc)SWKO 2019.docTeresa Podsiadło142 kB2018-10-22 15:02
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdfTeresa Podsiadło125 kB2018-10-22 15:02

ogłoszenie o konkursie na 2018 r.

 1. .udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologii Klinicznej oraz w Poradni Onkologicznej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wyniki konkursu 2018.pdf)Wyniki konkursu 2018.pdfTeresa Podsiadło241 kB2018-10-10 15:58
Pobierz plik (UMOWA ( zał. nr 3 do swko)2018 Po zm..doc)UMOWA ( zał. nr 3 do swko)2018 Po zm..docTeresa Podsiadło81 kB2018-10-05 14:52
Pobierz plik (ogłoszenie o konkursie 2018.pdf)ogłoszenie o konkursie 2018.pdfTeresa Podsiadło603 kB2018-10-02 08:39
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło63 kB2018-10-02 08:36
Pobierz plik (UMOWA ( zał. nr 3 do swko)2018.doc)UMOWA ( zał. nr 3 do swko)2018.docTeresa Podsiadło81 kB2018-10-02 08:36
Pobierz plik (SWKO.doc)SWKO.docTeresa Podsiadło150 kB2018-10-02 08:36

ogłoszenie o konkursie na 2018 r.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pełnienia medycznych dyżurów w pełnienie dyżurów w oddziałach szpitalnych I i II gruźlicy i chorób płuc w budynku Leśne  w Obornikach Śląskich  przy ul Dunikowskiego 2-8.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wyniki konkursu.pdf)wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło234 kB2018-09-21 08:40
Pobierz plik (UMOWA - medyczne dyzury w Obornikachsl po por om. pisar..docx)UMOWA - medyczne dyzury w Obornikachsl po por om. pisar..docxTeresa Podsiadło27 kB2018-09-12 14:23
Pobierz plik (SWKO.doc)SWKO.docTeresa Podsiadło144 kB2018-09-07 11:48
Pobierz plik (Ogłosz. o konkursie.pdf)Ogłosz. o konkursie.pdfTeresa Podsiadło605 kB2018-09-07 10:45
Pobierz plik (UMOWA - medyczne dyzury w Obornikachsl.docx)UMOWA - medyczne dyzury w Obornikachsl.docxTeresa Podsiadło27 kB2018-09-07 10:40
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło63 kB2018-09-07 10:40

52 zapytanie ofertowe

usługa wycinki drzewa rodzaj brzoza - 1szt. z działki nr31/4AM-19 połozonej w Obornikach Sl. przy ul. Trzebnickiej 3-5, w terminie do 2 tygodni, licząc od daty zakończenia postępowania

 

- wycinki drzewa należy wykonywać z podnośnika

  z powodu znacznego odchylenia od pionu skierowanego

na drogę wjazdową  na posesję, i bliskie sąsiedztwo

budynku Urzędu Gminy oraz płotu rozgraniczającego działki.

Często też  po obydwu stronach parkują samochody.

 

 

termin składania ofert do dnia  10.09.2018 roku do godz. 14.00

składanie ofert poczta elektroniczną na adres;Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem 71 33 49 420

W postępowaniu wpłyneły 3 oferty .Wybrano ofertę z najnizszą ceną  Wykonawca Bioarbor Janusz Płocidem  Ul. Opolska 5B/2, 55-010 Groblice Wartość oferty netto 950,00 PLN VAT 8 % brutto 1026,00PLN

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (52_Oferta - zał. nr 1.doc)52_Oferta - zał. nr 1.docTeresa Podsiadło38 kB2018-09-04 11:54
Pobierz plik (52 decyzja burmistrza Obornik.pdf)52 decyzja burmistrza Obornik.pdfTeresa Podsiadło1550 kB2018-09-04 11:51

ogłoszenie o konkursie na 2018 r.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Torakochirurgicznej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (SWKO 2018 popr. om w dacie.doc)SWKO 2018 popr. om w dacie.docTeresa Podsiadło146 kB2018-07-27 07:56
Pobierz plik (SWKO 2018.doc)SWKO 2018.docTeresa Podsiadło146 kB2018-07-24 13:35
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło63 kB2018-07-24 13:35
Pobierz plik (Umowa_-_poradnia_ Toeakochirurgiczna 2018 po zm. w par. 7 pkt.4-1.doc)Umowa_-_poradnia_ Toeakochirurgiczna 2018 po zm. w par. 7 pkt.4-1.docTeresa Podsiadło72 kB2018-07-24 13:34
Pobierz plik (ogłoszenie o konkursie 2018.pdf)ogłoszenie o konkursie 2018.pdfTeresa Podsiadło575 kB2018-07-24 13:34

BZP.3861.42.2018.KK

Dostawa wyrobów foliowych według bieżących potrzeb Zamawiającego, w terminie 24 miesięcy w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

 Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (42-zał.nr 2 (umowa - wzór).doc)42-zał.nr 2 (umowa - wzór).docKatarzyna Kuzyk63 kB2018-07-24 08:11
Pobierz plik (42-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) PAKIET NR 4.xlsx)42-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) PAKIET NR 4.xlsxKatarzyna Kuzyk11 kB2018-07-24 08:11
Pobierz plik (42-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) PAKIET NR 3.xlsx)42-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) PAKIET NR 3.xlsxKatarzyna Kuzyk11 kB2018-07-24 08:11
Pobierz plik (42-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) PAKIET NR 2.xlsx)42-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) PAKIET NR 2.xlsxKatarzyna Kuzyk11 kB2018-07-24 08:11
Pobierz plik (42-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) PAKIET NR 1.xlsx)42-zał.nr 1 do oferty (formularz asortymentowo-cenowy) PAKIET NR 1.xlsxKatarzyna Kuzyk11 kB2018-07-24 08:10
Pobierz plik (42-zał.nr 1 (oferta).doc)42-zał.nr 1 (oferta).docKatarzyna Kuzyk42 kB2018-07-24 08:10
Pobierz plik (42-zapytanie ofertowe.doc)42-zapytanie ofertowe.docKatarzyna Kuzyk51 kB2018-07-24 08:10

38 zapytanie ofertowe

przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej (1 szt.) dla zadania inwestycyjnego pn. „Usuwanie skutków smogu wpływającego negatywnie na osoby ze schorzeniami płuc poprzez doposażenie i rozbudowę Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu”.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (38 informacja o najkorzystniejsza.pdf)38 informacja o najkorzystniejsza.pdfTeresa Podsiadło296 kB2018-07-17 15:25
Pobierz plik (38 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia RODO.doc)38 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia RODO.docTeresa Podsiadło79 kB2018-07-06 12:04
Pobierz plik (38 oferta dod. pkt.4 RODO.doc)38 oferta dod. pkt.4 RODO.docTeresa Podsiadło41 kB2018-07-06 12:01
Pobierz plik (38 umowa-wzór.doc)38 umowa-wzór.docTeresa Podsiadło51 kB2018-07-05 09:53
Pobierz plik (38 Ogólny podgladowy wzór tablicy.docx)38 Ogólny podgladowy wzór tablicy.docxTeresa Podsiadło57 kB2018-07-05 09:53
Pobierz plik (38 oferta.doc)38 oferta.docTeresa Podsiadło40 kB2018-07-05 09:53
Pobierz plik (38 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc)38 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docTeresa Podsiadło72 kB2018-07-05 09:53

ogłoszenie o konkursie na 2018 r.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie chirurgii ogólnej i torakochirurgii w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, a także konsultacji z zakresu chirurgii ogólnej na oddziałach Centrum oraz Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej

zmiana terminu skladania ofert na dzień 09.07.2018 roku do godz.11.30

zmiana terminu skladania ofert na dzień 11.07.2018 roku do godz.11.30

zmiana terminu skladania ofert na dzień 12.07.2018 roku do godz.11.30

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (WYNIKI konkursu.docx)WYNIKI konkursu.docxTeresa Podsiadło107 kB2018-07-13 11:57
Pobierz plik (Umowa Chirurg - torako 2018 po Zm.doc)Umowa Chirurg - torako 2018 po Zm.docTeresa Podsiadło82 kB2018-07-11 11:39
Pobierz plik (Ogłoszenie o konkursie 2018.pdf)Ogłoszenie o konkursie 2018.pdfTeresa Podsiadło596 kB2018-06-28 10:08
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 5 do SIWZ).docTeresa Podsiadło63 kB2018-06-28 10:04
Pobierz plik (Umowa_-Chirurg - torako 2018.doc)Umowa_-Chirurg - torako 2018.docTeresa Podsiadło79 kB2018-06-28 10:04
Pobierz plik (SWKO _ torakochirurg.doc)SWKO _ torakochirurg.docTeresa Podsiadło149 kB2018-06-28 10:04

31zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu obrotowego   na działalność bieżącą Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Termin składania ofert ulega zmianie na dzień 20 lipca 2018 roku do godz. 11.00

Termin składania ofert ulega zmianie na dzień 25 lipca 2018 roku do godz. 11.00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (31informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)31informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfTeresa Podsiadło223 kB2018-07-25 11:51
Pobierz plik (31 odp. na pyt. do SIWZ.pdf)31 odp. na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło255 kB2018-07-04 09:02
Pobierz plik (31sprost. w odp. na pyt. nr 2c.pdf)31sprost. w odp. na pyt. nr 2c.pdfTeresa Podsiadło241 kB2018-06-28 13:49
Pobierz plik (31 siwz zapytanie ofertowe 2018 Po ZM.doc)31 siwz zapytanie ofertowe 2018 Po ZM.docTeresa Podsiadło93 kB2018-06-28 12:34
Pobierz plik (31 odp na pyt. do SIWZ.pdf)31 odp na pyt. do SIWZ.pdfTeresa Podsiadło1005 kB2018-06-28 12:32
Pobierz plik (KRS szpital.pdf)KRS szpital.pdfTeresa Podsiadło13 kB2018-06-21 11:06
Pobierz plik (REGONszpital.pdf)REGONszpital.pdfTeresa Podsiadło127 kB2018-06-21 11:05
Pobierz plik (NIP szpital.pdf)NIP szpital.pdfTeresa Podsiadło2479 kB2018-06-21 11:05
Pobierz plik (31 wzór oferty - zał nr 1 do SIWZ.doc)31 wzór oferty - zał nr 1 do SIWZ.docTeresa Podsiadło39 kB2018-06-21 11:05
Pobierz plik (31 siwz zapytanie ofertowe 2018.doc)31 siwz zapytanie ofertowe 2018.docTeresa Podsiadło94 kB2018-06-21 11:05

3ogłoszenie o konkursie wraz z przetargami

1.Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz w Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich: całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i

mikrobiologicznej na rzecz Udzielającego Zamówienia i według jego bieżących potrzeb

w wydzierżawionych pomieszczeniach Laboratorium o łącznej powierzchni 472,58 m2

zlokalizowanych przy ul. Grabiszyńskiej 105 we Wrocławiu oraz w zespole pomieszczeń o łącznej

powierzchni 30,25 m kw zlokalizowanym w obiekcie w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej 5

z przeznaczeniem na punkt przyjęć materiału i dystrybucję .

dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych oraz dostawa odczynników i niezbędnym osprzętem do wykonywania badań , dla potrzeb oddziałów szpitalnych w Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śl. oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy ul. Grabiszyńskiej 105, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Termin skladania ofert do dnia 14 maja 2018 roku do godziny 11.30

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (3 wyniki sprostowanie.pdf)3 wyniki sprostowanie.pdfTeresa Podsiadło301 kB2018-05-21 15:08
Pobierz plik (3 wyniki.pdf)3 wyniki.pdfTeresa Podsiadło388 kB2018-05-18 14:59
Pobierz plik (17_informacja z otwarcia ofert -po popr. om. w kwocie przezn. na sfinans..doc)17_informacja z otwarcia ofert -po popr. om. w kwocie przezn. na sfinans..docTeresa Podsiadło30 kB2018-05-17 12:08
Pobierz plik (17_informacja z otwarcia.doc)17_informacja z otwarcia.docTeresa Podsiadło30 kB2018-05-14 13:39
Pobierz plik (3odp na pyt. do SWKO.pdf)3odp na pyt. do SWKO.pdfTeresa Podsiadło1397 kB2018-05-09 12:27
Pobierz plik (3- TABELA wykaz badań. 2018 ( ZAŁ. NR 1 DO OFERTY) Po zm..xlsx)3- TABELA wykaz badań. 2018 ( ZAŁ. NR 1 DO OFERTY) Po zm..xlsxTeresa Podsiadło67 kB2018-05-09 12:27
Pobierz plik (uchwala 5208 w sprawie zgody na wydzierżawienie laboratorium.pdf)uchwala 5208 w sprawie zgody na wydzierżawienie laboratorium.pdfTeresa Podsiadło145 kB2018-04-25 15:17
Pobierz plik (17oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.doc)17oświadczenie gr kapitałowa zał nr 5.docTeresa Podsiadło38 kB2018-04-25 15:13
Pobierz plik (17_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc)17_zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu.docTeresa Podsiadło40 kB2018-04-25 15:13
Pobierz plik (17 _zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia- po zm..doc)17 _zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia- po zm..docTeresa Podsiadło44 kB2018-04-25 15:13
Pobierz plik (17 analizatory - par. techniczne ( zał. nr 1 do oferty).docx)17 analizatory - par. techniczne ( zał. nr 1 do oferty).docxTeresa Podsiadło22 kB2018-04-25 15:12
Pobierz plik (17-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).doc)17-zał. nr 1 do SIWZ (oferta).docTeresa Podsiadło66 kB2018-04-25 15:12
Pobierz plik (17_umowa (zał nr 2 do oferty).doc)17_umowa (zał nr 2 do oferty).docTeresa Podsiadło85 kB2018-04-25 15:12
Pobierz plik (17-SIWZ.doc)17-SIWZ.docTeresa Podsiadło227 kB2018-04-25 15:11
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SWKO Umowa na dzierżawę Pomieszczeń 2018.docx)Załącznik nr 5 do SWKO Umowa na dzierżawę Pomieszczeń 2018.docxTeresa Podsiadło83 kB2018-04-25 15:11
Pobierz plik (3-informacje o pracow. do przejecia DIAG.pdf)3-informacje o pracow. do przejecia DIAG.pdfTeresa Podsiadło1113 kB2018-04-25 15:10
Pobierz plik (3 Porozumienie o przejęciu pracowników - zał. nr 8 do SWKO.docx)3 Porozumienie o przejęciu pracowników - zał. nr 8 do SWKO.docxTeresa Podsiadło24 kB2018-04-25 15:10
Pobierz plik (3 REGULAMIN_ogra.__pisemnego_przetargu_ofert.___za_._nr_5_do_SWKO__2018.doc)3 REGULAMIN_ogra.__pisemnego_przetargu_ofert.___za_._nr_5_do_SWKO__2018.docTeresa Podsiadło132 kB2018-04-25 15:10
Pobierz plik (Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 9 do SWKO).doc)Umowa powierzenia - RODO ( zał. nr 9 do SWKO).docTeresa Podsiadło62 kB2018-04-25 15:10
Pobierz plik (3 UMOWA na swiadczenia laboratoryjne - zał. nr 4 do SWKO.docx)3 UMOWA na swiadczenia laboratoryjne - zał. nr 4 do SWKO.docxTeresa Podsiadło41 kB2018-04-25 15:09
Pobierz plik (3 załącznik nr 1 do SWKO- wzór oferty i oświad. oferenta  zał. nr 2 -2018.docx)3 załącznik nr 1 do SWKO- wzór oferty i oświad. oferenta zał. nr 2 -2018.docxTeresa Podsiadło28 kB2018-04-25 15:09
Pobierz plik (3-Załącznik do SWKO nr 3 dot. sytemu informatycznego.docx)3-Załącznik do SWKO nr 3 dot. sytemu informatycznego.docxTeresa Podsiadło17 kB2018-04-25 15:09
Pobierz plik (3- TABELA wykaz badań. 2018 ( ZAŁ. NR 1 DO OFERTY).xlsx)3- TABELA wykaz badań. 2018 ( ZAŁ. NR 1 DO OFERTY).xlsxTeresa Podsiadło67 kB2018-04-25 15:08
Pobierz plik (17 Ogłoszenie o zamówieniu nr 550662.docx)17 Ogłoszenie o zamówieniu nr 550662.docxTeresa Podsiadło24 kB2018-04-25 15:08
Pobierz plik (3 SWKO Załącznik nr 1 do ogłoszenia w konkursie ofert.docx)3 SWKO Załącznik nr 1 do ogłoszenia w konkursie ofert.docxTeresa Podsiadło108 kB2018-04-25 15:08
Pobierz plik (3 Ogłoszenie o konkursie wraz z przetargami.pdf)3 Ogłoszenie o konkursie wraz z przetargami.pdfTeresa Podsiadło1208 kB2018-04-25 15:07

ogłoszenie o konkursie na 2018 r.

 1. I.udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologii Klinicznej oraz w Poradni Onkologicznej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105

 

 

Zmiana terminu składania ofert do do dnia 18.04.2018 r. do godz. 11;30

Otwarcie ofert w dniu 18.04.201 8 r. o godz.12.00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wyniki konkursu.pdf)Wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło210 kB2018-04-24 10:39
Pobierz plik (UMOWA -( zał. nr 3 do swko)Po zm..doc)UMOWA -( zał. nr 3 do swko)Po zm..docTeresa Podsiadło81 kB2018-04-16 08:49
Pobierz plik (ogłoszenie o konkursie 2018.pdf)ogłoszenie o konkursie 2018.pdfTeresa Podsiadło594 kB2018-04-10 14:20
Pobierz plik (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło60 kB2018-04-10 14:17
Pobierz plik (SWKO.doc)SWKO.docTeresa Podsiadło149 kB2018-04-10 14:16
Pobierz plik (UMOWA -( zał. nr 3 do swko).doc)UMOWA -( zał. nr 3 do swko).docTeresa Podsiadło81 kB2018-04-10 14:16

5 ogłoszenie o konkursie

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycznych dyżurów na Oddziałach Gruźlicy i Chorób Płuc VIA, VIB, V i w Oddziale Onkologii Klinicznej oraz Izbie Przyjęć Pulmonologicznej Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105.

Unieważnienie konkursu - brak ofert

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Umowa_na dyzury pulmonologiczne_2018 po ZM.doc)Umowa_na dyzury pulmonologiczne_2018 po ZM.docTeresa Podsiadło68 kB2018-03-28 11:04
Pobierz plik (SWKO 2018.doc)SWKO 2018.docTeresa Podsiadło146 kB2018-03-28 10:50
Pobierz plik (umowa_na__dyzury_pulmonologiczne_2018.doc)umowa_na__dyzury_pulmonologiczne_2018.docTeresa Podsiadło69 kB2018-03-28 10:49
Pobierz plik (5ogłoszenie o konkursie.pdf)5ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło628 kB2018-03-28 10:48
Pobierz plik (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło61 kB2018-03-28 10:47

ogłoszenie o konkursie na 2018 r.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Torakochirurgicznej, w środy od godziny 15.00-18.00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wyniki konk. 2018.pdf)wyniki konk. 2018.pdfTeresa Podsiadło230 kB2018-03-01 13:19
Pobierz plik (Umowa_-_poradnia_ Toeakochirurgiczna 2018 po zm. w par. 7 pkt.4.doc)Umowa_-_poradnia_ Toeakochirurgiczna 2018 po zm. w par. 7 pkt.4.docTeresa Podsiadło70 kB2018-02-23 11:45
Pobierz plik (SWKO 2018 po por om. w par.8.doc)SWKO 2018 po por om. w par.8.docTeresa Podsiadło145 kB2018-02-23 11:23
Pobierz plik (ogłoszenie konk.pdf)ogłoszenie konk.pdfTeresa Podsiadło599 kB2018-02-22 08:56
Pobierz plik (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło59 kB2018-02-22 08:52
Pobierz plik (Umowa_-_poradnia_ Toeakochirurgiczna 2018.doc)Umowa_-_poradnia_ Toeakochirurgiczna 2018.docTeresa Podsiadło69 kB2018-02-22 08:52
Pobierz plik (SWKO 2018.doc)SWKO 2018.docTeresa Podsiadło146 kB2018-02-22 08:51

zapytanie ofertowe 2018

zapytanie ofertowe na przesyłki kurierskie -  tj. odbiór  i transport  z Pracowni Histopatolologii  - materiału biologicznego  ( bloczki parafinowe), materiału bezpieczny.  Materiał opakowany w sztywne opakowania  np. koperta bąbelkowa  . Przewóz  materiału w temperaturze otoczenia. Waga przesyłki    do 0,5 kg . Odbiór  przesyłki po zgłoszeniu telefonicznym z Pracowni   ( prognozowany kazdy roboczy wtorek oraz czwartek w godzinach od 8.00 do 14.30).  Umowa do 31 grudnia  2018 roku. Przesyłki kurierskie do Laboratorium w Krakowie.Progonozowana liczba przesyłek  kurierskich  ok. 100  ( do 31.12.2018 roku).

Oferty nalezy składać do 12.02.2018 roku do godz. 12.00 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

warunki realizacji umowy;  faktura/rachunek zbiorczy za poprzedni  miesiąc , forma płatnosci przelew.

zamówienie zostało udzielone Wykonawcy z najniższą ceną

Trans Serwis Przesyłki Kurierskie

Ul. Słowiańska 18

50-235 Wrocław

Nasza oferta dla Państwa:

Dla usług krajowych standardowych realizowanych w dni robocze :

Koperta 18,00 zł netto

Paczka do 5 kg – 20,00 zł netto

Paczka do 10 kg – 23,00 zł netto

Paczka do 20 kg – 25,00 zł netto

Paczka do 30 kg – 30,00 zł netto

Pozostałe usługi krajowe – 10 % rabat – cennik usług www.transserwis.pl

Płatność przelew 21 dni – faktura zbiorcza za poprzedni miesiąc.

Proponowane opłaty nie uwzględniają dodatku paliwowego i drogowego ( 19,5 % )  i podatku VAT ( 23 % )

BZP. 383.2.2018.TP

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Torakochirurgicznej, w środy od godziny 15.00-18.00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (2uniewaznienie konkursu.pdf)2uniewaznienie konkursu.pdfTeresa Podsiadło208 kB2018-02-08 10:35
Pobierz plik (2-ogłoszenie o konkursie.pdf)2-ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło616 kB2018-01-19 08:39
Pobierz plik (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło59 kB2018-01-19 08:37
Pobierz plik (Umowa_-_poradnia_ Toeakochirurgiczna 2018.doc)Umowa_-_poradnia_ Toeakochirurgiczna 2018.docTeresa Podsiadło69 kB2018-01-19 08:37
Pobierz plik (SWKO 2018.doc)SWKO 2018.docTeresa Podsiadło145 kB2018-01-19 08:37

1ogłoszenie o konkursie

udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów   Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc              we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, polegających na sporządzaniu leków cytostatycznych na podstawie schematów chemioterapii  i programów leczenia raka płuca zatwierdzonych przez ordynatorów oddziałów ( oddział VII-onkologia, VIA).

Zmiana terminu składania ofert  na dn. 19.01.2018 do godz. 11.30

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (1-wyniki.pdf)1-wyniki.pdfKatarzyna Kuzyk284 kB2018-01-25 12:01
Pobierz plik (1 odp. na pyt  skan wszyst. strony.pdf)1 odp. na pyt skan wszyst. strony.pdfTeresa Podsiadło1966 kB2018-01-17 14:56
Pobierz plik (OGłoszenie po zm..pdf)OGłoszenie po zm..pdfTeresa Podsiadło635 kB2018-01-17 14:31
Pobierz plik (umowa cytostatyki 2018 -2020 po zm..doc)umowa cytostatyki 2018 -2020 po zm..docTeresa Podsiadło77 kB2018-01-17 14:30
Pobierz plik (1- SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP-1 CYTSTATYKI 2018 po zm..doc)1- SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP-1 CYTSTATYKI 2018 po zm..docTeresa Podsiadło162 kB2018-01-17 14:30
Pobierz plik (1odp. na pyt do swko.pdf)1odp. na pyt do swko.pdfTeresa Podsiadło1106 kB2018-01-17 14:30
Pobierz plik (ogłoszenie o konkursie 2018-2020.pdf)ogłoszenie o konkursie 2018-2020.pdfTeresa Podsiadło598 kB2018-01-11 14:51
Pobierz plik (Umowa powierzenia danych ( zał nr 4 do swko).doc)Umowa powierzenia danych ( zał nr 4 do swko).docTeresa Podsiadło41 kB2018-01-11 14:50
Pobierz plik (umowa cytostatyki 2018 -2020.doc)umowa cytostatyki 2018 -2020.docTeresa Podsiadło76 kB2018-01-11 14:50
Pobierz plik (1- SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP-1 CYTSTATYKI 2018.doc)1- SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP-1 CYTSTATYKI 2018.docTeresa Podsiadło155 kB2018-01-11 14:49

ogłoszenie o konkursie na 2018 r.

przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji psychiatrycznych w Placówce Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wyniki konkursu.pdf)wyniki konkursu.pdfTeresa Podsiadło221 kB2017-12-29 12:53
Pobierz plik (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło60 kB2017-12-20 12:29
Pobierz plik (UMOWA-konsultacjeul w OBornikach Sl.___2017rok.doc)UMOWA-konsultacjeul w OBornikach Sl.___2017rok.docTeresa Podsiadło65 kB2017-12-20 12:28
Pobierz plik (ogłoszenie o konkursie 2017rok.pdf)ogłoszenie o konkursie 2017rok.pdfTeresa Podsiadło558 kB2017-12-20 12:28
Pobierz plik (SWKO- 2017 doc - psychiatra w Obor..doc)SWKO- 2017 doc - psychiatra w Obor..docTeresa Podsiadło139 kB2017-12-20 12:28

ogłoszenie o konkursie na 2018 r.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji neurologicznych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Zmiana terminu składania ofert do dnia 29.12.2017 r do godz. 11.30

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wyniki konkurus neur..pdf)wyniki konkurus neur..pdfTeresa Podsiadło244 kB2018-01-05 11:59
Pobierz plik (UMOWA-konsultacjeul ul.Grabiszynska___2017rok-2.doc)UMOWA-konsultacjeul ul.Grabiszynska___2017rok-2.docTeresa Podsiadło64 kB2017-12-20 12:22
Pobierz plik (ogłoszenie o konkursie na 2018 neurolog.pdf)ogłoszenie o konkursie na 2018 neurolog.pdfTeresa Podsiadło562 kB2017-12-20 12:22
Pobierz plik (- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).doc)- wzór umowy poufności ( zał. nr 5 do swko).docTeresa Podsiadło59 kB2017-12-20 12:13
Pobierz plik (SWKO- 2017 doc - neurolog.doc)SWKO- 2017 doc - neurolog.docTeresa Podsiadło138 kB2017-12-20 12:12

ogłoszenie o konkursie

   Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy                         tj.     badań lekarskich dla pracowników DCCHP, w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku                              do 31 grudnia 2020 roku.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wyniki konkursu medycyna pracy.pdf)wyniki konkursu medycyna pracy.pdfTeresa Podsiadło219 kB2017-12-21 13:56
Pobierz plik (UMOWA_-_MEDYCYNA_PRACY_ 2018 rok.doc)UMOWA_-_MEDYCYNA_PRACY_ 2018 rok.docTeresa Podsiadło55 kB2017-12-15 15:05
Pobierz plik (SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP 2018.doc)SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP 2018.docTeresa Podsiadło163 kB2017-12-15 15:04
Pobierz plik (2017_wykaz_stanowisk__za_ _nr_3_do_SWKO.xls)2017_wykaz_stanowisk__za_ _nr_3_do_SWKO.xlsTeresa Podsiadło85 kB2017-12-15 15:04
Pobierz plik (ogłoszenie o konkursie 2017 .pdf)ogłoszenie o konkursie 2017 .pdfTeresa Podsiadło622 kB2017-12-15 15:04

ogłoszenie o konkursie

   Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy                         tj.     badań lekarskich dla pracowników DCCHP, w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku                              do 31 grudnia 2020 roku.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (unieważnienie konkursu.pdf)unieważnienie konkursu.pdfTeresa Podsiadło203 kB2017-12-15 15:02
Pobierz plik (UMOWA_-_MEDYCYNA_PRACY_ 2018 po pom. om..doc)UMOWA_-_MEDYCYNA_PRACY_ 2018 po pom. om..docTeresa Podsiadło55 kB2017-12-08 14:44
Pobierz plik (ogłoszenie o konkursie.pdf)ogłoszenie o konkursie.pdfTeresa Podsiadło618 kB2017-12-08 14:35
Pobierz plik (SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP 2018.doc)SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_OFERT_DCCHP 2018.docTeresa Podsiadło163 kB2017-12-08 14:26
Pobierz plik (UMOWA_-_MEDYCYNA_PRACY_ 2018.doc)UMOWA_-_MEDYCYNA_PRACY_ 2018.docTeresa Podsiadło55 kB2017-12-08 14:26
Pobierz plik (2017_wykaz_stanowisk__za_ _nr_3_do_SWKO.xls)2017_wykaz_stanowisk__za_ _nr_3_do_SWKO.xlsTeresa Podsiadło85 kB2017-12-08 14:25

Więcej artykułów…

 1. ogłoszenie o konkursie na 2018 r.
 2. ogłoszenie o konkursie na 2018 r.
 3. ogłoszenie o konkursie na 2018 r.
 4. ogłoszenie o konkursie na 2018 r.
 5. ogłoszenie o konkursie 2018 cyto
 6. ogłoszenie o konkursie na 2018 r.
 7. ogłoszenie o konkursie na 2018 r.
 8. ogłoszenie o konkursie na 2018 r.
 9. ogłoszenie o konkursie na 2018 r.
 10. 21ogłoszenie o konkursie na dyzury internistyczne
 11. ogłoszenie konkursie rtg
 12. ogłoszenie o konkursie na 2018 r.
 13. ogłoszenie o konkursie na 2018 r.
 14. ogłoszenie o konkursie na dyzury torako
 15. ogłoszenie konkursie rtg
 16. ogłoszenie konkursie rtg
 17. 73zapytanie ofertowe
 18. BZP.3861.69.2017.KB
 19. ogłoszenie o konkursie na dyzuryb internistyczne
 20. ogłoszenie o konkursie 2017 r.
 21. Ogłoszenie o konkursie
 22. ogłoszenie o konkursie 2017 r.
 23. zapytanie ofertowe
 24. BZP.3861.49.2017.JU podgrzewacz uniwersalny
 25. ogłoszenie o konkursie 2017 r.
 26. ogłoszenie o konkursie 2017 r.
 27. BZP.3861.45.2017.JU
 28. BZP.3861.44.2017.JU
 29. ogłoszenie o konkursie 2017 r.
 30. BZP.3861.36.2017.KB
 31. ogloszenie o konkursie 2017
 32. BZP.8.2017.TP-konkurs na udz. świadczeń zdrowotnych
 33. 30zapytanie ofertowe
 34. ogłoszenie o konkursie 2017
 35. BZP.3861.21.2017.JU
 36. ogloszenie o konkursie 2017
 37. ogłoszenie o konkursie 2017
 38. BZP.3861.5.2017.JU
 39. ogłoszenie o konkursie 2017
 40. ogłoszenie o konkursie 2016
 41. ogłoszenie o konkursie 2016
 42. ogłoszenie o konkursie 2016
 43. BZP.383.34.2016.TP
 44. ogłoszenie o konkursie 2016
 45. ogłoszenie o konkursie 2016
 46. ogłoszenie o konkursie 2016
 47. ogłoszenie o konkursie 2016
 48. ogłoszenie o konkursie 2016
 49. ogłoszenie o konkursie 2016
 50. ogłoszenie o konkursie 2016

Podkategorie