Oferty pracy i konkursy

Pracownik do Sekcji Płac Działu Polityki Kadrowo-Płacowej – specjalista ds. płac

Wymagania - znajomość:

 1. zasad naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy w tym w podmiotach leczniczych
 2. zasad naliczania wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło
 3. zasad naliczania i rozliczania ryczałtów samochodowych
 4. zasad naliczania podatku od osób fizycznych
 5. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym
 6. zasad naliczania wynagrodzeń oaz zasiłków chorobowych z ubezpieczenia chorobowego oraz z ubezpieczenia wypadkowego, także zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych
 7. zasad naliczania Funduszu Pracy
 8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy
 9. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r (z póź.zmianami). w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
 11. zasad naliczania potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz jego ochrony
 12. wymagana samodzielność i aktywność w wykonywaniu pracy
 13. wymagany jest co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku dotyczącym naliczania płac oraz naliczania i rozliczania nieobecności
 14. dobrej znajomości programu Word, Excel, Płatnik
 15. dodatkowym atutem będzie znajomość programu InfoMedica
 16. wykształcenie wyższe

Praca od 01.06.2018r

Informacje: Dział Polityki Kadrowo-Płacowej tel. 71 3349528, 71 3349529

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownik do Działu Technicznego – specjalista ds. sprzętu medycznego

wymagana znajomość:

1. ogólna wiedza o sprzęcie medycznym używanym w podmiotach leczniczych

2. wiedza w zakresie serwisowania sprzętu medycznego,

3. umiejętność opisu zamówienia w przygotowaniu przetargów na sprzęt medyczny,

4. samodzielność w pracy,

5. pożądane wykształcenie techniczne – inżynieria medyczna.

Informacje: Dział Polityki Kadrowo-Płacowej tel. 71 3349528, 71 3349529

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pielęgniarka:

Wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie,

Miejsce pracy: oddział gruźlicy i chorób płuc, oddział chorób wewnętrznych, Regionalna Przychodnia Specjalistyczna, Izba Przyjęć

Warunki:” praca zmianowa, pożądanie kursy specjalistyczne, specjalizacja,

Informacje: Dział Polityki Kadrowo-Płacowej tel. 71 3349528, 71 3349529

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lekarz:

Wymagania: specjalizacja z chorób wewnętrznych lub chorób płuc,

Miejsce pracy: oddział gruźlicy i chorób płuc,

Dodatkowe obowiązki: pełnienie dyżurów medycznych w oddziałach pulmonologicznych i izbie przyjęć,

Informacje: Dział Polityki Kadrowo-Płacowej tel. 71 3349528, 71 3349529

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.