Poradnie

Regionalna Specjalistyczna Przychodnia Chorób Płuc to największa tego typu placówka w południowo-zachodniej Polsce. Jej wysoka renoma powoduje, że cieszy się ona niesłabnącą popularnością wśród chorych.

 

W skład wchodzą następujące poradnie:

 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
 • Poradnia Alergologiczna,
 • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej,
 • Poradnia Proktologiczna,
 • Poradnia Onkologiczna, 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu pacjenta do przychodni

 • Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na konsultację do poradni specjalistycznej lub karta informacyjna z leczenia szpitalnego z zaleceniem kontynuowania leczenia w przychodni specjalistycznej, karta informacyjna do 1 miesiąca po pobycie w szpitalu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc, bez skierowania w sytuacjach konieczności natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na stan zdrowia pacjenta (stany zagrożenia życia).
 • Dowód osobisty.
 • Dokumentacja medyczna z leczenia w innych placówkach służby zdrowia (karty informacyjne, wyniki badań, zdjęcia rentgenowskie).


Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie, przez członków rodziny, osoby trzecie z wyznaczeniem daty i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. W przypadku Poradni Alergologicznej możliwa jest również rejestracja internetowa.


Ośrodek Tlenoterapii Domowej

W Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc działa Ośrodek Tlenoterapii Domowej.

Pacjent zgłasza się ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza poradni chorób płuc z dotychczasową dokumentacją z leczenia (wypisy ze szpitala, wyniki badań: rtg klatki piersiowej, spirometria, gazometria, EKG itp.). Pacjent jest rejestrowany w kolejce oczekujących na koncentrator, a następnie kwalifikowany przez Komisję do domowego leczenia tlenem, o czym zostaje powiadomiony telefonicznie przez pracownika Ośrodka.

 

Telefon rejestracji: 071 33 49 562; faks 071 36 21 306.

Niski parter, gabinet nr 83

Maria Pułka

Specjalista Chorób Płuc

071 33 49 562

 

Leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego (tj. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, rozedmy płuc, astmy oskrzelowej, chorób śródmiąższowych, marskich zmian pozapalnych i pogruźliczych) tlenem z koncentratora w domu pacjenta. Nieodpłatne dożywotnie użyczanie koncentratora tlenu do domu, wizyty lekarskie w Ośrodku. W razie potrzeby w domu pacjenta, badania laboratoryjne, rtg klatki piersiowej, gazometria, spirometria, EKG, morfologia.

Ośrodek świadczy usługi dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ, nie prowadzi działalności odpłatnej.

 

 

Informacja dla lekarza kierującego

Do domowego leczenia tlenem kwalifikują się chorzy z niewydolnością oddechową przewlekłą dużego stopnia w przebiegu następujących chorób:

 • POCHP,
 • astma oskrzelowa,
 • choroby śródmiąższowe płuc,
 • rozedma płuc,
 • zmiany marskie pozapalne i pogruźlicze,
 • rozstrzenie oskrzeli,
 • zatorowość płuc,
 • mukowiscydoza.

 

W badaniach pacjent powinien posiadać:

 • cechy nadciśnienia płucnego w rtg klatki piersiowej,
 • w EKG przerost prawej komory,
 • w gazometrii PO2 poniżej 55mmHg , PCO2 - pow. 45;
 • w spirometrii duży stopień upośledzenia wentylacji, czyli VC poniżej 55%; FEV1 poniżej 50;
 • w morfologii podwyższony poziom hemoglobiny i hematokrytu.

 

Korzyści płynące z leczenia tlenem

Korzystając z leczenia tlenem o przepływie 1,5 - 2l na minutę przez 16-18 h/dobę, pacjent odnosi wiele korzyści, m.in. poprawę dotlenienia narządów wewnętrznych (mózgu, serca), co skutkuje polepszeniem sprawności psychicznej i fizycznej, zwiększeniem odporności organizmu, zmniejszeniem częstości zaostrzeń przewlekłych schorzeń, zmniejszeniem częstości pobytu w szpitalu i ilości zażywanych leków.

Przewlekła tlenoterapia powoduje ponadto znaczne spowolnienie postępu chorób przewlekłych i niewydolności oddechowej, co jest jednoznaczne z obniżeniem kosztów leczenia, poprawą funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie, wydłużeniem życia.