Oddziały

Nasze oddziały chorób płuc znajdują się na najwyższym poziomie referencyjnym na Dolnym Śląsku. To znak, że leczy się tutaj nawet najbardziej trudne przypadki. Jako jedyne w naszym regionie są one przygotowane do kompleksowej diagnostyki i leczenia wszystkich rodzajów schorzeń układu oddechowego w każdym stadium zaawansowania.

Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii, wchodzący w skład Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc, to jedyny ośrodek chirurgii klatki piersiowej na Dolnym Śląsku. Jego renoma powoduje, że trafiają do niego pacjenci także z innych, nieraz bardzo odległych rejonów Polski.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to również jedyny w regionie oddział wyspecjalizowany w zakresie diagnostyki i leczenia stanów zagrożenia życia w chorobach płuc, dla najtrudniejszych przypadków z terenu całego Dolnego Śląska, szczególnie w zakresie urazów klatki piersiowej.

W większości przypadków pacjenci trafiający do Centrum wymagają pełnej diagnostyki i leczenia, które w pełnym zakresie możliwe jest jedynie w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc.


Wykaz oddziałów i ordynatorów:
W Szpitalu im. Kazimierza Dłuskiego Dolnoślaskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu specjalistyczne stacjonarne świadczenia zdrowotne udzielane są na następujących oddziałach:

 1. Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii, w jego skład wchodzą (53 łóżka):

 • Pododdział I Chirurgii Klatki Piersiowej Septyczny 
 • Pododdział II Chirurgii Klatki Piersiowej Kliniczny 
 • Pododdział III Chirurgii Klatki Piersiowej Aseptyczny
 • Pododział Pooperacyjny

Ordynator - dr n. med. Marek Marciniak

2. Oddział IVA chirurgii ogólnej  -  5 łóżek

3. Oddziały Chorób Płuc:

 • Oddział V Gruźlicy i Chorób Płuc z pododdziałem intensywnego nadzoru pulmonologicznego - 52 łóżka (w tym 4 łóżka inp)

      Ordynator - dr n. med. Janusz Tomeczko

 • Oddział VIA Gruźlicy i Chorób Płuc Kliniczny - 30 łóżek

      Ordynator – dr hab. n. med. Anna Brzecka prof. nadzw.

 • Oddział VIB Gruźlicy i Chorób Płuc - 62 łóżka

      Ordynator - lek. med. Elżbieta Bielecka

 • Oddział VII Onkologii Klinicznej - 69 łóżek

      Ordynator - lek. med. Joanna Luboch-Kowal

4. Oddział IV Chorób Wewnętrznych z prawem do leczenia chorób płuc - 39 łóżek

    Ordynator - lek. med. Marcin Murmyło

5. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 7 łóżek

    Ordynator - lek. med. Marian Jurkiewicz

W placówce zamiejscowej w Obornikach Śląskich znajdują sie następujące oddziały:

1) Oddział gruźlicy i chorób płuc I z pododdziałem gruźlicy prątkującej - 40 łóżka

Kierownik : lek. med. Jan Trafidło

2) Oddział gruźlicy i chorób płuc II - 41 łóżek

Ordynator : lek. med. Małgorzata Koszela

3) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - 43 łóżka

kier. Halina Czarnocka

2) Regionalna Przychodnia Specjalistyczna z poradniami specjalistycznymi: 

 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
 • Poradnia Alergologiczna,
 • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej,
 • Poradnia Proktologiczna,
 • Poradnia Onkologiczna