Oddziały

Nasze oddziały chorób płuc znajdują się na najwyższym poziomie referencyjnym na Dolnym Śląsku. To znak, że leczy się tutaj nawet najbardziej trudne przypadki. Jako jedyne w naszym regionie są one przygotowane do kompleksowej diagnostyki i leczenia wszystkich rodzajów schorzeń układu oddechowego w każdym stadium zaawansowania.

Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii, wchodzący w skład Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc, to jedyny ośrodek chirurgii klatki piersiowej na Dolnym Śląsku. Jego renoma powoduje, że trafiają do niego pacjenci także z innych, nieraz bardzo odległych rejonów Polski.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to również jedyny w regionie oddział wyspecjalizowany w zakresie diagnostyki i leczenia stanów zagrożenia życia w chorobach płuc, dla najtrudniejszych przypadków z terenu całego Dolnego Śląska, szczególnie w zakresie urazów klatki piersiowej.

W większości przypadków pacjenci trafiający do Centrum wymagają pełnej diagnostyki i leczenia, które w pełnym zakresie możliwe jest jedynie w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc.

Wykaz oddziałów i ordynatorów:

W skład Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc wchodzą następujące oddziały szpitalne:
1) Szpital im. Kazimierza Dłuskiego we Wrocławiu z oddziałami i pododdziałami:
a) Oddział chirurgii klatki piersiowej pn. Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii
łącznie 53 łóżka; Ordynator - dr n. med. Marek Marciniak

c) oddział chorób wewnętrznych IV z prawem do leczenia chorób układu oddechowego – 39 łóżek;     Ordynator - lek. med. Marcin Murmyło
d) oddział anestezjologii i intensywnej terapii     – 7 łóżek; Ordynator - lek. med. Marian Jurkiewicz
e) oddziały gruźlicy i chorób płuc:
V  z pododdziałem intensywnego nadzoru pulmonologicznego  –  50 (w tym 8 nieiwazyjnej wentylacji mechanicznej); Kierownik - dr n. med. Janusz Tomeczko
VIA Kliniczny, Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc  –  30 łóżek; Ordynator – dr hab. n. med. Anna Brzecka prof. nadzw
VIB –  62 łóżka;  Ordynator - lek. med. Elżbieta Bielecka
f) oddział onkologii klinicznej – 69 łóżek; Ordynator - lek. med. Joanna Luboch-Kowal

2) Placówka w  Obornikach Śląskich:

a) oddział gruźlicy i chorób płuc I z pododdziałem gruźlicy prątkującej – 40 łóżek; Kierownik - lek. med. Jan Trafidło
b) oddział gruźlicy i chorób płuc II – 41 łóżka; Ordynator - lek. med. Małgorzata Koszela
Łącznie – 81 łóżek
c)  Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy – 43 łóżka; kier. Halina Czarnocka

Regionalna Przychodnia Specjalistyczna z poradniami specjalistycznymi: 

  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
  • Poradnia Alergologiczna,
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej,
  • Poradnia Proktologiczna,
  • Poradnia Onkologiczna