51ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. dostawa produktów leczniczych tj. leków anestezjologicznych, płynów infuzyjnych oraz preparatów dożywienia enteralnego i paraenteralnego - z listy pakietów,  w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego,     transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Skargi i wnioski

W Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Dyrektora Centrum (lub przez osobę upoważnioną):

- w środy w godz. 11.00 – 12.00 - bez konieczności umówienia się,

- każdego innego dnia - po telefonicznym umówieniu.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • listownie na adres:

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105

53-439 Wrocław

  • pocztą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • osobiście:

Kancelaria, wysoki parter, pokój nr 4

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

  • ustnie:

W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę/wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy (wzór protokołu dostępny jest w kancelarii Centrum).

Tryb dostępu do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej mogą być udostępnione na wniosek.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie rozpatrzenia wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Centrum poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:
listownie na adres:

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105

53-439 Wrocław

pocztą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

złożyć osobiście:

Kancelaria, wysoki parter, pokój nr 4

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.pdf)WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.pdfMateusz Lalewicz663 kB2018-03-28 10:39

INSTRUKCJA KORZYSTANIA ZE STRONY BIP

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Dostęp do informacji znajdujących sie w BIP-ie odbywa się poprzez wybór odpowiednich opcji w menu z lewej strony ekranu oraz, w niektórych zakładkach, poprzez menu poziome.

Spis wszystkich Zakładek znajduje się w Mapie Serwisu.

BZP.