Dyrekcja

Andrzej Woźny - Dyrektor Centrum tel. 71 362 15 33

lek. Małgorzata Stasiewicz - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 71 362 13 45

Lidia Malicka - Zastępca Dyrektora ds. Finansowych tel. 71 33 49 577

Teresa Wiśniewska - Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa tel. 71 33 49 530