Dla pacjentów

 eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 Po 1 stycznia 2013 r. wystarczy podanie w rejestracji numeru PESEL i potwierdzenie swojej tożsamości jednym z następujących dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do  ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacja szkolną.

 Jeżeli NFZ nie potwierdził uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić poprzez:

 i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.

Więcej odpowiedzi pod adresem: 
http://www.ewus.csioz.gov.pl/pytania/1/1#q1

W przypadku stanu nagłego, dokument może być przedstawiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.

W sytuacji niedostarczenia w podanym terminie ważnego dokumentu ubezpieczeniowego świadczeniodawca ma obowiązek wystawić pacjentowi fakturę.

 

W szpitalu przydadzą się następuje rzeczy:

 • przybory toaletowe (mydło, szczoteczka do zębów, pasta),
 • ręczniki,
 • piżama,
 • szlafrok (dres),
 • obuwie zmienne,
 • bielizna osobista na zmianę,
 • kubek i sztućce,
 • termometr lekarski,
 • przybory do golenia w przypadku mężczyzn.

 

REGULAMIN ODWIEDZIN

 • Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godz. 7.00-20.00. Odwiedziny powinny być ograniczone w czasie wizyt lekarskich, a także w godzinach przedpołudniowych w czasie wykonywania zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych.
 • W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z ordynatorem oddziału lub lekarzem dyżurnym, istnieje możliwość przedłużenia odwiedzin.
 • Posiłki przynoszone z domu muszą być świeże i zgodne z dietą pacjenta:W każdym oddziale znajduje się świetlica (kącik dziennego pobytu), gdzie można obejrzeć program telewizyjny lub porozmawiać z odwiedzającymi.W przypadku zagrożenia epidemiologicznego odwiedziny mogą być wstrzymane.
  • w każdym oddziale znajdują się lodówki wyłącznie dla pacjentów,
  • produkty należy podpisać imieniem i nazwiskiem pacjenta,
  • niewykorzystane produkty należy usuwać z lodówki.
 • Ze względu na stan zdrowia pacjenta odwiedziny mogą być ograniczone do 1-2 osób.
 • Informacji o stanie zdrowia udziela ordynator oddziału i lekarz prowadzący.
 • W czasie odwiedzin pacjenci mogą wyjść z rodziną do parku przy szpitalu, po uprzednim zgłoszeniu wyjścia w dyżurce pielęgniarskiej.


Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Funkcję Pełnomocnika Praw Pacjenta w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc pełni ek. med. Michał Silber.

Pełnomocnik dyżuruje we wtorek od godz.13.00 do 14.30, w sprawach pilnych codziennie w godz. 8.00 do 14.00. Znajdziecie go Państwo w pokoju nr 225 (piętro II, oddział IV). Można skontaktować się z nim również telefoniczne pod numerem 71 33 49 493 lub bezpośrednio na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

ZASADY PRZYJĘCIA

DO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZEGO

W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

         Sposób i tryb kierowania do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia      z dnia 25 czerwca2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dziennik Ustaw z dnia 28.06.2012 poz. 731).  

       1. Przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Obornikach Śląskich odbywa się na podstawie skierowania na pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza aktualnie udzielającego świadczeń zdrowotnych.

       2. Skierowanie do ZPO może być wydane osobie spełniającej kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.08.2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

       3. Skierowanie należy złożyć bezpośrednio u Kierownika Zakładu: ul. Trzebnicka 3/5,  55-120 Oborniki Śląskie (tel.71/310 95 14 lub 71/310 17 26).

Do skierowania należy dołączyć następujące dokumenty:

 -          wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,

 -          ocena pacjenta według skali Barthel,

 -           zalecenia lekarskie,

     -            kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego wysokość dochodu.

      4. Dokumenty wymienione w punkcie 3 nie są wymagane w przypadku wydania orzeczenia o umieszczeniu w Zakładzie przez sąd opiekuńczy. W takiej sytuacji orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia w ZPO.

      5. Kierownik Zakładu informuje o kolejności przyjęcia oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do Zakładu.    

      6. W przypadku kiedy skierowana osoba nie może być przyjęta z powodu braku miejsc, zostaje wpisana do rejestru oczekujących i zawiadomiona o kolejności na liście osób oczekujących oraz przewidywanym terminie przyjęcia.  

      7. Opłata za koszty wyżywienia i zakwaterowania ponoszona jest zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie.

Załączniki poniżej:

 1. Wniosek o wydanie skierowania do ZPO
 2. Skierowanie do ZPO
 3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 4. Zalecenia lekarskie
 5. Skala Barthel
 6. Zgoda na potrącenie opłaty za pobyt w ZPO
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zgoda na potrącenie opłaty za ZPO.doc)Zgoda na potrącenie opłaty za pobyt w ZPOMateusz Pawliński24 kB2016-05-31 13:15
Pobierz plik (Skala Barthel.pdf)Skala BarthelMateusz Pawliński102 kB2016-05-31 13:13
Pobierz plik (Zalecenia_lekarskie.doc)Zalecenia lekarskieMateusz Pawliński31 kB2016-05-31 13:13
Pobierz plik (Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.doc)Wywiad pielęgniarskiMateusz Pawliński37 kB2016-05-31 13:12
Pobierz plik (Skierowanie do ZPO.doc)Skierowanie do ZPOMateusz Pawliński30 kB2016-05-31 13:12
Pobierz plik (Wniosek o wydanie skierowania do ZPO.doc)Wniosek o wydanie skierowania do ZPOMateusz Pawliński24 kB2016-05-31 13:11