Skargi i wnioski

W Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Dyrektora Centrum (lub przez osobę upoważnioną):

- w środy w godz. 11.00 – 12.00 - bez konieczności umówienia się,

- każdego innego dnia - po telefonicznym umówieniu.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • listownie na adres:

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105

53-439 Wrocław

  • pocztą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • osobiście:

Kancelaria, wysoki parter, pokój nr 4

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

  • ustnie:

W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę/wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy (wzór protokołu dostępny jest w kancelarii Centrum).

INSTRUKCJA KORZYSTANIA ZE STRONY BIP

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Dostęp do informacji znajdujących sie w BIP-ie odbywa się poprzez wybór odpowiednich opcji w menu z lewej strony ekranu oraz, w niektórych zakładkach, poprzez menu poziome.

Spis wszystkich Zakładek znajduje się w Mapie Serwisu.

BZP.3810.24.2018.JK-usługa prania

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej w Obornikach Śl. polegająca na: praniu odzieży pracowniczej, bielizny pościelowej oraz mopów w posiadaniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105 oraz Placówki Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej 3/5 i Dunikowskiego 2-4.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 533565.doc)Ogłoszenie nr 533565.docJerzy Kachnikiewicz81 kB2018-03-20 09:45
Pobierz plik (24-zał. nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).doc)24-zał. nr 5 (oświadczenie Wykonawcy gr. kapitałowa).docJerzy Kachnikiewicz39 kB2018-03-20 09:45
Pobierz plik (24-zał. nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).doc)24-zał. nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu).docJerzy Kachnikiewicz38 kB2018-03-20 09:44
Pobierz plik (24-zał. nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).doc)24-zał. nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia).docJerzy Kachnikiewicz43 kB2018-03-20 09:44
Pobierz plik (24-umowa-wzór zał. nr 2 do siwz.doc)24-umowa-wzór zał. nr 2 do siwz.docJerzy Kachnikiewicz134 kB2018-03-20 09:44
Pobierz plik (24_formularz cenowy -zał nr 1 do oferty.xls)24_formularz cenowy -zał nr 1 do oferty.xlsJerzy Kachnikiewicz31 kB2018-03-20 09:44
Pobierz plik (24-zał. nr 1do SIWZ oferta.doc)24-zał. nr 1do SIWZ oferta.docJerzy Kachnikiewicz62 kB2018-03-20 09:44
Pobierz plik (24_SIWZ.doc)24_SIWZ.docJerzy Kachnikiewicz273 kB2018-03-20 09:43

Tryb dostępu do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej mogą być udostępnione na wniosek.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie rozpatrzenia wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Centrum poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:
listownie na adres:

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105

53-439 Wrocław

pocztą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

złożyć osobiście:

Kancelaria, wysoki parter, pokój nr 4

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.pdf)WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.pdfMateusz Lalewicz663 kB2018-03-28 10:39

BZP.3810.23.2018.JU

dostawa wyrobów medycznych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt